سعید سرکار

آقای سعید سرکار

کد ملی 619932xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
59
آگهی‌ها

شرکت های سعید سرکار

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سعید سرکار دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14830722
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳۰/۰۵/xxx۸ معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید. آقایان سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علی بیت الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی زاهدی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14830784
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳۰/۰۵/xxx۸ معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار، آقای سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14636294
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نانو حسگرهای هوشمند لوتوس درتاریخ ۰۸/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ارائه خدمات طراحی ، ساخت و پشتیبانی در زمینه تولید قطعات نیمه هادی ، صنعت میکروالکترونیک ، مدارات مجتمع ، مدارات یکپارچه فرکانس بالا ، تقویت کننده‌های توان فرکانس رادیویی ، قطعات حسگرهای نیمه هادی ، حسگرهای میکرو الکترومکانیکی ، تجهیزات تولید میکروالکترونیک ، مسک‌های نیمه هادی ، مواد اولیه صنعت میکروالکترونیک ، بسته بندی قطعات نیمه هادی ، تجهیزات و سیستم‌های الکترونیکی و مخابراتی ، مشاوره و انتقال تکنولوژی ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگه داری ، خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات میکروالکترونیک ، نانوالکترونیک و قطعات نیمه هادی و میکروالکترونیکی . تحقیق و توسعه انواع حسگرها و تولید میکرو و نانو سنسورها و دستگاه‌های الکترونیک ، میکرو الکترونیک و نانو الکترونیک . ساخت قطعات و ادوات میکرو و نانوالکترونیکی با قابلیت کاربرد در دستگاه‌های شتاب سنج ، تجهیزات و ادوات پزشکی و کلیه موارد مرتبط با حوزه الکترونیک و ساختارهای میکرویی و نانویی . انجام خدمات تست ومونتاژ مدارات مجتمع ، قطعات نیمه هادی و حسگرهای میکروالکترومکانیکی ، شرکت در همایش‌ها و نمایشگاه‌های تجهیزات ، مدارات مجتمع ، مدارات فرکانس رادیویی ، صنعت میکروالکترونیک و قطعات الکترونیکی داخلی و خارجی ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت . ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور ، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و سخت افزار در حوزه میکرو نانو الکترونیک . دریافت وام و اعتبارات و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اعم از ارزی و ریالی ، در زمینه موضوع فعالیت شرکت تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم ) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، جمالزاده ، خیابان باقرخان ، خیابان دکتر محمد قریب ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ نزد بانک بانک آینده شعبه آپادانا با کد xxx۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای میلاد قارونی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و به نمایندگی محمدعلی بحرینی زارج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین شکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه شکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا و کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسین حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14598165
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید . آقای سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید . سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد . نام شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه : موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رضا ایجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374574
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه :
موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368839
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

رضا ایجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - موسسه سامان سرمایه نانو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره بمدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368843
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

رضا ایجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس از افزایش سرمایه :
موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
رضا ایجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325698
آگهی تغییرات شرکت نانو حسگر سازان سلامت آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) و محمد عبدالاحد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی محمد علی بحرینی زارج به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین شکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274246
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود فرا آرایه پرداز سینا درتاریخ ۳۰/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تحقیقات کاربردی در طراحی سیستمهای پیشرفته پردازش سگنالهای حیاتی طراحی سیستمهای تصویر برداری پزشکی سیستمهای تصویر برداری فراصوت پزشکی و صنعتی سیستمهای درمانی فراصوت سیستمهای درمانی تحریک الکتریکی و فراصوت سیستم عصبی طراحی, ساخت, تولید تجهیزات پزشکی, خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و پزشکی, شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی, برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی, اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی, مشارکت و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله جمالزاده ـ بزرگراه شهید دکتر چمران ـ خیابان باقرخان ـ پلاک ۰ ـ مجتمع بیمارستانی امام خمینی ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بهادر مکی ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای بهادر مکی ابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ اسناد تعهدآور و قراردادها با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252786
آگهی تغییرات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علوم شناختی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۵۱۴۲
به استناد صورتجلسه مطابق اساسنامه مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵ مورخه ۰۸/۰۷/۹۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید علینقی(کمال)خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیأت موسس انتخاب شد. - آقای علیرضا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس مؤسسه انتخاب گردید. - آقای سعید سمنانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده وزیر علوم در هیأت امناء تعیین شدند. - افراد زیر به عنوان اعضای هیأت امناء مؤسسه برای مدت ۴ سال تعیین شدند: سید علینقی(کمال) خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ -احمد واعظی جزئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱- محمود طباطبایی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳- محمدتقی جغتایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹- سعید سرکار آرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰- مهدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶- مهدی دوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳-(۸) رییس مؤسسه آقای علیرضا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴- نماینده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری. - افتتاح حساب و صدور چک های بانکی و سایر اسناد مالی تعهدآور، با امضای رییس مؤسسه و ریییس هیأت موسس به همراه مهر مؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238595
آگهی تغییرات شرکت پژوهندگان پگاه پارسه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۶۰۹۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سرکار کدملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد . _ آقای فرزام فرهمند کدملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. خانم مهدیه السادات عمرانی کدملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد . درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . لیست شرکاء بعداز افزایش به شرح ذیل می باشد آقای سعید سرکار کدملیxxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای فرزام فرهمند کدملیxxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم مهدیه السادات عمرانی کدملیxxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال ا
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213911
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی میرجواد نگارنده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی بحرینی زارج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته ،بروات و قراردادها(به جز قراردادهای استخدامی)و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قرادادهای استخدامی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110128
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۸۱۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی سازمان تدارکات پزشکی به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای رسول مهدوی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت داروسازی سها (سهامی عام) به عنوان عضو غیر موظف وآقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت و فراوری گیاهان دارویی سها جیسا (سهامی خاص) به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای محمد رضا دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد سالارالدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی سها کیش (سهامی خاص) به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051098
آگهی تغییرات شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۹۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای علیرضا احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای فرزام فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای جواد حسنی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای محمد جلال صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعداز افزایش بشرح فوق میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14009488
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک به زیر می باشد: موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14009496
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه سامان سرمایه نانو به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ با دریافت xxxxxxxxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک به زیر می باشد: موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارایxxx، xxx ریال سهم الشرکه حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965174
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف بنیاد عبارتند از: الف) کلیات بنیاد علم و فناوری مصطفی در رویکردهای کلان خود به منظور توسعه علمی و فناوری در جهان تلاش خواهد_کرد. فعالیتهای این بنیاد در جهت تشویق و ترغیب نخبگان، پژوهشگران و دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام، در جهت تولید هرچه بیشتر علم و فناوری تبیین شده و تلاش خواهد_کرد تا ارزش‌های علم و فناوری و فلسفه گرایش به آن را در جوامع اسلامی نهادینه کند. این بنیاد با تمرکز برهم افزایی و همگرایی و همکاری بین دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام در حوزه‌های مختلف علم و فناوری در راستای ارتقای علم و فناوری در جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی خواهد_کوشید.. اهداف بنیاد در ۶ بخش تعریف شده و به شرح زیر می‌باشند: ارتقای آگاهی عمومی در علم و فناوری. آشنا کردن جوامع با اهمیت علم و فناوری ترویج فرهنگ شناخت از علوم آموخته شده در جوامع. شکل دهی جوامعی علاقه مند به علم و فناوری بهبود فضای پویای آموزشی و پژوهشی. ترویج پژوهش در کنار آموزش در علم. یافتن استعدادهای دانش آموزی و اشتیاق آفرینی در آن‌ها. ارتقای سطح خودباوری و همکاری در دانش آموزان. هویت بخشی به استعدادهای دانش آموزی و پرورش آن‌ها. توسعه و حمایت از ایده‌ها و دستاوردهای فناورانه آشنا کردن استعداد‌های دانشجویی با زیست بوم نخبگانی. ایجاد نگرش فناورانه در محیط علمی دانشگاه. مسیر دهی استعداد‌ها به سمت شکوفایی نخبگان حمایت از توسعه علم وفناوری. حمایت از طرح‌های علمی فناورانه. حمایت از همکاری تعامل و حرکت جمعی بین متخصصین و دانشمندان جهان اسلام. بدست آوردن سهمی در بهبود شرایط جامعه شناسایی دانشمندان برتر جهان اسلام و بهره مندی از پتانسیل ایشان در راستای رفاه بشریت. تقدیر و تشویق دانشمندان جهان اسلام. الگوسازی دانشمندان جهان اسلام. بهره مندی از دانشمندان جهان اسلام در جوامع اسلامی توسعه همکاری‌های علمی و فناوری. ارتقاء همکاری و هم افزایی دانشمندان. ارتقای کیفی آثار علمی در کنار ارتقای سطح امکانات و آموزش در مراکز علمی تحقیقاتی کشورهای اسلامی. ارتقای سطح علم و فناوری کشورهای کمتر توسعه یافته به خصوص در جهان اسلام ب: روش اجرای هدف ایجاد مراکزی به منظور گسترش فرهنگ ابتکار عمومی. تولید برنامه‌های علمی آموزشی ترویجی در حوزه‌های علم و فناوری و تمدن نوین اسلامی. برگزاری نمایشگا ه های علم و فناوری برگزاری رویدادهای هنری. برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و مسابقات دانش آموزی. درگیر کردن مراکز آموزشی و مدارس در برنامه‌های دانش آموزی. ایجاد مراکز علمی برای دانش آموزان و دانشجویان. برگزاری رویدادها، جشنواره هاو مسابقات دانشگاهی. ایجاد باشگاه سفیران مصطفی (مبلغین بنیاد مصطفی). ایجاد جامعه المصطفی (واقفین بنیاد مصطفی). ایجاد فرصت‌های مطالعاتی در مراکز علمی بین المللی. برگزاری رویدادهای علمی و فناورانه حمایت ازپروژه‌های علمی فناورانه ما بین کشورهای اسلامی به منظور بهره مندی کشورهای کمتر توسعه یافته. اعطای نشان عالی علم و فناوری با نام جایزه مصطفی تبلیغ، اطلاع رسانی و الگو سازی از فعالیت‌های علمی دانشمندان به خصوص برگزیدگان جایزه در جوامع اسلامی. زمینه سازی جهت همکاری دانشمندان برجسته موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت‌های مذکور در اهداف و شیوه‌های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می‌باشد نیست، بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرای نمودن مواردی از اهداف و شیوه‌های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. شماره مجوز xxxxxx تاریخ مجوز ۱۴/۰۹/xxx۶ مرجع صادرکننده وزرات کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان آزیتا خیابان هشتم پلاک ۲ ورودی دو طبقه همکف واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۳ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای علی بیت اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای سیدمحمودرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسن ظهور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال بازرسین برای مدت یک سال بشرح ذیل انتخاب شدند حسین صابری زفرقندی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی انتخاب شد. سیدعلی عمرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818954
آگهی تغییرات شرکت تجهیز آفرینان نوری پارسه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سرکار کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. خانم صدیقه مرجانه حجازی کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه شرک از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعداز کاهش: سعید سرکار ش. م xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه صدیقه مرجانه حجازی ش. م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سیدمحسن ابراهیمی ش. م xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818971
آگهی تغییرات شرکت تجهیز آفرینان نوری پارسه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره ۳ نفر می‌باشد وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای سیدمحسن ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش: سعید سرکار ش. م xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه صدیقه مرجانه حجازی ش. م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سیدمحسن ابراهیمی ش. م xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786535
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری پارک علم و فناوری ایرانیان دانا درتاریخ ۰۶/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت موسسه و نظارت و ارزیابی بر فعالیت آنها ارائه خدمات و مشاوره‌های مورد نیاز به واحدهای فناور - کمک به افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت‌های فناور داخلی در سطح بین المللی حمایت مالی و ایجاد زمینه‌های مناسب یرای توسعه فناوری و جلب سرمایه گذاری در واحدهای فناور - ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در موسسه جلب و سازماندهی توانایی‌ها و امکانات موجود در منطقه در راستای ماموریت و اهداف موسسه ایجاد زمینه لازم برای فعالیت مشترک بین واحدهای فناور داخلی و خارجی ایجاد زمینه مناسب، جهت حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در موسسه کمک در جهت دهی مراکز علمی، فناوری و خدمات تجاری سازی مرتبط با موسسه ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور - ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در موسسه کمک به ایجاد شرکت‌های زایشی و راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید مشارکت در طرحهای واحدهای فناور - مشارکت در ایجاد واحدهای فناور و شرکتها و موسسات ارائه دهنده خدمات تجاری سازی فناوری (خدمات تخصصی کسب و کار) تملک سهام واحدهای فناور - ارائه خدمات تجاری سازی فناوری (آموزش، منتورینگ و مشاوره طرح‌های دانش بنیان، ارزیابی طرح‌های فناور، ارزیابی طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، تهیه طرح‌های کسب و کار بی پی، تهیه طرح‌های اف اس) همکاری و مشارکت با خیرین و واقفین در راستای فعالیت‌های موسسه مدیریت و راهبری مراکز علم و فناوری از جمله؛ پارک علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری، شتابدهنده‌ها و صندوق‌های پژوهش و فناوری انعقاد و اجرای قراردادهای اجرایی، بازرگانی، خدماتی، مطالعاتی، پژوهشی و یا فروش محصول یا خدمات واحدهای فناور و صاحبان ایده و فناوری انعقاد و یا اجرای قراردادهایی که در زمینه طراحی، بهبود و توسعه پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و سایر زیرساختهای توسعه فناوری انعقاد قراردادهایی که برای انجام به اشخاص حقوقی و حقیقی از جمله؛ واحدهای فناور، محققان، پژوهشگران و صاحبان ایده و فناوری ارجاع می‌شود. واردات و صادرات در رابطه با موضوع موسسه شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع موسسه - اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت درنمایشگاه هاو همایش‌ها و سمینارهای داخلی و بین الملی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - دریان نو - خیابان شهید دکتر حبیب اله - خیابان شهید مسعود سروش (یکم) - پلاک - ۹۶ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: xxx , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: طرح و توسعه فن آوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و به نمایندگی مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۲۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۸۰ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا و اعضای هیئت مدیره) به مدت نامحدود آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه و نامه‌های عادی و اداری به امضای مدیرعامل موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706320
آگهی تغییرات شرکت نانو سیستم پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۵۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۲۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت ازردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای رضا صابر کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای فرزام فرهمند کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652708
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فن آوری تصویربرداری متین بهین نگاره درتاریخ ۱۹/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش و پشتیبانی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، تأمین تجهیز، راه اندازی، نگهداری فنی و نصب، طراحی و ساخت و اجرای کلیه قطعات، لوازم، وسایل، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی، آزمایشگاهی و پزشکی و دارویی و همچنین قطعات و مواد اولیه دارویی و پزشکی و دندانپزشکی، مهندسی پزشکی، انتقال دانش فنی، مطالعه و ارزیابی، مشاوره در زمینه تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی سمینار و همایش، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - پونک شمالی - خیابان عدل شمالی - کوچه یکم - پلاک ۵ - طبقه اول - واحد ۳ - کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: xxx , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حسین قدیری هروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۳۴ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای کامران غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده ۳۳ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده ۳۳ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای حسین قدیری هروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای کامران غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607355
آگهی تغییرات شرکت نانو سیستم پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۵۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۲۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت به ۲ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای فرزام فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش دادند. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد افزایش سرمایه: آقای رضا صابر بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای فرزام فرهمند بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سعید سرکار بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559557
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۲ مورخه ۰۳/۰۵/xxx۶ اداره امور سازمان مرم نهاد وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه منتهی به ۲۸/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ همگی به سمت اعضا اصلی و ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519965
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نانو حسگر سازان سلامت آریا درتاریخ ۲۷/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تتحقیق و توسعه انواع حسگرها وتولید نانو سنسورها و دستگاه‌های تشخیص و درمان سرطان و سایر بیماریهای قابل تشخیص و توسعه کاربردهای آن در حوزه پزشکی و سلامت و نه محدود به تشخیص و درمان سرطان، بیماریهای ریوی ویروسی و طراحی , ساخت , تولید تجهیزات پزشکی , خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و پزشکی , شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی , برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی , اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی , مشارکت و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام کلیه فعالیت‌های فوق در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - جمالزاده - بزرگراه شهید دکتر چمران - خیابان باقرخان - پلاک ۰ - مجتمع بیمارستانی امام خمینی - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد عبدالاحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه طرح و توسعه فن آوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و به نمایندگی صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و به نمایندگی سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: موسسه سامان سرمایه نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه طرح و توسعه فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد عبدالاحد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد علی بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از شرکا به سمت عضو هیئت مدیره و حسین شکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از شرکا به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات - اسناد تعهدآور و قراردادها با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355066
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم حاج ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید سرکار کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدرضا موسوی برزکی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای خیراله سرخوش سرکندی کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از (اعضا) بسمت مدیرعامل انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین امضاء اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169708
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کد ملی xxxxxxxxx۰، موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶، شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کد ملی xxxxxxxxx۳، موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای میرجواد نگارنده به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره صندوق برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حسنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169720
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وموسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای میرجواد نگارنده به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدعلی بحرینی زارج فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه xxx۴ و کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها (به جز قراردادهای استخدامی) و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قراردادهای استخدامی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113787
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجهیزات پزشکی پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۹۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا میر باقری به شماره xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا بعد ازکاهش سرمایه: فرزام فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علیرضا احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمد رضا ای به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی ۱۰ نفر تغییر کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044328
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۲ مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ اداره کل امور سازمان‌های مردم نهاد - وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقایان قربانعلی دری نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سعید سهراب پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید محمود رضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ هرکدام دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه و آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12614064
آگهی تغییرات شرکت پژوهندگان پگاه پارسه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید بهزادی پور (کدملی xxxxxxxxx۹) با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت فوق خارج شد و فرزام فرهمند (کدملی xxxxxxxxx۰) با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعداز کاهش: سعید سرکار ش ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه فرزام فرهمند ش ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مهدیه السادات عمرانی ش ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12614069
آگهی تغییرات شرکت پژوهندگان پگاه پارسه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: خانم مهدیه السادات عمرانی کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. و آقای سعید سرکار کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزیش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعداز افزایش: سعید سرکار ش ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه فرزام فرهمند ش ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سعید بهزادی پور ش ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مهدیه السادات عمرانی ش ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ تعداد اعضاء هیئت مدیره ۴ نفر میباشد وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572043
آگهی تغییرات شرکت تجهيزات پزشكي هلال ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۸۱۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمید درفشی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی سازمان تدارکات پزشکی هلال ایران به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیره وآقای سعید سرکار به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت و فراوری گیاهان دارویی سها جیسا(سهامی خاص) به عنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیات مدیره و آقای رسول خیاطی کهنه شهری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت داروسازی سها (سهامی عام) به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره و آقای رضا حاتمی شیرکوهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ از طرف شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) به عنوان عضو موظف هیات مدیره وآقای سعید رحمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت بازرگانی سها کیش(سهامی خاص) به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367064
آگهی تغییرات شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۳۶۹۳۱۸ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۸۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای سعید سرکار ش ملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxxریال افزایش داد. و اقای فرزام فرهمند ش ملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. اقای علیرضا احمدیان ش ملیxxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxxxxxریال افزایش داد. اقای جواد حسنی بیدگلی ش ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرابه مبلغxxxxxx۰۰ریال افزایش داد. اقای محمد جلال صادقی ش ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx۰۰ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعداز افزایش: سعید سرکاربه شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارایxxxxxxxxxریال سهم الشرکه فرزام فرهمند به شماره ملیxxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxxxxریال سهم الشرکه علیرضا احمدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه جواد حسنی بیدگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه محمد جلال صادقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه ونیز آدرس شرکت به (تهران انتهای بلوار کشاورز بیمارستان امام خمینی ضلع شمال شرقی جنب بانک پیوند اعضاء ساختمان دکتر کابلی واحد۳۶ کد پستی xxxxxxxxx۱) انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339065
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۷۲۴۴ وشناسه‌ملی۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارآفرینی و فناوری ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره موسسه توسعه فناوری نخبگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره صندوق توسعه تکنولوژی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی بحرینی زارج به کدملی xxxxxxxxx۴ ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به عنوان مدیرعامل تعیین گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها ( به جز قراردادهای استخدامی ) و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قراردادهای استخدامی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339079
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۷۲۴۴ وشناسه‌ملی۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید . شرکت کارآفرینی و فناوری ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۳ صندوق توسعه تکنولوژی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به کدملی xxxxxxxxx۶ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ و موسسه توسعه فناوری نخبگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره صندوق برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پاسارگاد تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین حسنی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های صندوق انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144130
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی موسسه طرح وتوسعه علم وفناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و سیدرضا موسوی برزکی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و سعید سرکار به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مهدی هاتف به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی مرادی به کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144143
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی موسسه طرح وتوسعه علم وفناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره. سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره سیدرضا موسوی برزکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خیرالله سرخوش سرکندی به کدملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهام داران و اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین امضاء اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078565
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی هلال‌ایران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۸۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) به شمارهxxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب نمود. ـ آقایان بهنام صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر و سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت و فرآوری گیاهان دارویی سها جیسا (سهامی خاص) و مصطفی پریدار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) و امیر محمدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داروسازی سها (سهامی عام) و محمدی خادم علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سها کیش (سهامی خاص) را برای مدت دو سال به عنوان هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود ـ روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677357
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وموسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره وسید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره وسعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وصابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677365
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. موسسه توسعه فناوری نخبگان به نمایندگی آقای سید حسین دباغیان با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از صندوق شرکت معادل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند و آقای رسول تارویردیلو با دریافت مبلغ xxxxxxریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند و آقای سید مهدی رضایت سرخ آبادی با دریافت مبلغی از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داددر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد لیست شرکا بشرح ذیل تغییر یافت موسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxریال سهم الشرکه وحسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه وصابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارایxxxxxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614110
آگهی تغییرات شرکت پژوهندگان پگاه پارسه شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۷۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جلائی (کدملی xxxxxxxxx۶) با دریافت مبلغxxxxxx۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت فوق خارج ودیگر هیچگونه حق وسمتی در شرکت فوق ندارد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰۰ ریال به مبلغxxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعداز کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: سعید سرکار ش م xxxxxxxxx۰ دارای مبلغxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه فرزام فرهمند ش م xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سعید بهزادی پورش م xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588882
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت.آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت.آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا به شرح ذیل می باشد موسسه توسعه فناوری نخبگان ش م xxxxxxxxx۶۹ دارای xxxxxxxxxریال ـ سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶دارای xxxxxx۰۰ ـ حسن کبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱دارای xxxxxxریال ـ رسول تارویردیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxریال ـ موسسه سامان سرمایه نانو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxxxxxxxx ریال ـ سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxxریال ـ صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544501
آگهی تغییرات شرکت پژوهندگان پگاه پارسه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سعید بهزادی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای فرزام فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سعید بهزادی پور (کدملی xxxxxxxxx۹) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فرزام فرهمند (کدملی xxxxxxxxx۰) بسمت رئیس هیئت مدیره سعید سرکار (کدملیxxxxxxxxx۰) بسمت عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544502
آگهی تغییرات شرکت پژوهندگان پگاه پارسه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرزام فرهمند کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعداز افزایش: سعید سرکار ش م xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه فرزام فرهمند ش م xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سید محمد جلائی ش م xxxxxxxxx۶ دارا ی مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سعید بهزادی پور ش م xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505406
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی امنا به طور فوق العاده و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیّد محمودرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مهدی صفّاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره و آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای حسین صابری زفرقندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چک، سفته و بروات با دو امضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر انجمن معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پردیسٍِ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359508
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی فرزند محمود به کدملی xxxxxxxxx۶ و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای مسعود عبدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای صابر میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای سعید سرکار به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید رضا موسوی برزکی به کدملی xxxxxxxxx۷.
مهدی هاتف به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید نیک منش به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223908
آگهی تغییرات شرکت گروه پژوهشی اقتصاد فناوری دانش بنیان برهان موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدحسن پاسوار با کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان مدیر گروه برای مدت دو سال و آقای صابر میرزایی با کدملیxxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت موسس و آقای محمدحسن پاسور با کدملیxxxxxxxxx۶ و سعید سرکار به کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت موسس انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی و سایر مکاتبات عادی و اداری موسسه با امضاء مدیر گروه یا یکی از اعضاء هیئت موسس همراه با مهر گروه معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156702
آگهی تغییرات شرکت صتدوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صابر میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به نمایندگی آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و صندوق توسعه تکنولوژی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای رضا زرنوخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره.
آقای محمدعلی بحرینی زارج به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال تعیین گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها (به جز قراردادهای استخدامی) و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026585
آگهی تغییرات شرکت پژوهندگان پگاه پارسه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد جلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش داد. آقای فرزام هوشمند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش داد. آقای سعید بهزادی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۹ تاریخ تولد ۲/۸/xxx۴ فرزند مهدی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۶/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482184

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مجتبی مرادی خلفلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید نیک منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا شاه میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شماره ثبت xxx۹۰ با نمایدگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای مسعود عبدی تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲.
در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482185

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شاه میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان با نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای مسعود عبدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید رضا موسوی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است همچنین امضای اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826247
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مجتبی مرادی‌خلفلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید نیک‌منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا شاه‌میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شماره ثبت xxx۹۰ با نمایدگی آقای ابراهیم حاج‌ابراهیمی و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شماره ثبت xxx۴۰ با نمایندگی آقای مسعود عبدی تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲.

در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10164668
آگهی تغییرات شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۹۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای فرزام فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش داد. آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش داد. آقای علیرضا احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۰۴/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925747
آگهی تأسیس شرکت تجهیز آفرینان نوری پارسه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه ابزار و تجهیزات اپتیک و لیزر شامل تهیه تولید خدمات پس از فروش تعمیرات واردات و صادرات هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فوق‎الذکر پس از اخذ مجوزهای لازم استفاده از وام و تسهیلات بانکی اخذ نمایندگی از شرکت داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایده‎ها.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران مجتمع بیمارستانی امام‎خمینی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی مرکزرشد لوازم و تجهیزات پزشکی ـ کدپستی xxxxxxxxx۹.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ خانم صدیقه مرجانه‎حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ خانم صدیقه مرجانه‎حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192310
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا با مسئولیت محدود به شما ره ثبت ۳۷۷۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا آی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدحسین فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا آی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا آی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10975350
آگهی تاسیس شرکت توسعه فن‎آوری مافوق صوت پارسه بامسئولیت‎محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۸/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

طراحی ساخت تحقیق تدوین دانش فنی توسعه تکنولوژی نوآوری صادرات واردات کالاهای مجاز صنعتی و مشاوره با تمرکز بر تکنولوژی امواج مافوق صوت نانو تکنولوژی عملکردهای نانومتری.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران زیر پل یادگار امام کوچه شقایق شرکت فناوری مافوق صوت پارسه کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‎باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ ـ خانم فاطمه اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره .

۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا شهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره

۴ـ ۵ ـ خانم فاطمه اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787932
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای صابر میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علیرضا شاه‌میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان با نمایندگی آقای ابراهیم حاج‌ابراهیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه توسعه فناوری نخبگان با نمایندگی آقای مسعود عبدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید رضا موسوی‌برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیر‌عامل تا تاریخ ۶/۱۱/xxx۲.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است همچنین امضای اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815449
آگهی تغییرات شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۹۳۱۸و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۳۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۲/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای فرزام فرهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. آقای سعید سرکار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. آقای علیرضا احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۰/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات