شعبان شفیع زاده خولنجانی

آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی

کد ملی 541953xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14907512
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد ابرار ماهان در تاریخ 29/08/1398 به شماره ثبت2322 به شناسه ملی 14008775785 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:1- اخذ تسهیلات و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و سایر موسسات مالی واعتباری داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت. 2- تهیه، تولید و توزیع کلیه نیازمندیهای فرهنگیان و دانش آموزان از قبیل مواد غذائی (تغذیه سالم مدارس)، پوشاک، کیف و کفش. 3- مشارکت و فعالیت در بخشهای تولید، تجارت، صنعت، احداث و تعمیر مسکن، کشاورزی، معدن بجز استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز. 4- انجام امور بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای مجاز داخلی و خارجی. 5- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی.6- سرمایه گذاری در واحد های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و اداره آنها. 7- مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات. 8- ایجاد، حفظ و نگهداری فضاهای سبز و پارکها و ورزشگاهها و مدارس. 9- انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین.10- تعمیر و نگهداری ماشین آلات و دستگاههای خطوط تولید صنایع. 11- تأمین نیروی انسانی در سطوح مختلف خدماتی، آموزشی و علمی بصورت موقت. 12- انجام خدمات طراحی، ساخت و نصب قطعات و ماشین آلات صنعتی. 13- انجام عملیات بهسازی و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی.14- ارائه خدمات تخصصی، مشاوره ای، طراحی و اجراء خطوط آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن، خطوط مواصلاتی جاده ای، راه آهن و نگهداری آنها. 15- تهیه، تجهیز، خر ید و فروش و تعمیر سیستمهای الکترونیکی و رایانه ای. 16- تهیه و تأمین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس دهی در رستورانها و شرکتهای صنعتی، مدارس، آموزشگاهها و مراکز دولتی و خصوصی. 17- فعالیت در زمینه ایجاد مجموعه کشت و صنعت، دام و طیور 18-تهیه، تولید و توزیع کلیه لوازم اداری، لوازم التحریر، نوشت افزار و وسایل کمک آموزشی و سایر تجهیزات مورد نیاز در مدارس و مراکز آموزشی و علمی دولتی وخصوصی 19- خرید، احداث و توسعه مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی، آموزشی و علمی.20- تهیه و تولید و خرید و فروش مصالح ساختمانی، تاسیساتی، بهداشتی. 21- ایجاد و اداره تعمیرگاهها ی مجاز موتوری و غیرموتوری مورد نیاز جامعه.22- مشارکت با شرکتها وموسسات و هنرستانهای فنی آموزش و پرورش جهت پیشبرد اهداف شرکت 23- ایجاد و راه اندازی کارگاههای تولیدی، علمی با استفاده از نیروهای متعهد و متخصص و روشهای نوین و مدرن روز. 24- شکل دهی انواع ورق فولادی و ساخت انواع مصنوعات غیرسازه ای از قطعات فرفورژه و سایر مصنوعات فلزی25- حمل و نقل کالا و مسافر بصورت درون شهری 26- تأسیس شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ازداخلی وخارجی درزمینه های تولیدی، توزیعی، بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش مرکزی، شهر مبارکه، محله انقلاب اسلامی، کوچه فرعی چهاردهم، کوچه سوم، پلاک 8، طبقه اول کدپستی 8481966357 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 6500000 ریال نقدی منقسم به 6500 سهم 1000 ریالی تعداد 6500 سهم آن با نام عادی مبلغ 6500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 231 مورخ 12/08/1398 نزد بانک ملی شعبه بلوارشریعتی مبارکه با کد 3232 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سعید نصوحی به شماره ملی 1160097216و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای اسماعیل منصوریان قمبوانی به شماره ملی 5129810880و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عباسعلی ضیائی قهنویه به شماره ملی 5419436671و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حجت اله نصوحی به شماره ملی 5419457431و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی 5419539640و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یارئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد کمر زرد به شماره ملی 5419134039 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد تقی صادقی به شماره ملی 5419699354 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیام مبارکه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980829749103606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573441
آگهی تغییرات شرکت نو ظهور توسعه اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اسماعیل منصوریان قمبوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباسعلی ضیائی قهنویه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حجت اله فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علی سعیدی مبارکه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره همگی برای باقیمانده مدت تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۹ انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14469718
آگهی تغییرات شرکت نو ظهور توسعه اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای عباسعلی ضیائی قهنویه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ آقای اسماعیل منصوریان قمبوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ۳ آقای حجت اله فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره ۴ آقای علی سعیدی مبارکه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره ۵ آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره همگی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی باامضاء ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یارئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378364
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فولاد ورق پارسیان مبارکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره، محمود رحیمی لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، مسعود رحیمی لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل تا تاریخ ۶/۹/xxx۹ انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349281
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فولاد ورق پارسیان مبارکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود رحیمی لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود رحیمی لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349282
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فولاد ورق پارسیان مبارکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان مسعود رحیمی لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، محمود رحیمی لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای عبدالرضا کرمی ورنامخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نظریان لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه میر زمان جهت درج دعوتنامه ها و آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248291
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد ابرار آریا در تاریخ ۱۵/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: موضوع فعالیت: ۱ ـ اخذتسهیلات واستفاده ازتسهیلات ارزی وریالی ازبانکها وسایرموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی جهت تحقق اهداف شرکت. ۲ ـ تهیه، تولید و توزیع کلیه نیازمندیهای فرهنگیان و دانش آموزان از قبیل مواد غذائی (تغذیه سالم مدارس)، پوشاک، کیف و کفش۳ ـ مشارکت و فعالیت دربخشهای تولید، تجارت، صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن. ۴ ـ انجام امور بازرگانی واخذواعطای نمایندگی ازشرکتهای مجازداخلی وخارجی. ۵ ـ شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی. ۶ ـ سرمایه گذاری در واحد های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و اداره آنها. ۷ ـ مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات و انجام هر گونه معاملات مجاز داخلی و خارجی. ۸ ـ ایجاد، حفظ و نگهداری فضاهای سبز و پارکها وورزشگاهها و مدارس. ۹ ـ انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. ۱۰ ـ تعمیر و نگهداری ماشین آلات و دستگاههای خطوط تولید صنایع. ۱۱ ـ انجام خدمات پرسنلی و تأمین نیروی انسانی بطور موقت در سطوح مختلف خدماتی، آموزشی و علمی. ۱۲ ـ انجام خدمات طراحی، ساخت و نصب قطعات و ماشین آلات صنعتی. ۱۳ ـ انجام عملیات بهسازی و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی. ۱۴ ـ ارائه خدمات تخصصی، مشاوره ای، طراحی و اجراء خطوط آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن، خطوط مواصلاتی جاده ای، راه آهن و نگهداری آنها. ۱۵ ـ تهیه، تجهیز، خر ید و فروش و تعمیر سیستمهای الکترونیکی و رایانه ای. ۱۶ ـ تهیه و تأمین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس دهی در رستورانها و شرکتهای صنعتی، مدارس، آموزشگاهها و مراکز دولتی و خصوصی. ۱۷ ـ فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی و میگو). ۱۸ ـ فعالیت در زمینه ایجاد مجموعه کشت و صنعت، دام و طیور. ۱۹ ـ تهیه، تولید و توزیع کلیه لوازم اداری، لوازم التحریر، نوشت افزار و وسایل کمک آموزشی و سایر تجهیزات مورد نیاز در مدارس و مراکز آموزشی و علمی دولتی وخصوصی. ۲۰. تهیه و تولید و خرید و فروش مصالح ساختمانی، تاسیساتی، بهداشتی و امور مشابه مربوط به مسکن و تعمیرات ساختمانی. ۲۱ ـ ایجاد و اداره تعمیرگاههای مجاز موتوری و غیرموتوری مورد نیاز جامعه. ۲۲ ـ همکاری و مشارکت با شرکتها وموسسات و دوایر مربوط به آموزش و پرورش جهت پیشبرد اهداف شرکت. ۲۳ ـ ایجاد و راه اندازی کارگاههای تولیدی. ۲۴ ـ شکل دهی انواع ورق فولادی و ساخت انواع مصنوعات غیرسازه ای از قطعات فرفورژه و سایر مصنوعات فلزی ۲۵ ـ تأسیس شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ازداخلی وخارجی درزمینه های تولیدی، توزیعی، بازرگانی، خدماتی و درمانی. تبصره۱: در صورتیکه جهت انجام هر کدام از فعالیتهای موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد، شرکت مکلف به اخذ مجوز می باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان دهاقان ـ بخش مرکزی ـ دهستان قمبوان ـ روستا شهرک صنعتی جمبزه ـ محله فازدو ـ خیابان فرعی ۴ ـ خیابان فرعی ۲ ـ پلاک ۶۹ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx, xxx مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ نزد بانک سینا شعبه مبارکه با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای اسماعیل منصوریان قمبوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی سعیدی مبارکه به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عباسعلی ضیائی قهنویه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ولی اله علیرضائی دیزیچه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیام مبارکه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهاقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225839
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مواد غذائی گوهر نشان آریا در تاریخ ۰۱/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ۱ـ تهیه، فرآوری، بسته بندی و توزیع انواع مواد غذائی و بهداشتی ۲ـ دلالی و حق العمل کاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در زمینه های تولیدی توزیعی، بازرگانی، خدماتی، رفاهی و درمانی. ۳ـ اخذتسهیلات واستفاده ازتسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و سایر موسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی جهت تحقق اهداف شرکت ۴ ـ مشارکت وفعالیت دربخشهای تولید، تجارت، صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن ۵ ـ انجام اموربازرگانی واخذواعطای نمایندگی ازشرکتهای مجازداخلی وخارجی ۶ ـ شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی ۷ ـ سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی واداره آنها ۸ ـ مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم ازخریدوفروش وواردات وصادرات وانجام هرگونه معاملات مجازداخلی وخارجی ۹ ـ همکاری ومشارکت با شرکتها و موسسات جهت پیشبرد اهداف شرکت تبصره۱: در صورتیکه جهت انجام هر کدام از فعالیتهای موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد، شرکت مکلف به اخذ مجوز می باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان ـ شهرستان مبارکه ـ بخش مرکزی ـ شهر مبارکه ـ محله انقلاب اسلامی ـ کوچه فرعی۱۴ ـ کوچه ۳ ـ پلاک ۸ ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx, xxx مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ نزد بانک سینا شعبه مبارکه با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای اسماعیل منصوریان قمبوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی سعیدی مبارکه به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ولی اله علیرضائی دیزیچه به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یارئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عباسعلی ضیائی قهنویه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیام مبارکه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215567
آگهی تغییرات شرکت مهر دانه پاک سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۱۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴۲۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقایان سعید زائری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی و دعوتنامه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026536
آگهی تغییرات خیرین مدرسه ساز شهرستان مبارکه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۵۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۹/xxx۶ و نامه شماره ۲۱/۰۲/xxx/۱۴/xxx۳ مورخ ۸/۱۲/xxx۶ صادره از فرماندهی انتظامی شهرستان مبارکه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رضاقلی نظریان لنجی به کدملی xxxxxxxxx۴، خدامراد رحمانیان به کدملی xxxxxxxxx۶،، الیاس اسماعیلی کرکوندی به کدملی xxxxxxxxx۳، سیدجمال هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱، محمدعلی قاراخانی دهسرخی به کدملی xxxxxxxxx۱، علی زمانی جوهرستانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و قربانعلی عقیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره، رحیم کریمی به کدملی xxxxxxxxx۴ و جمال حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مصطفی علیرضایی دیزیچه به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و شعبان شفیع زاده خولنجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل هیات مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه اصفهان امروز جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625682
آگهی تغییرات شرکت هامان مهر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۵۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش سود و زیان، ترازنامه و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. عباسعلی ضیایی قهنویه کدملی xxxxxxxxx۱، ولی اله علیرضایی دیزیچه کدملی xxxxxxxxx۰ و علی سعیدی مبارکه کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. اسماعیل منصوریان قمبوانی کدملی xxxxxxxxx۰، شعبان شفیع زاده خولنجانی کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی و دعوتنامه شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595104
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهر دانه پاک سپاهان درتاریخ ۱۴/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه فرآوری، بسته بندی وتوزیع مواد غذائی و بهداشتی. تاسیس شرکت ومشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی وخارجی درزمینه‌های تولیدی توزیعی، بازرگانی، خدماتی، رفاهی ودرمانی. اخذتسهیلات واستفاده ازتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوسایرموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی جهت تحقق اهداف شرکت. مشارکت وفعالیت دربخشهای تولید، تجارت، صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن. انجام اموربازرگانی واخذواعطای نمایندگی ازشرکتهای مجازداخلی وخارجی. شرکت درمناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی. سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی واداره آنها. مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم ازخریدوفروش و واردات وصادرات وانجام هرگونه معاملات مجازداخلی وخارجی. همکاری ومشارکت باشرکتهاوموسسات جهت پیشبرداهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذمجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اصفهان، بخش مرکزی، دهستان جی، منطقه صنعتی سروشبادران، خیابان سروشبادران، بلوار بوستان غربی، پلاک ۸۲، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام عادی می‌باشد که نقدا «از طرف صاحبان سهام طی گواهی شماره ۱۱/xxx۷ مورخ ۱۱/۵/xxx۶ نزد بانک صادرات شعبه زیار پرداخت گردیده است. اولین مدیران: سید جلال نوریه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ومحمود میر حیدری پیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و اسماعیل منصوریان قمبوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا فتاحیان کلیشاد رخی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی زارعان آدرمنابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رضا نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدندکلیه اوراق واسنادمالی وتعهدات شرکت با امضاءمدیرعامل ورئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا» ومهرشرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل: شعبان شفیع زاده خولنجانی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی وعلی محمدقربانی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی وروزنامه کثیرالانتشارنسل فرداجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160657
آگهی تغییرات شرکت نو ظهور توسعه اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش سود و زیان، ترازنامه و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان سید جمال هاشمی کدملی xxxxxxxxx۱ و ناصر اکبری بیشه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقایان اسماعیل منصوریان قمبوانی کدملی xxxxxxxxx۰ و شعبان شفیع زاده خولنجانی کدملی xxxxxxxxx۰ و عباسعلی ضیایی قهنویه کدملی xxxxxxxxx۱ و ولی اله علیرضایی دیزیچه کدملی xxxxxxxxx۰ و علی سعیدی مبارکه کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان خدامراد رحمانیان کدملی xxxxxxxxx۶ و جمشید زمانی دیزیچه کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی و دعوتنامه شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160667
آگهی تغییرات شرکت نو ظهور توسعه اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباسعلی ضیایی قهنویه کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای اسماعیل منصوریان قمبوانی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای ولی اله علیرضایی دیزیچه مبارکه کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان منشی و عضوهیأت مدیره و آقای علی سعیدی مبارکه کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد مالی بهادار و تعهدات ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآورشرکت و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغییر رئیس هیأت مدیره و یا امضاء نایب رئیس هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبراست. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066106
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هادی صنعت حدید درتاریخ ۱۸/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست. انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های اخذ مجوز فعالیت‌های آموزشی، خدماتی، صنعتی، عمرانی و کشاورزی و اخذ تسهیلات بانکی - سرمایه گذاری درامور ورزشی، اموزشی، خدماتی، رفاهی، تفریحی، حمل و نقل درون شهری و طرحهای توسعه منطقه‌ای - راه اندازی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین - ایجاد اسکله خشک و دریایی، مجتمع‌های تعمیرگاهی ریلی، خرید و فروش واگن و خدمات ریلی. سردخانه‌های دو مداره و مجتمع‌های کشت و صنعت - سرمایه گذاری و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی، تاسیساتی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی - سرمایه گذاری، راه اندازی و مدیریت شهرکهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی، تفریحی، رفاهی، باغ ویلا. - صادرات و واردات کالا و خدمات - اخذ تسهیلات بانکی جهت تحقق اهداف شرکت - پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مبارکه - بلوار شهیدنیکبخت - کوچه محبت - ساختمان هاشمی – طبقه اول – واحد یک - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰ میلیون ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰ میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵ مورخ ۲۵/۶/xxx۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه مبارکه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: اسماعیل منصوریان قمبوانی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و سید مجتبی موسوی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمدرضا عزیزی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیات مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن ایرانپور مبارکه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010319
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل معین بار آریا درتاریخ ۱۷/۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. * موضوع شرکت: اشتغال به انجام امور حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا از مبدا شهرستان دهاقان به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هر گونه شعب و یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان امکان پذیر خواهد_بود. * مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود * مرکز اصلی شرکت: دهاقان جاده شهرضا مبارکه مجاور ناحیه صنعتی جمبزه کدپستی xxxxxxxxx۳ * سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ۱۰. xxx سهم ۱. xxx ریالی با نام که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵ مورخ ۱۶/۵/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه مبارکه پرداخت گردیده است. * اولین مدیران شرکت: شعبان شفیع زاده خولنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و سید مجتبی موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامعلی دادیان زودانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. * دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیات مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. * اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. * بازرسان: آقای احمد رضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین همت یار بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. * این آگهی بر اساس مجوز اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان اصفهان بشماره xxx۱/۲۱ مورخ ۲۰/۲/۹۵ صادر گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دهاقان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820185
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نقش آفرینان اقلیم آرا درتاریخ ۰۶/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. * موضوع شرکت: صادرات و واردات کالا و خدمات. انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های اخذ مجوز ساخت، فعالیت‌های اقتصادی و اخذ تسهیلات بانکی صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت. مشاوره، سرمایه گذاری، تاسیس و ایجاد مراکز ورزشی، اموزشی در زمینه‌های موضوعات شرکت، خدماتی، اقتصادی، رفاهی، تفریحی، حمل و نقل درون شهری، طرحهای توسعه منطقه‌ای عنداللزوم با اخذ مجوز از مراجع ذیربط. راه اندازی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین. ایجاد اسکله خشک و دریایی، تاسیس و ایجاد مجتمعهای تعمیرگاهی ریلی، خرید و فروش واگن و خدمات ریلی. ایجاد سردخانه‌های دو مداره و مجتمعهای کشت و صنعت. سرمایه گذاری و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی، تاسیساتی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی. تاسیس، ایجاد و مدیریت شهرکهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی، تفریحی، رفاهی، باغ ویلا پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. * مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان بزرگمهر، ابتدای خیابان ۲۲ بهمن سمت راست پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال منقسم به ۱۰. xxx سهم ۱. xxx ریالی با نام که مبلغ ۳. xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶/xxx۱ مورخ ۲۸/۹/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه خیابان نشاط اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. * اولین مدیران شرکت: حسین همت یار بروجنی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و میلاد همت یار بروجنی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. * دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نا مه‌های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میبا شد. * اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. * بازرسان: آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی آقای غلامعلی دادیان زودانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. * روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788995
آگهی تغییراتخیرین مدرسه ساز شهرستان مبارکه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۵۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رضا قلی نظریان لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، شهناز دانش سرارودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، خدامراد رحمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶، قربانعلی عقیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، حجت اله کریمیان طالخونچه به شماره ملی xxxxxxxxx۹، محمد علی قاراخانی ده سرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مرتضی باباچی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره، سید جمال هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و رحیم کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - نعمت اله عابدی لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224654
آگهی تغییرات شرکت نو ظهور توسعه اسپادانا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۸۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباسعلی ضیائی قهنویه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل منصوریان قمبوانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن ایرانپورمبارکه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان منشی و عضوهیئت مدیره و آقای ولی اله علیرضایی دیزیچه به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضوهیئت مدیره و آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور شرکت و استفاده از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضاء ثابت آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی (مدیرعامل) و امضای متغیرآقای عباسعلی ضیائی قهنویه (رئیس هیئت مدیره) و یا آقای اسماعیل منصوریان قمبوانی (نائب رئیس هیئت مدیره) متفقا و بامهرشرکت معتبراست. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره طبق اساسنامه شرکت خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1670238
آگهی تاسیس
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت نوظهور توسعه اسپادانا (سهامی خاص) که در تاریخ ۲۳/۰۶/xxx۳ تحت شماره xxx۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۰۶/xxx۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی منتشر می شود:
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهاءدار شرکتها و موسسات ۲ـ انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت ۳ـ جذب سرمایه های داخلی و خارجی و سایر فعالیتهای ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران ۴ـ اخذ تسهیلات و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت ۵ـ تهیه، تولید و توزیع کلیه نیازمندیهای فرهنگیان و دانش آموزان از قبیل مواد غذایی (تغذیه سالم مدارس)، پوشاک، کیف و کفش ۶ـ مشارکت و فعالیت در بخشهای تولید، تجارت، صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن و خدمات مربوطه ۷ـ اداره کلیه امور مربوط به خدمات سرویس دهی و ایاب و ذهاب فرهنگیان و دانش آموزان ۸ـ انجام امور بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای مجاز داخلی و خارجی ۹ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ۱۰ـ سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و اداره آنها ۱۱ـ مبادرت به کلیه خدماتی بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات مجاز داخلی و خارجی ۱۲ـ ارائه خدمات آموزشی، فن آوری، فنی و مهندسی، تحقیقاتی، مشاوره ای و طراحی و اجراء در تمام زمینه ها ۱۳ـ ایجاد، حفظ و نگهداری فضاهای سبز و پارکها و ورزشگاهها و مدارس ۱۴ـ انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ۱۵ـ تعمیر و نگهداری ماشین آلات و دستگاههای خطوط تولید صنایع ۱۶ـ ارائه خدمات مالی (طراحی و انجام عملیات مختلف حسابرسی و حسابداری صنعتی ـ بازرگانی و مالی) ۱۷ـ انجام خدمات پرسنلی و تامین نیروی انسانی در سطوح مختلف خدماتی، آموزشی و علمی ۱۸ـ انجام خدمات طراحی، ساخت و نصب قطعات و ماشین آلات صنعتی ۱۹ـ انجام عملیات بهسازی و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی ۲۰ـ ارائه خدمات تخصصی، مشاوره ای، طراحی و اجرا خطوط آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن، خطوط مواصلاتی جاده ای، راه آهن و نگهداری آنها ۲۱ـ تهیه، تجهیز، خرید و فروش و تعمیر سیستمهای الکترونیکی و رایانه ای ۲۲ـ تهیه و تامین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس دهی در رستورانها و شرکتهای صنعتی، مدارس، آموزشگاهها و مراکز دولتی و خصوصی ۲۳ـ فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی و میگو) ۲۴ـ فعالیت در زمینه ایجاد مجموعه کشت و صنعت، دام و طیور۲۵ـ تهیه، تولید و توزیع کلیه لوازم اداری، لوازم التحریر، نوشت افزار وسایل کمک آموزشی و سایر تجهیزات مورد نیاز در مدارس و مراکز آموزشی و علمی دولتی و خصوصی ۲۶ـ خرید یا ایجاد و توسعه مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی، آموزشی و علمی ۲۷ـ انجام امور تفریحی، زیارتی، سیاحتی، تحقیقاتی و علمی ۲۸ـ اداره کلیه امور مربوط به خدمات رفاهی فرهنگیان از قبیل خانه های معلم، مهمانسراها، مراکز درمانی و تفریحگاهها، اردوگاهها، اسکان مسافران ۲۹ـ تاسیس دفاتر و موسسات مالی، اعتباری، معاملاتی و صندوق قرض الحسنه ۳۰ـ تهیه و تولید و خرید و فروش مصالح ساختمانی، تاسیساتی، بهداشتی و امور مشابه مربوط به مسکن و تعمیرات ساختمانی با اولویت فرهنگیان و آموزش و پرورش ۳۱ـ ایجاد و اداره تعمیرگاههای مجاز موتوری و غیر موتوری مورد نیاز جامعه با اولویت فرهنگیان و آموزش و پرورش ۳۲ـ همکاری و مشارکت با شرکتها و موسسات و دوایر مربوط به آموزش و پرورش جهت پیشبرد اهداف شرکت ۳۴ـ ایجاد و راه اندازی کارگاههای تولیدی، خدماتی، علمی، آموزشی، فرهنگی و هنری از جمله صنایع دستی، هنرهای تجسمی، با استفاده از نیروهای متعهد و متخصص و روشهای نوین و مدرن روز. در صورتی که جهت انجام هر کدام از فعالیتهای موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد، شرکت مکلف به اخذ مجوز می باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
مبارکه ـ بلوار شهید نیکبخت ـ کوچه محبت ـ ساختمان هاشمی ـ طبقه اول ـ واحد یک ـ کدپستی xxx۴۸ـ xxx۱۱
۴ـ سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد ریال منقسم به دو میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی می باشد، که مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک ملی شعبه مرکزی مبارکه به شماره xxx۵ مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام است.
۵ـ اولین مدیران شرکت: آقایان شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیات مدیره، عباسعلی ضیائی قهنویه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، اسماعیل منصوریان قمبوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، حسن ایرانپور مبارکه به شماره ملی xxxxxxxxx۷، ولی اله علیرضائی دیزیچه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره و آقای حبیب اله غلامی دیزچه (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل همگی برای مدت دو سال شمسی انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس متفقا و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: آقای حبیب اله غلامی دیزیچه مدیرعامل و مجری مصوبات هیات مدیره طبق اساسنامه می باشد.
۸ـ بازرسان اصلی و علی البدل:
آقایان حجت اله فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و امیر ذبیحیان مبارکه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۹ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ رئیس ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628923
آگهی تصمیمات شرکت ابرار لنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۲۶۲۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ و با توجه به تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می گردد:
۱ـ صورت های مالی (سود، زیان، ترازنامه) منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ پس از گزارش بازرس قانونی شرکت به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب اله مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472783
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل بار ابرار ترابر سهامی خاص شماره ثبت ۶۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۱۹۳۰۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب نامه شماره xxx۸/۲۱ مورخ ۱/۲/۹۳ اداره کل حمل و نقل پایانه های استان اصفهان و پیرو آگهی منتشره در روزنامه جمهوری اسلامی شماره xxx۸ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ منضم بصورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می گردد.
۱ـ آقای حسین مردانی خولنجانی کد ملی xxxxxxxxx۰، محسن مردانی خولنجانی کد ملی xxxxxxxxx۰، ایمان زارعی قهنویه کد ملی xxxxxxxxx۰، احسان زارعی کد ملی xxxxxxxxx۱، مجید رحیمی لنجی کد ملی xxxxxxxxx۲، محمد نظری گل گانی کد ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مریم طالبی طادی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی تعیین گردیدند.
۲ـ آقای جعفر توکلی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی بمدت یک سال شمسی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
۴ـ هیئت مدیره از بین خود آقای حسین مردانی خولنجانی را بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای ایمان زارعی قهنویه را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) را بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال شمسی انتخاب نمودند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۶ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره طبق اساسنامه شرکت خواهد بود. همچنین قسمتی از وظایف هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۴ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض می گردد: انجام امور اداری و تشریفاتی قانونی، رسیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم ترازنامه و بودجه سالانه، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، ادای دیون و وصول مطالبات، مدافعات چه شرکت مدعی باشد چه مدعی علیه در تمام مراحل اختیارات از رجوع به محاکم صالحه ابتدایی استینافی و غیره.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ معاون اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355812
آگهی تصمیمات در شرکت معدن کاران ابرار سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۵۶۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می گردد:
هیئت مدیره از میان خود آقایان شعبان شفیع زاده خولنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ را بعنوان رئیس هیئت مدیره عزیز اله فرهنگ بشماره ملی xxxxxxxxx۷ را بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم بابایی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ را بسمت عضو و منشی هیئت مدیره آقای مسعود رحیمی لنجی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) را بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره باامضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ معاون اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296936
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صدف سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۵۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۲۶۱۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه قدس درج و منتشر می گردد:
۱ـ ماده یک اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری صدف سپاهان به شرکت یکتا صدف سپاهان تغییر یافت.
۲ـ ماده چهار اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: آدرس شرکت از مبارکه، زیبا شهر، بلوار امام خمینی، جنب بانک تجارت به مبارکه، زیبا شهر، بلوار امام خمینی، خیابان شریف آباد، جنب مطب دکتر نصوحی، کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت.
۳ـ ماده هشت اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید: صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت بثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نماید، نقل و انتقال سهام با نام بدون تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت بثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.
۴ـ موارد ذیل به موضوع اساسنامه (ماده دو) اضافه گردید: سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار شرکتها و موسسات، انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت، جاذب سرمایه های داخلی و خارجی و سایر فعالیت های ذیربط در این زمینه در چهارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران، اخذ تسهیلات و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت، فعالیت در زمینه اکتشاف، ثبت، استخراج و بهره برداری از معادن با کسب اجازه کتبی از مراجع ذیصلاح، مشارکت در بخش های تولید، تجارت، صنعت، مسکن، کشاورزی، معدن و خدمات مربوطه، ایجاد واحدهای صنعتی جهت تبدیل انواع مواد معدنی، بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های مجاز داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و اداره آنها، مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات مجاز داخلی و خارجی، ارائه خدمات تحقیقی، مشاوره ای و طراحی و اجراء در تمام زمینه ها، ایجاد، حفظ و نگهداری فضاهای سبز و پارکها، انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و دستگاه های خطوط تولید صنایع، ارائه خدمات مالی (طراحی و انجام عملیات مختلف حسابداری، صنعتی، بازرگانی و مالی) انجام خدمات پرسنلی و تامین نیروی انسانی در سطوح مختلف، انجام خدمات طراحی، ساخت و نصب قطعات و ماشین آلات صنعتی، انجام عملیات بهسازی و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی، ارائه خدمات تخصصی، مشاوره ای، طراحی و اجراء خطوط آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن و نگهداری آنها، ارائه خدمات تخصصی، مشاوره ای، طراحی و اجراء خطوط مواصلاتی جاده ای، راه آهن و نگهداری آنها، تهیه و تامین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس دهی در رستوران ها و شرکت های صنعتی، فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی و میگو) فعالیت در زمینه ایجاد مجموعه کشت، صنعت و دام، ضمانت اخذ تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب شرکت در شرکتها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تاسیس شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در زمینه های تولیدی، بازرگانی، خدماتی، توزیعی و بطور کلی هرگونه فعالیت مجازی که با اهداف و موضوع شرکت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط باشد. ماده ۲۳ اصلاحی: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ یا ۵ یا ۷ نفر از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره می گردد. ضمناً شرکت می تواند یک یا دو نفر عضو علی البدل نیز انتخاب نماید.
۵ـ آقایان فرهاد نصوحی دهنوی با کد ملی xxxxxxxxx۰، حسن شاهکوچکی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و شعبان شفیع زاده خولنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ هیئت مدیره از میان خود آقایان فرهاد نصوحی دهنوی بعنوان رئیس هیئت مدیره، حسن شاهکوچکی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شعبان شفیع زاده خولنجانی را بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی بهادار و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ آقایان صادق جعفری خولنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و شکر اله شفیع زاده خولنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۸ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج و انتشار آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267986
آگهی تصمیمات موسسه خیریه حضرت امام حسین (ع) خولنجان شماره ثبت ۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۵۱۱۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب نامه شماره ۳۰/۲/xxx/۱۴/xxx۳ مورخ ۱۸/۹/xxx۲ فرماندهی انتظامی شهرستان مبارکه منضم به صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۸/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل در موسسه فوق الذکر اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم اعلام می گردد:
۱ـ آقایان: فرهاد نصوحی کد ملی xxxxxxxxx۰، محمد باقری فرزند فتح اله کد ملی xxxxxxxxx۹، محمد باقری فرزند یداله کد ملی xxxxxxxxx۳، شکراله شفیع زاده کد ملی xxxxxxxxx۸، صادق جعفری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان نبی اله مرادی کد ملی xxxxxxxxx و رحمتعلی شفیع زاده کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره از تاریخ ۱۵/۹/xxx۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان شعبان شفیع زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و قاسم شفیع زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل موسسه برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ هیئت مدیره از میان خود آقایان فرهاد نصوحی را بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد باقری فرزند فتح اله را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد باقری فرزند یداله را بسمت مدیرعامل، صادق جعفری را بسمت منشی، شکراله شفیع زاده را بسمت خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب نمود.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص ذیل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود: ۱ـ رئیس هیئت مدیره ۲ـ نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ خزانه دار ۴ـ مدیرعامل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162276
آگهی تصمیمات در شرکت ابرار لنجان سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۲۶۲۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می گردد:
۱ ـ موسسه خیریه حضرت امام حسین (ع) خولنجان و آقایان فرهاد نصوحی دهنوی کد ملی xxxxxxxxx۰ و شکراله شفیع زاده خولنجانی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ آقای فرهاد نصوحی دهنوی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق جعفری خولنجانی کد ملی xxxxxxxxx۱ (نماینده موسسه خیریه حضرت امام حسین (ع) خولنجان) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد باقری کد ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل و آقای شکراله شفیع زاده خولنجانی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۳ ـ صورت های مالی (سود، زیان و ترازنامه) منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ پس از گزارش بازرس قانونی شرکت بتصویب رسید.
۴ ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۵ ـ آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و آقای حبیب اله مرادی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 887784
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی کارمندی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان شماره ثبت ۱۲۸۶۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۸۵۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سید مرتضی امین جواهری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید جلال نوریه کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید زائری اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت منشی و سید مرتضی امام جمعه زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و اسماعیل منصوریان کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شعبان شفیع زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی زارعان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و محمود رحیم لباف زاده کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردید و سعید ابوطالبی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و علیمحمد نمازی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و عبدالرحیم صادقی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و منصور یزدانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حسنعلی زهتاب کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و رضا نریمانی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و مرتضی عابدی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حسنعلی دهقانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است تراز مالی xxx۰ تصویب شد آخرین رقم سرمایه بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال به مجمع گزارش گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918821
آگهی تصمیمات در شرکت ابرار لنجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۲۶۲۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/xxx۱ و با توجه به آگهی دعوت شماره xxx۹ مورخ ۳۱/۵/xxx۱ مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می گردد:
۱ـ صورتهای مالی (سود، زیان، ترازنامه) منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۰ پس از گزارش بازرس قانونی شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حبیب اله مرادی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10047320
آگهی تصمیمات در شرکت ابرار لنجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۲۶۲۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/xxx۱ و با توجه به آگهی دعوت شماره xxx۹ مورخ ۳۱/۵/xxx۱ مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می‌گردد: ۱ صورتهای مالی (سود، زیان، ترازنامه) منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۰ پس از گزارش بازرس قانونی شرکت بتصویب رسید. ۲ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای حبیب اله مرادی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864010
آگهی تصمیمات در شرکت معدن کاران ابرار سپاهان داران سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۵۶۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۹۱ و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوی اسلامی درج و منتشر می گردد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید: شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ یا ۵ یا ۷ نفر که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره می شود، ضمنا شرکت می تواند یک یا دو نفر علی البدل انتخاب نماید.
۲ـ آقایان عزیزاله فرهنگ به کد ملی xxxxxxxxx۷، مسعود رحیمی لنجی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ابوالقاسم بابایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ هیئت مدیره از میان خود آقایان عزیزاله فرهنگ را بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود رحیمی لنجی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم بابایی را بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۴ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618432
آگهی تاسیس شرکت معدن کاران ابرار سپاهان داران سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت معدن کاران ابرار سپاهان داران سهامی خاص که در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱. سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار شرکتها و موسسات ۲. انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت ۳. جذب سرمایه های داخلی و خارجی و سایر فعالیت های ذیربط در این زمینه در چهار چوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران ۴. اخذ تسهیلات و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت ۵. فعالیت در زمینه اکتشاف، ثبت استخراج و بهره برداری از معادن با کسب اجازه کتبی از مراجع ذیصلاح ۶. مشارکت در بخش های تولید تجارت صنعت مسکن کشاورزی معدن و خدمات مربوطه ۷. ایجاد واحدهای صنعتی جهت تبدیل انواع مواد معدنی ۸. بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای مجاز داخلی و خارجی ۹. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ۱۰. سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی صنعتی کشاورزی ساختمانی و اداره آنها ۱۱. مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات مجاز داخلی و خارجی ۱۲. ارائه خدمات تحقیقی مشاوره ای و طراحی و اجراء در تمام زمینه ها ۱۳. ایجاد حفظ و نگهداری فضاهای سبز و پارک ها ۱۴. انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین ۱۵. تعمیر و نگهداری ماشین آلات و دستگاه های خطوط تولید صنایع ۱۶. ارائه خدمات مالی (طراحی و انجام عملیات مختلف حسابداری صنعتی، بازرگانی و مالی) ۱۷. انجام خدمات پرسنلی و تامین نیروی انسانی در سطوح مختلف ۱۸. انجام خدمات طراحی ساخت و نصب قطعات و ماشین آلات صنعتی ۱۹. انجام عملیات بهسازی و رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی ۲۰. ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای طراحی و اجراء خطوط آب، فاضلاب برق گاز تلفن و نگهداری آنها ۲۱. ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای طراحی و اجراء خطوط مواصلاتی جاده ای راه آهن و نگهداری آنها ۲۲. تهیه و تامین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس دهی در رستوران ها و شرکتهای صنعتی ۲۳. فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی و میگو) ۲۴. فعالیت در زمینه ایجاد مجموعه کشت صنعت و دام ۲۵. تاسیس شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در زمینه های تولیدی، بازرگانی خدماتی توزیعی و بطور کلی هرگونه فعالیت مجازی که با اهداف و موضوع شرکت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: مبارکه، خیابان شهید نیکبخت، کوچه محبت، ساختمان هاشمی، طبقه اول، کدپستی xxx۴۸ ـ xxx۱۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال است بموجب گواهی شماره xxxxxx۴ مورخ ۵/۱/xxx۱ بانک ملت شعبه شهید نیکبخت مبارکه پرداخت گردید.
۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱. آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲. آقای عزیزاله فرهنگ بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای مسعود رحیمی لنجی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و منشی هیئت مدیره ۴. آقای محمد حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره ۵. آقای مهدی حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیر عامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: آقای مهدی حقیقی مدیر عامل و مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۸ـ بازرسان اصلی و علی البدل: آقای مظاهر قاسمی فرزند قلی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی شفیع زاده خولنجانی فرزند الیاس با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۹ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055641
آگهی تصمیمات در شرکت ایثار سهام مبارکه(سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۸ و شماره شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۲۲۸۵۲
اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ۳۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می‌گردد:

۱ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مشتمل بر ترازنامه و سودو زیان به تصویب رسید.

۲ ـ آقایان شعبان شفیع‌زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستیxxx۸۱ـxxx۷۸ و مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستیxxx۳۳ـxxx۱۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ ـ ماده ۴۰ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: بازرس شرکت موظف است که حداکثر تا سی و یکم خردادماه هر سال به حسابهای شرکت رسیدگی نموده و گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه دهد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072786
آگهی تصمیمات در موسسه خیرین مدرسه ساز شهرستان مبارکه بشماره ثبت ۹۸ و شناسه ملِی ۱۰۸۶۱۶۱۵۰۵۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه.
به موجب صورتجلسات مجمع عمومِی فوق العاده ۱۶/۵/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ تصمیمات ذیل در موسسه فوق الذکر اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم اعلام مِی گردد .

۱ـ تبصره ۳ ماده ۱۱ اساسنامه بدین شرح تغییر یافت : تعداد اعضاِی هیئت مدیره امناء از ۲۰ نفر به ۲۶ نفر افزایش یافت .

۲ـآقایان رضا قلِی نظریان لنجِی بشماره ملِی xxxxxxxxx۴ جمال حقیقِی شماره ملِی xxxxxxxxx۶ شعبان شفیع زاده خولنجانِی بشماره ملِی xxxxxxxxx۰ الیاس اسماعیلِی کرکوندِی بشماره ملِی xxxxxxxxx۳ قربانعلِی عقیلِی بشماره ملِی xxxxxxxxx۸ خدامراد رحمانیان بشماره ملِی xxxxxxxxx۶ حجت‌اله کریمیان طالخونچه بشماره ملِی xxxxxxxxx۹ آیت اله علیرضایی بشماره ملِی xxxxxxxxx۵ و خانم شهناز دانش بشماره ملِی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضا اصلِی و آقای محمد علِی قارا خانِی ده سرخِی بشماره ملِی xxxxxxxxx محمد ایرانپور مبارکه بشماره ملِی xxxxxxxxx۷۷ به سمت اعضاِی علِی البدل هیئت مدیره براِی مدت دو سال انتخاب شدند .

۳ـ آقایان اسماعیل منصوریان قمبوانِی بشماره ملِی xxxxxxxxx۰ و نعمت اله عابدِی لنجِی بشماره ملِی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرسان اصلِی و آقای محمد حسین سالک بشماره ملِی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علِی البدل موسسه براِی مدت یکسال انتخاب شدند .

۴ـ هیئت مدیره ازمیان خود آقای رضا قلِی نظریان لنجِی را به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم شهناز دانش را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای جمال حقیقِی را به سمت مدیر عامل و آقای شعبان شفیع زاده خولنجانِی را به سمت قائم مقام مدیر عامل و آقای الیاس اسماعیلِی کرکوندِی را به سمت منشِی و آقای قربانعلِی عقیلِی را به سمت خزانه دار و آقای خدامراد رحمانیان حجت اله کریمیان طالخونچه ، آیت اله علیرضایی را به سمت عضو هیئت مدیره براِی مدت دو سال انتخاب نمود .

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاِی اشخاص ذیل و مهر موسسه معتبر خواهد بود .

۱ـ رئیس هیئت مدیره ۲ـ نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ مدیر عامل

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11114165
آگهی تاسیس شرکت معدن کاران ابرار سپاهان داران سهامی خاص
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت معدن کاران ابرار سپاهان داران سهامی خاص که در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱. سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار شرکتها و موسسات ۲. انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت ۳. جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و سایر فعالیت‌های ذیربط در این زمینه در چهار‌چوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران ۴. اخذ تسهیلات و استفاده‌ از تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت ۵. فعالیت در زمینه اکتشاف، ثبت استخراج و بهره‌برداری از معادن با کسب اجازه کتبی از مراجع ذیصلاح ۶. مشارکت در بخش‌های تولید تجارت صنعت مسکن کشاورزی معدن و خدمات مربوطه ۷. ایجاد واحدهای صنعتی جهت تبدیل انواع مواد معدنی ۸. بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای مجاز داخلی و خارجی ۹. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ۱۰. سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی صنعتی کشاورزی ساختمانی و اداره آنها ۱۱. مبادرت به کلیه عملیات خدماتی بازرگانی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات و انجام هرگونه معاملات مجاز داخلی و خارجی ۱۲. ارائه خدمات تحقیقی مشاوره‌ای و طراحی و اجراء در تمام زمینه‌ها ۱۳. ایجاد حفظ و نگهداری فضاهای سبز و پارک‌ها ۱۴. انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین‌آلات سبک و سنگین ۱۵. تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و دستگاه‌های خطوط تولید صنایع ۱۶. ارائه خدمات مالی (طراحی و انجام عملیات مختلف حسابداری صنعتی، بازرگانی و مالی) ۱۷. انجام خدمات پرسنلی و تامین نیروی انسانی در سطوح مختلف ۱۸. انجام خدمات طراحی ساخت و نصب قطعات و ماشین‌آلات صنعتی ۱۹. انجام عملیات بهسازی و رنگ‌آمیزی صنعتی و ساختمانی ۲۰. ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای طراحی و اجراء خطوط آب، فاضلاب برق گاز تلفن و نگهداری آنها ۲۱. ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای طراحی و اجراء خطوط مواصلاتی جاده‌ای راه‌آهن و نگهداری آنها ۲۲. تهیه و تامین مواد غذایی و طبخ غذا و سرویس‌دهی در رستوران‌ها و شرکتهای صنعتی ۲۳. فعالیت در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی و میگو) ۲۴. فعالیت در زمینه ایجاد مجموعه کشت صنعت و دام ۲۵. تاسیس شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی خدماتی توزیعی و بطور کلی هرگونه فعالیت مجازی که با اهداف و موضوع شرکت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: مبارکه، خیابان شهید نیکبخت، کوچه محبت، ساختمان هاشمی، طبقه اول، کدپستی xxx۴۸‌ـ xxx۱۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال است بموجب گواهی شماره xxxxxx۴ مورخ ۵/۱/xxx۱ بانک ملت شعبه شهید نیکبخت مبارکه پرداخت گردید.

۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱. آقای شعبان شفیع‌زاده خولنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲. آقای عزیزاله فرهنگ بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای مسعود رحیمی لنجی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و منشی هیئت مدیره ۴. آقای محمد حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره ۵. آقای مهدی حقیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر‌عامل همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیر‌عامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: آقای مهدی حقیقی مدیر‌عامل و مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۸ـ بازرسان اصلی و علی‌البدل: آقای مظاهر قاسمی فرزند قلی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی شفیع‌زاده خولنجانی فرزند الیاس با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی‌البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند.

۹ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11140152
آگهی تصمیمات در شرکت ترابران صنعت مبارکه سهامی خاص بشماره ثبت ۱۲۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۴۸۷۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۰ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می‌گردد:

۱ـ گزارش سود و زیان و ترازنامه و عملکرد شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ توسط هیئت مدیره مطرح و پس از قرائت گزارش بازرس قانونی مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ آقای شعبان شفیع‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه آئین تراز آریا بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11306897
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی کارمندی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان شماره ثبت ۱۲۸۶۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۸۵۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سید مرتضی امین جواهری کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید جلال نوریه کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید زائری اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت منشی و سید مرتضی امام جمعه زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و اسماعیل منصوریان کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شعبان شفیع زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علی زارعان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و محمود رحیم لباف زاده کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردید و سعید ابوطالبی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و علیمحمد نمازی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و عبدالرحیم صادقی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و منصور یزدانی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حسنعلی زهتاب کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و رضا نریمانی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و مرتضی عابدی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حسنعلی دهقانی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است تراز مالی xxx۰ تصویب شد آخرین رقم سرمایه بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال به مجمع گزارش گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۸/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11610224
آگهی تصمیمات در شرکت تعاونی کارمندی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان ثبت شده بشماره ۱۲۸۶۴و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۸۵۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ ۳۱/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقایان رضا نریمانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و شعبان شفیع زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و اسماعیل منصوریان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و حسنعلی زهتاب به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا حق شناس آدرمنابادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است آخرین رقم سرمایه به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۲ ریال به مجمع گزارش گردید تبصره ۸ ماده ۳ اساسنامه بند ۷ ماده ۱۲ اساسنامه و تبصره ماده ۱۹ اساسنامه حذف گردید متن ماده ۱۲ و ۱۷ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۸/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات‌ـ غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11656184
آگهی تصمیمات در شرکت معدن کاران ابرار سپاهان داران سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۳۴و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۵۶۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۹۱ و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوی اسلامی درج و منتشر می‌گردد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه شرکت بدین شرح اصلاح گردید: شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ یا ۵ یا ۷ نفر که از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره می‌شود، ضمنا شرکت می‌تواند یک یا دو نفر علی‌البدل انتخاب نماید.

۲ـ آقایان عزیزاله فرهنگ به کد ملی xxxxxxxxx۷، مسعود رحیمی لنجی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ابوالقاسم بابایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۳ـ هیئت مدیره از میان خود آقایان عزیزاله فرهنگ را بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود رحیمی لنجی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم بابایی را بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) را بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۴ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11780461
آگهی تصمیمات در شرکت ابرار لنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۲۶۲۱ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه .
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ و هیات مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه جمهوری اسلامی درج و منتشر می‌گردد:

۱- اساسنامه شرکت مورد بازنگری قرار گرفت و ماده ۲۳ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

ماده ۲۳ اصلاحی : شرکت بوسیله هیات مدیره مرکب از سه یا پنج اعضای اصلی که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند، اداره می شود

۲- مؤسسه خیریه حضرت امام حسین (ع) خولنجان و آقایان فرهاد نصوحی دهنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شکراله شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۳- آقای فرهاد نصوحی دهنوی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای صادق جعفری خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (نماینده موسسه خیریه حضرت امام حسین (ع) خولنجان) به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل و آقای شکراله شفیع زاده خولنجانی به سمت عضو هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.

۴- صورتهای مالی (سود،زیان،ترازنامه) منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۹ پس از گزارش بازرس قانونی شرکت به تصویب رسید.

۵- روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

۶- آقای شعبان شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب اله مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11922755
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان ثبت شده به شماره ۱۲۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۸۸۵۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و آقایان رضا نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شعبان شفیع‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حسنعلی زهتاب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرسان اصلی و آقایان اسماعیل منصوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و علیرضا حق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرسان علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند رقم سرمایه به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۶ ریال به مجمع گزارش گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات