سید علی آقا میری

آقای سید علی آقا میری

کد ملی 038518xxxx
گراف ارتباطات
66
شرکت‌ها
125
آگهی‌ها

شرکت های سید علی آقا میری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید علی آقا میری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
گروه سرمایه گذاری تات انصار
گروه سرمایه گذاری تات انصار
بازرس اصلی
باغ شهر گستر ایرانیان
باغ شهر گستر ایرانیان
بازرگانی آفاق سپهر روناک
بازرگانی آفاق سپهر روناک
بینش نوین هستی
بینش نوین هستی
سامان تجارت اختر
سامان تجارت اختر
بازرس اصلی
پردیس دانش تات
پردیس دانش تات
نایب رییس هییت مدیره
تولیدی صنعتی گالوانیزه شقایق
تولیدی صنعتی گالوانیزه شقایق
توسعه صدر مدائن
توسعه صدر مدائن
گروه صنعتی کفش وین
گروه صنعتی کفش وین
بازرس اصلی
توسعه پیشگامان تات
توسعه پیشگامان تات
گسترش تلاشگران تات
گسترش تلاشگران تات
بازرس علی‌البدل
افق هورکلا
افق هورکلا
بازرس اصلی
توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان
توسعه ساختمانی زاگرس سازه کیهان
تلاشگران راه ساز معدن
تلاشگران راه ساز معدن
ویستر انصار
ویستر انصار
بازرس علی‌البدل
تجارت ایران مال
تجارت ایران مال
بازرس اصلی
توسعه ماشن آلات سنگین تهران
توسعه ماشن آلات سنگین تهران
اندیشه سرمایه حساب
اندیشه سرمایه حساب
ایمن فراز سپند
ایمن فراز سپند
بازرس اصلی
تاسیساتی ماهان صنعت وزین
تاسیساتی ماهان صنعت وزین
پایدارپی سازه
پایدارپی سازه
بازرس اصلی
همیشه سبز معین
همیشه سبز معین
توسعه سرمایه پارمیس
توسعه سرمایه پارمیس
تیراژه توسعه البرز
تیراژه توسعه البرز
زینت تجارت آسیا
زینت تجارت آسیا
بازرس اصلی
ایمن تجارت سهیل
ایمن تجارت سهیل
بازرس اصلی
سرمایه گستر متین
سرمایه گستر متین
سرمایه گستر ارغوان
سرمایه گستر ارغوان
بازرس اصلی
بازرگانی همراه عرشیا پارسیان
بازرگانی همراه عرشیا پارسیان
راه سازان تلاش معدن
راه سازان تلاش معدن
تولید فرآورده های لبنی آرنگ البرز
تولید فرآورده های لبنی آرنگ البرز
مدیر عامل عضو هییت مدیره
پیشگامان پارس آناهید
پیشگامان پارس آناهید
نایب رییس هییت مدیره
پیشگامان تجارت آیسان
پیشگامان تجارت آیسان
ابنیه سفیر پارسیان کیش
ابنیه سفیر پارسیان کیش
بازرس اصلی
توسعه ساختمانی سامان
توسعه ساختمانی سامان
بازرس اصلی
راه ساز معدن پیشرو
راه ساز معدن پیشرو
تجارت پیشگان آریا پارت
تجارت پیشگان آریا پارت
بازرس اصلی
پیشگامان تجارت دنا
پیشگامان تجارت دنا
بازرس اصلی
ضیافت گستر پرشین
ضیافت گستر پرشین
آسایش سرمایه ارجان
آسایش سرمایه ارجان
طاق نگار لیما
طاق نگار لیما
بازرس اصلی
آفاق تجارت رستاک
آفاق تجارت رستاک
سبلان سازه اهرام
سبلان سازه اهرام
پیمان پایه نیکان
پیمان پایه نیکان
توسعه هتل تجارت تات
توسعه هتل تجارت تات
بازرس علی‌البدل
گسترش تجارت سرمایه پارس
گسترش تجارت سرمایه پارس
بازرس علی‌البدل
پیشگامان سرمایه تجارت پارس
پیشگامان سرمایه تجارت پارس
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه فرهنگ و هنر ایران
گروه توسعه فرهنگ و هنر ایران
بازرس اصلی
مبین سازه بتن
مبین سازه بتن
بازرس علی‌البدل
پیشتازان فضای صفر و یک
پیشتازان فضای صفر و یک
تولیدی و صنعتی مهرآوران آتیه البرز
تولیدی و صنعتی مهرآوران آتیه البرز
بازرس اصلی
توسعه ورزش تجارت پارس
توسعه ورزش تجارت پارس
نایب رییس هییت مدیره
همرهان دامیان صبا
همرهان دامیان صبا
توسعه دامی صدرا پارس
توسعه دامی صدرا پارس
رییس هییت مدیره
توسعه تجارت سلامت پارس
توسعه تجارت سلامت پارس
بازرس اصلی
توسعه اماکن تفریحی و سرگرمی تجارت پارس
توسعه اماکن تفریحی و سرگرمی تجارت پارس
بازرس اصلی
کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال
کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال
آراز تاو فرتاک
آراز تاو فرتاک
نایب رییس هییت مدیره
پویا فرتاک قرن
پویا فرتاک قرن
بازرس اصلی
آناهیتا مبل انصار
آناهیتا مبل انصار
بازرگانی کوش رادوین
بازرگانی کوش رادوین
عضو هییت مدیره
پویا توسعه نمایشگاهی پارس
پویا توسعه نمایشگاهی پارس
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع غذا و نوشیدنی تجارت پارس
توسعه صنایع غذا و نوشیدنی تجارت پارس
بازرس علی‌البدل
یاران کارآمد پارس ایرانیان
یاران کارآمد پارس ایرانیان
بازرس علی‌البدل
مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس
مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس
بازرس علی‌البدل
پیشگامان سازه تجارت پارس
پیشگامان سازه تجارت پارس
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14917484
آگهی تغییرات پردیس دانش تات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 30152 و شناسه ملی 10320821212
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقایان سید علی آقامیری کدملی 0385182481 و مسعود انصاری خالدی کدملی0071177043 هر یک بتنهایی با دریافت مبلغ 400,000,000 ریال از صندوق موسسه، از موسسه خارج شدند در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/012/2 ریال بمبلغ 000/000/212/1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید0 3- اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای نادر اثنا عشری کدملی 0062538462 دارای مبلغ 400,000,000 ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا محبی باروق کدملی 0073331597 دارای مبلغ 400,000,000 ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا عموزاد خلیلی کدملی2180045328 دارای مبلغ 400,000,000 ریال سهم الشرکه موسسه دانش روز آگاهان بشناسه ملی10103667363 دارای مبلغ 000/000/12 ریال سهم الشرکه پ980905225739124  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14875252
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت سرمایه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 514374 و شناسه ملی 14007026030
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت ایران مال شناسه ملی 10103566960 بنمایندگی آقای سید علیرضا زرمینا کدملی 0450572161 بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان تجارت آرکا شناسه ملی 10320407266بنمایندگی آقای حمیدرضا کوروش فرکدملی 0047067616 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت زینت تجارت آریا بشناسه ملی 10320858723 بنمایندگی آقای سید علی آقامیری کدملی 0385182481 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان سازه تجارت پارس بشناسه ملی14007026103 بنمایندگی خانم سحر قاسمی کدملی0063643294 بسمت عضو هیئت مدیره شرکت پویا توسعه نمایشگاهی پارس بشناسه ملی 14007021624 بنمایندگی آقای قهرمان قزلباش کدملی 5899566140 بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند ـ حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و بانکی و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا" و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه بامهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد0 پ980808797701924  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14875264
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت سرمایه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 514374 و شناسه ملی 14007026030
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: ـ شرکت تجارت ایران مال بشناسه ملی 10103566960 بنمایندگی آقای سید علیرضا زرمینا کدملی 0450572161 ـ شرکت پیشگامان تجارت آرکا بشناسه ملی 10320407266 بنمایندگی آقای حمیدرضا کوروش فر کدملی0047067616 ـ شرکت زینت تجارت آریا بشناسه ملی 10320858723 بنمایندگی آقای سید علی آقامیری کدملی 0385182481 ـ شرکت پیشگامان سازه تجارت پارس بشناسه ملی 14007026103 بنمایندگی خانم سحر قاسمی کدملی 0063643294 ـ شرکت پویا توسعه نمایشگاهی پارس بشناسه ملی 14007021624 بنمایندگی آقای قهرمان قزلباش کدملی5899566140 پ980808886417886  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14865513
آگهی تغییرات پردیس دانش تات موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 30152 و شناسه ملی 10320821212
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان نادر اثنا عشری کدملی 0062538462 و غلامرضا محبی باروق کدملی 0073331597 هر یک بتنهایی با پرداخت مبلغ 400000000 ریال به صندوق موسسه ، در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ1212000000 ریال بمبلغ 2012000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای نادر اثنا عشری کدملی 0062538462 دارای مبلغ 400000000 ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا محبی باروق کدملی 0073331597 دارای مبلغ 400000000 ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری کدملی0385182481 دارای مبلغ 400000000 ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا عموزاد خلیلی کدملی2180045328 دارای مبلغ 400000000 ریال سهم الشرکه آقای مسعود انصاری خالدی کدملی0071177043 دارای مبلغ 400000000 ریال سهم الشرکه موسسه دانش روز آگاهان بشناسه ملی10103667363 دارای مبلغ 12000000 ریال سهم الشرکه پ980801631673431 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14716088
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سازه تجارت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۳۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی نوین نگر مانا حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14703542
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سلامت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۷۲۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14688975
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14660071
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14651514
آگهی تغییرات شرکت توسعه ورزش تجارت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۶۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت بازرس اصلی و سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647193
آگهی تغییرات شرکت یاران کارآمد تات ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سید علی آقامیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14647248
آگهی تغییرات شرکت توسعه اماکن تفریحی و سرگرمی تجارت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۵۷۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640884
آگهی تغییرات شرکت پویا توسعه نمایشگاهی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۲۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640898
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع غذا و نوشیدنی تجارت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت بازرس اصلی و سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640917
آگهی تغییرات شرکت پویا فرتاک قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۰۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۲۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640960
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت سرمایه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۳۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی نوین نگر مانا حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638031
آگهی تغییرات شرکت توسعه هتل تجارت تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۳۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638142
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان سرمایه تجارت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۳۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۶۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581907
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی کوش رادوین درتاریخ ۰۷/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : توسعه و بهره برداری از کارخانجات کفش وین و تهیه انواع کفشهای ماشینی و دستی از مواد مختلف و تهیه و تولید و خرید و فروش انواع اجناس پلاستیکی و چرم و چسب وواکس و انواع رنگها وابسته به صنعت کفش و تولید مواد صنعتی دیگر و واردات مواد اولیه مصرفی کارخانه و صادرات کلیه محصولات کارخانجات به خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور . ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، دانشگاه تهران ، کوچه شهید رضا نایبی ، خیابان فلسطین ، پلاک xxx ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی کفش وین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و به نمایندگی سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال توسعه صدر مدائن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و به نمایندگی غلامرضا عموزاد خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و به نمایندگی غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای میر صادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14516522
آگهی تغییرات شرکت آناهیتا مبل انصار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۱۵۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۴۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید . آدرس محل تصفیه به نشانی تهران : ستان تهران شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران آرژانتین ساعی کوچه برمک خیابان الوند پلاک ۳۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14494762
آگهی انحلال شرکت توسعه پیشگامان تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و آقای سید علی آقا میری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . نشانی محل تصفیه تهران ، گاندی ، خیابان گاندی ، کوچه سیزدهم ، پلاک ۱۴ ، طبقه اول ، واحدغربی کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354491
آگهی تصمیمات شرکت ابنیه سفیر پارسیان کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۹۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۷۲۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ xxx۷.۰۸.۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱.آقای مسعود نعلبندیان خوزانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، آقای خسرو پناهی اسفرجانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای کیوان اقبالیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای آقای مسعود نعلبندیان خوزانی و آقای خسرو پناهی اسفرجانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳.آقای سید علی آقامیری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا محبی باروق با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴.بند ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه موارد ذیل تفویض گردید: «اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف اعم از حقوقی و کیفری با اختیار مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام، مصالحه و اقامه و دفاع و اخذ وکیل ولو کراراً با حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً و طرح دفاع از منافع شرکت در هر مکان و در دادگاه و ادارات و دوائر ثبت و از هر نوع و هر حیث به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اختیار تام داده شد و ماده فوق اصلاح گردید. ۵.روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187057
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراز تاو فرتاک درتاریخ ۰۴/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات طراحی. اجراء مشاوره و هرگونه فعالیت درزمینه پروژه های فنی و مهندسی و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی. کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب. نفت. گاز) شبکه گازرسانی.تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب. سیستم های خبر و هشداردهنده ساختمان. سیستم های ارتباطی ساختمان. خرید- تولید و ترویج و اجرای شبکه های رایانه ای و مخابراتی ساختمان. کلیه فعالیت های تجاری.بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و تجارت کلیه کالاهای مجاز.فعالیت در زمینه تجارت زمینی ـ دریایی ـ خرید و فروش و حق العمل کاری کالاها- صادرات و واردات و نگهداری کالا ـ مراحل مربوط به ثبت سفارش ـ امور گمرکی و ترخیص کالا ـ اخذ وام و هرنوع ضمانت نامه بانکی و تسهیلات ریالی ارزی از بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی جهت شرکت ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی ـ شرکت مناقصه .مزایده و پیمان ها دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ـ شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ اجرای کلیه خطوط فشارقوی و ضعیف و متوسط توزیع. الکترونیک عام و خاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق. امور ساختمانی مکانیکال و الکتریکال و سازه های نیروگاهی و دریایی صنایع ماشین سازی واتوماسیون صنعتی ـ انجام کلیه مراحل اجرای خدمات ساختمانی. مجتمع سازی. اعم از مسکونی. تجاری. اداری. صنعتی. راهسازی. مترو و تولید مصالح ساختمانی و فن آوری های نوین صنعت ساختمان.اجرای دکوراسیون داخلی ساختمان.مرمت و احیای بافت های فرسوده ساختمان های مسکونی و تقویت و بهسازی و مقاوم سازی ـ ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای شامل بررسی. مطالعه. آموزش. تدوین استاندارد سازی روش های مرتبط با فعالیت های اساسنامه ـ ارائه کلیه خدمات در خصوص تامین نیروی انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص جهت اجرای قراردادهای منعقده با ادارات و ارگان ها و شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج کشور و خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک.مدیریت منابع بازاریابی مجاز و اشخاص حقیقی و حقوقی و تامین خودروهای استیجاری و سرویس دهی ایاب و ذهاب ادارات و دوایر سازمان های دولتی و خصوصی در داخل شهر و خدمات پشتیبانی مرتبط با آن ساخت و نصب و تامین کلیه تجهیزات پالایشگاهی پترو شیمی و نیروگاهی صنایع معدنی.صنایع فولادی و صنایع مواد غذایی و فروش دستگاه های آزمایش مواد اولیه قطعات صنعتی و غیرصنعتی ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ و اخذ و اعطاء نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت ـ انعقاد قرارداد با پیمانکاران و شرکت های داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت ـ انجام هرگونه فعالیت های فنی و مالی در اتباط با موضوع شرمت به طور مستقل و یا از طریق سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و تاسیس شعب و ارائه خدمات و عرضه محصولات در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع شرکت ـ تهیه و تامین تولید قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی موضوع اساسنامه، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله محمودیه-خیابان سالار-کوچه شهید سید مصطفی میرشریفی-پلاک -۲-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کدxxx۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای غلامرضا میرزائی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی شیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187084
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویا فرتاک قرن درتاریخ ۰۴/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات از طریق مشارکت با خرید یا تعهد سهام شرکتهای مذبور و مشارکت در طرح های اقتصادی مجاز در داخل و خارج از کشور و برپایی و شرکت در نمایشگاها و همایش و سمینارها و کنفرانس های داخلی و ترخیص کالا از گمرکات داخل کشور و مشاوره مدیریتی به سازمانها و ارگانها و نهادها و موسسات و شرکتها و جذب سرمایه ذاری خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی اخذ واعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و ایجاد شعب در اخل و خارج از کشور و شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی گشایش اعتبار و ال سی نزد بانکها و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هر گونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی که سود آوری داشته باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-پسیان-خیابان شهید مهندس کاوه پرزین بغدادی-خیابان شهید سرلشگر فلاحی-پلاک ۲-طبقه ۱۰-واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۴/xxx/۹۷ مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کدxxx۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی جمشید اثنا عشری به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان سرمایه تجارت پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و به نمایندگی محمد رضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه صنایع غذا و نوشیدنی تجارت پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و به نمایندگی محمد حسین فرمهینی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155786
آگهی تغییرات شرکت توسعه ورزش تجارت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۶۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۶۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجارت ایران مال بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی آقای مهدی محمدنبی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان سازه تجارت پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی آقای امید قراچورلو کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان سرمایه تجارت پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی خانم سحر قاسمی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱بنمایندگی آقای سید علی آقامیری کدملیxxxxxxxxx۱بسمت عضو هیئت مدیره شرکت پژواک پرتو بازار پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰بنمایندگی آقای مهدی شیرزادی کدملیxxxxxxxxx۳بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شر کت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155800
آگهی تغییرات شرکت توسعه ورزش تجارت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۶۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۴۶۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت پیشگامان سازه تجارت پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی آقای امید قراچورلو کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت تجارت ایران مال بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی آقای مهدی محمدنبی کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت پیشگامان سرمایه تجارت پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی خانم سحر قاسمی کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بنمایندگی آقای سید علی آقامیری کدملیxxxxxxxxx۱ شرکت پژواک پرتو بازار پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی آقای مهدی شیرزادی کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117897
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان عضو اصلی وآقای قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی وآقای حسن چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی وآقای سید علی آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی و آقای غلامرضا عموزاد خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی وآقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل وآقای رحمان زلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل برای بمدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14117901
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای کیوان اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی البرز تات به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای قاسم خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای حسن چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای سید علی آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای غلامرضا عموزاد خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای منوچهر آقایی دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره وآقای رحمان زلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088203
آگهی تغییرات شرکت ایمن فراز سپند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۳۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی آقامیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی چمنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080055
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه اماکن تفریحی و سرگرمی تجارت پارس درتاریخ ۲۸/۳/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره و توسعه و ساخت و تجهیز و راه اندازی و مدیریت و بهره بری و خرید تجهیزات و مشارکت در احداث اماکن تفریحی و سرگرمی شهر بازی و سالنهای سینما مشاوره و مطالعات توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه و تامین نیرو و پرسنل بهره برداری خرید فروش و اجاره اماکن تفریحی و سرگرمی و نظارت بر فروش خالص و نا خالص مذاکره با برندهای ایرانی و خارجی جهت مشاوره اعطا دریافت نمایندگی برای ایران و جهان، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پسیان خیابان شهید مهندس کاوه پرزین بغدادی خیابان شهید سرلشگر فلاحی پلاک ۲ طبقه ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹/۹۶ مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد xxx۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی سید علیرضا زرمینا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مهندسی و مدیریت مسیرهای ارتباطی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و به نمایندگی پیمان جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان سازه تجارت پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و به نمایندگی قاسم اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055104
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی قواعد بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و سید علی آقامیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050941
آگهی تغییرات شرکت ویستر انصار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت زینت تجارت آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی آقای سید علی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ آقای حمیدرضا کوروش فر کدملی xxxxxxxxx۶ آقای عبداله احمدی کدملی xxxxxxxxx۴ ۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050951
آگهی تغییرات شرکت ویستر انصار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد مهرزاد کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) آقای حمیدرضا کوروش فر کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله احمدی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت زینت تجارت آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای سید علی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراراداها و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017251
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سلامت و محیط زیست تجارت پارس درتاریخ ۱۷/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: بررسی و پایش سلامت افراد و در صورت نیاز مداخله جهت بهبود شرایط سلامت افراد و شناسایی و استقرار شرایط بهینه زیست محیطی در اماکن مورد بهره برداری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پسیان خیابان شهید مهندس کاوه پرزین بغدادی خیابان شهید سرلشگر فلاحی پلاک ۲ طبقه هفتم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ نزد بانک آینده شعبه محمودیه با کد xxx۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی لیلی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گسترش تجارت سرمایه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و به نمایندگی قاسم اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیشگامان سرمایه تجارت پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و به نمایندگی سید علیرضا زرمینا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادهابا امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی چمنیبه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید علی آقامیریبه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13952622
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه دامی صدرا پارس در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. نام: توسعه دامی صدرا پارس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام عملیات کشاورزی و دامداری و دامپروری و ایجاد صنایع و فراورده‌های کشاورزی ودامی از قبیل تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تامین نیاز تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان و دامپروران نظیر الف تسطیح واحیای اراضی وکشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب درختکاری اعم از اشجار مثمر وغیرمثمر. ج احداث مزارع به منظور پرورش دام وطیور. د کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه. ه ایجاد صنایع تبدیل و بهبود موادخام تولیدی به مواد قابل مصرف. و ایجاد دامداری صنعتی وکشتارگاه و تاسیسات بسته بندی گوشت. ز ایجاد سردخانه وتاسیسات مورد لزوم. ح ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور. ط فروش محصولات. ی خرید وسایل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی. ک واردکردن خوراک دام و طیوراز خارج از کشور در صورت لزوم. ل خرید دام و طیور و نطفه از داخل وخارج کشور. م عقد قراردادهای خرید و با مشارکت با تولیدکنندگان داخلی وخارجی علوفه وخوراک دام وطیور. ن تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت. س خرید یا اجاره زمین ساختمان منازل کارکنان و انبار اغل و اصطبل وسایر ساختمانها و تاسیسات لازم. ع تهیه وتدارک مواد اولیه وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج. ف مشاوره و برگزاری دوره‌های اموزشی درخصوص کشاورزی و دامداری و دامپروری. ص سرمایه گذاری و مشارکت از طریق شرکت‌های فرعی برای امور تولیدی کشاورزی دامداری دامپروری. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پیچ شمیران کوچه طباطبائی مقدم خیابان شهید حمید صدیق پلاک ۲۵ طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ نزد بانک سامان شعبه خیابان جمهوری با کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دهکده دامی ستاره درخشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و به نمایندگی سیدمهدی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال همرهان دامیان صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و به نمایندگی میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه اوحدی سهل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای میثم کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922400
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی چمنی کدملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783943
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ورزش تجارت پارس درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساخت و تجهیز و نگهداری و اداره اماکن و تاسیسات ورزشی و طراحی و مجری تجهیز اماکن ورزشی و تهیه و توزیع واردات وصادرات ملزومات ورزشی و تجهیز سالن‌های چند منظوره و مدیریت فضاهای ورزشی و فضاهای مرتبط با مدیریت ورزش. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی وبخش خصوصی داخلی وخارجی و اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پسیان خیابان پسیان خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد و بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹/۹۶ مورخ ۲۷/۸/۹۶ بانک آینده شعبه محمودیه مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی امید قراچورلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سازه تجارت تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی مهدی شیرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سرمایه تجارت تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783983
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود همرهان دامیان صبا درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام عملیات کشاورزی و دامداری و دامپروری و ایجاد صنایع وفرآورده‌های کشاورزی و دامی از قبیل تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان و دامپروران نظیر الف - تسطیح و احیای اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر. ج احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور. د کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه. ه ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف. و ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بسته بندی گوشت. ز ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم. ح ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور. ط فروش محصولات. ی خرید وسایل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی. ک واردکردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم. ل خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور. م عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی علوفه و خوراک دام و طیور. ن تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت. س خرید یا اجازه زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمانها و تاسیسات لازم. ع تهیه و تدارک مواد اولیه وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج. ف مشاوره و برگزاری دوره‌های آموزشی درخصوص کشاورزی و دامداری و دامپروری. ص - سرمایه گذاری و مشارکت از طریق شرکت‌های فرعی برای امور تولیدی کشاورزی دامداری دامپروری ق - انجام سایر امور و معاملات و ارائه خدمات مجاز داخلی و خارجی مجاز مربوط به شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان ری بخش مرکزی شهر ری - تقی آباد - خیابان شهید حسین ترابی - بن بست لاله - پلاک ۱۵ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده ۵ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۵ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای میلاد محمدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات وقراردادها ونامه‌های عادی واداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715374
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه اماکن صنایع غذا و نوشیدنی تجارت تات درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره توسعه ساخت تجهیز راه اندازی مدیریت بهره برداری خرید تجهیزات و مشارکت در احداث اماکن غذایی و آشامیدنی و تنقلات و نان و شیرینی و خشکبار و خوار بار و مواد پروتئینی و لبنی و مشاوره و مطالعات توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه و تامین نیرو و پرسنل بهره برداری خرید و فروش و اجاره اماکن فوق الذکرو نظارت بر فروش خالص و نا خالص و مذاکره با برندهای ایرانی و خارجی و امور بازرگانی آنهاو اعطا و دریافت نمایندگی برای ایران و جهان درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پسیان خیابان پسیان خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx/xxx/۹۶ مورخ ۹/۸/۹۶ نزد بانک آینده شعبه محمودیه توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی پیمان جهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی قاسم اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی سید علیرضا زرمینا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشدو در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدلبه مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696702
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مهرآوران آتیه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رضا کوروش فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مرتضی خلجانی دیبازر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهرداد مراد زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید علی آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651270
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان فضای صفر و یک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. مهدی آزاد فر به کد ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت پرداخت و سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxx ریال افزایش داد. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای مهدی آزاد فر به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم ماریا سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش پیدا کردو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651308
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان فضای صفر و یک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی آزاد فر به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651314
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان فضای صفر و یک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ماریا سهرابی کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ازردیف شرکای شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای مهدی آزاد فر به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624443
آگهی تغییرات شرکت مبین سازه بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش تلاشگران تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ - هادی صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - مهرداد رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و سید علی آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625389
آگهی تغییرات شرکت راه ساز معدن پیشرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۵۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید علی آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کارگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهاء دار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625390
آگهی تغییرات شرکت راه ساز معدن پیشرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۵۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید علی آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx , xxx , xxx ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx , xxx , xxx ریال و حسین کارگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx , xxx , xxx ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx , xxx , xxx ریال افزایش دادند. - در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx , xxx , xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء پس از افزایش سرمایه: سید علی آقا میری دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه و حسین کارگر دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه. - دارندگان حق امضاء از دو نفر به یک نفر (مدیر عامل) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601612
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری گروه توسعه فرهنگ و هنر ایران درتاریخ ۱۹/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: طراحی و اجرای نظام‌های اطلاع رسانی، طراحی سایت، بانک‌های اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمان‌ها و مؤسسات در زمینه‌های فرهنگی هنری، علوم قرآنی و معارف اسلامی عرضه و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، فیلم‌های ویدئویی و اقلام رایانه‌ای مجاز به ویژه در زمینه‌های معارف اسلامی و ادبیات فارسی ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی هنری مشارکت در برگزاری همایش، سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی هنری انجام فعالیت‌های انتشاراتی به منظور انتشار کتاب. (با اخذ مجوز لازم) تهیه فیلم‌های تلویزیونی، ویدئویی، انیمیشن و رایانه‌ای بلند و کوتاه اعم از داستانی، مستند، آموزشی، صنعتی و تاریخی متناسب با اهداف مؤسسه و مطابق با ضوابط مربوطه تأسیس نگارخانه و یا برگزاری نمایشگاه‌های هنری. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران محمودیه کوچه سالار کوچه شهید سید مصطفی میرشریفی پلاک ۲ طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه: علی انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و جمشید اثنا عشری به سمت عضوء هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و اکبر تشکری نیا به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد مالی تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات و مکاتبات مؤسسه با امضای مدیرعامل و مهر مؤسسه اعتبار خواهد_داشت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583619
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ملک تجارت تات درتاریخ ۰۷/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی و بهره برداری در زمینه تجاری اداری مسکونی خدماتی تولیدی وصنعتی و خرید فروش و اجاره املاک، اراضی و مستغلات برای شرکت و بهره برداری از آنها و تهیه زمین واجرای طرحهای ساختمانی واحداث مجتمع‌ها وشهرک‌ها و انبوه سازی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و خرید سهام و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی و کمپانیهای معتبر خارجی و اخذ وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی وریالی، شرکت در کلیه نمایشگاه‌های بین المللی داخلی و خارجی واخذ واعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پسیان خیابان پسیان خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ xxxxxx۰۰ پرداخت گردید. الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی جواد معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و به نمایندگی حمیدرضا کوروش فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و به نمایندگی سحر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا «و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583645
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سازه تجارت تات درتاریخ ۰۷/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، خرید وفروش آهن آلات، فولاد و تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی، تهیه وتولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه، خرید وفروش و تعمیر انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی، تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا «مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد، فعالیت در بخش ساختمانی، ساخت و تکمیل پروژ ه های انبوه سازی در بخشهای تجاری و مسکونی و پیمانکاری، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وبخشهای خصوصی داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی وریالی، شرکت در کلیه نمایشگاه‌های بین المللی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران پسیان خیابان پسیان خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰. ریال طی گواهی بانکی به شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۵/۹۶ نزدبانک آینده شعبه محمودیه پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران: شرکت تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت توسعه پترو صنعت صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی میرصادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا» و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583679
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه سرمایه تجارت تات درتاریخ ۰۷/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، خرید وفروش آهن آلات، فولاد و تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی، تهیه وتولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه، خرید وفروش و تعمیر انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی، تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا «مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد، فعالیت در بخش ساختمانی، ساخت و تکمیل پروژ ه های انبوه سازی در بخشهای تجاری و مسکونی و پیمانکاری، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وبخشهای خصوصی داخلی وخارجی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی وریالی، شرکت در کلیه نمایشگاه‌های بین المللی داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پسیان خیابان پسیان خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ xxxxxx۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: مبین سازه بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی نادر اثناعشری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و به نمایندگی غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا» و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581675
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه هتل تجارت تات در تاریخ ۰۶/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی و ساخت و تاسیس، نوسازی وبهسازی و بازسازی، تجهیز و تکمیل و توسعه ونگهداری و راهبری انواع هتل و مجموعه‌های اقامتی و پذیرایی و مجتمع‌های بین راهی وسایر ابنیه‌ها در داخل وخارج از کشور و مشارکت در خصوص همه موارد با برندهای بین المللی و مشارکت و انجام مدیریت پیمان با کلیه سرمایه گذاران اعم از حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی و برنامه ریزی و اجرای کلیه همایش‌ها و سمینارها و کنفرانس و نمایشگاهها و نشست‌های تخصصی وعمومی برای اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی وبخش خصوصی داخلی وخارجی، انجام عملیات بازرگانی مجاز شامل واردات و صادرات، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و بازاررسانی و توزیع، خرید وفروش انواع تجهیزات مواد مصرفی ومحصولات تولیدی اقامتی و پذیرایی وصنایع وابسته داخلی وخارجی بصورت کلی وجزئی، طراحی و راه اندازی سیستمهای اتوماسیون و مدیریت در ارتباط با فعالیت شرکت، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و خرید سهام و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی وخارجی و اخذ وام واعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و بخشهای خصوصی بصورت ارزی و ریالی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی و کمپانیهای معتبر خارجی و شرکت در کلیه نمایشگاه‌های بین المللی داخلی و خارجی واخذ واعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پسیان خیابان پسیان خیابان شهید کاوه پرزین بغدادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx۹/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۹۶ از بانک آینده شعبه محمودیه به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردید و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: تجارت ایران مال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و به نمایندگی عباس شیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و به نمایندگی مینا سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال زینت تجارت آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و به نمایندگی فرنوش خواجه زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا «و در غیاب رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565964
آگهی تغییرات شرکت پیمان پایه نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۵۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و نادر اثنا عشری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و میرصادق موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سید علی آقا میری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562386
آگهی تغییرات شرکت سبلان سازه اهرام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: xxxxxxxxx۷، مصطفی پروین بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ و ابراهیم علی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای سیدعلی آقا میری به کدملی: xxxxxxxxx۱ و آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548759
آگهی تغییرات شرکت آفاق تجارت رستاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقا میری فرزند سید منصور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه: تهران الهیه خیابان مریم شرقی پلاک ۴۳ طبقه دوم کدپستی: xxxxxxxxx۱ می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536092
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت آیسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۷۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۵۴۰
پیرو آگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۹/ ۳/ xxx۶ سهم الشرکه صحیح شرکا به صورت زیر میباشد: سید علی آقا میری ش م xxxxxxxxx۱ با سهم الشرکه xxxxxx ونازنین اسماعیل زنجانی ش م xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه و موسسه بنیاد نیکو کاری تات ش م xxxxxxxxx۶۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510660
آگهی تغییرات شرکت راه سازان تلاش معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۲۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقا میری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مرتضی چمنی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510665
آگهی تغییرات شرکت راه سازان تلاش معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۲۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی چمنی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفتند. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای سید علی آقا میری کدم xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا عموزاد خلیلی کدم xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مرتضی چمنی دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510669
آگهی تغییرات شرکت راه سازان تلاش معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۲۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا عموزاد خلیلی با کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای سید علی آقا میری کدم xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مرتضی چمنی کدم xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507369
آگهی تغییرات شرکت افق هورکلا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم علی خانی xxxxxxxxx۴ و نادر اثنا عشری xxxxxxxxx۲ و محرم بخشی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سید علی آقا میری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486879
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت آیسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۷۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد خیریه نیکوکاری تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ (به نمایندگی آقای غلامرضا سنگانه به کد ملی xxxxxxxxx۰) با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای سید علی آقا میری کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم نازنین اسماعیل زنجانی کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه موسسه بنیاد خیریه نیکوکاری تات دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه امضای اوراق با ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486907
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت آیسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۷۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۶۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بنیاد خیریه نیکوکاری تات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت مدیرعامل (به نمایندگی آقای غلامرضا سنگانه به کد ملی xxxxxxxxx۰) آقای سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا ۲ عضو هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466228
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طاق نگار لیما درتاریخ ۲۱/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی داخلی ساختمان و دکوراسیون داخلی طراحی نما واردات و تولید و فرآوری طراحی نصب و اجرای سقف‌های کاذب کشسان واردات کلیه مصالح و متریال‌های ساختمانی دکوراتیو و خارجی اجرای کلیه امور مهندسی مرتبط با معماری و دکوراسیون ساختمان و اماکن خصوصی و دولتی سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه فعالیتهای عمرانی، امور ساختمانی، آماده سازی زمین، ساخت و ساز و گسترش واحدهای مسکونی اداری تجاری خدماتی تفریحی توریستی، شهرک سازی، بلند مرتبه سازی، انبوه سازی و سایر کاربری‌ها و فعالیتهای سود آور اقتصادی تولید قطعات ساختمانی صنعتی ارائه خدمات فنی و مهندسی طراحی مدیریت اجرا پیمانکاری نظارت بر اجرا و عملیات بازرگانی و خرید و فروش مرتبط در داخل و خارج از کشوراخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری طبق قوانین جاری کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران محمودیه خیابان ولیعصر (عج) کوچه شهید سید مصطفی میرشریفی پلاک ۹ برج باغ اورنگ طبقه اول واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰. ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۱ , xxx مورخ ۱۱/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است وبقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای حسام مقدم منش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمود آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد مقدم منش به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای احمد مقدم منش بسمت مدیرعامل وسید محمود آقامیری به سمت رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نازنین اسماعیل زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440483
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سید علی آقا میری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424012
آگهی تغییرات شرکت آسایش سرمایه ارجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای سید علی آقا میری (کد ملی xxxxxxxxx۱) بسمت مدیر تصفیه انتخاب و محل تصفیه بنشانی تهران، الهیه، خیابان فیاضی، خیابان مریم شرقی، پلاک ۴۳، طبقه ۲، واحد ۷، کدپستی xxxxxxxxx۴ تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424034
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی قواعد بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای سید علی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378214
آگهی تغییرات شرکت ضیافت گستر پرشین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۵۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام می‌گردد و آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه تهران میدان آرژانتین خیابان بخارست خیابان دهم پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان آریا پارت درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد وفعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه‌های انبوهسازی در بخش‌های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پیچ شمیران کوچه طباطبائی مقدم خیابان شهید حمید صدیق پلاک ۲۳ طبقه همکف واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354097
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان تجارت دنا درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرک غرب بلوار فرحزادی ارغوان غربی بلوار درختی خیابان گلستان ۱ پلاک ۵۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی بشماره xxx۹/xxx/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305291
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان پارس آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محسن تقی پور نیچکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305295
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان پارس آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۲۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محسن تقی پور نیچکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269814
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راه ساز معدن پیشرو درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: بازرگانی کلیه لوازم راه سازی و مواد اولیه راه سازی و مواد اولیه مربوطه و تولید دستگاهای پخت آسفالت و خردایش انواع سنگ شکن و بچینگ پلانت صادرات واردات خریدو فروش توزیع کلیه کالاهای و محصولات مجازمربوطه اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی برای هر گونه فعالیتهای بازرگانی و تولیدی و خدماتی و غیره. شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی. مشارکت با شرکتها و موسسات داخلی و خارجی عقد کلیه قراردادهای قانونی با موسسات مالی و بانکها , اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری طبق قوانین جاری کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم ضمنا ثبت شرکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: رباط کریم جاده ساوه نرسیده به شهرک صنعتی نصیرشهر شهر ابتدا جاده قرمز جنب تالار پدیده پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسین کارگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان اسناد و املاک کشور ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222801
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقامیری (کد ملی xxxxxxxxx۱) بسمت بازرس اصلی آقای مرتضی چمنی (کد ملی xxxxxxxxx۹) بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین ش م xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی آقای حسن عدل خواه کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت بازرگانی صنعت تجارت گران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای محمد رضا بمانیان کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای حبیب اله ثانی کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمود عبداللهی نمین کد ملی xxxxxxxxx۱ وآقای ایمان رحیمی آلوقره کد ملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200433
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشگامان تجارت آیسان درتاریخ ۳۰/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: سرمایه گذاری و مشارکت از طریق شرکت‌های فرعی برای امور بازرگانی صنعتی معدنی تولیدی کشاورزی ساختمانی ارائه خدمات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی بطور عموم هر گونه فعالیت اقتصادی مجاز دیگر. مشارکت در شرکت‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری در طرح‌های عمرانی و خدماتی جدید و توسعه و تکمیل و بازسازی واحدهای تولیدی موجود از طریق مشارکت در سرمایه یا خرید سهام آنها برای شرکت اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیت‌ها و عملیاتی که مجاز و بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرک غرب، بلوار فرحزادی، ارغوان غربی، خیابان گلستان ۱، پلاک ۵۰، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: خانم نازنین اسماعیل زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204337
آگهی تصمیمات شرکت ابنیه سفیر پارسیان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۷۲۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ xxx۵. ۰۹. ۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای مسعود نعلبندیان خوزانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره، آقای خسرو پناهی اسفرجانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای کیوان اقبالیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای آقای مسعود نعلبندیان خوزانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای سید علی آقامیری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا محبی باروق با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188957
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های لبنی آرنگ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۱۷۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای سیدعلی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهرداد قدیری حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ حق امضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی وقراردادها و سایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189000
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده‌های لبنی آرنگ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۱۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی چمنی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و اقای ابراهیم نورانی به کد ملی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۶ به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای سید علی اقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و اقای غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ و اقای مهرداد قدیری حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۷ تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189554
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان پارس آناهید در تاریخ ۲۳/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی علائم تجاری داخلی و خارجی و راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: میدان آرژانتین خیابان الوند نبش کوچه کامبیز پلاک ۳۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹/۹۵ مورخ ۱۰/۶/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: ایمان رحیمی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن تقی پور نیچکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محسن تقی پور نیچکی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا مرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189572
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران راه ساز معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۶۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی ارغوان غربی بلوار درختی خیابان گلستان ۱ پلاک ۵۰ کد پستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172849
آگهی تغییرات شرکت راه سازان تلاش معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۲۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای غلامرضا عموزاد خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای میلاد محمدی نسب با ک. م xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم نازنین اسماعیل زنجانی با ک. م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری با ک. م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای غلامرضا عموزاد خلیلی دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172859
آگهی تغییرات شرکت راه سازان تلاش معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۷۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۲۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل وآقای غلامرضا عموزاد خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154702
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جواد حمیدی جم به کد ملی xxxxxxxxx۲ و سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139093
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم نورانی لیسارو به ترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105014
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گستر ارغوان درتاریخ ۱۱/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و غیر مجازبازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور. ارائه خدمات مشاوره و بازرگانی در مورد فعالیت شرکت (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محرم بخشی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر است شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محرم بخشی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018701
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب با کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید علی آقامیری با کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید و درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۵۶۶۱
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گستر متین با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: میلاد محمدی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982086
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن تجارت سهیل درتاریخ ۰۲/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خرید و فروش آهن آلات فولاد تهیه و تولید و توزیع انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی تهیه و تولید و توزیع انواع مبلمان و منسوجات مربوطه خرید و فروش و تعمیر ماشین آلات راه سازی و صنعتی تولیدی و معدنی در سراسر ایران خصوصا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد و فعالیت در بخش ساختمانی ساخت و تکمیل پروژه‌های انبوهسازی در بخش‌های اداری تجاری مسکونی اقامتی و پیمانکاری و ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخشهای خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی به صورت ارزی و ریالی شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت - درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۴/۵/۹۵ نزد بانک آینده شعبه محمودیه xxx۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ابراهیم علی خانی ک م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و محرم بخشی ک م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا محبی باروق ک م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966404
آگهی تغییرات شرکت تجارت ایران مال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی آقا میری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و رضا مرندی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967164
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زینت تجارت آسیا درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توزیع انواع لوازم آرایشی و بهداشتی پس از اخذ مجوزهای لازم خرید سهام و اوراق بهادار شرکتها و موسسات داخلی و خارجی برای شرکت مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی از طریق خرید یا تعهد سهام برای شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها ی دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی از موسسات و شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و ایجاد شعب و اعطای نمایندگی با اشخاص حقیقی و حقوقی برگزاری و شرکت در نمایشگاهای مربوط داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش توزیع و بسته بندی ترخیص کالا از گمرکات کشور و انبارداری اخذ وام و اعتبار و هر گونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیهای داخلی و خارجی در راستای فعالیت شرکت. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شریعتی بین سمیه و طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک ۲۳ اول شرقی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۵ مورخ ۳۱/۴/۹۵ نزد بانک اینده شعبه محمودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محرم بخشی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم علی خانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامرضا محبی باروق شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967177
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران راه ساز معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۶۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین کارگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921683
آگهی تغییرات شرکت تیراژه توسعه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۳۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم نورانی لیسار ش ملی xxxxxxxxx۸ – غلامرضا محبی باروق ش ملی xxxxxxxxx۷ و محرم بخشی ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضائ هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - جواد حمیدی جم کدملی xxxxxxxxx۲ و سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار آرمان مردم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918733
آگهی تغییرات شرکت دانه پرور پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال بصندوق شرکت پرداخت در ردیف شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت ار مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: میلاد محمدی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918736
آگهی تغییرات شرکت دانه پرور پارمیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میلاد محمدی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۳ و سید علی آقامیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بشرح ذیل می‌باشد غلامرضا محبی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ابراهیم علی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893029
آگهی تغییرات شرکت همیشه سبز معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۱۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۳۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: آقایان غلامرضا محبی باروق بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ و نادر اثنا عشری بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ و ابراهیم علی خانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی: xxxxxxxxx۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی: xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887058
آگهی تغییرات شرکت پایدارپی سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۶۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مرتضی چمنی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860272
آگهی انحلال شرکت تاسیساتی ماهان صنعت وزین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقای سیدعلی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد آدرس محل تصفیه: تهران میدان آرژانتین خیابان بخارست خیابان دهم پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839651
آگهی تغییرات شرکت توسعه صدر مدائن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۰۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا عموزاد خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. سید علی آقامیری به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه: غلامرضا عموزاد خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828416
آگهی تغییرات شرکت ویستر انصار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله احمدی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا کوروش فر با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت زینت تجارت آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ با نمایندگی آقای سیدعلی آقامیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای مهرداد مراد زاد با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820724
آگهی تغییرات شرکت ایمن فراز سپند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۳۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807292
آگهی تغییرات شرکت ویستر انصار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید رضا کوروش فر به کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای عبداله احمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای سیدعلی آقامیری به کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769500
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سرمایه حساب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۳۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ و هومن دشتی شکوهی کدملی xxxxxxxxx۹ و شهرام توجه کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12769514
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سرمایه حساب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۳۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شهرام توجه کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هومن دشتی شکوهی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها وسایر مکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758995
آگهی تغییرات شرکت توسعه ماشن آلات سنگین تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۰۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی غلامرضا محبی باروق کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر عامل شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی سید علی آقامیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر مکاتبات عادی واداری با امضا مدیر عامل معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730846
آگهی تغییرات شرکت توسعه ماشن آلات سنگین تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۰۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی غلامرضا محبی باروق کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxx۰۰ ریال بصندوق شرکت پرداخت و در ردیف شرکا قرار گرفتند. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بملغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای علی بلندی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین بلندی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل بلندی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای عباس بلندی با کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم بهجت کریمی تبار با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت زینت تجارت آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ نمایندگی غلامرضا محبی باروق کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت پیشگامان تجارت آرکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659807
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران راه ساز معدن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۶۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد تقی رحیم نیا به کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس ازکاهش سرمایه: حسین کارگر به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سید علی آقامیری به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638048
آگهی تغییرات شرکت تجارت ايران مال شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای سید علی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا مرندی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630402
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران راه ساز معدن شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۶۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقامیری کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای حسین کارگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد تقی رحیم نیا کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سید علی آقامیری کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630411
آگهی تغییرات شرکت تلاشگران راه ساز معدن شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۶۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین کارگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید علی آقامیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630432
آگهی تغییرات شرکت ويستر انصار شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶بسمت بازرس اصلی و آقای سید علی آقامیری به شماره ملیxxxxxxxxx۱بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621214
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختماني زاگرس سازه كيهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۶۶۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۶۰۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای اکبر بدخش دارای کد ملیxxxxxxxxx۴ آقای غلامرضا محبی باروق کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای مهدی قدیری حیدری دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ ابراهیم نورانی لیسار کد ملی xxxxxxxxx۸ وسید علی آقامیری کد ملی xxxxxxxxx۱به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572311
آگهی تغییرات شرکت افق هوركلا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید علی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.۰ -اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابراهیم علی خانی کدملیxxxxxxxxx۴،آقای نادراثنا عشری کدملیxxxxxxxxx۲،آقای محرم بخشی کدملیxxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557654
آگهی تغییرات شرکت گسترش تلاشگران تات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا کوروش فر کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی آقامیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.آقای علی انصاری کدملی xxxxxxxxx۸ وآقای سیدابوالفضل حسینی کدملیxxxxxxxxx۱و آقای مهرداد رستمی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433207
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشگامان تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آناهیتا مبل انصار بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای سیدعلی آقا میری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه سرمایه گذاری تات انصار بشناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای حمیدرضا کوروش فر بشماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت شهرک صنعتی انصار زرندیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی آقای غلامرضا عموزاد خلیلی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقرارداد ها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433213
آگهی تغییرات شرکت توسعه پیشگامان تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۸۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت آناهیتا مبل انصار بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بنمایندگی آقای سیدعلی آقا میری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه سرمایه گذاری تات انصار بشناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای حمیدرضا کوروش فر بشماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت شهرک صنعتی انصار زرندیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بنمایندگی آقای غلامرضا عموزاد خلیلی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ آقای مرتضی چمنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین علی خواه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417773
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي كفش وين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی آقا میری بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی وآقای محمدحسین علی خواه بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ۰ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقایان مسعود نعلبندیان خوزانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و مهرداد رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای سید محمدرضا جعفری بشماره ملیxxxxxxxxx۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248392
آگهی تغییرات شرکت توسعه صدر مدائن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۱۰۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا شاهپوری ارانی کدملیxxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxxریال از صندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند و ـ خانم شهلا صمدی زاده خانقشلاقی کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxxریال از صندوق شرکت دریافت واز شرکت خارج شدند و ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید۰ ـ اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای غلامرضا عموزاد خلیلی کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سیدعلی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208959
آگهی تغییرات شرکت توسعه صدر مدائن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۱۰۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید علی آقا میری شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا عموزاد خلیلی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند۰ ـ حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآورشرکت ازقبیل چک سفته بروات عقوداسلامی وقراردادها با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208962
آگهی تغییرات شرکت توسعه صدر مدائن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۱۰۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۵۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا عموزاد خلیلی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند۰ ـ آقای سید علی آقا میری شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند۰ ـ در نتیجه سرما یه شرکت از مبلغ xxxxxx ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید۰ ـ اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بشرح ذیل می باشد: آقای غلامرضا عموزاد خلیلی کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرک آقای سیدعلی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرک خانم زهرا شاهپوری ارانی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرک خانم شهلا صمدی زاده خانقشلاقی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرک ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از دو نفر می باشد که بشرح فوق ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12185351
آگهی انحلال شرکت تولیدی صنعتی گالوانیزه شقایق با‌مسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه کامبیز، پلاک ۳۷، طبقه اول، کدپستی: xxxxxxxxx۱ می باشد.

پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158308
آگهی تغییرات شرکت پردیس دانش تات موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت۳۰۱۵۲ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۲۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعباس آتشکار شماره ملی: ۵ xxxxxx xxx با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید آقای سیدمحسن آتشکار شماره ملی: ۷ xxxxxx xxx با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید در نتیجه سرمایه مؤسسه از xxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید میزان سهم الشرکه هر یک از آشرکاء به شرح زیر می باشد: آقای سیدعلی آقامیری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای غلامرضا عموزادخلیلی با شماره ملی: xxxxxxxxx۸، دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای مسعود انصاری خالدی با شماره ملی: xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه ومؤسسه دانشِ روز آگاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون با شماره ملی: xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137137
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی پردیس مهارت نیکان به‌شماره‌ثبت ۳۰۱۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۶/۵ مورخ ۹/۱۲/۹۳ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا عموزادخلیلی xxxxxxxxx۸ به سِمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای مسعود انصاری خالدی ک.م xxxxxxxxx۳ به سِمت رئیس هیات مدیره و آقای سیدعلی آقامیری ک.م xxxxxxxxx۱ به سِمت نائب رئیس هیات مدیره و مؤسسه دانشِ روز آگاهان ش.م xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون ک.م xxxxxxxxx۱ به سِمت عضو هیأت مدیره. اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مُهر مؤسسه و اوراق و اسناد بهاءدار و تعهدآور از قبیل سفته، چک، بروات، عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مُهر مؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137149
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی آموزشی پردیس مهارت نیکان به‌شماره‌ثبت ۳۰۱۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۲۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ و مجوز شماره xxx۵۶/۵ مورخ ۹/۱۲/۹۳ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی آقامیری ک.م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای غلامرضا عموزادخلیلی ک.م xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مسعود انصاری خالدی ک.م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. مؤسسه دانشِ روز آگاهان ش.م xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدرضا اخباریون ک.م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیات مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تام موسسه به فرهنگی آموزشی پردیس دانش تات تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محل موسسه به آدرس تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از چهار راه پارک وی کوچه شهید میرشریفی شماره ۲ کد پستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبات موسسه در واحد های ثبتی شهریار و رشت منحل گردید. لیست شرکاء بعد ز افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای سیدعباس اتشکار دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای سیدمحسن آتشکار دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای سیدعلی آقامیری دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای غلامرضا عموزادخلیلی دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای مسعود انصاری خالدی دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال و مؤسسه دانشِ روز آگاهان ش.م xxxxxxxxx۶۳ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420526
آگهی تغییرات شرکت سامان تجارت اختر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۸۶۰۰ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۳۱۱۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محرم بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ عابد قنبری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ ابراهیم علی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید علی آقا میری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم نورانی لیسار بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411922
آگهی تغییرات شرکت بینش نوین هستی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۸۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۴۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدرضا علی گلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ مهرداد رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ومحسن مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای سید علی آقامیری ش م xxxxxxxxx۱ و آقای ابراهیم نورانی لیسار ش م xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769945
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آفاق سپهر روناک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۵۷۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۵۶۰۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان سید مهدی سید مطهری بشماره ملی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد تقی صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا نظری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ و سید علی آقا میری کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766701
آگهی تغییرات شرکت باغ شهر گستر ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۹۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۸۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند آقای مهرداد رستمی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم علی خانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن سابقی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700280
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری تات انصار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۱۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: علی اکبر انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۸ و علی انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۸ و ابوالفضل انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۳ و محمد انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۶ و حسین انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۱ و مهدی انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۵ و مصطفی انصاری دارای کدملی xxxxxxxxx۷ سیدعلی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم نورانی لیسار کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات