حسنعلی بکائی

حسنعلی بکائی

کد ملی 045015xxxx
گراف ارتباطات
29
شرکت‌ها
59
آگهی‌ها

شرکت های حسنعلی بکائی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسنعلی بکائی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
آرتا گستر یکتا
آرتا گستر یکتا
عضو هییت مدیره
ساختمان چشام
ساختمان چشام
نایب رییس
بین المللی شاهکار بتن آذرخش
بین المللی شاهکار بتن آذرخش
رییس هییت مدیره
بین المللی دژ ابنیه آزالیا
بین المللی دژ ابنیه آزالیا
رییس هییت مدیره
ماوی عمران پهلوان
ماوی عمران پهلوان
بازرس اصلی
راه کومه مشاهیر
راه کومه مشاهیر
نایب رییس هییت مدیره
سروش راه شمیم
سروش راه شمیم
رییس هییت مدیره
نامداران پیمانکاری ساختمان
نامداران پیمانکاری ساختمان
پیمانکاری رستهم
پیمانکاری رستهم
رییس هییت مدیره
پیمانکاری مشاعره
پیمانکاری مشاعره
نایب رییس هییت مدیره
گاتا دژ
گاتا دژ
اقتدار عمران آساره
اقتدار عمران آساره
پرگاس سازه و پل
پرگاس سازه و پل
رییس هییت مدیره
سیویل بتن دلپسند
سیویل بتن دلپسند
رییس هییت مدیره
پولاد عمران آپادانا
پولاد عمران آپادانا
رییس هییت مدیره
الیت عمران بیکران
الیت عمران بیکران
طراحان موفق آریائی
طراحان موفق آریائی
رییس هییت مدیره
مشاهیر ماهر بتن
مشاهیر ماهر بتن
رییس هییت مدیره
بارز عمران گاتا
بارز عمران گاتا
رییس هییت مدیره
بام راه سابراه
بام راه سابراه
بازرس علی‌البدل
سازه عمران لیو
سازه عمران لیو
بازرس علی‌البدل
آرمان بنای رستهم
آرمان بنای رستهم
بازرس علی‌البدل
ساختار گهر هزاره
ساختار گهر هزاره
رییس هییت مدیره
بتن دیانا هزاره
بتن دیانا هزاره
رییس هییت مدیره
ماهر سازه آمیتیس
ماهر سازه آمیتیس
بازرس اصلی
بتن کاران آرنیکا
بتن کاران آرنیکا
بازرس اصلی
سازه ضربدر
سازه ضربدر
رییس هییت مدیره
کوشا بتن مشاهیر
کوشا بتن مشاهیر
مانا دژ مشاهیر
مانا دژ مشاهیر
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14439761
آگهی تغییرات شرکت سازه ضربدر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۹۳۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۰۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرش خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و مبینا خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم لشرکه آرش خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه مبینا خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14439781
آگهی تغییرات شرکت سازه ضربدر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۹۳۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۰۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ا ستان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کمیل ، خیابان قصرالدشت ، کوچه شهید سیدبهنام رضوی ، پلاک ۸۳ ، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . حسنعلی بکائی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سپیده بکائی به کدملی xxxxxxxxx۰ ب با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکا از ردیف شرکا شرکت خارج گردید و . در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد آرش خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه مبینا خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983706
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مانا دژ مشاهیر درتاریخ ۲۸/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام کلیه امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز - شهرستان کرج - بخش مرکزی - شهر کرج - شهرک جهان نما - خیابان (سرو ۱) - کوچه صدف سوم شرقی - پلاک ۰ - ساختمان جهان نما - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835443
آگهی تغییرات شرکت سازه ضربدر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۹۳۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۰۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ماریه غلامی ک مxxxxxxxxx۹با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ـ آقای حسنعلی بکائی ک م xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه - خانم سپیده بکائی ک م xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم لشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764556
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کوشا بتن مشاهیر درتاریخ ۲۶/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی. انجام امور بازرگانی وحق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهرستان کرج بخش مرکزی شهر کرج شهرک جهان نما خیابان (سرو ۱) کوچه صدف سوم شرقی پلاک ۰ ساختمان جهان نما طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت مبلغ ریال مشتمل بر xxxxxx۰ ریاال می‌باشد. اسامی شرکا و یا موسسین اعضا هیئت مدیره: خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره وقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736417
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سازه ضربدر درتاریخ ۰۸/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی و مشاور از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه‌های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، انجام کارهای حسابداری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران صادقیه بزرگراه محمد علی جناح میدان دوم صادقیه پلاک xxx۸ مجتمع گلدیس طبقه زیر زمین واحد ۵۶. ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و اوارق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232775
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن کاران آرنیکا درتاریخ ۱۲/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو و برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه‌های دریایی، سد سازی و عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل وخارج از کشور برای شرکت. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران تهرانسر خیابان اصلی خیابان آقا کثیری پلاک ۲۱ واحد ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال بموجب گواهی بانکی شماره ۴۵/۹۵/xxx۳ مورخه ۱۵/۰۹/xxx۵ بانک پارسیان شعبه ستارخان پرداخت گردیده است. اولین مدیران: مجید متفکرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. فاطمه هادی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل و حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114517
آگهی تغییرات شرکت ماهر سازه آمیتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۲۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا رحیمی به ش م xxxxxxxxx۰ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نادیه غلامی به ش م xxxxxxxxx۵ سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسن قیاسی به ش م xxxxxxxxx۳ سمت نائب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای حسنعلی بکائی ش م xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قرارداد‌ها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535424
آگهی انحلال شرکت گاتا دژ با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۲۸۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای حسنعلی بکایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. و نشانی محل تصفیه تهران اتوبان محلاتی بلوار ابوذر خیابان بهشتی کوچه ۲۶ پلاک۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424397
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آرمان بنای رستهم در تاریخ ۱/۲/xxx۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راهسازی، سد سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات، تاسیسات ساختمانی، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به تجهیزات برقی الکترونیکی، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصی دولتی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری است.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، شهر ری، خیابان شهید غیوری، پاساژ صدوق پلاک ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۶
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۱ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت کد xxx۴۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
فرنوش آرامش بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
نادیه غلامی بسمت رئیس هیئت مدیره
ماریه غلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ماریه غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
خانزاده بهمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.
حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل
برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408885
آگهی تغییرات شرکت پولاد عمران آپادانا با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۸۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۹۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان علی قزوینیان (کدملیxxxxxxxxx۹) با دریافت کلیه سهم الشرکه خود (مبلغxxx/xxx ریال) و نوید عبداله (کدملیxxxxxxxxx۸) با دریافت کل سهم الشرکه خود (مبلغxxx/xxx) و خانم خانزاده بهمنی (کدملیxxxxxxxxx۱) با دریافت کلیه سهم الشرکه خود (مبلغxxx/xxx ریال) و آقای حسنعلی بکایی (کدملیxxxxxxxxx۶) با دریافت کل سهم الشرکه خود (مبلغxxx/xxx ریال) و آقای حسین رعنایی (کدملیxxxxxxxxx۸) با دریافت کل سهم الشرکه خود (مبلغxxx/xxx ریال) از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج شدند.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه شرکت
خانم سیده مونا میربابایی ک مxxxxxxxxx۴ دارایxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
آقای عبدالرضا کلاهی ک مxxxxxxxxx۹ دارایxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
خانم فهیمه پورنصر ک مxxxxxxxxx۱ دارایxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
آقای سید علی سیدحسینی ک مxxxxxxxxx۴ دارایxxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119194
آگهی تغییرات شرکت طراحان موفق آریائی با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
میثم مولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکآء قرار گرفت.
احمد حسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۵۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
تعداد اعضای هیئت مدیره به ۴ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد:
مثیم مولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغxxx/xxx/۳۲ ریال سهم الشرکه.
احمد حسنخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx/xxx/۱۷ ریال سهم الشرکه
فرهاد شاه محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه
فرزانه حائری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه
حسین رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه
زهرا روستایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268556
آگهی تغییرات شرکت مشاهیر ماهر بتن بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۹۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هوشنگ رستمی گله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
آقای جواد کرمی ورنامخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
آقای مصطفی ثابت ورنامخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
آقای ولی احمدی سرصحرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
آقای اصغر علیخانی گله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد:
آقای هوشنگ رستمی گله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx/۱ ریال،
آقای جواد کرمی ورنامخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx ریال،
آقای مصطفی ثابت ورنامخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال،
آقای ولی احمدی سرصحرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx ریال، آقای اصغر علیخانی گله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال،
آقای مهرداد قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx ریال،
خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx ریال، آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال،
آقای سید وحید نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx/xxx ریال و آقای محمدعلی جعفری شورغین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx/xxx ریال،
تعداد اعضای هیئت مدیره به ۶ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شعبه شرکت در واحد ثبتی اصفهانی به نشانی اصفهان فولادشهر محله سی ۴ خ تختی روبروی مجتمع آفتاب پلاک ۲۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ تأسیس گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133675
آگهی تغییرات شرکت بارز عمران گاتا بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۹۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین امیری استیار به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
مجید مجیدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء به شرح ذیل می باشد:
خانزاده بهمنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال ـ حسنعلی بکائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال ـ حسنعلی خسروی زاده فروشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx ریال ـ حسین امیری استیار به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال ـ مجید مجیدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx ریال.
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران پائین تر از میدان جمهوری برج شهاب ۳ پلاک xxx کدپستی: xxxxxxxxx۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133679
آگهی تغییرات شرکت طراحان موفق آریایی بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۹۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
فرزانه حائری به کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
فرهاد شاه محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء به شرح ذیل می باشد: زهرا روستائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx ریال ـ حسنعلی بکائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال ـ حسین رعنائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx ریال ـ فرزانه حائری به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx ریال ـ فرهاد شاه محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال.
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ستارخان شادمان ساختمان مادر طبقه ۵ واحد ۱۱ کدپستی: xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133686
آگهی تغییرات شرکت مشاهیر ماهر بتن بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۹۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدعلی جعفری شورغین به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
سید وحید نادری به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء به شرح ذیل می باشد: مهرداد قدیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx ریال ـ نسترن رستمی چگنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx ریال ـ حسنعلی بکائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال ـ محمدعلی جعفری شورغین به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx/xxx ریال ـ سید وحید نادری به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx/xxx ریال.
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران آزادی انتهای شادمهر پائین تر از زینلیان پلاک ۶۴ طبقه ۵ واحد ۱۱ کدپستی: xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121405
آگهی تغییرات شرکت سیویل بتن دلپسند بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۸۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس. تهران خ شریعتی بین پل ضرابخانه و شهرداری منطقه ۳ خ کوشا نبش رودبار غربی پ ۲ واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت. تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ نادیه غلامی ش ملی xxxxxxxxx۵ و حسنعلی بکائی ش ملی xxxxxxxxx۶ و نستوه صدوقی ش ملی xxxxxxxxx۹ و ساسان کیافر ش ملی xxxxxxxxx۱ و حمید ملوکی ش ملی xxxxxxxxx۲ همگی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شدند درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح زیر است.
علی فردی ثابت ش ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxx/xxx/۱ ریال مهدی مکی ش ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxx/xxx/۱ ریال.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106852
آگهی تأسیس شرکت بام راه سابراه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۴/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساختمان سازی، راه سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خ شریعتی ـ خ کوشا ـ نبش رودبار ـ پلاک ۲ ـ واحد ۱۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲/xxx مورخ ۳۰/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه جوانان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای کمال خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای جمشید خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای جمشید خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106853
آگهی تأسیس شرکت سازه عمران لیو سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۴/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکار مربوط به ساختمان سازی، راه سازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، لوله کشی آب و فاضلاب، کلیه امور مربوط به برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان جوانان ـ خ کوشا ـ نبش رودبار ـ پلاک ۲ ـ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۵ مورخ ۳۰/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه جوانان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم خانم باجی قشلاقچای به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای کمال خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای کمال خدادادی قشلاق چائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086374
آگهی تغییرات شرکت طراحان موفق آریائی سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۹۱۱۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۷۱۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید.
۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد، که تماما پرداخت گردیده است. و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل میباشد:
آقای حسین رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره، خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل
۴ـ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان شهرری خ زکریای رازی کوچه مرتضی قلی بن بست ۲ پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082855
آگهی تغییرات شرکت مشاهیر ماهر بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
۲ـ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید.
۱ـ۲ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده بتصویب رسید.
۲ـ۲ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد که تماماً پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد:
خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای مهرداد قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال.
۳ـ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهرداد قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل،
۴ـ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر ری ـ خ جاده ۳ ـ ک شهید حسن زاده ـ پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۵/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076008
آگهی تغییرات شرکت پولاد عمران آپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۹۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهر ری ـ خ غیوری ـ بعد از چهارراه خط آهن ـ پ xxx ـ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۳ـ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید.
۱ـ۳ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۳ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد: خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای حسین رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال.
۳ـ۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسین رعنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل،
۴ـ۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۱۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074442
آگهی تغییرات شرکت نامداران پیمانکاری ساختمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۱۹۲۱
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۱ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نشانی دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران تهران ابتدای بلوار میرداماد انتهای رودبار غربی پلاک ۲ واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ سید امین اله حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال و منصوره رستمی چگنی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفته و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری اب امضاء سپیده بکائی یا حسنعلی بکائی (احدی از شرکاء) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ۱ـ سید امین اله حسینی فرزند سید عماد متولد۱۴/۲/xxx۳ به شماره شناسنامه xxx۵ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی بسمت عضو هیئت مدیره ۲ـ حسنعلی بکائی فرزند مرتضی متولد ۲۶/۱۲/xxx۰ به شماره شناسنامه xxx۳۲ صادره از تجریش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره. ۳ـ منصوره رستمی چگنی فرزند میرمحمد متولد ۲۷/۱۱/xxx۱ به شماره شناسنامه xxx۶ صادره از خرم آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی بسمت مدیرعامل.
در تاریخ ۱۳/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065876
آگهی تغییرات شرکت پرگاس سازه و پل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۸۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید.
۱ـ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده به تصویب رسید.
۲ـ ۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد که تماماً پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد:
آقای سید مهدی مبین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای نوید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال
۳ـ ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای نوید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای نوید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل،
۴ـ ۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067787
آگهی تأسیس شرکت بارز عمران گاتا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستم های سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و راه های روستایی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستم های انتقال هوایی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاه ها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافت های ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی. تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برف گیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و جمع آوری زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس انجام موضوعات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی ـ بلوار ابوذر ـ چهارراه زمزم ـ ساختمان زمزم ـ طبقه ۴ ـ واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۴/۲/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه بلوار ابوذر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی خسروی زاده فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای حسنعلی خسروی زاده فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062052
آگهی تغییرات شرکت سیویل بتن دلپسند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید.
۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده بتصویب رسید.
۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد که تماماً پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد:
خانم نادیه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای نستوه صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال.
۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای نستوه صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سمت عضو هیئت مدیره، آقای نستوه صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل،
۴ـ۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058907
آگهی تاسیس شرکت طراحان موفق آریائی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۲/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره, طراحی, نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی, ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی و بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهشکی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی ـ بلوار ابوذر ـ پل پنجم ـ خ وحدت ـ بوستان ششم شرقی ـ پ۹ ـ واحد۳ ـ کدپستیxxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۷۱/xxx۴۸ مورخ۰۴/۰۲/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه بلوار ابوذر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای نوید صدوقی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای نستوه صدوقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058908
آگهی تاسیس شرکت مشاهیر ماهر بتن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۵/۰۲/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۵/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره, طراحی, نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی. راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی , ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده رو ها و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایش و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی ـ بلوار ابوذر ـ بین پل دوم و سوم ـ خ بوستان ـ بوستان سوم ـ پلاک۵ ـ طبقه اول ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰/xxx۴۸ مورخ۰۴/۰۲/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه بلوار ابوذر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای مهرداد قدیری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای مهرداد قدیری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058099
آگهی تغییرات شرکت الیت عمران بیکران سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۸۱۵۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۷۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تبدیل گردید.
۱ـ۱ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده به تصویب رسید.
۲ـ۱ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد، که تماما پرداخت گردیده است. و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل میباشد:
آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال
۳ـ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل
۴ـ۱ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا آقای حسنعلی بکایی (احدی از شرکا) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۵/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055608
آگهی تأسیس شرکت پولاد عمران آپادانا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراه ها و راه های ریلی و سیستم های انتقال هوایی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و به سازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافت های ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستم های هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پستهای توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریایی و اکتشاف معدن و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و راههای روستایی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برف گیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ پیروزی ـ ابتدای بلوار ابوذر ـ کوچه سوم غربی ـ پلاک ۱۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴۸/۷۰ مورخ ۴/۲/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه بلوار ابوذر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای حسین رعنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای حسین رعنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم مژگان نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044485
آگهی تأسیس شرکت پرگاس سازه و پل (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ موضوع شرکت: مشاوره طراحی نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌ها با موضوع راههای ریلی و سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار و مخازن آب و تلمبه خانه‌ها و تصفیه خانه‌های آب و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه‌های برق و پستهای توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ساخت راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی، عملیات ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه‌ها و بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه‌های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و ایجاد مجتمعهای زراعی و دامی و گلخانه‌ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریایی و اکتشاف معدن و سازه‌های ساختمانی و محوطه‌های کوچک و خطوط انتقال برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برف گیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و اب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه‌ها و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و شبکه‌های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه‌های هیدرولیکی و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده‌های دسترسی و بزرگراهها و ماسه پاشی و حفاظت کاتودی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران، شهر تهران، خ پیروزی، بلوار ابوذر، کوچه ششم شرقی، نقشه اول، پلاک ۶، کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۷/xxx۴۸ مورخ ۴/۲/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه بلوار ابوذر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای نوید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای نوید صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044523
آگهی تأسیس شرکت سیویل بتن دلپسند (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ موضوع شرکت: مشاوره طراحی نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌ها با موضوع ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه‌ها و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و شبکه‌های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه‌های هیدرولیکی و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده‌های دسترسی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه‌ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه‌های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه‌ها و تصفیه خانه‌های آب و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه‌های برق و پستهای توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمعهای زراعی و دامی و گلخانه‌ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریایی و اکتشاف معدن و سازه‌های ساختمانی و محوطه‌های کوچک و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برف گیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و اب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتودی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران، شهر تهران، خ پیروزی، بلوار ابوذر، خ ربذه شمالی، کوچه شهید کیانفر، پلاک ۳۰، کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴۸/۶۹ مورخ ۴/۲/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه بلوار ابوذرشمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای نستوه صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای نستوه صدوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم مژگان نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038567
آگهی تاسیس شرکت اقتدار عمران آساره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت:
مشاوره و نظارت و اجرا کلیه پروژه های ساختمان سازی و راهسازی و سد و شبکه و تاسیسات مکانیکی و برقی و کشاورزی و تاسیسات صنایع غذائی و خطوط انتقال نفت و گاز پس از اخذ مجوزهای لازم شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت و اقدام مجازی که در راستای اهداف شرکت مفید و موثر باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران تهرانپارس فلکه اول خیابان xxx شرقی پلاک ۹ واحد ۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۳۱/۱/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه تهرانپارس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم نسترن رستمی چگنی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای مهرداد قدیری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای مهرداد قدیری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا خانم ماریه غلامی منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره یا خانم ماریه غلامی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم سپیده بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044635
آگهی تغییرات شرکت آرتا گستر یکتا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۴۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۸ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940317
آگهی تغییرات شرکت گاتا دژ بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۲۸۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
رسول مرادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
رسول مرادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.
۴ـ همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888037
آگهی تأسیس شرکت نامداران پیمانکاری ساختمان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۹/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ ارائه خدمات در زمینه مشاوره، پیمانکاری، مشارکت، طراحی و نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، تاسیساتی و ساختمانی و ساخت و ساز و ابنیه، بناسازی، راهسازی و پل سازی و تاسیسات آنها، فعالیت در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی از قبیل خطوط انتقال آب. شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی. خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ تهران تهران حکیمیه بلوار بهار خیابان لاله کوچه یاسمن ۶ غربی پلاک ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو علی البدل بسمت مدیرعامل.
۲ـ ۵ ـ سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی بسمت رییس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی بسمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ ۶ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520323
آگهی تأسیس شرکت نامداران پیمانکاری ساختمان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۹/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ۱ ارائه خدمات در زمینه مشاوره، پیمانکاری، مشارکت، طراحی و نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، تاسیساتی و ساختمانی و ساخت و ساز و ابنیه، بناسازی، راهسازی و پل سازی و تاسیسات آنها، فعالیت در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی از قبیل خطوط انتقال آب. شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی. خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ تهران تهران حکیمیه بلوار بهار خیابان لاله کوچه یاسمن ۶ غربی پلاک ۵ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو علی البدل بسمت مدیرعامل. ۲ ۵ سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی بسمت رییس هیئت مدیره. ۳ ۵ حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی بسمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: ۱ ۶ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929956
آگهی تأسیس شرکت گاتا دژ (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ ارائه خدمات پیمانکاری درزمینه طراحی و نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، تاسیساتی، ساختمانی، ساخت و ساز ابنیه، تاسیسات حرارتی و برودتی و خدمات آسانسور، ساخت راههای اصلی و فرعی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ تهران، تهران، اتوبان محلاتی بلوار ابوذر خیابان بهشتی کوچه۲۶ پلاک۲ کدپستیxxxxxxxxx۳.
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ سپیده بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ سپیده بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ۶ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9659538
آگهی تأسیس شرکت گاتا دژ (با مسئولیت محدود)
شرکت فوق در تاریخ۲۴/۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۴/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ ارائه خدمات پیمانکاری درزمینه طراحی و نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، تاسیساتی، ساختمانی، ساخت و ساز ابنیه، تاسیسات حرارتی و برودتی و خدمات آسانسور، ساخت راههای اصلی و فرعی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ تهران، تهران، اتوبان محلاتی بلوار ابوذر خیابان بهشتی کوچه۲۶ پلاک۲ کدپستیxxxxxxxxx۳.

شعبه ندارد

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ سپیده بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ سپیده بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.

به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ۶ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906332
آگهی تأسیس شرکت پیمانکاری رستهم سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی، ایجاد و راه اندازی خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و نمایشگاههای داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران حکیمیه ـ بلوار بهار ـ ۲۰ متری بهشت ـ دانش ۴ ـ پلاک ۱۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۱۵/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه حکیمیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907266
آگهی تأسیس شرکت پیمانکاری مشاعره سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: احداث کارخانجات و ایجاد خطوط تولید، فعالیت در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستائی و پیمانکاری، مشارکت، طراحی و نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، تاسیساتی، ساختمانی، شهرسازی، ساخت راه ها نظیر جاده های اصلی و فرعی و بزرگراهها، ایجاد و حفظ و نگهداری فنی فضای سبز شهری، کابل کشی و برق ساختمان، دکوراسیون داخلی، و نماسازی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران حکیمیه ـ بلوار بهار ـ ۲۰ متری بهشت ـ بهار ۲ ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۱۵/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه حکیمیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631240
آگهی تأسیس شرکت پیمانکاری مشاعره سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: احداث کارخانجات و ایجاد خطوط تولید، فعالیت در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستائی و پیمانکاری، مشارکت، طراحی و نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، تاسیساتی، ساختمانی، شهرسازی، ساخت راه‌ها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی و بزرگراهها، ایجاد و حفظ و نگهداری فنی فضای‌سبز شهری، کابل‌کشی و برق ساختمان، دکوراسیون داخلی، و نماسازی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران حکیمیه ـ بلوار بهار ـ ۲۰ متری بهشت ـ بهار ۲ ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۱۵/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه حکیمیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550664
آگهی تاسیس شرکت ساختار گهر هزاره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه‌سازی و شهرک‌سازی ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان رسالت ـ خ هنگام ـ شمیران نو ـ میدان پاکدامن ـ خ ابوذر ـ کوچه دوم غربی ـ پلاک ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۹/۶/xxx۱نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است.و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617281
آگهی تاسیس شرکت بتن دیانا هزاره سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن و کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم‌ها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب انبوه‌سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه‌های ساختمانی و ابنیه اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت‌اله مدنی ـ کوچه رمضانی ـ پلاک ۲۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۹/۶/xxx۱نزد بانک صادرات شعبه خ آیت‌اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم خانزاده ‌بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866707
آگهی تغییرات شرکت بین المللی دژ ابنیه آزالیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۵۳۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۲۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۴/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم آناهیتا مینوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای کوروش کمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم آناهیتا مینوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای کوروش کمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کوروش کمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ تهرانسر اصلی ـ ک عیوض‌لو ـ پ۲۹ ـ ساختمان یاس ـ ورودی بی کدپستیxxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ آقای مجید خورشید‌دوم به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امیر توکلیان‌فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۰۵/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049120
آگهی تاسیس شرکت ماوی عمران پهلوان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و کلیه فعالیت‌های خدمات، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم‌ها و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب، انبوه سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه‌های ساختمانی و ابنیه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران خ آیت اله مدنی کوچه رمضانی پلاک ۲۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۹/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743312
آگهی تاسیس شرکت راه کومه مشاهیرسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور عمرانی اعم از ساخت و ساز، ابنیه، محوطه سازی، راه سازی، پل سازی، تونل سازی و معماری و طراحی داخلی و خارجی، بنا، برج سازی و ساخت مجتمع های توریستی و گردشگری و هتل و ارائه مشاوره در زمینه های فوق. انجام امور زراعی و به زراعی شامل کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت و صنایع وابسته شبکه های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، کلیه امور مربوط به تجهیزات برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت اله مدنی خ سجاد پ xxx واحد۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۹/۶/xxx۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743313
آگهی تاسیس شرکت سروش راه شمیمسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت های خدماتی، تاسیساتی و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی، ایجاد و راه اندازی خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت خ هنگام شمیران نو میدان پاکدامن خ ابوذر کوچه دوم غربی پ ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۹/۶/xxx۱ نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587790
آگهی تاسیس شرکت راه کومه مشاهیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور عمرانی اعم از ساخت و ساز، ابنیه، محوطه‌سازی، راه سازی، پل سازی، تونل سازی و معماری و طراحی داخلی و خارجی، بنا، برج سازی و ساخت مجتمع‌های توریستی و گردشگری و هتل و ارائه مشاوره در زمینه‌های فوق. انجام امور زراعی و به زراعی شامل کاشت، داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و ایجاد کشت و صنعت و صنایع وابسته شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تاسیسات ساختمان، کلیه امور مربوط به تجهیزات برق و الکترونیک و تاسیسات مربوطه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آیت اله مدنی خ سجاد پ xxx واحد۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۹/۶/xxx۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم نادیه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740570
آگهی تاسیس شرکت ماوی عمران پهلوان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۴/۷/۹۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، راههای زمینی، عملیات آسفالتی و کلیه فعالیت های خدمات، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستم ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب، انبوه سازی و شهرسازی، ایجاد پروژه های ساختمانی و ابنیه، ایجاد خطوط انتقال نفت و گاز، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی دولتی و خصوصی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خ آیت اله مدنی ـ کوچه رمضانی ـ پلاک۲۷ ـ طبقه همکف ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۹/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736897
آگهی تغییرات شرکت بین المللی دژ ابنیه آزالیابا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۵۳۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۲۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۴/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم آناهیتا مینوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای کوروش کمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آناهیتا مینوئی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کوروش کمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کوروش کمالی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ تهرانسر اصلی ـ ک عیوض لو ـ پ۲۹ ـ ساختمان یاس ـ ورودی بی کدپستیxxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ آقای مجید خورشید دوم به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امیر توکلیان فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت, از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۰۵/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733944
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی شاهکار بتن آذرخش (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۴۲۰۵۵۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۰۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای کریم کولجی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رحمن غنمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ریال به مبلغxxx/xxx/۲ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم سهیلا مرادآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای بهراد بهروزیه به شماره ملیxxxxxxxxx۶.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سهیلا مرادآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهراد بهروزیه به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهراد بهروزیه به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، تهرانسر اصلی، کوی عیوض لو، پ۲۹ ساختمان یاس، ورودی بی، کدپستیxxxxxxxxx۶ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732096
آگهی تاسیس شرکت پیمانکار چشام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تاسیسات فنی آب فاضلاب شهری و روستایی و پیمانکاری مشارکت طراحی و نظارت فنی و اجرا کلیه پروژههای عمرانی تاسیساتی ساختمانی شهرسازی ساخت راهها نظیر اصلی و فرعی و بزرگراهها ایجاد و حفظ و نگهداری فنی فضای سبز شهری کابلکشی و برق ساختمان دکوراسیون داخلی و نماسازی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان آیتالله مدنی خیابان سجاد پلاک xxx واحد ۱ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۵/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیتاله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373164
آگهی تاسیس شرکت پیمانکار چشام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تاسیسات فنی آب فاضلاب شهری و روستایی و پیمانکاری مشارکت طراحی و نظارت فنی و اجرا کلیه پروژه‌های عمرانی تاسیساتی ساختمانی شهرسازی ساخت راهها نظیر اصلی و فرعی و بزرگراهها ایجاد و حفظ و نگهداری فنی فضای سبز شهری کابل کشی و برق ساختمان دکوراسیون داخلی و نماسازی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان آیت الله مدنی خیابان سجاد پلاک xxx واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۵/۶/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه خ آیت اله مدنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم زهرا روستائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ خانم خانزاده بهمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 588631
آگهی تأسیس شرکت آرتا گستر یکتا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جادههای اصلی و فرعی بزرگراهها راههای زمینی عملیات آسفالتی و کلیه فعالیتهای خدماتی تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیهخانههای آب و فاضلاب سدها و بندها و تونلهای انحراف آب ایجاد پروژههای ساختمانی و ابنیه خرید و فروش واردات و صادرات.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا، کوچه مقدم، پلاک ۲، واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‎باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10823305
آگهی تاسیس شرکت سروش راه شمیم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه امور پیمانکاری مربوط به ساخت تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل‌های انحراف آب و مخازن آب و شبکه‌های آب و فاضلاب ساخت راهها نظیر جاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای زمینی، باند فرودگاه، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، عملیات آسفالتی و نظایر آن، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی، تاسیساتی و تجهیزات، عمرانی، انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی، ساختمان، انبوه سازی و شهرک سازی، ایجاد و راه‌اندازی خطوط انتقال نفت و گاز، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران م رسالت خ هنگام شمیران نو میدان پاکدامن خ ابوذر کوچه دوم غربی پ ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۹/۶/xxx۱ نزد بانک دی شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم ماریه غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم زهرا روستائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم خانزاده بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10985436
آگهی تغییرات شرکت گاتا دژ بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۱۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۲۸۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

رسول مرادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

رسول مرادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسنعلی بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم سپیده بکائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۴ـ همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11367275
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی شاهکار بتن آذرخش (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۴۲۰۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۰۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۵/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای کریم کولجی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رحمن غنمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ریال به مبلغxxx/xxx/۲ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و خانم سهیلا مرادآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای بهراد بهروزیه به شماره ملیxxxxxxxxx۶.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای حسنعلی بکائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سهیلا مرادآبادی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهراد بهروزیه به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهراد بهروزیه به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران، تهرانسر اصلی، کوی عیوض‌لو، پ۲۹ ساختمان یاس، ورودی بی، کدپستیxxxxxxxxx۶ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11647368
آگهی تأسیس شرکت آرتا گستر یکتا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده?های اصلی و فرعی بزرگراهها راههای زمینی عملیات آسفالتی و کلیه فعالیتهای خدماتی تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه?خانه?های آب و فاضلاب سدها و بندها و تونلهای انحراف آب ایجاد پروژه?های ساختمانی و ابنیه خرید و فروش واردات و صادرات.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا، کوچه مقدم، پلاک ۲، واحد ۵ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خانم ماریه غلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای حسنعلی بکائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات? قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت?مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات