ابراهیم مرادی

ابراهیم مرادی

کد ملی 516938xxxx
گراف ارتباطات
43
شرکت‌ها
74
آگهی‌ها

شرکت های ابراهیم مرادی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابراهیم مرادی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
فولادامیرکبیرخزر
فولادامیرکبیرخزر
بازرس علی‌البدل
ضیافت آرا
ضیافت آرا
بازرس علی‌البدل
آکام ظفر سرام
آکام ظفر سرام
بازرس علی‌البدل
جنرال مد
جنرال مد
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی پارس شاهین البرز
تولیدی و صنعتی پارس شاهین البرز
تامین راه آریا
تامین راه آریا
بازرس علی‌البدل
باند طبی شمال
باند طبی شمال
بازرس علی‌البدل
ساختمانی بوم شهر
ساختمانی بوم شهر
بازرس اصلی
داوران حساب
داوران حساب
توسعه فناوری و ساخت توربو سیل
توسعه فناوری و ساخت توربو سیل
بازرس علی‌البدل
مهندسی آبان پایه
مهندسی آبان پایه
بازرس علی‌البدل
ساختمانی پاز
ساختمانی پاز
بازرس علی‌البدل
بازرگانی خدماتی پارت پیشروگامان
بازرگانی خدماتی پارت پیشروگامان
بازرس علی‌البدل
اورین پایه
اورین پایه
بازرس علی‌البدل
رسیس مبتکر پویا
رسیس مبتکر پویا
بازرس علی‌البدل
نوید آریائیان گلستان
نوید آریائیان گلستان
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر
تولیدی بازرگانی البرز استیل پارس غدیر
بازرس علی‌البدل
آرمان فلز پاسارگاد
آرمان فلز پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
طب ساران مه نشان
طب ساران مه نشان
بازرس علی‌البدل
سرآمد تجارت تابان
سرآمد تجارت تابان
بازرس علی‌البدل
مهندسی کنترل قدرت
مهندسی کنترل قدرت
بازرس علی‌البدل
مجتمع فولادپارس
مجتمع فولادپارس
بازرس علی‌البدل
تدارکات حفاری آسماری فلات جنوب
تدارکات حفاری آسماری فلات جنوب
بازرس اصلی
گروه صنعتی آرسام کار تهران
گروه صنعتی آرسام کار تهران
بازرس علی‌البدل
جان کرین ایران
جان کرین ایران
بازرس علی‌البدل
مهندسی به آب زیست
مهندسی به آب زیست
بازرس علی‌البدل
آریان آسانسور
آریان آسانسور
بازرس علی‌البدل
فنی مهندسی سنگین کشش
فنی مهندسی سنگین کشش
بازرس اصلی
مهندسی عمران آگاه
مهندسی عمران آگاه
بازرس علی‌البدل
حسنا سازه غرب
حسنا سازه غرب
بازرس علی‌البدل
صنعتی تولیدی گازار پلاست
صنعتی تولیدی گازار پلاست
بازرس علی‌البدل
گروه معادن اسکو سنگ
گروه معادن اسکو سنگ
بازرس علی‌البدل
شکوه شادشانجان
شکوه شادشانجان
بازرس اصلی
لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
لابراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
بازرس اصلی
اونیک پترولیوم کیش
اونیک پترولیوم کیش
بازرس علی‌البدل
زر پخش معین قزوین
زر پخش معین قزوین
بازرس اصلی
زر پخش بهتاش بیژن گرد
زر پخش بهتاش بیژن گرد
بازرس اصلی
صنعتی زر ماکارون
صنعتی زر ماکارون
بازرس اصلی
صنعتی آرد زر
صنعتی آرد زر
بازرس اصلی
مهندسین مشاور ایران بن
مهندسین مشاور ایران بن
بازرس اصلی
صنایع دان و طیور خوروین
صنایع دان و طیور خوروین
بازرس اصلی
مهندسی نیکان مهر پیشه
مهندسی نیکان مهر پیشه
آرشه کار
آرشه کار
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14237501
آگهی تغییرات شرکت آرشه کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۴۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسن آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116924
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیکان مهر پیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۴۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه داوران حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهرداد زند بشماره ملی xxxxxxxxx۴به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558722
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیکان مهر پیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۵۴۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان آرش جعفری مهر، حسن عرب احمدی، سید محمود موسوی برغمدی، علیرضا جعفری مهر و آرش عرب احمدی بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه داوران حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی آقای ابراهیم مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم الهام علیایی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538677
آگهی تغییرات شرکت صنایع دان و طیور خوروین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۶۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با رعایت ماده xxx قانون تجارت مؤسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای یحیی مدبری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432754
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ایران بن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۵۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم مرادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی فخرایی گشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062188
آگهی تغییرات شرکت صنعتی زر ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۷۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062206
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آرد زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956596
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش بهتاش بیژن گرد درتاریخ ۱۹/۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام امور بازرگانی و پیمانکاری مجاز شامل مشارکت و توزیع کلیه کالاها و خدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل کشور، ایجاد شعب شرکت در داخل بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات و واردات در خصوص کالا و خدمات مجاز، پخش جهت توزیع کالا، به طور کلی شرکت می‌تواند مبادرت نماید در کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بجنورد خ طالقانی شرقی روبروی پیتزا کندر پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/۹۵/xxx۳ مورخ ۱۱/۳/۹۵ نزد بانک ملی شعبه خیابان صفا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اصغر محمدزاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مهدی رفیعی اردستانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ سید مهدی شاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین شرکت به قرار ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951791
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زر پخش معین قزوین درتاریخ ۱۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.. موضوع شرکت: مبادرت بر انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و پیمانکاری شامل خرید فروش بسته بندی، مشارکت و توزیع کلیه کالاها وخدمات مجاز با شرکتهای تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی مجاز و توزیع در سراسر کشور و خارج از کشور، اعطاء و یا اخذ نمایندگی و یا حق العمل کاری در پخش و توزیع کالاهای تولیدی در داخل و یا خارج از کشور، ایجاد شعب شرکت درداخل و یا خارج از کشور بصورت انفرادی و یا شراکتی، مبادرت به فعالیتهای تولیدی صنعتی، صادرات و واردات درخصوص کالا و خدمات مجاز، ایجاد یا شراکت در موسسات پخش جهت توزیع کالا، بطورکلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات تجاری خدماتی تولیدی و صنفی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور مجازمی باشد مبادرت نماید در تمامی موارد فوق پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.. مرکز اصلی شرکت: قزوین خیابان شهید انصاری جنب بانک کشاورزی فروشگاه رزازی کدپستی xxxxxxxxx۳. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx و شماره فیش xxxxxx مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ نزد بانک ملی شعبه بازار قزوین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.. اولین مدیران شرکت: ۵. آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۵. آقای سیدمهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۵. آقای هادی رزازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: ۸. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای ابراهیم مرادی فرزند مراد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. ۸. آقای مجید حمزهء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917717
آگهی تغییرات شرکت ضیافت آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسسه داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757637
آگهی تصمیمات شرکت اونیک پترولیوم کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۰۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638959
آگهی تغییرات شرکت لابراتوارهاي داروهاي گياهي طبيعت زنده شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ۱ موسسه حسابرسی داروان حساب به شماره ثبت xxx۱۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد قربانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12350126
آگهی تغییرات موسسه داوران حساب به‌شماره‌ثبت۱۳۸۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۴/۰۴/۲۳ و مجوز شماره ۹۴/xxxxxx مورخه ۹۴/۴/۳۰ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای شعبان حبیب پور کوچکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل ـ آقای حسین شریفی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307504
آگهی تغییرات موسسه داوران حساب به‌شماره‌ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۳/۳/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم بصیرت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مدکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل میباشد: شعبان حبیب پور کوچکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه حسین شریفی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270717
آگهی تغییرات شرکت شکوه شادشانجان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۷۴۱۷۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۱۹۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره به مدت دو سال بدین شرح تعیین گردیدند: آقای رحیم توکلی شانجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ آقای حیدر توکلی شانجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ آقای مهدی توکلی شانجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و ابراهیم توکلی شانجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای کریم توکلی شانجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. و موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید بخت طالع به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12141529
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری و ساخت توربو سیل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۹۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۴۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی داوران حساب ثبت شده شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی با کد ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104765
آگهی تغییرات شرکت گروه معادن اسکو سنگ سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۲۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۵۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12081329
آگهی تغییرات شرکت تامین راه آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۰۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - آقای محمود اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - آقای احسان اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - آقای محسن اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی بهxxx۲/۱۲/۲۹مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045669
آگهی تغییرات شرکت حسنا سازه غرب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۷۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید . ۲ ـ موسسه داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046206
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی گازار پلاست سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۰۷۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۰۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدکاظم حسن زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ غلام حسین حسن زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ حمیدرضا حسن زاده باکدملیxxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722046
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولادپارس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۳۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد::اقای حمیدرضاشکری باکدملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل،آقای کوروش شاه محمدپورسلمانی باکدملی xxxxxxxxx۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعیدبهمنی باکدملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند.:موسسه حسابرسی داوران حساب باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی باکدملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسنادبهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقودبا امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705007
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی پارت پیشروگامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد وموسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرسی اصلی و آقای ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699051
آگهی تغییرات شرکت مهندسی کنترل قدرت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۷۶۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره آقای منصور پیام با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا خارزمی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم میترا صمیمی راد با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قرارداد با امضاء مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. صورتهای مالی سال xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696563
آگهی تغییرات شرکت سرآمد تجارت تابان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ را به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569578
آگهی تغییرات شرکت طب ساران مه نشان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۶۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۸۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی داوران حساب با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فدک با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ آقای حسن وفقی با کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت داده پردازان جهان گستر تالش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531299
آگهی تغییرات شرکت آرمان فلز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به اتفاق آراء تصویب گردید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527323
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری و ساخت توربو سیل شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۹۰۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۴۱۷۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم مرادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476028
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی البرز استیل پارس غدیر سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۸۲۳۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی داوران حساب با شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی
آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430879
آگهی تغییرات شرکت رسیس مبتکر پویا سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۱۵۳۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412238
آگهی تغییرات شرکت اورین پایه سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۰۰۹۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ صورتهای مالی سال xxx۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی داوران حساب شماره ثبت xxx۱۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402007
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آبان پایه سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۴۱۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۶۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی داوران حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای ابراهیم مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386708
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارس شاهین البرز سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۶۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی داوران حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267169
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی پارت پیشرو گامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261323
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پاز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
آقای مصطفی نجفیان رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۳
ـ آقای محمد مومنی به کد ملی xxxxxxxxx۶
ـ خانم مونا مومنی به کد ملی xxxxxxxxx۲
ـ خانم مریم نجفیان رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۴
ـ خانم مینو مومنی به کد ملی xxxxxxxxx۰
ـ آقای مانی نجفیان رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185582
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوم شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۴۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
آقای ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجیدرضا عرب به کدملی xxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محمود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای احمد عزیزی لرد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و اقای ایرج بزرگ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید فرزاد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی نقره دوست مطلق به کدملی xxxxxxxxx۰۵
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450935
آگهی تغییرات شرکت تامین راه آریا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۰۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمود اسدزاده کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم هما قربانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن اسدزاده کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
موسسه حسابرسی داوران حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464643
آگهی تغییرات شرکت نوید آریائیان گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۴۸۶۹ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۷۴۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی داوران حساب ش م xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مرادی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند.
علی کیائی کرانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و رفعت کوپائی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل بابانژاد به ک م xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل منفردا اعتبار خواهد داشت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042657
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی آبان پایه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۴۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۸۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033494
آگهی تصمیمات شرکت ضیافت آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه داوران حساب به ک م xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026574
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارس شاهین البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011335
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری و ساخت توربو سیل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۴۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ذبیح اله کارگرشورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمیدرضا ملک محمدی بیدهندی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲/۸/۹۳. در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015494
آگهی تغییرات شرکت تامین راه آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۰۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد. آقای محمود اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال کاهش داد. خانم مهسان اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد. آقای احسان اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد. خانم هما قربانی گازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دو هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد دو هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احسان اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محسن اسدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵ ۲ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000265
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ و ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شعبان حبیب پورکوچکی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین شریفی یزدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و ابراهیم مرای بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند محمد سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۴۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بنابراین اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به قرار ذیل میباشد محمدابراهیم بصیرت دارای مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال سهم الشرکه و شعبان حبیب پورکوچکی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال و حسین شریفی یزدی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۳ ریال پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003001
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ و ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شعبان حبیب پورکوچکی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین شریفی یزدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و ابراهیم مرادی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. محمد سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۴۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بنابراین اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به قرار ذیل میباشد محمد ابراهیم بصیرت دارای مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال سهم الشرکه و شعبان حبیب پور کوچکی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxx/xxx/۱۴ ریال و حسین شریفی یزدی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/۱۰/۱۴ ریال و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۳ ریال. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708330
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی بوم شهر سهامی خاص به شماره ثبت۶۶۴۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۴۱۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. ابراهیم مرادی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مجیدرضا عرب به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمود حسینی به کدملیxxxxxxxxx۸ و احمد عزیزی لرد به کدملیxxxxxxxxx۲ و ایرج بزرگ زاده به کدملیxxxxxxxxx۶ و سید فرزاد حسینی به کدملیxxxxxxxxx۲ و علی نقره دوست مطلق به کدملیxxxxxxxxx۵. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ احمد عزیزی لرد بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرج بزرگ زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمود حسینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690394
آگهی تصمیمات شرکت باند طبی شمالسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۴۱۵۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۵۵۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر میرباقری به کدملی xxxxxxxxx۵ و احمد میرباقری به کدملی xxxxxxxxx۳ و زهرا پهلوانی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ بموحجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ اکبر میرباقری بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا پهلوانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد میرباقری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 625246
آگهی تغییرات شرکت تامین راه آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 581436
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارس شاهین البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۴۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۸/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642635
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پارس شاهین البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۸۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۴۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق/العاده مورخ ۸/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی/البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۸/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580428
آگهی تصمیمات شرکت جنرال مد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۰۵۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549116
آگهي تغييرات شركت آکام ظفر سرام سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۷۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۳۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۲/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10340653
آگهی تغییرات شرکت آکام ظفر سرام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۳۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۲/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540607

آگهی تصمیمات شرکت ضیافت آراء
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. امید صادقی‎نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود حاجی‎لو به کدملی xxxxxxxxx۷ و رضا هنرور به کدملی xxxxxxxxx۱ـ مسعود حاجی‎لو بسمت رئیس هیئت‎مدیره و رضا هنرور به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و امید صادقی‎نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و با امضاء دو نفر از سه نفر مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9734942
آگهی تصمیمات شرکت ضیافت آراء سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. امید صادقی‎نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ و مسعود حاجی‎لو به کدملی xxxxxxxxx۷ و رضا هنرور به کدملی xxxxxxxxx۱ـ مسعود حاجی‎لو بسمت رئیس هیئت‎مدیره و رضا هنرور به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و امید صادقی‎نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و با امضاء دو نفر از سه نفر مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508135
آگهی تصمیمات شرکت فولاد امیرکبیر خزر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۲۷۶۳
آگهی تصمیمات شرکت فولاد امیرکبیر خزر سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی داروان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9795215
آگهی تصمیمات شرکت فولاد امیرکبیر خزر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۰۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۲۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی داروان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065429
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پاز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مومنی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و مصطفی نجفیان رضوی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و مریم نجفیان رضوی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ مصطفی نجفیان رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم نجفیان رضوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد مومنی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10501714
آگهی تصمیمات شرکت جان کرین ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۵۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۷۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760299
آگهی تغییرات شرکت تدارکات حفاری آسماری فلات جنوب (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۰۶۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۹۹۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ابراهیم مرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالصمد رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۶/۵/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای جمشید جعفرزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای مسعود اسدبیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای سید علیرضا آل‌احمد به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم نازنین جعفرزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و خانم مریم جعفرزاده به شماره‌ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۱۶/۵/xxx۱.

در‌ تاریخ۴/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10324054
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی آرسام کار تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۸۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۴۵۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10426119
آگهی تصمیمات در موسسه حسابرسی داوران حساب به شماره ثبت ۱۳۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۸۹ ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۴۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10597149
آگهی تغییرات شرکت آکام ظفر سرام سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۴۷۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۳۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شرکت داوران حساب سهامی‌خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751020
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی بوم شهر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۶۶۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۴۱۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مجیدرضا عرب به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمود حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ و احمد عزیزی‌لرد به کدملی xxxxxxxxx۲ و ایرج بزرگ‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و پویا بزرگ‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ و سید ثمین حسینی به کدملی xxxxxxxxx۲ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۸۹ احمد عزیزی‌لرد بسمت رئیس هیئت‌مدیره، ایرج بزرگ‌زاده بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سید محمود حسینی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10886576
آگهی تصمیمات شرکت جنرال مد سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۰۵۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10949183
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی به آب زیست سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۱۲۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۹۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیون حقایقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و علی حقایقی به ش ملی xxxxxxxxx و ناهید پاشاخان به ش ملی xxxxxxxxx۲

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10977890
آگهی تغییرات شرکت تامین راه آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۶۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171463
آگهی تصمیمات شرکت آریا آسانسور سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۶۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342963
آگهی تغییرات شرکت پارس شاهین البرز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۶۸۰۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۵۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم مرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۲۸/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11344762
آگهی تصمیمات شرکت ضیافت آرا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11439305
آگهی تصمیمات شرکت باند طبی شمال سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۱۴۱۵۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۵۵۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر میرباقری به کدملی xxxxxxxxx۵ و احمد میرباقری به کدملی xxxxxxxxx۳ و زهرا پهلوانی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ بموحجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ اکبر میرباقری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و زهرا پهلوانی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد میرباقری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11619584
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی بوم شهر سهامی خاص به شماره ثبت۶۶۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۴۱۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. ابراهیم مرادی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مجیدرضا عرب به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمود حسینی به کدملیxxxxxxxxx۸ و احمد عزیزی‌لرد به کدملیxxxxxxxxx۲ و ایرج بزرگ‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۶ و سید فرزاد حسینی به کدملیxxxxxxxxx۲ و علی نقره‌دوست‌مطلق به کدملیxxxxxxxxx۵. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ احمد عزیزی‌لرد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ایرج بزرگ‌زاده بسمت نایب ‌رئیس هیئت‌مدیره و سید محمود حسینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11735330
آگهی تصمیمات شرکت فنی مهندسی سنگین کشش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۶۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۵۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۴/xxx۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/xxx۹ واصل گردید:

موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. ابراهیم مرادی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمد مهدی اسلامی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11785180
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی عمران آگاه سهامی خاص به شماره ثبت۹۸۳۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۳۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی داوران حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مرادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11870133
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی بوم شهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۶۶۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. ابراهیم مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مجیدرضا عرب به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات