غلامحسین

غلامحسین

کد ملی 038449xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14730561
آگهی تغییرات شرکت آبنوس فارمد پژوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا فرزندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ، آقای غلامحسین فرزندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم سارا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12490962
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش یاس فارمد گستر درتاریخ ۲۶/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید وفروش واردات و صادرات پخش و توزیع انواع فرآورده های دارویی، مکمل غذایی و دارویی و گیاهی و مواد اولیه دارویی، محصولات آرایشی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و توانبخشی و کلیه محصولات سلامت محور پس از اخذ مجوزهای لازم اجرای پروژه های توسعه محصول، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای تاسیس شعب و مراکز پخش در سراسر کشور و اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات بانکی انجام کلیه معاملات مجاز تجاری و صنعتی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار میرداماد ـ خیابان نفت جنوبی ـ خیابان تابان شرقی ـ پلاک ۱/۲ ط ۱ واحد xxx کدپستی: xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۴ مورخ ۲۴/۶/۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوارمیرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم سهیلا شمیم نسب به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل خارج از شرکا و سهامداران، آقای غلامحسین فرزندی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن نوری به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی خرداد به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدمحمد مهدی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. رضا احسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12406338
آگهی تغییرات شرکت شركت دارو سازي ياس كويرميبد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۴۸۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بقرار زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای غلامحسین فرزندی به کدملی: xxxxxxxxx۶، آقای حمیدرضا بابائی میبدی کدملی: xxxxxxxxx۷، آقای کمال بیکی ده آبادی به کدملی: xxxxxxxxx۱، آقای میلاد تقوی به کدملی: xxxxxxxxx۵ و خانم عصمت کریمی میبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ ۲ ـ آقای حسن نوری به کدملی: xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای میثم صفاری نژاد به کدملی: xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ ـ صورتهای مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1502638
آگهی تغییرات شرکت آبنوس فار‌مد پژوه سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۳۳۹۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلا محسین فرزندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای حمیدرضا فرزندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای میثم صفاری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای میثم صفاری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499030
آگهی تغییرات شرکت آبنوس فار‌مد پژوه سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۳۳۹۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین شدند:
ـ آقای غلا محسین فرزندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶
ـ آقای حمیدرضا فرزندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ آقای میثم صفاری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482404
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل میباشد:
۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شماره ثبت xxxxxx
۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن
الف ـ موضوع فعالیت های اصلی:
۱) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کنند: تهیه، تولید، واردات و صادرات مواد اولیه دارویی، دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و فرآورده های بیولوژیکی.
۲) انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند۱ فوق:
خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲ـ۲ـ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین
۲ـ۱ـ پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲ـ۳ـ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
۲ـ۴ـ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت
۲ـ۵ـ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲ـ۶ـ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
۲ـ۷ـ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
۳) سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.
۳ـ۱ـ خدمات موضوع بند ۲ فوق ۳ـ۲ـ حمل و نقل انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات
ب) موضوع فعالیت های فرعی
۱) سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز
۲) سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. یا در صورت اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
۳) سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهدار نمی دهد.
۴) سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
۵) ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
۵ـ۱ـ پذیرش سمت در صندوق سرمایه گذاری
۵ـ۲ـ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار
۵ـ۳ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
۵ـ۴ـ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
۶ـ شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.
۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:
مطابق ماده اساسنامه و صورتجلسه هیئت مدیره ۲۳/۱۱/xxx۹
مرکز اصلی شرکت واقع در تهران ـ خ ولیعصر(عج) ـ روبروی پارک ملت ـ خ ناهید غربی ـ شماره ۸۱ می باشد. کدپستی: xxxxxxxxx۵ ـ شرکت فاقد شعب می باشد.
۴) مدت شرکت: نامحدود
۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال
۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت
آقای سید حسن اعتمادزاده کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای ناصر نقدی کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای فرهاد زرگری کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای غلامحسین فرزندی کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای سید رمضان محسن پور کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهام یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد.
۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
راجع به تقسیم سود، مورد خاصی در اساسنامه پیش بینی نشده است. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
هر گاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. بدهی های شرکت بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۲ به شرح ذیل است:
بدهی کوتاه مدت به مبلغ ۱.xxx.xxx میلیون ریال، بدهی بلند مدت ۱.xxx میلیون ریال، جمع بدهی ها ۱.xxx.xxx میلیون ریال
بدهی های احتمالی موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ ۳۱/۰۲/xxx۲ به مبلغ xxx.xxx میلیون ریال بابت تضمین اعطایی به بانک ها بابت وام های دریافتی شرکت های گروه می باشد.
۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات
اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آمده می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113549
آگهی تغییرات شرکت داروسازی یاس کویر میبد سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۱/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقایان غلامحسین فرزندی و حسین بابائی و کمال بیکی و حمید رضا بابائی و میلاد تقوی بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ آقای هدایت کلانتری بعنوان بازرس اصلی و سید عبدالرحمان حسینی بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۲ آقای غلامحسین فرزندی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین بابائی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کمال بیکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل شرکت و عضو اصلی و آقایان میلاد تقوی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و حمیدرضا بابائی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ کفیل ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964127
آگهی تاسیس شرکت آبنوس فارمد پژوه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱/۱۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: تهیه، تولید بسته بندی و توزیع، خرید، فروش، واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی شیر خشک، محصولات آرایشی و بهداشتی، فرآورده های دارویی شیمیایی، گیاهی، بیولوژیک و نوترکیب، انواع مکمل های غذایی و دارویی (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم)، و ملزومات و تجهیزات پزشکی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و توانبخشی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اجرای پروژه های توسعه محصول و بازار و بازاریابی مجاز غیر شبکه ای و غیر هرمی و غیر الکترونیکی، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مدیریتی مبتنی بر دانش اقتصاد دارو و اقتصاد سلامت به شرکتهای داروسازی، دانشگاهها و بیمارستانها و سایر فعالان حوزه سلامت، تاسیس و بهره برداری از کارخانجات آزمایشگاههای مورد نیاز و توسعه انواع فرآورده های دارویی (پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت) و اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و انجام کلیه معاملات مجاز تجاری و صنعتی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در همایشها، سمینارها و نمایشگاههای عمومی و تخصصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان دولت ـ ساختمان xxx غربی ـ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای غلامحسین فرزندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم نگین فرزندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم سارا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم سارا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نسیم بافکار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم غزاله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724997
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین فرزندی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و فردوس نصیری زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و محمدعلی کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651964
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۶/۹۰ و هیات مدیره مورخ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز براتی سده به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی رضایت سرخ آبادی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد زرگری به کدملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و سید رمضان محسن پور به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و غلامحسین فرزندی به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیات مدیره۱۰/۷/۹۰ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9951056
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۶/۹۰ و هیات‌مدیره مورخ۱۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهروز براتی‌سده به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید مهدی رضایت‌سرخ‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد زرگری به کدملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و سید رمضان محسن‌پور به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و غلامحسین فرزندی به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیات‌مدیره۱۰/۷/۹۰ تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9667707
آگهی تغییرات شرکت دارو پخش سهامی عام بشماره ثبت۳۸۱۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۵۲۸۶
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۸/۶/۹۰ بهروز براتی‌سده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت رئیس هیات‌مدیره و فرهاد زرگری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و غلامحسین فرزندی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره و محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و سید محمدسعید خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته‌ برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح ۱۵ بند به پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867035
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: غلامحسین فرزندی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بجای مسعود باقری به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین انتخاب گردیدند. بنابراین محمدعلی کلانتری به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا سیاهی‌شادباد به ش ملی xxxxxxxxx۷ و حسین میرمحمدصادقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و غلامحسین فرزندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا فاضلی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فردوس نصیری‌زاده خارج از اعضاء به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793342
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراویسهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین فرزندی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فردوس نصیری‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و محمدعلی کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت عضو هیات‌مدیره و محمدرضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسن میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12018407
آگهی تاسیس شرکت آبنوس فارمد پژوه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱/۱۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: تهیه، تولید بسته‌بندی و توزیع، خرید، فروش، واردات و صادرات انواع دارو و مواد اولیه دارویی شیر خشک، محصولات آرایشی و بهداشتی، فرآورده‌های دارویی شیمیایی، گیاهی، بیولوژیک و نوترکیب، انواع مکمل‌های غذایی و دارویی (در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم)، و ملزومات و تجهیزات پزشکی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و توانبخشی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اجرای پروژه‌های توسعه محصول و بازار و بازاریابی مجاز غیر شبکه‌ای و غیر هرمی و غیر الکترونیکی، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مدیریتی مبتنی بر دانش اقتصاد دارو و اقتصاد سلامت به شرکتهای داروسازی، دانشگاهها و بیمارستانها و سایر فعالان حوزه سلامت، تاسیس و بهره‌برداری از کارخانجات آزمایشگاههای مورد نیاز و توسعه انواع فرآورده‌های دارویی (پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت) و اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و انجام کلیه معاملات مجاز تجاری و صنعتی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در همایشها، سمینارها و نمایشگاههای عمومی و تخصصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خیابان دولت ـ ساختمان xxx غربی ـ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای غلامحسین فرزندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم نگین فرزندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم سارا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم سارا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم نسیم بافکار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم غزاله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات