علی‌رضا خالق

علی‌رضا خالق

کد ملی 045059xxxx
گراف ارتباطات
56
شرکت‌ها
120
آگهی‌ها

شرکت های علی‌رضا خالق

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی‌رضا خالق دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سرمایه گذاری پردیس
سرمایه گذاری پردیس
بازرس علی‌البدل
اطلاع رسانی
اطلاع رسانی
بازرس علی‌البدل
قوطی سازی آلومینیوم کاوه
قوطی سازی آلومینیوم کاوه
بازرس علی‌البدل
تامین سرمایه سپهر
تامین سرمایه سپهر
بازرس علی‌البدل
کیان وین سا
کیان وین سا
بازرس علی‌البدل
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
بازرس علی‌البدل
رکیت بنکیزر پارس
رکیت بنکیزر پارس
بازرس علی‌البدل
بولر
بولر
بازرس علی‌البدل
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
بازرس علی‌البدل
ماهان سفیر مهر
ماهان سفیر مهر
بازرس علی‌البدل
فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس
فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس
بازرس علی‌البدل
فولاد کالا فوکا
فولاد کالا فوکا
زینو تجارت پارس
زینو تجارت پارس
بازرس علی‌البدل
نور یسنا تجارت
نور یسنا تجارت
بازرس علی‌البدل
تولیدی منسوج کیان کرد
تولیدی منسوج کیان کرد
بازرس علی‌البدل
حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی
حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی
سمات سامانه بازار سرمایه
سمات سامانه بازار سرمایه
بازرس علی‌البدل
گروه اقتصاد مفید
گروه اقتصاد مفید
بازرس علی‌البدل
واسط مالی تیر یکم
واسط مالی تیر یکم
بازرس علی‌البدل
واسط مالی خرداد یکم
واسط مالی خرداد یکم
بازرس علی‌البدل
واسط مالی اردیبهشت یکم
واسط مالی اردیبهشت یکم
بازرس علی‌البدل
واسط مالی فروردین یکم
واسط مالی فروردین یکم
بازرس علی‌البدل
بازرگانی رفاه صنعت پردیس
بازرگانی رفاه صنعت پردیس
بازرس علی‌البدل
نیروگاهی مفید انرژی
نیروگاهی مفید انرژی
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعت و معدن مفید
توسعه صنعت و معدن مفید
بازرس علی‌البدل
توسعه پترو مفید
توسعه پترو مفید
بازرس علی‌البدل
کاستامونو اینتگره پارس
کاستامونو اینتگره پارس
بازرس علی‌البدل
آینده سازان رفاه پردیس
آینده سازان رفاه پردیس
بازرس علی‌البدل
ساختمانی توسعه رفاه پردیس
ساختمانی توسعه رفاه پردیس
بازرس علی‌البدل
واسط مالی فروردین
واسط مالی فروردین
بازرس علی‌البدل
واسط مالی اسفند
واسط مالی اسفند
بازرس علی‌البدل
واسط مالی اردیبهشت
واسط مالی اردیبهشت
بازرس علی‌البدل
واسط مالی خرداد
واسط مالی خرداد
بازرس علی‌البدل
واسط مالی بهمن
واسط مالی بهمن
بازرس علی‌البدل
کارگزاری تدبیرگران فردا
کارگزاری تدبیرگران فردا
فوکا صنعت صبا
فوکا صنعت صبا
بازرس علی‌البدل
خرد پیروز پارسیان
خرد پیروز پارسیان
توسعه فن آوری رفاه پردیس
توسعه فن آوری رفاه پردیس
بازرس علی‌البدل
تجارت شرق ایندستریز
تجارت شرق ایندستریز
بازرس علی‌البدل
اشکو پارس
اشکو پارس
بازرس علی‌البدل
رایان بورس
رایان بورس
بازرس علی‌البدل
مدیریت فناوری بورس تهران
مدیریت فناوری بورس تهران
بازرس علی‌البدل
فن آوران بازار سرمایه
فن آوران بازار سرمایه
بازرس علی‌البدل
کهن تجارت مهران
کهن تجارت مهران
بازرس علی‌البدل
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
فن آوران انرژی پاک
فن آوران انرژی پاک
بازرس علی‌البدل
مدیریت سرمایه آرین پویا
مدیریت سرمایه آرین پویا
سبد گردان کاریزما
سبد گردان کاریزما
گروه توسعه اقتصادی اگزامون
گروه توسعه اقتصادی اگزامون
بازرگانی اوان پارس خاورمیانه
بازرگانی اوان پارس خاورمیانه
مهرسان نوین پارس
مهرسان نوین پارس
نایب رییس هییت مدیره
روژین دارو
روژین دارو
اعضا هییت مدیره
توسعه انرژی خورشید درخشان
توسعه انرژی خورشید درخشان
رییس هییت مدیره
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
روژین فارمد
روژین فارمد
روژین تولید
روژین تولید
نایب رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14755031
آگهی تغییرات شرکت روژین فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدجواد نوبختی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای آریا ایلامی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان: سید حسن سیدین سدیفی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اگزامون هندلزگس ام.بی.اچ با شماره فراگیر ملی xxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره – فراز فرجام با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت روژین دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیات مدیره – علیرضا خالق با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و آقای امیر زرگر با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقاً، همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد."
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14734515
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۰۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت اگزامون هندلزگس ام ، بی ، اچ بامسئولیت محدود با شماره فراگیر ملی xxxxxx۲ با نمایندگی آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقایان ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و امیر زرگر با شناره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14734523
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۰۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای امیرزرگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای علیرضا خالق با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اگزامون هند لزگس ام . بی . اچ . با شماره فراگیر ملی xxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ، متفقأ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14667878
آگهی تغییرات شرکت روژین تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فراز فرجام با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت روژین دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا خالق با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آریا ایلامی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت روژین فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا دو عضو از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره میباشد . " پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14583993
آگهی تغییرات شرکت روژین فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای محمدجواد نوبختی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیآت مدیره و آقای آریا ایلامی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل و سید حسن سیدین سدیفی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اگزامون هندلزگس ام . بی . اچ با شماره فراگیر ملی xxxxxx۲ و فراز فرجام با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت روژین دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و علیرضا خالق با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و آقای امیر زرگر با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره تا پایان دوره تصدی تعیین گردیدند . امضاءکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا ، همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112357
آگهی تغییرات شرکت روژین تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۲۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فراز فرجام با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت روژین دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا خالق با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سهیل اشتری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت روژین فارمد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و نادر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از شرکاء به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضا هیئت مدیره یا دو عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973268
آگهی تغییرات شرکت روژین فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۳۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدجواد نوبختی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سهیل اشتری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) و آقایان سیدحسن سیدین سدیفی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اگزامون هندلزگس ام. بی. اچ با شماره فراگیر ملی xxxxxx۲ فرازفرجام با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت روژین دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ علیرضا خالق با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و آقای امیر زرگر با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت تا پایان دوره تصدی هیات مدیره (تا ۲۰/ ۰۳ / xxx۸) انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956842
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش درتاریخ ۲۸/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه. مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی در دو کشور. جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی - صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمانها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشورگسترش مبادله هیأتهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور. انتشار مجله، کتاب، جزوات، نرم افزار و یا بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط. مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار می‌شود. برگزاری گردهمایی‌ها و همایشها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور. همکاری و تشریک مساعی با اتاق‌های متقابل در کشور مقابل. کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و کشور مقابل از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق ایران. اداره امور اتاق با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمانها و مؤسسات ایرانی و کشور مقابل. انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد. بموجب مجوز شماره xxx۹۹/۴۳/ ص مورخ ۲۶/۱۲/۹۶ اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران آگهی شد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - الهیه - بلوار آفریقا - خیابان بیدار - پلاک ۵ - ساختمان جم - طبقه هفتم - واحد ۳۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ اولین مدیران: آقای سید حمیدرضا واعظ پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسن کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای علیرضا ناظم الرعایائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم ساناز میرهادی زادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای علیرضا شمس فرد به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای امیراحمد گل دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت دبیروعضو اصلی هیئت مدیره آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای علی دسترنج به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره آقای حسن شکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضواصلی هیئت مدیره آقای پدرام سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردیدند. آقای بهزاد یعقوبی عراقی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن براتی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر اسامی (پدرام سلطانی، علیرضا ناظم الرعایائی و ناصر ریاحی) همراه با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد_بود. کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رییس یا دبیر همراه با مهر اتاق مشترک معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیر موسسه: طبق اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931385
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه انرژی خورشید درخشان درتاریخ ۲۰/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: توسعه انرژی خورشید درخشان شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با امکان سنجی فنی و اقتصادی و ارزیابی اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید برق از منابع تجدیدپذیر شامل باد، خورشید، زیست توده، زباله، آب انجام سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشارکت با شرکای ایرانی و غیرایرانی در سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خرید سهام نیروگاه‌های تجدیدپذیر به تنهایی یا با شرکای ایرانی و غیر ایرانی جذب سرمایه و عملکرد به عنوان شرکت پروژه در پروژه‌های انرژی‌های تجدید پذیر انجام کلیه امور مربوط به شرکت پروژه برای انرژی‌های تجدیدپذیر انجام کلیه امور مهندسی شامل طراحی پایه و طراحی تفصیلی، تأمین تجهیزات و نصب تجهیزات برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام کلیه امور راه اندازی موقت و دائم نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام کلیه امور بهره برداری موقت و دائم از نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام کلیه امور مهندسی شامل طراحی پایه و طراحی تفصیلی، تأمین تجهیزات و نصب تجهیزات و راه اندازی و بهره برداری پست و خط انتقال بلافاصل نیروگاه‌های تجدیدپذیر فروش سهام نیروگاه‌های تجدیدپذیر در اختیار به خریداران اعم از داخلی و خارجی فروش برق نیروگاه‌های در اختیار به متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی انعقاد هرگونه قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و عمومی و تعاونی و دولتی داخلی و خارجی جهت اخذ وام و اعتبار و تسهیلات مالی و بانکی ارائه خدمات فنی و مهندسی جهت بهینه سازی عملکرد نیروگاه‌های تجدیدپذیر تحصیل و توسعه دانش فنی ساخت داخل نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادرات و واردات کالاهای مجاز، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ویلا خیابان شهید سپهبد قرنی خیابان سپند پلاک ۴۷ طبقه ششم واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ نزد بانک سامان شعبه کریمخان زند با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره گروه توسعه اقتصادی اگزامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و به نمایندگی علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم کشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علیرضا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان وانیا نیک تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محسن حسن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904281
آگهی تغییرات شرکت روژین دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۹۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ فراز فرجام باشماره ملی xxxxxxxxx۶ امیرزرگر با شماره ملی xxxxxxxxx۰ نیما جهانشاهی قاجار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی آقای علیرضا خالق با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904292
آگهی تغییرات شرکت روژین دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۹۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای امیرزرگر با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای فراز فرجام با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل وآقایان: علیرضا خالق با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و نیما جهانشاهی قاجار با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن با دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای فراز فرجام با امضاء آقای علی آذرنوش فرزند مرتضی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862350
آگهی تغییرات شرکت مهرسان نوین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۲۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۱۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حسن سیدین سدیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید فرزاد حجازی فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770720
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اوان پارس خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۹۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت الشمول ال ال سی به کد فراگیر xxxxxxxxx۰ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. مرکز تجاری سبخا ترید سنترال ال سی به کد فراگیر xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ دو میلیون ریال به xxxxxx۰ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به نحو مذکور اصلاح گردید. ترکیب شرکا بعد از کاهش به شرح زیر می‌باشد: آقای علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محسن حسن آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13748441
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اوان پارس خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۹۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای محسن حسن آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به دو میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید. ترکیب شرکا بعد از افزایش به شرح زیر می‌باشد: الشمول ال ال سی به کدفراگیر xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه مرکز تجاری سبخا ال ال سی به کدفراگیر xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محسن حسن آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675151
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی اگزامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۰۰۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای امیرزرگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا خالق شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اگزامون هند لزگس ام. بی. اچ. با شماره فراگیر ملی xxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره، متفقأ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. محل شرکت به تهران ویلا خیابان شهید سپهبد قرنی خیابان سپند پلاک ۴۷ طبقه ۶ واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618887
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۵/۶/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت تمام آورده خود به مبلغ ۱، xxx، xxx ریال از صندوق موسسه از جمع شرکاء موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه به مبلغ ۸، xxx، xxx ریال کاهش یافت و ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۷) سرمایه موسسه: سرمایه موسسه مبلغ ۸، xxx، xxx ریال است که تماما توسط شرکاء پرداخت شده_است. ماده ۸ شرکاء و سهم الشرکه آنان: شرکاء و سهم الشرکه آنان به شرح زیر است: احمد ثابت مظفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای ۴ , xxx , xxx ریال ابوالقاسم فخاریان به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای ۱ , xxx , xxx ریال زهیر شیرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای ۱ , xxx , xxx ریال حامد سیار به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال مصطفی نوروزی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx , xxx ریال محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161517
آگهی تغییرات حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۸/۸/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد ثابت مظفری، ابوالقاسم فخاریان، علیرضا خالق و زهیر شیرین هریک به ترتیب با پرداخت مبلغ xxx , xxx ریال، xxx , xxx، ریال، xxx , xxx ریال و xxx , xxx ریال به صندوق موسسه آورده‌های خود را به ترتیب به مبلغ ۴ , xxx , xxx ریال، ۱ , xxx , xxx ریال، ۱ , xxx , xxx ریال و ۱ , xxx , xxx ریال افزایش دادند و آقایان مصطفی نوروزی، محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی و حامد سیار هریک به ترتیب با پرداخت مبلغ xxx , xxx ریال به صندوق موسسه به جمع شرکاء پیوستند و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۷ , xxx , xxx ریال به مبلغ ۱۰ , xxx , xxx ریال افزایش یافت و بدین ترتیب ماده ۷ و ماده ۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: ماده ۷ سرمایه موسسه: سرمایه موسسه مبلغ ۱۰ , xxx , xxx ریال است که تماما توسط شرکاء به صورت نقد پرداخت شده_است. ماده ۸ شرکاء و سهم الشرکه آنان: شرکاء و سهم الشرکه آنان به شرح زیر است: احمد ثابت مظفری به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای ۴ , xxx , xxx ریال ابوالقاسم فخاریان به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای ۱ , xxx , xxx ریال علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای ۱ , xxx , xxx ریال زهیر شیرین به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای ۱ , xxx , xxx ریال حامد سیار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال مصطفی نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx , xxx ریال محمدکاظم روح الهی ورنوسفادرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093529
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان سپهر ارم شیراز درتاریخ ۰۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی اداری تفریحی ارم شیراز در زمینی به مساحت xxx۴ متر مربع واقع در شهر شیراز ضلع جنوب غربی بلوارارم از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه فوق و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار نلسون ماندلا نبش ارش غربی ساختمان سپهر افریقا پلاک xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق در هر زمان برابر جمع قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری صادره طبق تشریفات اساسنامه است. سرمایه صندوق در تاریخ تاسیس به مبلغ ۵ میلیارد ریال شامل xxxxxx واحد سرمایه گذاری بانام به قیمت اسمی هر واحد xxx۰۰ ریال می‌باشد. وجه سرمایه به استناد نامه شماره xxx/xxx۳/۷۲ مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ بانک صادارات ایران شعبه بلوار آفریقا، تماما پرداخت شده_است. ارکان صندوق: علی اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ (متولی صندوق) به سمت رییس هیئت مدیره: محمد رضا دیهیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ مدیر ساخت به سمت نایب رییس هیئت مدیره. محمد مجلج نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر ماندگار خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره. حسن شیرزاد نوری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی از علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت حسابرس. بهروز زارع به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ مدیر صندوق و متعهد پذیره نویسی و بازار گردان به سمت عضو هیئت مدیره اصلان جنوبی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور خط و صفحه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت ناظر صندوق برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و با امضای دو نفر از سه نفر بهروز زارع، محمد وطن پور و اسماعیل رازقی دهبنه همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار می‌باشد. طی نامه شماره xxx۹۳ , xxx مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664571
آگهی تغییراتحسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۸۰/۹۴ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد ثابت مظفری (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیأت مدیره و ابولقاسم فخاریان (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و زهیر شیرین (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیأت مدیره و علیرضا خالق (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12489535
آگهی تغییراتصندوق سرمايه گذاري مشترك تدبيرگران فردا موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۶۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۱۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx/xxxمورخ ۲۶/۷/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان حسابرس ـ فریدون زارعی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سبدگردانی کاریزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان متولی صندوق ـ آقای محسن رحمتی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به عنوان مدیرصندوق و ضامن نقد شوندگی ـ دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت سه سال دیگر تمدید گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400573
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آرین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی به نمایندگی آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی عمارلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرا ر جهت درج آگهی انتخاب گردید. ترازنامه سال ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224735
آگهی تغییرات شرکت سمات سامانه بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۷۴۹ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12165163
آگهی تغییرات شرکت منسوج کیان کرد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ـ حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ علیرضا انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ پرویز عطاآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144576
آگهی تغییرات شرکت فن آوران انرژی پاک سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۵۲۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۱۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138980
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت درتاریخ ۰۹/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران- خیابان گاندی - کوچه۲۱-پلاک۷ کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغییر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰۰ ریال می باشد. ارکان صندوق: الف- شرکت کارگزاری خبرگان سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید محمد حسینی بهشتیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت متولی صندوق؛ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx۹۵ به نمایندگی علی رضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس صندوق؛ شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه xxxxxxxxx۹۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی بهروز زارع به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازارگردان صندوق؛ بعنوان ارکان صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها و چک وسفته و برات به امضاء دو نفر از سه نفر آقایان سید محمد حسینی بهشتیان، سیروان امینی و اکرم یار محمدی حسین آبادی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای سید محمد حسینی بهشتیان و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132830
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو مفید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۱۶۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132834
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و معدن مفید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۸۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12132841
آگهی تغییرات شرکت نیروگاهی مفید انرژی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۱۶۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۷۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12071096
آگهی تغییرات شرکت فولاد کالا فوکا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۰۱۱ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۵/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـموسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۲ـروزنامه جام جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ۳ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ (۲۰ مارچ xxx۴) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12068977
آگهی تغییرات شرکت بانک‌مشترک ایران و ونزوئلا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۵۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۲۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۲۷/۹/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق ش ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058124
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کهن تجارت مهران درتاریخ ۰۹/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان مطهری، روبروی خیابان میر عماد، پلاکxxx، طبقه۳، واحد۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸/۹۳/۶۰ مورخ ۲۹/۱۱/۹۳ نزد بانک رفاه شعبه پارک لاله پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷به نمایندگی عباس نظربیگی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت خدمات گستر رفاه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وبه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹به نمایندگی احمد دهنوی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴به نمایندگی عباس سلیمیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی. علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417770
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد مفید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۵۱۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9387836
آگهی تغییرات شرکت ماهان سفیر مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۰۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763910
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۷۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین وهمکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیندد. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761576
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت.موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722345
آگهی تغییرات شرکت خرد پیروز پارسیان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۴۴۰۵۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل: شرکت گروه مالی بانک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت کارگزاری پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677053
آگهی تغییرات شرکت فوکا صنعت صبا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۷۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678703
آگهی تغییرات شرکت قوطی‌سازی آلومینیوم کاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1640491
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۵۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۰۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603609
آگهی تغییرات شرکت بولر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. ترازنامه و صورت سود و زیان سال منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546506
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر در تاریخ ۰۶/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس، اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری در انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق پذیرفته بهادار و سایر اوراقی که خصوصیات آنها در امید نامه صندوق ذکر شده است. مدت صندوق سرمایه گذاری: از تاریخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار افریقا برج سپهر شماره xxx طبقه ۵کد پ xxxxxxxxx۹ سرمایه صندوق سرمایه گذاری:سرمایه صندوق متغیر است و در زمان تاسیس مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ ریال است. اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت تأمین سرمایه سپهر سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی بهروز زارع به کد ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی صندوق و شرکت سبد گردان کاریزما سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی حسین صفری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت متولی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت ۳ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای مشترک دو نفر از آقایان حسین نقره کار شیرازی و مهدی کرباسیان و بهروز زارع به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای بهروز زارع و با مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های صندوق سرمایه گذاری روزنامه دنیای اقتصاد می باشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470202
آگهی تغییرات شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۲۷۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ و نامه شماره xxx۵۵ مورخ ۳۱/۲/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468132
آگهی تاسیس
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا در تاریخ۰۴/۰۳/xxx۳ شماره ثبت xxx۸۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع صندوق:
موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است:
مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی صندوق:
تهران خیابان آفریقا پایین تر از چهارراه جهان کودک نبش خیابان بیست و پنج ساختمان بیست و نه طبقه دو کدپستی xxxxxxxxx۶
سرمایه صندوق:
سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری:
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مجید عشقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی یسنگینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازارگردان، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی رهبر داودزاده به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت متولی صندوق، موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان محسن رحمتی، علی تیموری شندی و سیدامیر حسن اسلامی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای محسن رحمتی و مهر صندوق معتبر می باشد.
اختیارات مدیرصندوق: طبق اساسنامه
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.
به موجب مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۹/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464303
آگهی تغییرات شرکت سمات سامانه بازار سرمایه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۴۷۴۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۰۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱/۹۲ تصویب گردید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464228
آگهی تغییرات شرکت منسوج کیان کرد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۹۷۲۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442119
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی بهمن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۲۹۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441812
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۲۹۹۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442049
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۷۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای آقای علی رضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441811
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۲۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی‎رضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442050
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۷۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/xxx۱ و تاییدیه شماره xxx۲۹/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت های مالی دوره مالی ۱۰ ماهی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای آقای علی رضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442112
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی‎رضا خالق بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442120
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439250
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۵۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۰۵۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ثبت شده به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418713
آگهی تغییرات شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۷۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به۱۱/۱۰/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عادل عوجان, آقای عبدالله عادل عوجان به نمایندگی از شرکت عوجان ایندستریز, آقای تولگا سزر به نمایندگی از شرکت رانی اینوستمنت, آقای ناصر یغمایی به ک.مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیراز دینا به ش.مxxxxxxxxx۸۷ و آقای مسعود یزدی به ک.مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خوشگوار تهران به ک.مxxxxxxxxx۶۸ و آقای ایهاب محمد احمدعرفه به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا).
شرکت تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند..
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419390
آگهی تصمیمات شرکت کاستامونو اینتگره پارس (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۸۲۳ ابهر و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۰۱۰۸۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخه ۲۴/۱/۹۳ تصمیماتی به شرح زیر در شرکت فوق اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‎البدل و برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به۳۱/۱۲/xxx۳ میلادی (۱۰/۱۰/۹۲ شمسی) مورد تصویب شد.
شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413438
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه پترو مفید در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در طرح ها و پروژه ها ـ تاسیس و تحصیل و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی ـ انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی مجاز ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و تعاونی های اعتباری مجاز ـ خرید اوراق مشارکت برای شرکت ـ فروش دارایی های شرکت ـ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بخارست خیابان پنجم پلاک ۱۸ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ گروه اقتصاد مفید به نمایندگی علی اکبر محرابیان سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی مجید نامجو بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی عبدالحسین بیات بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی جواد اوجی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ عضو اصلی محمدابراهیم محمدپورزرندی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
محمدعلی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413426
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه صنعت و معدن مفید در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در طرح ها و پروژه ها ـ تاسیس و تحصیل و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی ـ انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی مجاز ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و تعاونی های اعتباری مجاز ـ خرید اوراق مشارکت برای شرکت ـ فروش دارایی های شرکت ـ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بخارست خیابان پنجم پلاک ۱۸ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
علیرضا قاسمی پورافشار بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی سید رضا فاطمی امین بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محمدابراهیم محمدپورزرندی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی گروه اقتصاد مفید بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی علی اکبر محرابیان ـ عضو اصلی افشین روغنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
محمدعلی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413420
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
نیروگاهی مفید انرژی در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در طرح ها و پروژه ها ـ تاسیس و تحصیل و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه اشخاص سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی ـ انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی مجاز ـ واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و تعاونی های اعتباری مجاز ـ خرید اوراق مشارکت برای شرکت ـ فروش دارایی های شرکت ـ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور پس از مجوزهای لازم در صورت نیاز.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه پنجم ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
جواد اوجی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی مجید نامجو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ عضو اصلی گروه اقتصاد مفید بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی علی اکبر محرابیان ـ عضو اصلی علی خیراندیش بسمت عضو هیئت مدیره و سعید مهذب ترابی بسمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
محمدعلی آهنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424827
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان رفاه پردیس سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۸۷۸۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش م xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و علیرضا خالق ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311866
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیرتجاری به ‌شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان احمد ثابت مظفری (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم فخاریان (به شماره ملی xxxxxxxxx۶) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهیر شیرین به (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا خالق (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311867
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان احمد ثابت مظفری، ابوالقاسم فخاریان، علیرضا خالق و زهیر شیرین به ترتیب با پرداخت مبالغ xxx/xxx/۱ ٍریال، xxx/xxx ریال، xxx/xxx ریال، xxx/xxx ریال به صندوق موسسه آورده های خود را به ترتیب به مبالغ xxx/xxx/۳ ٍٍٍریال، xxx/xxx/۱ ریال، xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx/۱ ریال افزایش دادند.
و درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۷ ریال افزایش یافت و بدین ترتیب ماده ۸ اساسنامه موسسه به شرح ذیل تغییر یافت:
لیست بعد از افزایش بشرح زیر است:
احمد ثابت مظفری کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۳ ریال آورده
ابوالقاسم فخاریان کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx/۱ ریال آورده
علیرضا خالق کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx/۱ ریال آورده
زهیر شیرین کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx/xxx/۱ ریال آورده
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311931
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت یکم بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۴۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311921
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر یکم بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۴۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311926
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی خرداد یکم بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۴۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311933
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین یکم بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۴۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310844
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فولاد کالا فوکا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۰۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۴۲۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه جام جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382946
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۵۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۰۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318235
آگهی تغییرات شرکت ماهان سفیر مهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۰۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236544
آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
حسین صرامی ک مxxxxxxxxx۷, احمد صرامی ک مxxxxxxxxx۲ ـ زهره بخشی زاده ک مxxxxxxxxx۵ ـ انسیه صرامی ک مxxxxxxxxx۸ و بهاره صرامی ک مxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1279914
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه آفرینان امین در تاریخ ۲۱/۸/۹۲ بشماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع شرکت: مشارکت در طرح ها و پروژه ها تاسیس و تحصیل و راه اندازی انواع شرکت های داخلی و خارجی شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی مجاز واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تعاونی های اعتباری مجاز خرید اوراق مشارکت برای شرکت فروش دارایی های شرکت ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان بخارست خیابان پنجم پ ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۱:
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۶ سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/xxx/xxx/۶ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲ مورخ ۲۵/۶/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی اکبر محرابیان بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی
۲ـ شرکت توسعه و صنعت تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی اکبر محرابیان بسمت مدیرعامل
۳ـ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به نمایندگی محمدابراهیم محمدپورزرندی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی
۴ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا (سهامی خاص) به نمایندگی مسعود مهردادی بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی
۵ـ شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) به نمایندگی مجید نامجو بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
۶ـ شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به نمایندگی آقای رستم قاسمی بسمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت: روزنامه اطلاعات
بازرس اصلی و علی البدل:
ـ حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی
ـ علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210050
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۱۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203198
آگهی تغییرات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۷۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حامد سلطانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای علی رضا حاجی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرابورس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171148
آگهی تغییرات شرکت سمات سامانه بازار سرمایه سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۴۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش.م xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393788
آگهی تغییرات شرکت بولر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105124
آگهی تغییرات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۶۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب رسید:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093831
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ و زهیر شیرین به ش ملی xxxxxxxxx۰ و ابوالقاسم فخاریان به ش ملی xxxxxxxxx۶ هر یک با پرداخت مبالغ xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه های خود را به مبالغ به ترتیبxxx/xxx/۲ ریال و xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx/۱ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و سهم الشرکه ایشان: احمد ثابت مظفری xxx/xxx/۲ ریال و علیرضا خالق xxx/xxx/۱ ریال و زهیر شیرین xxx/xxx ریال و ابوالقاسم فخاریان xxx/xxx/۱ ریال.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049306
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۷۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین صرامی کدملی xxxxxxxxx۷ احمد صرامی کدملی xxxxxxxxx۲ علیرضا انصاری کدملی xxxxxxxxx۱ محسن ملکی کدملی xxxxxxxxx۴ پرویز عطاآبادی کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ حسین صرامی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا انصاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حمیدی یگانه کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و سفته‌ها و سایر اسناد تجاری و بانکی و قراردادها و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر میباشد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036090
آگهی تاسیس شرکت زینو تجارت پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: تولید و تهیه و توزیع و خرده فروشی محصولات فولادی واردات و صادرات، خرید و فروش، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی و غیردولتی ترخیص کالا از گمرکات کشور آموزش پرسنل شرکت مربوط به اهداف توسعه شرکت ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بزرگراه صدر شرق به غرب بعد از کاوه خیابان قلندری شمالی کوچه ساناز پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سه سهم با نام، تعداد نه هزار و نهصد و نود و هفت سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۴ مورخ ۲۲/۰۱/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای احمد انصاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم مهوش السادات عریضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای بهرنگ انصاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای بهرنگ انصاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای بهرنگ انصاری پور (مدیرعامل به تنهایی) و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036097
آگهی تاسیس شرکت نور یسنا تجارت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تولید و تهیه و توزیع خرده فروشی محصولات فولادی آموزش و تجهیز پرسنل شرکت مرتبط با اهداف توسعه شرکت و همچنین شرکتهای وابسته عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از کلیه موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و بطورکلی انجام هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع شرکت ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بزرگراه صدر شرق به غرب بعد از کاوه خیابان قلندری شمالی کوی ساناز پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد سه سهم با نام، تعداد نه هزار و نهصد و نود و هفت سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲/xxx مورخ ۲۲/۰۱/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه پاسداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم شکوفه مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم نیلوفر مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمدکاظم مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای محمدکاظم مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محمدکاظم مشکواتی (مدیرعامل) به تنهایی و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009620
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد کالا فوکا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۰۱۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۴۲۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت شولتز سهامی خاص بنمایندگی آقای برندت اولریش شولتز بشماره گذرنامه c ۸ RJOGLWV بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجارت بین المللی شولتز با مسئولیت محدود بنمایندگی آقای فرانک اشتیل بشماره گذرنامه C ۳ RPMGR ۴ Z بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، جواد کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران و شرکت بازیافت فلزات سپهران بنمایندگی آقای محمد سجاد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای هریک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علیرضا خالق با کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه جام اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990891
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای اورست مدرن پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۱۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابداری تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875000
آگهی تغییرات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۷۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908578
آگهی تغییرات شرکت ماهان سفیر مهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۰۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739529
آگهی تصمیمات شرکت بولرسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بولر هولدینگ به نمایندگی شریف نظام مافی به کدملی xxxxxxxxx۷ و برونو مندلر و آندریاس هرتسوگ و آندریاس فلوکیگر ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ برونو مندلر به سمت رئیس هیئت مدیره، شریف نظام مافی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان شریف نظام مافی و جلال موسوی و آندریاس اپلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10285488
آگهی تصمیمات شرکت بولر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بولر هولدینگ به نمایندگی شریف نظام مافی به کدملی xxxxxxxxx۷ و برونو مندلر و آندریاس هرتسوگ و آندریاس فلوکیگر به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ برونو مندلر به سمت رئیس هیئت مدیره، شریف نظام مافی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از آقایان شریف نظام مافی و جلال موسوی و آندریاس اپلی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708061
آگهی تأسیس شرکت رکیت بنکیزر پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۴/۰۶/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۴/۰۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: واردات, صادرات, پخش, توزیع, خرید, فروش, بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای, ساخت, تولید, فرمولاسیون, تهیه , تبادل, تامین, پالایش, ترکیب, فرآوری, بسته بندی, تجارت و بطور کلی هرگونه فعالیت در زمینه کالاها و لوازم مصرفی خانگی و بهداشتی و هر فعالیت مرتبط با آن شرکت می تواند هرگونه اقدامات و فعالیت های تجاری و اقتصادی از جمله واردات و صادرات که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع شرکت بوده و یا برای به انجام رساندن موضوع شرکت مفید, مقتضی یا ضروری باشد انجام دهد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا ـ خیابان تابان غربی ـ پلاک۶۷ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx۶ مورخ۰۲/۰۳/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای سوراجیت بوزه به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای نعمان شهیدافضل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای اکبر علی شاه (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه چک ها, سفته ها , بروات و دیگر اسناد و اوراق تعهدآور, قراردادها, اسناد و هرگونه مدرک موجد تعهد برای شرکت با امضای متفق آقای اکبر علی شاه (مدیرعامل) و آقای سایمون کوک معتبر خواهد بود هریک از دارندگان امضای مجاز می توانند حق امضای خود را به شخص یا اشخاص دیگر تفویض کند.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706161
آگهی تغییرات شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۵۷۳۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۶۲۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701016
آگهی تصمیمات شرکت کیان وین سا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۷۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053264
آگهی تصمیمات شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۷۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۸۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عادل عوجان و عبداله عادل عوجان به نمایندگی از شرکت عوجان اینداستریز و کامل عبداله به نمایندگی از شرکت رانی ایتو ستمنت و ناصر یغمایی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیراز دینا به ش م xxxxxxxxx۸۷ مسعود یزدی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خوشگوار تهران به ش م xxxxxxxxx۶۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ عادل عوجان به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر یغمایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و و ایهاب محمداحمد عرفه به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات ترهین اموال و سایر اسناد تعهدآور دیگر با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای مشترک ایهاب محمد احمدعرفه باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643257
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636475
آگهی تصمیمات شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۷۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۸۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به ش ملیxxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به ش ملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عادل عوجان و عبداله عادل عوجان به نمایندگی از شرکت عوجان اینداستریز و کامل عبداله به نمایندگی از شرکت رانی ایتو ستمنت و ناصر یغمایی به ک مxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیراز دینا به ش مxxxxxxxxx۸۷ مسعود یزدی به ک مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خوشگوار تهران به ش مxxxxxxxxx۶۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۲/۹۱ عادل عوجان به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر یغمایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و و ایهاب محمداحمد عرفه به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات ترهین اموال و سایر اسناد تعهدآور دیگر با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای مشترک ایهاب محمد احمدعرفه باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552731
آگهی تصمیمات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۸۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 459572

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس
سهامی عام به شماره ثبت xxx۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830432
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9839592
آگهی تغییرات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۷۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید

در تاریخ ۲/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759242
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ احمد ثابت‌مظفری به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا خالق به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و زهیر شیرین به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ و ابوالقاسم فخاریان به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه‌های خود را به ترتیب به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. مواد ۱۷ و ۲۷ و ۲۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074565
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۰ احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم فخاریان به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و زهیر شیرین به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091750
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ احمد ثابت مظفری به ش ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ و زهیر شیرین به ش ملی xxxxxxxxx۰ و ابوالقاسم فخاریان به ش ملی xxxxxxxxx۶ هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه‌های خود را به ترتیب به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. مواد ۱۷ و ۲۷ و ۲۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255562
آگهی تصمیمات شرکت صنایع عوجان ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۹۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۱۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272323
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد کالا فوکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۴۲۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱/۴ و ۴/۵/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه جام اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. سرمایه شرکت از طریق آورده نقدی و بالا بردن مبلغ اسمی سهام جدید از مبلغ ده میلیون ریال بمبلغ چهار میلیارد ریال افزایش یافت که به xxx/۱۰ سهم xxx/xxx ریالی بانام تقسیم گردیده و تماما طی گواهی شماره xxx xxx۲۳ مورخ ۳/۶/xxx۰ پرداخت گردیده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۴/۶/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10659546
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بشماره ثبت ۱۳۹۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۰ احمد ثابت‌مظفری به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالقاسم فخاریان به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و زهیر شیرین به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و علیرضا خالق به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین‌ گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853575
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام ثبت شده به شماره۷۹۷۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۳۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11439415
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۵۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11833168
آگهی تصمیمات شرکت کیان وین سا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11182903
آگهی تصمیمات شرکت صنایع عوجان ایرانیان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۵۹۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۰۱۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11784681
آگهی تصمیمات شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۷۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۸۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابداری و حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ‌ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به ش‌ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید: باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ محل شرکت به تهران خیابان ولی عصر بالاتر از ظفر نرسیده به نیایش نبش کوچه ناصری برج کیان پلاک xxx۱ طبقه ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11314931
آگهی تغییرات شرکت ماهان سفیر مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۶۲۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۳۷۰۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۹/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمود خاقانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدجواد کریمی حسن‌آبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری خدمات هوائی گروه ماهان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ارجمندی تا تاریخ ۱/۹/۹۱.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمود خاقانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد کریمی حسن‌آبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری خدمات هوائی گروه ماهان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ارجمندی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد کریمی حسن‌آبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.

در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11158360
آگهی تغییرات شرکت ماهان سفیر مهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۰۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11853994
آگهی تغییرات شرکت فن آوران بازار سرمایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مرتضی اثباتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سعید جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سازمان بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای علی عبدالهی‌خوش‌مردان تا تاریخ ۲۸/۱/۹۲.

در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11324068
آگهی تغییرات شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۷۳۲و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۱۶۲۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۵/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه تدوین به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حباسهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11627500
آگهی تغییرات شرکت بانک مشترک ایران و ونزوئلا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۵۷۳۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۶۲۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826110
آگهی تغییرات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازارسرمایه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۷۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754016
آگهی تاسیس شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تاسیس و اداره و راهبردی نهادهای واسط موضوع بند د ماده ۱ قانون توسه ابزارهای و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی براساس دستورالعمل و فغالیت‌های نهادهای واسط مصوب شورای عالی بورس و سایر مقررات مربوطه موضوع فرعی: شرکت به منظور انجام موضوع اصلی فعالیت خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میتواند نسبت به سایر فعالیتها اقدام نماید

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ حافظ ک ازهری پ ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ مورخ۱۷/۱۱/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی‌رضا حاجی‌نوروزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید سعید ثنایی‌کرهرودی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت فرابورس ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حامد سلطانی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای حامد سلطانی‌نژاد به نمایندگی از شرکت فرابورس ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10798422
آگهی تأسیس شرکت اشکو پارس سهامی‌ عام
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکتها طرح‌ها واحدهای تولیدی و صنعتی بازرگانی خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات اقتصادی بازرگانی و نیز خرید و فروش انواع کالا در داخل و خارج از کشور و جذب سرمایه از خارج از کشور به منظور فوق در چهارچوب موضوع فعالیت شرکت تشکیل انواع شرکتها و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک با دیگران و اقدام به هرگونه مشارکت اعم از حقوقی یا مدنی و غیره انجام خرید و فروش و فعالیتهای تجاری مجاز ایجاد شرکت جهت ارائه خدمات به بورس‌ها بانکها موسسات و شرکتهای مالی اعتباری و کلیه اشخاص ایجاد و انجام معاملات مجاز الکترونیک و شرکت در نمایشگاهها و مزایده‌ها و مناقصه‌های داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات مالی اعم از ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی اعتباری و تعاونی‌های اعتبار صندوق‌های قرض‌الحسنه در داخل و خارج از کشور خرید و فروش تکنولوژی و دانش فنی موردنیاز کشور اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولید جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای انجام امر واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز و نیز خرید و فروش داخلی به طور مستقیم یا از طریق قبول و یا اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی حقوقی داخلی و خارجی انجام از طریق ایجاد موسسه کارگزاری و یا در داخل و یا خارج از کشور تشویق و تسهیل امر سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی و عقد قرارداد به منظور هرگونه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور و در هر نوع شرکت و بازار قابل سرمایه‌گذاری در چهارچوب قوانین و مقررات انجام سایر اقدامات‌ فعالیت‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم که برای امور شرکت مناسب یا لازم باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد رازان جنوبی پاساژ امت طبقه دوم واحد ۱۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۳/۱۲/۸۹ نزد بانک سامان شعبه جام‌جم پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای احمدمراد علی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمدرضا شه‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمدعلی کاظمی‌زاده‌خنامان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای علی ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای محمدکاظم سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای محمود خاقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۷ـ ۵ ـ آقای علی ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11109032
آگهی تاسیس شرکت رایان بورس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۲/۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های رایانه‌ای از قبیل سخت‌افزار طراحی و نصب و راه‌اندازی شبکه و پشتیبانی سخت‌افزاری تولید سخت‌افزار و انواع قطعات و تجهیزات رایانه‌ای و نصب و راه‌اندازی و خدمات پس از فروش خرید و فروش و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی از داخل و خارج از کشور نصب و اسمبل و ارتقا سیستم‌ها و شبکه‌های داخلی کامپیوتری و سخت افزاری.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ملاصدرا پ۲۷ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ۱۸/۸/۹۰ نزد بانک ملی شعبه بورس ملاصدرا پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ سازمان بورس و اوراق بهادار با نمایندگی آقای علی عبدالهی‌خوشمردان به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت مدیریت فناوری بورس تهران سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی اثباتی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت تعاونی اعتباری کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار تهران به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمودرضا خواجه‌نصیری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای علی عبدالهی‌خوشمردان با نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب هر یک با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10630403
آگهی تأسیس شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۹/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۹/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیره‌نویسی و تعهدآور خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا یا سایر نهادهای مشابه ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: ۱ـ ارائه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل: روش بهینه و زمان بندی مالی همچنین مبلغ منابع مالی موردنیاز ـ روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضه اوراق بهادار ـ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود ـ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن ـ فرآیند واگذاری اوراق بهادار ـ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورسها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی بنمایندگی از ناشر در این زمینه ـ ادغام تملک تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها امور مدیریت ریسک ـ آماده‌سازی شرکتها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه بنمایندگی از آنها ـ امور سرمایه‌گذاری ـ خدمات موردنیاز شرکتها در موارد سرمایه‌گذاری‌های جدید توسعه تکمیل برنامه‌ریزی بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار ۲ـ بازاریابی یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار ۳ـ انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن ۴ـ ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها ۵ـ ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها ۶ـ ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه گذاری در آنها ۷ـ کارگزاری ۸ـ کارگزار معامله گری ۹ـ سبدگردانی ۱۰ـ بازار گردانی ۱۱ـ سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانکها ۱۲ـ جلب حمایت بیمه ها موسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره‌نویسی اوراق بهادار ۱۳ـ کمک به شرکتها در تامین منابع مالی و اعتباری ۱۴ـ کمک به شرکتها جهت صدور تایید و قبول ضمانت‌نامه ـ تبصره ۱ـ انجام فعالیت‌های سبدگردانی خدمات صندوق‌های سرمایه گذاری کارگزاری کارگزار/معامله‌گری و بازار گردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان پذیر است تبصره ۲ـ انجام فعالیت‌های کارگزاری و کاگزار/معامله گری صرفا در راستای انجام فعالیت بازارگردانی سبد گردانی اداره صندوق سرمایه گذاری تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان پذیر است.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سمیه بین بهار و مفتح شماره ۴۳ طبقه ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲/xxx۹ مورخ ۱۵/۸/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۱ با نمایندگی آقای حسین نقره‌کارشیرازی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد زارع‌پوراشکذری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ شرکت بانک سرمایه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهروز زارع به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامرضا خلیل‌ارجمندی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای بهروز زارع به نمایندگی از شرکت بانک سرمایه سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11525306
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابداران تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا خالق به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11230608
آگهی تأسیس شرکت رکیت بنکیزر پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۴/۰۶/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۴/۰۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: واردات, صادرات, پخش, توزیع, خرید, فروش, بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای, ساخت, تولید, فرمولاسیون, تهیه , تبادل, تامین, پالایش, ترکیب, فرآوری, بسته‌بندی, تجارت و بطور کلی هرگونه فعالیت در زمینه کالاها و لوازم مصرفی خانگی و بهداشتی و هر فعالیت مرتبط با آن شرکت می‌تواند هرگونه اقدامات و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از جمله واردات و صادرات که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع شرکت بوده و یا برای به انجام رساندن موضوع شرکت مفید, مقتضی یا ضروری باشد انجام دهد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران بلوار آفریقا ـ خیابان تابان غربی ـ پلاک۶۷ ـ کدپستیxxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx۶ مورخ۰۲/۰۳/xxx۱ نزد بانک کارآفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای سوراجیت بوزه به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای نعمان شهیدافضل به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای اکبر علی‌شاه (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه چک‌ها, سفته‌ها , بروات و دیگر اسناد و اوراق تعهدآور, قراردادها, اسناد و هرگونه مدرک موجد تعهد برای شرکت با امضای متفق آقای اکبر علی‌شاه (مدیرعامل) و آقای سایمون کوک معتبر خواهد بود هریک از دارندگان امضای مجاز می‌توانند حق امضای خود را به شخص یا اشخاص دیگر تفویض کند.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11364593
آگهی تصمیمات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورسسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۸۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11219652
آگهی تصمیمات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورسسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۸۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۰۴۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات