جواد جمشیدی قلعه

آقای جواد جمشیدی قلعه

کد ملی 596964xxxx
گراف ارتباطات
26
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

شرکت های جواد جمشیدی قلعه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که جواد جمشیدی قلعه دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
والا تجارت به پرور
والا تجارت به پرور
کارآفرین والا آتیه
کارآفرین والا آتیه
بازرس اصلی
سبز دانه سحر
سبز دانه سحر
بازرس علی‌البدل
مرغ مادر بهپرور کرج
مرغ مادر بهپرور کرج
بازرس اصلی
بازرگانی بهپرور گروه
بازرگانی بهپرور گروه
بازرس علی‌البدل
پخش بهپرور آریا
پخش بهپرور آریا
بازرس علی‌البدل
تولیدی مرغ تالاب گیلان
تولیدی مرغ تالاب گیلان
بازرس علی‌البدل
پرورش مرغ شباهنگ شمال
پرورش مرغ شباهنگ شمال
بازرس علی‌البدل
والا درمان امیر کبیر
والا درمان امیر کبیر
بازرس اصلی
کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان
کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان
بازرس علی‌البدل
کیمیا پرور ارسباران
کیمیا پرور ارسباران
بازرس اصلی
مرغ گوشتی به پر لنگرود
مرغ گوشتی به پر لنگرود
بازرس علی‌البدل
والا صنعت توسعه ایرانیان
والا صنعت توسعه ایرانیان
بازرس اصلی
خاویار بهپرور شمال
خاویار بهپرور شمال
بازرس علی‌البدل
سرو شمال آریا
سرو شمال آریا
بازرس اصلی
کوه مرغ شمال
کوه مرغ شمال
بازرس اصلی
حمل ونقل محصولات دام وطیور رهپویان بهپرور شمال
حمل ونقل محصولات دام وطیور رهپویان بهپرور شمال
بازرس علی‌البدل
نیکان پخش بهپرور
نیکان پخش بهپرور
بازرس علی‌البدل
درخشان طیور تهران
درخشان طیور تهران
بازرس علی‌البدل
بهین توسعه هوشمند برنا
بهین توسعه هوشمند برنا
بازرس اصلی
تولیدی و بسته بندی نفیس بسته
تولیدی و بسته بندی نفیس بسته
والا سپهر تامین ایرانیان
والا سپهر تامین ایرانیان
ایمن سلامت ایستا
ایمن سلامت ایستا
فناوری اطلاعات رستا مبین
فناوری اطلاعات رستا مبین
بازرس اصلی
سرمایه گذاری رشد ایرانیان
سرمایه گذاری رشد ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری سیمین فزون سپاهان
سرمایه گذاری سیمین فزون سپاهان
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14867021
آگهی تغییرات شرکت سبز دانه سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 390394 و شناسه ملی 10320417450
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت 28650وشناسه ملی10320721862 به سمت بازرس اصلی و جوادجمشیدی قلعه به کدملی 5969641480 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. پ980801818827882  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14834512
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمین فزون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 26304 و شناسه ملی 10260470504
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیات مدیره عبارتند از: غلامعلی فارغی به شماره ملی 2802434020 ـ جواد سعیدی به شماره ملی 2296067468 ـ محمد بخشی به شماره ملی 0010180265 ـ عاطفه حقیقی نیا به شماره ملی 0938789546 ـ صفیه فارغی به شماره ملی 2753733635 برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت 28650 وشناسه ملی 10320721862 به سمت بازرس اصلی و جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی 5969641480 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980713521920451  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14644324
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جواد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ایرج ادیب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم صفیه فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند . موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای جوادجمشیدی قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14572839
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرور ارسباران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت xxx۵۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325202
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوری اطلاعات رستا مبین درتاریخ ۳۰/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ارائه خدمات مدیریت اطلاعات و خدمات پایش و تولید اطلاعات برای شرکت های بخش خصوصی، ارائه خدمات داده کاوی اطلاعات محور به بخش خصوصی و دولتی و خدمات رایانش ابری واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشین آلات و طراحی و اجرا نرم افزارهای غیرفرهنگی، غیر هنری سفارش مشتری اخذ و اعطای نمایندگی معتبر داخلی و خارجی، مدیریت پیمان، مدیریت پروژه، امکان سنجی و شناسایی بازارهای هدف برپایی و برگذاری سمینارها و همایش ها، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیت های فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دانشگاه تهران، خیابان کارگر شمالی، بلوار کشاورز، پلاک xxx، طبقه پنجم، واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷ ـ xxx ـ xxx۷ مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ نزد بانک سامان شعبه ملاصدرا با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حامد اکبری دافساری به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد مینایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی غروبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای میر ابوالفضل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290416
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرور ارسباران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. خانم مریم فتوره چی به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای اسحق دریاکناری به کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای محمد رضا خداوردی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بهمن پورکاظم چورسی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275357
آگهی تغییرات شرکت ایمن سلامت ایستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۳۴۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید ونشانی محل تصفیه تهران جمالزاده خیابان شهید یدالله امیر لو (گلبار)خیابان شهید غلامرضا طوسی (شباهنگ)پxxx طبقه۱ واحد۳ به کدپستی xxxxxxxxx۵ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211076
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158751
آگهی تغییرات شرکت سبز دانه سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی فارغی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسن رهنماء به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای حمید محمدی گجوان به کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070158
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص والا سپهر تامین ایرانیان درتاریخ ۲۱/۳/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: اخذ و اعطای نمایندگی شرکت‌ها داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری مجاز شامل خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و محصولات تولید شده و فرآوری شده به خارج از کشور واردات و صادرات اقلام صنعتی، تجهیزات کارخانجات، ماشین آلات و قطعات یدکی مونتاژ، تولید و انتقال دانش فنی ارائه کلیه فعالیت‌های صنعتی در زمینه مشاوره طراحی و نصب و راه اندازی کلیه ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف احداث خریدو فروش تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات مرتبط با راه اندازی کارخانجات صنعتی و تولیدی مرتبط با قطعات یدکی و صنعتی و تاسیسات صنایع مادر و ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی در خصوص صنایع تولیدی و پتروشیمی نیروگاهی پالایشگاهی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جمالزاده خیابان شهید یدالله امیرلو (گلبار) خیابان شهیدغلامرضاطوسی (شباهنگ) پلاک xxx طبقه سوم واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۵۷ مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ نزد بانک بانک شهر شعبه میدان جمهوری با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای سعید کلهر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال والا صنعت توسعه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و به نمایندگی غلامعلی فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمدرضا رزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مجتبی محمدی یمقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054547
آگهی تغییرات شرکت نیکان پخش بهپرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۸۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۶۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به مدیر عاملی آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040931
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بسته بندی نفیس بسته شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۲۵۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۶ وبرابر تائیدیه شماره xxx۱ مورخ ۲۶/۱۲/۹۶ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان املش تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسن رهنماء به شماره ملی xxx xxxxxxxxx۱ وجعفر صباغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و امیدرضا علی حسینی به شماره ملی ۴۸ xxxxxxxxx۳ وحجت سقط فروش به شماره ملی xxx xxxxxxxxx۳ و سهیل ساعت ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وخانم مریم فتوره چی به شماره ملی xxx xxxxxxxxx۲ که نفرات اول تا پنجم به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و نفر ششم به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ آقایان جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و جلیل امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ که نفر اول به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری املش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040988
آگهی تغییرات شرکت کوه مرغ شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۹۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۰۱/۰۹/xxx۸ بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی فارغی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای حجت سقط فروش با کدملی xxxxxxxxx۳ با حکم شماره xxx۷۷ و آقای امید رضا علی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند. ۲ آقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی خورشیدی چوبری با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری املش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930966
آگهی تغییرات شرکت سبز دانه سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای جلیل امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924118
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرور ارسباران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۶۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849726
آگهی تغییرات شرکت کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۳۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال تا ۱۶/۰۲/xxx۸ عبارتند از: آقای غلامعلی فارغی با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای سهیل ساعت ساز با کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی حجت سقط فروش با کدملی xxxxxxxxx۳ طی حکم شماره xxx/۹۶ مورخ ۱۶/۲/۹۶ انتخاب شدند. ۲ اقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی خورشیدی چوبری با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849745
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ تالاب گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۵۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی با کد ملی xxxxxxxxx۰ وشرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای حسن رهنماء با کد ملی xxxxxxxxx۱ طی حکم شماره xxxxxx مورخ ۱۱/۲/۹۶ وآقای سهیل ساعت ساز با کد ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای جواد جمشیدی قلعه با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وآقای مهدی خورشیدی چوبری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت تا پایان سال xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13850341
آگهی تغییرات شرکت کوه مرغ شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۹۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۱۴/۲/۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی با کدملی xxxxxxxxx۰ وشرکت صنایع غذایی بهپرور آریا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای حسن رهنماء با کدملی xxxxxxxxx۱ طی حکم شماره xxx۹۰ وآقای امید رضا علی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند. ۲ آقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وآقای مهدی خورشیدی چوبری با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ب ۴ تراز مالی: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری املش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796698
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرور ارسباران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مرکب از اعضای ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند: مریم فتوره چی به کد ملی xxxxxxxxx۲ محمد رضا خداوردی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ اسحق دریاکناری به کد ملی xxxxxxxxx۶ صورتهای مالی و ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. جواد جمشیدی قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و بهمن پورکاظم چورسی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796699
آگهی تغییرات شرکت والا تجارت به پرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۵۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره مرکب از اعضاء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: غلامعلی فارغی به کد ملی xxxxxxxxx۰ رضا فهمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت xxx۳ به نمایندگی حجت سقط فروش به کدملی xxxxxxxxx۳ صورتهای مالی و ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. جواد جمشیدی قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۰ میرابوالفضل موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13771032
آگهی تغییرات شرکت والا صنعت توسعه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی اقای سعید کلهرکدملی xxxxxxxxx۹ آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای حسن رهنماء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ امید رضا علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد رضا رزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به به نمایندگی آقای سعید کلهربه کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره غلامعلی فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره حسن رهنماء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره امید رضا علی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و احمد رضا رزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین سمت گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717223
آگهی تغییرات شرکت والا تجارت به پرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۵۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد مهماندوستان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626807
آگهی تغییرات شرکت والا تجارت به پرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۵۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتاروش امین به شماره ثبت xxx۰۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573701
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین توسعه هوشمند برنا در تاریخ ۳۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: فعالیت‌های فنی، بازرگانی و ساخت در حوزه ساختمان و ساختمانهای هوشمند اعم از طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بازسازی و تعمیر تجهیزات آنها طراحی و تدوین سیستم‌ها وابزارهای مدیریتی اعم از سیستم‌های تولید، مالی، منابع انسانی عموما سیستم‌های پشتیبانی تحقیق و پژوهش در حوزه‌های ای تی و ابزارهای مدیریتی، در مستند سازی ساختمان‌های مسکونی، اداری، صنعتی ارائه خدمات در خصوص بازاریابی محصول و توسعه آن فعالیت فنی و بازرگانی در حوزه‌های تخصصی ارتباطات هوشمند اعم از سخت افزار و نرم افزار ایجاد ویا مشارکت در طرح‌ها و بنگاه‌ها و کارخانجات صنعتی، خدماتی، اقتصادی وتجاری انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات کالا و خدمات مجاز در چهارچوب قوانین کشور و پذیرش نمایندگی برندهای معتبر تجاری فعالیت در حوزه‌های تخصصی ای تی وسیستم‌های یکپارچه (ای. آر. پی) بومی اعم از فعالیت‌های فنی و بازرگانی، طراحی، نصب و پیاده سازی سخت افزار ونرم افزار وپذیرش نمایندگی برندهای تجاری معتبردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پاسداران خیابان پاسداران خیابان شهید حسینعلی بابائی (گلستان ۹) پلاک ۸ طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن بی نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx۶/۹۶/۱۶ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ از بانک کارآفرین شعبه ظفر به مبلغ xxxxxx۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخای گردیدند: آقای محمد حسین کلهر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید کلهر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمد حسین سلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر رسانه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566826
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی ش. م xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور ش. م xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای حجت سقط فروش ک. م xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسن رهنماء به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای فرشید جعفری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سعید کلهربه کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559145
آگهی تغییرات شرکت درخشان طیور تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدیه فارغی به شماره ملی (xxxxxxxxx۹) حسین شعرای نجاتی به شماره ملی (xxxxxxxxx۵) بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین مشهدی به شماره ملی (xxxxxxxxx۱) به سمت بازرس اصلی و جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531404
آگهی تغییرات شرکت والا صنعت توسعه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به ش. م xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515445
آگهی تغییرات شرکت کارآفرین والا آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۶ باستناد مجوز شماره xxx۵/۹۶/۲۲/۹۹ مورخ ۱۳/۰۲/۹۶ بیمه کار آفرین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی منتظری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473946
آگهی تغییرات شرکت سبز دانه سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و جواد جمشیدی قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454640
آگهی تغییرات شرکت نیکان پخش بهپرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۸۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شماره ثبت xxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378372
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل محصولات دام وطیور رهپویان بهپرور شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۲۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۲/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ وشرکت کوه مرغ شمال به شماره ثبت ۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای جعفر صباغی با کدملی xxxxxxxxx۲ وشرکت تولیدی مرغ تالاب گیلان به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ وشرکت کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ انتخاب گردیدند. ۲ آقای مهدی خورشیدی چوبری با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367071
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرور ارسباران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۶۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367076
آگهی تغییرات شرکت والا تجارت به پرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۵۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۶۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327715
آگهی تغییرات شرکت کوه مرغ شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۱۹۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال تاتاریخ ۱۴/۳/۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای غلامعلی فارغی با کدملی xxxxxxxxx۰ وشرکت صنایع غذایی بهپرور آریا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای حسن رهنماء با کدملی xxxxxxxxx۱ طی حکم شماره xxx۸۹ مورخ ۱۳/۳/۹۵ وآقای امید رضا علی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۳ ۲ آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وآقای جلیل امامی سیاه چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری املش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301089
آگهی تغییرات شرکت سرو شمال آریا شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۰۳۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۵ و برابر تاییدیه شماره xxx۸ مورخ ۱۶/۱۰/۹۵ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان شفت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم صفیه فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای حجت سقط فروش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای علی فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ آقای جواد جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و اقای حسین شعرای نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت. ۴ صورتهای مالی سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290121
آگهی تغییرات شرکت مرغداری بهپرور شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۲۱۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره تاتاریخ ۲۵/۲/۹۷ عبارتند از: آقای غلامعلی فارغی با کدملی xxxxxxxxx۰ آقای امیدرضا علی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای حجت سقط فروش با کدملی xxxxxxxxx۳ ۲ آقای مهدی خورشیدی چوبری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290343
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای توحید اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284517
آگهی تغییرات شرکت والا صنعت توسعه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۷۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد جمشید ی قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وآقای میرابوالفضل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169583
آگهی تغییرات شرکت والا تجارت به پرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۵۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب شد. جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ میرابوالفضل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015503
آگهی تغییرات شرکت مرغ گوشتی به پر لنگرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷۸۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۱/۲/۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی با کدملی xxxxxxxxx۰ وشرکت کوه مرغ شمال به شماره ثبت ۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای حمید فضل الهی با کدملی xxxxxxxxx۵ وطی حکم شماره xxx۵۵ وشرکت مرغ تالاب گیلان به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای حسن رهنما با کدملی xxxxxxxxx۱ وطی حکم شماره xxx۰۱ انتخاب گردیدند. ۲ آقای مهدی خورشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987713
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پرور ارسباران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی غلامعلی فارغی به کدملی xxxxxxxxx۰ رضا فهمی به کدملی xxxxxxxxx۹ محمدرضا خداوردی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ اسحق دریاکناری به کدملی xxxxxxxxx۶ مینو حدادپورخیابان به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت (تا تاریخ ۰۱/۰۷/xxx۵) انتخاب شدند. جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی بهمن پورکاظم چورسی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838231
آگهی تغییرات شرکت کارخانه جوجه کشی بهپرور گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۶۳۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۶ بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی فارغی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سهیل ساعت ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وشرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی حجت سقط فروش به کدملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند. ۲ - موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شماره ثبت xxx۶۸ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی وآقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807930
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص والا درمان امیر کبیر درتاریخ ۰۱/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: خرید فروش واردات و صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی انسانی و دام واردات و تولید انواع کالاهای مجاز انجام کلیه امور خدمات مهندسی از طراحی و اجراء اجراء طرحهای پژوهشی مشاوره و راه اندازی واحدهای فنی و مهندسی و صنعتی و تولیدی و بازرگانی و بیمارستانی و پزشکی مشاوره و پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت و اتوماسیون و کالیبراسیون صنعتی اخذ و اعطای نمایندگی مجاز داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی برپایی و اجرای سمینارها و همایشها و کنفراس‌ها انجام سایر اموری که جهت بهبود موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد از قبیل اخذ تسهیلات بانکی تحصیل یا واگذاری و ترهین مستغلات سرمایه گذاری در سهام بورس و اوراق مشارکت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان توحید خیابان توحید خ شهید غلامرضا طوسی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۰ مورخ ۲۲/ ۲/ xxx۵ نزد بانک ملی ایران شعبه ستارخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: غلامعلی فارغی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رحیم فتوره چی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شیوا دارابی ش م xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل سعید کلهرش م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل با یکی از اعضا ء هیات مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد جمشیدی قلعه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی ومیر ابوالفضل موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797976
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ شباهنگ شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۸۲۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۱/xxx۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت مرغداری بهپرور شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت مرغ تالاب گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال xxx۳ به تصویب رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791608
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ تالاب گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۰۴۵۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۱/۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای حسن رهنماء با کد ملی xxxxxxxxx۱ و سهیل ساعت ساز با کد ملی xxxxxxxxx۰ ۲ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شماره ثبت xxx۶۸ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی وآقای جواد جمشیدی قلعه با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تا پایان سال xxx۳ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری لنگرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736125
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۰۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران وحسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734506
آگهی تغییرات شرکت والا تجارت به پرور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۵۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران و حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۶۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و جواد جمشیدی قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683010
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بهپرور گروه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی فارغی به کدملی xxxxxxxxx۰، آقای سعید کلهر به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه فرآورده‌های غذایی بهپرور ارومیه به شماره ملی ۹ xxxxxxxxx۹، آقای احمدرضا رزازی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کوه مرغ شمال به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، خانم صفیه فارغی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مرغداری بهپرور شمال به شماره ملی xxxxxxxxx۰۵ و آقای محمد تقی کاظمی کیا به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع غذایی بهپرور آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683039
آگهی تغییرات شرکت سبز دانه سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی وآقای جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615476
آگهی تغییرات شرکت مرغ مادر بهپرور كرج شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی فارغی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حجت سقط فروش به کد ملی xxxxxxxxx۳ و خانم صفیه فارغی به نمایندگی از شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور به کد ملیxxxxxxxxx۵ آقای جواد جمشیدی قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وآقای ابوالفضل موسوی به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611921
آگهی تغییرات شرکت والا تجارت به پرور شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۵۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. هیئت مدیره مرکب از اعضاء ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: غلامعلی فارغی به کد ملی xxxxxxxxx۰ رضا فهمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت بهپرور ارومیه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حجت سقط فروش به کدملی xxxxxxxxx۳ انتخاب بازرسان: جواد جمشیدی قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۰ اردشیر بنی طهماسب به کد ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359500
آگهی تغییرات شرکت سبز دانه سحر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۰۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت سقط فروش کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مرغ تالاب گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسن رهنماء کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهپرور ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرادادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل معتبر است. خانم زهرا یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای جواد جمشیدی قلعه به کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12192720
آگهی تغییرات شرکت کارآفرین والا آتیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۹۹۱۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۲۱۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱/xxx/۹۴ مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای جواد جمشیدی قلعه با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم زهرا صابر با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای غلامعلی فارغی با کدملی xxxxxxxxx۰ خانم لاله علی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای رضا قلی علی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12187563
آگهی تغییرات شرکت والا تجارت به پرور شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۵۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. زهرا یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۲ جواد جمشیدی قلعه به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل تا پایان سال مالی ۹۳انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات