اعظم صحرانورد سعدآباد

خانم اعظم صحرانورد سعدآباد

کد ملی 038142xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

شرکت های اعظم صحرانورد سعدآباد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اعظم صحرانورد سعدآباد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
بین المللی حقوقی مدار گستر عرشیا
بین المللی حقوقی مدار گستر عرشیا
مدیر عامل
پدیده نوین ابنیه و معماری پنام
پدیده نوین ابنیه و معماری پنام
رئیس هیئت مدیره
بین المللی اروپا آسیا باربد
بین المللی اروپا آسیا باربد
آتی تیوا پترو صنعت
آتی تیوا پترو صنعت
بازرس اصلی
آکام آدلی آسیا
آکام آدلی آسیا
رئیس هیئت مدیره
بین المللی سفر ساز داده های پارت قشم
بین المللی سفر ساز داده های پارت قشم
بین المللی پیمان گستر هلیا
بین المللی پیمان گستر هلیا
پیمان گستران الماس
پیمان گستران الماس
نائب رئیس هیئت مدیره
پل دژ آراد
پل دژ آراد
مدیر عامل
انبوه سازان خلیج فارس ارغوان
انبوه سازان خلیج فارس ارغوان
رئیس هیئت مدیره
سامان توسعه و سرمایه گذاری اکسین
سامان توسعه و سرمایه گذاری اکسین
مدیر عامل
مجتمع فولاد رهنمون صنعت
مجتمع فولاد رهنمون صنعت
رئیس هیئت مدیره
سرمایه گذاری و تجارت بین المللی پیشرو کرمان
سرمایه گذاری و تجارت بین المللی پیشرو کرمان
مدیر عامل
پیمان گستران نامدار
پیمان گستران نامدار
انبوه سازان خلیج فارس کیسان
انبوه سازان خلیج فارس کیسان
بین المللی بازرگانی نوتریکا مهر ایرانیان
بین المللی بازرگانی نوتریکا مهر ایرانیان
عضو هیئت مدیره
بین المللی بازرگانی بوژان گستر تینا
بین المللی بازرگانی بوژان گستر تینا
مدیر عامل
بین المللی بازرگانی ترنگ تجارت برنا
بین المللی بازرگانی ترنگ تجارت برنا
رئیس هیئت مدیره
آرنیکا مهر ایرانیان
آرنیکا مهر ایرانیان
آرون مهر افرا
آرون مهر افرا
رئیس هیئت مدیره
آبتین گستر باران
آبتین گستر باران
رئیس هیئت مدیره
بامداد گستر تابان
بامداد گستر تابان
رئیس هیئت مدیره
بین المللی حقوقی نور گستر عرشیا
بین المللی حقوقی نور گستر عرشیا

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14172680
آگهی تغییرات بین المللی حقوقی نور گستر عرشیا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 36525 و شناسه ملی 14005138542
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی 0381420868 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردید و بنابراین سرمایه مؤسسه از مبلغ 1950000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می باشد: کیومرث ضیایی فرد به کدملی 0055265103 دارای مبلغ 990000 ریال سهم الشرکه رمضان علی ابراهیمی به کدملی 0870718371 دارای مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه پ970524649804150  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172699
آگهی تغییرات بین المللی حقوقی نور گستر عرشیا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 36525 و شناسه ملی 14005138542
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رمضان علی ابراهیمی به شماره ملی 0870718371 باپرداخت مبلغ 10000 ریال به صندوق مؤسسه درزمره شرکاء مؤسسه درآمد. کیومرث ضیایی فرد به شماره ملی 0055265103 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 990000 ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه مؤسسه از مبلغ 1000000 ریال به 1950000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: کیومرث ضیایی فرد به کدملی 0055265103 دارای مبلغ 990000 ریال سهم الشرکه اعظم صحرانورد سعدآباد به کدملی 0381420868 دارای مبلغ 950000 ریال سهم الشرکه رمضان علی ابراهیمی به کدملی 0870718371 دارای مبلغ 10000 ریال سهم الشرکه پ970524394920597  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14137347
آگهی تغییرات شرکت بامداد گستر تابان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۵۴۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۴۶۶۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی شریفی تبار به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. مصطفی سپهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: اعظم صحرانورد سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه زهرا خلیلی فرد بروجنی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه مجتبی شریفی تبار به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه مصطفی سپهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات داخلی و خارجی بصورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات و پیمانهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، شرکت در همایشها و سمینارهای داخلی و خارجی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله بهبودی ـ خیابان شهید رضازینلیان ـ خیابان بهبودی ـ پلاک ۸۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111305
آگهی تغییرات شرکت آبتین گستر باران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۵۴۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۴۶۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان جعفری خونیق فرزند: محمدرضا متولد ۰۴/۰۳/xxx۵ شماره شناسنامه: ۰ و شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد آقای مصطفی سپهری راد فرزند: علی متولد ۰۱/۰۱/xxx۴ شماره شناسنامه: ۵ و شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: خانم اعظم صحرانورد سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال خانم زهرا خلیلی فرد برو جنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال آقای احسان جعفری خونیق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال آقای مصطفی سپهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxxxx ریال محل شرکت به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله بهبودی خیابان شهید رضازینلیان خیابان بهبودی پلاک ۸۲ طبقه همکف کدپستی: xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید موضوع فعالیت شرکت به: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات داخلی و خارجی بصورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات و پیمانهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، شرکت در همایشها و سمینارهای داخلی و خارجی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028769
آگهی تغییرات شرکت آرون مهر افرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۵۴۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۴۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران تهرانسر شرقی کوچه نرگس ۲۷ کوچه گلستان پنجم پلاک ۲۲ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. عبارت: پیمانکاری تخریب ساختمان خاکبرداری نیل و اجرای سازه نگهبان برش کاری آهن و شرکت در مزایده (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) به موضوع شرکت الحاق گردید. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای ابراهیم تمجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. خانم معصومه صادق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از افزایش سرمایه: خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال خانم زهرا خلیلی فرد بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال آقای ابراهیم تمجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال خانم معصومه صادق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14028784
آگهی تغییرات شرکت آرون مهر افرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۵۴۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۴۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم صحرانورد سعدآبادبه شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ازشرکت خارج گردید. خانم زهرا خلیلی فرد بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح یافت. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از کاهش سرمایه: آقای ابراهیم تمجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال خانم معصومه صادق زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997078
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرون مهر افرا در تاریخ ۰۴/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: خدمات پس از فروش کلیه کالأهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی کوچه نادر خیابان ولی عصر پلاک xxx۹ بلوک شرقی طبقه دوم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم زهرا خلیلی فرد بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زهرا خلیلی فرد بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997109
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آبتین گستر باران در تاریخ ۰۴/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: خدمات پس از فروش کلیه کالأهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی کوچه نادر خیابان ولی عصر پلاک xxx۹ بلوک شرقی طبقه دوم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم اعظم صحرانورد سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم زهرا خلیلی فرد بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم اعظم صحرانورد سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زهرا خلیلی فرد بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997132
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بامداد گستر تابان درتاریخ ۰۴/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - شهید بهشتی - کوچه نادر - خیابان ولی عصر - پلاک xxx۹ - بلوک شرقی - طبقه دوم - واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم زهرا خلیلی فرد بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم زهرا خلیلی فرد بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784524
آگهی تغییرات شرکت بین المللی بازرگانی نوتریکا مهر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۸۳۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۶۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اسناد بهادر و اوراق اصلی و اوراق عادی با امضا هر سه نفر (خانم اعظم صحرانورد سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم نسرین صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مجید خدادوست به شماره ملی xxxxxxxxx۹) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784531
آگهی تغییرات شرکت بین المللی بازرگانی نوتریکا مهر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۸۳۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۶۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خدادوست فرزند نادعلی به ش ش ۲ متولد ۰۷/۰۱/xxx۰ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا: خانم اعظم صحرانورد سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم نسرین صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مجید خدادوست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764541
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرنیکا مهر ایرانیان در تاریخ ۲۶/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی کوچه نادر خیابان ولی عصر پلاک xxx۹ بلوک شرقی طبقه دوم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱. xxx. xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703102
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی بازرگانی نوتریکا مهر ایرانیان درتاریخ ۱۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: داروهای آماده مصرف پزشکی، تجهیزات پزشکی و دامپزشکی، تولید و واردات گیاهان داروئی و فرآورده‌های طب سنتی، واردات و تولید دارو، واردات داروهای تک نسخه‌ای و فوریتی و فروش آنها به شرکتهای پخش، گرفتن مجوز از سازمانهای ذیربط جهت واردات داروهای تک نسخه‌ای و فوریتی، پخش دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی شرکت در مناقصه‌های دارویی و بیمارستانها، موسسات دولتی، صادرات و واردات دارو، ایجاد کارخانجات داروسازی و بهداشتی و آرایشی و تجهیزات پزشکی اخذ مجوز پروانه‌های لازم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح که ضروری باشد. لیبل و برچسب اصالت مربوط به کالاهای وارداتی، دارویی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی، ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان پردیس خیابان ملا صدرا پلاک ۳۱ برج صدرا طبقه پنجم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم اعظم صحرانورد سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه خانم نسرین صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم اعظم صحرانورد سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نسرین صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703139
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی بازرگانی بوژان گستر تینا درتاریخ ۱۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران میدان امام حسین خیابان انقلاب اسلامی خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه اول واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم نسرین صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نسرین صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل منفردا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703152
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بین المللی بازرگانی ترنگ تجارت برنا درتاریخ ۱۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران میدان امام حسین خیابان انقلاب اسلامی خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه اول واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم نسرین صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم نسرین صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل منفردا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148841
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیمان گستران نامدار درتاریخ ۰۳/۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولیدو ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم شهناز مردانه سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: ککلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل منفردا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148876
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود انبوه سازان خلیج فارس کیسان درتاریخ ۰۳/۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولیدو ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: خانم اعظم صحرانورد سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره آقای محمدعلی صحرانورد سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097988
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و تجارت بین المللی پیشرو کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۱۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ الف) سمت اعضای هیئت مدیره: آقای محسن علمدار نیاکی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی طاهری پور به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت و معدن اسپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای غلامعباس طاهری پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی خانم اعظم صحرانورد سعد اباد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729715
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ گستر ایرانیان درتاریخ ۱۷/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی، کشاورزی شامل احیاءاراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری‌های صنعتی و واحدهای پرورش طیور، و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه‌ای ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳/۳۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اعظم صحرانورد سعدآباد شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شهناز مردانه سیاه پوش شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. کیومرث ضیائی فرد شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: دنا فیض مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. سمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729972
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرسان امید تجارت درتاریخ ۱۷/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی، ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی، کشاورزی شامل احیاء اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری‌های صنعتی و واحدهای پرورش طیور و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه‌ای ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانی‌های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳/۳۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شهناز مردانه سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: سمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. دنا فیض مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720570
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انبوه سازان خلیج فارس ارغوان درتاریخ ۰۹/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی، کشاورزی شامل احیاءاراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری‌های صنعتی و واحدهای پرورش طیور، و آبزیان طراحی محاسبه و اجرا و تجهیز و احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه‌ای ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان امام حسین (ع) خیابان مازندران پلاک ۶۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳/۳۲ مورخ ۱۹/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: کیومرث ضیائی فرد کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شهناز مردانه سیاه پوش کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره اعظم صحرانورد سعدآباد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و دنا فیض مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369857
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ آراد درتاریخ ۱۶/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی، سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سندبلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، تجهیز و ساخت واحدهای عمرانی، ورزشی و خدماتی، اقامتی و هتل، طراحی، اجرا، نظارت فنی و ساخت ابنیه سبک و سنگین شهرکها و مجتمع های خدماتی، اقامتی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، ورزشی و خدماتی، طرح محاسبه و اجراء و ساخت اماکن ورزشی مجتمع ها، سالن ها و زمین های بازی، تعمیر و نگهداری خط انتقال آب، گاز، نفت و پتروشیمی معماری شهرسازی و انبوه سازی مسکن طراحی و اجراء تصفیه خانه های شهری آب و فاضلاب خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین آلات ساختمانی و راهسازی . ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی . (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: میدان امام حسین (ع) ـ خیابان مازندران ـ پلاک۶۳ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ کد پ xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/xxx۰/۰ مورخ ۱۲/۵/۹۴ نزد پست بانک شعبه پل چوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای اعظم صحرانورد سعدآباد به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شهناز مردانه سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی . سمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل .برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ( (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326658
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیمان گستران الماس درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه وباند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی، سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سندبلاست و جوشکاری و ساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، تزریقات داخلی و خارجی ساختمانها، تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن و ماسه، همچنین اجرای کلیه پیمانکاری و عمرانی مرتبط با ابنیه و ساختمانها اعم از فلزی و بتونی، طراحی، اجرا، نظارت فنی و ساخت ابنیه سبک و سنگین شهرکها و مجتمع های خدماتی، اقامتی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، ورزشی و خدماتی، طرح محاسبه و اجراء و ساخت اماکن ورزشی مجتمع ها، سالن ها و زمین های بازی، ، نظارت و اجراء کلیه پروژه های عمرانی و شهر سازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند اجراء سازه های زیرزمینی پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ـ ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید وفروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه وتوزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی (پس از اخذ مجوز های لازم ).ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان مازندران ـ پلاک۶۳ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ کد پستی xxxxxxxxx سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۴/۹/xxx۳ نزد بانک ملی شعبه مازندران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدعلی صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وکیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای کیومرث ضیائی فردبه سمت رئیس هیات مدیره ـ عضو اصلی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شهناز مردانه سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وسمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ( ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298016
آگهی تغییرات شرکت بين المللي پيمان گستر هليا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۶۱۵۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۹۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان شهید مطهری کوچه زاهدان خیابان سهروردی جنوبی پلاکxxxطبقه ۲ واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ماده ۱۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها هیئت مدیره تعیین می کند. به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق گردید:"واردات وصادرات و خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. طراحی واجرای لباس های زنانه و مردانه. خرید وفروش سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری و تجهیزات و سیستمهای کامپیوتری و شبکه های داخلی کامپیوتر. برگزاری همایش وسمینار داخلی وخارجی. راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای وفست فود وآبمیوه وبستنی. اجرای پروژه های ساختمانی وطراحی ودیزاین داخلی. سرمایه گذاری ومشارکت با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی ودولتی وخصوصی وانجام کلیه خدمات بازرگانی وتجاری. شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وعقدقرارداد. دریافت وام وتسهیلات مالی واعتباری اعم از ریالی وارزی واخذ ضمانت نامه وگشایش اعتبارات اسنادی از کلیه بانک ها داخلی وخارجی. اخذ واعطای نمایندگی در داخل وخارج از کشور و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم" وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم لیلامرادی علیائی فرزند ولی اله ش ش ۱صادره ازکرج به کدملیxxxxxxxxx۷با پرداخت مبلغxxxxxx۰۰ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت. خانم فاطمه مرادی علیائی فرزند ولی اله به ش ش xxx۶ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال خانم لیلامرادی علیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال خانم اعظم صحرانورد سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال خانم فاطمه مرادی علیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207613
آگهی تغییرات شرکت آتی تیوا پترو صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۴۳۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: طناز فقیه نصیری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ فرهاد خدری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ مریم اشجعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ اعظم صحرا نورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس اصلی آقای مرتضی مصدری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند:
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072612
آگهی تاسیس شرکت بین المللی سفر ساز داده‌های پارت قشم با مسئولیت محدود
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت بین المللی سفر ساز داده های پارت قشم (با مسئولیت محدود) که در مورخ ۱۱/۸/xxx۳ شماره ثبت xxx۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت:
صادرات، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره xxx/۹۳ مورخ ۷/۸/۹۳ سازمان منطقه آزاد قشم.
۲ـ مدت شرکت:
از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
قشم، مجتمع پاسارگاد، واحد ۸۸
۴ـ سرمایه شرکت:
مبلغ یکصد میلیون ریال نقدی می باشد.
۵ـ آقایان حسین زند عیسی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، امیر آئین فر بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت چابک پرواز فراز (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت xxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، صادق زند عیسی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، مسعود شیخ قرائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم اعظم صحرا نورد سعد آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۸ـ آقایان صادق زند عیسی خانی دارنده نوزده درصد از کل سهم الشرکه معادل نوزده میلیون ریال، حسین زند عیسی خانی دارنده بیست درصد از کل سهم الشرکه معادل بیست میلیون ریال، شرکت چابک پرواز فراز (با مسئولیت محدود) دارنده پنجاه و یک درصد از کل سهم الشرکه معادل پنجاه و یک میلیون ریال، حسن رضائی و مسعود شیخ قرائی هر یک بتنهایی دارنده پنج درصد از کل سهم الشرکه معادل پنج میلیون ریال می باشند.
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۱۰ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده و بدون تبصره در مورخ ۱۰/۸/۹۳ بتصویب رسید.
شxxxxxx۲ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686446
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان گستر آنیل درتاریخ ۱۱/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: پخش و بسته بندی کلیه مواد غذایی ـ ارائه کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از تهیه خرید و فروش، تولید و واردات و صادرات و خرید و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، پوشاک بچه گانه و زنانه و مردانه و لوازم خانگی (پس از اخذ مجوز های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان امام حسین (ع) ـ خیابان مازندران ـ پلاک ۶۳ ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۳۰/۷/۹۳ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان مازندران کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای محمد علی صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲. خانم اعظم صحرانورد سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. آقای کیومرث ضیائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای کیومرث ضیائی فرد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه گل محمدی باشکند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536304
آگهی تاسیس شرکت آتی تیوا پترو صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۰۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۴۳۴۱
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ ۷/۴/۹۳ شماره ثبت xxx۱ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ مذکور از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود:
۱ـ موضوع شرکت:
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی اجرای کلیه عملیات راه سازی اعم از راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل و پلها، راههای زیرزمینی و تجهیز و نگهداری فنی سیستمهای حمل و نقل، تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راه اندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید آسفالت و شن ماسه، همچنین اجرای کلیه پیمانکاری و عمرانی مرتبط با ابنیه و ساختمانها اعم از فلزی و بتونی طرح، محاسبه، نظارت و اجرا کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی معماری و انبوه سازی اعم از فلزی و بتونی ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند اجرا سازه های زیرزمینی دریایی نیروگاهی ساخت، تعمیر و نگهداری خط انتقال آب، گاز، نفت و پتروشیمی معماری شهرسازی و انبوه سازی مسکن طراحی و اجراء تصفیه خانه های شهری آب و فاضلاب خرید و فروش مصالح ساختمانی و ماشین آلات ساختمانی و راهسازی طراحی، مشاوره، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، راه آهن، مترو، باند و فرودگاه، برج مراقبت، آماده سازی و اکتشاف و استخراج معادن به استثناء معادن نفت و گاز پس از اخذ مجوزهای لازم. تزیینات داخلی و خارجی ساختمان، طراحی و نصب دکوراسیون و غرفه آرایی، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب، نفت و گاز و پتروشیمی، مدیریت پروژه MC، مدیریت پیمان، مدیریت کیفیت و مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، امکان سنجی، ریسک مکان یابی و مدل سازی، مشاوره، طراحی و نظارت و اجرای عملیات ژئوتکنیک و اکتشاف و استخراج مواد معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، همچنین اجرا نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، طراحی، مشاوره محاسبه، نظارت فنی و اجرا تعمیر و نگهداری فنی و خطوط انتقال آب و فاضلاب، نفت و گاز پتروشیمی، تولید و انتقال نیرو، ارایه خدمات فنی و پشتیبانی فنی و مشاوره و طراحی، نگهداری و نظارت در امر پروژه های برقی و مکانیکی و الکتریکی سازه های نیروگاهی و دریایی، صنایع ماشین سازی و اتوماسیون صنعتی ارایه کلیه فعالیتهای صنعتی در زمینه مشاوره و طراحی، نصب و راه اندازی کلیه ماشین آلات و دستگاه های صنعتی در خصوص پتروشیمی، نیروگاهی، پالایشگاهی، واردت صنایع مادر و ماشین آلات و دستگاه های صنعتی مرتبط، تجهیز، تعمیر، تامین و نگهداری و دستگاه های مربوطه و انتقال خطوط نیرو و میعانات گازی نفتی و مشتقات مربوط به آنها طراحی و ساخت انواع دیگهای بخار، طراحی و راه اندازی کلیه واحدهای یوتیلیتی شامل واحد بخار، واحد آب و کونیگ واحد تصفیه فاضلاب، واحد هوا و ازت، واحد برق، نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق و کالیبراسیون آنها، تهیه اسناد مناقصه و اسناد مهندسی واحدهای یوتیلیتی، نصب و اجرا پایپینگ، انجام رفرکتوری و شستشوی شیمیایی و تجهیزات، تامین و نگهداری برق و ابزار دقیق و پروسس واحدهای یوتیلیتی مطالعه، مشاوره، نظارت فنی، ساخت و خدمات جنبی بطور مجزا یا توامان در زمینه های اکتشاف مواد معدنی هیدروکروبوری پس از اخذ مجوزهای لازم، مطالعه و طراحی در زمینه پسماندهای تولیدی صنایع و ساخت سیستمهای تصفیه مربوطه، نظارت بر توسعه و انجام خدمات مهندسی مخازن نفت و گاز، زمین شناسی، ژئوفیزیک، صنایع بالا دستی در داخل و خارج از کشور، امکان سنجی و محاسبات فنی و اقتصادی طرحها و پروژه های بالا دستی، ابنیه و تاسیسات زیربنایی و ارایه خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با حفاری چاه، شبیه سازی مخازن هیدروکروبوری و تهیه طرح توسعه جامع میادین، مدیریت پروژه های صنعتی و مهندسی، ایجاد هسته های تخصصی مهندسی نفت جهت انتقال تکنولوژی در پروژه های صنایع بالا دستی، خرید و ساخت، تدارکات و تامین تجهیزات صنایع بالا دستی تامین نیروی متخصص انسانی مورد نیاز شرکت، مطالعه، مشاوره، نظارت فنی در انجام کلیه خدمات زمین شناسی، ژئوفیزیکی، مخازن نفت و گاز و صنایع بالا دستی و پایین دستی در داخل و خارج از کشور، مدیریت پروژه های صنعتی و مهندسی، ارایه خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با حفاری چاه و گزارشات مربوطه. شبیه سازی مخازن هیدروکربوری و تهیه طرح توسعه جامع میادین، امکان سنجی و محاسبات فنی و اقتصادی طرحها و پروژه های بالا دستی و پایین دستی، خرید، ساخت، تدارکات و تامین تجهیزات بالا دستی و دستگاه حفاری، مطالعه، نظارت، اجرا ساخت و خدمات جنبی بطور مجزا یا توامان در زمینه های اکتشاف مواد هیدروکروبوری و معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، پژوهش و طراحی در زمینه های پسماندهای تولیدی صنایع و ساخت سیستمهای تصفیه مربوطه، تامین نیروی متخصص انسانی مورد نیاز شرکتها در صنایع بالا دستی ارایه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا نمایندگی کمپانی های معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور افتتاح حساب، اخذ وام و اعتبارات بانکی و تسهیلات بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و کلیه موارد در صورت نیاز پس از اخذ مجوز.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
دامغان خیابان شهدا کوچه شهید نصیری پلاک ۲۵ کدپستی xxxxxxxxx۷.
۴ـ سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پانصد سهم xxx/۱۰ ریالی بی نام که تمامی مبلغ آن طی گواهی شماره xxx/۱۲/xxx۰ ـ ۱۰/۱۱/۹۲ پست بانک شعبه پل چوبی تهران واریز گردید.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
آقای فرامرز فقیه نصیری با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم طناز فقیه نصیری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مرضیه اینانلو با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضا:
کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها باامضای و اسناد عادی و نامه های اداری باامضای نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه و مصوب هیئت مدیره.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
خانم اعظم صحرا نورد سعد آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224449
آگهی تغییرات شرکت بین المللی اروپا آسیا باربد با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۵۳۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۱۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۸/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان عباس آباد خیابان سرافراز کوچه هفتم پلاک۱ ساختمان آژند نور ط۳ واحد۳۴ کدپستیxxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ـ خانم اعظم صحرانورد سعدآباد با کدملیxxxxxxxxx۸ و خانم شهناز مردانه سیاهپوش با کدملیxxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه می گردد.
ـ شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه:
آقای فرشاد نورفردی با کدملیxxxxxxxxx۸ دارایxxx/xxx/xxx ریال ـ خانم مهری زکائی طهال آباد با کدملیxxxxxxxxx۷ دارایxxx/xxx/xxx ریال ـ خانم مرضیه توکلی با کدملیxxxxxxxxx۰ دارایxxx/xxx/xxx ریال ـ خانم یگانه کاظمی زاده با کدملیxxxxxxxxx۸ دارایxxx/xxx/xxx ریال ـ خانم آزاده پوررجب با کدملیxxxxxxxxx۱ دارایxxx/xxx/xxx ریال
ـ خانم بهاره عادل شوریده با کدملیxxxxxxxxx۶ دارایxxx/xxx/xxx ریال.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083986
آگهی تغییرات شرکت پدیده نوین ابنیه و معماری پنام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۴۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۴/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان امام حسین (ع) ـ خ مازندران ـ پ ۶۳ ـ ساختمان ۶۳ ـ ط ۲ ـ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ نام شرکت به "بین المللی پدیده نوین ابنیه و معماری پنام" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ خانم اعظم صحرانوردسعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم شهناز مردانه سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۱/۰۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000622
آگهی تأسیس شرکت بین المللی آرمان رستاک آریا بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۶/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش انواع لوازم التحریر و نوشت افزار و همچنین طراحی، مشاوره، ساخت و اجرای کلیه مصنوعات چوبی و مبلمان، طرح و اجراء دیزاین و دکوراسیون داخلی کلیه اماکن دولتی و خصوصی و همچنین مبادرت به انجام کلیه فعالیتهای خدماتی شامل فعالیت‌های نظافتی و انجام خدمات کامپیوتری شامل سخت افزار، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز مرتبط با موارد مذکور و هر گونه فعالیت مجاز مطابق با قوانین تجارت انجام کلیه فعالیتهای خدماتی شامل پاکروبی و ایجاد فضای سبز و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی اعم از تهیه، تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندی کلیه کالاهای بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی. اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان ونک، خیابان ملاصدرا پلاک ۳۱، طبقه ۵ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم اعظم صحرا نوردسعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم شهناز مردانه سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم شهناز مردانه سیاه پوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 571443
آگهی تأسیس موسسه مدار گستر عرشیا
موسسه فوق در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی، بازارشناسی در زمینه صنعتی، بازرگانی، ارائه خدمات طراحی، مشاوره، اجرا، نظارت فنی، ارائه خدمات مشاوره، پیاده سازی سیستمهای مدیریت فنی کیفیت، ارائه امور خدماتی شامل (تایپ و تکثیر، کپی، توجیه فنی و اقتصادی داخلی و بین المللی، امور مشاوره ای در زمینه تهیه گزارش توجیهی، ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و مشاوره مهندسی و مشاوره اقتصادی، مشاوره طرح های توجیهی صنعتی، اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، تنظیم طرح های توجیهی، ارائه روشهای نوین مدیریت جهت اداره شرکتهای خصوصی و دولتی، ارتقاء و بالا بردن سطح دانش فنی مدیریت و مشاوره نظارت فنی بر اداره شرکتها، انتقال دانش فنی و تکنولوژی بصورت فردی و گروهی جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها، نهادها، ارگانها و ادرات دولتی و خصوصی، ارائه خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی به شرکتها به منظور ارتقاء فنی و مهندسی، ارائه راهکارها و روشها در راستای پیشبرد اهداف شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خدمات مشاوره، مدیریت، عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ارگانها، سازمانها، نهادهای دولتی و خصوصی داخلی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی، ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در خصوص موضوع فعالیت موسسه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات سراسر کشور، و بطور کلی انجام هر گونه فعالیت مجازی که به نحوی موجب گسترش فعالیت موسسه و مطابق با قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران باشد.
۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملاصدرا، برج صدرا، طبقه پنجم، واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ خانم شهناز مردانه سیاهپوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم اعظم صحرا نوردسعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم اعظم صحرا نوردسعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 571443
آگهی تأسیس موسسه مدار گستر عرشیا
موسسه فوق در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره ای مدیریتی، بازارشناسی در زمینه صنعتی، بازرگانی، ارائه خدمات طراحی، مشاوره، اجرا، نظارت فنی، ارائه خدمات مشاوره، پیاده سازی سیستمهای مدیریت فنی کیفیت، ارائه امور خدماتی شامل (تایپ و تکثیر، کپی، توجیه فنی و اقتصادی داخلی و بین المللی، امور مشاوره ای در زمینه تهیه گزارش توجیهی، ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و مشاوره مهندسی و مشاوره اقتصادی، مشاوره طرح های توجیهی صنعتی، اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، تنظیم طرح های توجیهی، ارائه روشهای نوین مدیریت جهت اداره شرکتهای خصوصی و دولتی، ارتقاء و بالا بردن سطح دانش فنی مدیریت و مشاوره نظارت فنی بر اداره شرکتها، انتقال دانش فنی و تکنولوژی بصورت فردی و گروهی جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها، نهادها، ارگانها و ادرات دولتی و خصوصی، ارائه خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی به شرکتها به منظور ارتقاء فنی و مهندسی، ارائه راهکارها و روشها در راستای پیشبرد اهداف شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خدمات مشاوره، مدیریت، عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ارگانها، سازمانها، نهادهای دولتی و خصوصی داخلی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی، ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در خصوص موضوع فعالیت موسسه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات سراسر کشور، و بطور کلی انجام هر گونه فعالیت مجازی که به نحوی موجب گسترش فعالیت موسسه و مطابق با قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران باشد.
۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملاصدرا، برج صدرا، طبقه پنجم، واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ خانم شهناز مردانه سیاهپوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم اعظم صحرا نوردسعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم اعظم صحرا نوردسعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10706614
آگهی تأسیس موسسه مدار گستر عرشیا
موسسه فوق در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxx۱۶ و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره‌ای مدیریتی، بازارشناسی در زمینه صنعتی، بازرگانی، ارائه خدمات طراحی، مشاوره، اجرا، نظارت فنی، ارائه خدمات مشاوره، پیاده‌سازی سیستمهای مدیریت فنی کیفیت، ارائه امور خدماتی شامل (تایپ و تکثیر، کپی، توجیه فنی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی، امور مشاوره‌ای در زمینه تهیه گزارش توجیهی، ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و مشاوره مهندسی و مشاوره اقتصادی، مشاوره طرح‌های توجیهی صنعتی، اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، تنظیم طرح‌های توجیهی، ارائه روشهای نوین مدیریت جهت اداره شرکتهای خصوصی و دولتی، ارتقاء و بالا بردن سطح دانش فنی مدیریت و مشاوره نظارت فنی بر اداره شرکتها، انتقال دانش فنی و تکنولوژی بصورت فردی و گروهی جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها، نهادها، ارگانها و ادرات دولتی و خصوصی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی به شرکتها به منظور ارتقاء فنی و مهندسی، ارائه راهکارها و روشها در راستای پیشبرد اهداف شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خدمات مشاوره، مدیریت، عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ارگانها، سازمانها، نهادهای دولتی و خصوصی داخلی و بین‌المللی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی در خصوص موضوع فعالیت موسسه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات سراسر کشور، و بطور کلی انجام هر گونه فعالیت مجازی که به نحوی موجب گسترش فعالیت موسسه و مطابق با قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران باشد.

۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملاصدرا، برج صدرا، طبقه پنجم، واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ خانم شهناز مردانه‌سیاهپوش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم اعظم صحرا‌نوردسعدآباد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم اعظم صحرا‌نوردسعدآباد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10706614
آگهی تأسیس موسسه مدار گستر عرشیا
موسسه فوق در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ تحت شماره xxx۱۶ و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ارائه خدمات مشاوره‌ای مدیریتی، بازارشناسی در زمینه صنعتی، بازرگانی، ارائه خدمات طراحی، مشاوره، اجرا، نظارت فنی، ارائه خدمات مشاوره، پیاده‌سازی سیستمهای مدیریت فنی کیفیت، ارائه امور خدماتی شامل (تایپ و تکثیر، کپی، توجیه فنی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی، امور مشاوره‌ای در زمینه تهیه گزارش توجیهی، ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و مشاوره مهندسی و مشاوره اقتصادی، مشاوره طرح‌های توجیهی صنعتی، اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، تنظیم طرح‌های توجیهی، ارائه روشهای نوین مدیریت جهت اداره شرکتهای خصوصی و دولتی، ارتقاء و بالا بردن سطح دانش فنی مدیریت و مشاوره نظارت فنی بر اداره شرکتها، انتقال دانش فنی و تکنولوژی بصورت فردی و گروهی جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها، نهادها، ارگانها و ادرات دولتی و خصوصی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی به شرکتها به منظور ارتقاء فنی و مهندسی، ارائه راهکارها و روشها در راستای پیشبرد اهداف شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خدمات مشاوره، مدیریت، عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ارگانها، سازمانها، نهادهای دولتی و خصوصی داخلی و بین‌المللی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی در خصوص موضوع فعالیت موسسه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات سراسر کشور، و بطور کلی انجام هر گونه فعالیت مجازی که به نحوی موجب گسترش فعالیت موسسه و مطابق با قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران باشد.

۲ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ملاصدرا، برج صدرا، طبقه پنجم، واحد ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ خانم شهناز مردانه‌سیاهپوش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم اعظم صحرا‌نوردسعدآباد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم اعظم صحرا‌نوردسعدآباد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات