محمد محرابی

آقای محمد محرابی

کد ملی 045150xxxx
گراف ارتباطات
31
شرکت‌ها
71
آگهی‌ها

شرکت های محمد محرابی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد محرابی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14590870
آگهی تغییرات شرکت پایدار راه اقلیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد کمری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کامران غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فائزه شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . آقایان محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حسام الدین مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325704
آگهی تغییرات شرکت اطلس اطمینان ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۰۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۸۳۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اکرم حاجی حسینی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم سعیده حریری کدملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ آقای سجاد قره باغی به کدملی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم مهتاب محرابی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای محمد محرابی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302704
آگهی تغییرات شرکت اطلس نگین شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۰۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۸۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای سعید تقی زاده کهنه اوغاز به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد محرابی به کدملی xxxxxxxxx۴بسمت رییس هیئت مدیره ـ آقای احسان صبوری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضا نائب رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای فرهاد شفیعی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای کیوان ستاره کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075092
آگهی تغییرات شرکت پاریز کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۰۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد محرابی به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. مهدی محرابی به کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. مهتاب محرابی به کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر می‌باشد. آقای فرشید پناهی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای فرهاد پناهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890065
آگهی تغییرات شرکت پایدار راه اقلیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۹۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد محرابی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وحسام الدین مشایخی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدلبرای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260428
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار راه اقلیم در تاریخ ۹/۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی از قبیل ساختمانی، راهسازی، پلسازی، تاسیساتی، سد سازی، آب رسانی، فضای سبز، اکتشافات زیرزمینی، برق و نیرو و صنعت و معدن، تهیه و تولید و پخش و خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و قطعات و ماشین آلات ساختمانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ تهرانپارس ـ فلکه دوم تهرانپارس ـ مرکز خرید پارسیان ـ طبقه ۵ ـ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱مورخ ۵/۳/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای صادق زند به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای احمد کمری به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای کامران غلامی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق عادی و اداری و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. حسام الدین مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد "
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248401
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میراث ابنیه شهر در تاریخ ۰۱/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی از قبیل ساختمانی، راهسازی، پلسازی، تاسیساتی، سد سازی، آب رسانی، فضای سبز، اکتشافات زیر زمینی، برق و نیرو و صنعت و معدن، تهیه و تولید و پخش و خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و قطعات و ماشین آلات ساختمانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت نیاز پس از اخذ مجوز لازم (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس فلکه دوم تهرانپارس مرکز خرید تجاری اداری پارسیان طبقه ۳ واحد xxx کد پستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۷/۳/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: لطیف قادرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سجاد آقا محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: غلامحسین بلوکی فرارودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ـ محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12243794
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار بتن عصر در تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی از قبیل ساختمانی، راهسازی، پلسازی، تاسیساتی، سد سازی، آب رسانی، فضای سبز، اکتشافات زیر زمینی، برق و نیرو و صنعت و معدن، تهیه و تولید و پخش و خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و قطعات و ماشین آلات ساختمانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت نیاز پس از اخذ مجوز لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه رسالت نرسیده به ۱۶ متری اول ـ مجتمع تجاری دنیای نور ـ طبقه ۴ واحد ۹۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۴نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: روح الله افشارمعینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین محمدپور به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و زینب سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق عادی و اداری و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احسان روحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087759
آگهی تغییرات شرکت بیتا سازه استوار بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۳۱۶۸۲ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۰۳۶۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیوان ستاره به کدملی xxxxxxxxx۴ بادریافت مبلغ xxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای محمد محرابی به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ ریال بهxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر می باشد. آقای محمد مهدی عابدی ش م xxxxxxxxx۰ xxxxxx ریال خانم مرضیه امیری ش م xxxxxxxxx۵ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416073
آگهی تغییرات شرکت بیتا سازه صدرا شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۵۴۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد محرابی باکدملیxxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج شد. خانم اکرم حاجی حسینی باکدملی xxxxxxxxx۲با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج شد . درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.اسامی شرکاء بشرح ذیل می باشد: خانم آذر امینی باکدملی xxxxxxxxx۴دارنده xxxxxxریال سهم الشرکه خانم نسرین نوری باکدملی xxxxxxxxx۶دارنده xxxxxx۰ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759625
آگهی تغییرات شرکت خاک و پی اقلیم بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۵۴۰۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۰۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد محرابی به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای سعید نورالدینی به کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ریال بهxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر می باشد. آقای محسن احمدی دارنده xxxxxx ریال ـ خانم آرزو علی مددی بنابی دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524793
آگهی تغییرات شرکت کا‌ژه بتن شهر شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۲۸۸۸۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۴۲۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد محرابی به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
خانم مهتاب محرابی به کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه:
آقای اسماعیل نصیر نژاد زنگلا نی دارنده xxx/xxx ریال ـ آقای سیف الدین نصیر نژاد زنگلا نی دارنده xxx/xxx ریال
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314492
آگهی تغییرات شرکت ماندگار بتن اقلیم بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت۴۳۰۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی محرابی کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx/xxx ریال، آقای محمد محرابی کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت سهم الشرکه خود به مبلغ xxx/xxx ریال، خانم مهتاب محرابی کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx/۱۰ ریال از شرکت خارج گردیدند.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر کدام بعد از تغییرات به شرح ذیل می باشد:
آقای محمد انصاری کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx/۱۰ ریال، آقای مهدی شیرزاد کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/xxx/۹ ریال
تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154348
آگهی تغییرات شرکت دژار طرح ایرانیان شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۳۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی محرابی ک م: xxxxxxxxx۳ و محمد محرابی ک م: xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد.
و لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد:
حامد رمضانیان ک م: xxxxxxxxx۴ مبلغ xxx/xxx ریال سعید خدارحمی ک م: xxxxxxxxx۱ مبلغ xxx/xxx ریال مهدی خراسانی ک م: xxxxxxxxx۴ مبلغ xxx/xxx ریال افشین گلشنی ک م: xxxxxxxxx۲ مبلغ xxx/xxx ریال علی خدارحمی ک م: xxxxxxxxx۶ مبلغ xxx/xxx ریال.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175831
آگهی تغییرات شرکت ماندگار بتن اقلیم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۰۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان مرتضوی بین بزرگراه نواب و خیابان اسکندری کوچه شهید خوش مقام پلاک ۳۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
مهدی شیرزاد فرزند محمد به شماره شناسنامه xxx صادره از قائمشهر متولد ۱۷/۶/xxx۴ شماره ملی xxxxxxxxx۸ ساکن تهران با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. محمد انصافی فرزند ابوالفضل به شماره شناسنامه xxx صادره از سراب متولد ۱۸/۵/xxx۴ با شماره ملی xxxxxxxxx ساکن تهران با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد:
مهدی محرابی به ک م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه و محمد محرابی به ک م xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه و مهتاب محرابی به ک م xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه و محمد انصافی به ک م xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه و مهدی شیرزاد به ک م xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx/xxx/۹ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118054
آگهی تغییرات شرکت ماندگار سازه قرن شرکت بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد محرابی با کدملی xxxxxxxxx۴ دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مهدی محرابی با کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهتاب محرابی با کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
تعداد اعضای هیئت مدیره به ۴ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لیست شرکا و میزان سهم الشرکه پس از کاهش به شرح:
آقای محمدرضا جوشقانی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای متین جوشقانی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه و آقای مهدی جوشقانی با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه و آقای میلاد جوشقانی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه آقای یوسف باقری xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه می باشند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081684
آگهی تأسیس شرکت ماندگار بنای قرن سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان ۱۶ متری دوم ـ خیابان جمشید رویان ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم اکرم حاجی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم اکرم حاجی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای کامران ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081687
آگهی تأسیس شرکت سپند عمران اقلیم سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ایی پی سی و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی،، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران نو ـ نبش خیابان وحیدیه ـ پلاک ۹۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱/۳/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای کامران ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073556
آگهی تأسیس شرکت ماندگار بنای شهر سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ایی پی سی و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت ـ خیابان ۱۶ متری دوم ـ خیابان جمشید رویان ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۹
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۸/۲/۹۲ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم اکرم حاجی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای علی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای علی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای کامران ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067873
آگهی تغییرات شرکت پاریز کاژه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۲۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید است.
۲ـ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید.
۱ـ۲ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۲ـ سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/۱ ریال می باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد:
آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به میزان سهم الشرکهxxx/xxx ریال, آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به میزان سهم الشرکهxxx/xxx ریال, خانم مهتاب محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به میزان سهم الشرکهxxx/۱۰ ریال.
۳ـ۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سمانه عنبرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نصیر حاجی قلیزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره, آقای علی قدرتی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره, آقای نصیر حاجی قلیزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل
۴ـ۲ـ امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۰۱/۰۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043758
آگهی تغییرات شرکت ردکا بتن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم یلدا غفوریان شریف هروی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین لطیفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای اسدالله شکوهی سلگی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حمیدرضا صیادی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد تاجیک بشماره ملی xxxxxxxxx۲ ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ آزادی روبروی وزارت کار ک آشیان پ ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ آقای محمد محرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهتاب محرابی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000704
آگهی تغییرات شرکت ناودیس بتن ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987239
آگهی تغییرات شرکت ماندگار بتن اقلیم سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۹۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
۲ـ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید.
۱ـ ۲ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر۲۷ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۲ـ سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/۱ ریال می باشد که تماماً پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد:
آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به میزان سهم الشرکهxxx/xxx ریال, آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به میزان سهم الشرکهxxx/xxx ریال, خانم مهتاب محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به میزان سهم الشرکهxxx/۱۰ ریال
۳ـ ۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم مهتاب محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره, آقای سروش صانعی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره, آقای سروش صانعی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۴ـ ۲ـ امضاء کلیه اوراق عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10046116
آگهی تغییرات شرکت ماندگار سازه قرن (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۳۰۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ۲ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل میباشد: آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، اقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به میزان سهم الشرکه xxx/۱۰ ریال. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند: اقای مجتبی اسماعیل پور گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سپیده محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم سپیده محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. ۴ ۲ کلیه اوراق عادی و اداری و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ ۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963177
آگهی تغییرات شرکت ماندگار سازه قرن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۳۰۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۹۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
۲ـ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید.
۱ـ۲ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر۲۷ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۲ـ سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/۱ریال میباشد که تماماً پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل میباشد:
آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به میزان سهم الشرکهxxx/xxx ریال، اقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به میزان سهم الشرکهxxx/xxxریال، خانم مهتاب محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به میزان سهم الشرکهxxx/۱۰ریال.
۳ـ۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند:
اقای مجتبی اسماعیل پور گنجی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سپیده محمودی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم سپیده محمودی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۴ـ۲ـ کلیه اوراق عادی و اداری و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبراست.
در تاریخ۳/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 935810
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازه ارم بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۴۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود تقدمی عصمتی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۲/۹/xxx۳.
۳ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود تقدمی عصمتی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق عادی و اداری و امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (خانم سارا سیفی آزاد) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524217
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازه ارم بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مسعود تقدمی عصمتی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۲/۹/xxx۳. ۳ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود تقدمی عصمتی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سارا سیفی آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق عادی و اداری و امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (خانم سارا سیفی آزاد) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920731
آگهی تاسیس شرکت بیتا سازه استوار با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ تهران خیابان آیت الله مدنی چهارراه گلبرگ کوچه نصیری پلاک ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۴
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی به سمت مدیرعامل
۳ـ۵ ـ محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء :
۱ـ۶ـ امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432828
آگهی تأسیس شرکت پاریز کاژه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۰۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۰۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی , محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه هایEPC و فضای سبز و کشاورزی , بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته , انجام عملیات خاکی , واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت , اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری , شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی , شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی , اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان هلال احمر خیابان مهرانپور پلاک ۳۸ کدپستی xxxxxxxxx۶ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۰۹/۰۷/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای کامران ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747813
آگهی تأسیس شرکت کاژه بتن شهربا مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ تهران نارمک خیابان سامان کوچه جلیلوند پلاک ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۲.
شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ۶ـ امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662710
آگهی تأسیس شرکت کاژه بتن شهر با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای‌سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ تهران نارمک خیابان سامان کوچه جلیلوند پلاک ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۲.

شعبه ندارد.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ محمد محرابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ مهتاب محرابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل

به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ۶ـ امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740602
آگهی تاسیس شرکت ماندگار سازه قرنسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی، آبیاری، زهکشی، سازه های آبی، پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران نارمک ـ خیابان سامان ـ کوچه جلیلوند ـ پلاک ۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۲ مورخ ۲۷/۰۶/xxx۱ نزد بانک سامان شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای کامران ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740603
آگهی تاسیس شرکت ماندگار بتن اقلیمسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی، آبیاری، زهکشی، سازه های آبی، پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ نارمک ـ خیابان مهرانپور غربی ـ پلاک ۲۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۷/۰۶/xxx۱ نزد بانک سامان شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای کامران ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9825968
آگهی تاسیس شرکت ماندگار سازه قرن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی، آبیاری، زهکشی، سازه‌های آبی، پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق، انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران نارمک ـ خیابان سامان ـ کوچه جلیلوند ـ پلاک ۱۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۲ مورخ ۲۷/۰۶/xxx۱ نزد بانک سامان شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای کامران ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705279
آگهی تغییرات شرکت ایمن طرح آفرینبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۲۸۵۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۳۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683635
آگهی تغییرات شرکت پایا طرح رایمندبامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۴۲۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657087
آگهی تأسیس شرکت ناودیس بتن ایرانیان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ بالاتر از یخچال ـ روبروی ایستگاه مترو قلهک ـ شماره xxx۱ ساختمان آ. اس. پ ـ طبقه ۴ ـ واحد ۴۶ ـ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650159
آگهی تغییرات شرکت اقلیم پی کاویان با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۳۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ نیاوران شمال ـ کاخ نیاوران ـ خ شهید زینعلی ـ کوچه هفتم ـ پ ۱۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۴ـ امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615096
آگهی تغییرات شرکت ناودیس بتن بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606200
آگهی تغییرات شرکت سیویل گستر صدرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۶۸۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۴/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590620
آگهی تأسیس شرکت تدبیر سازه ارم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۰/۰۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۰/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی پس از اخذ مجوزهای لازم تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه هایEPC و فضای سبز و کشاورزی, بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته, انجام عملیات خاکی, واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت, اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری, شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی, شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی, اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ بالاتر از یخچال ـ روبروی ایستگاه مترو قلهک ـ ساختمان آ.اس.پ ـ طبقه۴ ـ واحد۴۶ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609716
آگهی تغییرات شرکت آبادگستر هامون (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۴۱۳۴۸۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۱۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ریال به مبلغxxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575696
آگهی تأسیس شرکت ردکا بتن بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۵/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی پس از اخذ مجوزهای لازم تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ئی پی سی (مشاوره و اجرای پروژه های عمرانی) و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ بالاتر از یخچال ـ روبروی ایستگاه مترو قلهک ـ ساختمان آ. اس. پ ـ طبقه ۴ ـ واحد ۴۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10072683
آگهی تأسیس شرکت ردکا بتن بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۵/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی پس از اخذ مجوزهای لازم تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ئی پی سی (مشاوره و اجرای پروژه‌های عمرانی) و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان شریعتی بالاتر از یخچال روبروی ایستگاه مترو قلهک ساختمان آ. اس. پ طبقه ۴ واحد ۴۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531456

آگهی تاسیس شرکت ایمن طرح آفرین با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ بالاتر از خیابان یخچال ـ روبروی ایستگاه مترو قلهک ـ ساختمان آ.اس.پ ـ طبقه۴ ـ واحد۴۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ــ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516040

آگهی تغییرات شرکت ایمن طرح ایرانیان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد مشاوره و طراحی فنی کلیه پروژه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به همراه اجرای پروژه های برقی و زیبا سازی و رنگ آمیزی و نصب و اجرای علایم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای تبلیغاتی و اجرای سازه های فلزی و تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی.
۲ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483411
آگهی تغییرات شرکت ایمن طرح ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد مشاوره و طراحی فنی کلیه پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به همراه اجرای پروژه‌های برقی و زیبا سازی و رنگ آمیزی و نصب و اجرای علایم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای تبلیغاتی و اجرای سازه‌های فلزی و تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی. ۲ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10346357
آگهی تغییرات شرکت رونیز بتن بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سهروردی شمالی بالاتر از خ شهید بهشتی (عباس آباد) ک شهر تاش پ ۴۱ ط همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 764282

آگهی تأسیس موسسه مشاورین رشد آسمان ایرانیان.

موسسه فوق در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxx۸۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

-۱ موضوع موسسه :
ارائه کلیه خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر اوراق عادی اداری مشاوره درزمینه بهبود روشهای مدیریت و ارائه خدمات مدیریتی و ارائه راهکار های مدرن و مطلوب جهت افزایش بازده و کارایی سیستمهای مدرن اداری و غیر اداری تولیدی و فنی و مشاوره خدمات مدیریتی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساخت سازه های پیش ساخته اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری و انجام هر گونه فعالیتی مجاز در رابطه با موضوع موسسه به نحوی که برای موسسه سود آور باشد. .

-۲ مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی موسسه :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران لویزان شیان دو پ۲۳ واحد ۱ - کد پستی xxxxxxxxx۳

-۴ سرمایه موسسه : مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.

-۵ اولین مدیران موسسه :
۵-۱ - آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات قراردادها عقود اسلامی باامضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10396878
آگهی تصمیمات شرکت لیلان سازه ساخت با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره ۲۵۱۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۰۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رشید فریور به کدملی xxxxxxxxx۲ و فرزین جورابلو به کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از شرکا و محمد محرابی به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از شرکا و اعظم فریورلیلان به کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از شرکا و محدثه عرفان زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از شرکا بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ رشید فریور به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره، محمد محرابی به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره، اعظم فریورلیلان به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650599
آگهی تاسیس شرکت ایمن طرح آفرین با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ بالاتر از خیابان یخچال ـ روبروی ایستگاه مترو قلهک ـ ساختمان آ.اس.پ ـ طبقه۴ ـ واحد۴۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ــ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707257
آگهی تاسیس شرکت بیتا سازه استوار با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت:

۱ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ تهران خیابان آیت الله مدنی چهارراه گلبرگ کوچه نصیری پلاک ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۴

شعبه ندارد

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی به سمت مدیرعامل

۳ـ۵ ـ محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء :

۱ـ۶ـ امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775649
آگهی تغییرات شرکت سیویل گستر صدرا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۹۶۸۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۴/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792110
آگهی تغییرات شرکت ویل پژواک (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۳۸۱۱۰۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۹/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۴/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید حسن مجیدی‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و خانم درسا بیات‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و اقای پژمان جوادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم شادی بالائی‌طاهری به شماره‌ملیxxxxxxxxx۰ و خانم سمانه عنبرستانی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۴ و خانم نوشین استادهاشمی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۱۷/۴/xxx۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای سید حسن مجیدی‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم درسا بیات‌پور به شماره‌ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و اقای پژمان جوادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم شادی بالائی‌طاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم سمانه عنبرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم نوشین استادهاشمی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و اقای پژمان جوادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، نیاوران نرسیده به دزاشیب جنب رستوران روما پلاکxxx واحد۶ کدپستی:xxxxxxxxx۶ تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۶ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم درسا بیات‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱۱ریال به مبلغxxx/xxx/۱۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۵/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10821905
آگهی تأسیس شرکت سیویل گستر صدرا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۰۷/۰۹/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۷/۰۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌هایEPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران ‌ـ لویزان‌ـ شیان دو‌ـ پلاک۲۳ـ واحد۱‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌،‌‌ سفته‌، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10836881
آگهی تغییرات شرکت ایمن طرح آفرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۲۸۵۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۳۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10841685
آگهی تغییرات شرکت ویل پژواک با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۸۱۱۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۵/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ خانم درسا بیات‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه ۶۸ تاریخ تولد۸/۱/۶۴ فرزند منصور با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۵/۷/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم درسا بیات‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم سمانه عنبرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم نوشین استادهاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۵/۷/۹۰.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند.

آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم درسا بیات‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم سمانه عنبرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم نوشین استادهاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم درسا بیات‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۵ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ۱۲/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10844905
آگهی تأسیس شرکت ناودیس بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۵/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ بالاتر از یخچال ـ روبروی ایستگاه مترو قلهک ـ شمارهxxx۱ ـ طبقه چهارم ـ واحد ۴۶ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: همچنین امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهاءدار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862998
آگهی تأسیس شرکت ناودیس بتن ایرانیان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ بالاتر از یخچال ـ روبروی ایستگاه مترو قلهک ـ شماره xxx۱ ساختمان آ. اس. پ ـ طبقه ۴ ـ واحد ۴۶ ـ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10885724
آگهی تغییرات شرکت کارشیو بتن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۴۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۴۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۶/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۹و آقای صادق فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا محسنی‌تبریزی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای سعید جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم پانته‌آ قمریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱/۶/xxx۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مهدی فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای صادق فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا محسنی‌تبریزی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم پانته‌آ قمریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم پانته‌آ قمریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق عادی و اداری اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx سهم‌الشرکه از صندوق شرکت،از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

درتاریخ ۲۴/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10914741
آگهی تغییرات شرکت پایا طرح رایمند بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۴۲۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171529
آگهی تغییرات شرکت آبادگستر هامون (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۴۱۳۴۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۱۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ریال به مبلغxxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۲۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11322790
آگهی تأسیس شرکت کارشیو بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی و پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ای‌پی‌سی و فضای‌سبز و کشاورزی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآوری باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی بالاتر از یخچال روبروی ایستگاه مترو قلهک شماره xxx۱ طبقه چهارم واحد ۴۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11440458
آگهی تغییرات شرکت ناودیس بتن بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/۵۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11589853
آگهی تأسیس شرکت ایمن طرح ایرانیان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژ‌های فوق انجام پروژه‌هایEPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافتب‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش ساخته‌، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی ، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان شریعتی‌ـ بالاتر از یخچال‌ـ روبروی ایستگاه مترو قلهک‌ـ شمارهxxx۱‌ـ طبقه چهارم‌ـ واحد۴۶‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای پیمان پازوکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای پیمان پازوکی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: همچنین امضاء کلیه عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11595221
آگهی تأسیس شرکت تدبیر سازه ارم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۰/۰۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۰/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی پس از اخذ مجوزهای لازم تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌هایEPC و فضای سبز و کشاورزی, بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته, انجام عملیات خاکی, واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت, اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری, شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی, شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی, اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ بالاتر از یخچال ـ روبروی ایستگاه مترو قلهک ـ ساختمان آ.اس.پ ـ طبقه۴ ـ واحد۴۶ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11613645
آگهی تاسیس شرکت ماندگار بتن اقلیم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی، آبیاری، زهکشی، سازه‌های آبی، پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق، انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ نارمک ـ خیابان مهرانپور غربی ـ پلاک ۲۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۷/۰۶/xxx۱ نزد بانک سامان شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای کامران ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای کیوان ستاره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11720751
آگهی تاسیس شرکت رونیز بتن با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ ‌ ‌رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پل‌سازی و تونلسازی و محوطه‌سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ای‌پی‌سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدهه‌ای داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی بالاتر از یخچال روبروی ایستگاه مترو قلهک شماره xxx۱ ط چهارم واحد ۴۶ ـ کد پستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ ـ ۵ ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ ـ ۵ ـ خانم مهتاب محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11753493
آگهی تغییرات شرکت اقلیم پی کاویان با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۳۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عباس قراگوزلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر‌عامل.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ نیاوران شمال ـ کاخ نیاوران ـ خ شهید زینعلی ـ کوچه هفتم ـ پ ۱۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۴ـ امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783678
آگهی تاسیس موسسه مشاورین رشید آسمان ایرانیان
موسسه فوق در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ تحت شماره xxx۸۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ارائه کلیه خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر اوراق عادی اداری مشاوره در زمینه بهبود روشهای مدیریت و ارائه خدمات مدیریتی و ارائه راهکارهای مدرن و مطلوب جهت افزایش بازده و کارایی سیستمهای مدرن اداری و غیراداری تولیدی و فنی و مشاوره خدمات مدیریتی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ای‌پی‌سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری و انجام هرگونه فعالیتی مجاز در رابطه با موضوع موسسه به نحوی که برای موسسه سودآور باشد.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران لویزان شیان دو پ۲۳ واحد ۱ ـ کد پستیxxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12013106
آگهی تأسیس شرکت پایا طرح رایمند بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۶/۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پلسازی و تونلسازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاهها داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌‌های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی مجاز به نحوی که برای شرکت سودآور باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ لویزان ـ شیان دو ـ پلاک ۲۳ ـ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای محمد محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای مهدی محرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم اکرم حاجی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم اکرم حاجی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: همچنین امضا کلیه اوراق عادی و اداری و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات