منوچهر هادی

منوچهر هادی

کد ملی 564966xxxx
گراف ارتباطات
12
شرکت‌ها
44
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14800751
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۱۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - شرکت پارس فولاد مبین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای مهدی شکری زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت فولاد زاگرس چهارمحال به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای محسن زنگنه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای ابراهیم دادخواه تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت برای مدت دو سال معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14673859
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شفاف تجارت افق در تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۸ به شماره ثبت xxx۸۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی‌های مجاز داخلی و خارجی سرمایه گذاری در پروژه‌های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی در راستای اهداف شرکت من جمله مواد معدنی و ماشین آلات معدنی بطور مستقل و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی از داخل و خارج از کشور به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز تأسیس و بهره برداری و توسعه هرگونه واحد صنعتی فولادی و معدنی ، ماشین آلات کشاورزی ، خدماتی در راستای اهداف شرکت من جمله فولاد و معدنی ، ساختمانی به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز اکتشاف استخراج بهره بردای ، تعمیرات و نگهداری مواد معدنی و ماشین آلات معدنی به جز نفت و گاز شرکت در مناقصات و فعالیت‌های معدنی به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز تعمیر و نگهداری کلیه ماشین آلات معدنی و راهسازی و ماشین آلات سنگین و فوق سنگین خرید هرگونه اوراق بهادار در داخل و خارج از کشور جهت اهداف شرکت ارائه خدمات مشاوره‌ای در کلیه امور بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات و تأسیس شعبه و نمایندگی طراحی ، ساخت ، نصب و بهره برداری کلیه واحدهای صنعتی و کشاورزی مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها مرتبط با اهداف شرکت من جمله مواد معدنی و فولاد خرید و فروش سهام استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها ، شرکت‌های بیمه و موسسات مالی و اعتباری در راستای اهداف شرکت . طراحی و اجراء فضای سبز ، تنظیف و نظافت اماکن و نگهداری آن . عقد هرگونه قرارداد با شرکت‌ها ، ادارات ، سازمانها و ارگانها . تهیه و تامین لوازم یدکی ، ماشین آلات و ابزار آلات طبخ ، توزیع و سرو انواع غذا . انجام فعالیت‌های خدماتی از قبیل تهیه و تامین نیروی انسانی موقت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان ، چهار باغ بالا ، خیابان چهار باغ بالا ، بن بست مجتمع تجاری کوثر ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی تعداد ۱۰ سهم آن ممتاز هر سهم ممتاز برابر با حق رای ۵۰ سهم عادی خواهد_بود مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ نزد بانک بانک سینا شعبه چهارباغ با کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای حمید رهنمازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مجید رضاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیراحمد یعقوب اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای منوچهر حموله به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با حق امضای منوچهر هادی و امیراحمد یعقوب اصفهانی و مهر شرکت تعهدآور است اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جعفری هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای فردین زنگینه وندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14406414
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همدانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۹۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx۱ مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان شرکت سهامی عام سیمان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، به نمایندگی آقای مجتبی کاروان شماره ملی xxxxxxxxx۱ و موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای منوچهرهادی شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای سعید مطهرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای حبیب اله بهرامی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آقای مجد الدین خادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای علیرضا صفاتاج به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضا سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته و سایر اوراق تجاری و قراردادها همیشه به امضای مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312511
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد نامه شماره xxx۰۱/۲۱ مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد سعیدبخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محسن همت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توکا بتن (سهامی خاص)، آقای نصراله بت شکنان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص)، آقای محمدعلی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۵ می باشد. - کلیه چک ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192378
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۱۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان سمت رئیس هیات مدیره شرکت پارس فولاد مبین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای مهدی شکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد زاگرس چهار محال به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای محسن زنگنه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابراهیم دادخواه تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضا هیئت مدیره)- کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضا دو نفراعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961281
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا سیر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۹۴۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای شهرام ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حمید ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت آسیا سیر ارس به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. تمامی اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609761
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۱۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ با نمایندگی آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پارس فولاد مبین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی از آقای غلامرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت فولاد زاگرس چهار محال به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی از آقای فریدالدین علامه حائری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای ابراهیم دادخواه تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضا دو نفراعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580251
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا سیر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۹۴۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ و نامه شماره xxx۴۰ مورخ ۱۴/۵/xxx۶ صادره از اداره کل راهداری استان اصفهان آقای منوچهر هادی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت آسیا سیرارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۶) تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577340
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۵۷/۲۱ مورخ ۱۷/۵/xxx۶ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان: عطاء اله برنا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محسن همت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توکا بتن (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره نصر اله بت شکنان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره احمد سعید بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال تاتاریخ ۱۶/۳/xxx۷ انتخاب گردیدند و اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/xxx۵ می‌باشد. کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13509848
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۱۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسایرسی آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت پارس فولاد مبین به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای غلامرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت فولاد زاگرس چهار محال به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای فریدالدین علامه حائری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339350
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ باستناد مجوز شماره xxx۹۷ , xxx مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) کوچه ۸، پلاک ۳، واحد ۳ طبقه اول، کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مبلغ اسمی سهام از xxxxxx ریال به xxx۰ ریال تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx میلیارد ریال نقدی است که به xxx میلیون سهم عادی بانام تقسیم گردیده و تماما پرداخت شده_است. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. موضوع فعالیت شرکت: موضوع اصلی: تولید و خرید و فروش و اجاره و تعمیرات و نگهداری واگن و لکوموتیو سرمایه گذاری در امور مختلف حمل و نقل ریلی ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز راه اهن مشارکت وبا افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بخصوص در ارتباط با موضوع شرکت موضوع فرعی: اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه موسسات و بانکهای داخلی و خارجی و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص و شکتهای دولتی و خصوصی مرکز اصلی شرکت: میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) کوچه ۸، پلاک ۳، واحد ۳ طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد مدت شرکت: نامحدود است سرمایه شرکت xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام عادی می‌باشد و شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. اعضای هیات مدیره شرکت: آقای اسداله رمضانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بهین ریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای منوچهر هادی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای غلامرضا طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت توکا کشش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای غلامحسین عبدالهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توکا ریل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت حمل ونقل توکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. تقسیم دارای بعد از تصفیه: هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و بدهیهای احتمالی به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233462
آگهی تغییرات شرکت امواج طلایی خلیج فارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۳۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت حمل و نقل توکا به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای مهدی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آسیا سیرارس به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حیدرعلی حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوهیئت مدیره آقای سعید سلیمانی مزرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127376
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همدانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۹۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ شرکت سهامی عام سیمان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای مجتبی کاروان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه خیریه علی و حسین همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای منوچهرهادی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای سعید مطهرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰، شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای سیدمحمدرضا مشکوۀ به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای حبیب اله بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای حسینعلی شمعانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیات مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122085
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۱۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیات مدیره. غلامرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس فولاد مبین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. فریدالدین علامه حائری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فولاد زاگرس چهار محال به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره. ابراهیم داد خواه تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و خارج از اعضاء هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاءدو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918081
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx۲/۲۱ مورخ ۹/۴/xxx۵ سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان آقای منوچهر هادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید مردانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد سعید بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن همت نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توکا بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خضری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842262
آگهی تغییرات شرکت امواج طلایی خلیج فارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۳۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حیدرعلی حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت آسیا سیر ارس به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی منوچهرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت حمل و نقل توکا به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای مهدی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842266
آگهی تغییرات شرکت امواج طلایی خلیج فارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۳۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ابراهیم سلطانی موسی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ که دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه می‌باشد با رعایت مفاد ماده xxx قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره xxx۳۵ مورخ ۸/۲/xxx۵ صادره از دفتراسناد رسمی بندرعباس حوزه ثبتی ۹۴ کلیه سهم الشرکه خود را به شرکت حمل و نقل توکا به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای مهدی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. - آقای عباس لیراوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ که دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه می‌باشد با رعایت مفاد ماده xxx قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره xxx۳۷ مورخ ۸/۲/xxx۵ صادره از دفتراسناد رسمی بندرعباس حوزه ثبتی ۹۴ مبلغ xxxxxx ریال از سهم الشرکه خود را به به شرکت آسیا سیر ارس به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و با رعایت مفاد ماده xxx قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره xxx۳۶ مورخ xxx۵/۰۲/۰۸ مقدار دیگر از سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال را به شرکت حمل و نقل توکا به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای مهدی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مقدار دیگر از سهم الشرکه خود را به به مبلغ xxxxxx ریال را به موجب سند صلح شماره xxx۶۸ دفتر اسناد شماره ۹۴ بندرعباس مورخ ۸/۳/xxx۴ را به آقای حیدرعلی حمیدی فرزند: یداله، ش. ش: xxx به شماره ملی xxxxxxxxx۰ منتقل و از شرکت خارج شد و دیگرهیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842270
آگهی تغییرات شرکت امواج طلایی خلیج فارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۳۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حیدرعلی حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره شرکت آسیا سیر ارس به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل توکا به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای مهدی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات – قرار دادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622903
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران هرمزگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۱۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای منوچهرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای غلامرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس فولاد مبین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره -آقای فریدالدین علامه حائری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فولاد زاگرس چهار محال به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره -همچنین آقای محمد مهدی بینایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره)- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525560
آگهی تغییرات شرکت آسيا سير ارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله رمضانی با کد ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بهین ریل به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر هادی با کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به عنوان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای غلامرضا طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت توکا کشش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامحسین عبدالهی با کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توکا ریل به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهرداد روشن با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت حمل ونقل توکابه شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444535
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل فرشاد ترابر حامد شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۶۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۱/۱۱ مورخ ۲۸/۶/۹۴ سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام رستمی سامیان با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. شرکت حمل ونقل توکا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای منوچهر هادی کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می باشد خانم الهام کیانی فر کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه رضایی کدملیxxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد رضایی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای بهنام رستمی سامیان کدملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علی رمضانی ارباستان کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444545
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل فرشاد ترابر حامد شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۶۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۱/۱۱ مورخ ۲۸/۶/۹۴ سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رمضانی ارباستان با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغxxxxxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می باشد خانم الهام کیانی فر کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه رضایی کدملیxxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد رضایی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت حمل ونقل توکا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای منوچهر هادی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای بهنام رستمی سامیان کدملیxxxxxxxxx۳ دارای مبلغxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علی رمضانی ارباستان کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12447875
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۱۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت فولاد زاگرس چهار محال به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای علی ادیبی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پارس فولاد مبین به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای غلامرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد مهدی بینایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12447876
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران هرمزگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۱۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: ـ شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ـ شرکت فولاد زاگرس چهار محال به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای علی ادیبی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت پارس فولاد مبین به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای غلامرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی ـ موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شماره ثبت و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139611
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستران هرمزگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۸۰۴ وشناسه‌ملی۱۰۸۰۰۱۳۱۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: ـ آقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آتیه فولاد نقش جهان به شماره ثبتxxx۰۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای علی ادیبی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فولاد زاگرس چهارمحال به شماره ثبتxxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای غلامرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس فولاد مبین به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت عضوهیئت مدیره. ـ آقای احسان حقیقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آهن فولاد کاسپین به شماره ثبتxxx۳۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12069362
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همدانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۰۶۹۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کاروان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان اصفهان به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای منوچهر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی خیریه همدانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سعید مطهر نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای حسین علی شمعانیان اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از سهامداران و هیات مدیره به سمت مدیرعامل جدید شرکت برای بقیه مدت تصدی تاتاریخ ۱۲/۳/۹۵ انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا وبا مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12069366
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همدانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۰۶۹۸۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کاروان با کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان نماینده شرکت سیمان اصفهان به جای آقای بهرام پرورش انتخاب گردید و در نتیجه آقایان مجتبی کاروان با کدملیxxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت سیمان اصفهان به عنوان رئیس هیئت مدیره ومنوچهر هادی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی خیریه همدانیان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مطهر نژاد با کدملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافنازاصفهان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۲/۳/۹۵ انتخاب شدند و کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها و سفته ها و بروات و قرار دادهای عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضائ مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره منتفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688337
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل توکا سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای منوچهر هادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده سرمایه گذاری توسعه توکا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید مردانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود طالبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده مهندسی راه آهن بهین ریل(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن همت نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده توکا بتن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خضری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت بازرگانی توکا تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خضری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544419
آگهی تغییرات شرکت آسیا سیر ارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۶۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله رمضانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایند گی شرکت توکاریل با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر هادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکافولاد با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد روشن بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت حمل ونقل توکا با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامحسین عبداللهی سروی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توکا کشش با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محسن میر محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت راه آهن بهین ریل با شناسه ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585883
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل همدانیان سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۹۸۹۵ ثبت شده به شماره۳۰۶
به موجب نامه شماره ج/۲۰/xxx مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای استان اصفهان منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ و هیات مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه عملکرد و حسابهای سود و زیان سال مالی ۹۲ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ شرکت سهامی عام سیمان اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با کدپستی xxxxxxxxx۴ و موسسه خیریه علی و حسین همدانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ را به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شده اند.
۳ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای رضا معصوم زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ فرزند حسن را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند.
۵ـ هیات مدیره آقای بهرام پرورش با کدملی xxxxxxxxx۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سیمان اصفهان را به سمت رئیس هیات مدیره و آقای منوچهر هادی با کدملی xxxxxxxxx۳ و با کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده موسسه خیریه همدانیان را به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سعید مطهرنژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ و با کدپستی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان را به سمت عضو هیات مدیره و آقای بنیامین حیدرزاده با کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx را از خارج به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362277
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل توکا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۸۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان منوچهر هادی کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده توسعه توکا بسمت رئیس هیئت مدیره حمید مردانی بلداجی کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت توکا بتن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن همت نژاد کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توکا فولاد بسمت عضو اصلی هیئت مدیره سید احمد مدنی کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت فولاد متیل بسمت عضو اصلی هیئت مدیره مهدی خضری کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت توکا تدارک عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967088
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ و ۶/۷/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد متیل به نمایندگی احمد مدنی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به نمایندگی غلامرضا شیران کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت توکا تدارک به نمایندگی سید عباس هوای کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت توکا بتن به نمایندگی مصطفی داوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. موسسه حسابرسی رایمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946536
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد اردکان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۲۱۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۱/۹/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی خاص با نمایندگی آقای خلیل میراحمدپور و شرکت مجتمع سردخانه های کیان رباط کریم سهامی خاص با نمایندگی آقای قدرت اله میراحمدپور و شرکت جهان پروفیل پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت اله میراحمدپور تا تاریخ۱۱/۹/xxx۳.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
شرکت جهان پروفیل پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای حجت اله میراحمدپور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی خاص با نمایندگی آقای خلیل میراحمدپور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع سردخانه های کیان رباط کریم سهامی خاص با نمایندگی آقای قدرت اله میراحمدپور به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر هادی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۱/۹/xxx۳.
۳ـ امضا چک سفته برات قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و امضا اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۲۴/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629363
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل بهبران سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۱۸۱۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان منوچهر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نیلفروشان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی رهنما زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد هادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ آقایان بهروز نبی یان سیچانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر سیامکی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ تعداد سهم وثیقه مندرج در ماده ۲۵ اساسنامه به یک سهم تغییر یافت.
۴ـ ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562974
گهی تصمیمات در شرکت حمل ونقل توکاسهامی عام ثبت شده به شماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
آبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۹/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای علی اقلیمی سهرابی به عنوان نماینده شرکت فولاد متیل به جای اقای احمد کارگهی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. هیئت مدیره از بین خود آقایان علی اقلیمی سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ را به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علی اکبریان به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی به کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدعباس هوایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۷ و مصطفی داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329773
آگهی تصمیمات در شرکت حمل ونقل توکاسهامی عامثبت شده به شماره ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای علی اقلیمی سهرابی به عنوان نماینده شرکت فولاد متیل به جای اقای احمد کارگهی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. هیئت مدیره از بین خود آقایان علی اقلیمی سهرابی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ را به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علی اکبریان به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدعباس هوایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و مصطفی داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475320

آگهی تصمیمات
شرکت توکا ریل سهامی خاص
ثبت شده بشماره xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸ و ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت بازرگانی توکا تدارک و آقای سید رسول خلیفه سلطانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. هیئت مدیره از بین خود شرکت سرمایه گذاری ساتا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمدرضا دادور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علیرضا جانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی منوچهر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمنا در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9558520
آگهی تصمیمات در شرکت توکا ریل ـ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۶/۶/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شد: ۱ـ محمدرضا دادور به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ساتا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جانه به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدرسول خلیفه سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و منوچهر هادی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت حمل و نقل توکا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۸۶ می‌باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای کریم حسین‌آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11608877
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد اردکان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۲۱۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۱/۹/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای خلیل میراحمدپور و شرکت مجتمع سردخانه‌‌های کیان رباط‌کریم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قدرت‌اله میراحمدپور و شرکت جهان پروفیل پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حجت‌اله میراحمدپور تا تاریخ۱۱/۹/xxx۳.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

شرکت جهان پروفیل پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حجت‌اله میراحمدپور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت جهان صنعت فولاد اخوان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای خلیل میراحمدپور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مجتمع سردخانه‌‌های کیان رباط‌کریم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای قدرت‌اله میراحمدپور به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای منوچهر هادی به شماره‌ ملیxxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۱/۹/xxx۳.

۳ـ امضا چک سفته برات قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و امضا اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۲۴/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11639339
آگهی تغییرات در شرکت حمل و نقل همدانیان با کدملی ۱۰۲۶۰۰۶۹۸۹۵ (سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۳۰۶
به موجب نامه شماره xxx۳۷/۲۱ مورخ ۲۴/۴/۸۹ سازمان حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان منضم به صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۳/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد.

۱ـ ترازنامه عملکرد و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۸ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ ـ شرکت سهامی عام سیمان اصفهان با کدملی xxxxxxxxx۲۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و موسسه خیریه علی حسین همدانیان با کدملی xxxxxxxxx۵۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان با کدملی xxxxxxxxx۸۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ را به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شده اند.

۳ ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴ ـ موسسه حسابرسی امجد تراز با کدملی xxxxxxxxx۷۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و محمدحسین واحدی با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ فرزند اسمعیل به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند.

۵ ـ هیئت مدیره آقای بهرام پرورش با کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سهام عام سیمان اصفهان را به سمت رئیس و آقای منوچهر هادی با کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ نماینده موسسه خیریه علی و حسین همدانیان را به سمت نائب رئیس و آقای سعید مطهرنژاد با کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان را به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بنیامین حیدرزاده با کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ را به سمت مدیرعامل خارج از شرکت برای مدت دوسال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار را با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076782
آگهی تغییرات در شرکت توکا ریل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵ و ۲۶/۷/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی آقای محمدرضا دادور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی آقای حمید احمدی دارانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای منوچهر هادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمدرضا دادور را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید احمدی دارانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رسول خلیفه سلطانی خارج از اعضای هیئت مدیره را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل طبق مفاد صورت جلسه هیئت مدیره شماره xxx‌ـ ۸۶ مورخ ۱۶/۵/۸۶ می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11559866
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل بهبران سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۱۸۱۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان منوچهر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نیلفروشان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباسعلی رهنما زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد هادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ آقایان بهروز نبی یان سیچانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و امیر سیامکی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ تعداد سهم وثیقه مندرج در ماده ۲۵ اساسنامه به یک سهم تغییر یافت.

۴ـ ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11852486
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل توکا سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۱ و ۶/۷/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت فولاد متیل به نمایندگی احمد مدنی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد به نمایندگی غلامرضا شیران کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر هادی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت توکا تدارک به نمایندگی سید عباس هوای کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت توکا بتن به نمایندگی مصطفی داوری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و موسسه حسابرسی مجریان پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11767595
آگهی تصمیمات شرکت توکا ریل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸ و ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت بازرگانی توکا تدارک و آقای سید رسول خلیفه سلطانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. هیئت مدیره از بین خود شرکت سرمایه گذاری ساتا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی محمدرضا دادور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی توکا تدارک بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی علیرضا جانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت حمل و نقل توکا بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی منوچهر هادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید رسول خلیفه سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمنا در حق امضا و اختیارات مدیرعامل تغییری حاصل نشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات