یوسف افضل خانی

یوسف افضل خانی

کد ملی 043973xxxx
گراف ارتباطات
78
شرکت‌ها
217
آگهی‌ها

شرکت های یوسف افضل خانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که یوسف افضل خانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
بین المللی نوین نمای سهند
بین المللی نوین نمای سهند
بازرس اصلی
تجاری گالی نور
تجاری گالی نور
بازرس اصلی
ارمه گروه
ارمه گروه
بازرس اصلی
آرمان افق آریا
آرمان افق آریا
بازرس اصلی
فنی و مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیش
فنی و مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیش
بازرس اصلی
بسیم گوشت
بسیم گوشت
بازرس اصلی
بهبود ارقام مبین
بهبود ارقام مبین
تیران شیمی تهران
تیران شیمی تهران
بازرس اصلی
پترو پایدار ایرانیان
پترو پایدار ایرانیان
بازرس اصلی
مهندسی دزون
مهندسی دزون
بازرس اصلی
مهندسی پترو تدبیر پارس
مهندسی پترو تدبیر پارس
بازرس اصلی
مهندسی آریا نفت شهاب
مهندسی آریا نفت شهاب
بازرس اصلی
راه و ساختمان اسکان ده
راه و ساختمان اسکان ده
گروه آراد ایرانیان
گروه آراد ایرانیان
بازرس اصلی
آتی مکث فردا
آتی مکث فردا
بازرس اصلی
توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمان برسین
توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمان برسین
بازرس اصلی
ساختمانی سیمین سپاهان
ساختمانی سیمین سپاهان
بازرس اصلی
مهندسی کانی فراوران تهران
مهندسی کانی فراوران تهران
بازرس اصلی
احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه کنار گذر غربی اصفهان
احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه کنار گذر غربی اصفهان
رمز آسا
رمز آسا
بازرس اصلی
مهندسی فرایند طرح گستر
مهندسی فرایند طرح گستر
بازرس اصلی
وزین راه اصفهان
وزین راه اصفهان
تهران پرشیا
تهران پرشیا
بازرس اصلی
مهندسی شبکه پارس
مهندسی شبکه پارس
بازرس اصلی
فردوس ماشین تهران
فردوس ماشین تهران
بازرس اصلی
بازرگانی کارن تجارت پویا
بازرگانی کارن تجارت پویا
بازرس اصلی
بازرگانی رادمهر رسپینا
بازرگانی رادمهر رسپینا
بازرس اصلی
مهندسی آب سازه فاضلاب
مهندسی آب سازه فاضلاب
بازرس اصلی
مهندسی نیروی نفت وگاز سپانیر
مهندسی نیروی نفت وگاز سپانیر
بازرس اصلی
ساختمانی تراکم
ساختمانی تراکم
بازرس اصلی
حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب
حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب
نایب رییس هییت مدیره
تولیدی وصنعتی سی بی جی
تولیدی وصنعتی سی بی جی
بازرس اصلی
نورد صارم آسیا
نورد صارم آسیا
بازرس اصلی
پونه تجارت گستر
پونه تجارت گستر
بازرس اصلی
ندای علم وصنعت
ندای علم وصنعت
بازرس اصلی
مهندسی همراه افق تهران
مهندسی همراه افق تهران
بازرس اصلی
ساختمانی بتون آجر
ساختمانی بتون آجر
بازرس اصلی
پیسا
پیسا
بازرس اصلی
بنیس پل
بنیس پل
بازرس علی‌البدل
سات
سات
ساختمانی همراه نگین تهران
ساختمانی همراه نگین تهران
بازرس اصلی
تاقدیساز
تاقدیساز
بازرس اصلی
ساختمانی زیگورات
ساختمانی زیگورات
آریان سپهر ماندگار
آریان سپهر ماندگار
بازرس اصلی
مهندسین مشاور سکو
مهندسین مشاور سکو
بازرس اصلی
آتیه گستر راسپینا
آتیه گستر راسپینا
بازرس اصلی
دلتاپی سنگ
دلتاپی سنگ
بازرس اصلی
ایمن سپر زرندیه
ایمن سپر زرندیه
بازرس اصلی
صنایع الکترونیک مهان افرا
صنایع الکترونیک مهان افرا
بازرس اصلی
مهندسین مشاور کامیاران کوشا
مهندسین مشاور کامیاران کوشا
بازرس اصلی
هدهد زنده رود
هدهد زنده رود
بازرس اصلی
مهندسی برق کنترل وابزاردقیق ایده
مهندسی برق کنترل وابزاردقیق ایده
بازرس اصلی
مهندسی نام آوران فن
مهندسی نام آوران فن
بازرس اصلی
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
گلوبان خدمات بین الملل
گلوبان خدمات بین الملل
بازرس اصلی
آبنوس گستر پژواک
آبنوس گستر پژواک
بازرس اصلی
نفت و گاز پترو سینا آریا
نفت و گاز پترو سینا آریا
بازرس اصلی
گروه صنعتی تیراژه پارسیان ایرانیان
گروه صنعتی تیراژه پارسیان ایرانیان
بازرس اصلی
ساختمانی دبله
ساختمانی دبله
بازرس اصلی
عمران جوش سبلان
عمران جوش سبلان
بازرس اصلی
بهین گستر کاو
بهین گستر کاو
بازرس اصلی
خدماتی بک افزار
خدماتی بک افزار
بازرس اصلی
شعله آبی پارسیان
شعله آبی پارسیان
بازرس اصلی
محراب
محراب
بازرس اصلی
تحلیل گر داده ها
تحلیل گر داده ها
بازرس اصلی
چاپ کنکاش فام
چاپ کنکاش فام
بازرس اصلی
تولیدی عکس برگردان چینی گلستو
تولیدی عکس برگردان چینی گلستو
بازرس اصلی
مهندسی تاسه
مهندسی تاسه
بازرس اصلی
بازرگانی شایسته تابناک
بازرگانی شایسته تابناک
بازرس اصلی
دیهیم فرافن
دیهیم فرافن
بازرس اصلی
فنی مهندسی کارستان قزوین
فنی مهندسی کارستان قزوین
بازرس علی‌البدل
شاهین کالای گیل
شاهین کالای گیل
بازرس علی‌البدل
کیا کاسپین امیر
کیا کاسپین امیر
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر
تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر
بازرس اصلی
اقتصاد گستر فاطر
اقتصاد گستر فاطر
بازرس علی‌البدل
نوتاش فولاد
نوتاش فولاد
بازرس علی‌البدل
کاشی گلسرام اردکان
کاشی گلسرام اردکان
بازرس علی‌البدل
جام آب خزر
جام آب خزر
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14857198
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31398 و شناسه ملی 10320862794
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/07/1398 و مجوز شماره 234113 / 98 مورخ 15/7/98 جامعه حسابداران رسمی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بهاری مهربانی به شناسه ملی 0491445751 با پرداخت 8800000 ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاءقرار گرفت. آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی 0439738474 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ 15600000 ریال افزایش داد. آقای محمد باباپور به شماره ملی 5679507226 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ 15600000 ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ 27000000 ریال به مبلغ 40000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره ار 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای یوسف افضل خانی کدملی 0439738474 دارای 15600000 ریال سهم الشرکه آقای محمد باباپور کدملی 5679507226 دارای 15600000 ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا بهاری مهربانی کدملی 0491445751 دارای 8800000 ریال سهم الشرکه پ980724724713598 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14847328
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31398 و شناسه ملی 10320862794
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1398 و مجوز شماره 229420/98 مورخ 9/5/98 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر عباسی 0032904282 با دریافت مبلغ 3000000 ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 30.000.000 ریال به مبلغ 27.000.000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل می باشد: آقای یوسف افضل خانی بشماره ملی 0439738474 دارای مبلغ 13.500.000 ریال سهم الشرکه. آقای محمد باباپور بشماره ملی 5679507226 دارای مبلغ13.500.000 ریال سهم الشرکه. پ980720671750585 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633381
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ و مجوز جامعه حابداران رسمی بشماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۳/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای محمد باباپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه و امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقوداسلامی و افتتاح حساب با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563064
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۴/۱۲/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد باباپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق موسسه درزمره شرکاء قرارگرفت آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوط به اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید لیست شرکای موسسه پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد : ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ آقای محمد باباپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ۳ آقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شعبه موسسه در تبریز به آدرس تبریز ، خیابان دامپزشکی ، ۱۸ متری گلپارک ، کوچه شهید عدل خطیبی ، پلاک ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۸ دایر گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239074
آگهی تغییرات شرکت جام آب خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۹۴۲۹۱
آگهی تغییرات شرکت جام آب خزر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
-۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی آقای یوسف افضل خانی به کد ملی(xxxxxxxxx۴)بسمت بازرس اصلی و خانم آیشن حشمت به کد ملی (xxxxxxxxx۹) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647984
آگهی تغییرات شرکت جام آب خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۹۴۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سعید شادولی به کدملی (xxxxxxxxx۳) و آقای علی خسروی فر به کدملی (xxxxxxxxx۱) و آقای منصور مولائی قولنجی به کدملی (xxxxxxxxx۵) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی آقای یوسف افضل خانی به کدملی (xxxxxxxxx۴) بسمت بازرس اصلی و خانم آیشن حشمت به کدملی (xxxxxxxxx۹) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556433
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ و مجوز جامعه حسابداران رسمی بشماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۴/۵/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا جامعی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره‌ی شرکا قرار گرفت. آقای اکبر عباسی به کدملی xxxxxxxxx۲ باپرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: آقای یوسف افضل خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ ریال آقای اکبر عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ ریال آقای رضا جامعی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282465
آگهی تغییرات شرکت اوروم یوردداش آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۹۴۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای سعید شادولی به کدملی (xxxxxxxxx۳) و آقای علی خسروی فر به کدملی (xxxxxxxxx۱) و آقای منصور مولائی قولنجی به کدملی (xxxxxxxxx۵) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی آقای یوسف افضل خانی به کدملی (xxxxxxxxx۴) بسمت بازرس اصلی و خانم آیشن حشمت به کدملی (xxxxxxxxx۹) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12562159
آگهی تغییراتحسابرسي و خدمات مالي و مديريت آرمان پژوهان محاسب موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۱۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۷/۹/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محسن مهدوی ثابت به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۴ ریال از صندوق موسسه،از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۳۴ ریال به مبلغxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازکاهش سرمایه:یوسف افضل خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ریال سهم الشرکه اکبر عباسی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12517170
آگهی تغییراتحسابرسي و خدمات مالي و مديريت آرمان پژوهان محاسب موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۱۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۲۴/۰۸/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. کلیه اوراق عادی و اداری و قرار دادها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر مؤسسه معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12517234
آگهی تغییراتحسابرسي و خدمات مالي و مديريت آرمان پژوهان محاسب موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۱۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۴ مورخه ۲۴/۰۸/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص دارندگان حق امضا به شرح ذیل اصلاح گردید: امضای کلیه اوراق عادی و اداری و قرار دادها و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. آقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکا قرار گرفت. آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۷ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۷ ریال به مبلغ xxxxxx۳۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای محسن مهدوی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۴ ریال آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439316
آگهی تغییرات شرکت كاشی گلسرام اردكان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۴۱۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- اعضا هیئت مدیره عبارتند از :آقای احمد علی کارگر شریف کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمود کارگر شریف کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای عباس علی کارگر شریف آباد کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی اکبر کارگر شریف کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم زهرا کارگر شریف آباد کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دوسال انتخاب شدند ۲- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ومدیریت آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳- صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312700
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۳۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت و موسسه آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312707
آگهی تغییرات شرکت اقتصاد گستر فاطر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای اگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312718
آگهی تغییرات شرکت نوتاش فولاد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۵۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۵۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آرمان پژوهان محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278133
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاسپین امیر ‌سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۲۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شرکت منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای حسن وحدتی فر (کدملی xxxxxxxxx۶) و خانم فاطمه میر محمدصادق (کدملی xxxxxxxxx۲) و آقای امیرحسین وحدتی فر (کدملی xxxxxxxxx۳) به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه آرمان پژوهان محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای اگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260374
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت۳۱۳۹۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ به استناد نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۲۳/۳/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره آقای محسن مهدوی ثابت به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر موسسه و امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208468
آگهی تغییرات شرکت شاهین کالای گیل شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۵۴۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067813
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی کارستان قزوین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۴۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۵۷۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان محمد ابراهیم اسدی کدملی xxxxxxxxx۳ و محمد نجفی کدملی xxxxxxxxx۱ و عظیم نوری کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب بشماره ثبت xxx۹۸ تهران و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به آدرس تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی بلوار اعظم بن بست اول پلاک ۳ طبقه ۳ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷به سمت بازرس اصلی و آقای یوسف افضل خانی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420602
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب به‌شماره‌ثبت ۳۱۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۶ مورخه ۲۳/۱۰/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا حسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxxxxx۳ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج شد سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بهxxxxxx۷ ریال کاهش یافت درنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح می گردد. لیست سهم الشرکه شرکای موسسه پس ازخروج شریک بشرح زیرمیباشد. ـ آقای محسن مهدوی ثابت بشماره ملی xxxxxxxxx۱دارای xxxxxx۴ریال سهم الشرکه ـ آقای یوسف افضل خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴دارای xxxxxx۳ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660826
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تراکم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا احمدی آزاد به شماره ملی : xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل و آقای ساسان اکبری اسپلی به شماره ملی : xxxxxxxxx۶ بسمت عضو و رئیس هیأت مدیره و خانم غزال احمدی آزاد به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218409
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی همراه نگین تهران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۵۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213247
آگهی تغییرات شرکت رمز آسا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۷۷۱۳
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بسمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۰۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: رضا توسلی ک م۱ـ xxxxxx ـ xxx بسمت رئیس هیئت مدیره ـ محمد کارگهی ک م۱ـ xxxxxx ـ xxx بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره ـ امیرعباس فرجاد ک م۶ـ xxxxxx ـ xxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (متفقا) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهائی (منفردا) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192197
آگهی تغییرات شرکت تاقدیساز سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۸۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۱۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یوسف افضل خانی با ش م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و ژیلا پارسی تبار با ش م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175064
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی همراه نگین تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۵۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علی جعفری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل، آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211981
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی زیگورات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ و آقای یوسف افضل خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به ترتیب سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211982
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی زیگورات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یوسف افضل خانی با ش مxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و نادر صدیقی با ش مxxxxxxxxx۷ به سمت علی البدل برای سال مالیxxx۱ انتخاب شدند.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی با ش م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196245
آگهی تغییرات شرکت تاقدیساز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۱۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژومان محاسب ش م xxxxxxxxx۹۴ بسمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی ک م xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136004
آگهی تغییرات شرکت پی سا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۳۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یوسف افضل خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و محمدضا رفیعا به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136005
آگهی تغییرات شرکت پی سا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۳۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به عنوان بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137448
آگهی تغییرات شرکت بنیس پل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۶۶۸۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۱۰۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۲۶/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب ش.ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137470
آگهی تغییرات شرکت بنیس پل (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۶۶۸۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۱۰۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ یوسف افضل خانی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ بازرس اصلی و حمیدرضا مخملی ش.ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139031
آگهی تغییرات شرکت سات سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف افضل خانی کدملی xxxxxxxxx۴ و جمشید زاهدی کدملی xxxxxxxxx۰۱ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112943
آگهی تصمیمات شرکت بتن آجر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۵۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و جعفر زارعی گویایی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109916
آگهی تغییرات شرکت مهندسی همراه افق تهران شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۵۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۳۳۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یوسف افضل خانی ش م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و علی جعفری فرد ش م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105144
آگهی تغییرات شرکت اتیمکث فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۸/۱/xxx۲ که در تاریخ ۲۶/۳/xxx۲ واصل گردیده موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129911
آگهی تصمیمات شرکت سی بی جی سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۵۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۰۹۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به ش م xxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099738
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی دزون سهامی خاص ثبت‌ شده به شماره ۸۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۲ واصل گردید: یوسف افضل خانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و عبداله حریری به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085474
آگهی تصمیمات شرکت پونه تجارت گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۷۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به ش م xxxxxxxxx۹۴ بسمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095795
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمانی آراد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۰۷۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۶/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف افضل خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095811
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث پروژه‌های صنتی و ساختمان برسین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۳۷۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۶/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082016
آگهی تصمیمات شرکت آتی مکث فردا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۵۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۱۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۲ واصل گردید: یوسف افضل خانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و بهناز اسماعیلی فر به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083919
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رادمهر رسپینا سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۱۹۸۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف افضل خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1084063
آگهی تصمیمات شرکت ندای علم و صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۳۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۸۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب شماره ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082984
آگهی تصمیمات شرکت سی بی جی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سعید رجوند شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079600
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث پروژه‌های صنعتی و ساختمانی آراد سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۴۵۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۰۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم معصومه زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071080
آگهی تصمیمات شرکت فردوس ماشین تهران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۵۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژمان محاسب به کد ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079601
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث پروژه‌های صنعتی و ساختمانی برسین سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۱۹۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۰۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم معصومه زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068998
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کارن تجارت پویا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۰۹۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود مزینانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071117
آگهی تصمیمات شرکت نورد صارم آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۶۷۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۷۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و اکبر سلیم آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070532
آگهی انتخاب بازرسان شرکت احداث نگهداری و بهره‌برداری آزادراه کنار گذر غربی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۹۴۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۱/۹۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071138
آگهی تصمیمات شرکت ندای علم و صنعت سهامی خاص به شماره ثبت۸۳۹۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۵۸۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و علی رکنی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067095
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سیمین سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و نوشین یوسفیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067096
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سیمین سپاهان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان پژوهان به کدملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069006
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رادمهر رسپینا سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۱۹۸۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل غنی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۴/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071118
آگهی تصمیمات شرکت پونه تجارت گستر سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۱۱۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۸۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سپیده برزگر به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064361
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه کنار گذر غربی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۹۴۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ یوسف افضل خانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی محمد فاضلی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059210
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تراکم سهامی خاص به شماره ثبت۶۸۳۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و امیرمهبد احمدی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062194
آگهی تصمیمات شرکت آب سازه فاضلاب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به ش مxxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به ک مxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054679
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۲۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت بازرس اصلی و یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052663
آگهی تصمیمات شرکت فردوس ماشین تهران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۵۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مهدی کمالیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046098
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۲۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: یوسف افضل خانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ مشاری به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047141
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آب و سازه فاضلاب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمید خلف به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025406
آگهی تأسیس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب
موسسه فوق در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ تحت شماره xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه ارزیابی سهام و سهم الشرکه داوری مالی خدماتی که توسط دادگاه‌ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته_می‌شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می‌شود. ۲ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی موسسه: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران چهارراه پاسداران میدان حسین آباد خیابان جوانشیر خیابان شهید افتخاریان پلاک ۹ طبقه ۲ شمالی واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران موسسه: ۱ ۵ آقای محسن مهدوی ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای علیرضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و قراردادها با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004848
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تراکم سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. یوسف افضل خانی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و امیرمهبد احمدی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966467
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آب سازه فاضلاب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۱۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. یوسف افضل خانی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمید خلف به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی مسلمین کوپائی به ک م xxxxxxxxx۷ و عنایت ثابتی به ک م xxxxxxxxx۶ و محمدحسین مسلمین به ک م xxxxxxxxx۸ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمدعلی مسلمین کوپائی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عنایت ثابتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره عنایت ثابتی و یا محمدحسین مسلمین همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9893786
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آب سازه فاضلاب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۱۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به ک‌م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمید خلف به ک‌م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی مسلمین‌کوپائی به ک‌م xxxxxxxxx۷ و عنایت ثابتی به ک‌م xxxxxxxxx۶ و محمدحسین مسلمین به ک‌م xxxxxxxxx۸ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمدعلی مسلمین‌کوپائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و عنایت ثابتی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره عنایت ثابتی و یا محمدحسین مسلمین همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967372
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عقیل قادری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959580
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رادمهر رسپینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۹۸۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم سپیده برزگر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۰۲/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864400
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کارن تجارت پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل غنی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997897
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۶۳۳۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۴۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسـف افضـل‌خـانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۶/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین شریف‌آبادی‌عسکری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و اقای سید حسن حسینی‌نیک به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمدتقی گیلاندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۳۰/۶/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859541
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۶۳۳۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۴۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسـف افضـل خـانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۶/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین شریف آبادی عسکری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و اقای سید حسن حسینی نیک به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمدتقی گیلاندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۳۰/۶/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800220
آگهی تصمیمات شرکت فردوس ماشین تهرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۲۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. یوسف افضل خانی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ مشاری به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مرتهب به ک م xxxxxxxxx۴ و منصور معتمدی لنجانی به ک م xxxxxxxxx۹ و اکبر کوهورمقدم به ک م xxxxxxxxx۴ و محمد مرتهب به ک م xxxxxxxxx۹ و عبدالمجید شهلائی به ک م xxxxxxxxx۹ و مهگل مرتهب به ک م xxxxxxxxx۴ که محمدمهدی مرتهب به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور معتمدی لنجانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ صدیقی مشکنانی به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753827
آگهی تصمیمات شرکت تهران پرشیاسهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۲۶۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۲۴۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: یوسف افضل خانی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و کامبوزیا راستان به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل سیدسعید سجادپور به ک م xxxxxxxxx۰ و بهکام امین زاده به ک م xxxxxxxxx۶ و شهروز شعاعی به ک م xxxxxxxxx۲ و کمال الدین معارفی به ک م xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند که سیدسعید سجادپور به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و بهکام امین زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555625
آگهی تصمیمات شرکت تهران پرشیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۲۶۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۲۴۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و کامبوزیا راستان به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل سیدسعید سجادپور به ک م xxxxxxxxx۰ و بهکام امین‌زاده به ک م xxxxxxxxx۶ و شهروز شعاعی به ک م xxxxxxxxx۲ و کمال‌الدین معارفی به ک م xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند که سیدسعید سجادپور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بهکام امین‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749040
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه پارسسهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۳۸۷۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۲۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ مشاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صمد امیردستمالچی به کدملی xxxxxxxxx۰ و احمد صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و اکبر امیردستمالچی به کدملی xxxxxxxxx۴ و پیام شیخ نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ صمد امیردستمالچی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، احمد صدیقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046081
آگهی تصمیمات شرکت سی بی جی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سعید جوند به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012071
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۲۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ مشاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صمد امیردستمالچی به کدملی xxxxxxxxx۰ و احمد صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و اکبر امیردستمالچی به کدملی xxxxxxxxx۴ و پیام شیخ نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ صمد امیردستمالچی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، احمد صدیقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727799
آگهی تصمیمات شرکت تهران پرشیاسهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۱۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۴۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و کامبوزیا راستان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید سعید سجادپور به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بهکام امین زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ کمال الدین معارفی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شهروز شعاعی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ سید سعید سجادپور به سمت رئیس هیئت مدیره و بهکام امین زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702367
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرآیند طرح گسترسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۰۸۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۳۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و شهین نیک اعتقاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدسعید سجادپور به کدملی xxxxxxxxx۰ و کامبوزیا راستان به کدملی xxxxxxxxx۱ و قاسم آقابابایی علویجه به کدملی xxxxxxxxx۶ و غلامحسین خبازیان اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ که سیدسعید سجادپور بسمت رئیس هیئت مدیره و کامبوزیا راستان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم آقابابایی علویجه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702368
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرآیند طرح گسترسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۰۸۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۳۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و شهین نیک اعتقاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457373
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرآیند طرح گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و شهین نیک اعتقاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدسعید سجادپور به کدملی xxxxxxxxx۰ و کامبوزیا راستان به کدملی xxxxxxxxx۱ و قاسم آقابابایی علویجه به کدملی xxxxxxxxx۶ و غلامحسین خبازیان اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۲ که سیدسعید سجادپور بسمت رئیس هیئت مدیره و کامبوزیا راستان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم آقابابایی علویجه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702230
آگهی تصمیمات شرکت رمز آسا سهامی خاص به شماره ثبت۹۵۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و رضا حیدرزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250566
آگهی تصمیمات شرکت رمز آسا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و رضا حیدرزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691264
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کانی فراوران تهران سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۳۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و مصطفی صادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727306
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت وزین راه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۴۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۵۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده یوسف افضل خانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد مشکلانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10470734
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت وزین راه اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۴۳۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۵۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده یوسف افضل خانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد مشکلانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681227
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سیمین سپاهانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۴۳۷۰و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۶۸۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693511
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت احداث نگهداری و بهره برداری ازاد راه کنار گذر غربی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۹۴۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرسی و علی محمد فاضلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 665940
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمان برسین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۱۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم معصومه زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای احمد کرمی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن باقری انبوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی ساروق فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۳/۳/xxx۳.
۳ـ تعداد xxx۰۰ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم آن با نام می باشد.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای احمد کرمی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن باقری انبوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ساروق فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ساروق فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638126
آگهی تصمیمات شرکت آتی مکث فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۵۳۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۱۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی به ش.م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و بهناز اسماعیلی فر به ش.م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619279
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمانی آراد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۴۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۰۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم معصومه زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887089
آگهی تغییرات شرکت پترو پایدار ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۷۸۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عمران صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10283272
آگهی تصمیمات در شرکت اسکان ده سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۲۴۱۰۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۴/۹۰ که در تاریخ ۷/۲/۹۱ واصل گردید صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید و آقایان یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و رشید قادریان به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۲/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10523032
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۶۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۴/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 572505
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریا نفت شهاب سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۷۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۹/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108296
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریا نفت شهاب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۸۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۹/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 591725
آگهی تصمیمات در شرکت اسکان ده سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۶۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۲۴۱۰۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۴/۹۰ که در تاریخ ۷/۲/۹۱ واصل گردید صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید و آقایان یوسف افضل خانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و رشید قادریان به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۲/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 568228
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۶۳۳۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۴۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ۴/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562074
آگهی تغییرات شرکت پترو پایدار ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۷۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عمران صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564501
آگهی افزایش سرمایه شرکت مهندسی دزون سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۳۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۳۷۰۶۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/۹ ریال بموجب گواهی شماره۵۷/xxx/۳۱ مورخ۲۰/۱/۹۱ بانک تجارت شعبه مطهری شرقی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۹/۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. یوسف افضل خانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و عبداله حریری به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10542483
آگهی افزایش سرمایه شرکت مهندسی دزون سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۳۷۰۶۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال بموجب گواهی شماره ۵۷/xxx/۳۱ مورخ ۲۰/۱/۹۱ بانک تجارت شعبه مطهری شرقی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و عبداله حریری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547112
آگهي تصميمات شرکت تيران شيمي تهران سهامي خاص ‌ به شماره ثبت ۱۴۲۰۶۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۸۵۰۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مهشید حمزه پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 534033

آگهی تغییرات شرکت بهبود ارقام مبین
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدجواد افضل‎خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
۲ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای محمدجواد افضل‎خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمدجواد افضل‎خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۴ـ آقای یوسف افضل‎خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515020

آگهی تصمیمات شرکت بسیم گوشت
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا عمادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892791
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی همراه افق تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۵۴۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۸۳۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و علی جعفری‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472235

آگهی تصمیمات شرکت راه انداز صنعت آسیا اندیش
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و ندا مسیبی داریانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن یاقوتی نصرت آباد به کدملی xxxxxxxxx۲ و داریوش یاقوتی نصرت آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید یاقوتی نصرت آباد به کدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9781743
آگهی تصمیمات شرکت راه انداز صنعت آسیا اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۷۳۲۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و ندا مسیبی‌داریانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن یاقوتی‌نصرت آباد به کدملی xxxxxxxxx۲ و داریوش یاقوتی‌نصرت‌آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید یاقوتی‌نصرت‌آباد به کدملی xxxxxxxxx۱

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 469835

آگهی تغییرات شرکت آرمان افق آریا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی جعفری فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۱/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی بخشی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای وحید پیرمرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای یداله پیرمرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای سید محمد طبایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۱۱/۱۱/xxx۲.
۴ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی بخشی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید پیرمرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یداله پیرمرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد طبایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یداله پیرمرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.
۵ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
در تاریخ۱۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 397973

آگهی تغییرات شرکت بین المللی نوین نمای سهند
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی پذیرا به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عـنوان بازرس علـی البدل برای یک سـال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۸/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدجعفر طوسی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم روح انگیز پیروی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم فرشته بیگلری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ تا تاریخ۲۵/۸/۹۲.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید محمدجعفر طوسی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم روح انگیز پیروی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته بیگلری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فرشته بیگلری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۵ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۲۲/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383594

آگهی تصمیمات شرکت گالی نور
سهامی خاص ثبت شده به شماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سلیمان نیکرو به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9902197
آگهی تصمیمات شرکت گالی نور سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۰۷۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۸۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سلیمان نیکرو به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9624771
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت وزین راه اصفهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۵۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۸/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقای یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد مشگلانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۸/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10294231
آگهی تغییرات شرکت نفت و گاز پترو سینا آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۰۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عمران صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689495
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی آرمه گروه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۶۵۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۹۲۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و هاجر باقری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: محسن پاکروان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و احمد پاکروان به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا معماریان‌بادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468537

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی آرمه گروه
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و هاجر باقری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: محسن پاکروان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمد پاکروان به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا معماریان بادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897010
آگهی تصمیمات شرکت ندای علم و صنعت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۳۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۸۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حبیب‌اله نجفلو به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759877
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکترونیک مهان افرا سهامی‌خاص بشماره ثبت۱۹۱۱۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۳۰۷۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به ش.ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حسین راه‌آورد به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابراراقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891343
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تراکم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۹۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و امیرمهبد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10198705
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی همراه نگین تهران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۵۷۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و علی جعفری فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علی بخشی به کدملی xxxxxxxxx۲، وحید پیرمرادی به کدملی xxxxxxxxx۲، سید محمد طبایی به کدملی xxxxxxxxx۱. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۰ علی بخشی به سمت رئیس هیئت مدیره و وحید پیرمرادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد طبایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9604836
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سکو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۲۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۲۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و کاوه افطسی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسماعیل صادق‌نوبری به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و نظام‌الدین صادق‌نوبری به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسین زرگران‌توکلی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139270
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سکو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۲۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۲۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی بجای هوشنگ تسلیمی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10491597
آگهی تصمیمات شرکت بتن آجر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۵۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۵۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و غلامعلی نایب حسین زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل عباس شریف کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مهدی برادران توکلی xxxxxxxxx۲ و لادن بیاتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مهرانگیز حکمت نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۰ مهدی برادران توکلی به سمت رئیس هیئت مدیره، لادن بیاتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عباس شریف کاشانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مهدی برادران توکلی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 380199

آگهی تغییرات شرکت بین المللی نوین نمای سهند
(سهامی خاص) بشماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی پذیرا به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید
در تاریخ۱۱/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10205524
آگهی تصمیمات شرکت سات سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۱۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‎خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و جمشید زاهدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کرمعلی نادری به کدملی xxxxxxxxx۳ قربانعلی سرلک به کدملی xxxxxxxxx عبدالرحمن حسنی به کدملی xxxxxxxxx۷ سهراب کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۶ بابک انصاری به کدملی xxxxxxxxx بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ قربانعلی سرلک بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرحمن حسنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کرمعلی نادری بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9597046
آگهی تأسیس شرکت آریان سپهر ماندگار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۶/۰۶/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۶/۰۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و پیاده‌سازی و پشتیبانی فنی سیستمهای کامپیوتری و خرید و فروش واردات و صادرات تولید و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی به طوری که هرگونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف و سوددهی مجاز باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان پاسداران بعد از چهارراه پاسداران نبش بهارستان هشتم پلاکxxx طبقه۴‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۳ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۳۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxصxxx مورخ۲۴/۰۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای پیمان زنهاری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محسن امینی‌مهیاری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای جلیل حسینی‌تبار به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای مرتضی رحیمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵‌ـ ۵‌ـ آقای مرتضی رحیمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ خانم محبوبه ستاریان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607680
آگهی تأسیس شرکت آتیه گستر راسپینا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۶/۰۶/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۶/۰۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف و جذب سرمایه خارجی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی راه‌اندازی پروژه‌های تولیدی‌ـ خدماتی، انجام مشارکت در اقسام پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی و خدماتی مجاز‌ـ انجام کلیه فعالیت‌های مجاز بازرگانی و واردات و صادرات و خرید سهام و هرگونه اوراق بهادار و کالا برای شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ پاسداران بعد از چهارراه پاسداران نبش بهارستان هشتم پلاکxxx طبقه۴‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۵ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۵۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۳ مورخ۲۴/۰۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای جلیل حسینی‌تبار به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم میشا محمدنقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای سعید محمدنقی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای سعید محمدنقی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات داخلی با امضای مدیرعامل به تنهایی یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ خانم محبوبه ستاریان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10021014
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سیمین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی دهقانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930407
آگهی تصمیمات شرکت رمز آسا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۹۵۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و رضا حیدرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210914
آگهی تغییرات شرکت آبنوس گستر پژواک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۳۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم مونیکا نادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10470828
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی حسام به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رستم قاسمی و آقای غفار حاجی سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی مراد اتحاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای غلامحسین خواجه علی چالشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسین شریف آبادی عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل و آقای رجبعلی نصراله نژادقمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا پورضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۲. در تاریخ ۱۱/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631498
آگهی تصمیمات شرکت دلتا پی سنگ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۲۸۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حسین راه‌آورد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9648712
آگهی تغییرات شرکت ایمن سپهر زرندیه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۴۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شاکردنیوی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ملک‌حسین محمدعلی‌پورشیرمحله به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فریده محمدعلی‌پور و آقای وحید محمدعلی‌پورشیرمحله به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۰/۱۲/xxx۱.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای ملک‌حسین محمدعلی‌پورشیرمحله به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم فریده محمدعلی‌پور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای وحید محمدعلی‌پورشیرمحله به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ملک‌حسین محمدعلی‌پورشیرمحله به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772363
آگهی تغییرات شرکت آرمان افق آریا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۶۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی جعفری‌فرد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ شیراز جنوبی نبش رضوان پ ۵ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622997
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه کنار گذر غربی اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۹۴۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی محمد فاضل به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744173
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور کامیاران کوشا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۶۰۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۶۷۱۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل خانی به کد ملیxxxxxxxxx۴به سمت بازرس اصلی و حمید خلف به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9821290
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سیمین سپاهان سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۷۴۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: یسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی دهقانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9947732
آگهی تغییرات شرکت هدهد زنده رود سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۴۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم مونیکا نادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699784
آگهی تصمیمات شرکت ندای علم و صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۹۸۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۸۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حبیب‌اله نجفلو به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596842
آگهی تصمیمات شرکت آب سازه فاضلاب سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۵۱۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حمید خلف به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند..

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043330
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نام آوران فن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۱۰۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و هما مصلحی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10002906
آگهی انتخاب بازرسان در شرکت وزین راه اصفهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۲۴۳۱ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۵۹۴
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۹ آقایان یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسابدار رسمی و مستقل و آقای محمد مشکلانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120939
آگهی تغییرات شرکت گلوبان خدمات بین الملل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۰۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم لیلا گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۵/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459904
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کانی فراوران تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۸۳۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۴۳۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مصطفی صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سیدمحمدجواد کلینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و علی سه دهی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و عزیز میرزائیان آنباردان به کد ملی xxxxxxxxx۷ سید محمدجواد کلینی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی سه دهی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10062720
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه کنار گذر غربی اصفهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۹۴۸۴
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۲/xxx۹ آقایان یوسف افضل خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سیدحسین سامرئی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۴/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9709607
آگهی تصمیمات شرکت صنایع الکترونیک مهان افرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۱۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۷۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سیمین دها به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055689
آگهی تغییرات
احتراما بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت بهنام صنعت پایا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx این اداره تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده_است: ۱ آقای یوسف افضل خانی فرزند محمدهاشم به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ و آدرس تهران چهارراه پاسداران حسین آباد خیابان جوانشیر خیابان افتخاریان پلاک ۹ ط ۲ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای سیداکبر صفوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند که با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نموده‌اند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9978048
آگهی تصمیمات شرکت راه اندازی صنعت آسیا اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۹۴۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۷۳۲۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و ندا مسیبی‌داریانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9996689
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی برق کنترل و ابزار دقیق ایده سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۰۵۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۳۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حق‌رضا صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بیژن گلشن به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهران باباپور به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ حسام‌الدین جعفری به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ هایده مرجبی‌شکارسرایی به کدملی xxxxxxxxx۲

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10458198
آگهی تصمیمات شرکت بسیم گوشت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۰۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۴۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عمادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592302
آگهی تصمیمات شرکت تجاری گالی نور سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۷۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۸۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سلیمان نیکرو به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید کریمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمد متین‌فر به کدملی xxxxxxxxx۸ و لادن کوپائی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ مجید کریمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمد متین‌فر به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، لادن کوپائی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با دو امضا از سه امضا اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962290
آگهی تأسیس شرکت بهبود ارقام مبین با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۰۷/۱۲/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۷/۱۲/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور حسابداری مالی صنعتی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی صدور اسناد رسیدگی و کنترل اسناد انجام اصلاحات و تعدیلات بستن حسابهای اتمام پروژه‌های ناتمام مالی انجام کلیه امور حسابداری مرتبط با پروژه‌ها و پیمانهای شرکتهای پیمانکاری تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات واحدهای تولیدی و صنعتی تهیه و تنظیم گزارشات مالی درون سازمانی و برون سازمانی ماهانه فصلی و سالیانه مشاوره و تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد مالیات ارزش افزوده صورتهای مالی و یادداشتهای همراه و گزارشات پایان سال و دفاتر قانونی تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و کنترلهای داخلی و بهینه‌سازی سیستمهای مالی طراحی پیاده‌سازی سیستمهای مالی و حسابدارای از قبیل داراییهای ثابت موجودی مواد و کالا خزانه‌داری حقوق و دستمزد و مشاوره جهت خرید نرم‌افزار در حسابداری اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران چهارراه پاسداران میدان هروی خ آزادی شهید افتخاریان پ ۱۰ ک‌پ xxxxxxxxx۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای مهدی یزدچی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10425766
آگهی تغییرات شرکت پترو پایدار ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۷۷۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عمران صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دویست سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره xxx۱۱/xxx/۳۰ مورخ ۲۶/۵/xxx۹ بانک تجارت شعبه مرکزی مبلغ xxx/xxx/۱ ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۹/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای حبیب جدیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای علیرضا خیرخواه زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رجبعلی نصراله نژادقمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۲/۹/xxx۱. در تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510646
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تیراژه پارسیان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف افضل خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای جلیل حسینی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10628743
آگهی تصمیمات شرکت فردوس ماشین تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۵۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ مشاری به ش‌ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10636801
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی سیمین سپاهان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۴۳۷۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۶۸۴۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10644596
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی زیگوارت سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۰۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید:یوسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و نادر صدیقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650557
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی دبله سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۰۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‎خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10654506
آگهی تصمیمات شرکت بسیم گوشت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۰۲۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۲۴۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا عمادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708642
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه پارس سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۳۸۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۲۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ مشاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: صمد امیردستمالچی به کدملی xxxxxxxxx۰ و احمد صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و اکبر امیردستمالچی به کدملی xxxxxxxxx۴ و پیام شیخ‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ صمد امیردستمالچی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، احمد صدیقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10745178
آگهی تصمیمات شرکت فردوس ماشین تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به ک‌م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ مشاری به ک‌م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مرتهب به ک‌م xxxxxxxxx۴ و منصور معتمدی‌لنجانی به ک‌م xxxxxxxxx۹ و اکبر کوهورمقدم به ک‌م xxxxxxxxx۴ و محمد مرتهب به ک‌م xxxxxxxxx۹ و عبدالمجید شهلائی به ک‌م xxxxxxxxx۹ و مهگل مرتهب به ک‌م xxxxxxxxx۴ که محمدمهدی مرتهب به سمت رئیس هیئت‌مدیره و منصور معتمدی‌لنجانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ صدیقی‌مشکنانی به ک‌م xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10784799
آگهی تصمیمات شرکت عمران جوش سبلان سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۴۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: : یوسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و بیژن عافی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10877520
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نوین نمای سهند سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۳۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی پذیرا به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عـنوان بازرس علـی‌البدل برای یک سـال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۸/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدجعفر طوسی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم روح‌انگیز پیروی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم فرشته بیگلری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ تا تاریخ۲۵/۸/۹۲.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید محمدجعفر طوسی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم روح‌انگیز پیروی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم فرشته بیگلری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم فرشته بیگلری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.

۵ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۲/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921619
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه پارس سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۳۸۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۲۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ مشاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر امیردستمالچی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و پیام شیخ‌نیا به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و صمد امـیردستـمالچی به کد ملی xxxxxxxxx۰۱ بسـمت رئـیس هـیئت‌مدیره و مدیرعامـل و احمد صدیقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسـمت نایـب رئیـس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952329
آگهی تصمیمات شرکت بهین گستر کاو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۹۲۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۲۱۴۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید.یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و امیر نصیری‌کوپایی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و صابر حاجی‌حسین‌خباز به کدملی xxxxxxxxx۸ و مرتضی حاجی‌حسین‌خباز به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ صابر حاجی‌حسین‌خباز به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مرتضی حاجی‌حسین‌خباز به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، امیرحسین سعیدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957214
آگهی تصمیمات شرکت بک افزار سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۰۹۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۶۵۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و فرشید حیدریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957375
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی نوین نمای سهند سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۳۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی پذیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ۳/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026630
آگهی تغییرات شرکت نفت و گاز پترو سینا آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۶۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۰۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاد و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عمران صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۱/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11036400
آگهی تصمیمات شرکت سی بی جی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۲۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سعید رجوند به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11062214
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور کامیاران کوشا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۴۶۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حمید خلف به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11062362
آگهی تصمیمات و افزایش سرمایه شرکت صنایع الکترونیک مهان افرا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۱۱۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۰۷۹۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی و عادی بطور فوق‎العاده و فوق‌العاده مورخ ۱۱/۲/۹۰ و هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۵ سهم xxx/xxx ریالی بانام تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سیمین دها به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067516
آگهی تصمیمات شرکت شعله آبی پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۷۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۵۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و لیلا گنجه به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085500
آگهی تصمیمات شرکت محراب سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۹۴۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۶۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و فاطمه پروانه‌آذرمگین به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سحبان به کدملی xxxxxxxxx۴ و ابوالحسن سحبان به کدملی xxxxxxxxx۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11129634
آگهی تصمیمات در شرکت وزن راه اصفهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۱۲۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۵۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۴/۸/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱‌ـ آقای امیررضا صفاریه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و رامک عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن صفاریه به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اکبر ماهرالنقش به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستیxxxxxxxxx۷ و خانم نیوشا صفاریه به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد

۲‌ـ آقایان یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد مشکانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج‌آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۸/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11147120
آگهی تصمیمات شرکت سی بی جی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۲۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سعید رجوند به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153164
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ مشاری به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11254594
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کانی فراوران تهران سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۰۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۳۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و مصطفی صادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11284083
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۰۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عمران صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۰/۹۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

رستم قاسمی و آقای غلامحسین خواجه‌علی چالشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی‌مراد اتحاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین شریف‌آبادی‌عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۱/۱۰/۹۰.

در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11315959
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی همراه نگین تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۵۷۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و علی جعفری‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محل شرکت به تهران ـ خ شیراز جنوبی نبش کوچه رضوان پلاک ۵ واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷۷ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11323998
آگهی تغییرات شرکت پترو پایدار ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۷۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو‌‌ق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عمران صادقیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۲/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11355674
آگهی تصمیمات شرکت تحلیلگر داده هاسهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۵۱۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و شهرام قوامی‌مهر به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ارشیا علی‌نقی‌زاده به کد ملیxxxxxxxxx۷ و امیر علی‌نقی‌زاده به کد ملیxxxxxxxxx۲ و فاطمه روزبهانی به کد ملیxxxxxxxxx۱ و فاطمه حبیب‌زاده‌مقراضی به کد ملیxxxxxxxxx۰. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۰ ارشیا علی‌نقی‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه روزبهانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیر علی‌نقی‌زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11373467
آگهی تصمیمات شرکت سات سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۱۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و جمشید زاهدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11385997
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فرآیند طرح گستر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۰۸۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۳۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و شهین نیک‌اعتقاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11410882
آگهی تصمیمات شرکت شعله آبی پارسیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۷۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۵۴۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و لیلا گنجه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون زواره‌ای به کدملی xxxxxxxxx۶ و سیدعلینقی ابوترابی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سهیلا اصلاوی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ سیدعلینقی ابوترابی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فریدون زواره‌ای به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس رفیعی (خارج از اعضاء) به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11416101
آگهی تصمیمات شرکت فردوس ماشین تهران سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۰۵۲۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۹۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید یوسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ مشاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751233
آگهی تصمیمات شرکت پیسا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۲۶۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۳۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی محمدی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11307492
آگهی تغییرات شرکت بهبود ارقام مبین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۵۴۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدجواد افضل‎خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹

۲ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای محمدجواد افضل‎خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمدجواد افضل‎خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۴ـ آقای یوسف افضل‎خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۵ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11451039
آگهی تصمیمات شرکت بتن آجر سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۵۸۷۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای هوشنگ تسلیمی به سمت بازرس اصلی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11470411
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمان برسین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۱۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم معصومه زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد کرمی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن باقری‌انبوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی ساروق‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۳/۳/xxx۳.

۳ـ تعداد xxx۰۰ سهم از سهام بی‌نام شرکت به سهام با‌نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم آن با‌نام می‌باشد.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای احمد کرمی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای حسن باقری‌انبوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی ساروق‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی ساروق‌فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر‌عامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11473780
آگهی تغییرات شرکت نفت و گاز پترو سینا آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۶۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۷۱۰۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده‌است.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دویست سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره xxx۱ مورخ ۶/۷/xxx۹ بانک ملت شعبه میرداماد مبلغ xxx/xxx/۲ ریال پرداخت گردیده‌است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عمران صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۷/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین شریف‌آبادی عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسین عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۰/۷/xxx۱.

در تاریخ ۲۹/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11527226
آگهی تصمیمات شرکت تحلیل گر داده ها سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۵۱۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و شهرام قوامی‌مهر به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11533927
آگهی تصمیمات شرکت عمران جوش سبلان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۴۶۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و بیژن عافی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11562364
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث پروژه های صنعتی و ساختمانی آراد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۴۵۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۰۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم معصومه زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11567394
آگهی تصمیمات شرکت رمز آسا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۹۵۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۷۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و رضا حیدرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا توسلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد کارگهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ امیرعباس فرجاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ رضا توسلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد کارگهی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرعباس فرجاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11568253
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رادمهر رسپینا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۹۸۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۳/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم سپیده برزگر به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۰۲/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11646579
آگهی تصمیمات شرکت تیران شیمی تهران سهامی خاص ‌ به شماره ثبت ۱۴۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۶۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مهشید حمزه‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11675364
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کارن تجارت پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل غنی‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11691623
آگهی تصمیمات شرکت کنکاش فام سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۰۲۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۳۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و مسعود فلاح‌شهرک به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کرامت ملک‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، رحیم ملک‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، آقامعلی ملک‌زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11694760
آگهی تصمیمات شرکت آب سازه فاضلاب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۴۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمید خلف به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11697387
آگهی تصمیمات شرکت پیسا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۳۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‌خانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی محمدی به ش ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705325
آگهی تصمیمات شرکت گلستو سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۳۲۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۵۳۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: یسف افضل‌خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سمیه مختاری‌خانیکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11718162
آگهی تغییرات شرکت نوین سازان تمدن ماد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۹۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۴۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای میثم ثلاثی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۴/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761205
آگهی تصمیمات شرکت سی بی جی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سعید رجوند به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11777792
آگهی تغییرات شرکت آرمان افق آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۶۴۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی جعفری‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۱/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی بخشی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای وحید پیرمرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای یداله پیرمرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای سید محمد طبایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۱۱/۱۱/xxx۲.

۴‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی بخشی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای وحید پیرمرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای یداله پیرمرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید محمد طبایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای یداله پیرمرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۵‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات‌ و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

در تاریخ۱۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11789313
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی رادمهر رسپینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۴۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، خانم سپیده برزگر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۴/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790972
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کارن تجارت پویا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۹۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل غنی‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11792407
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۴۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای عقیل قادری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11829033
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی دزون سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۸۹۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۳۷۰۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: یوسف افضل‎خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و عبداله حریری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11831768
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی دبله سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۰۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۶۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. یوسف افضل‎خانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و علی مرادی‎معلم‎کلایه به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11847614
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایسته تابناک سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۴۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۵۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۵/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11919361
آگهی تصمیمات شرکت تهران پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۱۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۴۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و کامبوزیا راستان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید سعید سجادپور به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بهکام امین‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ کمال‌الدین معارفی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شهروز شعاعی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ سید سعید سجادپور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بهکام امین‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11921767
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت احداث نگهداری و بهره برداری ازاد راه کنار گذر غربی اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۹۴۸۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده یوسف افضل خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرسی و علی محمد فاضلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11953897
آگهی تصمیمات شرکت آتی مکث فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۵۳۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۱۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل‌خانی به ش.م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و بهناز اسماعیلی‌فر به ش.م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11957024
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کارن تجارت پویا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۰۹۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۸۲۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل غنی‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11959240
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۴۰۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۰۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای یوسف افضل‌خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی حسام به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۵/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11976416
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی همراه افق تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۴۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۳۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و علی جعفری‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محل شرکت به تهران ـ خیابان شیراز جنوبی نبش کوچه رضوان پلاک ۵ واحد ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷۷ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12014959
آگهی تصمیمات شرکت دیهیم فرا فن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۳۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یوسف افضل‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و شبنم خاتمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات