دنیا قیصری پور

خانم دنیا قیصری پور

کد ملی 045341xxxx
گراف ارتباطات
42
شرکت‌ها
69
آگهی‌ها

شرکت های دنیا قیصری پور

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که دنیا قیصری پور دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
نو اندیشان عصر خرد
نو اندیشان عصر خرد
بازرس اصلی
مهندسی نویدصنعتگران سازه
مهندسی نویدصنعتگران سازه
بازرس علی‌البدل
سبزینه بنای زمرد
سبزینه بنای زمرد
الماس سیمین فام
الماس سیمین فام
عضو هییت مدیره
مهندسی تکین سازان پرتو
مهندسی تکین سازان پرتو
توژال دژ
توژال دژ
تدبیرسازه ساختمان
تدبیرسازه ساختمان
بازرس علی‌البدل
آتیه اندیش دانش
آتیه اندیش دانش
سبزکاران روز
سبزکاران روز
بازرس علی‌البدل
آریا ویژن سینا
آریا ویژن سینا
آریا ویژن آتی
آریا ویژن آتی
دورنگر افزار گستر ایرانیان
دورنگر افزار گستر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
آریا ویژن رسپینا
آریا ویژن رسپینا
سینا پارت برلیان
سینا پارت برلیان
راه سازان سیمین فام
راه سازان سیمین فام
آریا خودرو میرعماد
آریا خودرو میرعماد
مارین کیهان صنعت
مارین کیهان صنعت
درنا تدبیر صبا
درنا تدبیر صبا
آریا ویژن تدبیر
آریا ویژن تدبیر
داتیس تجارت هامون
داتیس تجارت هامون
عاج الکترونیک خشایار
عاج الکترونیک خشایار
بازرس علی‌البدل
کارا نوید کیمیای پارسیان
کارا نوید کیمیای پارسیان
بازرس علی‌البدل
نیرو صنعت ماسال
نیرو صنعت ماسال
بازرس علی‌البدل
پارس زمین ایلیا
پارس زمین ایلیا
بازرس اصلی
مهندسی آباد بوم کویر
مهندسی آباد بوم کویر
بازرس علی‌البدل
فن آوران جهان رسا
فن آوران جهان رسا
بازرس علی‌البدل
بازرسی فنی فلات پژواک
بازرسی فنی فلات پژواک
بازرس علی‌البدل
بازرگانی آریا الکترونیک هخامنش
بازرگانی آریا الکترونیک هخامنش
بازرس علی‌البدل
سامانه های هوشمند پارسیان شبکه پایتخت
سامانه های هوشمند پارسیان شبکه پایتخت
بازرس علی‌البدل
سد راه عمران
سد راه عمران
بازرس علی‌البدل
بانسون
بانسون
بازرس علی‌البدل
ناب دوش دشت
ناب دوش دشت
بازرس علی‌البدل
رادین پوشش زرین
رادین پوشش زرین
بازرس علی‌البدل
راه اندازی تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا
راه اندازی تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس اصلی
الیکا آریا
الیکا آریا
بازرس اصلی
اکسین صنعت پایا گستر
اکسین صنعت پایا گستر
بازرس اصلی
آونگ طب ایلیا
آونگ طب ایلیا
بازرس علی‌البدل
رستاک تجارت پیمان
رستاک تجارت پیمان
بازرس علی‌البدل
پیشرو طرح واقلیم
پیشرو طرح واقلیم
بازرس علی‌البدل
عدالت محور پوریا
عدالت محور پوریا
رییس هییت مدیره
آوا شید نگار
آوا شید نگار

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14688205
آگهی تغییرات شرکت مارین کیهان صنعت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۵۷۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۷۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دنیا قیصری پور به کدملی xxxxxxxxx۹با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارند. پوریا قیصری پوربه کدملی xxxxxxxxx۳با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارند. لیست شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: عادل مباشری به کدملی xxxxxxxxx۷دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه فاطمه حسام فر به کدملیxxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه مهدی مباشری به کدملی xxxxxxxxx۵دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685788
آگهی تغییرات شرکت مارین کیهان صنعت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 445718 و شناسه ملی 14003737627
آگهی تغییرات شرکت مارین کیهان صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 445718 و شناسه ملی 14003737627 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عادل مباشری به کدملی 2372478117 با پرداخت 500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. فاطمه حسام فر به کدملی 2739479611 با پرداخت 400000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. مهدی مباشری به کدملی 2371962015 با پرداخت 100000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 2000000 ریال افزایش یافت. لیست شرکا پس از ورود و افزایش سرمایه بشرح زیر میباشد : دنیا قیصری پور به کدملی0453410839 دارای مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه پوریا قیصری پور به کدملی3950022643 دارای مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه عادل مباشری به کدملی 2372478117 دارای مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه فاطمه حسام فر به کدملی 2739479611دارای مبلغ 400000 ریال سهم الشرکه مهدی مباشری به کدملی 2371962015 دارای مبلغ 100000 ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیات مدیره به 2 نفر افزایش یافت . اساسنامه چندمدیره ای مشتمل بر 27 ماده ویک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، پسیان ، خیابان شهید سرلشگر فلاحی ، خیابان مقدس اردبیلی ، پلاک 19.6 ، طبقه سوم ، واحد 9 کدپستی 1987914977تغییر یافت .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573018
آگهی تغییرات شرکت آوا شید نگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۶۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دنیا قیصری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد فاطمه خدارحمی به کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: آقای آرش خویشتن دار دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مریم وحیدی دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573049
آگهی تغییرات شرکت داتیس تجارت هامون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره به تصویب رسید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران - تهران نو - خیابان دماوند - خیابان شهید سیداکبر میرحسینی - پلاک ۱ - ساختمان شهریار - طبقه سوم - واحد ۲۹ - کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. عبارت: انجام کلیه امور مربوط به تاسیسات برودتی و حرارتی ساختمان و تعمیر و نگهداری آنها و خدمات شهری مانند مبلمان شهری جدول کشی احداث و نگهداری فضای سبز دیوارکشی و آسفالت کشی زیبا سازی محوطه‌ها و خیابانها و تهیه تولید و طبخ و توزیع غذا و مواد غذایی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکهای کشور و بسته بندی مواد غذایی خدمات نظافتی منازل و سازمانهای دولتی و خصوصی و نگهداری مجموعه‌های ورزشی در صورت نیاز پس از احذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ناصر تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. مرجان رضائی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. زهرا هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. فرزانه هادوی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال زهرا عزیز اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال ناصر تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال مرجان رضائی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال زهرا هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال فرزانه هادوی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573089
آگهی تغییرات شرکت داتیس تجارت هامون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. زهرا عزیز اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: ناصر تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال مرجان رضائی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال زهرا هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال فرزانه هادوی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531955
آگهی تغییرات شرکت داتیس تجارت هیرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۶۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران جاده آبعلی خیابان اتحاد خیابان دهم غربی پلاک ۱۶ دارای کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکت به «آوا شید نگار» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور انفرماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای اعم از سفارش مشتری و بسته‌های نرم افزار و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم و فعالیت در زمینه سیستمهای ویژه رایانه‌ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند و مشاوره و نظارت به اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه‌های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه‌های رایانه‌ای و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای و دستگاههای جانبی رایانه و قطعات و ملزمات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه‌ای و آموزش و پرورش در زمینه موضوع فعالیت و اخذ تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و اسجاد شعب در سراسر کشور آرش خویشتن دار به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxx , xxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. مریم وحیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx , xxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید اسامی شرکای شرکت پس از ورود بشرح زیر میباشد: دنیا قیصری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx , xxx ریال سهم الشرکه فاطمه خدارحمی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx , xxx ریال سهم الشرکه آرش خویشتن دار به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx , xxx ریال سهم الشرکه مریم وحیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx , xxx ریال سهم الشرکه تعداد اعضای هیات مدیره به ۲ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898771
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری عدالت محور پوریا درتاریخ ۱۹/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام امور مشاوره حقوقی وکالت از طریق وکلای دارای پروانه معتبر در صورت نیاز پس از اخذ مجوز‌های لازم مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران نارمک بالاتر از میدان هفت حوض خیابان مهرانپور خیابان غیبی پلاک ۱۱ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه: خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرموسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378233
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن آتی بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۷۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا کاظمی کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ٍریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
خانم دنیا قیصری پور کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
خانم نازنین نوریان پور کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx/xxx ٍریال سهم الشرکه
آقای محمودرضا شیدائی کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای مرتضی الیاسی فر کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای حسن فلاحت پیشه کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و مشارکت در سایر شرکتها، اخذ نمایندگی از شرکتها، اعطای نمایندگی به شرکتها و اشخاص حقیقی، تهیه و پخش تجهیزات پزشکی و بیمارستانی.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313130
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن آتی شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۷۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نازنین نوریان پور با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت.
محمودرضا شیدائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت.
مرتضی الیاسی فر با کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت.
حسن فلاحت پیشه با کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
آدرس شرکت به آدرس: تهران ـ خ شهید کلاهدوز (دولت) ـ تقاطع کاوه ـ ساختمان پزشکان کاوه ـ ورودی اول طبقه ۳ ـ واحد ۱۷ ـ دارای کدپستی xxxxxxxxx۸ ـ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
وارد زیر به موضوع قبلی شرکت اضافه گردد و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد:
خرید و مشارکت در سایر شرکتها، ارائه خدمات حسابداری و مدیریتی، تاسیس مجتمع های کشت و صنعت و انجام کلیه عملیات مربوط به تاسیس و راه اندازی مجتمع های پرورش قارچ خوراکی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اساسنامه مشتمل بر ۲۷ ماده یک تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
لیست شرکا پس از ورود و افزایش سرمایه بشرج زیر می باشد:
علیرضا کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ دنیا قیصری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ نازنین نوریان دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ محمودرضا شیدائی دارای مبلغ xxx/xxx ٍریال سهم الشرکه ـ مرتضی الیاسی فر دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ حسن فلاحت پیشه دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270160
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن تدبیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۳۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا کاظمی کدملیxxxxxxxxx۷ و خانم دنیا قیصری پور کدملیxxxxxxxxx۹ هریک با دریافتxxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند.
در نتیجه سرمایه شرکت ازxxx/xxx/۲ ریال بهxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد:
خانم نازنین نوریان پور کدملیxxxxxxxxx۶۳ دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه خانم طیبه قاسمی کدملیxxxxxxxxx۶ دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270161
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن رسپینا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۸۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۷۴۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۶/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم فاطمه خدارحمی با ش مxxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم دنیا قیصری پور با ش مxxxxxxxxx۹ با دریافتxxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش به شرح ذیل است: آقای معین قاسمی با ش مxxxxxxxxx۳ دارایxxx/۲۰ ریال سهم الشرکه آقای مرتضی اشکوری با ش ملیxxxxxxxxx۱ دارایxxx/xxx ریال سهم الشرکه. در نتیجه سرمایه شرکت ازxxx/xxx/۲ ریال بهxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274209
آگهی تغییرات شرکت سینا پارت برلیان شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
دنیا قیصری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
سرمایه شرکت از xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد
حجت اله یاوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ محمد یاوری بشماره ملی xxxxxxxxx۹۳ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ مظفر بیگلری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271176
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود داتیس تجارت هامون در تاریخ ۱۸/۹/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع شرکت: شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت: خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶.
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
ـ میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به قرار ذیل می باشد:
دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx/xxx ریال
زهرا عزیزاللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx/xxx ریال
ـ اولین مدیران شرکت:
خانم دنیا قیصری پور به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ساکن خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257697
آگهی تغییرات شرکت درنا تدبیر صبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۲۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۱۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا کاظمی کدملیxxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود و خانم دنیا قیصری پور کدملیxxxxxxxxx۹ با دریافتxxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردیدند.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح زیر میباشد:
آقای معین قاسمی کدملیxxxxxxxxx۳ دارایxxx/xxx ریال سهم الشرکه, آقای مرتضی اشکوری کدملیxxxxxxxxx۱ دارایxxx/۲۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255165
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود مارین کیهان صنعت در تاریخ ۰۵/۹/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد. که میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر می باشد:
۱ـ۴ ـ دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx ریال
۲ـ۴ـ پوریا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx ریال
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ پوریا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا دنیا قیصری پور همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243221
آگهی تغییرات شرکت راه سازان سیمین فام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۲۸۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا کاظمی به کدxxxxxxxxx۷ با دریافتxxx/xxx/۵ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. و دنیا قیصری پور به کدملیxxxxxxxxx۹ با دریافتxxx/xxx/۵ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت ازxxx/xxx/۱۱ ریال بهxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد:
یوسف سرلک چیوائی به کدملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه
افسانه دلیری همه به کدملیxxxxxxxxx۷ دارای مبلغxxx/۱۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229776
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نویدصنعتگران سازه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۰۲۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
مهران دوانلو به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و افسون افشار به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و هومن مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و نگین دوانلو به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
چنگیز افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220812
آگهی تغییرات شرکت آریا خودرو میرعماد شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۳۱۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۷۵۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
دنیا قیصری پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxx/xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
درنتیجه سرمایه شرکت از xxx/xxx/۱۱ ریال به xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش داد و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید.
اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد:
ـ آقای محمد آهنگری به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx/xxx/۹ ریال سهم الشرکه
ـ خانم فاطمه گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218385
آگهی تغییرات شرکت راه سازان سیمین فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۲۸۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۱/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای یوسف سرلک چیوائی ف موسی به ش.شxxx۰ صادره از تهران و به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با پرداختxxx/xxx و خانم افسانه دلیری همه ف علی به ش.شxxx۵۲ صادره از تهران و به شماره ملیxxxxxxxxx۷ با پرداختxxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال بهxxx/xxx/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکا پس از ورود و افزایش سرمایه بشرح زیر میباشد:
آقای علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۴۷ دارای مبلغxxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه, خانم دنیا قیصری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ دارای مبلغxxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه, آقای یوسف سرلک چیوائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه و خانم افسانه دلیری همه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارای مبلغxxx/۱۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211945
آگهی تغییرات شرکت سینا پارت برلیان با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حجت اله یاوری ـ فرزند ابوالفضل ـ ش ش xxx۱ ـ ت ت ۲۰/۱۰/۴۰ ـ شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد یاوری ـ فرزند حجت اله ش ش xxx۰ ت ت ۷/۶/۶۴ ـ دارای کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مظفر بیگلری فرزند محمد ش ش xxx۲ ت ت ۱۳/۲/۶۱ دارای کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید لیست شرکای شرکت پس از ورود بشرح زیر میباشد: آقای علیرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه و خانم دنیا قیصری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه آقای حجت اله یاوری دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه آقای محمد یاوری دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای مظفر بیگلری دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
آدرس شرکت از محل قدیم به آدرس تهران ـ م رسالت ـ ابتدای سمنگان ـ پ xxx ـ دارای کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
موارد زیر به موضوع شرکت اضافه الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
طراحی، اجرا، راه اندازی و نگهداری کلیه پروژه های فضای سبز محوطه سازی، نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و تر، انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانها و ابنیه، کلیه تاسیسات حرارتی برودتی الکترونیکی مکانیکی و اکتشاف و استخراج معادن، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199158
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن رسپینا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۸۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۷۴۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
معین قاسمی فرزند محمد شماره ملیxxxxxxxxx۳ با پرداختxxx۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. و مرتضی اشکوری فرزند محمدرضا دارای کدملیxxxxxxxxx۱ با پرداختxxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح زیر میباشد: و فاطمه خدارحمی کدملیxxxxxxxxx۰ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه و دنیا قیصری پور کدملیxxxxxxxxx۹ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه و معین قاسمی کدملیxxxxxxxxx۳ دارایxxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مرتضی اشکوری کدملیxxxxxxxxx۱ دارایxxx/xxx ریال سهم الشرکه. محل شرکت به تهران خ آزادی مابین اتوبان یادگار امام و خ بهبودی پxxx ط۴ واحد یک دارای کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. به موضوع شرکت عبارت خرید و فروش لوازم طبی و آرایشی و بهداشتی الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر۲۷ ماده یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198025
آگهی تغییرات شرکت سبزینه بنای زمرد بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۴۸۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم دنیا قیصری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. آقای علیرضا کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: آقای امیرعلی صارمی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx/۴ ریال سهم الشرکه ـ آقای بابک مقدسی یزدی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ آقای بابک صارمی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۵ ریال سهم الشرکه ـ در نتیجه سرمایه شرکت از xxx/xxx/۲۰ ریال به xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ـ موارد زیر به موضوع شرکت اضافه گردید:
" صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ارائه خدمات فنی تاسیسات و صنعتی و الکترونیکی" بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129890
آگهی تغییرات شرکت دورنگر افزار گستر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۶۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۹۹۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای آرش یاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096949
آگهی تاسیس شرکت آریا ویژن سینا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۵/۴/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ۱. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶
شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ دنیا قیصری پور فرزند محمود متولد ۱۱/۴/xxx۴ به شماره شناسنامه xxx۲ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء:
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل پک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1096950
آگهی تاسیس شرکت آریا ویژن آتی با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۵/۴/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ۱. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶
شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ دنیا قیصری پور فرزند محمود متولد ۱۱/۴/xxx۴ به شماره شناسنامه xxx۲ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء:
حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل پک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081893
آگهی تغییرات شرکت سبزکاران روز (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۱۵۹۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۱۷۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مازیار ایشانی افوسی فرزند ناصرقلی به ش.شxxx۸۴ صادره از آبادان با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱۰ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳ریال به مبلغxxx/xxx/۱۳ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. نوع حقوقی شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییریافت. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۶۴ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/۱۳ریال منقسم بهxxx۰ سهمxxx/۱۰ریالی با نام میباشد که تماماً پرداخت گردیده است. مازیار ایشانی افوسی به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید حسام الدین ابوترابی به کدملیxxxxxxxxx۳ و حمید دشتی رحمت آبادی به کدملیxxxxxxxxx۸ انتخاب گردیدند. پوریا قیصری پوربه کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مازیار ایشانی افوسی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید حسام الدین ابوترابی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041638
آگهی تغییرات شرکت الماس سیمین فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا عزیز اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیز اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل. ۴ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و همچنین حق امضای کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۵ آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/۵۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۰/۰۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038898
آگهی تغییرات شرکت ژیوار پی با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به 'آتیه اندیش دانش' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ آقای کسری سلیمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034996
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر سازه ساختمان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۰۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۲۴۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۲ واصل گردید: علیرضا خلیلی تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهرخ جعفری فرمند به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، رضا جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. محل شرکت به تهران میرداماد م محسنی خ بهروز ک هفتم پ ۲ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026587
آگهی تغییرات شرکت الماس سیمین فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۲ تاریخ تولد ۱۱/۴/xxx۴ فرزند محمود با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982701
آگهی تغییرات شرکت توژال دژ بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علیرضا ترکمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسام عاقل پسند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آزاده غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سامان صادق کوچک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علیرضا ترکمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسام عاقل پسند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم آزاده غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سامان صادق کوچک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم آزاده غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای اسماعیل نیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960677
آگهی تأسیس شرکت سینا پارت الماس بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ ایجاد ترمیم و نگهداری فضای سبز شهری جدول کشی و آسفالت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ دنیای قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی بسمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947934
آگهی تغییرات شرکت الماس سیمین فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۴/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ دماوند ایستگاه داریوش پxxx ط۱ واحد۵ کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 905152
آگهی تأسیس شرکت سبزینه بنای زمرد با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۰۸/۰۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۸/۰۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانها و ابنیه (چوبی، آجری، فلزی) امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها، تاسیسات و تجهیزات، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای تسـهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانـکهای معـتبر داخـلی و خارجی.
۲ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ تهران تهران. خیابان دماوند ایستگاه داریوش پلاک xxx طبقه اول واحد۵۲ کدپستیxxxxxxxxx۳
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ دنیا قیصری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ ۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته , بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و آقای علیرضا کاظمی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10176226
آگهی تأسیس شرکت سبزینه بنای زمرد با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۰۸/۰۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۸/۰۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ۱ انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانها و ابنیه (چوبی، آجری، فلزی) امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها، تاسیسات و تجهیزات، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی. ۲ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ تهران تهران. خیابان دماوند ایستگاه داریوش پلاک xxx طبقه اول واحد ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: ۱ ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و آقای علیرضا کاظمی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655973
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نوید صنعتگران سازه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۹۰۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۰۲۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. آرام قادرپناه به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران خ ونک خ آرارات ط۱ پ ۸ ک پ xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339572
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نوید صنعتگران سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۰۲۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. آرام قادرپناه به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. محل شرکت به تهران خ ونک خ آرارات ط ۱ پ ۸ ک پ xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460386

آگهی تغییرات شرکت نواندیشان عصر خرد
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به هشتاد و پنج هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد هشتاد و پنج هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم منصوره ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‎مدیره، خانم شایسته‎گرفنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره، خانم سادات‎سیماهاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‎مدیره، خانم سادات سیما‎هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل،
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ـ سفته‎ـ بروات‎ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ۱ـ خانم دنیا قیصری‎پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم ام‎البنین حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد.
در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10492558
آگهی تغییرات شرکت نواندیشان عصر خرد با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۴۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به هشتاد و پنج هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد هشتاد و پنج هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم منصوره ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‎مدیره، خانم شایسته‎گرفنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره، خانم سادات‎سیماهاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‎مدیره، خانم سادات سیما‎هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ سفته‎ بروات‎ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵ ۱ خانم دنیا قیصری‎پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم ام‎البنین حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10317887
آگهی تغییرات شرکت پارس زمین ایلیا سهامی خاص بشماره ثبت ۳۳۲۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۴۸۶۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۲/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم دنیا قیصری‎پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم ام‎البنین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۱۲/۶/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد همتی‎زاده‎ممقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسین شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای شهرام همتی‎زاده‎ممقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای جواد همتی‎زاده‎ممقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهرام عبدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۲/۶/xxx۲ ۴ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرهاد همتی‎زاده‎ممقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسین شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای شهرام همتی‎زاده‎ممقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای جواد همتی‎زاده‎ممقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای بهرام عبدلی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای حسین شاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007437
آگهی تغییرات شرکت پارس زمین ایلیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۲۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۴۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم دنیا قیصری‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم ام‌البنین حسینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170702
آگهی تأسیس شرکت فن آوران جهان رسا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری فنی و مهندسی تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی تجهیزات صنایع انجام کلیه امور ساخت پروژه‌های مختلف فرودگاهی فنی و مهندسی و عمرانی تعمییر نگهداری فنی و سرویس و پشتیبانی فنی وسایل و تجهیزات فرودگاهی احداث اماکن تاسیسات پروژ ه های ساختمانی فرودگاهی راهسازی ساخت اماکن تفریحی و آموزشی هتل و کترینگ تامین قطعات مربوط به امور فوق احداث زیر ساختمانی تاسیساتی و تجهیزاتی و الکترونیکی مربوط جهت تعمیر و نگهداری فنی تجهیزات مرتبط با موضوع شرکت خدمات نظافتی و رنگ آمیزی و تزئینات وسایل مربوطه انتقال دانش و تکنولوژی تولید و ساخت قطعات فنی و مهندسی طراحی و اجرای فضاهای تجاری و مسکونی و تاسیسات فرودگاهی شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایجاد شعب در سراسر کشور خرید اوراق بهادار برای شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز که در راستای سوددهی شرکت باشد. ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران سعادت آباد ابتدای بلوار شهرداری ساختمان نارنجستان ط ۵ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۱/۵/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای عادل آذیش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای عبداله امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای شهاب رضازاده قلعه جوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای سیدعلی شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ آقای داود الهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ۵ خانم سمانه آذیش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۷ ۵ خانم معصومه عرب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۸ ۵ آقای عبداله امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء:: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ آقای سیدمحسن حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9547886
آگهی تغییرات شرکت عاج الکترونیک خشایار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۷۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‎العاده مورخ۳۰/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ خانم هاجر باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۲/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478610
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی فلات پژواک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کسری سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652502
آگهی تأسیس شرکت کارا نوید کیمیای پارسیان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۴/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۴/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش پخش و توزیع صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت ترخیص کالا از گمرکات کشور کلیه معاملات مجاز که در راستای اهداف شرکت باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی خ حقوقی پ ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۵ مورخ ۲/۴/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه پل چوبی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای محمدرضا صحت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای یوسف شنگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا گلستانی‌عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای مهرداد روحی‌ابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای علیرضا گلستانی‌عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری نامه‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای کسری سلیمانی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9770676
آگهی تغییرات شرکت نیرو صنعت ماسال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۹۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۸۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای کسری سلیمانی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619089
آگهی تأسیس شرکت ژیوار پی با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانها و ابنیه چوبی آجری فلزی امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها تاسیسات و تجهیزات شرکت در مناقصه‎ها و مزایده‎ها دولتی و خصوصی اخذ و اعطای تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان حسن‎آباد ک شهید سیدصدری پ ۲۲ ط اول واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای کسری سلیمانی‎فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ خانم دنیا قیصری‎پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ خانم دنیا قیصری‎پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‎مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170040
آگهی تأسیس شرکت توژال دژ با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۴/۲/xxx۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۲/xxx۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانها و ابنیه چوبی آجری فلزی امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها تاسیسات و تجهیزات شرکت در مناقصه‎ها و مزایده‎های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی و خرید و فروش کالاهای مرتبط با موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان حسن‎آباد ک شهید سیدصدری پ ۲۲ ط اول واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‎باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم دنیا قیصری‎پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم عالیه احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۳ ۵ خانم عالیه احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9954739
آگهی تغییرات شرکت دورنگر افزار گستر ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۱۶۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۹۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای آرش یاسی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۰/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10063487
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آباد بوم کویر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۱۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۳۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید: محمدرضا معماریان بادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و دنیا قیصری پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ نفر کاهش یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد. محسن پاکروان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد پاکروان به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد پاکروان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها و اسناد مالی و اعتباری و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10635985
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریا الکترونیک هخامنش بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نود و نه هزار و نهصد و نود و هفت سهم بانام، تعداد سه سهم بی‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی‌اکبر جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، خانم محبوبه خوش‌بین‌ملایری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، آقای علی‌اکبر جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.

۴ـ ۱ـ حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک ـ سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ ۱ـ خانم هاجر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691654
آگهی تأسیس شرکت سامانه‎های هوشمند پارسیان شبکه پایتخت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: طراحی ساخت اجرا مشاوره خرید و فروش نصب و راه‎اندازی واردات و صادرات و کلیه خدمات سیستمهای سخت‎افزار شبکه‎های کامپیوتری الکتریکی و دوربین مداربسته.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان زینالی (کیهان) شرقی شماره ۶۱ طبقه سوم واحد ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶۵ مورخ ۲۶/۱۰/xxx۹ نزد بانک تجارت شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای محمدرضا باقرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ خانم مهناز اسلامی‎کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای محمدعلی میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای محمدعلی میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ آقای حمیدرضا مختارپورکلاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ خانم دنیا قیصری‎پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10793261
آگهی تصمیمات شرکت سد راه عمران سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۵۹۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۳۱۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ۲۹/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۸/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضا هیئت‌مدیره مرکب از ۳ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. کسری سلیمانی‌فرد به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و دنیا قیصری‌پور به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. دفتر مرکزی شرکت به تهران م فردوسی ابتدای سپهبد قرنی روبروی پمپ بنزین ساختمان۱۴ ط ۴ واحد۸ کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نصرت‌اله عزیزی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل, علیرضا شارق به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره, مجید باقری‌تیرتاشی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و عقود اسلامی و همچنین حق امضا کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10866441
آگهی تصمیمات شرکت بانسون سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۰۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: غلامرضا بهرامی‌حسنی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و دنیا قیصری‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10942319
آگهی تصمیمات شرکت ناب دوش دشت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۰۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲پ۶۱۶۶۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: مهدی فیاضی‌بارجین به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و دنیا قیصری‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رمضان رجبی‌جمال‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و حسین حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۵ که رمضان رجبی‌جمال‌آبادی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، محمدرضا حیدری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026967
آگهی تغییرات شرکت الماس سیمین فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۴/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ دماوند ایستگاه داریوش پxxx ط۱ واحد۵ کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۲۵/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043306
آگهی تأسیس شرکت رادین پوشش زرین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تهیه و تولید و فروش و اجرا کف‌پوش اپوکسی و پلی اورتال و افزودنی‌های بتن و خرید و فروش و صادرات و واردات و ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانتنامه از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ و اعطای نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران مرزداران خ ابوالفضل ک ردائی ک عباسی پ ۱۹ واحد ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نود و هشت سهم بانام، تعداد دو سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۰/۲/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه شهرک ژاندارمری پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای اکبر فرهادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم ال‌ناز فرهادی‌آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم ال‌ناز فرهادی‌آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم هاجر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11051572
آگهی تصمیمات شرکت پارسیان آسیا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۶۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۸۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: کسری سلیمانی‌فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و دنیا قیصری‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11166390
آگهی تأسیس شرکت کارا نوید کیمیای پارسیان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۴/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۴/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش پخش و توزیع صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت ترخیص کالا از گمرکات کشور کلیه معاملات مجاز که در راستای اهداف شرکت باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی خ حقوقی پ ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۵ مورخ ۲/۴/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه پل چوبی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای محمدرضا صحت به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای یوسف شنگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا گلستانی‌عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای مهرداد روحی‌ابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای علیرضا گلستانی‌عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری نامه‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای کسری سلیمانی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11261844
آگهی تأسیس شرکت سینا پارت الماس بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

۱ـ صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ ایجاد ترمیم و نگهداری فضای سبز شهری جدول‌کشی و آسفالت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پ xxx ط ۱ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ دنیای قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی بسمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11360822
آگهی تغییرات شرکت آناهیتای توس گستر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۵۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم عالیه احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۳۰/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11578450
آگهی تغییرات شرکت الیکا آریا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۶۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید.

۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به سه میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد دو میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه سهم بانام، تعداد یک سهم بی‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم فاطمه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید مسعود هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره، آقای سید مسعود هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل،

۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ ۱ـ خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم هاجر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11594241
آگهی تأسیس شرکت اکسین صنعت پایا گستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: طرح و اجرای کلیه پروژه‎های عمرانی اعم از ساختمان‎سازی راهسازی پل‎سازی سدسازی تاسیساتی برقی و صنعتی و خطوط انتقال آب و فاضلاب و نفت و گاز و آبیاری و زهکشی شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با شرکتهای دولتی و خصوصی انجام کلیه امور مربوط به شبکه توزیع آب و تلمبه‎خانه‎های آب و فاضلاب.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان حسن‎آباد کوچه سیدصدری پلاک ۲۲ طبقه اول واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶۱ مورخ ۱۵/۱/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه شهید دغاغله پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم فاطمه دواتگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ خانم بتول جلودار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ خانم کبری آملازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ خانم فاطمه دواتگر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ خانم دنیا قیصری‎پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای مهدی بندری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11623954
آگهی تغییرات شرکت توژال دژ بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۷/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ خانم عالیه احمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم دنیا قیصری‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای پوریا قیصری‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و خانم آزاده غلامی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و خانم شیما بهزادی‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم دنیا قیصری‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای پوریا قیصری‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم آزاده غلامی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم شیما بهزادی‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم آزاده غلامی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11751330
آگهی تأسیس شرکت آونگ طب ایلیا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تهیه و تولید البسه بیمارستانی و خرید و فروش و صادرات و واردات و ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی و ضمانتنامه از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ و اعطای نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان نور بزرگراه شهید ستاری ۳۵ متری لاله غربی خ مجاهد کبیر لاله ۴ غربی پ ۴ واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴ مورخ ۳۰/۱/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه کاوه پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم بتول کتابچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای سید شهاب‌الدین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای سید ایلیا سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای سید ایلیا سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره با یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم هاجر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11878631
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نوید صنعتگران سازه سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۹۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۰۲۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: سیما باقری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و الهام باقری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11905974
آگهی تغییرات شرکت توژال دژ با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۰۱۱۳۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۳/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند.

آقای اسماعیل نیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم آزاده غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای اسماعیل نیازی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم آزاده غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم آزاده غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای خانم دنیا قیصری‌پور به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ آقای پوریا قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۳/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11964988
آگهی تاسیس شرکت رستاک تجارت پیمان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۸/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ وزرا ک ششم ک دل‌افروز پ ۱۹ ط ۳ واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به شش هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد شش هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۴/۰۸/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه میدان سلماس تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خانم رزیتا سلطانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای رسول محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای حسام اعتمادمظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای حسام اعتمادمظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای کسری سلیمانی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12008872
آگهی تغییرات شرکت پیشرو طرح و اقلیم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۸۷۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۲۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای کسری سلیمانی‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم دنیا قیصری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات