ارسلان اسمعیلی کاکرودی

آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی

کد ملی 631990xxxx
گراف ارتباطات
35
شرکت‌ها
103
آگهی‌ها

شرکت های ارسلان اسمعیلی کاکرودی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ارسلان اسمعیلی کاکرودی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
طراحی مهندسی توربو کمپرسور نفت اسیا
طراحی مهندسی توربو کمپرسور نفت اسیا
بازرس علی‌البدل
آبادگران نصر کوثر
آبادگران نصر کوثر
بازرس علی‌البدل
خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس
خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس
بازرس علی‌البدل
معدنی و راهسازی سد سازان مبین
معدنی و راهسازی سد سازان مبین
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت اکالیپتوس ارس
کشت و صنعت اکالیپتوس ارس
بازرس علی‌البدل
اکتشاف و استخراج و فراوری مینای کویر سماء
اکتشاف و استخراج و فراوری مینای کویر سماء
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه
سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
معدنی و فرآوری مینای کویر حدید
معدنی و فرآوری مینای کویر حدید
بازرس علی‌البدل
زمین کاوان غرب ایرانیان
زمین کاوان غرب ایرانیان
بازرس علی‌البدل
آرشین حساب حسابداران رسمی
آرشین حساب حسابداران رسمی
سنگ آهن سرو ایرانیان
سنگ آهن سرو ایرانیان
بازرس علی‌البدل
معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیان
معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیان
بازرس علی‌البدل
معدنی و راهسازی مینای کویر معین
معدنی و راهسازی مینای کویر معین
بازرس علی‌البدل
آبرسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس
آبرسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور سامانه فرآیند پارس
مهندسین مشاور سامانه فرآیند پارس
بازرس علی‌البدل
ریل پرداز سیر
ریل پرداز سیر
بازرس علی‌البدل
آببند بنا
آببند بنا
بازرس علی‌البدل
سنگ آهن کویر
سنگ آهن کویر
بازرس علی‌البدل
ریل پرداز سیستم
ریل پرداز سیستم
بازرس علی‌البدل
تولیدی صنعتی صبا خازن
تولیدی صنعتی صبا خازن
بازرگانی آراد خودروی هرمز
بازرگانی آراد خودروی هرمز
بازرس علی‌البدل
معدن آرا فلات آریا
معدن آرا فلات آریا
بازرس علی‌البدل
آریا کانسار ثمین
آریا کانسار ثمین
آریا کانی جویان
آریا کانی جویان
بازرس علی‌البدل
سنگ آهن کوه بابا
سنگ آهن کوه بابا
بازرس علی‌البدل
راهسازی و معدنی مبین
راهسازی و معدنی مبین
بازرس علی‌البدل
مبدل شیمی البرز
مبدل شیمی البرز
مهندسین مشاور هامون گسترصنعت
مهندسین مشاور هامون گسترصنعت
بازرس علی‌البدل
ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت
ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت
بازرس علی‌البدل
مسافرتی وجهانگردی و زیارتی زاگرس
مسافرتی وجهانگردی و زیارتی زاگرس
بازرس علی‌البدل
صنعتی و معدنی فراز زمین پارسیان شرق
صنعتی و معدنی فراز زمین پارسیان شرق
بازرس علی‌البدل
ریل پرداز نو آفرین
ریل پرداز نو آفرین
بازرس علی‌البدل
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
بازرس اصلی
نارین آویژه بهتا سامان
نارین آویژه بهتا سامان
بازرس اصلی
آریا منش امین
آریا منش امین
رئیس هیئت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14829892
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری آریا منش امین درتاریخ ۰۹/۰۷/xxx۸ به شماره ثبت xxx۸۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی . بازرسی قانونی . مشاوره مدیریت مالی . طراحی و پیاده سازی سیستم مالی . خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی . نظارت بر امور تصفیه . خدماتی که توسط دادگاه ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته میشود . سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تائید می شود . به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۰۹/۰۶/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران اقدام شد . مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرژانتین ـ ساعی ، خیابان ولی عصر ، کوچه نادر ، پلاک ـ ۶ ، ساختمان خوشبختی نادر ، طبقه سوم ، واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰,xxx,xxx ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای ایرج پروانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۳,xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۵,xxx,xxx ریال سهم الشرکه خانم خدیجه ایرانی مشتقین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۲,xxx,xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای ایرج پروانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم خدیجه ایرانی مشتقین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک ها ، سفته ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14741202
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ ومجوز شماره xxxxxx/۹۸مورخ۱/۵/۹۸جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت ۶.xxx.xxx ریال و آقای ایرج پروانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت ۲.xxx.xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از زمره شرکاء خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در موسسه ندارند. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۷.xxx.xxx ریال به مبلغ ۸.xxx.xxx ریال کاهش و مفاد مواد ۷ و ۸ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. اسامی شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد. آقای عباس ابراهیمی دارای ۶.xxx.xxx ریال آقای عبداله هانی دارای ۲.xxx.xxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661524
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی عاصمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از زمره شرکاء خارج گردید . در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر است : آقای ایرج پروانه شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای عباس ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای عبداله هانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ ۲. xxx. xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14594962
آگهی تغییرات شرکت نارین آویژه بهتا سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۳۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره آقای حسن جعفری طاهری با ش ملی xxxxxxxxx۷ آقای شراگیم جنگ میری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای سید محسن موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای حسن جعفری طاهری با ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شراگیم جنگ میری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سید محسن موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند . امضای مجاز کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا « همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا » همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی خانم مریم خورشیدی سوقه به شماره ملی : xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند صورت‌های مالی مورخ xxx۷/۱۲/۲۹ و صورت حسابهای عملکرد و سود و زیان دوره مالی منتهی به xxx۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569777
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۵/۱۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک ، برات ، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569791
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۷/۱۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14482214
آگهی تغییرات شرکت نارین آویژه بهتا سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۳۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی پورشاسب شاهین کار به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند صورت‌های مالی مورخ xxx۶/۱۲/۲۹ و صورت حسابهای عملکرد و سود و زیان دوره مالی منتهی به xxx۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837732
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج پروانه شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال بصندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای عباس ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای مهدی عاصمی شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای عبداله هانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲. xxx. xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر است: آقای ایرج پروانه شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای عباس ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای مهدی عاصمی شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای عبداله هانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ ۲. xxx. xxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444395
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۶/۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی عاصمی فرزند میرزا حسین به شماره شناسنامه ۷۲ صادره از یزد و شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقایان عباس ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۶ و ارسلان اسمعیلی کاکرودی شماره ملی xxxxxxxxx۲ هریک با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال و آقای عبداله هانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را افزایش دادند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۵. xxx. xxx ریال به مبلغ ۷. xxx. xxx ریال افزایش و مفاد مواد ۷ و ۸ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. ترکیب شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر است: عباس ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه ارسلان اسمعیلی کاکرودی شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه عبداله هانی شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه مهدی عاصمی شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411679
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نارین آویژه بهتا سامان درتاریخ ۱۳/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کالاهای مجاز بازرگانی و مواد غذایی و پوشاک، تهیه، بسته بندی وپخش انواع گوشت (سفید، قرمز، آبزیان) و فرآورده‌های گوشتی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و پروانه نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز شهر کرج ۴۵ متری گلشهر بلوار شهید حدادی (کرج نو) بلوار ایثار (درختی) پلاک ۰ مجتمع پرشیا طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxxxxx ریالتوسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵/xxx۲ مورخه ۲۸/۰۱/xxx۶ نزد بانک اقتصادنوین شعبه گلشهرکرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای آرش الهامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و سمت مدیرعامل و شرکت همراه سامان بادیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و به نمایندگی محسن مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت ثمین سامان بادیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و به نمایندگی حسن جعفری طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آرشین حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم سمیرا نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل و به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352370
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۱۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352384
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۱۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل چک، برات، سفته با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304841
آگهی تغییرات آرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۱۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رضا قاسمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. محمد علی معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال عبداله هانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627441
آگهی تغییراتآرشین حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۱/۴/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقای عباس ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435284
آگهی تغییرات شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۷۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای ارسلان اسماعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید رضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰، به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379904
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز صنعت نوآفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای محمد حسین مدهوش طوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای علی آذین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت تدبیر روشن تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای محمد صادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان فدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای وحید رضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ونیزموسسه حسابرسی آرشین حساب دارای به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106768
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری مینای کویر حدید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت معدنی و راهسازی مینای کویر معین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و آقایان حجت نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسن نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سید منصور شجاعیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و افشین وهابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12095971
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی فراز زمین پارسیان شرق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۵۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی ک.مxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند آقای حسن نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۴و رحیم نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱و شرکت معدنی و سدسازی آریاجنوب ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای حجت نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۹را بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخابگردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086690
آگهی تغییرات شرکت مسافرتی وجهانگردی و زیارتی زاگرس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۵۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۷۳۸۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ و مجوز سازمان حج و زیارت بشماره xxx۴/۱۷/۹۳ مورخ ۰۹/۱۰/۹۳ و مجوز سازمان میراث فرهنگی بشماره xxx۴۳,xxx,xxx مورخ ۰۱/۱۱/۹۳ و مجوز سازمان هواپیمائی کشوری بشماره xxx۱۱ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرشین حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسماعیلی کارکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415596
آگهی تغییرات شرکت مبدل شیمی البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۶۵۶۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۷۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب ش م xxxxxxxxx۸۳ و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی ک م xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415601
آگهی تغییرات شرکت مبدل شیمی البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۶۵۶۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۷۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب ش م xxxxxxxxx۸۳ و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی ک م xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415628
آگهی تغییرات شرکت مبدل شیمی البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۶۵۶۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۷۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب ش م xxxxxxxxx۸۳و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی ک م xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407921
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و معدنی مبین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۸۵۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۷۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716292
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیل کاکرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705012
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن کوه بابا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب ش مxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی ک مxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ـ آقایان علی خدادوست به کد ملی xxxxxxxxx۸ و رحیم نجمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۱و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه ش م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای حجت نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۹و منصور نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۳و علیرضا اکبری جور به کد ملی xxxxxxxxx۶ را برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671330
آگهی تغییرات شرکت زمین کاوان غرب ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی منصور نجمی نیا به کد ملیxxxxxxxxx۳ ـ رحیم نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد جواد نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ خسرو معروفی نقدهی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت پودرسازان کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹به نمایندگی محمد گلکار به کدملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671331
آگهی تغییرات شرکت آریا کانی جویان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۹۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. منصور نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید جمال الدین هنرپژوه به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حجت نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658100
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز سیستم سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۲۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۵۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیل کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656644
آگهی تغییرات شرکت آریا کانسار ثمین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۹۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندوترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633974
آگهی تغییرات شرکت معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۲۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان منصور نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا اکبری جور به کد ملی xxxxxxxxx۶ و رحیم نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسین حسن زاده سلماسی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و بابک رجبی نسب به کد ملیxxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633995
آگهی تغییرات شرکت آبرسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب ش ملی xxxxxxxxx۸۳ ر ابه سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی ش ملی xxxxxxxxx۲ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمود ـ مجمع آقای منصور نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۳ وشرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به نمایندگی حجت نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۹و آقایان محمد جواد نجمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ و رحیم نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱و حسن نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631004
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۱۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقایان رحیم نجمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۱و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی اریا فاتح خاورمیانه به نمایندگی حجت نجمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد جواد نجمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ و منصور نجمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۳و محمدرضا زارع بیدکی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ تراز مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹را مورد تصویب قرار داد. ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629725
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و استخراج و فراوری مینای کویر سماء سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت حساب سود و زیان سال مالیxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی ک.م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای منصور نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ آقایان محمد جواد نجمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ و رحیم نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱و حسن نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629732
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی مینای کویر معین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۲۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای منصور نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۳ وشرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰و آقایان محمد جواد نجمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۹و رحیم نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱و حسن نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت اعضاهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629733
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن سرو ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۵۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۳۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمد رضا زارع بیدکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خانم زهره نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد جواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620173
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۵۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620184
آگهی تغییرات شرکت معدن آرا فلات آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای رامین هندی به کد ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620186
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اکالیپتوس ارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۱۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان رحیم نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱ و منصور نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۳و محمد جواد نجمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۹ و حسن نجمی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم کلثوم نجمی نیا به کد ملیxxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612398
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آراد خودروی هرمز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۹۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۳۷۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی صبا خازن سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت برای حاضرین در جلسه قرائت و پس از بازرسی ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
خانم فرح مرشد به کدملی xxxxxxxxx۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدصادق حمیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای یعقوب عطاپور با کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره اقتصادی xxxxxxxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ و آقایان ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498001
آگهی تغییرات شرکت ریل‌پرداز سیستم شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۲۲۲۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۵۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
ـ آقای علی آذ ین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ارزش آفر ینان کوثر کیش به شماره ثبت xxx۵
ـ آقای مصطفی محمدی دارانی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت اقتصاد مد بر کیش به شماره ثبت
ـ آقای محمد حسین مد هوش طو سی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیر اقتصاد کیش به شماره ثبت xxx۴
ـ آقای علی کمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شماره ثبت xxx۶
ـ آقای محمد صادق خلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
آقای وحید رضا باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل
محمد حسین مد هوش طو سی بسمت رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت می باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ مؤسسه حسابرسی آ رشین حساب دارای شماره ثبت xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی
آقای ارسلان ا سمعیل کا کرودی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470245
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر کوثر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹۹۰۹ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۶۶۹۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره شناسه xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسماعیل کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت جهاد نصر کوثر انتخاب شد.
صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381051
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن کویر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۱۳۴۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱) روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲) آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315871
آگهی تغییرات شرکت آببند بنا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۲۶۶۱۸۸ و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۳۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرشین حساب بشماره ثبت xxx۵۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسماعیل کاکرودی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200556
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرشین حساب ش مxxxxxxxxx۸۳ و آقای ارسلان اسماعیلی کاکرودی ک مxxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194968
آگهی تغییرات شرکت ریل پردازسیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرشین حساب xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کارکرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256261
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۶۶۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسماعیلی کاکرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156750
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی سدسازان مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۴۲۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156751
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری مینای کویر حدید سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۶۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به ش م xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسمعیلی کاکرودی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شرکت معدنی و راه سازی مینای کویر معین به ش م xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای منصور نجمی نیا به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و حجت نجمی نیا به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن نجمی نیا به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمنصور شجاعیان به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشین وهابی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین حسن زاده سلماسی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی که به هرترتیب برای شرکت ایجاد تعهد مینماید با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از آقایان افشین وهابی و سیدمنصور شجاعیان با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156752
آگهی تغییرات شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۲۸۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136038
آگهی تغییرات شرکت آبرسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136047
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اکالیپتوس ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/۹۲ که در تاریخ۱۲/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسمعیلی کاکرودی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136053
آگهی تغییرات شرکت زمین کاوان غرب ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118300
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سامانه فرآیند پارس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۶۶۷۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۱۰۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۱ که در تاریخ ۱۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسماعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087786
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سمانه فرآیند پارس سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۶۷۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۱۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۹ و xxx۷ و xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043831
آگهی تغییرات شرکت آبرسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۶۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۸/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور نجمی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رحیم نجمی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن نجمی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدجواد نجمی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری آریا فاتح خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حجت نجمی نیا تا تاریخ ۲/۸/xxx۳ ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور نجمی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم نجمی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن نجمی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آریا فاتح خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت نجمی نیا بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور نجمی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049037
آگهی تغییرات موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مواد ۱۷، ۲۶، ۲۸ بشرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ۲ آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه ۱۰ تاریخ تولد ۲۰/۱/xxx۳ فرزند رحمت اله با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی رضاقاسمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019940
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی مینای کویر معین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری آریا فاتح خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حجت نجمی نیا تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آریا فاتح خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت نجمی نیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم لیلی علیزاده حتکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۸/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908624
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن سرو ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۱۵۴۳۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۳۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای منصور نجمی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای حجت نجمی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و خانم زهره نجمی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا زارع بیدکی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۲۸/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای منصور نجمی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت نجمی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره نجمی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا زارع بیدکی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهره نجمی نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات، عقوداسلامی که به هرترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره (اقای منصور نجمی نیا) همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۲۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336252
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن سرو ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۱۵۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۳۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهره نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا زارع بیدکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا زارع بیدکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهره نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات، عقوداسلامی که به هرترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره (اقای منصور نجمی نیا) همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ ۲۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911715
آگهی تغییرات شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۲۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای منصور نجمی نیا و آقای رحیم نجمی نیا و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری آریا فاتح خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت نجمی نیا تا تاریخ ۱/۷/xxx۳
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور نجمی نیا به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رحیم نجمی نیا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آریا فاتح خاورمیانه سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت نجمی نیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۱/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800124
آگهی تغییرات موسسه آرشین حساب حسابداران رسمیبه شماره ثبت۲۰۶۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۲۸ از اساسنامه حذف گردید. مواد ۲۷، ۲۶ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ماده ۱۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اضافه گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس ابراهیمی و آقای مهدی رضا قاسمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ تا تاریخ۲۰/۶/۹۳.
۳ـ آقای محبوب مهدی پوربهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۴/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756484
آگهی تغییرات شرکت زمین کاوان غرب ایرانیانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۲۲۱۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای خسرو معروفی نقدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پودرسازان کردستان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد گلکار و شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منصور نجمی نیا تا تاریخ ۲۸/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو معروفی نقدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور نجمی نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پودرسازان کردستان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد گلکار بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد گلکار به نمایندگی از شرکت پودرسازان کردستان سهامی خاص مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای ثابت آقای منصور نجمی نیا همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10320202
آگهی تغییرات شرکت زمین کاوان غرب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای خسرو معروفی نقدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پودرسازان کردستان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد گلکار و شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منصور نجمی نیا تا تاریخ ۲۸/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو معروفی نقدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور نجمی نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پودرسازان کردستان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد گلکار بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد گلکار به نمایندگی از شرکت پودرسازان کردستان سهامی خاص مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای ثابت آقای منصور نجمی نیا همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752485
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری مینای کویر حدیدسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۶۶۵۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10299192
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری مینای کویر حدیدسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732131
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری آریا فاتح خاورمیانهسهامی خاص به شماره ثبت۴۱۵۳۱۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729166
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اکالیپتوس ارسسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۱۹۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای منصور نجمی نیا و آقای رحیم نجمی نیا و آقای حسن نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم کلثوم نجمی نیا تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای منصور نجمی نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم نجمی نیا بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم کلثوم نجمی نیا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم کلثوم نجمی نیا بسمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی که به ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729190
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و استخراج و فراوری مینای کویر سماء سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۲۷۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710616
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی سدسازان مبینسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۴۲۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای عبدالکریم آقائی خوزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالکریم آقائی خوزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701144
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۹۱۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۴۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9930089
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۱۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۲۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی‌کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671456
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۱۵۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۲۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626732
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر کوثر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۹۹۰۹ و شناسه ملی۱۰۷۰۰۰۶۶۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و اردلان اسماعیلی کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ماده ۳۱ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل که در مجمع عمومی عادی از بین سهامداران انتخاب میشوند اداره خواهد (ادامه بشرح مندرج در صورتجلسه) محسن آقاخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ حمید هادوی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ موسسه جهاد نصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمدکاظم احمدی پژوه به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمود حجتی به کدملی xxxxxxxxx ـ علیرضا حاجی حسینعلی به کدملی xxxxxxxxx۴ همگی به سمت اعضای اصلی و آرش اطیابی به کدملی xxxxxxxxx۵ و عبدالکریم قلمبر به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ محمود حجتی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن آقاخانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا حاجی حسینعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626733
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر کوثر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۹۹۰۹ و شناسه ملی۱۰۷۰۰۰۶۶۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10523506
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۶۶۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600488
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی توربوکمپرسور نفت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۱۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۲۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545086
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۸۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۸۶۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کارکرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904762
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری مینای کویر حدید سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9539160
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اکالیپتوس ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9731755
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی سدسازان مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145258
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۶۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۸۹ موسسین آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس اصلی و ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و مواد ۱۴ و ۱۳ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998314
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس سهامی‎خاص ثبت شده به شماره ۲۲۹۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۴۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید:

موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10090938
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی توربو کمپرسور نفت سهامی‎خاص ثبت شده به شماره ۱۹۱۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۲۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432815
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت سهامی‎خاص ثبت شده به شماره ۲۵۸۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی کاکرودی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10624271
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری آریا فاتح خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۵۳۱۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10844646
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور سامانه فرایند پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۶۷۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۱۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی‌کاکرودی به کد ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862494
آگهی تغییرات موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت۲۰۶۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۲۸ از اساسنامه حذف گردید. مواد ۲۷، ۲۶ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. ماده ۱۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه اضافه گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۰/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عباس ابراهیمی و آقای مهدی‌رضا قاسمیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ تا تاریخ۲۰/۶/۹۳.

۳ـ آقای محبوب مهدی‌پوربهمبری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۴/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863245
آگهی تاسیس شرکت سنگ آهن سرو ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: اکتشافات، استخراج و فرآوری مواد معدنی شامل سنگهای ساختمانی و معدنی، فلزی، صادرات و واردات فراورده‌های معدنی همچنین خرید و فروش فراورده‌های معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، واردات ماشین‌آلات و قطعات، راهسازی، سدسازی، بندر و اسکله‌سازی، ساختمان‌سازی، تونل‌سازی، کانال‌سازی، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز، کلیه عملیات تولیدی و بازرگانی مجاز ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و بطور کلی عملیات مجازی که بطور مستقیم در رابطه با موضوع شرکت مرتبط و مفید باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی شمالی جنب پمپ بنزین خ تهمتن کوچه مریم پلاک۱۶ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد هشتصد هزار سهم بانام، تعداد دویست هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ۶/۷/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای منصور نجمی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای حجت نجمی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ خانم زهره نجمی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای محمدرضا زارع‌‌بیدکی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره (آقای منصور نجمی‌نیا) با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997501
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۹۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۴۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی‌کاکرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11170079
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر کوثر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۴۹۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۶۶۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی‌کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11200439
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اکالیپتوس ارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۱۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای منصور نجمی‌نیا و آقای رحیم نجمی‌نیا و آقای حسن نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم کلثوم نجمی‌نیا تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای منصور نجمی‌نیا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای رحیم نجمی‌نیا بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم کلثوم نجمی‌نیا بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم کلثوم نجمی‌نیا بسمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی که به ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضای ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11335842
آگهی تغییرات شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۲۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای منصور نجمی‌نیا و آقای رحیم نجمی‌نیا و آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری آریا فاتح خاورمیانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حجت‌ نجمی‌نیا تا تاریخ ۱/۷/xxx۳

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور نجمی‌نیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رحیم نجمی‌نیا به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسن نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری آریا فاتح خاورمیانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حجت‌ نجمی‌نیا به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۱/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11388413
آگهی تغییرات شرکت آبرسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11405118
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر کوثر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۹۹۰۹و شناسه ملی۱۰۷۰۰۰۶۶۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و اردلان اسماعیلی کاکرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ماده ۳۱ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: هیئت‌مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل که در مجمع عمومی عادی از بین سهامداران انتخاب میشوند اداره خواهد (ادامه بشرح مندرج در صورتجلسه) محسن آقاخانی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ حمید هادوی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ موسسه جهاد نصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمدکاظم احمدی‌پژوه به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمود حجتی به کدملی xxxxxxxxx ـ علیرضا حاجی‌حسینعلی به کدملی xxxxxxxxx۴ همگی به سمت اعضای اصلی و آرش اطیابی به کدملی xxxxxxxxx۵ و عبدالکریم قلمبر به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۳/۹۱ محمود حجتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن آقاخانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا حاجی‌حسینعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11466612
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی توربوکمپرسور نفت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۱۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۲۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت بازرس اصلی و ارسلان اسماعیلی‌کاکرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11607327
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و استخراج و فراوری مینای کویر سماء سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11621578
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و استخراج و فراوری مینای کویر سماء سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۲۷۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی‌‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11744294
آگهی تغییرات شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11820116
آگهی تاسیس شرکت سنگ آهن سرو ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: اکتشافات، استخراج و فرآوری مواد معدنی شامل سنگهای ساختمانی و معدنی، فلزی، صادرات و واردات فراورده‌های معدنی همچنین خرید و فروش فراورده‌های معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، واردات ماشین‌آلات و قطعات، راهسازی، سدسازی، بندر و اسکله‌سازی، ساختمان‌سازی، تونل‌سازی، کانال‌سازی، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز، کلیه عملیات تولیدی و بازرگانی مجاز ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و بطور کلی عملیات مجازی که بطور مستقیم در رابطه با موضوع شرکت مرتبط و مفید باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی شمالی جنب پمپ بنزین خ تهمتن کوچه مریم پلاک۱۶ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد هشتصد هزار سهم بانام، تعداد دویست هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ۶/۷/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای منصور نجمی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای حجت نجمی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ خانم زهره نجمی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای محمدرضا زارع‌‌بیدکی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره (آقای منصور نجمی‌نیا) با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11833934
آگهی تأسیس شرکت مبدل شیمی البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۸/۰۳/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۸/۰۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: عبارت است از تدارک اقلام مرتبط با کالاهای مورد استفاده در صنعت گاز، تجهیزات صنایع نفت و پتروشیمی و سایر صنایع، تولید کلیه موادشیمیایی مجاز، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه از شرکتهای داخلی و خارجی در رابطه با مواد شیمیایی مجاز و یا سایر اقلام، بازاریابی غیرهرمی، غیرشبکه‌ای، غیرالکترونیکی و انجام معاملات فروش و صدور و نیز اجرای عملیات مربوطه و کلاً فراهم آوردن زمینه‌های صادرات مایعات گازی و گوگرد، هیدروکربنها و فرآورده‌های مایع و مایع شده متانول و محصولات و مشتقات گاز و غیره، همچنین ارائه خدمات بازرگانی، وارداتی از قبیل ثبت سفارش، گشایش اعتبار اسنادی، مطالبه صدور اسناد از قبیل ضمانتنامه‌های بانکی، مطالبه و پیگیری مراحل فوق از طریق مراجع بانکی و اداری از هر نوع دولتی‌ یا غیردولتی دیگر از قبیل سازمانها، ادارات دولتی، وزارتخانه‌های مربوطه و نهادها، گرفتن مجوزهای ترخیص و غیره، همچنین ترخیص کالا از بنادر گمرکی و مبادی گمرکی، انعقاد قرارداد داخلی و خارجی و غیره و بیمه کالا برای حمل و تحویل کالاهای ترخیص و نیز کالاهای صادراتی به مبادی ذیربط و نیز ارائه کلیه خدمات مختلف بازرگانی و خدمات بازرسی کالا و صدور اسناد مربوطه برای صادرات و نیز خروج کالا از کشور.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ ولی‌عصر شمالی ضلع شمال شرقی پارک ساعی یک بن‌بست لاله پ۱‌ـ تلفنxxxxxx۶۰‌ـ۳‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به پنج هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد پنج هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۲۸/۰۳/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه آبشار ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن بنی‌کاظمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محمود مهدیه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ شرکت گروه فرا ایمن بسپار سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ناصر دارایی‌پورارانی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای ناصر دارایی‌پورارانی به نمایندگی از شرکت گروه فرا ایمن‌ بسپار سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ سفته‌ بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ثبتxxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11873098
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی سدسازان مبین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۴۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای منصور نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم زهرا کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای عبدالکریم آقائی‌خوزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رحیم نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای منصور نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم زهرا کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عبدالکریم آقائی‌خوزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رحیم نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای منصور نجمی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه با یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000484
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی مینای کویر معین سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۲۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمیعلی‌کاکرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات