فاطمه وجدی

خانم فاطمه وجدی

کد ملی 601956xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13983139
آگهی تغییرات شرکت آداک سازه شاهکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۸۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * عبداله آقائی به کدملی xxxxxxxxx۱، وشیرین قرآنی اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۹، و فاطمه وجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند* * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. * * خانم پریسا فرضی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای یوسف فرضی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند* ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13947636
آگهی تغییرات شرکت امین برج شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۷۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴، ربابه مهدوی به کدملی xxxxxxxxx۰، فتح اله نصرالهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند..وخانم فاطمه وجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وخانم الهه عباس زاده استارائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877053
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص تابان ابنیه کوپال درتاریخ ۲۳/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تأسیسات برقی و پستهای توزیع، انجام امور پیمانکاری کلیه فعالیتهای زیربنایی کشاورزی، نیروگاه آبی. مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، آبیاری تحت فشار، سازه‌های دریایی ساحلی، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز‌های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرستان اردبیل بخش مرکزی شهر اردبیل شهرک بسیجیان فازاول کوچه وصال ۳ کوچه وصال ۴ پلاک xxx طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۱ مورخ ۲۸/۹/xxx۶ نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه وجدی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. وآقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877486
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشمند سازان آروند درتاریخ ۲۳/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرستان اردبیل بخش مرکزی شهر اردبیل - علی آباد - خیابان شهید معادی - کوچه شهیدمعادی نوزدهم - پلاک ۱۵ - طبقه پنجم - - کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ ریال xxxxxx۰ منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۱ مورخ ۲۸/۹/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مهناز قاسمی جناقرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم مکرم جهانشیر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه وجدی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823253
آگهی تغییرات شرکت پا بند احداث شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۶۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسعد موسی به کدملی xxxxxxxxx۸، ناصر نیکویی به کدملی xxxxxxxxx۴، مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. خانم فاطمه وجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای آرش رضائی عباس آباد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743620
آگهی تغییرات شرکت پا بند احداث شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۶۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسعد موسی به کدملی xxxxxxxxx۸، ایوب ملابهرامی به کدملی xxxxxxxxx۸ و مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. خانم فاطمه وجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای آرش رضائی عباس آباد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726292
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شاغول ابنیه همت درتاریخ ۰۱/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز‌های لازم ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل - راه جیرال - کوچه شهیدکوهی فرد - خیابان نهضت - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغیک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۱ مورخ ۱۱/۷/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم اعظم شیری جناقرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای سجاد شیری جناقرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم مهربان شیری جناقرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای سجاد شیری جناقرد همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701126
آگهی تغییرات شرکت زرافشان سازه آسان توان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۹۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۴۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه وجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت ۲۵ , xxx , xxx ریال آقای اشکان بناءسابق به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت ۲۴ , xxx , xxx ریال خانم شادی عزیزالهی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت ۱۰ , xxx ریال آقای افشین سلیملر به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت ۱۰ , xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. خانم سیما آقائی آغچه کهل به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت ۲۴ , xxx , xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲۵ , xxx , xxx ریال افزایش داد. خانم پریسا عبدی خرایم به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت ۲۴ , xxx , xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۲۴ , xxx , xxx ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱ , xxx , xxx ریال به xxx , xxx , xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می‌گردد. لیست شرکاء: میزان سهم الشرکه. محرم عبدی خرایم مبلغ xxx , xxx ریال. سیما آقائی آغچه کهل مبلغ ۲۵ , xxx , xxx ریال. پریسا عبدی خرایم مبلغ ۲۴ , xxx , xxx ریال. فاطمه وجدی مبلغ ۲۵ , xxx , xxx ریال. اشکان بناءسابق مبلغ ۲۴ , xxx , xxx ریال. شادی عزیزالهی مبلغ ۱۰ , xxx ریال. افشین سلیملر مبلغ ۱۰ , xxx ریال ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692737
آگهی تغییرات شرکت امین برج شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۷۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴، شهرام پورجعفر به کدملی xxxxxxxxx۱، ژیلا پورجعفر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. - خانم فاطمه وجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وخانم الهه عباس زاده استارائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امین برج شهریار درتاریخ ۲۵/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل - شهرک بسیجیان فازاول - کوچه وصال ۹ - کوچه وصال ۱۰ - پلاک ۷ - طبقه اول - - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱ میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxx هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۱ مورخ ۳۰/۵/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم ژیلا پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای التفات پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609711
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان طاق شمال درتاریخ ۲۳/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اردبیل شهر اردبیل - راه جیرال - کوچه شهیدکوهی فرد - خیابان نهضت - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد. که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۱ مورخ ۳۰/۵/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم مهناز قاسمی جناقرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای مقصود اعطائی زاده همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545091
آگهی تغییرات شرکت گسترش یاس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۰۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - فردین مریخی شهریور به کدملی xxxxxxxxx۴، محمد سعادتی ایمیر به کدملی xxxxxxxxx۹، الهه عباس زاده استارائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ - آقای حامد جهانیان شیخ احمد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه وجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351995
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش یاس پارسیان درتاریخ ۲۲/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. اردبیل بزرگراه شهدا مابین ایستگاه سرعین و چهارراه حافظ کوچه امام خمینی پلاک xxx کد پستی: xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۰/۱۲/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای میثم عباس زاده آستارایی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم الهه عباس زاده آستارائی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم معصومه عباس زاده آستارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حامد جهانیان شیخ احمد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284120
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پا بند احداث درتاریخ ۱۱/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:. اردبیل - بزرگراه شهدا، نبش میدان جهاد، جنب چلو کبابی احد زاده. کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ با نام می‌باشد مبلغ: xxxxxx ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سپه شعبه:. شریعتی بشماره:. xxx به شماره حساب: xxxxxxxxxxxx۹ مورخه: ۱۸/۱۰/۹۵ پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهام داران می‌باشد. اولین مدیران:. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269816
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهساز مشاور ایده پایدار درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل - شهرک کارشناسان، میدان کاج، کوچه لاله ۱، قطعه xxx، طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۸/۱۰/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقایان مقصود اعطائی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آرش رضائی عباس آباد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و رامین مهرداد به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262160
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاودان ساخت ارگ درتاریخ ۲۸/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل، خیابان عطائی، جنب بیمارستان امام خمینی، کوی عرفان اول، پلاک ۳۸، کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد مبلغ: xxxxxx ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سپه شعبه: شریعتی بشماره: xxx به شماره حسابک xxxxxxxxxxxx۷ مورخه: ۰۸/۱۰/xxx۵ پرداخت گردیده و مبلغ: xxxxxx ریال در تعهد سهام داران می‌باشد اولین مدیران: ۱. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل وخانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241653
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین استوار زیستاب در تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل، خیابان شهدا کمربندی دوم نرسیده به پل سعدی جنب بهداشت مرکزی پلاک ۲ طبقه‌ی دوم، کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: ۱. خانم فاطمه وجدی شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره،. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای: اشکان بناءسابق، شماره ملی: xxxxxxxxx۸، به سمت بازرس اصلی اسماء بناءسابق، شماره ملی: xxxxxxxxx۰. به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بینش پادیاو پیشگام در تاریخ ۰۸/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل خیابان عطائی، جنب بیمارستان امام خمینی، کوی عرفان اول، پلاک ۳۸. کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۸/xxx۵ نزد بانک شریعتی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم معصومه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222604
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران معمار پر کران در تاریخ ۰۸/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، فلکه مادر، خیابان مفتح، روبروی شهرداری، کوچه مهتاب ۳، پلاک xxx. کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۸/xxx۵ نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای آرش رضایی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221797
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیباسازان عمران تراب درتاریخ ۰۷/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل میدان وحدت به طرف دروازه آستارا، رو به روی پمپ بنزین، پلاک ۹۷ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ. xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۵/۹/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193937
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسطح کاشانه عاج درتاریخ ۲۴/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل شهرک کارشناسان، میدان ساحلی، خیابان پونه جنوبی، لاله ۲، قطعه xxx، طبقه چهارم، کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد xxx سهم آن با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx مورخ ۹/۸/۹۵ نزدکشاورزی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از ۲۳/۰۶/xxx۵ تا ۲۳/۰۶/xxx۷ آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از ۲۳/۰۶/xxx۵ تا ۲۳/۰۶/xxx۷ آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره از ۲۳/۰۶/xxx۵ تا ۲۳/۰۶/xxx۷ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ونامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی از ۲۳/۰۶/xxx۵ تا ۲۳/۰۶/xxx۶ خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل از ۲۳/۰۶/xxx۵ تا ۲۳/۰۶/xxx۶ برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116678
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارگ شناژ آسمانه در تاریخ ۱۷/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرک مخابرات، میدان طلائیه، خیابان ۲۴ متری امید، قطعه xxx، طبقه سوم کدپستی: xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ , xxx مورخ ۸/۸/۹۵ نزد بانک کشاورزی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم ام گلثوم بنای سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای میثم عباس زاده آستارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم معصومه عباس زاده آستارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل خانم معصومه عباس زاده آستارائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010251
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستیغ ارتفاع ساوالان درتاریخ ۱۷/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، خیابان شهدا کمربندی دوم نرسیده به پل سعدی جنب بهداشت مرکزی پلاک ۲ طبقه‌ی دوم کد پستی: xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۳/۶/۹۵ زد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت. آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983359
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماه سنگ نگار سبلان درتاریخ ۰۳/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، کمربندی دوم، نرسیده به پل کلخوران، روبه روی پمپ بنزین وحدت کد پستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/ ت/ xxx مورخ ۲۰/۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای حامد جهانیان شیخ احمد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حسین قسمتی شیخ احمد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یاسوب حمزه زاده ملاباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای میثم عباس زاده آستارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726321
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باغرو بنای پدیده الوند درتاریخ ۱۷/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح). (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرک کارشناسان کارمندان شهرداری شهرک ساحلی پلاک۹۷ طبقه سوم کدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد.اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می باشد: آقای داور سید موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای داور سید موسوی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره خانم فاطمه وجدی به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات