محمد نداف

آقای محمد نداف

کد ملی 045102xxxx
گراف ارتباطات
54
شرکت‌ها
137
آگهی‌ها

شرکت های محمد نداف

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد نداف دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مروارید اسپیرو
مروارید اسپیرو
بازرس علی‌البدل
فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نگین سامان
فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نگین سامان
بازرس علی‌البدل
گروه تولیدی صنعتی لوله وپروفیل نوین پارسیان زنجان
گروه تولیدی صنعتی لوله وپروفیل نوین پارسیان زنجان
بازرس علی‌البدل
مهشاد یزد
مهشاد یزد
بازرس علی‌البدل
بلور نوری تازه
بلور نوری تازه
بازرس علی‌البدل
آریا صنعت بهینه
آریا صنعت بهینه
بازرس علی‌البدل
کیمیا روانکار پارس
کیمیا روانکار پارس
بازرس علی‌البدل
طراحی و مهندسی آریا توتم
طراحی و مهندسی آریا توتم
سمندیس
سمندیس
بازرس علی‌البدل
توسعه نیرو گاهها و صنایع پارسیان
توسعه نیرو گاهها و صنایع پارسیان
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی مانا
صنایع غذایی مانا
بازرس علی‌البدل
پخش زرسیما ایرانیان
پخش زرسیما ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مانا کویر
مانا کویر
بازرس علی‌البدل
تولیدی سوئیچگیرهای پارس صنعت پرند
تولیدی سوئیچگیرهای پارس صنعت پرند
بازرس علی‌البدل
خدمات عرضه و پشتیبانی مروارید لاوان
خدمات عرضه و پشتیبانی مروارید لاوان
بازرس علی‌البدل
ماشین های صنعتی دارا الکترونیک
ماشین های صنعتی دارا الکترونیک
بازرس علی‌البدل
الوند سپهر پارسیان
الوند سپهر پارسیان
بازرس علی‌البدل
شکوفا صنعت پویا
شکوفا صنعت پویا
بازرس اصلی
میراب
میراب
بازرس علی‌البدل
فناوری پند کاسپین
فناوری پند کاسپین
بازرس علی‌البدل
تولیدی فیلتر کاج
تولیدی فیلتر کاج
بازرس علی‌البدل
گسترش داده پردازی پارایه
گسترش داده پردازی پارایه
بازرس علی‌البدل
حسابرسی شاخص روش
حسابرسی شاخص روش
داده پردازی پارا سامانه پارس
داده پردازی پارا سامانه پارس
بازرس علی‌البدل
صنعت خورشیدی پارس
صنعت خورشیدی پارس
بازرس علی‌البدل
پارس مشعل
پارس مشعل
بازرس علی‌البدل
لنان ماد صنعت و تجارت
لنان ماد صنعت و تجارت
بازرس علی‌البدل
نیک بنیان ایساتیس
نیک بنیان ایساتیس
بازرس علی‌البدل
توسعه ماشینهای اداری پارا
توسعه ماشینهای اداری پارا
بازرس علی‌البدل
فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر
فرآورده های لبنی و پروتئینی سحر
پخش مان انسی
پخش مان انسی
بازرس علی‌البدل
توزیع و پخش مانا
توزیع و پخش مانا
بازرس علی‌البدل
تولیدی ارد مانا
تولیدی ارد مانا
بازرس علی‌البدل
تهران زیست
تهران زیست
بازرس علی‌البدل
صنایع رایانه فراسو
صنایع رایانه فراسو
مهندسی هیرگان انرژی
مهندسی هیرگان انرژی
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی و نگهداری محصولات کشاورزی سرد ایمن دماوند
تولیدی و صنعتی و نگهداری محصولات کشاورزی سرد ایمن دماوند
بازرس علی‌البدل
سنگ آهن جنوب خراسان
سنگ آهن جنوب خراسان
بازرس علی‌البدل
مانتا
مانتا
بازرس علی‌البدل
مهندسی تهران زیست همکاران
مهندسی تهران زیست همکاران
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس
سرمایه گذاری ساختمانی ایرانیان فن آور پارس
بازرس علی‌البدل
ویسمن خودرو
ویسمن خودرو
بازرس علی‌البدل
رامک خودرو
رامک خودرو
بازرس علی‌البدل
تولیدی دیلمان فیلتر
تولیدی دیلمان فیلتر
بازرس علی‌البدل
بازرگانی نوآوران هیراد شرق
بازرگانی نوآوران هیراد شرق
بازرس علی‌البدل
صنعتی تهران حلب
صنعتی تهران حلب
بازرس علی‌البدل
پترو پل جم
پترو پل جم
بازرس علی‌البدل
بازرگانی نت الکترونیک
بازرگانی نت الکترونیک
بازرس علی‌البدل
کشاورزی سرو زرع قزوین
کشاورزی سرو زرع قزوین
بازرس علی‌البدل
روغن موتور قطران کاوه
روغن موتور قطران کاوه
بازرس علی‌البدل
نورد آریان فولاد
نورد آریان فولاد
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت رعنا
کشت و صنعت رعنا
بازرس اصلی
ماشین سازی قند افزار طوس
ماشین سازی قند افزار طوس
کشاورزی جلگه دز
کشاورزی جلگه دز
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14155524
آگهی تغییرات حسابرسی شاخص روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۳۱/۰۴/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محسن حامدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای محرم بردبار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداً به همراه مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14041665
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی جلگه دز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۳۲۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی شاخص روش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی محمدنداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و حسین شاهین بنا ء به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به سال xxx۵ تصویب گردید. غلامعلی اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و رحیم اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و کریم اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علی اسلامی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل به مدت دوسال اتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دزفول
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015684
آگهی تغییرات حسابرسی شاخص روش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲/۶/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محسن حامدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره محرم بردبار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفردا همراه مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974813
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی قند افزار طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۲۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد تقی اربابیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و منوچهر اربابیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا هاشمیه انارکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اشخاص ذیل به سمت بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. بازرس اصلی: خانم شهرزاد ترکمندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بازرس علی البدل: محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154413
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت رعنا شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۵۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ‏مؤسسه حسابرسی شاخص روش با شناسه ملی ‏‏xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سهراب فتوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال انتخاب شدند.‏وروزنامه کثیرالانتشار " دنیای اقتصاد " جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین ‏گردید.‏
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061353
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سوئیچگیرهای پارس صنعت پرند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۸۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. . موسسه حسابرسی شاخص روش به شماره ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039847
آگهی تغییرات شرکت مانتا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. موسسه حسابرسی شاخص روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و حسابرس آقای محمد نداف به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759806
آگهی تغییرات شرکت نیک بنیان ایساتیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۷۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686264
آگهی تغییرات شرکت بلور نوری تازه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی شاخص روش ش م xxxxxxxxx۰۵به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نداف ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681571
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی شاخص روش به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۳ و مجوز شماره xxx۴۶/۹۳ مورخ ۱۲/۷/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محسن حامدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره و محرم بردبار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداً در غیاب ایشان دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه و گزارشات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637433
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارد مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۹۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. آقای سیدمهدی آثاریان دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و آقای احمد ملک دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نبی اله نوری نسب دارای کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر باشد. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614808
آگهی تغییرات شرکت میراب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای سید مجید الوانی کدملی xxxxxxxxx۱، آقای مرتضی توجه کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای پدرام توجه کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹ اسفندxxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1606119
آگهی تغییرات شرکت صنایع رایانه فراسو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۸۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و آقای محمد نداف با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روز نامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665458
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن جنوب خراسان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۱۶۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۳۳۸۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شامل ترازنامه و صورتهای مالی سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی شاخص روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601987
آگهی تغییرات شرکت خدمات عرضه و پشتیبانی مروارید لاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و آقای محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665489
آگهی تغییرات شرکت شکوفا صنعت پویا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۵۴۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شامل ترازنامه و صورتهای مالی سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
موسسه حسابرسی شاخص روش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد نداف به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554049
آگهی تغییرات شرکت مروارید اسپیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد::ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و آقای محمد نداف ک م xxxxxxxxx۳را به ترتیب به عنوان بازرسان قانونی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیر الانتشار فنآوران اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ آقایان احمد علیپور فطرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و،علی علیپور فطرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کامبیز رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717851
آگهی تصمیمات شرکت مانتا سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۶۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۹۹۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/xxx۲ به این اداره واصل گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی شاخص روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد نداف بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464347
آگهی تغییرات شرکت بلور نوری تازه سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۹۱۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۱۶۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد نقی کلافچی کد ملی xxxxxxxxx۱ و سعید کلافچی کد ملی xxxxxxxxx۸ و مسعود کلافچی کد ملی xxxxxxxxx۰ و حمید رضا حاجی صفری کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم مهدیه بزرگ خان کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی و آقای نریمان شریف زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم سمانه کلافچی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی شاخص روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نداف فرزند محمد علی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422116
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش مانا سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاخص روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای احمد ملک بشماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سید مهدی آثاریان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای نبی اله نوری نسب به شماره ملیxxxxxxxxx۶
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353815
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن جنوب خراسان شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۳۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
علیرضا پویان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین پویان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پویان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358051
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی صنعتی لوله پروفیل نوین پارسیان زنجان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۴۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص روش بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341513
آگهی تغییرات در شرکت سردایمن دماوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۹۲۳۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است:
۱ـ ترازنامه مالی حساب سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی شاخص روشن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده است.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شده است.
۴ـ رضا علیم مروستی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد افشار با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرزبان مرتاض با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با دو امضاء از سه امضاء نامبردگان فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک دماوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292288
آگهی تغییرات شرکت بلور نوری تازه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۹۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی شاخص روش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و صورت سود و زیان برای دوره عملکرد منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275395
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد مانا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۹۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم/آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: سید مهدی آثاریان ک.م xxxxxxxxx۹ ـ احمد ملک ک.م xxxxxxxxx۰ ـ نبی اله نوری نسب ک.م xxxxxxxxx۶.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259753
آگهی تغییرات شرکت میراب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۲۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سید مجید الوانی، مرتضی توجه و پدرام توجه به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212208
آگهی تغییرات شرکت توسعه نیروگاهها و صنایع پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۲۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۰۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاخص روش (حسابدار رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نداف با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی میرعمادی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای همایون خسروی دهکردی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت توسعه ریل نیروی پارسیان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای علی اصغر عادلی سرچشمه با کد ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203054
آگهی تغییرات شرکت فناوری پند کاسپین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
مهرداد شریف بختیار کدملیxxxxxxxxx۴ و غلامرضا فتاحی کدملیxxxxxxxxx۸ و مریم ماستری فراهانی کدملیxxxxxxxxx۸ و محمد آخوندزاده کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196850
آگهی تغییرات شرکت مروارید اسپیرو شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ را به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178924
آگهی تغییرات شرکت مهندسی هیرگان انرژی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۷۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۷۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. مازیا خواجوی موحد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محدثه توفیقی ثابت قدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فرزاد قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169354
آگهی تغییرات شرکت صنایع رایانه فراسو شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۷۸۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد نداف با شماره ملی xxxxxxxxx۳ را به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره بدین شرح برای مدت دو سال انتخاب گردید:
آقایان علی علیپورفطرتی با کد ملی xxxxxxxxx۲، احمد علیپورفطرتی با کد ملی xxxxxxxxx۶ کامبیز رشیدی با کد ملی xxxxxxxxx۶
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ تصویب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171175
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فیلتر کاج سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت های مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی شاخص روش دارای شماره ثبت xxx۸۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نداف دارای شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149194
آگهی تغییرات شرکت مهشاد یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۱۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پرویز جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای احمد ملک به شماره ملی xxxxxxxxx و آقای سیدمهدی آثاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142007
آگهی تغییرات شرکت خدمات عرضه و پشتیبانی مروارید لاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان علی علیپور فطرتی باکدملیxxxxxxxxx۲, احمد علیپور فطرتی با کدملیxxxxxxxxx۶ کامبیز رشیدی با کدملیxxxxxxxxx۴
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ و آقای محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ را به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135903
آگهی تغییرات شرکت تهران زیست سهامی خاص به شماره ثبت۷۸۷۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۶۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047131
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی آرد مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۹۸۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمهدی آثاریان به کدملی xxxxxxxxx۹ و احمد ملک به کدملی xxxxxxxxx۰ و نبی اله نوری نسب به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ احمد ملک به سمت رئیس هیئت مدیره، نبی اله نوری نسب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمهدی آثاریان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030813
آگهی تغییرات شرکت پخش مان انسی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۶۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش حسابدار رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030815
آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۶۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018642
آگهی تغییرات شرکت لنان ماد صنعت و تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۰۷۱۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018643
آگهی تغییرات شرکت نیک بنیان ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۴۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۷/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۹/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018841
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ماشینهای اداری پارا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۰۱۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صمد امامی به کدملی xxxxxxxxx۶ و مهدی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ابراهیم کنعانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ مهدی ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره، ابراهیم کنعانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، صمد امامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012693
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی پارا سامانه پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۹۹۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۲/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۹/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی امامی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای صمد امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۲/۹/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی امامی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای صمد امامی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد امامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد امامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل. ۶ امضای کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با دو امضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت اعتبار دارد و سایر نامه‌های اداری شرکت با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1022961
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های لبنی و پروتئینی سحر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۹۲ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۱۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه شرکت و صورت و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و آقای محمد نداف کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017213
آگهی تصمیمات شرکت صنعت خورشید پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۰۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017234
آگهی تصمیمات شرکت پارس مشعل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10427119
آگهی تصمیمات شرکت مهشاد یزد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه شاخص با ش م xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف با ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940495
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی شاخص روش (حسابداران رسمی) ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۹/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد امیری صدر به ک م xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال تقلیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محسن حامدی فر به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، محرم بردبار به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد نداف به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926755
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی لوله و پروفیل نوین پارسیان زنجان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۰۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۴۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص روش به ش م xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893575
آگهی تصمیمات شرکت مهشاد یزد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه شاخص با ش م xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف با ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 889017
آگهی تصمیمات شرکت گسترش داده پردازی پارایه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906523
آگهی تصمیمات شرکت بلور نوری تازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۱۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۱۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به ش ملیxxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک مxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800221
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فیلتر کاجسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۵/۹۱ و تنفس های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ناصری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و روزبه کاویانپور به کدملی xxxxxxxxx۹ و مازیار کاویانپور به کدملی xxxxxxxxx۰ و علی ناصری به کدملی xxxxxxxxx۱ و الناز ناصری به کدملی xxxxxxxxx۱ و خشایار کاویانپور به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۱ محمد ناصری به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ناصری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و روزبه کاویانپور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و یا رئیس هیئت مدیره و مازیار کاویانپور متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743573
آگهی تغییرات شرکت فناوری پند کاسپینسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۵۶۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724980
آگهی تصمیمات شرکت میراب سهامی خاص به شماره ثبت۵۲۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مجید الوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ مرتضی توجه به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ پدرام توجه به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ سید مجید الوانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی توجه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قدرت اله سکاکیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از چهار امضا سید مجید الوانی و مرتضی توجه و پدرام توجه و قدرت سکاکیان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712618
آگهی تغییرات شرکت الوند سپهر پارسیانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۷۳۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710625
آگهی تغییرات شرکت خدمات عرضه و پشتیبانی مروارید لاوانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۳۳۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669079
آگهی تغییرات شرکت خدمات عرضه و پشتیبانی مروارید لاوان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۳۳۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762508
آگهی تغییرات شرکت شکوفا صنعت پویا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۵۴۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.

۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰

۳ـ موسسه حسابرسی شاخص روش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و آقای محمد نداف کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه محلی حدیث جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای حسین پویان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا پویان کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سلمان شجاعی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710782
آگهی تصمیمات شرکت ماشینهای فروشگاهی دارا الکترونیک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۶۹۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی شاخص روش به ش م xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711849
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی ماناسهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۷۱۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705411
آگهی تغییرات شرکت مروارید اسپیروسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۹۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد علیپورفطرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی علیپورفطرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای کامبیز رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724414
آگهی تغییرات شرکت شکوفا صنعت پویا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۵۴۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.
۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰
۳ـ موسسه حسابرسی شاخص روش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و آقای محمد نداف کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه محلی حدیث جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای حسین پویان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا پویان کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سلمان شجاعی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702349
آگهی تصمیمات شرکت مانا کویر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص روش به ش ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل فرید دادگر به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید حیدری به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید ارجمند به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703557
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سوئیچگیرهای پارس صنعتپرند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۸۰۴۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894115
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سوئیچگیرهای پارس صنعت پرند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۸۰۴۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۳۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699624
آگهی تغییرات شرکت پخش زر سیما ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۸۸۶۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۷۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722858
آگهی تغییرات شرکت پخش زر سیما ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۸۸۶۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۷۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10187083
آگهی تغییرات شرکت پخش زر سیما ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۸۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۷۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691260
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی مانا سهامی خاص به شماره ثبت۷۹۷۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690509
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیروگاهها و صنایع پارسیانسهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۲۹۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۰۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص روش (حسابداران رسمی) به ش ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671441
آگهی تصمیمات شرکت سمندیس سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه شاخص روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا صدیق حقیقت به کدملی xxxxxxxxx۱ و احسان طاهری به کدملیxxxxxxxxx۲ و سید ابراهیم طاهری به کدملی xxxxxxxxx۹. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۹۱ غلامرضا صدیق حقیقت بسمت رئیس هیئت مدیره، احسان طاهری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید ابراهیم طاهری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563407
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی آریا توتم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۸۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۷۸۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و حسین بزم آرا به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین روشن روان به کدملی xxxxxxxxx۰ و رسول روشن روان به کدملی xxxxxxxxx۳ و عباس روشن روان به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محل شرکت به تهران خ انقلاب خ استاد نجات الهی جنوبی ک مراغه پ ۲ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ عباس روشن روان به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین روشن روان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، رسول روشن روان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10528730
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی آریا توتم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۵۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۷۸۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و حسین بزم آرا به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین روشن روان به کدملی xxxxxxxxx۰ و رسول روشن روان به کدملی xxxxxxxxx۳ و عباس روشن روان به کدملی xxxxxxxxx۵ محل شرکت به تهران خ انقلاب خ استاد نجات الهی جنوبی ک مراغه پ ۲ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ عباس روشن روان به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین روشن روان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، رسول روشن روان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548392
آگهي تصميمات شركت آريا صنعت بهينه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۳۲۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۴۶۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا گیویان به کدملی xxxxxxxxx۷ و روزبه کاویان پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و مریم اشتهاردیان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ حمیدرضا گیویان به سمت رئیس هیئت مدیره، روزبه کاویان پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مازیار کاویان پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره حمیدرضا گیویان و نایب رئیس هیئت مدیره روزبه کاویان پور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549089
آگهي تغييرات شركت کيميا روانکار پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۷۲۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۵۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مازیار کاویان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مریم اشتهاردیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای روزبه کاویان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمیدرضا گیویان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۶/۱۲/xxx۲
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432989
آگهی تصمیمات شرکت آریا صنعت بهینه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا گیویان به کدملی xxxxxxxxx۷ و روزبه کاویان پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و مریم اشتهاردیان به کدملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ حمیدرضا گیویان به سمت رئیس هیئت مدیره، روزبه کاویان پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مازیار کاویان پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره حمیدرضا گیویان و نایب رئیس هیئت مدیره روزبه کاویان پور همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543954

آگهی تصمیمات شرکت بلور نوری تازه
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به ش ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدنقی کلافچی به ش م xxxxxxxxx۱ سعید کلافچی به ش م xxxxxxxxx۸ مسعود کلافچی به ش م xxxxxxxxx۰ حسن بیت الهی به ش م xxxxxxxxx۷ مهدیه بزرگ خان به ش م xxxxxxxxx به سمت اعضای اصلی و حمیدرضا حاجی صفری به ش م xxxxxxxxx۲ مهدی یارزارع مجتهدی به ش م xxxxxxxxx به سمت اعضای علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527625

آگهی تصمیمات شرکت مهشاد یزد
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمهدی آثاریان به کدملی xxxxxxxxx۹ و پرویز جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۸ و احمد ملک به کدملی xxxxxxxxx ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ سیدمهدی آثاریان بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد ملک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پرویزی جهانگیری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168185
آگهی تصمیمات شرکت میراب سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی توجه به کدملی xxxxxxxxx۱ پدرام توجه به کدملی xxxxxxxxx۴ سیدمجید الوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۰ سیدمجید الوانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی توجه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و قدرت سکاکیان خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از چهار امضای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475952

آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی لوله و پروفیل نوین پارسیان زنجان سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره مرکب از ۲ نفر میباشد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۹ و مجید پوریگانه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۰ حمیدرضا فتاحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مجید پوریگانه به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9577343
‏ آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی لوله و پروفیل نوین ‏پارسیان زنجان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۲۳۰۳۳۸‏ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۱۴۰۹۰‏
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده ‏مورخ ۶/۱۰/۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ‏موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ‏بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت ‏بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. هیئت‌مدیره ‏مرکب از ۲ نفر میباشد. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل ‏انتخاب گردیدند: حمیدرضا فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۹ و مجید ‏پوریگانه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره ‏مورخ ۶/۱۰/۹۰ حمیدرضا فتاحی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ‏مدیرعامل، مجید پوریگانه به سمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. ‏امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و ‏قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر ‏شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ‏شرکت معتبر می باشد.‏

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460316

آگهی تغییرات شرکت فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نگین سامان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید ولی الله فاضلی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کیش ویر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای حسن مطللب پور و شرکت ایران و غرب سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای محمدداود درمان تا تاریخ ۲۸/۲/۹۲.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید ولی الله فاضلی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کیش ویر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن مطللب پور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران و غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدداود درمان بسمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین فاریابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۲/۹۲.
در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 458526

آگهی تغییرات شرکت مروارید اسپیرو
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9963106
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تهران زیست و همکارانسهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۱۳۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۰۲۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسام حسنی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کاظم رستمی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی ترابیان به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876424
آگهی تصمیمات شرکت رامک خودرو سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۵۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۸۴۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعیدرضا همایونی‎نسب به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مونا همایونی‎نسب به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و معصومه خلیل‎پوربستان‎آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827624
آگهی تغییرات شرکت ویسمن رایان سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۰۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۴۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۴/۷/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا همایونی‌نسب به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و خانم صدیقه هاشمی‌سخت‌سری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۴/۷/۹۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدرضا همایونی‌نسب به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم صدیقه هاشمی‌سخت‌سری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مسعود حسینی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۴/۷/۹۲.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره منفردا یا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۳/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930582
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فیلتر کاج سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۴/۹۰ و عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شماره ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. هیئتِِِِ‌مدیره شرکت مرکب از ۲ الی ۶ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضاء هیئتِِِِ‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ناصری به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ روزبه کاویانپور به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ مازیار کاویانپور به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ علی ناصری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ الناز ناصری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ خشایار کاویانپور به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئتِِِِ‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ محمد ناصری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی ناصری بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و روزبه کاویانپور بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا یا مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا و یا رئیس هیئت‌مدیره و مازیار کاویانپور متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10213144
آگهی تصمیمات شرکت پتروپل جم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۶۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055781
آگهی تغییرات شرکت الوند سپهر پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای کامبیز کاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی اکبر فرهنگی تا تاریخ ۲۰/۴/۹۲. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان جمهوری خ فخر رازی پلاک xxx۰ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10005243
آگهی تصمیمات شرکت سمندیس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۷۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10126581
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تهران حلب سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۸۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282079
آگهی تصمیمات شرکت صنایع رایانه فراسو سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی علیپورفطرتی به کدملی xxxxxxxxx۵۲ و احمد علیپورفطرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کامبیز رشیدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۰ کامبیز رشیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد علیپورفطرتی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی علیپورفطرتی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و عقوداسلامی و قراردادها از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منغرد مدیرعامل و یا هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271483
آگهی تغییرات شرکت فناوری پند کاسپین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای مهریاد شریف بختیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۱۶/۷/۴۱ فرزند قاسم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهرداد شریف بختیار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال منقسم به یکصد و ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد و ده هزار سهم آن بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهرداد شریف بختیار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مهریاد شریف بختیار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن نادعلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل، ۴ ۲ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۲ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فعالیت در زمینه مشاوره الکترونیک و طرح و نظارت فنی و بررسی ارائه خدمات پژوهشی و صنعتی و تولیدی و نظارت فنی بر کارخانجات تولیدی و صنعتی، انواع ساخته شده‌های الکترونیکی، پلاستیکی، فلزی و مشارکت در سرمایه گذاریهای بازرگانی و صنعتی در ارتباط با موضوع شرکت، واردات و صادرات مواد وسایل و ماشین آلات فنی و صنعتی و تولیدی، تاسیس واحد و کارخانجات تولیدی و صنعتی، کشاورزی و تولید انواع محصولات صنعتی و کشاورزی فروش انواع تجهیزات الکترونیکی و غیرالکترونیکی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9739871
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی ایرانیان فن‌آور پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۸۴۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۲۵۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۷/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۸/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9912482
آگهی تصمیمات شرکت آریا صنعت بهینه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۳۲۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۶۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9876954
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی دیلمان فیلتر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۲۱۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۵۷۱۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9601870
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تهران زیست و همکاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۳۶۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۵۷۰۲۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9884624
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوآوران هیراد شرق (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۲۷۲۴۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۶۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۲۴/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10479218
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی نت الکترونیک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۳۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9837998
آگهی تصمیمات شرکت مانا کویر سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۵۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به ش ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468798
آگهی تصمیمات شرکت گسترش داده پردازی پارایه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۹ و هیئت مدیره ۱۰/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سرمایه تعهدی سهامداران پرداخت گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596853
آگهی تصمیمات شرکت ماشینهای فروشگاهی دارا الکترونیک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۶۹۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۳۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی شاخص روش به ش م xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10607857
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی سرو زرع قزوین سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۷۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۸۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۵/۶/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی طباطبائیان‌بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و نیکی طباطبائیان‌بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم نگین‌یوسف‌قطری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۵/۶/xxx۱

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۲/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10662353
آگهی تصمیمات شرکت میراب سهامی خاص به شماره ثبت۵۲۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۱۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مجید الوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ مرتضی توجه به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ پدرام توجه به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ سید مجید الوانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی توجه بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و قدرت‌اله سکاکیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء از چهار امضا سید مجید الوانی و مرتضی توجه و پدرام توجه و قدرت سکاکیان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685038
آگهی تغییرات شرکت مروارید اس
پیرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد علیپورفطرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی علیپورفطرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای کامبیز رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705290
آگهی تصمیمات شرکت روغن موتور قطران کاوه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۲۹۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای بقیه مدت تصدی بازرسان تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714553
آگهی تصمیمات شرکت مهشاد یزدسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۶۵۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۷۹۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمهدی آثاریان به کدملی xxxxxxxxx۹ و پرویز جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۸ و احمد ملک به کدملی xxxxxxxxx ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۰ سیدمهدی آثاریان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد ملک بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و پرویزی جهانگیری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715708
آگهی تصمیمات شرکت نورد اریان فولاد سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۱۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۹۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص‌روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763032
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی آرد مانا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۰۷۱۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۰۹۸۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کد ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مهدی آثاریان به کد ملیxxxxxxxxx۹ ـ احمد ملک به کد ملیxxxxxxxxx۴ ـ پیام بیات‌پریدری به کد ملیxxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۴/۹۰ احمد ملک به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پیام بیات‌پریدری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید مهدی آثاریان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10791080
آگهی تصمیمات شرکت گسترش داده پردازی پارایه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۰۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۲۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801841
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی هیرگان انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴۵۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۸۷۹۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۲/xxx۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرزاد قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و مازیار خواجوی موحد به کدملی xxxxxxxxx۰ و محدثه توفیقی ثابت‌قدم به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محل شرکت به تهران خ شیراز جنوبی ک یاس پ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۲/۹۰ مازیار خواجوی موحد به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محدثه توفیقی ثابت قدم به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، فرزاد قاسمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10885899
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیروگاهها و صنایع پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۹۹۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۰۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی میرعمادی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ همایون خسروی‌دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ ابراهیم خوشگفتار به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ ماده ۴۵ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ مهدی میرعمادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و همایون خسروی‌دهکردی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا لاجوردی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و ابراهیم خوشگفتار به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران ـ پونک ـ ابتدای بلوار همیلا ـ ش ۴۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10912607
آگهی تصمیمات شرکت سمندیس سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه شاخص روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا صدیق‌حقیقت به کدملی xxxxxxxxx۱ و احسان طاهری به کدملیxxxxxxxxx۲ و سید ابراهیم طاهری به کدملی xxxxxxxxx۹. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۴/۹۱ غلامرضا صدیق‌حقیقت بسمت رئیس هیئت‌مدیره، احسان طاهری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، سید ابراهیم طاهری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000038
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیروگاهها و صنایع پارسیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۲۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۰۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص روش (حسابداران رسمی) به ش ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025137
آگهی تغییرات شرکت مروارید اس
پیرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077375
آگهی تغییرات شرکت الوند سپهر پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۷۳۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11133247
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی لوله و پروفیل نوین پارسیان زنجان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۰۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۴۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی شاخص روش به ش‌‌م xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11192803
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی شاخص روش (حسابداران رسمی) ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۷۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۹/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد امیری‌صدر به ک م xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود به مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال تقلیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محسن حامدی‌فر به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، محرم بردبار به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، محمد نداف به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11200282
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی مانا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۷۱۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11242171
آگهی تغییرات شرکت پخش زر سیما ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۸۸۶۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۷۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11257185
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی مانا سهامی خاص به شماره ثبت۷۹۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11328968
آگهی تغییرات شرکت کیمیا روانکار پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۷۲۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۵۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۶/۱۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مازیار کاویان‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مریم اشتهاردیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای روزبه کاویان‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمیدرضا گیویان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۶/۱۲/xxx۲

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11381596
آگهی تصمیمات شرکت بلور نوری تازه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۹۱۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۱۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به ش ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدنقی کلافچی به ش م xxxxxxxxx۱ سعید کلافچی به ش م xxxxxxxxx۸ مسعود کلافچی به ش م xxxxxxxxx۰ حسن بیت‌الهی به ش م xxxxxxxxx۷ مهدیه بزرگ‌خان به ش م xxxxxxxxx به سمت اعضای اصلی و حمیدرضا حاجی‌صفری به ش م xxxxxxxxx۲ مهدی یارزارع‌مجتهدی به ش م xxxxxxxxx به سمت اعضای علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11433457
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی مانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۹۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مهدی آثاریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ احمد ملک به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ نبی‌اله نوری‌نسب به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ سید مهدی آثاریان بسمت رئیس هیئت‎مدیره و نبی‌اله نوری‌نسب به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و احمد ملک بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11514864
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فیلتر کاج سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۵/۹۱ و تنفس‌های مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ناصری به کد ملی xxxxxxxxx۲ و روزبه کاویانپور به کدملی xxxxxxxxx۹ و مازیار کاویانپور به کدملی xxxxxxxxx۰ و علی ناصری به کدملی xxxxxxxxx۱ و الناز ناصری به کدملی xxxxxxxxx۱ و خشایار کاویانپور به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۱ محمد ناصری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی ناصری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و روزبه کاویانپور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقا و یا رئیس هیئت‌مدیره و مازیار کاویانپور متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11556699
آگهی تغییرات شرکت الوند سپهر پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۷۳۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۰۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11587539
آگهی تغییرات شرکت ماشین های فروشگاهی دارا الکترونیک با مسئولیت محدود بشماره ثبت۱۷۶۹۸۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۹۳۱۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مهرداد شریف بختیار به ش ملیxxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۳ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۱ ریال افزایش داد. غلامرضا فتاحی فرزند محمدحسین به ش ش۶۹ ص از قائمشهر به ش ملیxxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع فعالیت شرکت عبارت اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی الحاق و ماده دو اساسنامه اصلاح شد. نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۳ ریال منقسم به xxx/xxx سهم یک صد ریالی بی‌‌نام می‌باشد. مهرداد شریف‌بختیار و غلامرضا فتاحی بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. که در جلسه هیئت‌مدیره غلامرضا فتاحی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد شریف‌بختیار به سمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و محمد نداف به ش ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ۵/۴/۹۰ تکمیل امضا گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11616492
آگهی تأسیس شرکت پخش زر سیما ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۲/۰۴/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۲/۰۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات بازرگانی از قبیل خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات لوازم آرایشی و بهداشتی پس از اخذ مجوزهای لازم عطریات و مکملهای غذایی مشاوره و خدمات پس از فروش در جهت بالابردن و بهره‌برداری در ارتباط با استفاده از کالاهای توزیعی و همچنین اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه‌ها و مناقصات و مزایدات.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ سهروردی شمال خ شریف نبش دفتری پ۲‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۲/xxx/xxx مورخ۰۴/۰۴/xxx۰ نزد بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای رضا میرعمادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای مهدی میرعمادی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای مرتضی سلطان‌محمد به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای معسود معصومیان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11618659
آگهی تصمیمات شرکت مانا کویر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۰۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شاخص روش به ش ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل فرید دادگر به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید حیدری به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سعید ارجمند به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11650321
آگهی تصمیمات شرکت بلور نوری تازه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۱۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۱۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به ش‌ملیxxxxxxxxx۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمد نداف به ک‌مxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11662038
آگهی تصمیمات شرکت گسترش داده پردازی پارایه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۰۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۲۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کد ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11820658
آگهی تغییرات شرکت خدمات عرضه و پشتیبانی مروارید لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۳۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۰۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۷/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، اقای محمد نداف به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۷/۰۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی علیپور‌فطرتی و آقای کامبیز رشیدی و آقای احمد علیپورفطرتی تا تاریخ۰۷/۰۴/xxx۲

۴‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۸/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11946200
آگهی تأسیس شرکت تولیدی سوئیچگیرهای پارس صنعت پرند سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ساخت کلید خانه گاز فشار قوی ساخت تابلوهای برق اعم از فشار قوی متوسط و ضعیف و ساخت سایر مصنوعات برقی و فلزی اجرای پروژه‌های صنعتی و برقی اخذ نمایندگی فروش محصولات خارجی و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی مبادرت به هر نوع فعالیت صنعتی تولیدی و بازرگانی مجاز به خصوص فعالیتهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مصنوعات برقی و صنعت برق ارتباط داشته باشد سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها سپرده‌گذاری و خرید اوراق مشارکت دریافت وام و تسهیلات بانکی و همچنین فعالیت مجاز به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران پونک خ شهید فلاح‌زاده (بلوار همیلا) شماره ۴۰ ط ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۸/۸/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه سرهنگ سخائی‌ کد xxx پرداخت گردیده‌است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای مهدی میرعمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای همایون خسروی‌دهکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت پارس صنعت پرند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ابراهیم حکیمی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای کامران خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و یا با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی جاری و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11970860
آگهی تغییرات شرکت کیمیا روانکار پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۷۲۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید.

در تاریخ۱۸/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12018815
آگهی تغییرات شرکت فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نگین سامان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۳۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید ولی‌الله فاضلی‌اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کیش ویر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای حسن مطللب‌پور و شرکت ایران و غرب سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای محمدداود درمان تا تاریخ ۲۸/۲/۹۲.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید ولی‌الله فاضلی‌اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کیش ویر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن مطللب‌پور بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت ایران و غرب سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدداود درمان بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدحسین فاریابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۲/۹۲.

در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12030496
آگهی تغییرات شرکت فناوری پند کاسپین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شاخص روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نداف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031028
آگهی تصمیمات شرکت رامک خودرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۵۹۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۶۸۴۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۵/۹۰ واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص روش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بسمت بازرس اصلی و محمد نداف به کد ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات