علی مشرقی

علی مشرقی

کد ملی 619949xxxx
گراف ارتباطات
155
شرکت‌ها
343
آگهی‌ها

شرکت های علی مشرقی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی مشرقی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
نو سازان منطقه پانزده شهر تهران
نو سازان منطقه پانزده شهر تهران
بازرس علی‌البدل
تولیدی منیزیم گستر اریش
تولیدی منیزیم گستر اریش
بازرس علی‌البدل
توسعه بازرگانی بین الملل شهر
توسعه بازرگانی بین الملل شهر
بازرس اصلی
لیزینگ شهر
لیزینگ شهر
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری اندیشه محوران
سرمایه گذاری اندیشه محوران
بازرس علی‌البدل
دوار محرک
دوار محرک
بازرس علی‌البدل
خدماتی کالای شهروند
خدماتی کالای شهروند
بازرس علی‌البدل
نوسازان منطقه ده شهر تهران
نوسازان منطقه ده شهر تهران
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی نوشین گوار آلپ
تولیدی بازرگانی نوشین گوار آلپ
بازرس علی‌البدل
توسعه بازار سرمایه تهران
توسعه بازار سرمایه تهران
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری شهرآتیه
سرمایه گذاری شهرآتیه
بازرس علی‌البدل
توربو کمپرسور تک خاورمیانه
توربو کمپرسور تک خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
بافلران
بافلران
بازرس علی‌البدل
مسکن و ساختمان جهان
مسکن و ساختمان جهان
بازرس علی‌البدل
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه
توربین های گازی صنعتی خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه
استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه
او آزه خاورمیانه
او آزه خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
آماد انرژی دژ
آماد انرژی دژ
بازرس علی‌البدل
واسپاری ملت
واسپاری ملت
بازرس علی‌البدل
رایان نقشه
رایان نقشه
بازرس علی‌البدل
مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف
مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری صنعت نفت
سرمایه گذاری صنعت نفت
بازرس علی‌البدل
مرکب البرز ایران
مرکب البرز ایران
بازرس علی‌البدل
الین شیمی
الین شیمی
بازرس علی‌البدل
جویبار اندیشه نیرو
جویبار اندیشه نیرو
بازرس علی‌البدل
تولیدی پلی اوره تان ایران
تولیدی پلی اوره تان ایران
بازرس علی‌البدل
افزودنیهای روغن پایه نفت
افزودنیهای روغن پایه نفت
فرش پارس
فرش پارس
بازرس علی‌البدل
بازرگانی نفت یاب
بازرگانی نفت یاب
بازرس علی‌البدل
حمل ونقل صنایع روغن بار گلزا
حمل ونقل صنایع روغن بار گلزا
بازرس علی‌البدل
تجارت الکترونیک دی
تجارت الکترونیک دی
بازرس علی‌البدل
تولیدی اریش خودرو
تولیدی اریش خودرو
بازرس علی‌البدل
عمران و مسکن آباد دی
عمران و مسکن آباد دی
بازرس علی‌البدل
آتیه سازان دی
آتیه سازان دی
بازرس علی‌البدل
واسپاری صنعت نفت آیندگان
واسپاری صنعت نفت آیندگان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی بهمند
حسابرسی بهمند
توسعه کشت دانه های روغنی
توسعه کشت دانه های روغنی
بازرس علی‌البدل
همشهری
همشهری
بازرس علی‌البدل
صرافی شهر
صرافی شهر
بازرس علی‌البدل
گسترش خدمات بازرگانی بهساز
گسترش خدمات بازرگانی بهساز
بازرس علی‌البدل
توربین های صنعتی غدیر یزد
توربین های صنعتی غدیر یزد
بازرس علی‌البدل
مهندسی خدمات نفتگران
مهندسی خدمات نفتگران
بازرس علی‌البدل
مهندسی وپشتیبانی پخش فراورده های نفتی امین
مهندسی وپشتیبانی پخش فراورده های نفتی امین
بازرس علی‌البدل
تجهیزات توربو کمپرسور نفت
تجهیزات توربو کمپرسور نفت
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه اقتصادی رستا
گروه توسعه اقتصادی رستا
بازرس علی‌البدل
صبانیرو
صبانیرو
بازرس علی‌البدل
چاپ و نشر همراهان هنر فردا
چاپ و نشر همراهان هنر فردا
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
بازرس علی‌البدل
خدمات صبا تجارت یاس
خدمات صبا تجارت یاس
بازرس علی‌البدل
طراحی مهندسی نواور تدبیر
طراحی مهندسی نواور تدبیر
بازرس علی‌البدل
ارج زاد
ارج زاد
بازرس علی‌البدل
خدمات ارج
خدمات ارج
بازرس علی‌البدل
کارگزاری پارس ایده بنیان
کارگزاری پارس ایده بنیان
بازرس علی‌البدل
فن آوران پلی اوره تان کاسپین
فن آوران پلی اوره تان کاسپین
بازرس علی‌البدل
تجهیزات پزشکی هلال ایران
تجهیزات پزشکی هلال ایران
بازرس علی‌البدل
دارویی و تجهیزات پزشکی صبا یاری رسان
دارویی و تجهیزات پزشکی صبا یاری رسان
بازرس علی‌البدل
مجتمع پارس سامانه های دانش پویا
مجتمع پارس سامانه های دانش پویا
بازرس علی‌البدل
تجارت الکترونیک پارس شهروند
تجارت الکترونیک پارس شهروند
بازرس علی‌البدل
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
بازرس علی‌البدل
توسعه دیدار ایرانیان
توسعه دیدار ایرانیان
بازرس علی‌البدل
کمپرسور سازی ایران
کمپرسور سازی ایران
دارو سازی سها
دارو سازی سها
بازرس علی‌البدل
صنایع لاستیکی پارمیدا
صنایع لاستیکی پارمیدا
تحلیل افزار مبتکر میراث
تحلیل افزار مبتکر میراث
بازرس علی‌البدل
ایده گستر ساتراپ تک
ایده گستر ساتراپ تک
بازرس علی‌البدل
کنترل گاز اکباتان
کنترل گاز اکباتان
بازرس علی‌البدل
جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صنایع پتروشیمی هگمتانه
صنایع پتروشیمی هگمتانه
بازرس علی‌البدل
عمران ونوسازی ری
عمران ونوسازی ری
ایران پرسیت
ایران پرسیت
راهبران جوان آرمان
راهبران جوان آرمان
بازرس علی‌البدل
صنایع سیمان سامان غرب
صنایع سیمان سامان غرب
بازرس علی‌البدل
ارتباط مشترک شهر
ارتباط مشترک شهر
بازرس علی‌البدل
سازنده توربو کمپرسور
سازنده توربو کمپرسور
نماد نوین آناهیتا
نماد نوین آناهیتا
بازرس علی‌البدل
فیدار تجارت سابین
فیدار تجارت سابین
بازرس علی‌البدل
اکتشافی معدنی زرکاوان ارسباران
اکتشافی معدنی زرکاوان ارسباران
بازرس علی‌البدل
پرشیا خودرو
پرشیا خودرو
بازرس علی‌البدل
توسعه زیست فناوری ملت
توسعه زیست فناوری ملت
بازرس علی‌البدل
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر
کارگزاری شهر
کارگزاری شهر
بازرس علی‌البدل
فریر آسا طب
فریر آسا طب
بازرس علی‌البدل
نوسازان منطقه هفده شهر تهران
نوسازان منطقه هفده شهر تهران
بازرس علی‌البدل
اوجان شیمی تبریز
اوجان شیمی تبریز
بازرس علی‌البدل
ایوان بهشت
ایوان بهشت
بازرس علی‌البدل
ساختمان و عمران شهر پایدار
ساختمان و عمران شهر پایدار
بازرس علی‌البدل
سپهر صنعت سورنا
سپهر صنعت سورنا
بازرس علی‌البدل
گروه بازرگانی ثمین پردازان کبیر
گروه بازرگانی ثمین پردازان کبیر
بازرس علی‌البدل
گروه پترو انرژی شهر
گروه پترو انرژی شهر
بازرس علی‌البدل
تامین سرمایه بانک ملت
تامین سرمایه بانک ملت
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه
گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه
بازرس علی‌البدل
توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید
توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید
بازرس علی‌البدل
صنعت خورشیدی پارس
صنعت خورشیدی پارس
بازرس علی‌البدل
پارس مشعل
پارس مشعل
بازرس علی‌البدل
مدیریت پروژه های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیان
مدیریت پروژه های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مجتمع کشت وصنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
مجتمع کشت وصنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
بازرس علی‌البدل
تجارت بین الملل صنایع و معادن ایرانیان
تجارت بین الملل صنایع و معادن ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مهر پلاست فرامان
مهر پلاست فرامان
بازرس علی‌البدل
توسعه اندیشان اطلس
توسعه اندیشان اطلس
بازرس علی‌البدل
پیشگامان کاتالیست الوند
پیشگامان کاتالیست الوند
بازرس علی‌البدل
شیشه شناور ایران
شیشه شناور ایران
بازرس علی‌البدل
بانک شهر
بانک شهر
بازرس علی‌البدل
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین
بازرس علی‌البدل
توسعه رسانه همشهری
توسعه رسانه همشهری
بازرس علی‌البدل
ذوب و نورد فولاد هکمتان
ذوب و نورد فولاد هکمتان
بازرس علی‌البدل
خدمات فنی مهندسی پارس شهروند
خدمات فنی مهندسی پارس شهروند
بازرس علی‌البدل
سازنده مخازن تحت فشار کاوش
سازنده مخازن تحت فشار کاوش
بازرس علی‌البدل
زرین پخش بهشهر
زرین پخش بهشهر
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران
سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران
بازرس علی‌البدل
نان نو شهروند
نان نو شهروند
بازرس علی‌البدل
قند هکمتان
قند هکمتان
بازرس علی‌البدل
خدمات اداری بازرگانی امین شهروند
خدمات اداری بازرگانی امین شهروند
بازرس علی‌البدل
گسترش الیاف پیشرفته
گسترش الیاف پیشرفته
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری آتیه همکاران شهروند
سرمایه گذاری آتیه همکاران شهروند
بازرس علی‌البدل
توسعه و سرمایه گذاری پار س شهروند
توسعه و سرمایه گذاری پار س شهروند
بازرس علی‌البدل
ارج
ارج
بازرس علی‌البدل
شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین
شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین
بازرس علی‌البدل
چار دیوار آریا
چار دیوار آریا
بازرس علی‌البدل
قند پارس
قند پارس
بازرس علی‌البدل
دو کار ژابیز
دو کار ژابیز
بازرس علی‌البدل
توسعه مدیریت ارتباطات سبز
توسعه مدیریت ارتباطات سبز
بازرس علی‌البدل
شکر
شکر
بازرس علی‌البدل
مجتمع ذوب آهن فرامان کرمانشاه
مجتمع ذوب آهن فرامان کرمانشاه
بازرس علی‌البدل
تجارت بین الملل معین شهروند
تجارت بین الملل معین شهروند
بازرس علی‌البدل
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش
بازرس علی‌البدل
سیم لاکی فارس
سیم لاکی فارس
گنجینه آتیه کیش
گنجینه آتیه کیش
بازرس علی‌البدل
پارسیس کیش
پارسیس کیش
بازرس علی‌البدل
گنجینه آتیه آفتاب کیش
گنجینه آتیه آفتاب کیش
بازرس علی‌البدل
روغن کشی ناب دانه سمنان
روغن کشی ناب دانه سمنان
بازرس علی‌البدل
مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال
مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال
بازرس علی‌البدل
کارگزاری آگاه
کارگزاری آگاه
بازرس علی‌البدل
سبد گردان آسمان
سبد گردان آسمان
گنجینه آتیه
گنجینه آتیه
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان
واسط مالی تیر
واسط مالی تیر
واسط مالی اسفند یکم
واسط مالی اسفند یکم
واسط مالی شهریور دوم
واسط مالی شهریور دوم
واسط مالی آذر دوم
واسط مالی آذر دوم
واسط مالی اسفند دوم
واسط مالی اسفند دوم
بین الملی تک چهره دارو درمان
بین الملی تک چهره دارو درمان
بازرس اصلی
حکمت آشنا ایرانیان
حکمت آشنا ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
واسط مالی اردیبهشت
واسط مالی اردیبهشت
واسط مالی مرداد
واسط مالی مرداد
بازرس علی‌البدل
واسط مالی مرداد دوم
واسط مالی مرداد دوم
کارگزاری بهمن
کارگزاری بهمن
بازرس اصلی
واسط مالی تیر سوم
واسط مالی تیر سوم
واسط مالی شهریور چهارم
واسط مالی شهریور چهارم
واسط مالی مهر سوم
واسط مالی مهر سوم
واسط مالی آذر سوم
واسط مالی آذر سوم
گروه مالی ایرانیان
گروه مالی ایرانیان
بازرس اصلی
کلهر دانه جنوب
کلهر دانه جنوب
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14023886
آگهی تغییرات شرکت کلهر دانه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۸۱۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۵ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی بهمند بشماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی باکدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت و خانم اکرم بکشلو باکدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773346
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740780
آگهی تغییرات شرکت حکمت آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۲ , xxx مورخه ۲۶/۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۰/۰۴/xxx۶ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیر صندوق محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت متولی مجید دهقان به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ضامن نقدشوندگی بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت ضامن نقدشوندگی علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت حسابرس شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت مدیر ثبت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682727
آگهی تغییرات حسابرسی بهمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره آقای هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات، و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات عادی با امضاء انفرادی هر یک از اعضاء هیات مدیره اعتبار دارد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631875
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۸۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ به استناد مجوز شماره xxx۰۱ , xxx مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمحمدحسن ملیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس این شرکت، برای یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631892
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مهر سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۹ , xxx مورخ ۸/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل، به مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای رضا غلامعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف. آقای محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای سیدمحمدحسن ملیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل غیر موظف. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و سایرنامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس این شرکت، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631914
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۶۱۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۱۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۹ , xxx مورخ ۸/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا غلامعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره. غلامرضا ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره. سیدمحمدحسن ملیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس این شرکت، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628314
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۲۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۰۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ ومجوز شماره xxx۹۹/ xxx مورخ ۸/ ۶/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای رضا غلامعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف آقای محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسن ملیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل غیرموظف انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وآقای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی شرکت، برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571644
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ وصورت جلسه تنفسی مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ ونامه شماره xxx۰۸ , xxx مورخ ۰۸/۰۱/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسۀ حسابرسی بهمند شناسۀ ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای علی مشرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسۀ حسابرسی حسابرسین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی ابوالفضل بسطامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530819
آگهی تغییرات شرکت آینده آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۸/xxx مورخ ۴/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام صندوق به صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۹/۴/xxx۹ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی محمد رضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی مجید دهقان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت حسابرس شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیر ثبت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491116
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۲/xxx مورخ ۹/۲/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، آقای علی مشرقی آرائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491125
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۲ , xxx مورخ ۹/۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، آقای علی مشرقی آرائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491150
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۲ , xxx مورخه ۹/۲/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، آقای علی مشرقی آرائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس این شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474601
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی مرداد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۹۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۲۲ , xxx مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450987
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اردیبهشت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ ومجوز xxx۲۲/xxx مورخ ۹/۲/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، آقای علی مشرقی آرائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی xxx۶ نتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450995
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۰۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx / xxx۲۲ مورخ ۹/۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی آقای علی مشرقی آرائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408627
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۰۸ , xxx مورخ ۲۱/۰۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارکان جدید صندوق و نمایندگان به شرح ذیل تعیین گردیدند: مدیرومدیرثبت صندوق شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی شهریارشهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ضامن نقدشوندگی بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی مجید دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و متولی موسسه حسابرسی بهمندبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی علی مشرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسابرس موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406189
آگهی تغییرات حسابرسی بهمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۱۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. نادر رستگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. آقای رسول دوازده امامی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال در ردیف شرکا موسسه قرارگرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و نادر رستگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای رسول دوازده امامی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295473
آگهی تغییرات شرکت مشترک آشنای دی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۶ , xxx مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام مؤسسه به آینده آشنا ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ضامن نقدشوندگی صندوق از شرکت بیمه دی به بانک حکمت ایرانیان تغییر یافت؛ ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشند؛ شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی شهریار شهمیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر صندوق بانک حکمت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی محمد یار محمدی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت ضامن نقدشوندگی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بنمایندگی محمد رضا نادریان کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت متولی موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی علی مشرقی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت حسابرس شرکت کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی شهریار شهمیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر ثبت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113871
آگهی تغییرات شرکت بین الملی تک چهره دارو درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به منظوردرج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925528
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی تیر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۰۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۵ ومجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۸/۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۰/۱۰/۹۴ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس بمدت یکسال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925591
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند یکم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۵ ومجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۸/۲/۹۵ ساز مان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925612
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۲۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰/xxx مورخ ۱۸/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب شد مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925620
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی آذر دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹/ xxx مورخ ۱۸/ ۲/ xxx۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وآقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925637
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی اسفند دوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۶۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ ومجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۹/xxx مورخ ۱۸/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای ماده ۲۵ اساسنامه، مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس این شرکت، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789210
آگهی تغییراتحسابرسی بهمند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد. نادر رستگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء موسسه قرارگرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد. رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. هومن هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. محمدرضا آرزومند صومعه سرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. احمد رضا شریفی قزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. نادر رستگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785062
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۴۳۹
به استناد صورتجلسه صندوق مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲ , xxx مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند «و» ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص تعداد واحدهای مجاز تحت تملک هرسرمایه گذار به شرح زیر اصلاح می‌شود: به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مؤسسان و ضامن نقد شوندگی هر سرمایه گذار می‌تواند حداکثر ۱۰ ٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود. رکن ضامن جبران خسارت یا سود از ارکان صندوق حذف می‌گردد. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۷۱ ماده و ۷۸ تبصره و یک امیدنامه بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید که مطابق با اساسنامه صندوقهای سرمایه گذاری «صرفا در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از درخواست و با پیش بینی سود». ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب گردید: شرکت تأمین سرمایه نوین ش. م xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی مرتضی احمدی ک. م xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر صندوق و بانک سرمایه ش. م xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی مجتبی مالی ک. م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی و شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه ش. م xxxxxxxxx۳۹ بنمایندگی بنفشه عزآبادی ک. م xxxxxxxxx۲ بسمت متولی و مؤسسه حسابرسی بهمند ش. م xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی علی مشرقی آرانی ک. م xxxxxxxxx۵ بسمت حسابرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769516
آگهی تغییرات شرکت گنجینه آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۵۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کفایی محمدنژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت لیزینگ شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ آقای نادر نوروزی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ آقای سیدحسین مظلوم فرزقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769531
آگهی تغییرات شرکت گنجینه آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۵۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کفایی محمدنژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت لیزینگ شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ آقای نادر نوروزی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ساختمان و عمران شهر پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ آقای سیدحسین مظلوم فرزقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656813
آگهی تغییراتصندوق سرمایه گذاری بانک دی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۲/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۰۸/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل صندوق در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولی عصر، بالاتر از جام جم، نبش کوچه پروین، ساختمان مرکزی بانک دی، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. صورتهای سال مالی منتهی به ۲۲/۰۳/xxx۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان حسابرس صندوق وشرکت سبدگردان آسمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به جای موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان متولی صندوق و شرکت کارگزاری بانک دی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به جای شرکت گارگزاری آگاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان مدیر صندوق انتخاب گردیدند و در نتیجه ارکان صندوق به شرح ذیل می‌باشد: شرکت کارگزاری بانک دی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای حامد فلاح جوشقانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیر صندوق بانک دی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای احمد شفیع زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی صندوق شرکت سبدگردان آسمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای حمزه کاظمی محسن آبادی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان متولی صندوق موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان حسابرس صندوق پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647544
آگهی تغییرات شرکت كارگزاري اگاه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx۴ تهران با نمایندگی آقای مهرداد آل علی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره ثبت xxx۵ تهران با نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد ۲ ـ صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422991
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413540
آگهی تغییرات شرکت فیدار تجارت سابین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407609
آگهی تغییرات شرکت روغن كشي ناب دانه سمنان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۴۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ و حساب سود وزیان مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300582
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی بهمند ش ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی ش ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275060
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه ده شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ / ۹ / ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259728
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه هفده شهر تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۳۸۱۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۷۷۷۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277667
آگهی تصمیمات شرکت گنجینه آتیه آفتاب کیش (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۳۱۸۵۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و آقای علی مشرقی آرانی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی از نشانی: جزیره کیش ـ مجتمع اداری تجاری پانیذ ـ واحد اداری شماره ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150461
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پارس سامانه‌های دانش پویا ‌سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۸۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا قدس طینت بشماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای حمید آئینه ساز بشماره ملی xxxxxxxxx۰، آقای فریدون کورنگی بشمارة ملی xxxxxxxxx۳، آقای فرخ ملیحی باسمنج بشماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای محمدرضا قدس طینت بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ مؤسسة حسابرسی بهمند با شناسة ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی بشمارة ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150482
آگهی تغییرات شرکت‌ایده گستر ساتراپ تک ‌سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۲۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۰۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد آقای علیرضا قدس طینت بشمارةملی xxxxxxxxx۵ وفرخ ملیحی باسمنج بشمارة ملی xxxxxxxxx۲ و آقای نوید حسینی بشمارة ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسة حسابرسی بهمندبا شناسةملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی بشمارة ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150504
آگهی تغییرات شرکت تحلیل‌افزار مبتکر میراث ‌سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۲۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بطور کلی مورد تصویب قرار گرفت. ـ هیئت مدیره شرکت متشکل از آقای علیرضا قدس طینت بشمارة ملی xxxxxxxxx۵، فریدون کورنگی بشمارة ملی xxxxxxxxx۳وآقای فرخ ملیحی باسمنج بشمارةملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مجتمع پارس سامانه های دانش پویا xxxxxxxxx۸۳ برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسة حسابرسی بهمند با شناسة ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی با شمارة ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122273
آگهی تغییرات شرکت بافلران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۹۳۵۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقای سید علی یزدانفربه شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید جلیل میرسلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای محمد کاظم اخوان صراف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات "برای در ج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117236
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۸۱۰۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری مسکن به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱ شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری مهر آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت توسعه ساختمان مهر آریا بوم به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و اقای علی مشرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۶/۹۳ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12114038
آگهی تغییرات شرکت سیم لاکی فارس (سهامی‌عام) به‌شماره‌ثبت ۴۱۰۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۱۹۲۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12113858
آگهی تغییرات شرکت راهبران جوان آرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند ش م xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی ش م xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات بازرگانی صهند نفتیران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت بازرگانی پیشکسوتان صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12128801
آگهی تصمیمات شرکت پارسیس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۳۱۹۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۳ مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای xxx۳ انتخاب شدند.

شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزادکیش

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093939
آگهی تصمیمات شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۰۵۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۲۰۳۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12124746
آگهی تصمیمات شرکت گنجینه آتیه کیش سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۹۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۵۲۸۲۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.
۲ـ آقای حمید فرمانی باروق با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای حمید محمد بیگی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالرضا احمدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت گنجینه آتیه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جاوید با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای اسماعیل غفاری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12049044
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سامان غرب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۳۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفندماه xxx۳ انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ ترازنامه و صورت حساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045230
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان دی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434780
آگهی تغییرات شرکت مهر پلاست فرامان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۶۶۰۱۲۵۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- موسسه حسابرسی بهمند بشماره ثبت xxx۵ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰تا تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۵ و آقای کامران سوماری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۵ و آقای حمید اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۵
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434976
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان دی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۲۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9424993
آگهی تغییرات شرکت توربین‌های صنعتی غدیر یزد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۲۸۶ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۱۷۲۸۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.۲) موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ۳) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416189
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت بین الملل پترو انرژی درتاریخ ۱۱/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی مجاز در حوزه نفت گاز و پتروشیمی در داخل و خارج از کشور واردات و صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی ارائه کلیه خدمات تجاری و فنی و مهندسی و تخصصی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی مشارکت و فعالیت در امور پایین دستی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی واردات و صادرات ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مربوط به حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و موسسات وابسته و خصوصی اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی انرژی وسایط نقلیه انجام امور تجاری مربوط به واردات و صادرات امور گمرکی و فروش کلیه وسایط نقلیه (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران , خیابان آفریقا , بالاتر از میرداماد, خ شهید ستاری , نبش کوچه مدیر, پلاک ۲ کدپستی: xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳,xxx /ش مورخ ۹/۹/۹۳ نزد بانک شهر شعبه میدان فردوسی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه شماره ثبت xxxxxx شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی پیام عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت جهان آتیه شهر کیش شماره ثبت xxx۵۶ شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی اسمعیل غفاری شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره شرکت گروه پترو انرژی شهر شماره ثبت xxxxxx شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰بنمایندگی علی مروی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمان عمران شهر پایدار شماره ثبت xxxxxx شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آرش شهبازی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره جهان تجارت شهر آتیه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413360
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت وصنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۹۰۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۳۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی بهمند بشماره ثبت xxx۵ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را بعنوان بازرس برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409622
آگهی تغییرات شرکت مرکب البرز ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت بعنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405379
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳/ ۱۰/ ۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413287
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳/ ۱۰/ ۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۲مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9386383
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری ابتکار سازه ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۲۹۶۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۵۲۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰رابه عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی ارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند: اقایان: احمدآقا ترک نژاد ک.م xxxxxxxxx، سعیدمدلل ک.م xxxxxxxxx۱ و مسعودمدلل ک.م xxxxxxxxx۴ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768373
آگهی تغییرات شرکت صنعت خورشیدی پارس سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۲۰۰۱۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای منوچهر سپهری ش م xxxxxxxxx۴ آقای آرش سپهری ش مxxxxxxxxx۴ وخانم حمیراء مغازه ش م xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت بازرس اصلی وآقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768392
آگهی تغییرات شرکت پارس مشعل سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۸۵۹۵۴ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان منوچهر سپهری به کدملی xxxxxxxxx۴ آرش سپهری به کدملی xxxxxxxxx۴ خانم حمیراء مغازه به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نماینگی آقای رضا آتش به سمت بازرس اصلی وآقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761816
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی باکدملی xxxxxxxxx۵به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747701
آگهی تغییرات شرکت همشهری سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۶۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۷۷۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/۳۰ مورخ ۱۶/۴/xxx۳ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی کدملی xxxxxxxxx۵ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد شهرداری تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ سازمان مدیریت پسماند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ سازمان زیبا سازی شهر تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713746
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک دی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۹۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی باکدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713823
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب گردید. مؤسسة حسابرسی بهمند به ش.م xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. شرکت های تأمین سرمایۀ نوین به ش.م xxxxxxxxx۰۰ و کارگزاری تأمین سرمایۀ نوین به ش.م xxxxxxxxx۰۶ و مدیریت سرمایۀ اقتصاد نوین به ش.م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامة دنیای اقتصاد به عنوان روزنامة کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708674
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه ساختمانی شهر آتیه درتاریخ ۰۳/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مرتبط ساختمانی و بهداشتی وارائه کلیه خدمات تجاری فنی و تخصصی و مشاوره ای مرتبط در داخل و خارج از کشور.عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های ابرسانی و مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی.احداث ساختمان و شهرک و مجتمع های مسکونی و تأسیس کارخانجات و احداث هر نوع ساختمان و احداث هر نوع کارخانه که برای انجام عملیات قید شده در بند فوق الذکر ضروری باشد.مشارکت و سرمایه گذاری در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی و خرید و فروش اجاره ابزار و ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و مصالح ساختمانی از داخل و خارج کشور.همچنین خرید وفروش مصالح ساختمانی صادرات و واردات تجهیزات و مصالح نوین استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان و انتقال تکنولوژی از خارج کشور.اخذ تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی.ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ شعب و نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی.شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی.کارگزاری در واردات و صادرات و ترخیص از گمرکات کشور کلیه ماشین آلات، تجهیزات و مصالح و لوازم و سایر اقلام مرتبط با نوع فعالیت و موضوع شرکت.انجام کلیه فعالیتهای مجاز صنعتی، ساختمانی و بازرگانی.مشارکت برای انجام تمام و یا هر یک از عملیات و اقدامات بالا در شرکت های موجود، تأسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت و مبادرت به انواع معاملات و عقوداسلامی. و انجام فعالیت های که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط و جهت تحقق اهداف شرکت لازم و ضروری است هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ضلع جنوب غربی میدان فردوسی برج شاهنامه ط۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx.xxx.xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۳ مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه احمد قیصر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: احمد دنیامالی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمان عمران شهر پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وناصر اخوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وغلامحسین تابش فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت جهان تجارت شهر آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و کاظم شاکر به شماره ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت مسکن و ساختمان جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱به سمت عضو هیئت مدیره و حسین محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681480
آگهی تغییرات شرکت او آزه خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672777
آگهی تغییرات شرکت فریر آسا طب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۰۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۴۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667804
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه کارآفرینی ملت در تاریخ ۲۷/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مشارکت در راه اندازی،توسعه و تجاری سازی طرح های کارآفرینی با فن آوری بالا اعم از تولیدی و خدماتی و نیز کلیه عملیات و اقداماتی که در اجرای این موضوع مفید و ضروری باشند نظیر: ـ انجام کلیه معاملات و عملیات و اقداماتی که در اجرای موضوع فعالیت شرکت (نظیر خرید، تهیه، اجاره و یا در اختیار گرفتن زمین، ساختمان و یا هر نوع مال غیرمنقول) در داخل و خارج از کشور ضروری باشند. ـ . مطالعه، طراحی، تهیه طرح کسب و کار، ارزشگذاری و مشارکت در اجرای طرح ها و پروژه های کارافرینی با فن اوری بالای افراد و نهادها ـ . ارایه مشاوره فنی،حقوقی و مالی در زمینه راه اندازی،توسعه و تجاری سازی پروژه های کارافرینی. ـ مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های کارافرینی با فن اوری بالا اعم از خرید مستقیم یا خرید از طریق بازار ایده در فرابورس ـ . تشکیل کنسرسیوم و شرکت در همکاریهای استراتژیک با نهادهای دولتی، شرکتها و دانشگاههای داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف شرکت ـ مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی (از قبیل تأسیس شرکت). ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها درون مرزی و برون مرزی هر قسم کسب و کار مجاز. ـ مشارکت در راه اندازی شرکتهای جدیدالتاسیس با فن اوری بالا درون مرزی و برون مرزی و ایجاد هلدینگ ـ . حضور در همایشها، نمایشگاهها و سمینارهای تجاری بازرگانی صنعتی عمرانی تولیدی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای مجاز داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ـ اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنان در کلیه زمینه های مذکور. ـ خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه ها و واحد ها و شرکت های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی و کشاورزی، عمرانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت های شرکت مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور. ـ راه اندازی، توسعه و تجاری سازی شرکت های کارافرینی در کلیه مراحل تاسیس اعم از مطالعات بازار، انتخاب تیم مدیران کلیدی، تهیة طرح کسب و کار و مدیریت طرح تا مرحله خروج ـ هماهنگی جهت تشکیل سندیکا جهت تأمین منابع شرکت های کارافرینی متقاضی با هدف کمک به اینگونه شرکتها در افزایش ظرفیت تولید، توسعة محصولات و بازارها ـ همکاری و عقد قرارداد با سرمایه گذاران نهادی و شخصی جهت تأمین منابع مراحل مختلف سیکل عمر شرکت های کارفرینی، ـ مشارکت در تشکیل صندوق های سرمایه گذاری فعال در سرمایه گذاری شرکت های کارافرینی و تأسیس این صندوق ها با همکاری نهادهای دولتی، موسسات و نهادهای پولی و مالی و اشخاص حقیقی در راستای اهداف شرکت ـ عقد قرارداد و تفاهم نامه با افراد، شرکت ها، دولت، سازمان های حرفه ای یا هر نهاد قانونی دیگر که برای پیشبرد اهداف شرکت ضروری باشد. ـ عضویت در انجمن ها و نهادهای مرتبط با حوزة فعالیت شرکت یا هر نهاد دیگری که به پیشبرد اهداف شرکت کمک نماید و یا اقدام به تأسیس اینگونه انجمن ها و تشکل ها در صورت لزوم، ـ افتتاح حساب برای شرکت نزد بانک ها و قبول و یا صدور چک، برات، سفته، بارنامه، و سایر اوراق بهادار قابل ظهر نویسی یا قابل واگذاری در ارتباط با عملیات شرکت، ـ ادغام، تملیک، اکتساب یا پیشنهاد خرید صندوق های مرتبط با حوزة فعالیت شرکت، ـ انعقاد هر گونه قرارداد، موافقت نامه، تفاهم نامه در چارچوب قوانین و مقررات با افراد، شرکت های دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی واجد شرایط برای پیشبرد اهداف شرکت، ـ کسب حقوق و امتیازات ضروری برای پیشبرد اهداف شرکت از نهادهای دولتی و عمومی، ـ افتتاح شعب و نمایندگی های شرکت در ایران و سرتاسر جهان در صورت لزوم. ـ انجام فعالیت های بین المللی راساً یا از طریق عامل و کارگزار، یا شرکت فرعی و یا هر شکل قانونی دیگر، ـ عقد هر گونه قرارداد تجاری و اقتصادی با کشورهای جهان و عملیات بازرگانی که برای پیشرفت کار شرکت لازم باشد. ـ اخذ نمایندگی از نهاد های مالی و سرمایه گذاری کارافرینی ایرانی و خارجی و نیز اعطای نمایندگی به شرکت ها و مؤسسات مجاز برای پیشبرد اهداف شرکت، ـ ایجاد نمایشگاه و برگزاری همایش داخلی و خارجی و نیز شرکت در نمایشگاه ها و همایش های ملی و بین المللی و در کل هرگونه اقدام ترویجی برای پیشبرد اهداف شرکت. ـ در هریک از موارد فوق در صورت لزوم از هریک از مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم اخذ خواهد شد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲ مورخ ۲/۱/۹۳ نزد بانک ملت شعبه خیابان پارک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: قربان قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازشرکت گروه مالی ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ (سهامی عام) به سمت ریس هیأت مدیره،رضا باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف طرف دانشگاه صنعتی شریف با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت نایب ریس هیأت مدیره،عباس نیکچری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره، محمود هوشمند جنید اباد xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت تامین سرمایه بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای مجید ده بیدی پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و اقای حجت اله گودرزیبه شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل خارج از اعضا هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیر عامل با امضاء ریس هیأت مدیره و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی. علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655490
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پترو انرژی شهر در تاریخ ۱۵/۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت:سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی در داخل و خارج ازکشور.انجام امور بازرگانی، واردات و صادرات در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی وانرژی.ارائه کلیه خدمات تجاری، فنی و مهندسی و تخصصی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، اعم از انرژی خورشیدی، بادی و سایرانرژی های نو. ایجاد شرکت و مشارکت در سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری و صندوقهای مربوط به حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، خرید سهم الشرکه واحدهای سرمایه‎‎گذاری و صندوقهای مربوط به موضوع. مشارکت و فعالیت در امور حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی واردات و صادرات ماشین الات در انرژی و پتروشیمی و پالایشگاه و ترخیص کالا.کارگزاری قراردادهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی واجرای قراردادهای مذکور.خرید و فروش مصالح و مواد صنعتی و معدنی و خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتورسیکلت و سایر موارد. خرید و فروش اموال غیر منقول جهت توسعه و گسترش فعالیت.اخذ نمایندگی از شرکتهای حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی اخذ تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه پذیر از منابع مختلف داخلی و خارجی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی. شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و موسسات وابسته و خصوصی و انجام فعالیت های که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط و جهت تحقق اهداف شرکت لازم و ضروری است.موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سپهبد قرنی نبش خیابان خسرو بانک شهر کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹۰/۹۳ مورخ ۲۷/۵/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ بانک شهر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای حسین محمد پورزرندی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ ـ گروه توسعه اقتصادی رستا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای مرتضی عزیزی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضوهیئت مدیره ۳ ـ صرافی شهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۴ ـ سرمایه گذاری شهر آتیه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای فریدون ثقفیان کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ۵ ـ توسعه تجارت جهان اتیه شهر کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی کد ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان مدیرعامل وعضو مدیره اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شرکت حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656185
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن آباد دی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهمند دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ را به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651425
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و علی مشرقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626894
آگهی تغییرات شرکت مسکن و ساختمان جهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۴۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" همشهری" جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627447
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۵۸۴۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۱۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰بعنوان بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625053
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۵۷۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614194
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه ده شهر تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۵۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی ها شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ شرکت نوسازان شهر تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ شرکت بانک شهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614371
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل صنایع روغن بار گلزا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۲۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۷/ ۱۱ مورخ ۵/ ۵/ ۹۳ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت توسعه کشت نوآوران پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ انجمن صنفی صنایع روغن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654475
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی ثمین پردازان کبیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۱۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۱۳۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰ اسفند xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654478
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی ثمین پردازان کبیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۱۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۱۳۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰ اسفند xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600296
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579020
آگهی تغییرات شرکت سازنده توربو کمپرسور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566059
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارج سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544026
آگهی تغییرات شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535160
آگهی تغییرات شرکت آماد انرژی دژ شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۰۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538745
آگهی تغییرات شرکت ساختمان عمران شهر پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525025
آگهی تغییرات شرکت پرشیا خودرو سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۰۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عبداله حقیقت بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علیرضا میر پنهان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهران راسخ جهرمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رضا رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سید جواد سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510599
آگهی تغییرات شرکت ایوان بهشت سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۳۴۰۷۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ،
شرکت ایران سازه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ،
شرکت پارس سازه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510611
آگهی تغییرات شرکت دوار محرک سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۵۳۲۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرا نی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474770
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۱۱۹۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495450
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۸/xxx۲ شرکت اوجان شیمی تبریز سهامی خاص بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ که در مورخه ۱۳/۰۳/xxx۳ به این اداره واصل گردیده، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیده است:
ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۱ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ با توجه به موارد مطرح شده در مجمع باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی بهمند شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1495884
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۸/xxx۲ شرکت اوجان شیمی تبریز سهامی خاص بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ که در مورخه ۱۳/۰۳/xxx۳ به این اداره واصل گردیده، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیده است:
ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۱ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ با توجه به موارد مطرح شده در مجمع باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی بهمند شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1496761
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۸/xxx۲ شرکت اوجان شیمی تبریز سهامی خاص بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ که در مورخه ۱۳/۰۳/xxx۳ به این اداره واصل گردیده، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردیده است:
ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۱ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ با توجه به موارد مطرح شده در مجمع باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی بهمند شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530257
آگهی تغییرات شرکت ارتباط مشترک شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان و صورت های مالی سال xxx۲ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589814
آگهی تغییرات شرکت صرافی شهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۱۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456486
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۲/۹۲ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند شناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضا هیئت مدیره برای ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت چاپ بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
شرکت ساختمانی بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۰
شرکت بهسازان ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت اعضا هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464752
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۲۰۳۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441937
آگهی تغییرات شرکت فریر آسا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۴۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450864
آگهی تغییرات شرکت نو‌سازان منطقه هفده شهر تهران سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۸۱۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۷۴۴۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر شماره ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت عمران و مسکن سازان ایران شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت نو سازان شهر تهران شماره ملی xxxxxxxxx۴۶
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418606
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت قند شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۶۹۸۶۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل ۲ سال تعیین گردیدند:
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۹۰
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۵۸
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۴۵
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۵۸
شرکت به پخش (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۲۴
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412312
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۷۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت روغن نباتی پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ شرکت روغن نباتی جهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ و شرکت روغن نباتی شیراز با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ شرکت صنعتی بهشهر شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ و شرکت مارگارین با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ و شرکت کشت و صنعت شمال (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ شرکت اکسدانه با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420864
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری شهر سهامی خاص ‌شماره ثبت ۳۵۳۴۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۸۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398629
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۳/xxx۲ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سالxxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396219
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه زیست فناوری ملت
در تاریخ۲۷/۱۲/xxx۲ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
بررسی و امکان سنجی طرح های تقاضا محور در حوزه ی زیست فناوری بررسی بازار سرمایه و سرمایه گذاری در طرح های دارای توجیه اقتصادی و فنی مناسب در حوزه زیست فناوری فراهم ساختن زمینه ی مناسب برای تسریع تجاری سازی نتایج تحقیقات طرحهای زیست فن آوری و جلب مشارکت افراد حقیقی و حقوقی صاحب دانش فنی و صاحب سرمایه خارجی و داخلی در جهت گسترش حوزه زیست فن آوری شناسایی ایده های ناب دانش بنیان مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و سرمایه گذاری در آنها با هدف کسب سود تجاری سازی محصولات دانش بنیان و خلق ثروت از دانش فنی مربوطه حمایت از نخبگان دانشگاهی با تاکید بر تجاری سازی دانش فنی آنها با رویکرد خلق مزیت و ارزش افزوده در بازار کمک به ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان در چهارچوب قوانین و مقررات همکاری, سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها, پروژه ها و طرح های تولیدی, پیمانکاری, مشاوره ای, خدماتی و بازرگانی و هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور انتقال و بومی سازی تکنولوژی و صدور تکنولوژی در سطوح ملی و بین المللی و عقد قراردادها و تفاهمنامه های لازم در این خصوص برگزاری سمینارها و همایش های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت انجام خدمات نظارت فنی بر پروژه های پژوهشی, اجرایی و مشاوره ای و برنامه ریزی در اجرا در سطوح ملی, منطقه ای و جهانی مرتبط با اخذ نمایندگی از سایر شرکت های داخلی و خارجی و نیز اعطای نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور در خصوص موضوع فعالیت شرکت دریافت تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید, فروش, واردات و صادرات کالا و خدمات, تجهیزات, ماشین آلات و مواداولیه در خصوص موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران خیابان ولنجک خیابان هجدهم بن بست شب بو پلاک۳ ک پ xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم بهxxx۰۰ سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعدادxxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۱/xxxمورخ۸/۱۱/۹۲ نزد بانک ملت شعبه ولنجک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ ولی اله روشن به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) علی کمیلی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به نمایندگی از شرکت بیمه ما
و اکبر بابانیا به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت زیست فناوری زیست درمان محمدمهدی احمدآخوندی به سمت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از جهاد دانشگاهی
و محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از گروه مالی ملت و محمدعلی جلیلی به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
حسابرسی بهمند به شماره ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی
علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383003
آگهی تغییرات شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351406
آگهی تغییرات شرکت پرشیا خودرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۶۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ملی به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359262
آگهی تغییرات شرکت مرکب البرز ایران سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر شهریور xxx۲ تصویب شد روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت بعنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344302
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند ش.ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها و اعلامیه های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344585
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۶۰۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313084
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارج سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۹۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299674
آگهی تغییرات شرکت نماد نوین آناهیتا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۶۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی سلطان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای محمدرضا صاحب نسق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای ارسلان شکیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای حکمت اله ملاصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای فروزان ستوده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای عبدالمجید ظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای سلیمان شریفی نارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی و آقایان: کامران صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ کیخسرو کیارش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296105
آگهی تغییرات شرکت مسکن و ساختمان جهان سهامی خاص به ‌شماره ثبت۲۷۴۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۲۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354934
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292608
آگهی تغییرات شرکت سازنده توربو کمپرسور شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۶۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ را بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
سازمان صنایع هوافضا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت ثمین پردازان کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و مهدی نوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و ماشااله عدالتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292607
آگهی تغییرات شرکت اوآزه خاورمیانه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت انرژی اوآزه آلمان و آقای محمد کبیری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای تورج رنجبری وحید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274473
آگهی تغییرات شرکت ارتباط مشترک شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261432
آگهی تغییرات شرکت بافلران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۹۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287494
آگهی تغییرات شرکت مهندسی خدمات نفتگران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۴۴۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۳۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306355
آگهی تغییرات شرکت اکتشافی معدنی زرکاوان ارسباران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۳۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرس بهمند با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل: شرکت اییدا (سهامی خاص) با کدملیxxxxxxxxxxxx۳ و آقای علی تابش به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای علیرضا اورعی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای علی محمدی جوآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای دونگ بینگ هویی با کدملیxxxxxxxxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالxxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233599
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۷۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود مشرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237275
آگهی تصمیمات شرکت ایران پرسیت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۷۵۳۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲/۷/۹۲ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ شرکت به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند و آقای علی مشرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقایان علیرضا روحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی ثقه الاسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به نمایندگی آقای حسین کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و داود چمنی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سرکارخانم مهربانوعاملی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند درنتیجه آقای علیرضا روحانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی ثقه الاسلامی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به نمایندگی حسین کاظمی و آقای داود چمنی حیدری و سرکار خانم مهربانو عاملی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ثقه الاسلامی با حفظ سمت به عنوان قائم مقام مدیرعامل تعیین و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات با امضای علیرضا روحانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به اتفاق یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره یا وکلای قانونی ایشان متفقا" با مهر شرکت یا با امضای مهدی ثقه الاسلام نائب رئیس هیئت مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره یا وکلای قانونی ایشان متفقا" با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق مربوط به دادگاهها در کلیه مراحل دارسی و تفویض وکالت به وکلای دادگستری جهت دفاع از حقوق شرکت منحصرا" با امضای رئیس هیئت مدیره یا وکیل قانونی ایشان به تنهایی و یا نائب رئیس هیئت مدیره یا وکیل قانونی ایشان به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتهای رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249144
آگهی تغییرات شرکت راهبران جوان آرمان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۷۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272171
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان سامان غرب سهامی خاص شماره ثبت ۹۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۳۹۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:
الف) ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ و صورت سود و زیان و جریانات وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
ب) موسسه حسابرسی بهمند شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کد ملی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ج) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ مسئول ثبت شرکت های کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204583
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و همشهری، به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت؛ جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203146
آگهی تغییرات شرکت آماد انرژی دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه، حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و آقای علی مشرقی آرانی با کدملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200563
آگهی تغییرات شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196261
آگهی تغییرات شرکت همشهری سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۹۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۷۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189188
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی ری سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیر الانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترزنامه وحساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند ش.م xxxxxxxxx۹۰ بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی ک.م xxxxxxxxx۵ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464164
آگهی تغییرات شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۵۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه اطلاعات درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160560
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیرو شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ تراز و حسابهای مالی سال xxx۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156582
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن انسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آماد انرژی دژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و آقای مهدی گوهربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161222
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای۱ سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154352
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان دی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۲۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184285
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی هگمتانه سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۱۶۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۳۵۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۰ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی بهمند ش ملی xxxxxxxxx۹۰ بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150166
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند با ش ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173497
آگهی تغییرات شرکت جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۳۴۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۲۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۲ که در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157228
آگهی تغییرات شرکت توربین‌های صنعتی غدیر یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۲۸۱۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ صورتهای مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت ۲ ـ موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124555
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیکی پارمیدا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۹۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ برای موسسه حسابرسی بهمند ش ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی کدملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126380
آگهی تأسیس شرکت تحلیل افزار مبتکر میراث سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۵/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۵/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه مهندسی نرم افزار و سامانه شامل طراحی و نصب و اجرا و راه اندازی نظارت و پشتیبانی فنی و ارائه بسته خدمات اینترنتی ـ توسعه راهبردی پروژه های کلان نرم افزاری ـ تولید محصولات استراتژیک فناوری پایه فعالیت جهت ارائه راهکارهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین فعالیت به عنوان یک پیمانکار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ظرفیت اجرای پروژه های مقیاس بزرگ و تجاری سازی در زمین های فن آوریهای نوین تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت طراحی صفحات اینترنتی و انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک ارائه راهکارهای جامع فناوری نرم افزار در امور تجارت الکترونیکی و برنامه ریزی منابع سازمانی پس از اخذ مجوزهای لازم شرکت در نمایشگاههای رایانه ای و فن آوریهای نوین در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی و دولتی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی برای شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تجریش خ جعفرآباد کوچه سعادتی ـ پ ۲۶ زنگ اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۲ مورخ ۴/۴/۹۲ نزد بانک اقتصادنوین شعبه تجریش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای فریدون کورنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای حامد قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای حامد قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126381
آگهی تأسیس شرکت ایده گستر ساتراپ تک سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۵/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۵/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات در زمینه مهندسی نرم افزار و سامانه شامل طراحی و نصب و اجرا و راه اندازی نظارت و پشتیبانی فنی و ارائه بسته خدمات اینترنتی ـ توسعه راهبردی پروژه های کلان نرم افزاری ـ تولید محصولات استراتژیک فناوری پایه فعالیت جهت ارائه راهکارهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین فعالیت به عنوان یک پیمانکار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ظرفیت اجرای پروژه های مقیاس بزرگ و تجاری سازی در زمینه فن آوریهای نوین تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت طراحی صفحات اینترنتی و انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک ارائه راهکارهای جامع فناوری نرم افزار در امور تجارت الکترونیکی و برنامه ریزی منابع سازمانی پس از اخذ مجوزهای لازم شرکت در نمایشگاههای رایانه ای و فن آوریهای نوین در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای خصوصی و دولتی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی برای شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تجریش خ جعفرآباد کوچه سعادتی ـ پ ۲۶ زنگ اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۲ مورخ ۴/۴/۹۲ نزد بانک اقتصادنوین شعبه تجریش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای فریدون کورنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای نوید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای نوید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121431
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهمند موسسه به ‌شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان رضا آتش و علی مشرقی آرانی و هومن هشی به ترتیب با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ترتیب به میزان xxx/xxx/۲ ریال افزایش دادند و آقای محمدرضا آرزومندصومه سرایی فرزند طاهر به شماره شناسنامه xxx صادره از صومعه سرا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای احمدرضا شریفی قزوینی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه xxx۰۴ صادره از اصفهان به کد ملی xxxxxxxxx۹ هر کدام با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال در ردیف شرکای موسسه قرار گرفتند درنتیجه سرمایه موسسه به مبلغ xxx/xxx/۷ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. رضا آتش به کد ملی xxxxxxxxx۳ و علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و هومن هشی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدو انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها و چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر و سایر مکاتبات عادی با امضا انفرادی هر یک از اعضا هیات مدیره معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112808
آگهی تغییرات شرکت کالای شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ۲۵/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱به تصویب رِسید.
۲ـ موسسه حسابرسی و بهمند به شناه ملیxxxxxxxxx۹۰ و آقای علی مشرقی با کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. .
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304568
آگهی تاسیس شرکت فیدار تجارت سابین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۴/xxx۲ بشماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۴/xxx۲ از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
ـ موضوع شرکت: خرید و فروش تولید توزیع بسته بندی واردات و صادرات و خدمات پس از فروش نهادهای کشاورزی اعم از انواع کود و سم های مجاز و نهادهای دامی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تهیه تامیین تجهیز ساخت و نصب و نگهداری فنی و نظارت فنی بر کلیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات صنعتی و کشاورزی عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطاء نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد شعب در سراسر کشور و ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی تامین نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی و ایجاد مراکز خرید و فروش بوجاری بذرگیری ضدعفونی بسته بندی محصولات کشاورزی و ساخت انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و انجام مطالعات کاربردی و بازرسی فنی بمنظور توسعه تولید انواع نهاده های کشاورزی خرید و فروش توزیع و واردات و صادرات کلیه محصولات پتروشیمی مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت:
استان تهران ـ شهر تهران خ ونک غربی روبروی بوستان آفتاب پ xxx ط اول جنوبی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶۰ مورخ ۹/۴/xxx۲ نزد بانک دی شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ آقای محمود مهدیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ آقای علی قلعه نوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ آقای ناصر دارایی پور ارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای ناصر دارایی پورارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی
۲ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095778
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت شهر آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۴۹۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074497
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه ده شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۲۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078717
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
ارائه خدمات فنی و مهندسی و ساختمانی انجام کلیه عملیات مجاز تجاری داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، کشاورزی و ساختمانی راه سازی خرید و فروش یا تملیک اموال منقول و غیرمنقول برای شرکت تحت هر نوع عقد قرارداد و معامله و شرایط قراردادی تامین و حفظ و نگهداری تاسیسات و بهره برداری واحدهای اداری خدماتی پشتیبانی (پیمانکاری و مطالعاتی) انجام کلیه فعالیتهای مجاز مربوط و همچنین عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی نظارت و مدیریت اعم از مطالعه اجرا در پروژه های اجرایی تولیدی ساختمانی صنعتی و معدنی کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت ارائه خدمات آموزش پرسنل سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه شرکت ها از طریق تاسیس شرکتهای جدید یا از طریق مشارکت در سهام شرکتهای موجود و یا سایر شیوه های مرتبط دادن نمایندگی یا اخذ نمایندگی واحدهای تولیدی اجاره دادن و اجاره گرفتن هر نوع کالای منقول و فرایند های دولتی و غیردولتی در داخل یا خارج از کشور استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل یا خارج از کشور.
مشارکت در پروژه های عمرانی و دولتی و خرید اوراق مشارکت صادره توسط سازمان های دولتی اعم از اوراق مشارکت ریالی یا اوراق مشارکت ارزی.
در تاریخ ۶/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065889
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095964
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085545
آگهی تصمیمات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شماره ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ش.م xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی امید علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان ش.م xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی محمدشهاب سیدجلالی گنابادی به شماره xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به ش م xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی حمیدرضا غیایی به شماره xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمان مهر آریا بوم به ش م xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی مصطفی ازگلی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهرآسا به ش.م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی فرید فیوضاتی حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مریم باقری کلهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد چک و سایر مدارک تعهدآور با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره موضوع بندهای ۷ ـ ۴ ـ ۱ و ۱۸ الی ۲۱ ماده ۸۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050179
آگهی تاسیس شرکت مجتمع پارس سامانه‌های دانش پویا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: مشاوره و انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی و اقتصادی مشتمل برطراحی نصب اجرا راه اندازی نظارت و پشتیبانی فنی در انواع پروژه‌های مدیریتی و مهندسی تجهیزات و فن آوری اطلاعات (آی تی) و ارائه کلیه خدمات مرتبط با سیستم‌های امنیتی شبکه سرمایه گذاری در پروژه‌های بازرگانی مدیریتی پژوهشی مطالعاتی مرتبط با سامانه‌های فن آوری مشارکت برای اجرای پروژه‌ها با سایر شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری در انواع شرکتها از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مدیریتی و سامانه‌های فن آوری و تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور شرکت در مزایدات و مناقصات بخش خصوصی و دولتی اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و برگزاری و شرکت در نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارجی در راستای اهداف شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تجریش خ جعفرآباد کوچه سعادتی پ ۲۶ زنگ اول کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به شش هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد شش هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲/۹۶ مورخ ۴/۲/xxx۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه تجریش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای علی رضا قدس طینت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای حمید آئینه ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای فریدون کورنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای فرخ ملیحی باسمنج به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ آقای فریدون کورنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی بهمند با نمایندگی آقای علی مشرقی آرانی به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078726
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسور سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و آقای علی مشرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰, شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰, شرکت ارج (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹, شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴ و شر کت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به سمت اعضای علی البدل
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093003
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه پانزده شهر تهران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۵۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078247
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید.
در تاریخ ۹/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043705
آگهی تأسیس شرکت تجهیزات پزشکی صبا یاسمین رز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: واردات، صادرات، فروش و تولید دارو یا مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و بخش هایی از آن، مایحتاج درمانی و بهداشتی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت. ۲ مشارکت با موسسات دولتی، غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه وظائف شرکت ۳ مشارکت و همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیتهای توجیه پذیر در داخل و خارج از کشور. ۴ انجام هرگونه معاملات و عملیات مجاز بازرگانی در زمینه وظائف شرکت ۵ اخذ و یا اعطای نمایندگی بر حسب ضرورت. ۶ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی یا خارجی. ۷ دریافت و ارایه خدمات مشاوره‌ای، نظارت، مدیریت و نمایندگی در زمینه فعالیت‌های شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان ولیعصر شمالی ضلع شمال شرقی پارک ساعی کوچه ساعی یک پلاک ۹ کدپستی xxxxxxxxx۳. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود مهدیه به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت مبدل شیمی البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای میرمسعود میرخواه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت توربینهای صنعتی غدیر یزد سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمد دلیل به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای بهنام توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039534
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۳/xxx۱ شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به سال xxx۰ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028683
آگهی تغییرات شرکت فن آوران پلی اوره تان کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۵۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004115
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ژاک نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا ستایش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا علوب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۰۹/۱۱/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999307
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ارج سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۱۶۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۹۲۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به ش مxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس قانونی و اصلی و علی مشرقی به ک مxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980961
آگهی تصمیمات شرکت ارج زاد سهامی‌خاص به شماره ثبت۱۸۲۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۳۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به ش مxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ک مxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978515
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی نورآور تدبیر سهامی خاص شماره ثبت۱۲۸۲۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۶۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: مجمع حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967218
آگهی تاسیس شرکت خدمات صبا تجارت یاس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ مشارکت در خرید یا ایجاد دامداری و بهره برداری از آنها، کشتارگاهها، سردخانه ها، کارگاههای بسته بندی گوشت و فراهم نمودن و تهیه و توزیع گوشت قرمز و سفید و متفرعات آنها و نگهداری دام و طیور. ۲ـ مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت قرمز و سفید و متفرعات آنها و نهادهای دامی و کشاورزی. ۳ـ مشارکت با موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه وظائف شرکت. ۴ـ مشارکت و همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت های توجیه پذیر در داخل و خارج از کشور. ۵ـ انجام هرگونه معاملات و عملیات مجاز بازرگانی در زمینه وظائف شرکت. ۶ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی یا خارجی. ۷ـ دریافت و ارایه خدمات مشاوره ای، نظارت، سرپرستی، مدیریت و نمایندگی در زمینه فعالیت های شرکت
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولی عصر شمالی ـ بالاتر از توانیر کوچه شاهین پلاک ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۲ مورخ ۱۸/۰۷/xxx۱ نزد بانک سرمایه شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت بازرگانی پیشکسوتان صبا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود مهدیه به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای میرمسعود میرخواه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ شرکت مبدل شیمی البرز سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدمحمد دلیل به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای سیدمحمد دلیل به نمایندگی از شرکت مبدل شیمی البرز سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281904
آگهی تصمیمات شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۳۰ و شرکت بازرگانی نیک نفت به ش م xxxxxxxxx۲۶ و شرکت بازرگانی نفت یاب به ش م xxxxxxxxx۵۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357195
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۲۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963283
آگهی تصمیمات شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۳۰ و شرکت بازرگانی نیک نفت به ش م xxxxxxxxx۲۶ و شرکت بازرگانی نفت یاب به ش م xxxxxxxxx۵۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964212
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۲۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941509
آگهی تاسیس شرکت چاپ و نشر همراهان هنر فردا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار کاروکارگر آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: ایجاد و اداره چاپخانه ، لیتوگرافی، صحافی، و سایر مشغال مرتبط با چاپ پس از اخذ مجوزهای قانونی. ـ۲ نشر و پخش کتاب، نشریات و محصولات فرهنگی پس از اخذ مجوزهای قانونی ۳ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز ۴ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه معاملات و عملیات تجاری، صنعتی، طراحی و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای تولیدی، تجاری و تعاونی ها مبادرت نماید.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان فاطمی ـ خ دائمی ـ کوچه همتی ـ پلاک ۱۳ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱/xxx۴/۱۲ مورخ ۸/۳/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه بلوار سامان پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای علی طارمی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای افشین فتاح زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای اصغر پیله وریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ خانم مریم سادات حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ۵ـ آقای داود شایسته خصلت بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ۵ـ آقای محمد مجری سازان طوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند بشماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی آرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943100
آگهی تصمیمات شرکت مرکب البرز ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۴۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی مشرقی آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از موسسه حسابرسی بهمند با ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و در آخرین روز شهریور ماه سال بعد خاتمه می یابد. در سال اول تغییر دوره مالی از اول فروردین ماه تا ۳۱ شهریور ماه خواهدبود. در نتیجه ماده ۳۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934137
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت شهر آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۸۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم بانام, به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده, افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی , آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ آفریقا بلوار ستاری نبش کوچه مدیر پلاک۲ واحد۱ کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932976
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۵/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی عباس فریور به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی خدمات نفتگران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی علی اکبر بهرامی به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی فضل اله وکیلی فرد به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی احمد نصیری به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکتهای سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ و خدمات حفاری صنایع نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به جای علی مشرقی آرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات هیئت مدیره به شرحهای بندهای۴و۷و۹و۱۳و۱۴و۱۶و۱۷و۱۹ مندرج در ماده۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10069699
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی عباس فریور به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی خدمات نفتگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی ناصر مالکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی علی اکبر بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی فضل اله وکیلی فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی احمد نصیری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکتهای سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و خدمات حفاری صنایع نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به جای علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات هیئت مدیره به شرحهای بندهای ۴ و ۷ و ۹ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ مندرج در ماده ۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923191
آگهی تصمیمات شرکت صبا نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 920741
آگهی تاسیس شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ایجاد تاسیس مشارکت توسعه تکمیل و خرید انواع کارخانجات و بنگاههای اقتصادی و خدماتی در بخش های مختلف اعم از صنعت معدن سیستم های حمل و نقل فناوری کشاورزی بازرگانی خدماتی درمانی ورزشی ساختمانی انرژی مدیریتی مشاوره ای و ارائه انواع خدمات مشاوره ای در مدیریت امور اشخاص حقیقی و حقوقی در انواع بازارها در داخل و خارج از کشور به تنهایی یا با مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی ارائه خدمات مورد در خواست سرمایه گزاران حقیقی و حقوقی بویژه سهامداران در موضوع و اهداف اساسنامه آنان در زمینه تولید سرمایه گذاری توسعه تکمیل برنامه ریزی بودجه بندی پروژه ها و تهیه گزارش های توجیهی طراحی سیستم های مدیریتی و کامپیوتری جهت تسهیل و افزایش کارائی آنها مباشرتا یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی فنی مدیریتی و نظارت بر اجرای طرح های سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بویژه سهامداران انجام فعالیت های پیمانکاری حق العمل کاری و نمایندگی در کلیه زمینه فعالیت های اقتصادی و تکنولوژیکی در بازارهای مختلف داخلی و خارجی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت در تاسیس ایجاد و اداره شرکتهای کارگزاری در زمینه فعالیت های اقتصادی در بازارهای مختلف داخلی و خارجی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پس از اخذ مجوزهای لازم طراحی ساخت احداث و تجهیز انواع مراکز خدماتی اقامتی تفریحی درمانی آموزشگاهی نمایشگاهی و فروشگاهی در داخل و خارج از کشور به تنهائی یا با مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت شرکت تامین کالا و خدمات و تاسیسات اماکن فرهنگی آموزشی و ورزشی و تجاری سازی و تسهیل گری برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی واردات و صادرات انواع کالا و خدمات در هریک از حوزه های یادشده در موضوع فعالیت انجام امور فناوری سیستم های رایانه ای شامل تهیه طراحی ساخت بهره برداری نگهداری و اجرای نرم افزارهای کاربردی و تجهیزات سخت افزاری برای خود و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحنا با فعالیت های فوق مرتبط باشد.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا شمالی بلوار ستاری ک مدیر پ ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۲
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲۷/۹۱ مورخ ۲/۸/xxx۱ نزد بانک بانک شهر شعبه مستقل سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت بانک شهر سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا حاجی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا عسکری مارانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت لیزینگ شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت اله صیدی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ شرکت صرافی شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا هادیان همدانی به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ شرکت کارگزاری شهر سهامی خاص با نمایندگی آقای عباسعلی ارجمندی به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای سیاوش محمدی رودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد و سایر نامه ها اداری با امضا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911989
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/xxx شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907501
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خدمات نفتگران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۳۶۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907504
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و پشتیبانی پخش فرآورده های نفتی امین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۳۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782612
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی خدمات نفتگران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۳۶۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334534
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و پشتیبانی پخش فرآورده‌های نفتی امین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۳۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896454
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک دی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۹۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10265984
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی ری (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441340
آگهی تغییرات شرکت صرافی شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890613
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886953
آگهی تغییرات شرکت صرافی شهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۱۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۷/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 867991
آگهی تصمیمات شرکت همشهری سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۷۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرداری تهران به نمایندگی غلامحسین رمضانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران به نمایندگی مهدی ذاکری بایگی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و مدیرعامل و سازمان مدیریت پسماند به نمایندگی پرویز اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و سازمان میادین میوه و ترابر و فرآورده های کشاورزی به نمایندگی سید محمدهادی ایازی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سازمان زیباسازی شهر تهران به نمایندگی علی اصغر محکی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۱ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق بهادار و چکها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و قراردادها و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 865825
آگهی تصمیمات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۷۸۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. محمد عباسعلی پورکبیره به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهشهر به ش م xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن عسگری آزاد به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مارگارین به ش م xxxxxxxxx۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالحسن خلیلی به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شمال به ش م xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و فرزین سلطانی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت خاور دشت به ش م xxxxxxxxx۴۵ و ابوالفضل کزازی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی شیراز به ش م xxxxxxxxx۰۳ و ناصر نادری به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی جهان به ش م xxxxxxxxx۵۷ و ایمان عطارزاده به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی پارس خارج از اعضاء هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال و ایوب فصاحت به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859600
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت۲۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکا مورخ ۱۰/۷/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: براساس گواهی حصر ووراثت شماره ۸۸/xxx/۸۴ مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ وراث قانونی وحین الفوت مرحوم اصغر هشی کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۴ ریال از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شدند در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۳۳ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. رضا آتش به ک م xxxxxxxxx۳ و علی مشرقی آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ و هومن هشی به ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ رضا آتش به سمت رئیس هیئت مدیره و علی مشرقی آرانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هومن هشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات عادی با امضای انفرادی هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 756291
آگهی تاسیس شرکت توسعه خدمات بازرگانی صبا نفتسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت تاسیس، توسعه، تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحناء با فعالیت های فوق مرتبط باشد مشارکت در کلیه بخشهای خصوصی و دولتی خرید و فروش انواع سهام مشارکت در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود موسسات مالی و اعتباری و شخصیت های حقوقی برای شرکت شرکت در کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی اعم از طراحی نظارت فنی و اجراء انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی فنی و مدیریتی و نظارت فنی و یا ایجاد شرکتهای ذیربط اخذ تسهیلات بانکی بصورت ریالی و ارزی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی های داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ونک غربی ـ روبروی بوستان آفتاب ـ پ xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد نود و نه هزار و نهصد و هشتاد سهم بانام تعداد بیست سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۱۲/۷/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما وطن پور به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب محمدی مقدم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ شرکت عملیات اکتشاف نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود دارسنجانی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای محمود دارسنجانی به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10259960
آگهی تاسیس شرکت توسعه خدمات بازرگانی صبا نفت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: مشارکت تاسیس، توسعه، تکمیل انواع کارخانجات و واحدهای اقتصادی تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحناء با فعالیت‌های فوق مرتبط باشد مشارکت در کلیه بخشهای خصوصی و دولتی خرید و فروش انواع سهام مشارکت در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود موسسات مالی و اعتباری و شخصیت‌های حقوقی برای شرکت شرکت در کلیه پروژه‌های ساختمانی و عمرانی اعم از طراحی نظارت فنی و اجراء انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی فنی و مدیریتی و نظارت فنی و یا ایجاد شرکتهای ذیربط اخذ تسهیلات بانکی بصورت ریالی و ارزی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی‌های داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ ونک غربی روبروی بوستان آفتاب پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد نود و نه هزار و نهصد و هشتاد سهم بانام تعداد بیست سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۱۲/۷/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی سهامی خاص با نمایندگی آقای نیما وطن پور به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت مهندسی ساختمانی صبا نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای حبیب محمدی مقدم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت عملیات اکتشاف نفت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود دارسنجانی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای محمود دارسنجانی به نمایندگی از شرکت عملیات اکتشاف نفت سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748881
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان دیسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۰۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9868981
آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان دی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892868
آگهی تغییرات شرکت توربین‌های صنعتی غدیر یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۲۸۱۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746226
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن آباد دیسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۲۰۳۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10246403
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن آباد دی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10105534
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منیزیم گستر اریش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737047
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی اریش خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۵۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقیآرانی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734652
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک دیسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۹۴۶۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامحسین ییوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمود صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان سهامی خاص و شرکت بانک دی سهامی عام تا تاریخ ۴/۸/xxx۲
در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730665
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منیزیم گستر اریشسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۲۷۴۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721547
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی نفت یاب سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۷۴۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۵۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه جسابرسی بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۳۰ و شرکت بازرگانی نیک نفت به ش م xxxxxxxxx۲۶ و شرکت مدیریت و ساخت طرحهای نفت گستر به ش م xxxxxxxxx۸۵ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۱ مرتضی موحدی زاده به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مدیریت و ساخت طرحهای نفت گستر بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد نصیری به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود محمدی وندیش به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بازرگانی نیک نفت بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ ماده ۴۵ اساسنامه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726484
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل صنایع روغن بار گلزارسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۰۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۲۲۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719881
آگهی تصمیمات شرکت فرش پارسسهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۲۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712769
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10060307
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710605
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیروسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10325566
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713990
آگهی تغییرات شرکت افزودنیهای روغن پایه نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۷۵۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۰۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و علی مشرقی آرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مرتضی موحدی زاده اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی مهدی حقیقی منش به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت بازرگانی نفت یاب به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی نعمت اله فلسفی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح بندهای۱و۴و۸و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۲۰ مندرج در ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707412
آگهی تصمیمات شرکت الین شیمی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700878
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۳۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699838
آگهی تصمیمات شرکت مرکب البرز ایرانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۴۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693803
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و خدمات نفتکاو ژرفسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۶۰۵۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۳۱۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ و اعلام تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10265219
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ و اعلام تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696178
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688796
آگهی تصمیمات شرکت سازنده توربوکمپرسورسهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۶۶۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672837
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی, آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصوِیب رسید.
در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669901
آگهی تغییرات شرکت او آزه خاورمیانهسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۴۲۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669902
آگهی تغییرات شرکت آماد انرژی دژسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۰۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666117
آگهی تصمیمات شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشهسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۶۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به ش مxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک مxxxxxxxxx۵ ب سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی شیشه قزوین به ش مxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ش مxxxxxxxxx۶و شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه به ش مxxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی معدنی شیشه قزوین به ش مxxxxxxxxxxxx و شرکت تهیه و نصب شیشه های ایمنی آبگینه به ش مxxxxxxxxx۹۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۴/۹۱ حسن مسچی به ک مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سهامی شیشه قزوین و سید عطاءاله هزاوه به ک مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی معدنی شیشه قزوین و ماشااله ع مقسمی به ک مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تهیه و نصب شیشه های ایمنی آبگینه و زهرا ع مقسمی به ک مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه و امین اله صدر به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن و حسن مسچی به سمت رئیس هیئت مدیره و ماشااله ع مقسمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد شکوهی رازی به ک مxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضا مشترک رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و امضاء کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968848
آگهی تصمیمات شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به ش‌مxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به ک‌مxxxxxxxxx۵ ب سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی شیشه قزوین به ش‌مxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به ش‌مxxxxxxxxx۶و شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه به ش‌مxxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی معدنی شیشه قزوین به ش‌مxxxxxxxxxxxx و شرکت تهیه و نصب شیشه‌های ایمنی آبگینه به ش‌مxxxxxxxxx۹۰ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۷/۴/۹۱ حسن مسچی به ک‌مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سهامی‌ شیشه قزوین و سید عطاءاله هزاوه به ک‌مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی معدنی شیشه قزوین و ماشااله ع‌مقسمی به ک مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تهیه و نصب شیشه‌های ایمنی آبگینه و زهرا ع‌مقسمی به ک‌مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه و امین‌اله صدر به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و حسن مسچی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ماشااله ع‌مقسمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد شکوهی‌رازی به ک‌مxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و امضا مشترک رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و امضاء کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658531
آگهی تغییرات شرکت مسکن و ساختمان جهان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659820
آگهی تغییرات شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654367
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه پانزده شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۶۵۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر سهامی عام و شرکت نوسازان شهر تهران سهامی خاص و شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام تا تاریخ۲۵/۱۱/۹۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655776
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت۴۰۲۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین عبدی هنجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدابراهیم قربانی فرید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری بوعلی سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر شایسته فرد تا تاریخ ۲۸/۳/xxx۳
در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655994
آگهی تصمیمات شرکت بافلران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۹۳۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعلی یزدانفر به کدملی xxxxxxxxx۶ و سیدجلیل مرسلیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدکاظم اخوان صراف به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ محمدکاظم اخوان صراف به سمت رئیس هیئت مدیره، سیدعلی یزدانفر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و اسناد داخل با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651718
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۰۳۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۴۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10507482
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۸۰۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۴۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644384
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10395567
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627897
آگهی تأسیس شرکت تولیدی بازرگانی نوشین گوار آلپ سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه های مدیریتی انجام کلیه امور بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های صنعتی خصوصا" صنایع غذایی و بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش های خصوصی و دولتی و عمومی و دریافت انواع تسهیلات ارزی و ریالی از بانکهای داخلی و خارجی احداث واحدهای تولیدی تولید خرید و فروش ماشین آلات و تجهیزات مرتبط و هرگونه کالای مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و تهیه و توزیع کالا و مصالح ساختمانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهید حقانی ـ پلاک ۶۱ ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۸ مورخ ۳/۳/۹۱ نزد بانک سامان شعبه آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای علی یزدانی ورزنه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای مصطفی مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای حسین مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای حسین مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 639565
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622890
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323746
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618265
آگهی تصمیمات شرکت دوار محرک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۳۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی ش م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10120731
آگهی تصمیمات شرکت دوار محرک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۳۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی ش م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626596
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه ده شهر تهران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس لامع و شرت نوسازان شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمود میریان و شرکت بانک شهر سهامی عام با نمایندگی آقای سید ابوالفضل حسینی تا تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593523
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593786
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575939
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ شهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۶۱۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10209108
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۶۱۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564339
آگهی تأسیس شرکت جهان تجارت شهر آتیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۳۰/۰۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۳۰/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مرتبط منجمله ماشین آلات راه سازی، ساختمانی و بهداشتی و انواع فلزات اعم از آهن ـ فولاد، مس، نیکل، آلومینیوم، کروم، روی، سرب، آهن قراضه، سنگ آهن، موادغذایی مجاز انسانی، دام، طیور، آبزیان و کلیه آشامیدنیهای حلال و مجاز، ارائه کلیه خدمات تجاری فنی و تخصصی در داخل و خارج از کشور، مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی، اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ شعب و نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و مبادرت به کلیه امور تجاری مجاز در چهارچوب اهداف شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین، خیابان الوند، بن بست آریا، پلاک۸ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۳/۰۱/۹۱ نزد بانک بانک شهر شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهامی می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت کارگزاری شهر سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای غلامحسین مظفری به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی خامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای ناصر آخوندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ ۵ ـ آقای علیرضا افتخارعمرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵ ـ ۵ ـ شرکت صرافی شهر سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به سمت عضو هیئت مدیره.
۶ ـ ۵ ـ آقای علیرضا افتخار عمرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای علیرضا غفاری چراتی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416599
آگهی تأسیس شرکت جهان تجارت شهر آتیه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۰۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۰۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: موضوع شرکت: انجام عملیات بازرگانی، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز مرتبط منجمله ماشین آلات راه سازی، ساختمانی و بهداشتی و انواع فلزات اعم از آهن فولاد، مس، نیکل، آلومینیوم، کروم، روی، سرب، آهن قراضه، سنگ آهن، موادغذایی مجاز انسانی، دام، طیور، آبزیان و کلیه آشامیدنیهای حلال و مجاز، ارائه کلیه خدمات تجاری فنی و تخصصی در داخل و خارج از کشور، مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی، اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ شعب و نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و مبادرت به کلیه امور تجاری مجاز در چهارچوب اهداف شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان آرژانتین، خیابان الوند، بن بست آریا، پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۰۱/۹۱ نزد بانک بانک شهر شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهامی می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت کارگزاری شهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامحسین مظفری به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی خامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای ناصر آخوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای علیرضا افتخارعمرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ۵ شرکت صرافی شهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامرضا خلیل ارجمندی به سمت عضو هیئت مدیره. ۶ ۵ آقای علیرضا افتخار عمرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای علیرضا غفاری چراتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530136

آگهی تأسیس شرکت تولیدی منیزیم گستر اریش
سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ایران آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی و راه اندازی واحد تولید قطعات دایکست منیزیمی و فرآورده های آلیاژهای منیزیمی اکتساب و انتقال تکنولوژی و تامین تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز برای تولید محصولات دایکست منیزیمی تولید و عرضه قطعات و فرآورده های آلیاژهای منیزیمی برای صنایع مختلف فعالیت در کلیه امور بازرگانی تحقیق و توسعه مطالعاتی مشاوره ای و اجرایی مرتبط با طرحهای تولید قطعات آلیاژهای منیزیمی و محصولات مبتنی بر آن و فناوریهای مربوط به آن ارائه خدمات مهندسی و سرمایه گذاری در زمینه محصولات مبتنی بر آلیاژهای منیزیمی سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید بهشتی خ شهید صابونچی خ هشتم پ ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۶ ریال منقسم به بیست و شش میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد بیست و شش میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۶/۱۲/۹۰ نزد بانک ملی شعبه میرعماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا منجی بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ شرکت پلی اوره تان ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا رئیس پور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ شرکت تولیدی اریش خودرو سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا بشیرزاده بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای رضا بشیرزاده به نمایندگی از شرکت تولیدی اریش خودرو سهامی خاص بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9713304
آگهی تغییرات شرکت بانک شهر سهامی عام به شماره ثبت۳۴۲۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۴/۸/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی, آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983386
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 397965

آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه پانزده شهر تهران
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ۲۶/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225592
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد فولاد هکمتان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۳۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان آرژانتین خیابان الوند بالاتر از بیمارستان کسری پلاک ۴۱ طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518370
آگهی تغییرات شرکت صرافی شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9988740
آگهی تأسیس شرکت فن آوران پلی اوره‌تان کاسپین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۰/۰۷/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۰/۰۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در امور تولید، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز اعم از مواداولیه، ماشین‌آلات، محصولات ساخته شده و قطعات صنعتی ایجاد کارگاهها و کارخانه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ، اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و بین‌المللی، اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و بین‌الملل، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و عمومی و خصوصی، انجام امور بازرگانی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و مبادرت به هراقدام قانونی در راستای فعالیت شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ دکتر بهشتی خ شهید صابونچی ک۵ پ۲۴‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و چهار هزار سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و چهار هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۰۴/۰۷/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه میرعماد پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای فیروز وحیدمازندرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای کوروش رادمند به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محمد بهبهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای مجید مسکرا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵‌ـ ۵‌ـ آقای رضا بشیرزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶‌ـ ۵‌ـ آقای فیروز وحیدمازندرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: اسناد و اوراق تعهدآور شرکت چکها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبتxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579251
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان کاتالیست الوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۸۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۶۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۱۲/۸۹ شرکت گسترش مواد پیشرفته به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی مصطفی پارسا به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت مهندسی و تحقیقات افق طلایی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سیدمهدی حسینی‌خامنه‌ای به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حمیدرضا رخشاء به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9788655
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه ده شهر تهران سهامی‌خاص بشماره ثبت۳۳۵۲۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری و دنیای‌اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9599571
آگهی تصمیمات شرکت شیشه شناور ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۶۳۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۰۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‎آران به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771711
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سها سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808247
آگهی تغییرات شرکت جویبار اندیشه نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352541
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۹۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا سید زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای وحید ایزدپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۱/۴/xxx۲ در تاریخ ۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10165537
آگهی تصمیمات شرکت بافلران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۹۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‎آرانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9987279
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌‌گذاری توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کد ملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ ـ شرکت بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری مهر آسا ـ شرکت توسعه ساختمانی مهر آریا بوم ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۱/۹۰محمد شهاب سید جلالی‌گنابادی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت ساخت و توسعه آیسان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین احمدزاده‌نامدار به کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فیوضاتی حق به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مهرآسا به سمت مدیرعامل مصطفی ازگلی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و محمد مهرپاک به کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ساختمان مهرآریا بوم بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337314
آگهی تصمیمات شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۰۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۷۱۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9893145
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسور سازی ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰. بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444365
آگهی تصمیمات شرکت زرین پخش بهشهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۸۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی شرقی‎آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9795947
آگهی تصمیمات شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۲۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10280045
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی پارس شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9541427
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروندسهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۰۰۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی, آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9680842
آگهی تغییرات شرکت او آزه خاورمیانه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۴۲۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر ‌آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۹/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9703770
آگهی تصمیمات شرکت سازنده توربو کمپرسور سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۶۶۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به ش ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9560940
آگهی تاسیس شرکت توسعه اندیشان اطلس (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱۸/۳/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۸/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور طراحی، تولید، اجرا، مشاوره، خرید، فروش، کنترل کیفی فنی، بازرسی فنی، کنترل پروژه و تحقیق و توسعه پروژه‌ها در حوزه انرژی نو، واردات، صادرات، انجام عملیات عمرانی، پیمانکاری، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، گشایش اعتبارات اسنادی ال‌سی برای شرکت، ایجاد شعب در سراسرکشور، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی، مشارکت در سرمایه شرکتها، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها و پیمانهای دولتی و خصوصی درچارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ‌ایران.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، شهرک ژاندارمری، بلوار مرزداران، خ ایثار ک مالک، پxxx۹ کدپستی:xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱۰ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۹۱ مورخ۱۰/۳/xxx۰ نزد بانک ملت شعبه ونک پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای مسعود کاظم‌بیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای علیرضا سلطان‌طرزه به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ اقای صفی‌الله کریمی‌طائمه به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای علیرضا حریریان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ آقای خیراله سلیمی‌ترکمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ اقای صفی‌الله کریمی‌طائمه به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی‌ارانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931527
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور تک خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۳۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۴۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ۲۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010314
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513724
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی سها سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۲۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10036256
آگهی تغییرات شرکت توسعه رسانه همشهری سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۲۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9753557
آگهی تصمیمات شرکت همشهری سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۷۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرداری تهران ‌ـ سازمان پارکها و فضای‌سبز شهر تهران ـ سازمان مدیریت پسماند ـ سازمان میادین و میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی ـ سازمان زیباسازی شهر تهران.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10242443
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10639105
آگهی تاسیس شرکت خدمات مالی و حسابداری و مشاوره سرمایه گذاری دی ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تهیه طرح توجیه فنی اقتصادی مالی و حقوقی طرح‌ها پروژه‌ها و فعالیتها و نظارت بر اجرای آنها انجام مطالعات فنی اقتصادی و اجتماعی و ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف از جمله مدیریت مالی ارائه خدمات مدیریت و مشاوره در زمینه‌های مختلف مورد نیاز موسسات اقتصادی مالی تجاری و اشخاص انجام امور حسابرسی داخلی شعب بانکها و سایر موسسات مالی انجام امور حسابرسی داخلی عملکرد مدیریت واحدهای ستادی مشارکت با شرکتها و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی و تاسیس یا مشارکت در شرکتهای جدید ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهایی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها ارائه خدمات مدیریتی و نظارتی به مشتریان به طور مستقیم یا غیرمستقیم و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام کلیه فعالیتهایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت مرتبط است

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر نرسیده به خ جام جم نبش کوچه پروین ساختمان مرکزی بانک دی ـ کد پستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۵ مورخ ۱۳/۲/۹۰ نزد بانک دی شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای حسین عبدی‌هنجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم قربانی‌فرید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت خدمات ارزی و صرافی دی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌اکبر شایسته‌فرد به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای علی‌اکبر شایسته‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10649170
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680826
آگهی تصمیمات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۷۸۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ک‌م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمد عباسعلی‌پورکبیره به ک‌م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهشهر به ش‌م xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن عسگری‌آزاد به ک‌م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مارگارین به ش‌م xxxxxxxxx۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ابوالحسن خلیلی به ک‌م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت شمال به ش‌م xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و فرزین سلطانی به ک‌م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت خاور دشت به ش‌م xxxxxxxxx۴۵ و ابوالفضل کزازی به ک‌م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی شیراز به ش‌م xxxxxxxxx۰۳ و ناصر نادری به ک‌م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت روغن‌نباتی جهان به ش‌م xxxxxxxxx۵۷ و ایمان عطارزاده به ک‌م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی پارس خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به ش‌م xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو سال و ایوب فصاحت به ک‌م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10688258
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان نظام مهندسی استان مازندران و عبداله کوپایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و سازمان نظام مهندسی استان گلستان و جعفر جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و ابراهیم فرخ‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و سازمان نظام مهندسی استان لرستان و سازمان نظام مهندسی استان قزوین بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ عبداله کوپایی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و جعفر جعفری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم فرخ‌نژاد بسمت مدیرعامل و حسین ویزواری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده سازمان نظام مهندسی استان گلستان و محسن قربانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی استان مازندران در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10695535
آگهی تغییرات شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۳۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10712322
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسورسازی ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌ مدار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت ارج شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ اعضای اصلی و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت سرمایه‌گذاری عمران صنعت‌سازان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10718222
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی ری سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754841
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۸/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790849
آگهی تغییرات شرکت نان نو شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۸۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۵۱۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809049
آگهی تصمیمات شرکت الین شیمی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به کدملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی شکروی به کدملی xxxxxxxxx۶ و حبیب شکروی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید شکروی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ محمدتقی شکروی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سعید شکروی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، حبیب شکروی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب هر کدام از آنان باتفاق امضا نائب رئیس هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819840
آگهی تأسیس شرکت آتیه سازان دی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۰/۰۲/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۰/۰۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه معاملات بازرگانی تولیدی تجاری صنعتی و خدماتی اعم از اخذ نمایندگی فعالیتهای مجاز از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ هرگونه تسهیلات و اعتبار از منابع داخلی و خارجی خرید و فروش اجاره دادن و اجاره گرفتن کالا و اموال منقول مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی و غیرتولیدی مجاز ارائه خدمات مشاوره‌ای در کلیه زمینه‌های اقتصادی انجام کلیه امور خدماتی از قبیل: درج آگهی ثبت‌نام و برگزاری آزمون جهت بانکها انجام امور باغبانی و فضای سبز انجام خدمات امور نظافتی انجام کلیه خدمات مربوط به نگهداری تاسیسات موتورخانه‌ گرمایش و سرمایش برق مخابرات آب‌ـ بکارگیری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت انجام کلیه امور ساختمانی اعم از احداث بازسازی و متناسب‌سازی شعب بانکها شرکتها با و یا بدون مصالح انجام کلیه امور مربوط به تجهیز شعب بانکها اعم از خرید نصب و نگهداری فنی خرید و فروش کلیه دستگاهها ملزومات و تجهیزات مربوط به بانکداری الکترونیکی اعم از سرور رایانه پی او اس پین پد و آ تی ام و لوازم یدکی و ملزومات مربوط به آنها خدمات مالی شامل حسابداری کنترل‌های داخلی مربوطه به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتها انجام کلیه خدمات مربوط به بازاریابی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی و غیرهرمی انتخاب و تهیه محل نصب و پشتیبانی مربوط به دستگاههای ای تی ام و پی او اس‌ـ تاسیس یا سرمایه‌گذاری در سهام سایر اشخاص حقوقی شامل: خرید سهام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار کالاهای قابل معامله در بورس‌های مختلف کشور سهام سایر شرکتهای خارج از بورس اوراق بهادار کالاهای قابل معامله در بورس‌های مختلف کشور سهام سایر شرکتهای خارج از بورس اوراق بهادار فرابورس اوراق مشارکت در داخل و خارج از کشور و به طورکلی انواع عملیاتی که برای فعالیتهای مذکور مفید و نافع باشد اخذ مجوز و یا شرکت در کلیه شرکتهای کارگزاری صرافی لیزینگ و سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای به صورت مستقیم و یا به عنوان کارگزار برای شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ احمد قصیر ک یکم پ۱۳‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد پنج هزار سهم با‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۴۰ مورخ۲۹/۰۱/xxx۰ نزد بانک دی شعبه قائم‌مقام فراهانی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت خدمات ارزی و صرافی دی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای داریوش بذری به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای جواد ضیایی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ شرکت تجارت الکترونیک دی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی فتاحی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای فیروز عالم‌باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ سفته‌ بروات و قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10820615
آگهی تصمیمات شرکت قند هکمتان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۶۷۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بنمایندگی مسعود هنرور به کد ملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی علیجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مصطفی علیجانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و سید جمال معصوم‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مهزاد علیجانی به کد ملی xxxxxxxxx۹. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ مرتضی علیجانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی علیجانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود هنرور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و در استان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حسابهای استان همدان با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره و امضای فرامرز شماسایی (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10841619
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل صنایع روغن بار گلز سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۳۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۲۲۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه‌های روغنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت کارخانجات کشت و صنعت شمال به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848030
آگهی تصمیمات شرکت نوآور تدبیر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۶۰۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ارج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت خدمات ارج به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شرکت ارج زاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۴/۹۰ علیرضا رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ارج بسمت رئیس هیئت‌مدیره، کیومرث اولیائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارج زاد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، بیژن پورحسینی‌اکبریه به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خارج ارج بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862052
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک دی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۹۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10883279
آگهی تصمیمات شرکت مرکب البرز ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۴۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی مشرقی‌آرانی به ک‌م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از موسسه حسابرسی بهمند با ش‌م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به ک‌م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و در آخرین روز شهریور ماه سال بعد خاتمه می‌یابد. در سال اول تغییر دوره مالی از اول فروردین ماه تا ۳۱ شهریور ماه خواهدبود. در نتیجه ماده ۳۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10894112
آگهی تغییرات شرکت افزودنیهای روغن پایه نفت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۷۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۰۰۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که درتاریخ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و علی مشرقی‌آرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی مرتضی موحدی‌زاده‌اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی مهدی حقیقی‌منش به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت بازرگانی نفت یاب به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی نعمت‌اله فلسفی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات هیئت‌مدیره بشرح بندهای۱و۴و۸و۱۲و۱۳و۱۴و۱۵و۲۰ مندرج در ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10897681
آگهی تصمیمات شرکت فرش پارس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10904576
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی نفت یاب سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۷۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۵۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه جسابرسی بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۳۰ و شرکت بازرگانی نیک نفت به ش م xxxxxxxxx۲۶ و شرکت مدیریت و ساخت طرحهای نفت گستر به ش م xxxxxxxxx۸۵ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۳/۹۱ مرتضی موحدی‌زاده به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مدیریت و ساخت طرحهای نفت گستر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد نصیری به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و داود محمدی‌وندیش به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بازرگانی نیک نفت بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ ماده ۴۵ اساسنامه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10912791
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۳۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10918670
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل صنایع روغن بار گلزار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۰۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۲۲۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10920658
آگهی تصمیمات شرکت الین شیمی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۷۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10961728
آگهی تأسیس شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۰۸/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۰۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و تولید و توزیع و بسته‌بندی انواع مواد غذایی مجاز و انواع نوشابه‌های غیرالکلی و انواع آبهای معدنی و انواع موادگوشتی و پروتئینی و گیاهی و انواع مواد لبنی و انواع آبزیان و انواع سوسیس و کالباس. تهیه و تولید و بسته‌بندی انواع خشکبار ، ادویه‌جات و حبوبات و انواع ترشیجات و شوریجات. راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهت خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خصوصا در زمینه موضوع شرکت و واردات انواع ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع فوق و صادرات و تولیدات شرکت به خارج از کشور، ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور. شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی. اخذ و اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی. اخذ وام و اعتبار به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری. مشارکت و سرمایه‌گذاری در کلیه امور سودآور مجاز با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و کلیه فعالیتهای مجاز و مرتبط با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان پاسداران‌ـ بن‌بست کوکب‌ـ پلاک۱۲‌ـ واحد۴‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx ریال منقسم به ششصد هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ششصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۷/۰۷/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه احمدقصیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمد هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم زینب‌سادات جهرمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای مهدی زاهدی‌اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای مهدی زاهدی‌اول به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور ، قراردادها، چک و سفته و بروات‌ و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد..

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبتxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10980021
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک دی سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۹۴۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۰۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۴/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامحسین ییوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمود صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان سهامی‌خاص و شرکت بانک دی سهامی‌عام تا تاریخ ۴/۸/xxx۲

در تاریخ ۴/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10992096
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۱۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11014256
آگهی تصمیمات شرکت صبا نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۳۸۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057778
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه پانزده شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۶۵۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۵/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک ‌شهر سهامی‌عام و شرکت نوسازان شهر تهران سهامی‌خاص و شرکت عمران و مسکن‌سازان ایران سهامی‌عام تا تاریخ۲۵/۱۱/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11063881
آگهی تغییرات شرکت توربین‌های صنعتی غدیر یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۲۸۱۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲‌ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11090823
آگهی تصمیمات شرکت سازنده توربوکمپرسور سهامی خاص ‌به شماره ثبت۸۶۶۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096814
آگهی تاسیس شرکت خدمات صبا تجارت یاس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ مشارکت در خرید یا ایجاد دامداری و بهره‌برداری از آنها، کشتارگاهها، سردخانه‌ها، کارگاههای بسته‌بندی گوشت و فراهم‌نمودن و تهیه و توزیع گوشت قرمز و سفید و متفرعات آنها و نگهداری دام و طیور. ۲ـ مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت قرمز و سفید و متفرعات آنها و نهادهای دامی و کشاورزی. ۳ـ مشارکت با موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه وظائف شرکت. ۴ـ مشارکت و همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت‌های توجیه‌پذیر در داخل و خارج از کشور. ۵ـ انجام هرگونه معاملات و عملیات مجاز بازرگانی در زمینه وظائف شرکت. ۶ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی یا خارجی. ۷ـ دریافت و ارایه خدمات مشاوره‌ای، نظارت، سرپرستی، مدیریت و نمایندگی در زمینه فعالیت‌های شرکت

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولی‌عصر شمالی ـ بالاتر از توانیر کوچه شاهین پلاک ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۲ مورخ ۱۸/۰۷/xxx۱ نزد بانک سرمایه شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ شرکت بازرگانی پیشکسوتان صبا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمود مهدیه به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت خدمات بازرگانی و کالای گاز پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای میرمسعود میرخواه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ شرکت مبدل شیمی البرز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدمحمد دلیل به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای سیدمحمد دلیل به نمایندگی از شرکت مبدل شیمی البرز سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11110285
آگهی تصمیمات شرکت مرکب البرز ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۴۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11112142
آگهی تصمیمات شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۷۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119154
آگهی تصمیمات شرکت همشهری سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۷۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11124586
آگهی تأسیس شرکت تولیدی منیزیم گستر اریش سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ایران آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و راه‌اندازی واحد تولید قطعات دایکست منیزیمی و فرآورده‌های آلیاژهای منیزیمی اکتساب و انتقال تکنولوژی و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز برای تولید محصولات دایکست منیزیمی تولید و عرضه قطعات و فرآورده‌های آلیاژهای منیزیمی برای صنایع مختلف فعالیت در کلیه امور بازرگانی تحقیق و توسعه مطالعاتی مشاوره‌ای و اجرایی مرتبط با طرحهای تولید قطعات آلیاژهای منیزیمی و محصولات مبتنی بر آن و فناوریهای مربوط به آن ارائه خدمات مهندسی و سرمایه‌گذاری در زمینه محصولات مبتنی بر آلیاژهای منیزیمی سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شهید بهشتی خ شهید صابونچی خ هشتم پ ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۶ ریال منقسم به بیست و شش میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد بیست و شش میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۶/۱۲/۹۰ نزد بانک ملی شعبه میرعماد پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا منجی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت پلی اوره‌تان ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا رئیس‌پور بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت تولیدی اریش خودرو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای رضا بشیرزاده بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای رضا بشیرزاده به نمایندگی از شرکت تولیدی اریش خودرو سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11184256
آگهی تصمیمات شرکت گسترش الیاف پیشرفته (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۳۷۰۴۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۹۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ‌ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204771
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت۲۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکا مورخ ۱۰/۷/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: براساس گواهی حصر ووراثت شماره ۸۸/xxx/۸۴ مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ وراث قانونی وحین‌‌الفوت مرحوم اصغر هشی کلیه سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۴ ریال از صندوق موسسه دریافت و از موسسه خارج شدند در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر ۳۳ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. رضا آتش به ک م xxxxxxxxx۳ و علی مشرقی‌آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ و هومن هشی به ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۱ رضا آتش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی مشرقی‌آرانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هومن هشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات عادی با امضای انفرادی هر یک از اعضای هیئت‌مدیره معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11205689
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری آتیه همکاران شهروند سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۰۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11213474
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت شهر آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۸۲۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم بانام, به ارزش هر سهمxxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده, افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی , آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ آفریقا بلوار ستاری نبش کوچه مدیر پلاک۲ واحد۱ کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۱۱/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309996
آگهی تاسیس شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ایجاد تاسیس مشارکت توسعه تکمیل و خرید انواع کارخانجات و بنگاههای اقتصادی و خدماتی در بخش‌های مختلف اعم از صنعت معدن سیستم‌های حمل و نقل فناوری کشاورزی بازرگانی خدماتی درمانی ورزشی ساختمانی انرژی مدیریتی مشاوره‌ای و ارائه انواع خدمات مشاوره‌ای در مدیریت امور اشخاص حقیقی و حقوقی در انواع بازارها در داخل و خارج از کشور به تنهایی یا با مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی ارائه خدمات مورد در خواست سرمایه‌گزاران حقیقی و حقوقی بویژه سهامداران در موضوع و اهداف اساسنامه آنان در زمینه تولید سرمایه‌گذاری توسعه تکمیل برنامه‌ریزی بودجه بندی پروژه‌ها و تهیه گزارش‌های توجیهی طراحی سیستم‌های مدیریتی و کامپیوتری جهت تسهیل و افزایش کارائی آنها مباشرتا یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی فنی مدیریتی و نظارت بر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بویژه سهامداران انجام فعالیت‌های پیمانکاری حق‌العمل‌کاری و نمایندگی در کلیه زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تکنولوژیکی در بازارهای مختلف داخلی و خارجی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت در تاسیس ایجاد و اداره شرکتهای کارگزاری در زمینه فعالیت‌های اقتصادی در بازارهای مختلف داخلی و خارجی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پس از اخذ مجوزهای لازم طراحی ساخت احداث و تجهیز انواع مراکز خدماتی اقامتی تفریحی درمانی آموزشگاهی نمایشگاهی و فروشگاهی در داخل و خارج از کشور به تنهائی یا با مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه زمینه‌های موضوع فعالیت شرکت تامین کالا و خدمات و تاسیسات اماکن فرهنگی آموزشی و ورزشی و تجاری سازی و تسهیل گری برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی واردات و صادرات انواع کالا و خدمات در هریک از حوزه‌های یادشده در موضوع فعالیت انجام امور فناوری سیستم‌های رایانه‌ای شامل تهیه طراحی ساخت بهره‌برداری نگهداری و اجرای نرم‌افزارهای کاربردی و تجهیزات سخت‌افزاری برای خود و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحنا با فعالیت‌های فوق مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا شمالی بلوار ستاری ک مدیر پ ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۲

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیارد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲۷/۹۱ مورخ ۲/۸/xxx۱ نزد بانک بانک شهر شعبه مستقل سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت بانک شهر سهامی‌عام با نمایندگی آقای غلامرضا حاجی‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا عسکری‌مارانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت لیزینگ شهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حجت‌اله صیدی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ شرکت صرافی شهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا هادیان‌همدانی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ شرکت کارگزاری شهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباسعلی ارجمندی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای سیاوش محمدی‌رودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد و سایر نامه‌ها اداری با امضا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11331712
آگهی تغییرات شرکت توربین‌های گازی صنعتی خاورمیانه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۰۶۲۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۵۳۴۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۶/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11337171
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه ده شهر تهران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس لامع و شرت نوسازان شهر تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید محمود میریان و شرکت بانک شهر سهامی‌عام با نمایندگی آقای سید ابوالفضل حسینی تا تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342957
آگهی تغییرات شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت۴۰۲۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۹۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسین عبدی‌هنجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدابراهیم قربانی‌فرید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی سهامی‌عام با نمایندگی آقای علی اکبر شایسته‌فرد تا تاریخ ۲۸/۳/xxx۳

در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11404438
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری پارس شهروند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۵۴۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۰۴۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ش‌ملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11408994
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۴۳۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به کد ملی xxxxxxxxx۰۵ ـ شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11424086
آگهی تصمیمات شرکت همشهری سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۷۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ و هیات‌مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرداری تهران به نمایندگی غلامحسین رمضانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران به نمایندگی مهدی ذاکری‌بایگی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و مدیرعامل و سازمان مدیریت پسماند به نمایندگی پرویز اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و سازمان میادین میوه و ترابر و فرآورده‌های کشاورزی به نمایندگی سید محمدهادی ایازی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سازمان زیباسازی شهر تهران به نمایندگی علی‌اصغر محکی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۱ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق بهادار و چکها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و قراردادها و مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11462310
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ش‌ملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11478686
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پلی اوره تارن ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11493168
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۶۸۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۴۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ و شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری تابان نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۲/۹۰ فریده ذوالفقار به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک اقتصاد نوین به سمت رئیس هیئت‌مدیره, بهرام کرکی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از کارگزای بانک اقتصاد نوین به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل, افشین کریمی به کد ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تابان نوین به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل در غیاب مدیر‌عامل رئیس هیئت‌مدیره یکنفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیئت‌مدیره در طی بندهای۱ـ۴ـ۵ـ۷ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۴ـ۱۵ از ماده۴۰ اساسنامه به مدیر‌عامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11497136
آگهی تغییرات شرکت چار دیوار آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۵۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۵۸۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد حسنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و خانم انگیزه حسنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و خانم اندیشه حسنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد حسنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم انگیزه حسنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم اندیشه حسنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین جلالی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11521069
آگهی تغییرات شرکت آماد انرژی دژ سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۰۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۵۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11530767
آگهی تأسیس شرکت تجارت الکترونیک دی سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

الف) انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری موضوع قانون تجارت در بخشهای مختلف اقتصادی و سایر قوانین و مقرارت جاری کشور اعم از سرمایه‌گذاری مدیریت مشاوره طراحی و برنامه‌ریزی اجرا و انجام کلیه امور مرتبط با پرداخت الکترونیکی از طریق ایجاد و احداث کارخانه و خرید و فروش تولید و مونتاژ صادرات و واردات توزیع بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی نصب و راه‌اندازی راهبری و پشتیبانی سخت‌افزارها از جمله کلیه انواع خودپردازها کارت و کلیه کالاها و خدمات مرتبط با پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مجاز و بانکداری الکترونیکی.

ب) سرمایه‌گذاری جهت اداره، ایجاد، توسعه و تکمیل و بهره‌برداری از انواع واحدهای اقتصادی (خدماتی، تولیدی و سایر بخشها) و انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق در ارتباط باشد و ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و خصوصا" طراحی سیستم‌ بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی بمنظور تسهیل و افزایش کارایی آنها.

ج) اخذ و اعطا هرگونه نمایندگی و یا مشارکت با تولید و توزیع‌کنندگان انواع خدمات و کالا (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در داخل و خارج از کشور و همچنین اخذ سهام دیگر شرکتها.

د) مبادرت به کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. بدیهی است برای انجام اموری که نیاز به مجوز از مراجع ذیصلاح باشد شرکت نسبت به اخذ مجوز اقدام خواهد کرد..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان مطهری تقاطع مدرس پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ نزد بانک دی شعبه هتل بزرگ تهران پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت بانک دی سهامی‌عام با نمایندگی آقای شاپور زارعی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد غیاثی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای علی فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای تورج مسجدی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11566905
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی, آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه‌ کثیرالانتشار " اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصوِیب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11589554
آگهی تاسیس شرکت چاپ و نشر همراهان هنر فردا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کاروکارگر آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: ایجاد و اداره چاپخانه‌، لیتوگرافی، صحافی، و سایر مشغال مرتبط با چاپ پس از اخذ مجوزهای قانونی. ـ۲ نشر و پخش کتاب، نشریات و محصولات فرهنگی پس از اخذ مجوزهای قانونی ۳ـ صادرات و واردات کالاهای مجاز ۴ـ بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه معاملات و عملیات تجاری، صنعتی، طراحی و سرمایه‌گذاری در سایر شرکتهای تولیدی، تجاری و تعاونی‌ها مبادرت نماید.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان فاطمی‌ـ خ دائمی‌ـ کوچه همتی‌ـ پلاک ۱۳ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱/xxx۴/۱۲ مورخ ۸/۳/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه بلوار سامان پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای علی طارمی‌راد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای افشین فتاح‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای اصغر پیله‌وریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ خانم مریم سادات حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ آقای داود شایسته خصلت بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ آقای محمد مجری‌سازان‌طوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند بشماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11594585
آگهی تصمیمات شرکت قند پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۲۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11603522
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۳۹۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/xxx شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636955
آگهی تاسیس شرکت دو کار ژابیز (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۶/۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۶/۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید، خرید و فروش، واردات و صادرات هرگونه کالای مجاز از جمله کالاهای آرایشی بهداشتی شویندگی دارویی مواد اولیه داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز لازم گرفتن نمایندگی از شرکتهای مختلف خارجی و داخلی و دادن نمایندگی و ایجاد شعب در صورت لزوم مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و یا هر نوع فعالیت مجاز دیگر با موضوع این شرکت در ارتباط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، خ خواجه عبداله انصاری کوچه۱۲ پ۲، کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون و چهل هزار سهمxxx/۱ریالی که تعداد یک میلیون و چهل هزار سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۶ مورخ۳۰/۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه بیمارستان دی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای یهودا اوهب‌سیون به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای فریدون دیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای مجید مسکرا به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ خانم آرزو ارجمندزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ خانم دیبا دیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ آقای فریدون دیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11646246
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی اریش خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۵۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11652944
آگهی تغییرات شرکت او آزه خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683588
آگهی تصمیمات شرکت بافلران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۹۳۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعلی یزدانفر به کدملی xxxxxxxxx۶ و سیدجلیل مرسلیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدکاظم اخوان‌صراف به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ محمدکاظم اخوان‌صراف به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سیدعلی یزدانفر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و اسناد داخل با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11732969
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی ‌مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11753180
آگهی تصمیمات شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۰۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11763313
آگهی تغییرات شرکت مسکن و ساختمان جهان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۴۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۷۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783699
آگهی تصمیمات شرکت توسعه مدیریت ارتباطات سبز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۱۸۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۳۰۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۷/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11796241
آگهی تصمیمات شرکت فرش پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۲۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806406
آگهی تصمیمات شرکت ارج زاد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۲۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۳۶۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ارج به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت خدمات ارج به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شرکت نوآور تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۰ احسان آذرنیک به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارج به سمت رئیس هیئت‌مدیره و منصور امام به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت طراحی و مهندسی نوآور تدبیر بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مسلم خزائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات ارج بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11821131
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11842861
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی اریش خودرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۰۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۵۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11878736
آگهی تغییرات شرکت نوسازان منطقه پانزده شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۵۲۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ۲۶/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11888694
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۵۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11910106
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۳۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرق‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت بهپخش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت قند نیشابور به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان اعضای علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11936372
آگهی تصمیمات شرکت دوار محرک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۵۳۲۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۰۳۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11939938
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۷۰۶۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرفی‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11948552
آگهی تاسیس شرکت عمران و مسکن آباد دی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری مشارکت در احداث شهرکهای مسکونی توریستی گردشگری هتل و اجرای عملیات ساختمانهای مسکونی اداری تجاری خدماتی سرمایه‌گذاری و مشارکت در اجرای عملیات سیویل و سازه پروژه‌های صنعتی مشتمل بر سازه‌های سنگین بتنی اجرای عملیات مقاوم‌سازی ساختمانها و بازسازی بافتهای فرسوده شهری سرمایه‌گذاری و مشارکت و اجرای پروژه‌های عمرانی غیرعمرانی صنعتی داخلی و بین‌المللی به روشهای پیمانکاری مدیریت سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث کارخانجات مربوط به مصالح ساختمانی قطعات کامپوزیتها خانه‌های پیش ساخته و تولید سازه و سرپناه موقت مدیریت نوسازی بازسازی توسعه تکمیل و راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی و مشارکت در سرمایه‌گذاری آنها سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت املاک اعم از عرصه و اعیانی به روشهای مختلف معمول با افراد حقیقی و حقوقی و یا غیره مطالعه و طراحی پروژه‌های مختلف ساختمانی اعم از ساخت زمین و آماده‌سازی احداث بناهای مسکونی اداری تجاری صنعتی تاسیساتی ورزشی تفریحی آموزشی خدماتی و هرگونه پروژه‌ ساختمانی دیگری با بهر‌ه‌گیری از مشاوران حقوقی و حقیقی و یا پرسنل سازمانی شرکت خرید و فروش کلیه مصالح امکانات ماشین‌آلات تجهیزات و دارائیهای مورد استفاده در ساختمانهای اداری مسکونی تجاری از داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری بر اساس عقود اسلامی و استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه طبق قوانین و مقررات مربوط برای تحقق اهداف شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر نرسیده به خ جام‌جم نبش کوچه پروین ساختمان مرکزی بانک دی ـ کد پستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۴ مورخ ۱۳/۲/۹۰ نزد بانک دی شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت تجارت الکترونیک دی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای غلامرضا خدابخش‌سربندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت خدمات ارزی و صرافی دی سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید صمدبین به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نصراله طاهری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای اکبر سعیددولت‌آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره)‌ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11977491
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن فرامان کرمانشاه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۳۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۷۴۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۲/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۲/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11986651
آگهی تأسیس شرکت تولیدی بازرگانی نوشین گوار آلپ سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی در زمینه‌های مدیریتی انجام کلیه امور بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه‌های صنعتی خصوصا" صنایع غذایی و بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش‌های خصوصی و دولتی و عمومی و دریافت انواع تسهیلات ارزی و ریالی از بانکهای داخلی و خارجی احداث واحدهای تولیدی تولید خرید و فروش ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط و هرگونه کالای مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و تهیه و توزیع کالا و مصالح ساختمانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهید حقانی ـ پلاک ۶۱ ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی‌‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۸ مورخ ۳/۳/۹۱ نزد بانک سامان شعبه آفریقا پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علی یزدانی‌ورزنه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای مصطفی مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای حسین مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای حسین مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12023877
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل معین شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۳۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی‌آرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور