مسعود خاکبازان

آقای مسعود خاکبازان

کد ملی 038145xxxx
گراف ارتباطات
44
شرکت‌ها
93
آگهی‌ها

شرکت های مسعود خاکبازان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مسعود خاکبازان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سامان سازان آریسا
سامان سازان آریسا
مدیر عامل
شریف لیماک
شریف لیماک
رئیس هیئت مدیره
برنا اندیشه شریف
برنا اندیشه شریف
مدیر عامل
شریف ساینا
شریف ساینا
آرتین شریف
آرتین شریف
آرتین کاژه
آرتین کاژه
شریف کاژه
شریف کاژه
باربد کاژه
باربد کاژه
مدیر عامل
آشیان کاژه
آشیان کاژه
رئیس هیئت مدیره
باربد ساخت شفق
باربد ساخت شفق
مدیر عامل
لیماک آرتین
لیماک آرتین
عمران و نوسازی سراساز پایدار
عمران و نوسازی سراساز پایدار
بازرس علی‌البدل
بنا گستر لیماک
بنا گستر لیماک
رئیس هیئت مدیره
خورشید صنعت راستین
خورشید صنعت راستین
بازرس اصلی
صدر کاژه
صدر کاژه
مدیر عامل
عظمت بناسازان زاگرس
عظمت بناسازان زاگرس
لیماک سازه ایرانیان
لیماک سازه ایرانیان
مهندسی ساینا کاژه
مهندسی ساینا کاژه
سپهر لیماک اروند
سپهر لیماک اروند
مدیر عامل
آتیه راه ارغنون
آتیه راه ارغنون
رئیس هیئت مدیره
ایلیا گستر باربد
ایلیا گستر باربد
عضو هیئت مدیره
سامان تدبیر نوژان
سامان تدبیر نوژان
سامان سازان پارمیس
سامان سازان پارمیس
راهبرد سازان نوژان
راهبرد سازان نوژان
مدیر عامل
سامان سازان ایرسا
سامان سازان ایرسا
امید سرو لیماک
امید سرو لیماک
نائب رئیس هیئت مدیره
ارغوان کاژه سرو
ارغوان کاژه سرو
رئیس هیئت مدیره
راستین انرژی لیماک
راستین انرژی لیماک
رئیس هیئت مدیره
کامیاب خاک نیرو
کامیاب خاک نیرو
رئیس هیئت مدیره
راستین سروش باربد
راستین سروش باربد
نائب رئیس هیئت مدیره
سرو شکیل کوهیار
سرو شکیل کوهیار
رئیس هیئت مدیره
آرشام سازه افق
آرشام سازه افق
بازرس علی‌البدل
فاریاب گستر افق
فاریاب گستر افق
بازرس اصلی
اشلی تجارت بسپار
اشلی تجارت بسپار
بازرس اصلی
ارغوان گستر عقیق
ارغوان گستر عقیق
بازرس علی‌البدل
بردیا سازان سهند
بردیا سازان سهند
بازرس علی‌البدل
سوگند راه سورنا
سوگند راه سورنا
بازرس علی‌البدل
رامتین کاژه سپهر
رامتین کاژه سپهر
بازرس علی‌البدل
حقوقی برنا اندیشه راستین
حقوقی برنا اندیشه راستین
نازنین جهان لیماک
نازنین جهان لیماک
مدبران عصر فرا اندیشه
مدبران عصر فرا اندیشه
مدیر عامل
سنجش گران اندیشه خردمند
سنجش گران اندیشه خردمند
مدیر عامل
آموزشی دانش ورزان اندیشه باربد
آموزشی دانش ورزان اندیشه باربد
نائب رئیس هیئت مدیره
شریف سپهر داد
شریف سپهر داد
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14881771
آگهی تغییرات شرکت شریف سپهر داد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 473405 و شناسه ملی 14004980807
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مسعود خاکبازان به کد ملی0381452530 به سمت رییس هییت مدیره و عماد متقیان به کد ملی 0370956222 به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ مهدی تباشیری اصفهانی به کد ملی 1289730441 به سمت بازرس اصلی و علی دانا به کدملی0380978237 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ980812283372235  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14637584
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزشی دانش ورزان اندیشه باربد درتاریخ ۱۱/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : برگزاری دوره‌های فناوری اطلاعات آموزش کارکنان دولت یا دستگاه‌های اجرایی و مشاوره هایی در این زمینه رایه کلیه خدمات مطالعاتی و یادگیری اجرا و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت یادگیری مطالعاتی و علمی در حیطه‌های مختلف فراگیری مطالعاتی و آموزش فناوری اطلاعات تهیه محتوای مطالعاتی و یادگیری نمونه سازی رسانه‌های مطالعاتی و فراگیری ارایه محتوای مطالعاتی و یادگیری مجازی ارایه خدمات یادگیری فراگیری دوره‌های آموزشی مجازی فناوری و افزایش بنیه علمی و مطالعاتی به نیروی انسانی وزارت خانه‌ها سازمان‌ها شرکت‌ها و موسسات اجرای تست‌های پیشرفت تحصیلی و رتبه بندی خدمات فناوری اطلاعات تهیه نرم افزار مجازی آموزشی و تولید برنامه‌های آموزشی فناوری اطلاعات به استثنای نرم افزارهای فرهنگی و رسانه‌ای برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات اجرای دوره‌های آموزشی مجازی و الکترونیکی تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و خارج از کشور ارایه تجهیزات مطالعاتی و یادگیری شرکت در مناقصات و مزایده‌ها نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و کلیه فعالیت‌های متناسب با مسایل مطالعاتی یادگیری علمی فناوری تماما با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان گیلان ، شهرستان رشت ، بخش مرکزی ، شهر رشت ، گلسار ، خیابان xxx ، کوچه بهار ، پلاک ۰ ، ساختمان بهاران ، طبقه چهارم ، واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی : ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد . اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور ، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14603826
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری سنجش گران اندیشه خردمند درتاریخ ۲۱/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : آموزش کارکنان دولت یا دستگاه‌های اجرایی و مشاوره در ذیل موارد زیر : اجرا و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت یادگیری مطالعاتی و علمی در حیطه‌های مختلف فراگیری مطالعاتی اجرای دوره‌های فناوری اطلاعات ، دوره‌های آموزشی مجازی و الکترونیکی ، ارائه محتوای مطالعاتی و یادگیری مجازی ، اجرای تست‌های پیشرفت تحصیلی و رتبه بندی ، افزایش بنیه علمی و مطالعاتی نیروی انسانی وزارت خانه‌ها ، سازمان‌ها شرکتها و موسسات ، تهیه نرم افزار مجازی آموزشی و تولید برنامه‌های آموزشی فناوری اطلاعات به استثنای نرم افزارهای فرهنگی و رسانه‌ای ، ارایه تجهیزات مطالعاتی و یادگیری ، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها ، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و کلیه فعالیت‌های متناسب با مسایل مطالعاتی یادگیری علمی فناوری . در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان گیلان ، شهرستان رشت ، بخش مرکزی ، شهر رشت ، دروازه لاکان ( شهرک قدس ) ، کوچه شهید خیراله کرمی ، بن بست ( شعبانی ۲ ) ، پلاک ۲۲ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی : ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد . اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم مهدیه علی یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای رضا اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل آقای رضا اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهدیه علی یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضاء تمامی اعضای هیئت مدیره شامل آقای رضا اکبرزاده به سمت رییس هییت مدیره ، آقای مسعود خاکبازان به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و خانم مهدیه علی یاری به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه و امضای اوراق عادی و اداری و نامه‌ها با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور ، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14603826
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری سنجش گران اندیشه خردمند درتاریخ ۲۱/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : آموزش کارکنان دولت یا دستگاه‌های اجرایی و مشاوره در ذیل موارد زیر : اجرا و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت یادگیری مطالعاتی و علمی در حیطه‌های مختلف فراگیری مطالعاتی اجرای دوره‌های فناوری اطلاعات ، دوره‌های آموزشی مجازی و الکترونیکی ، ارائه محتوای مطالعاتی و یادگیری مجازی ، اجرای تست‌های پیشرفت تحصیلی و رتبه بندی ، افزایش بنیه علمی و مطالعاتی نیروی انسانی وزارت خانه‌ها ، سازمان‌ها شرکتها و موسسات ، تهیه نرم افزار مجازی آموزشی و تولید برنامه‌های آموزشی فناوری اطلاعات به استثنای نرم افزارهای فرهنگی و رسانه‌ای ، ارایه تجهیزات مطالعاتی و یادگیری ، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها ، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و کلیه فعالیت‌های متناسب با مسایل مطالعاتی یادگیری علمی فناوری . در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان گیلان ، شهرستان رشت ، بخش مرکزی ، شهر رشت ، دروازه لاکان ( شهرک قدس ) ، کوچه شهید خیراله کرمی ، بن بست ( شعبانی ۲ ) ، پلاک ۲۲ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی : ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد . اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : خانم مهدیه علی یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای رضا اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل آقای رضا اکبرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهدیه علی یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضاء تمامی اعضای هیئت مدیره شامل آقای رضا اکبرزاده به سمت رییس هییت مدیره ، آقای مسعود خاکبازان به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و خانم مهدیه علی یاری به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه و امضای اوراق عادی و اداری و نامه‌ها با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور ، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408124
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مدبران عصر فرا اندیشه درتاریخ ۱۲/۱۰/xxx۷ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه خدمات مطالعاتی و یادگیری، اجرا و برگزاری دوره های کوتاه مدت یادگیری، مطالعاتی و علمی در حیطه های مختلف فراگیری مطالعاتی و آموزش فناوری اطلاعات ـ تهیه محتوای مطالعاتی و یادگیری ـ نمونه سازی رسانه های مطالعاتی و فراگیری ـ ارائه محتوای مطالعاتی و یادگیری مجازی ـ ارائه خدمات یادگیری، فراگیری، دوره ها ی آموزشی مجازی فناوری و افزایش بنیه علمی مطالعاتی به نیروی انسانی وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات ـ اجرای تست های پیشرفت تحصیلی و رتبه بندی ـ خدمات فناوری اطلاعات ـ تهیه نرم افزار مجازی آموزشی و تولید برنامه های آموزشی فناوری اطلاعات ـ برگزاری دوره های آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات ـ اجرای دوره های آموزشی مجازی و الکترونیکی ـ تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و خارج از کشور ـ ارائه تجهیزات مطالعاتی و یادگیری ـ شرکت در مناقصات و مزایده ها، نمایشگاه های داخلی و خارجی و کلیه فعالیت های متناسب با مسائل مطالعاتی، یادگیری، علمی، فناوری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دانشگاه تهران، خیابان فلسطین، بن بست سعیدی، پلاک ۲، طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۳۰,xxx,xxx ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای داود روزگاری خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده ۱۸,xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای سید محمد شبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده ۱۲,xxx,xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای داود روزگاری خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سید محمد شبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای آقای داود روزگاری خانقاه با سمت رییس هیئت مدیره و آقای سید محمد شبیری با سمت نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.کلیه مکاتبات اداری، قراردادهای داخلی و خارجی و اوراق عادی و غیره فقط با امضای آقای داود روزگاری خانقاه با سمت رییس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798653
آگهی تغییرات شرکت کامیاب خاک نیرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۰۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۹۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مژده فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ باپرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. آقای حسن پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به مبلغ ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود خاکبازان کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای مجید باقری کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای حسن پارسا کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم مژده فاضلی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789318
آگهی تغییرات شرکت راستین انرژی لیماک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود خاکبازان کد ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای بهمن ثامنی فلاح کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن پارسا کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آدرس شرکت به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ولیعصر خیابان شهید محمدسعید عارف نسب کوچه دلبر پلاک ۳ ساختمان دلبر طبقه اول واحد ۱ کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789324
آگهی تغییرات شرکت راستین انرژی لیماک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت درردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای بهمن ثامنی فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669321
آگهی تغییرات حقوقی برنا اندیشه راستین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۹۹۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن ارتشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرارگرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم زهره توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن ارتشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669331
آگهی تغییرات حقوقی برنا اندیشه راستین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۹۹۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حسن ارتشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669337
آگهی تغییرات حقوقی برنا اندیشه راستین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۹۹۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهره توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن ارتشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403067
آگهی تغییرات شرکت نازنین جهان لیماک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۶۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سجاد رفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال و محسن رشیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا در آمدند بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به مبلغ ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی نهایی شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل میباشد: مجتبی خاکبازان به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه مسعود خاکبازان به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه سجاد رفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه محسن رشیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403114
آگهی تغییرات شرکت نازنین جهان لیماک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۶۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - مجتبی خاکبازان به کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه و مسعود خاکبازان به کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی نهایی شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل میباشد: - سجاد رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه - محسن رشیدیان به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ - شعبه‌ای از شرکت به نشانی: تهران خ خاوران شهرک رضوییه، ۲۰ متری امام سجاد، کوچه مطهری شرقی پلاک ۳۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ تاسیس گردید و سجاد رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیر شعبه انتخاب شد. ۳ - به موضوع شرکت ماده ۲ اساسنامه موارد ذیل الحاق گردید: (سردخانه - تعمیرات و فروش و راه اندازی و نصب چیلر‌های صنعتی و خانگی و موتورخانه و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تعمیرات و فروش و راه اندازی و نصب کولر‌های گازی) پس ازاخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004360
آگهی تغییرات شرکت آتیه راه ارغنون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۰۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. داود کریمی ش م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفت. غلامعلی کریمی ش م: xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به مبلغ ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: مسعود خاکبازان ش م xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه حسن ایازی ش م xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه داود کریمی ش م xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه غلامعلی کریمی ش م xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997664
آگهی تغییرات شرکت آتیه راه ارغنون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۰۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۵۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود خاکبازان ش م xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. حسن ایازی ش م xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: داود کریمی ش م xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه غلامعلی کریمی ش م xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895784
آگهی تغییراتحقوقی برنا اندیشه راستین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۹۹۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر مومنی بادریافت مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق موسسه از زمرء شرکاء خارج شدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود خاکبازان ش م xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم زهره توفیقی ش م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895795
آگهی تغییراتحقوقی برنا اندیشه راستین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۹۹۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهره توفیقی ش م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرارگرفتند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مسعود خاکبازان ش م xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم زهره توفیقی ش م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر مومنی ش م xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895812
آگهی تغییراتحقوقی برنا اندیشه راستین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۱۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۹۹۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وعضوهیئت مدیره و خانم زهره توفیقی ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817352
آگهی تغییرات شرکت آشیان کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش فرشید فر کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای نوروز ایزدی اربط کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: میثم پازوکی کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال - حسین پازوکی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx۰۰ ریال - علیرضا عسگری کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال - مسعود خاکبازان کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال - فریبا آب آذر سا کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال - آرش فرشید فر کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال - نوروز ایزدی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529225
آگهی تغییرات شرکت سپهر ليماك اروند شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۱۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۵۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حسن ایازی به کدملیxxxxxxxxx۷با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید وآقای مسعود خاکبازان به کدملیxxxxxxxxx۰با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دومیلیون ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ ـ شرکای نهایی شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک از آنها بدین شرح می باشد:آقایان اکبر جهانگیری به کدملیxxxxxxxxx۷ دارای نهصد ونود هزار ریال سهم الشرکه وحسین مهدی پوربه کدملیxxxxxxxxx۱ دارای ده هزار ریال سهم الشرکه می باشند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529255
آگهی تغییرات شرکت سپهر ليماك اروند شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۱۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۵۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای اکبر جهانگیری به کدملیxxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ نهصد و نود هزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت وآقای حسین مهدی پور به کدملیxxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ ده هزار ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت ودر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دو میلیون ریال افزایش یافت.و ماده چهار اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ۲ ـ تعداد اعضای هئیت مدیره از دو نفر به سه نفر افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ ـ شرکای نهایی شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک از آنها بدین شرح می باشد:آقای اکبر جهانگیری به کدملیxxxxxxxxx۷ دارای مبلغ نهصد و نود هزار ریال سهم الشرکه وآقای حسین مهدی پور به کدملیxxxxxxxxx۹ دارای مبلغ ده هزار ریال سهم الشرکه وآقای مسعود خاکبازان به کدملیxxxxxxxxx۰دارای نهصد هزار ریال سهم الشرکه وآقای حسن ایازی به کدملیxxxxxxxxx۷ دارای یکصد هزار ریال سهم الشرکه می باشند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529902
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رامتین کاژه سپهر درتاریخ ۱۴/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: " انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت " در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اشرفی اصفهانی بعد از سه راه مرزداران نبش گلستان ۱۴ برج نگین رضا واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۰/۳/۶۴ نزد بانک سپه قم کد ۱۸ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ظهیر هوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته ها و بروات به امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387096
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سوگند راه سورنا درتاریخ ۲۵/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رودکی خیابان کیکاووس رحیمی کوچه بهرامی پلاک ۲۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۶/۵/۹۴ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حمید مهاجر کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل حمیده مصطفوی اسفستانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای حمید مهاجر به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای حمید مهاجر به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378882
آگهی تغییرات شرکت راستین انرژی لیماک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید متقیان دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. محل شرکت (در واحد ثبتی تهران) به نشانی: تهران خ ملاصدرا خ شیخ بهایی شمالی م شیخ بهایی پ xxx برج صدف واحد ۶۲ به کدپستی xxxxxxxxx۶ متغییر یافت و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح می گردد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: مسعود خاکبازان به کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه، بهمن ثامنی فلاح به کد ملیxxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه،
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355930
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرو شکیل کوهیار درتاریخ ۰۸/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیبت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز باززرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت با اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: اراک خیابان آیت اله غفاری روبروی کوچه ۲۲ بهمن ساختمان اطلس طبقه ۳ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۵. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۴/۴/۹۴ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و امید متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ۱۹ دی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356063
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرشام سازه افق درتاریخ ۰۸/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان انقلاب خیابان بهار جنوبی نرسیده به چهارراه سمیه کوچه یونسی زاده پلاک ۸ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۶/۵/۹۴نزد بانک سپه شعبه قم کد ۱۸پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: فرزانه مرادقلی با کدملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن پارسا با کدملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند به شرح ذیل: خانم زهره توفیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس اصلی آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیر انتشار آفرینش جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356098
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فاریاب سازه افق درتاریخ ۰۸/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت هر یک از موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان انقلاب اسلامی خیابان بهار جنوبی پلاک ۳۷ برج بهار طبقه ۸ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۵/۵/xxx۴ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهرداد اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مژده فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی زهره توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اشلی سازه آرشام درتاریخ ۰۸/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کوهسار میدان شهران خیابان بنفشه ۵ الهیه ۱۴ پلاک ۹۶کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۵/۵/۹۴ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: حمیدرضا کمالی کهکی ش م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محبوبه مجدزاده ش م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها، چکها، سفته ها و بروات به امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. سارا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشارآفرینش جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356272
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارغوان گستر عقیق درتاریخ ۰۸/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان انقلاب خ بهار جنوبی کوچه هلند پلاک ۲ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۶/۵/۹۴ نزد بانک سپه شعبه قم کد۱۸ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. مهرداد اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره ۲. محمد دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای محمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محمد دشتی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهره توفیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شرکت: آفرینش (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356321
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بردیاسازان سهند درتاریخ ۰۸/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: " انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژهای فوق انجام پروژهای ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان قزوین خیابان حسینی ۱۰ متری غفوری پلاک xxx کدپستی:xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۵/۵/۹۴ نزد بانک سپه شعبه ۱۸ قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای فرهاد فدایی شیران xxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید تبریزیان xxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سارا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334327
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راستین سروش باربد درتاریخ ۲۸/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ ـ موضوع شرکت:انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ـ با اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت شرکت نمی باشد) ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت:اراک شهرک مصطفی خمینی، بلوار قدس، برج اداری آسمان، طبقه ۵ ـ کدپستیxxxxxxxxx۶ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی که تعداد یکصد سهم بانام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۱۴/۴/xxx۴ نزد بانک سپه شعبه هیجده قم نقدا پرداخت گردیده است والباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: مسعود خاکبازان به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و اکبر خاکبازان به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای امید متقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ حدود اختیارات مدیرعامل:طبق مفاد اساسنامه./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277967
آگهی تغییرات شرکت راستین انرژی لیماک شرکت بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۵۱۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن ثامنی فلاح به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود خاکبازان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی کلیه اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277979
آگهی تغییرات شرکت کامیاب خاک نیرو بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۵۰۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۹۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی کلیه اوراق عادی با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278016
آگهی تغییرات شرکت کامیاب خاک نیرو بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۵۰۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۹۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع زیر به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام مطالعات امکان سنجی طرح ها، مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای، مطالعات موضوعی، تهیه و تنظیم استانداردها، طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی کنترل مهندسی، نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری، برنامه ریزی و کنترل پروژه، خدمات مهندسی ارزش، طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت، خدمات مدیریت و مدیریت طرح، خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی، پایش و ارزشیابی طرح ها، مطالعات آماری و جنبی برای انواع ساختمانها وپروژه های ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی و نفت و گاز و خطوط انتقال آب و شبکه های فاضلاب (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت از هیئت مدیره به رییس هیئت مدیره تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مجید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمرء شرکا قرار گرفت. مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمرء شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه مجید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278023
آگهی تغییرات شرکت راستین انرژی لیماک بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۵۱۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن ثامنی فلاح فرزند منصور شماره شناسنامه xxx۶ کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمرء شرکا در آمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ترکیب شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد مسعود خاکبازان ک.مxxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال امید متقیان ک.م xxxxxxxxx۹مبلغ xxxxxx ریال بهمن ثامنی فلاح ک.م xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال موضوع زیر به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: جام مطالعات امکان سنجی طرح ها، مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای، مطالعات موضوعی، تهیه و تنظیم استانداردها، طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی کنترل مهندسی، نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری، برنامه ریزی و کنترل پروژه، خدمات مهندسی ارزش، طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت، خدمات مدیریت و مدیریت طرح، خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی، پایش و ارزشیابی طرح ها، مطالعات آماری و جنبی برای انواع ساختمانها وپروژه های ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی و نفت و گاز و خطوط انتقال آب و شبکه های فاضلاب (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت از هیئت مدیره به رئیس هیئت مدیره تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817292
آگهی تغییرات شرکت آشیان کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریبا آب اذرسا کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از زمره شرکاء خارج گردید. آقای مهدی عسگری کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از زمره شرکاء خارج گردید. آقای علیرضا عسگری کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از زمره شرکاء خارج گردید. آقای مسعود خاکبازان کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از زمره شرکاء خارج گردید. آقای میثم پازوکی کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از زمره شرکاء خارج گردید. آقای حسین پازوکی کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از زمره شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آرش فرشید فر کدملی دارای xxxxxx۰ ریال - نوروز ایزدی کدملی دارای xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261482
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امید سرو لیماک درتاریخ ۱۰/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیبت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز باززرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید غلام حسین کرد کوچه شهید علی حسین واحدی پلاک ۳۵ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۱۷/۹/۹۳ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امید متقیان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مسعود خاکبازان شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261488
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارغوان کاژه سرو درتاریخ ۱۰/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیبت های عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز باززرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان استاد حسن بنا بالای میدان ملت خیابان شهید غفاری پلاک ۲۵ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ مورخ ۱۷/۹/xxx۳ نزد بانک سپه شعبه قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اکبر خاکبازان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مسعود خاکبازان با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور و قراردادها،چکها،سفته ها و بروات به امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مذیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مجتبی کمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی.حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638314
آگهی تغییرات شرکت لیماک آرتین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۸۸۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود خاکبازان با کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای مجتبی خاکبازان با کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای محسن نجاران با کدملیxxxxxxxxx۳ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای حسن جعفری کاشی با کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه ازxxxxxxxxx۰ ریال بهxxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه آنان عبارت است: صالح بخشی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای ۲،xxx،xxx،xxx ریال سهم الشرکه فرزاد جمیلی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای ۱۰،xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638315
آگهی تغییرات شرکت لیماک آرتین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۸۸۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صالح بخشی فرزند حسن متولد xxx۳/۰۹/۱۴ شماره شناسنامه xxx۰ صادره از بستان آباد کدملی: xxxxxxxxx۴ با پرداخت ۲،xxx،xxx،xxx ریال به صندوق شرکت در زمرء شرکا در آمد. آقای فرزاد جمیلی فرزند محمد مهدی متولد xxx۶/۰۶/۲۳ شماره شناسنامه xxx۱۵ کدملی xxxxxxxxx۲ صادره تهران با پرداخت ۱۰،xxxریال به صندوق شرکت در زمرء شرکا در آمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۲،xxx،xxxریال به ۳،xxx،xxx،xxx افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد. تعداد اعضای هیات مدیره از دو نفر به سه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان عبارت است از: مسعود خاکبازان کدملیxxxxxxxxx۰ دارای xxx،xxx ریال سهم الشرکه مجتبی خاکبازان کدملیxxxxxxxxx۷ دارای ۱۰،xxx ریال سهم الشرکه محسن نجاران کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx،xxx ریال سهم الشرکه حسن جعفری کاشی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx،xxx ریال سهم الشرکه صالح بخشی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای ۲،xxx،xxx،xxx ریال سهم الشرکه فرزاد جمیلی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای ۱۰،xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620269
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سپهر لیماک اروند در تاریخ ۲۵/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی، راهسازی، تاسیساتی و نفت و گاز، آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی، محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هر گونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: اراک ـ بلوار الهیه ـ مجتمع یاس ـ بلوک سوم ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۲ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان: اقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای نهصد هزار ریال سهم الشرکه آقای حسن ایازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای یکصد هزار ریال سهم الشرکه ۷ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۸ ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1560263
آگهی تغییرات شرکت آرتین کاژه بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۳۳۰۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۳۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی میدان شیخ بهایی پلاک xxx برج صدف واحد ۶۲ کد پستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای مسعود خاکبازان به کدملی xxxxxxxxx۰با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx.xxx.xxxریال افزایش داد. سرمایه شرکت از xxx/xxx/۱ ریال به xxx.xxx.xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر است: آقای مسعود خاکبازان به کدملی xxxxxxxxx۰دارای xxx.xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای فرهاد رضاییه به کدملی xxxxxxxxx۱دارای xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529993
آگهی تغییرات شرکت آرتین شریف بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۳۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۹۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به xxx/xxx/۱ریال کاهش یافته و ماده مربوطه دراساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل میباشد: آقای کاظم حیدری به ک.م xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه آقای وحید حیدری به ک.م xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید اراک میدان امام حسین شهرک بعثت فاز دوم کوچه رشادت ۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522652
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساینا کاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۳/۰۲/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان طالب علائی جوردهی xxxxxxxxx۵ و مقصود سیفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ هرکدام با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل xxx,xxx ریال از شرکت خارج شدند. آقای محمد سیفی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم تینا علائی جوردهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ هرکدام با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل ۱۰,xxx ریال از شرکت خارج شدند. خانم ندا عبدالهی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بادریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل xxx,xxx ریال از شرکت خارج شدند.. خانم فاطمه تاداس بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ ۱,xxx,xxx ریال سهم الشرکه خود را از مبلغ ۳,xxx,xxx ریال به مبلغ ۱,xxx,xxx ریال کاهش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۹,xxx,xxx ریال به مبلغ ۴/,xxx,xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: سید حسین گلشنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۳,xxx,xxx ریال سهم الشرکه فاطمه تاداس بشماره ملی xxxxxxxxx۶دارای مبلغ ۱,xxx,xxxریال سهم الشرکه مسعود خاکبازان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۱,xxx ریال سهم الشرکه هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ الی ۵ نفرتعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464129
آگهی تغییرات شرکت لیماک سازه ایرانیان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۳۳۴۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۴۴۴۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان مسعود خاکبازان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ سامان فصیحی یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ سید شهاب الدین نقوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم شکوه السادات نحوی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شهره السادات نقوی نظیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ هریک به تنهایی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان پس از کاهش سرمایه بدین شرح می باشد:
خانم نیلوفر احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx/xxx ریال
آقای مرتضی دهقانپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx ریال
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی خیابان کارگر، بالاتر از فاطمی، کوچه خسرو، پلاک ۲، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361754
آگهی تغییرات شرکت عظمت بناسازان زاگرس بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۲۶۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۷۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای موسی فرهادی هفشجاتی با کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای میلاد یارمحمدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx/xxx ریالٍ سهم الشرکه و آقای رضا رعیت با کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای سید جبار هفشجانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت xxx/xxx ریال آقای سید حسن حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxx/xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از زمره شرکا خارج شدند.
درنتیجه سرمایه شرکت از xxx/xxx/۳ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد:
خانم سحر نقی پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/۵۰ ریال
خانم منا تقی پور با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx/۵۰ ریال
آقای فرهاد نقی پور با کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731116
آگهی تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آتیه راه ارغنون در تاریخ ۶/۱۲/xxx۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی و نفت و گاز آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نو سازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط بموضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، میدان هفت تیر خ شهید دکتر مفتح کوچه شهید حسین آقامحمدی پ xxx ط ۴ کدپستی xxxxxxxxx۷
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بقرار زیر می باشد:
آقای حسن ایازی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx/xxx ریال، آقای مسعود خاکبازان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx/xxx ریال
اولین مدیران شرکت:
آقای حسن ایازی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۷ ساکن تهران میدان هفت تیر خ شهید دکتر مفتح کوچه شهید آقامحمدی پ xxx ط ۴۲ و آقای مسعود خاکبازان بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۰ ساکن تهران میدان هفت تیر خ شهید دکتر مفتح کوچه شهید آقامحمدی پ xxx ط ۴۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری باامضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181325
آگهی تغییرات شرکت شریف ساینا شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۳۱۸۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۴۱۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
غلامرضا تدین فر با کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد.
سید کریم حسینی ماهینی با کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد.
غلامرضا تدین فر مبلغ xxx/xxx ریال
سید کریم حسینی ماهینی مبلغ xxx/xxx ریال
مسعود خاکبازان به کد ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxx/xxx ریال
فرهاد رضائیه به کد ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxx/xxx ریال
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181327
آگهی تغییرات شرکت بنا گستر لیماک شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۵۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و میرمحمدحسین حمله خوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید کریم حسینی ماهینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران و محمد دانشی ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179029
آگهی تغییرات شرکت لیماک آرتین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۸۸۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۵/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محسن نجاران فرزند محمود با کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء در آمد. آقای حسن جعفری کاشی فرزند رضا با کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد
ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه بشرح فوق و ذیل میباشد: آقایان مسعود خاکبازان کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx/xxx ریال و مجتبی خاکبازان کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/۱۰ ریال میباشند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126511
آگهی تغییرات شرکت آشیان کاژه شرکت بامسئولیت ‌محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای میثم پازوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسین پازوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سهم الشرکه شرکا بعد از افزایش به قرار ذیل میباشد: آقایان میثم پازوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به مبلغ xxx/xxx ریال حسین پازوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به مبلغ xxx/۱۰ ریال و مهدی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به مبلغ xxx/xxx ریال و علیرضا عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxx/xxx ریال و مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx مبلغ xxx/xxx ریال و خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx/۱۰ ریال. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086413
آگهی تغییرات شرکت آرتین کاژه با مسئولیـت محدود به شماره ثبت۴۳۳۰۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۳۷۷۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۱ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نشانی دفتر مرکزی شرکت به آدرس ایران خیابان شهید فریدون ملکی xxx ـ خ شهید حبیب ا... شیرازی xxx ـ پلاک ۵۸ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
۱ ـ فرهاد رضائیه فرزند عباس متولد ۲۹/۱۱/xxx۹ به شماره شناسنامهxxx۷ صادره از اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره ۲ ـ پیام پاشازانوسی فرزند غلامرضا متولد ۱۰/۵/xxx۰ به شماره شناسنامه xxx۰ صادره از ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره ۳ ـ مسعود خاکبازان فرزند اکبر متولد ۱۹/۷/xxx۰ به شماره شناسنامه xxx۳۹ صادره از قم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1092061
آگهی تغییرات شرکت بنا گستر لیماک سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۸۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۵۵۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۳/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای میرمحمدحسین حمله خوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد دانشی ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲/۳/xxx۴
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میرمحمدحسین حمله خوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد دانشی ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد دانشی ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085431
آگهی تصمیمات شرکت عمران و نوسازی سراساز پایدار سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۳۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۶۳۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مرتضی فیض شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود خاکبازان شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060061
آگهی تغییرات شرکت آرتین شریف با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۲۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۲۹۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۱ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نشانی دفتر مرکزی شرکت به آدرس ایران خیابان شهید فریدون ملکی xxx ـ خ شهید حبیب ا... شیرازی xxx ـ پلاک ۵۸ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار انتخاب گردید:
۱ـ مسعود خاکبازان فرزند اکبر متولد ۱۹/۷/xxx۰ به شماره شناسنامه xxx۳۹ صادره از قم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ پیام اسدی فرزند عباس متولد ۱۸/۵/xxx۱ به شماره شناسنامه xxx۹ صادره از اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۹/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060956
آگهی تاسیس شرکت لیماک آرتین با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۱۰/۰۲/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۰/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ۱. انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی, پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق, انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز, کشاورزی, بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده, ساخت سازه های پیش ساخته, انجام عملیات خاکی, واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
ایران تهران, خیابان شهید فریدون ملکیxxx ـ خ شهید حبیب ا... شیرازی xxx ـ پلاک۵۸ ـ طبقه۲ ـ واحد۴ کدپستیxxxxxxxxx۱
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ مسعود خاکبازان فرزند اکبر متولد۱۹/۰۷/xxx۰ به شماره شناسنامهxxx۳۹ صادره از قم به شماره ملیxxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ مجتبی خاکبازان فرزند اکبر متولد۱۳/۱۱/xxx۹ به شماره شناسنامهxxxxxxxxx۷ صادره از ایران به شماره ملیxxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054548
آگهی تغییرات شرکت شریف لیماک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۹۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شاهرخ خامسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اصغر حاجی علیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین دیناروند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمید مهاجر به شماره ملی xxxxxxxxx۴. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای شاهرخ خامسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر حاجی علیلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین دیناروند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید مهاجر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و اقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵ آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054549
آگهی تغییرات شرکت سامان سازان آریسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۹۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی شاه بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042635
آگهی تغییرات شرکت آرامیس شیرین پونک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۷/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد ۱۶/۰۴/xxx۱ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت , در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۳۹ تاریخ تولد ۱۹/۰۷/xxx۰ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت , در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شهید فریدون ملکی xxx خ شهید حبیب اله شیرازی xxx پ ۵۸ ط ۲ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ای پی سی و فضای سبز کشاورز بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده ساخت سازه‌های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موضوع شرکت. ۶ نام شرکت به «آشیان کاژه» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۷ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۰/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043692
آگهی تأسیس شرکت باربد ساخت شفق سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده ساخت سازه‌ای پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز و مربوط به موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران نو خیابان فرخی خیابان شهید تیموری فر پلاک ۲ طبقه همکف واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۳. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه مرکزی قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای علیرضا ابراهیم گل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043692
آگهی تأسیس شرکت باربد ساخت شفق سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده ساخت سازه‌ای پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز و مربوط به موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران نو خیابان فرخی خیابان شهید تیموری فر پلاک ۲ طبقه همکف واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۳. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه مرکزی قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای علیرضا ابراهیم گل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018435
آگهی تأسیس شرکت باربد کاژه بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ۱ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق، انجام پروژه‌های ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ایران تهران، خیابان شهید فریدون ملکی xxx خ شهید حبیب ا … شیرازی xxx پلاک ۵۸ طبقه ۲ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ شعبه ندارد. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ مسعود خاکبازان فرزند اکبر متولد ۱۹/۷/۶۰ به شماره شناسنامه xxx۳۹ صادره از قم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318180
آگهی تأسیس شرکت صدر کاژه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راه سازی تاسیساتی آبیاری زهکشی، سازه های آبی، پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده ساخت سازه ای پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز و مربوط به موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران نو ـ خیابان فرخی ـ خیابان شهید تیموری فر ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ واحد غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه مرکزی قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای علیرضا ابراهیم گل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318180
آگهی تأسیس شرکت صدر کاژه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راه سازی تاسیساتی آبیاری زهکشی، سازه های آبی، پلسازی و تونلسازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده ساخت سازه ای پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز و مربوط به موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران نو ـ خیابان فرخی ـ خیابان شهید تیموری فر ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ واحد غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸ مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ نزد بانک سپه شعبه مرکزی قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای علیرضا ابراهیم گل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115668
آگهی تأسیس شرکت خورشید صنعت راستین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمانی راه سازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز و کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه ای پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز و مربوط به موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران نو ـ خیابان فرخی ـ خیابان شهید تیموری فر ـ پلاک ۲ ـ طبقه همکف ـ واحد غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ نزد بانک سپه شعبه مرکزی قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای علیرضا ابراهیم گل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا ابراهیم گل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978112
آگهی تاسیس شرکت شریف کاژه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تحت شمارهxxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران بلوار کشاورز خ نادری ک برزین پ ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳
شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9667558
آگهی تاسیس شرکت آرتین کاژه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی، پلسازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق، انجام پروژه‌های ای پی سی و فضای سبز ، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، ساخت سازه‌های پیش ساخته؛ انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

تهران بلوار کشاورز خ نادری ک برزین پ ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961822
آگهی تاسیس شرکت آرتین شریف با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز ، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران بلوار کشاورز خ نادری ک برزین پ ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961897
آگهی تاسیس شرکت آرتین کاژه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی، پلسازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز ، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، ساخت سازه های پیش ساخته؛ انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران بلوار کشاورز خ نادری ک برزین پ ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 849337
آگهی تغییرات شرکت برنا اندیشه شریفبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۴۰۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۱۳۳۰۶
شمارهxxx۱۱/ت۳۲/۹۱ ۱۱/۹/xxx۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۰/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای هوشنگ سلطانی نسب به شماره ملیxxxxxxxxx۰
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ سلطانی نسب به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هوشنگ سلطانی نسب به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ملاصدرا خ شیخ بهایی شمالی م شیخ بهایی پxxx برج صدف واحد۶۲ کدپستیxxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۱۱/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919002
آگهی تأسیس شرکت شریف ساینا بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری و زهکشی سازه های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های EPC و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ تهران تهران بلوار کشاورز خ نادری ک برزین پ ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳
شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی بسمت مدیرعامل.
۲ـ ۵ ـ مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی بسمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ ۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687510
آگهی تغییرات شرکت برنا اندیشه شریفبا مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۴۰۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۳۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ناصر کرمانشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۴.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر کرمانشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار کشاورز خیابان نادری کوچه برزین پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ایی پی سی و فضای سبز کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687510
آگهی تغییرات شرکت برنا اندیشه شریفبا مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۴۰۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۳۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ناصر کرمانشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۴.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر کرمانشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار کشاورز خیابان نادری کوچه برزین پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
انجام کلیه فعالیت های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ایی پی سی و فضای سبز کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687505
آگهی تغییرات شرکت شریف لیماکبا مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۶۹۶۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۹۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مصطفی شاه بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی شاه بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ملاصدرا خ شیخ بهایی شمالی م شیخ بهایی پ xxx برج صدف واحد ۶۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904557
آگهی تغییرات شرکت شریف لیماک با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۶۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۹۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مصطفی شاه‌بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای مصطفی شاه‌بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ملاصدرا خ شیخ بهایی شمالی م شیخ بهایی پ xxx برج صدف واحد ۶۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654270
آگهی تأسیس شرکت شریف لیماک با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق، انجام پروژه های EPC و فضای سبز. کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ساخت سازه های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز خ نادری ک برزین پ ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای مسعد خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و اوراق عادی و نامه های اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10362854
آگهی تأسیس شرکت شریف لیماک با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق، انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز. کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار کشاورز خ نادری ک برزین پ ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای مسعد خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ ۵ آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی و اوراق عادی و نامه‌های اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 639459
آگهی تغییرات شرکت سامان سازان آریسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۴۶۶۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۹۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملیxxxxxxxxx۵.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فریبا آب آذرسا به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ملاصدرا خ شیخ بهایی شمالی م شیخ بهایی پxxx برج صدف واحد۶۲ کدپستیxxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ۴/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10393884
آگهی تغییرات شرکت سامان سازان آریسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۹۲۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۳۹ تاریخ تولد ۱۹/۷/xxx۰ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مصطفی شاه‎بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فریبا آب‎آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۴ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای مصطفی شاه‎بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره و خانم فریبا آب‎آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره آقای مسعود خاکبازان همراه با مهر شرکت معتبر معتبر میباشد. در تاریخ ۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10393884
آگهی تغییرات شرکت سامان سازان آریسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۴۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۹۲۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۳۹ تاریخ تولد ۱۹/۷/xxx۰ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مصطفی شاه‎بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فریبا آب‎آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۴ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای مصطفی شاه‎بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره و خانم فریبا آب‎آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره آقای مسعود خاکبازان همراه با مهر شرکت معتبر معتبر میباشد. در تاریخ ۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449999

آگهی تغییرات شرکت سامان سازان آریسا
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۳۹ تاریخ تولد ۱۹/۷/xxx۰ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مصطفی شاه‎بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فریبا آب‎آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵
۴ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای مصطفی شاه‎بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره و خانم فریبا آب‎آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره آقای مسعود خاکبازان همراه با مهر شرکت معتبر معتبر میباشد.
در تاریخ ۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 449999

آگهی تغییرات شرکت سامان سازان آریسا
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxx۳۹ تاریخ تولد ۱۹/۷/xxx۰ فرزند اکبر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مصطفی شاه‎بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فریبا آب‎آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵
۴ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای مصطفی شاه‎بوداغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‎مدیره و خانم فریبا آب‎آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره آقای مسعود خاکبازان همراه با مهر شرکت معتبر معتبر میباشد.
در تاریخ ۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10412943
آگهی تغییرات شرکت ایلیا گستر باربد بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میر محمدحسین حمله خوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مریم آب آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میر محمدحسین حمله خوان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم آب آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم آب آذرسا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل. ۴ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فعالیت در زمینه در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی تجهیزات فرآوری گاز و کارخانه‌های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب تجهیزات پالایشگاه‌های گاز و کارخانه‌های پتروشیمی مخازن ذخیره نفتی خطوط انتقال گاز تلمبه خانه و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز سازه‌های دریایی گاز پس از اخذ مجوزهای لازم خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی سازه‌های ساختمانی محوطه‌های کوچک دیوارکشی پیاده روها انجام کلیه فعالیت‌های ساختمانی راهسازی و فعالیتهای آب و تاسیسات. ۵ کلیه اوراق عادی و اداری و کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708508
آگهی تغییرات شرکت برنا اندیشه شریف با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۴۰۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۱۳۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۰/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای هوشنگ سلطانی‌نسب به شماره ملیxxxxxxxxx۰

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای هوشنگ سلطانی‌نسب به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای هوشنگ سلطانی‌نسب به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ملاصدرا خ شیخ بهایی شمالی م شیخ بهایی پxxx برج صدف واحد۶۲ کدپستیxxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۱۱/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780708
آگهی تغییرات شرکت برنا اندیشه شریف با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۴۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۳۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ناصر کرمانشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۴.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر کرمانشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار کشاورز خیابان نادری کوچه برزین پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمان‌سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پل‌سازی و تونل‌سازی و محوطه‌سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ایی‌پی‌سی و فضای‌سبز کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده ساخت سازه‌های پیش‌ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780708
آگهی تغییرات شرکت برنا اندیشه شریف با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۴۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۳۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ناصر کرمانشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۴.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر کرمانشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ بلوار کشاورز خیابان نادری کوچه برزین پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمان‌سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی پل‌سازی و تونل‌سازی و محوطه‌سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق انجام پروژه‌های ایی‌پی‌سی و فضای‌سبز کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده ساخت سازه‌های پیش‌ساخته انجام عملیات خاکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783607
آگهی تأسیس شرکت شریف ساینا بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت:

۱ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمان‌سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری و زهکشی سازه‌های آبی، پل‌سازی و تونل‌سازی و محوطه‌سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق، انجام پروژه‌های EPC و فضای سبز، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ساخت سازه‌های پیش‌ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ تهران تهران بلوار کشاورز خ نادری ک برزین پ ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳

شعبه ندارد.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی بسمت مدیرعامل.

۲ـ ۵ ـ مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ ۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884113
آگهی تاسیس شرکت آرتین شریف با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی سازه‌های آبی، پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی، محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه‌های اجرایی و محاسباتی پروژه‌های فوق، انجام پروژه‌های ای پی سی و فضای سبز ، کشاورزی، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، ساخت سازه‌های پیش ساخته، انجام عملیات خاکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

تهران بلوار کشاورز خ نادری ک برزین پ ۸ کدپستی xxxxxxxxx۳

شعبه ندارد

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ مسعود خاکبازان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ فرهاد رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11288994
آگهی تغییرات شرکت سامان تدبیر نوژان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۰۱۹و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مسعود خاکبازان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مجتبی خاکبازان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11314749
آگهی تغییرات شرکت سامان‌سازان پارمیس(با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۳۷۶۴۱۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۹۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان خوزستان واحد آبادان به نشانی جدید استان خوزستان شهرستان آبادان، کوی قدس، نبش بهار۱۶، پ۳ ط۲ کدپستی:xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۲ـ آقای فریبرز ولدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مسعود خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مجتبی خاکبازان به شماره ‌ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ریال به مبلغxxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۳۱/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11395645
آگهی تغییرات شرکت راهبردسازان نوژان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۰۲۱و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمید توفیقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به شماره‌شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۹/۲/xxx۰ فرزند هادی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سلیمه آل‌بوغبیش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به شماره‌شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۲۳/۲/xxx۷ فرزند هادی با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حمید توفیقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و آقای امید مداح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مسعود خاکبازان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حمید توفیقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امید مداح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان خوزستان واحد خرمشهر به نشانی جدید استان خوزستان شهرستان خرمشهر ـ کوی شهید عبدالرضا موسوی خ شهیدان آبکار خ کشاورز یک پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11395645
آگهی تغییرات شرکت راهبردسازان نوژان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۰۲۱و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حمید توفیقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به شماره‌شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۹/۲/xxx۰ فرزند هادی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سلیمه آل‌بوغبیش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به شماره‌شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۲۳/۲/xxx۷ فرزند هادی با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حمید توفیقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و آقای امید مداح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مسعود خاکبازان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حمید توفیقی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امید مداح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مسعود خاکبازان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان خوزستان واحد خرمشهر به نشانی جدید استان خوزستان شهرستان خرمشهر ـ کوی شهید عبدالرضا موسوی خ شهیدان آبکار خ کشاورز یک پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11997205
آگهی تغییرات شرکت سامان سازان ایرسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۰۶۷۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۱۹۰۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای میکائیل رحیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای فریبرز ولدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا محمدعلی‌خلج به شماره ملیxxxxxxxxx۱

۲‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای میکائیل رحیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای فریبرز ولدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا محمدعلی‌خلج به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا محمدعلی‌خلج به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل

۳‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴‌ـ آقای فریبرز ولدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مسعود خاکبازان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مهدی یحیی‌زاده‌بائی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغxxx/۵۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدرضا محمدعلی‌خلج به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/۵۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۴/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات