علی سنگینیان

آقای علی سنگینیان

کد ملی 659994xxxx
گراف ارتباطات
29
شرکت‌ها
59
آگهی‌ها

شرکت های علی سنگینیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی سنگینیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تامین سرمایه امین
تامین سرمایه امین
کارگزاری امین آوید
کارگزاری امین آوید
نایب رییس
سرمایه گذاری آوین
سرمایه گذاری آوین
پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین
پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین
عضو هییت مدیره
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صندوق سرمایه گذاری امین انصار
صندوق سرمایه گذاری امین سامان
صندوق سرمایه گذاری امین سامان
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صندوق سرمایه گذاری امین ملت
صندوق سرمایه گذاری امین صبار
صندوق سرمایه گذاری امین صبار
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
بانک گردشگری
بانک گردشگری
کارگزاری تدبیرگران فردا
کارگزاری تدبیرگران فردا
پایا اکسیر پارس
پایا اکسیر پارس
عضو هییت مدیره
ثروت آفرین پارسیان
ثروت آفرین پارسیان
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س
نیکوکاری دانشگاه الزهرا س
گروه هتل های هما
گروه هتل های هما
طرح نیک نیان
طرح نیک نیان
رییس هییت مدیره
گروه مپنا
گروه مپنا
توسعه گردشگری آریا زیگورات
توسعه گردشگری آریا زیگورات
نایب رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد کاوه جنوب کیش
عضو هییت مدیره
تندیس تجارت باختر
تندیس تجارت باختر
رییس هییت مدیره
رتبه بندی اعتباری پارس کیان
رتبه بندی اعتباری پارس کیان
رییس هییت مدیره
آفتاب و مهتاب قشم
آفتاب و مهتاب قشم
نایب رییس هییت مدیره
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
نگین افق نیایش
نگین افق نیایش
تاید واتر خاورمیانه
تاید واتر خاورمیانه

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14805348
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره ۷۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۸.۰۶.۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱.آقای عبدالمجید شریفی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی دهاقین با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای هادی طاهری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا سلماسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی سنگینیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749089
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۰,xxx مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تایدواترخاورمیانه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مهدی آزادواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹به عنوان عضو هیئت مدیره، انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات صرفاً با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: ۱ ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت. ۲ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی و مراجع قضایی. ۳ ـ تصمیم گیری در مورد حضور شرکت در نمایشگاه های داخلی و انجام تبلیغات و بازاریابی در جهت ارتقاء و توسعه فروش خدمات و برنامه ریزی و انجام کلیه امور موثر در این زمینه در قالب برنامه و بودجه مصوب سالانه، شرکت در نمایشگاه های خارجی و بین المللی و تصمیم گیری در خصوص مسافرت و مأموریت های کارکنان در چارچوب فعالیت شرکت به خارج از کشور پس از تصویب هیئت مدیره، ۴ ـ عزل و نصب و قرارداد با مشاوران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و جبران خدمات، ترفیع و تنبیه و اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی و تعیین شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه شرکت. ۵ ـ پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره به منظور تصویب. ۶ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات، تقسیط و انجام اقدامات موثر در جهت وصول مطالبات و حفظ منافع شرکت حسب شرایط بازار. ۷ ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، امضاء و انجام قراردادهای مربوطه و عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تعدیل فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد، برابر آئین نامه معاملات شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ۸ ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیرعامل و دیگر امضای مجاز شرکت. ۹ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت. ۱۰ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده و در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آن ها و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ۱۱ ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی سه ماهه، شش ماهه، و نه ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی پس از تأیید در هیئت مدیره. ۱۲ ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت و ارائه آن به بازرس قانونی، مجمع قانونی و مجمع عمومی عادی سالیانه پس از تأیید هیئت مدیره، حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098411
آگهی تغییرات شرکت نگین افق نیایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار حیدری پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رانش محرک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی سنگینیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت الماس شهراد شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا خرم با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد ضیائی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023933
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سینا سروش اریکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976953
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی زیرک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس عضو هیات مدیره آقای ابراهیم جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی سروری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای نوید منصور حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) تا پایان مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رییس هیأت مدیره و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد؛ هم چنین نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887282
آگهی تغییرات شرکت آفتاب و مهتاب قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۹۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۴۵۶۲
آگهی تغییرات شرکت آفتاب و مهتاب قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ و هیات مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۰۹/۱۰/۹۶ که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - آقایان علیرضا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره، علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت صنایع دومان قشم (سهامی خاص) با نمایندگی خانم لیلا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و خانم پروین مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ - مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق دو نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۴ - آقایان محمود جهان محمدی به سمت بازرس اصلی و محسن پاکروان نژاد به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۶ انتخاب گردیدند. ۵ - روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۶ - حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیات مدیره تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792423
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رتبه بندی اعتباری پارس کیان درتاریخ ۱۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: ۱ اختصاص و ارایه رتبه اعتباری به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی (اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور در قالب گزارش رتبه بندی اعتباری به هر طریق از جمله به صورت انتشار به عموم و یا اختصاصی؛ ۲ به روزرسانی یا بازنگری رتبه اعتباری تخصیص داده شده به شرح بند ۱ فوق. ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: ۱ اختصاص و ارایه هرگونه رتبه اعم از درجه یا هرگونه طبقه دیگر به اشخاص حقوقی، ابزارهای مالی (اوراق بهادار) و تعهدات مالی خاص در داخل و یا خارج از کشور، بجز رتبه اعتباری، از جمله رتبه بندی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی نوسان پذیری یا ثبات بازده صندوق‌های سرمایه گذاری، رتبه بندی عملکردی صندوق‌های سرمایه گذاری (ستاره دار کردن صندوقهای سرمایه گذاری) و درجه بندی پروژه‌ها؛ ۲ اختصاص و ارایه هرگونه امتیازبندی اعتباری (کردیت اسکارینگ) در قالب نظام اعتبار سنجی (کردیت بیوری سیستم) به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور. و سایر فعالیت‌های فرعی شامل: ۳ ارایه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ۱ ۳ هرگونه خدمات مرتبط با تعیین رتبه اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛ ۲ ۳ آماده سازی اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور به منظور دریافت رتبه اعتباری، درجه و یا هرگونه طبقه بندی دیگر؛ ۳ ۳ ارتقاء کیفیت رتبه اعتباری دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور؛ ۴ ۳ شناسایی، اندازه گیری و مدیریت ریسک اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور؛ ۵ ۳ طراحی مدل‌های برآورد انواع ریسک‌های مالی و غیر مالی؛ ۴ طبقه بندی و فروش اطلاعات مجاز و یا هرگونه گزارش‌های تحلیلی مرتبط با رتبه‌های اعتباری اعلامی شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور از جمله گزارش‌های مربوط به پیش بینی بازار، پیش بینی روندهای صنعت، پیش بینی روندهای اقتصادی و تجزیه و تحلیل قیمت اوراق بهادار؛ ۵ ارایه خدمات آموزشی و برگزاری هرگونه سمینار و کارگاه آموزشی و شرکت در کنفرانس‌های مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی در داخل و یا خارج از کشور؛ ۶ مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور جهت انجام فعالیت‌های تعیین رتبه اعتباری و یا فعالیت‌های مرتبط با آن؛ ۷ انجام تبلیغات شرکت و یا موضوع فعالیت آن از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی مجاز در داخل و یا خارج از کشور؛ ۸ عضویت در انجمن‌ها و کانون‌های حرفه‌ای مرتبط در سطوح ملی، منطقه‌ای و یا بین المللی؛ ۹ ایجاد و تأسیس هر نوع دفتر، نمایندگی، شعبه و یا بخش با هر عنوان در داخل و یا خارج از کشور؛ ۱۰ طراحی، راه اندازی و انتشار هرگونه تارنمای خبری و یا جراید ارتباط جمعی از جمله؛ روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، سالنامه و یا خبرنامه بصورت کاغذی و یا الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی صحیح، سریع و دقیق خدمات مرتبط با موضوع فعالیت مندرج در این اساسنامه؛ ۱۱ سایر فعالیت‌های مجاز مرتبط با موضوع فعالیت اصلی و فرعی. تبصره: شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه به انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و اقدامات حقوقی از جمله قراردادها، عقود لازم و ایقاعات مانند؛ اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی، سرمایه گذاری یا تأسیس شخصیت حقوقی مستقل و یا مشارکت در تأسیس شخصیت‌های حقوقی دیگر، افتتاح اسناد اعتباری بانکی، واردات یا صادرات کالا و انجام امور گمرکی مربوطه مبادرت نماید. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای موضوع فعالیت اصلی و فرعی شرکت ضرورت داشته و انجام آنها در مقررات منع نشده_باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید مطهری خیابان شهید روح اله عبادی خیابان منصور پلاک ۲ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سامان شعبه جام جم بشماره xxx۷۸/xxx/۹۶ مورخ xxx۶/۰۹/۲۹ پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای محمد رضا عربی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و به نمایندگی ممتاز حسین به کد فراگیر xxxxxxxxx و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال موسسه رتبه بندی اعتباری پاکستان پاکرا به شناسه فراگیر xxxxxxxxx۱ و به نمایندگی محمد عدنان آفاق به کد فراگیر xxxxxxxxx و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهروز زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، چکها، سفته‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور صندوق با امضاء متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاءدو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر اوراق و اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۵۶ , xxx و تاریخ ۰۳/۱۰/xxx۶ آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758840
آگهی تغییرات شرکت تندیس تجارت باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای علی سنگینیان با کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ش. م xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای رامین ادراکی با کدملی: xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره از شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات ش. م xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای علیرضا خرم با کدملی: xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان ش. م xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی آقای داریوش خزائی کجوری با کدملی: xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات ش. م xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای حسین کاکاخانی با کدملی: xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند هیات مدیره کلیه اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688207
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۷. ۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای عبدالمجید شریفی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی دهاقین با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای هادی طاهری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا سلماسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی سنگینیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704611
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۱۰۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۷. ۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای عبدالمجید شریفی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی دهاقین با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای هادی طاهری با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا سلماسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی سنگینیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و به استنادمجوز شماره xxx۶۶ , xxx موخ ۰۶/۰۶/xxx۶ اداره نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۸۲ مورخ ۰۷/۰۶/xxx۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سولماز وزیرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدصادق طاهری ابرندآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رامین ادراکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیرهبرای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538676
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۸ / xxx مورخ ۳۱ / ۰۴ / xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود بهمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید بداغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عباس جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به سمت عضو هیئت مدیره، آقای بهروز خالق ویردی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518227
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۳۴۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴ مورخ ۳۰/۳/۹۶ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی ابراهیم جهانگیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی علی سنگینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی علی شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت راهبران اقتصادی آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی امیرعلی صالحی قریچه به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی خسرو عسگریان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی و اوراق و ضمانت نامه‌های بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164394
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا درتاریخ ۰۹/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و اختصاص این منابع مالی به منظور ساخت پروژه صندوق، مشخصات، مراحل و زمان بندی و هزینه‌های اجرای پروژه در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان پلاک ۳۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: ۵ میلیارد ریال مشتمل بر xxxxxx واحد سرمایه گذاری بانام هرواحد به ارزش اسمی xxx۰۰ ریال موسسین: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ تعداد واحدهای سرمایه گذاری xxxxxx شزکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ تعدادواحدهای سرمایه گذاری xxx۰ ارکان صندوق:: مدیر صندوق به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ متعهدپذیره نویس به نمایندگی علی سنگینیان کدملی xxxxxxxxx۱ از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بازارگردان به نمایندگی علی سنگینیان از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ناظر فنی به نمایندگی فردین پیرایش کدملی xxxxxxxxx۳ از شرکت مهندسی مسینان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ متولی به نمایندگی حسن طاعتی کدملی xxxxxxxxx۱ از شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ حسابرس به نمایندگی سیروس شمس کدملی xxxxxxxxx۸ از موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ اعضای هیات مدیره صندوق بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه مپنا به نمایندگی خلیل بهبهانی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت تولید برق عسلویه مپنا به نمایندگی سیدعلی بنی هاشمی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره وشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق توس مپنا به نمایندگی مسعود بحرانی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق سنندج به نمایندگی عزیز اله حاجی ولئی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره تعیین شدند صاحبان امضای مجاز صندوق براساس اسناد تعهدآور و مکاتبات عادی و اداری به شرح ذیل میباشد: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جانب صندوق (به استثنای دستورات پرداخت وجه نقد که با امضای نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد_بود) با امضای آقای علی اسلامی بیدکلی به همراه یکی از سایراعضای هیات مدیره صندوق با مهر صندوق معتبر است همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقدو نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ومهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فیروزه سالار الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بامهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری وعادی باامضای خانم فیروزه سالارالدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهر صندوق معتبر میباشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید بموجب مجوز شماره xxx۲۵/xxx مورخ ۸/۸/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056357
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا درتاریخ ۱۴/۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان پلاک ۵۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق درزمان تاسیس ۱۰ میلیارد ریال است ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تأمین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرصندوق وبازارگردان شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به سمت متولی موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی حسین شیخ سفلی به سمت حسابرس برای مدت نامحدود انتخاب شدند. اسامی دارندگان حق امضای مجاز صندوق: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از آقایان علی سنگینیان، عزت اله صیادنیا طیبی، احسان جنگجوی و مهر صندوق و مکاتبات اداری با امضای آقای علی سنگینیان به تنهایی همراه با مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه به موجب نامه شماره xxx۶۴/xxx مورخ ۹/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار اگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951078
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۲/۹۵ مورخه ۲۵/۱/۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو خواجه حسنی رابری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به سمت رییس هیات مدیره آقای علی اصغر سفری یه شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان (سهامی خاص) به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای یحیی دانش بدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای علی سنگیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد صادق طاهری ابرندابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند آقای علی اصغر سفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید و حدود اختیارات ایشان طبق اساسنامه می‌باشد. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا ثابت رییس هیات مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است صرفا در خصوص امضای چک سفته و برات با امضای معاون مالی و پشتیبانی به همراه امضا ثابت مدیرعامل یا رییس هیات مدیره نیز معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926773
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین انصار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲/xxx مورخ ۱۷/۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۶/۴/xxx۸ می‌باشد. شرکت تأمین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق شرکت بانک انصار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آیت اله ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمد رضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893339
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طرح نیک نیان درتاریخ ۱۴/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خدمات مشاوره سرمایه گذاری در شرکتها، ارائه خدمات و مشاوره مدیریتی. خرید و فروش سهام شرکتها، حق العمل کاری. اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور. برگزاری همایش و سمینار، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فرمانیه خیابان عسگریان پلاک ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۰ مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نیکجوسوخت ابندانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک سفته برات قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفق و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه عبدی جویباری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم مژده مرتضوی مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894177
آگهی تغییرات شرکت گروه هتل‌های هما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۰ , xxx , xxx مورخ ۳۰/۳/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سید عمید الدین فهری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد رضا مختاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی سنگینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به جای اقای علی اصغر فرجی سماکوش به سمت عضو هیأت مدیره و آقای امیر اصلان زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به جای اقای علی رحیم پور به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای علی حسنی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به جای اقای فضل اله جواد پور به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای اقای علی سنگینیان عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ج هیأت مدیره در اجرای تبصره ماده ۲۵ اساسنامه و به منظور تسریع تسهیل و اداره مطلوب شرکت اختیارات زیر را طی ۱۶ بند و یک تبصره به مدیرعامل بدون حق توکیل به غیر تفویض می‌نماید تا با رعایت قوانین و مقررات آیین نامه‌ها مصوبات مجامع و مصوبات هیأت مدیره شرکت و با رعایت صرفه و صلاح در چارچوب اختیارات نفویضی اقدام نماید نمایندگی شرکت در برابر کلیه مراجع قضایی دولتی و غیر دولتی اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده بطور مستمر به هیأت مدیره دستور پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در چارچوب اعتبارات مصوب وفق ضوابط و مقررات تا سقف اختیارت مدیرعامل مقرردر ایین نامه معاملات شرکت انعقاد انواع و اقسام قرارداد‌ها تا سقف اختیارات مدیرعامل مقرر در ایین نامه معاملات شرکت وصول مطالبات شرکت و ارائه گزارش آن به هیأت مدیره نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل انها وفق ضوابط و مقررات تا سطح معاون مدیران کل با مدیرعامل و انتصاب سطوح بالاتر با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره می‌باشد تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت هر ۶ ماه یکبار ارائه آن به هیأت مدیره جهت ارسال به بازرسان شرکت بررسی وتدوین بودجه صورتهای مالی و عملکرد سالانه شرکت وارائه ان به هیأت مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی اقامه هرگونه شکایت کیفری طرح دعوای حقوقی از جانب شرکت علیه اشخاص حقیقی وحقوقی و یا پاسخگویی به دعوای مطروحه علیه شرکت با داشتن اختیارات مقرر در مقررات آئین دادرسی به خصوص اختیار تعیین وکیل به استثنای صلح و سازش ارجاع دعوا به داوری و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به طور مستمر به هیأت مدیره تدوین ایین نامه‌های استخدامی مالی و معاملاتی و سایر ایین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه ان به هیأت مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی تدوین خط مشی راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی لازم جهت دستیابی به اهداف شرکت و ارائه ان به هیأت مدیره بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی تهیه صورت مقایسه بودجه مصوب با عملکرد دوره مالی به همراه صورت‌های مالی و ارائه آن به هیأت مدیره پیشنهاد نیاز‌های آموزشی کارکنان شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگی و شعبه در هر نقطه از ایران و خارج از کشور به هیأت مدیره جهت تقدیم به مجمع عمومی پیشنهاد دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیأت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر ۵ ٪ اندوخته قانونی موضوع مواد xxx و xxx قانون تجارت به هیأت مدیره تبصره در صورت ضرورت تفویض اختیارات مذکور از سوی مدیرعامل به سایر مدیران و کارکنان شرکت موضوع می‌بایست در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ اساسنامه شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت مدیره منعکس شود ضمنا پیرو اگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۲/۳/xxx۵ کد ملی اقای سید عمید الدین فهری با شماره xxxxxxxxx۸ و علی سنگینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ صحیح میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857230
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ ومجوز شماره xxx۳۳/۹۵ مورخ ۲۵/۱/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو خواجه حسنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر سفری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای علیرضا حیدرآبادی پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی سنگینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای یحیی دانش بدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پترو صنعت گامرون باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی و قراردادها با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است صرفا " در خصوص امضای چک سفته برات با امضای معاون مالی و پشتیبانی به همراه امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره نیز معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838342
آگهی تغییرات شرکت گروه هتل‌های هما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ و مجوز اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران به شماره xxx۵ , xxx , xxx مورخ ۲۹/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سید عمید الدین فهری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا مختاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی سنگینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای امیر اصلان زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به جای اقای علی رحیم پور به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و آقای علی حسنی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به جای آقای فضل اله جواد پور به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار قرارداد‌ها چک‌ها بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با دو امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود اوراق عادی و مکاتبات اداری باامضای مدیر عامل هماه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل مطابق اساسنامه شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824034
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخه ۳۰/۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تأمین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق شرکت کارگزاری امین آوید به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی محسن شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر ثبت موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806089
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳/ xxx مورخ ۲۱/ ۲/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. نام و شماره ثبت شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: مشاوره و سرمایه گذاری در شرکتها مجتمع‌ها طرح‌ها واحدهای تولیدی صنعتی و ساخت اماکن گردشگری احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و ساختمانی گردشگری خرید هرگونه سهام اشخاص حقوقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور. انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات توزیع و پخش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی امکان سنجی انواع پروژه‌ها سرمایه گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام کلیه امور و فعالیتهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و ضروری باشد. مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران خیابان فیاضی (فرشته) پلاک ۵۱ بال ۳ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد. وانتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهردیگر درداخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد لیکن تعیین وتغییر نشانی درهمان شهر، بنابه تصویب هیات مدیره صورت خواهد_گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع درداخل یاخارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. شرکت فاقذ شعب است. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد_بود سرمایه شرکت و و مبلغ پرداخت شده: سرمایه مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده_است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی سنگینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم کلهری زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی زیرک نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان تابش به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سینا سروش اریکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌تواندشخصا، ویا وکیل یاقائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یانمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هرسهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهند_داشت: ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: صورتهای مالی حسابرسی شده هرسال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد. که مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ قانون تجارت به شرح ذیل مورد توجه ورعایت قرار می‌گیرد. ماده ۵۱ اساسنامه اندوخته قانونی و اختیاری وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ماده ۵۲ موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند به انحلال شرکت رای بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته وبا اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه گردد. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نیست. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت، باحضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. ماده ۵۳ تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد تصفیه امور شرکت با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: جمع بدهی‌های کوتاه مدت: xxxxxxxxxxxx۳ ریال جمع بدهی‌های بلندمدت: xxxxxxxxx۷ ریال میباشد همچنین مطابق یاداشت ۳۷ همراه صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴، بدهی‌های احتمالی موضوع ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال می‌باشد. جمع تعهدات وبدهی‌های احتمالی: xxx/۵ میلیون ریال جمع کل دیون وتعهدات: xxxxxxxxxxxx۴۲ ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. ضمنا در جهت رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آگهی تبدیل نوع شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز منتشر گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801899
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخه ۱۷/۱/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای شاهین چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کارگزاری مهرآفرین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای علی علامه راد به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه معین ملت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیات مدیره - آقای علی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719660
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین سامان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از چهار نفرآقایان علی سنگینیان به کدم xxxxxxxxx۱ وعلیرضا سیری به کدم xxxxxxxxx۸ وعزت اله صیادنیا طیبی به کدم xxxxxxxxx۰ واحسان جنگجوی کدم xxxxxxxxx۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719664
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۱ , xxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و … با امضاء دو نفر از چهار نفر اقایان علی سنگینیان با کدملی xxxxxxxxx۱ وعلیرضا سیری با کدملی xxxxxxxxx۸ و عزت اله صیادنیا طیبی با کدملی xxxxxxxxx۰ واحسان جنگجوی با کدملی xxxxxxxxx۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719668
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری دانشگاه الزهرا س صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲ / xxx مورخه ۲۷/۱۱/xxx۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قرار دادها، چک، سفته، برات و …. با امضای دو نفر از چهار نفر آقایان علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، علیرضا سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸، عزت اله صیاد نیا طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و احسان جنگجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719671
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری امین صبار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸ , xxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی سنگینیان ش م xxxxxxxxx۱ علیرضا سیری احمد ش م xxxxxxxxx۸ عزت اله صیادنیا طیبی ش م کوچکعلی xxxxxxxxx۰ احسان جنگجوی ش م xxxxxxxxx۳ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات، با امضاء دو نفر از چهار نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء علی سنگینیان و مهر صندوق معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597015
آگهی تغییراتصندوق سرمايه گذاري امين ملت موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱/۶/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردیدند: ۱ ـ مدیر صندوق، شرکتتأمین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و۲ ـ مدیر ثبت، بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و ۳ ـ متولی، موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و۴ ـ حسابرس، موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ که نمایندگان ارکان نیز به شرح ذیل میباشند: علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت تامین سرمایه امین بعنوان مدیر صندوق و فاطمه افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملت بعنوان مدیرثبت و محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان متولی و علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه حسابرسی بیات رایان بعنوان حسابرس تعیین گردیدند. ونیز اساسنامه ای مشتمل بر ۶۹ ماده و ۷۷ تبصره به تصویب رسید. و روزنامه عصر ایرانیان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید. ونیز در خصوص موارد ذیل در ماده ۲۲ اساسنامه تغییراتی صورت پذیرفت. در خصوص تغییر حداقل واحد درتملک هر سرمایه گذار مندرج در ماده ۲۲ اساسنامه صندوق و تغییر حداکثر واحد درتملک هر سرمایه گذار مندرج در ماده ۲۲ اساسنامه صندوق.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12425948
آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمايه گذاري امين صبار موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۷۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۴/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر (علی سنگینیان ش م xxxxxxxxx۱ وعلیرضا سیری ش م xxxxxxxxx۸وعلی اصغر بهرامیان ش م xxxxxxxxx۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375011
آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمايه گذاري امين انصار موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۲۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxxxxx۱ مورخ ۱۱/۴/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر (علی سنگینیان کدملیxxxxxxxxx۱ علیرضا سیری کدملی xxxxxxxxx۸ علی اصغر بهرامیان کدملی xxxxxxxxx۱ ) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359556
آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمایه گذاری امین سامان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۱/۴/xxx۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز صندوق به شرح زیر می باشد اقایان علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علیرضا سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ علی اصغر بهرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359560
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری دانشگاه الزهرا س صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۶۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخه ۱۱/۴/۹۴ سازکان بورس و اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.... با امضاء دو نفر از سه نفر علی سنگینیان به کدملیxxxxxxxxx۱ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی اصغر بهرامیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333103
آگهی تغییرات شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۶۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۸۵۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علی علامه راد با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری مهرآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی شاهین چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره علی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل ویک نفر از اعضای هیأت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل ویک نفر از اعضای هیأت مدیره مجتعما همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل رئیس هیأت مدیره ویک نفر از اعضا هیأت مدیره ویک نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266396
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۰۴۵۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ش ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری ش ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم کلهری زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری ش ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی زیرک نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان ش ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان تابش به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سینا سروش اریکه ش ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جهت باقی مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12118238
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان درتاریخ ۲۴/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق:بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت سه سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران شهرک غرب فلامک شمالی برج آریو طبقه ۵ واحد ۳ سرمایه صندوق: xxxxxxxxx۰۰ریال ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر صندوق؛به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی تیموری به کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت تامین سرمایه امین به عنوان بازارگردان صندوق؛ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق؛ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی امیر تقی خان تجریشی به کد ملی xxxxxxxxx۲ مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق؛ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علی رضا جم به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات و... با امضا دو نفر از پنج نفر آقایان علی تیموری شندی و ابوالفضل شهر آبادی و مجید عشقی وعلیرضا مافی بالانی ومهدی محمودی که یکی از آنها آقای مجید عشقی یا آقای علی تیموری شندی خواهدبود به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای مهدی محمودی و مهر صندوق معتبر است اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683406
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین صبار موسسه غیرتجاری به‌شماره‌ثبت ۲۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر تمدید شد. مدیر صندوق: تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیر ثبت: کارگزاری امین آوید به نمایندگی محسن شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ضامن نقدشوندگی: تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ متولی: موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی رهبین به نمایندگی نقی مزرعه فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به موجب نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۰/۷/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669241
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی احمدزاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره و آقای مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت حامی کیان سازه xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری کامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی، مکاتباتی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629615
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا س در تاریخ ۰۱/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آن ها و درصد سرمایه گذاری در هر کدام، در امیدنامه ذکر شده است. ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال است که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. ـ مرکز اصلی صندوق: تهران،، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک۵۱ کدپستی: xxxxxxxxx۳ ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است که در هنگام تاسیس xxx/xxx/xxx/۵ریال میباشد ارکان صندوق: ـ شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر و مدیر ثبت صندوق ـ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به نمایندگی حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت ضامن نقدشوندگی صندوق ـ دانشگاه الزهرا (س)به نمایندگی مهناز ملانظری به کدملیxxxxxxxxx۹به سمت مدیر اجرا صندوق ـ شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی بهاره عزآبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی صندوق ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت حسابرس صندوق برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ اسامی دارندگان حق امضا و نحوه آن: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات به امضای مشترک دو نفر از آقایان علی سنگینیان، علیرضا سیری، حاجعلی صلاحی نژاد و خانم فرشته سعیدی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر می باشد. روزنامه ابرار اقتصادی برای درج آگهی های صندوق تعیین گردید. ـ اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550974
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۲ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۰۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰بنمایندگی آقای سیدمجید موسویان احمدآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به نمایندگی آقای عزت اله زارعی هنزکی به کدملی xxxxxxxxx۰بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای رضا راعی به کدملی xxxxxxxxx۵ به بسمت عضو هیئت مدیره. صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای سیدمحمدحسین عادلی به کدملیxxxxxxxxx۰بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به نمایندگی آقای محمود بهمنی به کدملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای مرتضی محمدخان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ‏آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468132
آگهی تاسیس
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا در تاریخ۰۴/۰۳/xxx۳ شماره ثبت xxx۸۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع صندوق:
موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که خصوصیات آنها در امیدنامه صندوق ذکر شده است:
مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی صندوق:
تهران خیابان آفریقا پایین تر از چهارراه جهان کودک نبش خیابان بیست و پنج ساختمان بیست و نه طبقه دو کدپستی xxxxxxxxx۶
سرمایه صندوق:
سرمایه صندوق متغیر است سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال می باشد.
اولین ارکان صندوق سرمایه گذاری:
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی مجید عشقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی یسنگینیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازارگردان، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی رهبر داودزاده به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت متولی صندوق، موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی علیرضا خالق به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان محسن رحمتی، علی تیموری شندی و سیدامیر حسن اسلامی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای محسن رحمتی و مهر صندوق معتبر می باشد.
اختیارات مدیرصندوق: طبق اساسنامه
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.
به موجب مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۹/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448434
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین انصار شماره ثبت ۳۲۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۸۰۲
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ مجوز شماره xxxxxx/xxx ۱/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر (علی سنگینیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرشته سعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا سیری بشماره ملی xxxxxxxxx و حاجعلی صلاحی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448436
آگهی تغییرات مؤسسه صندوق سرمایه گذاری امین سامان شماره ثبت ۲۸۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر علی سنگینیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ فرشته سعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx علیرضا سیری به شماره ملی xxxxxxxxx حاجعلی صلاحی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448437
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری امین ملت شماره ثبت ۲۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۱۰۹
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر: علی سنگینیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرشته سعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا سیری بشماره ملی xxxxxxxxx و حاجعلی صلاحی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448616
آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمایه گذاری امین صبار شماره ثبت ۲۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۱۷۹۵
باستناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱/۲/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر علی سنگینیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ فرشته سعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ علیرضا سیری بشماره ملی xxxxxxxxx حاجعلی صلاحی‎نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448617
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه شماره ثبت ۳۰۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶
باستناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر (علی سنگینیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ـ فرشته سعیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ـ علیرضا سیری بشماره ملی xxxxxxxxx و حاجعلی صلاحی‎نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448618
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید موسسه غیرتجاری شماره ثبت ۳۲۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۲۶۹۶
باستناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱/۱۰/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات با امضا دو نفر از چهار نفر علی سنگینیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و فرشته سعیدی کد ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا سیری کد ملی xxxxxxxxx۸ و حاجعلی صلاحی‎نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457867
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری سهامی عام شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد صادق طاهری ایرندآبادی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران بسمت رئیس هیئت مدیره،
آقای ابراهیم صادقی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره
آقای علیرضا حیدرآبادی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان بسمت عضو هیئت مدیره
آقای علی سنگینیان شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان بسمت عضو هیئت مدیره
آقای علی اصغر سفری شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پترو صنعت گامرون بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
امضای کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها بامضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل باتفاق امضای یکی از اعضا همراه بامهر شرکت و نامه های اداری بامضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. صرفاً در خصوص امضای چک، سفته و برات بامضای معاون مالی و پشتیبانی بهمراه امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره نیز معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351180
آگهی تأسیس موسسه غیرتجاری
تأسیس موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه گذاری حکمت ایرانیان در تاریخ ۹/۱۱/xxx۲ به شماره ثبت xxx۹۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع فعالیت صندوق: سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اعم از سهام حق تقدم اوراق مشارکت اوراق صکوک و سایر انواع اوراق بهادار و سرمایه گذاری انواع اوراق مشارکت دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز سرمایه گذاری در انواع سپرده های بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ـ مدت فعالیت صندوق: از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس به نام صندوق صادر می شود شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد.
ـ مرکز اصلی صندوق: تهران خ خالد اسلامبولی خ هفتم پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۴.
ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxx/۱۰ میلیون ریال می باشد.
ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:
۱ـ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به نمایندگی علی قاسمی ارمکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر ۲ـ شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص) به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازارگردان ۳ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به نمایندگی امیرحسین نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی ۴ـ موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به نمایندگی عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس.
ـ روزنامه کثیرالانتشار صندوق: روزنامه دنیای اقتصاد می باشد.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی قاسمی ارمکی، محمد صالحی تبار و ولی اله خرازی مقدم به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی قاسمی ارمکی و مهر صندوق معتبر می باشد.
ـ بموجب مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۹/۱۰/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252956
تاسیس شرکت سهامی‌خاص پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین
در تاریخ ۱۰/۹/۹۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
الف) موضوع فعالیت اصلی: مبادرت به فعالیتهای زیر با رعایت مقررات مربوطه:
۱ـ با دریافت مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی طبق مقررات مربوطه مبادرت به جمع آوری، پردازش و ارائه اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آنها از هر طریق از جمله رسانه های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی
۱ـ۱ـ اطلاعات مربوط به ورقه ی بهادار (اعم از مشخصات و خصوصیات ورقه ی بهادار، مشخصات ناشر ورقه ی بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه ی بهادار مسئولیتی پذیرفته اند با ذکر مسئولیت آنها ومشخصات مالکان ورقه ی بهادار با ذکر مالکیت آنها
۱ـ۲ـ اطلاعات مربوط به معامله ی ورقه ی بهادار (اعم از قیمت ورقه ی بهادار در معامله، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله، و تعداد ورقه ی بهادار معامله شده
۱ـ۳ـ اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقه ی بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنه ی قیمت ورقه ی بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائه سفارش
۱ـ۴ـ اطلاعات مربوط به ناشر ورقه ی بهادار (اعم از اطلاعات مالی و غیرمالی ناشر
۲ـ جمع آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آنها از طرق مختلف
۳ـ طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص های مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها
ب) موضوع فعالیت فرعی:
۱ـ با دریافت مجوز فعالیت مشاوره سرمایه گذاری مبادرت به فعالیتهای پیش بینی شده در مقررات مربوطه
۲ـ با دریافت مجوز سبدگردانی، مبادرت به فعالیتهای پیش بینی شده در مقررات مربوطه
۳ـ با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه یا پذیرش، مبادرت به فعالیتهای پیش بینی شده در مقررات مربوطه
۴ـ شرکت میتوان در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تاسیس کند یا در تاسیس شخصیتهای حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازاد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند
۵ـ شرکت می تواند با رعایت سقف تعیین شده توسط سازمان، در اوراق بهادر سرمایه گذاری نماید.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خ خالد اسلامبولی وزراء خیابان ششم پلاک ۱۷ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال (xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال نقد و xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال غیرنقد) منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/xxx/۳۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶۷ مورخ ۱۶/۵/۹۲ نزد بانک ملت شعبه خیابان پارک پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمدابراهیم پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ شرکت کارگزاری مهرآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی شاهین چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ علی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل.
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات و دنیای اقتصاد" برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و محمدعلی احمدزاداصل به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و علی سنگینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. در نتیجه محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی احمدزاداصل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری (خارج از اعضا) به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969531
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۶۲۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجید موسویان احمدآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای محسن شهیدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص با نمایندگی آقای داود رزاقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن شهیدی به نمایندگی از شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و سایر عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و اوراق و اسناد عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی دارای اعتبار میباشد.
در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741879
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امین آوید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۷/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای سید مجید موسویاناحمدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن شهیدی به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سعید شیرزادی بسمت عضو هیئتمدیره و آقای سعید شیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۵/xxx۳
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و اسناد عادی و نامههای اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی دارای اعتبار میباشد.
در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741907
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امین آویدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۱۶/۵/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید مجید موسویاناحمدآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن شهیدی و شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سعید شیرزادی تا تاریخ ۱۶/۵/xxx۳
در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 555113
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سیدمجید موسویان احمدآبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سازمان بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای منصور گرجی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا پیشرو به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک ملت سهامی عام با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام با نمایندگی آقای ایرج پورحسین اکبریه به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام با نمایندگی آقای حسن پورعبدالهیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۲
۲ـ تمامی قراردادها اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت اقدام می گردد.
در تاریخ ۲۶/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10049077
آگهی تغییرات شرکت پایا گاز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۶۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم سعیدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ساسان معدل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص با نمایندگی آقای سعیدرضا تاج گردون و شرکت سرمایه گذاری آرمان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج گردون تا تاریخ ۲۳/۳/۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ساسان معدل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کومه سبز آرمانی سهامی خاص با نمایندگی آقای سعیدرضا تاج گردون بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آرمان پاسارگاد سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی تاج گردون بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هومن ماهوتی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ سهروردی شمالی نبش ک نقدی پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت و مزایدات و مناقصات داخل و خارج و خرید و فروش و کلیه خدمات مجاز بازرگانی درخصوص کالاهای مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ایجاد شد و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هرگونه فعالیت که درخصوص موضوع فعالیت شرکت لازم باشد. در تاریخ ۲۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10698008
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امین آوید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۵/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید مجید موسویان احمدآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن شهیدی و شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سعید شیرزادی تا تاریخ ۱۶/۵/xxx۳

در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11211246
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری امین آوید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۶۵۲۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مجید موسویان احمدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن شهیدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سعید شیرزادی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید شیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۵/xxx۳

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و سایر عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق و اسناد عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی دارای اعتبار میباشد.

در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11847316
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی‌امیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر با نمایندگی آقای سیدمجید موسویان‌احمدآبادی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سازمان بازنشستگی کشوری با نمایندگی آقای منصور گرجی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا پیشرو به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت بانک ملت سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی سهامی‌عام با نمایندگی آقای ایرج پورحسین‌اکبریه به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی سهامی‌عام با نمایندگی آقای حسن پورعبدالهیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۲

۲ـ تمامی قراردادها اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت اقدام می‌گردد.

در تاریخ ۲۶/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات