مهسا منصوری بیدکانی

مهسا منصوری بیدکانی

کد ملی 526980xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14926886
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایوان طرح کاویان درتاریخ 11/09/1398 به شماره ثبت 50509 به شناسه ملی 14008806533 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ـ رشته آب: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بند ها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، ـ ـ راه و ترابری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به تونل ها، پل ها و پلهای خاص، راه های زیرزمینی، راه آهن و راهداری و عملیات آسفالتی ـ ـ رشته ابنیه: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده رو ها ـ ـ رشته کشاورزی: در برگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری و درخت کاری، آبیاری، بهسازی و اصلاح اراضی، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، ایجادفضای سبز و نگهداری آن، ـ ـ انجام کلیه امور خدماتی: تنظیفات و آبدارخانه ، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات ، امور آشپزخانه و رستوران ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، بخش مرکزی ، شهر اهواز، کوی سعدی ، خیابان غزالی ، خیابان نرگس ، پلاک 17 ، طبقه همکف کدپستی 6136663311 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 276/6533 مورخ 04/09/1398 نزد بانک بانک ملی ایران شعبه زیتون کارمندی با کد 6533 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم معصومه بابادی جلوگیری به شماره ملی 1830044591و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای فرامرز بابادی جلوگیر به شماره ملی 1840944161و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی 5269802589و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم شکیلا آذرپیکان به شماره ملی 1830408135 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا آذرپیکان به شماره ملی 1830439987 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980911222965429  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14776184
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیما طرح ایوان درتاریخ ۰۵/۰۶/xxx۸ به شماره ثبت xxx۱۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ـ عمران و ابنیه و طراحی و معماری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت و طراحی ساختمانها و ابنیه عمومی و پلها اعم از چوبی، آجری ، سنگی ، بتنی و فلزی ، سازه های ساختمانی ، محوطه سازی ، طراحی ، اجرا نما و فضای داخلی ، بازسازی و تخریب ساختمانهای کلنگی و اجرای ساختمانهای بلند و مجتمع های مسکونی و اداری، طراحی فضای سبز و میادین شهری ، دیوارکشی ، اجرای پیاده روها و نظایر آن ـ ـ راه و ترابری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به تونل ها، پل ها و پلهای خاص، راه های زیرزمینی، راه آهن وتاسیسات(عملیات زیرسازی ، روسازی ، بالاست ریزی و ریل گذاری)وسیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن. ـ ـ رشته نفت وگاز:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز و کارخانه های گازو گاز مایع و تزریق گاز و آب ، پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه پتروشیمی ، مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت و گاز ، خطوط انتقال نفت وگاز ، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن ـ ـ رشته کشاورزی: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری ، درختکاری ، آبیاری، بهسازی واصلاح اراضی، مالچ پاشی و تثبیت شن روان ، عملیات به زراعی ، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبزو نگهداری آن،کارهای دامپروری و نظایر آن ـ ـ انجام کلیه امور خدماتی شامل: تنظیفات و آبدارخانه ، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات ، امور آشپزخانه و رستوران(شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه) ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، بخش مرکزی ، شهر اهواز، کوی سعدی ، خیابان غزالی ، خیابان نرگس ، پلاک ۱۷ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۲ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۸ نزد بانک بانک ملی شعبه کوی سعدی اهواز با کد xxx۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم معصومه بابادی جلوگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرامرز بابادی جلوگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم شکیلا آذرپیکان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا آذرپیکان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14776220
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایوان بنای ارغوان درتاریخ ۰۵/۰۶/xxx۸ به شماره ثبت xxx۱۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ـ انجام کلیه امور خدماتی شامل: تنظیفات و آبدارخانه ، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات ، امور آشپزخانه و رستوران(شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه) و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ـ رشته نفت وگاز:دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز و کارخانه های گازو گاز مایع و تزریق گاز و آب ، پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه پتروشیمی ، مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت و گاز ، خطوط انتقال نفت وگاز ، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز و نظایر آن ـ ـ عمران و ابنیه و طراحی و معماری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت و طراحی ساختمانها و ابنیه عمومی و پلها اعم از چوبی، آجری ، سنگی ، بتنی و فلزی ، سازه های ساختمانی ، محوطه سازی ، طراحی ، اجرا نما و فضای داخلی ، بازسازی و تخریب ساختمانهای کلنگی و اجرای ساختمانهای بلند و مجتمع های مسکونی و اداری، طراحی فضای سبز و میادین شهری ، دیوارکشی ، اجرای پیاده روها و نظایر آن ـ ـ رشته کشاورزی: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری ، درختکاری ، آبیاری، بهسازی واصلاح اراضی، مالچ پاشی و تثبیت شن روان ، عملیات به زراعی ، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبزو نگهداری آن،کارهای دامپروری و نظایر آن ـ ـ راه و ترابری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به تونل ها، پل ها و پلهای خاص، راه های زیرزمینی، راه آهن وتاسیسات (عملیات زیرسازی ، روسازی ، بالاست ریزی و ریل گذاری)وسیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن ـ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، بخش مرکزی ، شهر اهواز، کوی سعدی ، خیابان غزالی ، خیابان نرگس ، پلاک ۱۷ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۱۴/۰۵/xxx۸ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه کوی گلستان اهواز با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم معصومه بابادی جلوگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرامرز بابادی جلوگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم شکیلا آذرپیکان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زهرا آذرپیکان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14589821
آگهی تغییرات شرکت البرز راهبران سیما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۵۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شکیلا آذرپیکان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و لیث صداقت پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵. بگم جان مددی کاهکش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و رضا همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14589841
آگهی تغییرات شرکت البرز راهبران سیما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۵۴۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید : شکیلا آذرپیکان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و لیث صداقت پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ( رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364395
آگهی تغییرات شرکت معمار عمران کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت ایشان برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم حدیث منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی بنی تمیم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای علی همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس اصلی و آقای امید همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247432
آگهی تغییرات شرکت همت کار اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۸۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید کاظم موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سید عبدالرسول حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و سید محمد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل، بهناز محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156988
آگهی تغییرات شرکت همت کار اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۸۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سید کاظم موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای سید محمد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ خانم منا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ خانم سهیلا دایر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ سید عبدالرسول حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ خانم غزاله کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵. خانم بهناز محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087815
آگهی تغییرات شرکت معمار عمران کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ خانم حدیث منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای امین کریمی ملاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس اصلی و آقای امید همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087818
آگهی تغییرات شرکت معمار عمران کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۶۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل مقرر گردید: خانم حدیث منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای امین کریمی ملاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13962689
آگهی تغییرات شرکت آریسان صنعت میعاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و احسان شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. معصومه بابادی جلوگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت بازرس اصلی و آقای عسکر بابادی جلوگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13962693
آگهی تغییرات شرکت آریسان صنعت میعاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۴۴۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حمیدرضا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره و احسان شاه حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839957
آگهی تغییرات شرکت نکیسا صنعت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۹۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: مختار اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نائب رئیس هیئت مدیره مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره و میثم زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839958
آگهی تغییرات شرکت نکیسا صنعت کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۹۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد لویمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل، خانم مینا دلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. مختار اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و میثم زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789259
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معمار عمران کیمیا درتاریخ ۰۹/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف: عمران و ابنیه: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت و طراحی ساختمانها و ابنیه عمومی و پلها اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه سازی، طراحی، اجرا نما و فضای داخلی، بازسازی و تخریب ساختمانهای کلنگی و اجرای ساختمانهای بلند و مجتمع‌های مسکونی و اداری، طراحی فضای سبز و میادین شهری، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن. ب: رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان و انتقال زباله، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه آن. پ: راه و ترابری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت انواع راه‌ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به تونل‌ها، پل‌ها و پلهای خاص، راه‌های زیرزمینی، راه آهن و تاسیسات (عملیات زیرسازی، روسازی، بالاست ریزی و ریل گذاری) و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهرستان اهواز بخش مرکزی شهر اهواز گلستان خیابان اقبال خیابان فرهنگ ۳ پلاک ۰ مجتمع رومینا طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx بانک ملی شعبه کوی گلستان (کد شعبه xxx۵) و شماره حساب xxxxxxxxxxxx۳ پرداخت گردیده و مبلغ xxxxxx ریال در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: خانم حدیث منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای رمضان قادرمزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مهسا منصوری بیدکانی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای امید همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629923
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا معمار سارنگ در تاریخ ۰۴/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: الف عمران و ابنیه: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن. ب تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز گلستان خیابان اقبال خیابان فرهنگ ۳ پلاک ۰ مجتمع رومینا طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می‌باشند که نقدا توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ نزد بانک پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای حمید رضا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رمضان قادرمزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مهسا منصوری بیدکانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رضا همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546548
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سارنگ سازه اریکا در تاریخ ۱۵/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ج تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه الف عمران و ابنیه: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن. ب راه و ترابری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به ساخت انواع راه‌ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آندرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز کوی سعدی خیابان غزالی خیابان نرگس پلاک ۱۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که بانام می‌باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ نزد بانک ملی پرداخت گردیده است اولین مدیران: خانم مینا دلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای اکبر بابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مهسا منصوری بیدکانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امید همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13466343
آگهی تغییرات شرکت ستاره سازه اریکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ محمد چهار لنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مرتضی معتمدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اسماعیل عباسی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل، رضا همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463891
آگهی تغییرات شرکت ستاره سازه اریکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۸۹۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره محمد چهار لنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی معتمدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مدیرعامل. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447248
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایگان پیشه پویش درتاریخ ۰۶/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف - عمران و ابنیه: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن. ج - تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه ب - راه و ترابری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری به ساخت انواع راه‌ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آندرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان - شهر اهواز - کوی سعدی - خیابان غزالی - خیابان نرگس - پلاک ۱۷ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می‌باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸ نزد بانک ملی شعبه گلستان پرداخت گردیده است اولین مدیران: خانم مینا دلفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اکبر بابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مهسا منصوری بیدکانی (احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالیخانم سودابه همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439982
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه سازان چیره دست درتاریخ ۲۷/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ب: راه و ترابری: امور مربوط به ساخت انواع راه‌ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آنالف عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه‌های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون‌های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه‌های راه سازی شامل اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه‌های ریلی و فرودگاه‌ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه. ج تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز گلستان خیابان اقبال خیابان فرهنگ ۳ پلاک ۰ مجتمع رومینا طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می‌باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶/xxx۰ نزد بانکصادرات شعبه گلستان پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای اکبر بابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اسماعیل عباسی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مهسا منصوری بیدکانی (احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پریسا سیاپوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالیآقای رمضان قادر مزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415780
آگهی تغییرات شرکت برج سازان آسمان نیل فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۰۷۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره و پارسا رمضانی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و علی طاهری معین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415787
آگهی تغییرات شرکت برج سازان آسمان نیل فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۲۰۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. همت منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل، آقای رمضان قادرمزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و پارسا رمضانی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علی طاهری معین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415789
آگهی تغییرات شرکت گلبرگ باران نیل فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۴۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ رضا تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رضا بختیار دشتلوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۹. رمضان قادرمزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای همت منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415794
آگهی تغییرات شرکت گلبرگ باران نیل فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۴۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل مقرر گردید: مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره رضا تیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل رضا بختیار دشتلوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401494
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی حقیقت اندیشان عدل جو درتاریخ ۰۶/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور مشاوره حقوقی از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر و داوری. فعالیت شرکت در صورت ضرورت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان - شهر اهواز - گلستان - خیابان اقبال - خیابان فرهنگ ۳ - پلاک ۰ - مجتمع رومینا - طبقه سوم - - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای اکبر بابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13401503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره سازه اریکا درتاریخ ۰۶/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف - عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه‌های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون‌های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه‌های راه سازی شامل اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه‌های ریلی و فرودگاه‌ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه. ج - تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه پ: نفت و گاز: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز وکارخانه‌های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاههای نفت و گاز و کارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانههای نفت و ایستگاههای تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گاز و نظایر آن، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه‌ها و شبکه‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گازب راه و ترابری: امور مربوط به ساخت انواع راه‌ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن. فعالیت شرکت در صورت ضرورت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان - شهر اهواز - گلستان - خیابان اقبال - خیابان فرهنگ ۳ - پلاک ۰ - مجتمع رومینا - طبقه سوم - - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ نزد بانک کشاورزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای اکبر بابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی و آقای عسکر بابادی جلوگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اسماعیل عباسی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای رضا همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13361623
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدرن سازان ارغوان درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: الف عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه‌های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون‌های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه‌های راه سازی شامل اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه‌های ریلی و فرودگاه‌ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه. ب راه و ترابری: امور مربوط به ساخت انواع راه‌ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آنج تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز گلستان خیابان اقبال خیابان فرهنگ ۳ پلاک ۰ مجتمع رومینا طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/xxxxxx مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ نزد بانک ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای داود منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۶/۱۱/xxx۷ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم مهسا منصوری بیدکانی (احدی از مدیران) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم معصومه بابادی جلوگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای رضا همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331168
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران معمار پالیزدار در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: الف عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه‌های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون‌های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه‌های راه سازی شامل اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه‌های ریلی و فرودگاه‌ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه. ب راه و ترابری: امور مربوط به ساخت انواع راه‌ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن ج تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر اهواز گلستان خیابان اقبال خیابان فرهنگ ۳ پلاک ۰ مجتمع رومینا طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم آن بانام می‌باشدو تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ چهارصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۱/۱۱/xxx۵ نزد بانک ملی ایران شعبه کوی گلستان اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد_بود داود منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حمیدرضا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل. مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مهسا منصوری بیدکانی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه معصومه بابادی جلوگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل واکبر بابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328899
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برج سازان آسمان نیل فام در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: راه و ترابری: امور مربوط به ساخت انواع راه‌ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آنپ: نفت و گاز: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز وکارخانه‌های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاههای نفت و گاز و کارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه‌های نفت و ایستگاههای تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گاز و نظایر آن، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه‌ها و شبکه‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گازج تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه الف عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه‌های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون‌های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه‌های راه سازی شامل اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه‌های ریلی و فرودگاه‌ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اهواز گلستان خیابان اقبال خیابان فرهنگ ۳ مجتمع رومینا واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ چهارصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۱/۱۱/xxx۵ نزد بانک ملی ایران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای اکبر بابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و آقای عسکر بابادی جلوگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۳/۱۰/xxx۷. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای همت منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای رمضان قادرمزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294329
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلبرگ باران نیل فام در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: نفت و گاز: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز وکارخانه‌های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاههای نفت و گاز و کارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه‌های نفت و ایستگاههای تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گاز و نظایر آن، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه‌ها و شبکه‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گازج تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه ب راه و ترابری: امور مربوط به ساخت انواع راه‌ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آنالف عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه‌های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون‌های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه‌های راه سازی شامل اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه‌های ریلی و فرودگاه‌ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اهواز به نشانی اهواز گلستان خیابان اقبال خیابان فرهنگ ۳ مجتمع رومینا واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹۰/۵۷ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ نزد بانک تجارت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای اکبر بابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و آقای عسکر بابادی جلوگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای همت منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای رمضان قادرمزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271177
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره گستر گلبرگ درتاریخ ۰۴/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عمران و ابنیه: طراحی، نظارت، مشاوره، محاسبه فنی و پشتیبانی و اجرای کلیه امورعمرانی و پیمانکاری اعم از سازه‌های فلزی، چوبی، سنگی و بتنی، ساخت مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی و صنعتی، اجرای دکوراسیون‌های داخلی و نماهای بیرونی ساختمان، خاک برداری و خاکریزی، بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، انجام و ایجاد خدمات شهری و فضای سبز، مدیریت پیمان و مشارکت در پروژها عمرانی، شهرک سازی و انبوه سازی، اجرای پروژه‌های راه سازی شامل اتوبان‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌های فرعی و اصلی، گاردریل بندی، زیرسازی، آسفالت ریزی و روکش معابر و زیر بنای شهری، راه‌های ریلی و فرودگاه‌ها و طراحی و خدمات شهری رنگ آمیزی جداول والمانهای شهری و مشابه. راه و ترابری: امور مربوط به ساخت انواع راه‌ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه. انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به (نفت گاز پتروشیمی)، تامین کلیه اقلام حفاری، یدکی و عمومی فنی خدماتی، خدمات پشتیبانی. تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه آن. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اهواز گلستان خیابان اقبال خیابان فرهنگ ۳ مجتمع رومینا واحد ۸ کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم آن با نام می‌باشد که مبلغ چهارصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ xxx۹۰/ ۵۷ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ نزد بانک تجارت شعبه کوی گلستان اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد_بود فرید بابادی جلوگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. اکبر بابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مهسا منصوری بیدکانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه همت منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل. رمضان قادرمزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی. برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214441
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلپر صنعت اورنگ درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تاسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستمهای سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی و..) سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستمهای ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب کوچک و نظایر آن. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان اهواز گلستان خیابان فرهنگ ۳ مجتمع رومینا واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم آن با نام می‌باشدکه مبلغ چهارصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی xxx مورخ ۰۴/۰۹/xxx۵ بانک سپه شعبه گلستان اهواز پرداخت شد و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد فرید بابادی جلوگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. احمد سلطانی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه یوسف طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و رضا همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200972
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیشه گلبرگ درتاریخ ۳۰/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: راه و ترابری: امور مربوط به ساخت انواع راه‌ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به انتقال هوایی، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن ابنیه و ساختمان: امور مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه از جنس‌های مختلف، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها و سنگفرش کردن آنها مشابه آن تاسیسات و تجهیزات: امور مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم‌های هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه‌های پمپاژ و مشابه. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان اهواز گلستان خیابان فرهنگ ۳ مجتمع رومینا واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ چهارصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۶/۰۹/xxx۵ بانک سپه شعبه گلستان اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای فرید بابادی جلوگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت آقای اکبر بابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی خانم مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یوسف طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل و آقای رضا همولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043774
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چینه گستر پالیزبان درتاریخ ۰۷/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خدمات فنی و تاسیسات اجرای کلیه امورمرتبط به تاسسیات از قبیل مکانیکال متریکال هیدرومکانیکی سیستم سرد کننده ساختمان تاسسیات و تجهیزات ساختمان تاسسیات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب وسایل انتقال آسانسورپله برقی سیستم‌های خبر و هشدار دهنده، نصب و راه اندازی نگهداری و تعمیرات موتورخانه هالوله کشی و برق کشی انواع عایقهای حرارتی و رطوبتی و صوتی سیستم تهویه هوا نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق و کالیبراسیون آنهاو تامین و نگهداری تجهیزات برق و ابزار دقیق، تهیه اسناد مناقصه واسناد مهندسی واحدهای یوتیلیتی، نصب و اجرای پایپینگ ساختمان راه وباندعمرانی طراحی محاسبه اجرانظارت مشاوره پروژه‌های عمرانی اعم از آجری سنگی بتنی وفلزی فعالیت در زمینه ساخت و احداث شهرکهای مسکونی تجاری و اداری جاده سازی راه سازی محوطه سازی پل سازی تونل سازی خاکریزی و خاکبرداری سد سازی تسطیح اراضی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و غیره شهری، زیر سازی شن ریزی آسفالت کشی و خط کشی گاردیل بندی سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه خرید ملزومات احداث سوله و اسکلت فلزی نازک کاری و نماسازی اقلام پیش ساخته مخازن بتنی مبلمان پارکی و شهرسازی انواع سازه‌های پروتبیل از قبیل پارکینگ و آلاچیق و اجرای طرح‌های صنعتی و تاسسیات شهری طراحی نظارت اجرا، محاسبه مشاوره در امور ابنیه اعم از بتونی و فلزی ساخت سوله نقشه برداری انبوه سازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری انجام کلیه امور خدماتی شامل تنظیفات محوطه سازی فضای سبزکلیه خدمات کشاورزی تامین و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و باغبانی پس ازاخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان اهواز کوی گلستان خیابان فرهنگ ۳ مجتمع رومینا واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۲/۴/۹۵ نزد بانک سپه شعبه گلستان پرداخت گردیده است. مهسا منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره - مریم منصوری بیدکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت هیئت مدیره - فرید بابادی جلوگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اسماء عزیزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی - همت منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات