سید حسن علائی

آقای سید حسن علائی

کد ملی 032002xxxx
گراف ارتباطات
44
شرکت‌ها
125
آگهی‌ها

شرکت های سید حسن علائی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید حسن علائی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تولیدی پتپاء ور آریا
تولیدی پتپاء ور آریا
بازرس اصلی
ذوب آهن ارسباران
ذوب آهن ارسباران
بازرس اصلی
تهویه
تهویه
بازرس اصلی
گروه صنعتی پایاگستر پارسیان
گروه صنعتی پایاگستر پارسیان
بازرس اصلی
پرمایون صنعت پارسیان
پرمایون صنعت پارسیان
بازرس اصلی
پترو پلاست جلیلوندسهامی خاص
پترو پلاست جلیلوندسهامی خاص
بازرس اصلی
پارسیان اکسیر آریا
پارسیان اکسیر آریا
بازرس اصلی
کشتزاران
کشتزاران
بازرس اصلی
کارخانجات چینی بهداشتی مینا
کارخانجات چینی بهداشتی مینا
بازرس اصلی
لیا نخ قزوین
لیا نخ قزوین
حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی
حسابرسی صالح اندیشان حسابداران رسمی
بازرس علی‌البدل
آب معدنی چشمه سار صبا
آب معدنی چشمه سار صبا
پاسارگاد پلیمر صنعت
پاسارگاد پلیمر صنعت
بازرس اصلی
نساجی وال
نساجی وال
بازرس اصلی
آذین چاپ البرز
آذین چاپ البرز
نوافرم
نوافرم
بازرس اصلی
فولاد قزوین
فولاد قزوین
بازرس اصلی
پارس ارمان شفق
پارس ارمان شفق
بازرس اصلی
ملاس گسترتهران
ملاس گسترتهران
بازرس اصلی
کشت و صنعت طلاچین
کشت و صنعت طلاچین
بازرس اصلی
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس اصلی
مهندسی پاریاب سازه البرز
مهندسی پاریاب سازه البرز
زرین سفال زنجان
زرین سفال زنجان
بازرس اصلی
شیمیلیا قزوین
شیمیلیا قزوین
بازرس اصلی
افق ماندگار جنوب
افق ماندگار جنوب
بازرس اصلی
طلاچین پخش
طلاچین پخش
بازرس اصلی
صنعتی کلار
صنعتی کلار
بازرس اصلی
گلشن کنسروسهامی خاص
گلشن کنسروسهامی خاص
بازرس اصلی
سیمین گستر راموز
سیمین گستر راموز
بازرس اصلی
ساخت و مدیریت ابنیه و سازه‌های انتقال نیرو
ساخت و مدیریت ابنیه و سازه‌های انتقال نیرو
بازرس اصلی
خطوط لوله باراد
خطوط لوله باراد
بازرس اصلی
صنایع خمیر و کاغذ اترک
صنایع خمیر و کاغذ اترک
بازرس اصلی
تولیدی و صنعتی کاغذ دیواری طرح آشتیان
تولیدی و صنعتی کاغذ دیواری طرح آشتیان
بازرس اصلی
تولیدی سوپیتا
تولیدی سوپیتا
بازرس اصلی
صنایع بسته بندی گوشت ارشیا
صنایع بسته بندی گوشت ارشیا
بازرس اصلی
صنایع بسته بندی و بطری سازی لیا
صنایع بسته بندی و بطری سازی لیا
بازرس اصلی
شتاب شیمی
شتاب شیمی
بازرس اصلی
آوا کیان مهر
آوا کیان مهر
بازرس اصلی
تولیدی و صنعتی تاوا
تولیدی و صنعتی تاوا
بازرس اصلی
صنعتی و شیمیایی رنگین زره
صنعتی و شیمیایی رنگین زره
ترمو پلاست
ترمو پلاست
تولیدی نشا گستر پردیس
تولیدی نشا گستر پردیس
بازرس اصلی
آسان تک چین سهند
آسان تک چین سهند
بازرس اصلی
پایش گستر حساب
پایش گستر حساب
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14629974
آگهی تغییرات پایش گستر حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۴/۲/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نصرت اله اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت . سید حمید علائی ورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد . رضا محمد خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد . سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق موسسه میزان سهم الشرکه خود را به xxxxxx ریال افزایش داد . در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد . سید حمید علائی ورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه . رضا محمد خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه . سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه . نصرت اله اسماعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856231
آگهی تغییرات پایش گستر حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۰۹/xxx۶ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۹/۱۰/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا محمد خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید حمید علائی ورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. رضا محمد خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. سید حمید علائی ورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال رضا محمد خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سید حمید علائی ورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698287
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. ۲ آقایان رامین مانوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ علی اصغر مانوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و حمیدرضا خلیلی اردلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم مریم مانوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای سیدحسن علائی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای تقی منتظری با کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669343
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سوپیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ۲ آقایان محمدصادق کمپانیه به کدملی xxxxxxxxx۲ علی کمپانیه به کدملی xxxxxxxxx۹ وامین کمپانیه به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۳ آقایان سید حسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرجوادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665037
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. ۲ آقایان سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ یعقوب کریم مشایی کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگاهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657313
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پاریاب سازه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ۲. آقای سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهربان همتی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617840
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طلاچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۱۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۵ به تصویب رسید. ۲ آقایان سید حسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و رحیم خرمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ آقای غلامحسین جعفرزاده شایان به کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای آرش جعفرزاده شایان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و خانم افسانه اپچلر به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579746
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نشا گستر پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای سید حسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر قلی زاده کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563099
آگهی تغییرات شرکت ترمو پلاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و ریحانه زینالی قصبه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۶ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558425
آگهی تغییرات شرکت شتاب شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۹۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای آربی آساطوریان به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494327
آگهی تغییرات شرکت ترمو پلاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرجان میری قمی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس کفاش تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدحسن میری قمی زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سیدحسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ و ریحانه زینالی قصبه به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. صورت‌های مالی سال xxx۴ شامل ترازنامه و سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486065
آگهی تغییرات شرکت شتاب شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۹۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای آربی آساطوریان با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیانسال مالی ۹۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395162
آگهی تغییرات شرکت آسان تک چین سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۲۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سامان رساء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363257
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سوپیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ آقای سید حسن علائی باکدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرجوادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13344405
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پتپاء ور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۸۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - آقای سید حسن علائی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیررضاکریمی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و چاپ آگهی‌ها تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318122
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی گوشت ارشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۳۷۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا خاتونی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293419
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نشا گستر پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به اسفند xxx۴ به تصویب رسید. ۲. آقای سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر قلی زاده کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249452
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پاریاب سازه البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲. آقایان سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ومهربان همتی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. آقایان رضا فرج زاده‌ها کدملی xxxxxxxxx۸ و عیسی پور عاشوری نودهی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075089
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد پلیمر صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد باریک بین به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای حمیدرضا میرترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم طاهره زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سید حسن علایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید سینا شیخ الاسلامی تنکابنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۵ انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043321
آگهی تغییرات شرکت لیا نخ قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۲۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲. آقایان رسول اله سویزی کد ملی xxxxxxxxx۰ سینا متقی نیا کدملی xxxxxxxxx۷ اکبر متقی نیا کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. آقایان سید حسن علائی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و جعفر فیضی قره شیران کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028549
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقایان محمد ورشوچی منفرد با کد ملی xxxxxxxxx۴ - دانیال ورشوچی منفرد با کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فائزه حاجیلاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء هئیت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و یعقوب کریم مشایی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938327
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی گوشت ارشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۳۷۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲. آقایان سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و رضا خاتونی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴. آقای محمد اظهاری کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم گلستان اظهاری کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدال اطهاری جنکانلو کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. - ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910033
آگهی تغییرات شرکت شیمیلیا قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۴۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان علیرضاپازوکی کد ملی xxxxxxxxx۰ وامیرحسین پازوکی کد ملی xxxxxxxxx۲ وخانم زهره پازوکی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاءهیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.. ۲. آقایان سید حسن علائی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی وکامبیز بصیری اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910600
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طلاچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۱۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و رحیم خرمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872284
آگهی تغییرات شرکت شیمیلیا قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۴۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقایان سید حسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و کامبیز بصیری اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12845399
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد پلیمر صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد باریک بین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - حمیدرضا میرترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - سید سینا شیخ الاسلامی تنکابنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید حسن علایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و طاهره زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825672
آگهی تغییرات شرکت ترمو پلاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت و مرجان میری قمی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس کفاش تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدحسن میری قمی زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و سیدحسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ و ریحانه زینالی قصبه به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802315
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدحسن علائی با کدملی xxxxxxxxx۸ و تقی منتظری با کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797288
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای یعقوب کریم مشایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12782069
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پتپاء ور آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۸۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد - آقای سید حسن علائی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر رضا کریمی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج و چاپ آگهی‌ها تعیین گردید. - آقای علی اقتطاف با کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم پوران نشابوری با کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم وحیده اقتطاف با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای حسن اقتطاف با کدملی xxxxxxxxx۲ و حمیده توتونچیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای دو سال تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759443
آگهی تغییرات شرکت افق ماندگار جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محسن حسینی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749129
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طلاچین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۱۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای غلامحسین جعفرزاد شایان به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای آرش جعفرزاده شایان به کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم افسانه اپچلر به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۳ آقای سیدحسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم سمیه مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708793
آگهی تغییرات شرکت زرین سفال زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس آقای اسماعیل عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694451
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی و بطری سازی لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۶۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲. آقای حیدر غلامی کلیشمی کدملی xxxxxxxxx۱ آقای علی اکبر عباسی کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای احمد اسماعیلی کلیشمی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. آقای سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی احمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12603195
آگهی تغییرات شرکت مهندسي پارياب سازه البرز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲. آقای سید حسن علائی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهربان همتی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561089
آگهی تغییرات شرکت شتاب شيمي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۹۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وخانم زهره سادات حجت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12504433
آگهی تغییرات شرکت آوا كيان مهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۶۳۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۴۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مریم رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی سال xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431876
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سوپیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ صورتحساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ ۲ آقایان محمد صادق کمپانیه به کد ملی xxxxxxxxx۲، علی کمپانیه به کد ملی xxxxxxxxx۹ و امین کمپانیه به کد ملی xxxxxxxxx۸به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۳ آقایان سید حسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرجوادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ۴ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12428553
آگهی تغییرات شرکت شیمیلیا قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۴۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و کامبیز بصیری اصفهانی کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413228
آگهی تغییرات شرکت شتاب شيمي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۹۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم زهره سادات حجت زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12381275
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد پليمر صنعت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسن علایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ و xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366137
آگهی تغییرات شرکت لیا نخ قزوین (سهامی خاص) به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۲۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ آقای سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای جواد عارف نیا کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12164976
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌بندی گوشت ارشیا (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۵۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۳۷۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ۲. آقای سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسن صلاحی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. آقای محمد اظهاری کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم گلستان اظهاری کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدال اطهاری جنکانلو کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152033
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی و بطری‌سازی لیا (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۴۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۶۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲. آقای علی اکبر عباسی کدملی xxxxxxxxx۳ آقای حیدر غلامی کلیشمی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد اسماعیلی کلیشمی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. آقای سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی احمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152040
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی و بطری‌سازی لیا (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۴۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۶۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ۲. آقای سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی احمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12151278
آگهی تغییرات شرکت افق ماندگار جنوب شرکت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ ـ اسفند xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ـ آقایان سیدحسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ و ابراهیم رنجبر کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099118
آگهی تغییرات شرکت پاریاب سازه البرز (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۹۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب گردید. ۲ ـ آقایان رضا فرج زاده ها کدملی xxxxxxxxx۸ و عیسی پور عاشوری نودهی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ آقای سید حسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهربان همتی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12099153
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی گوشت ارشیا (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۵۱۸۸ و شناسه‌ملی ۱۰۹۸۰۰۳۷۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۱به تصویب رسید. ۲. آقایان محمد اظهاری کدملی xxxxxxxxx۱ و عبدال اطهاری جنکانلو کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم گلستان اظهاری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. آقای سید حسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای نورالدین عسگرزاده مزرعه کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045254
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سوپیتا (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۲۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۴۰۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب مجمع رسید . ۲ ـ آقایان سید حسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر جوادی کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۳ ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ـ البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405453
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پتپاء ور آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۵۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۹۸۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای سید حسن علائی ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیررضاکریمی ک م xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها ی شرکت انتخاب گردید. ـ اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل: آقای علی اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم پوران نیشابوری به کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم وحیده اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۰ واعضاء علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل:آقای حسن اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم حمیده توتونچیان به کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دوسال تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771762
آگهی تغییرات شرکت زرین سفال زنجان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سید حسن علایی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بارس اصلی وحسابرس وآقای مصطفی جعفری با کدملی xxxxxxxxx۹ بازرس علی البدل برای یکسال مالی اننتخاب شدند ۲ ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرار گرفت.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722471
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پتپاء ور آریا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۸۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیررضا کریمی به کدملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای علی اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۹و خانم پوران نیشابوری به کدملی xxxxxxxxx۴و خانم وحیده اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا اصلی و آقای حسن اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم حمیده توتونچیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707742
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طلا‌چین سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۱۴۵۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/xxx۳ شرکت تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید:
۱ـ آقای غلامحسین جعفر زاده شایان به کد ملی: xxxxxxxxx۳ و آقای آرش جعفر زاده شایان به کد ملی: xxxxxxxxx۸ و خانم افسانه اپچلر به کد ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
۲ـ آقای غلامحسین جعفر زاده شایان بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب شده اند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۴ـ آقای سید حسن علائی به کد ملی: xxxxxxxxx۸ حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بسمت بازرس اصلی و آقای سید یوسف علائی ورکی به کد ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671759
آگهی تغییرات شرکت نوافرم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و محمد پور آذری دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666617
آگهی تغییرات شرکت نوافرم شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. آقای سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود عباسی به شماره ملیxxx۴۴.xxx۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588885
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد پلیمر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مقصود میرزایی کلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا میرترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید سینا شیخ الاسلامی تنکابنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰. آقای سید حسن علایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تععیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523708
آگهی تغییرات شرکت شیمیلیا قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۴۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقایان علیرضا پازوکی کد ملی xxxxxxxxx۰ امیرحسین پازوکی xxxxxxxxx۲ خانم زهره پازوکی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ آقایان سید حسن علائی کد ملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس اصلی و کامبیز بصیری اصفهانی کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1557019
آگهی تغییرات شرکت افق ماندگار جنوب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۲۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۸۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ آقای سید حسن علائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی شرکت و آقای ابراهیم رنجبر بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ ۲/۴/۹۳ تکمیل امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369615
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین سفال زنجان سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۶۷۴
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۲۴/۱۱/۹۲ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۲ـ آقای سید حسن علایی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای مصطفی جعفری بعنوان بازرس علی البدل با کد ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ دفتر در مورخ ۴/۱۲/۹۲ تکمیل و امضا شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300475
آگهی تصمیمات شرکت پاریاب سازه البرز سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲. آقایان سید حسن علائی کد ملی xxxxxxxxx۸ و مهربان همتی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکت ها در تاریخ ۸/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272129
آگهی تصمیمات شرکت سوپیتا (سهامی‌خاص) شماره ثبت ۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ صورتحساب سود و زیان و عملکرد سال ۹۱ تصویب گردید.
۲ـ آقایان محمدصادق کمپانیه به کدملی xxxxxxxxx۲، علی کمپانیه به کدملی xxxxxxxxx۹، و امین کمپانیه به کدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۳ـ آقایان سیدحسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر جوادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درجه آگهی های شرکت تعیین گردید.
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ آقای امین کمپانیه به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدصادق کمپانیه به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی کمپانیه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ، چکها، سفته ها و قراردادها با امضا دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
ذیل دفتر شرکتها در مورخ ۱۳/۹/۹۲ تکمیل امضا گردید.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194482
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طلاچین (سهامی خاص) به شماره ثبت: ۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۱۴۵۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۹۲ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقای غلامحسین جعفرزاده شایان و آقای آرش جعفرزاده شایان و خانم افسانه اپچلر برای مدت دو سال بعنوان عضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ ـ آقای سید حسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و خانم سمیه مقدم بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج و چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی و صورت گردش وجوه نقد مرتبط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۵ ـ آقای غلامحسین جعفرزاده شایان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای آرش جعفرزاده شایان به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ ـ امضاء هر یک از آقایان غلامحسین جعفرزاده شایان یا آقای آرش جعفرزاده شایان به تنهائی همراه با مهر شرکت بعنوان امضاء مجاز شرکت برای امضاء اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چکها، سفته ها و بروات و قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات اداری تعیین گردید.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174090
آگهی تصمیمات شرکت لیا نخ قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۲۰ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۲۵۰۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورت های مالی (ترازنامه، صورت سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقایان سید حسن علائی کدملی xxxxxxxxx۸، جواد عارف نیا کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرسان اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ ۲۵/۶/۹۲ تکمیل امضا گردید.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167672
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد پلیمر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۹۵۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۸۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ به تصویب رسید.
آقای سیدحسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم طاهره زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001894
آگهی تصمیمات شرکت پتپاء ور آریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۷۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۸۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و امیررضا کریمی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اقتطاف به ش ملی xxxxxxxxx۹ و وحیده اقتطاف به ش ملی xxxxxxxxx۰ و پوران نیشابوری به ش ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حسن اقتطاف به ش ملی xxxxxxxxx۷۲ و حمیده توتونچیان به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۱ علی اقتطاف بسمت رئیس هیئت مدیره و پوران نیشابوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی احمدیان مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978514
آگهی تصمیمات شرکت ملاس گستر تهران سهامی خاص شماره ثبت۱۸۲۸۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۹۷۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سیدحسن علائی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سیدعلیرضا کشفی به ک م xxxxxxxxx۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908653
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908654
آگهی تصمیمات شرکت فولاد قزوین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۷۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۶۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908656
آگهی تصمیمات شرکت پارس آرمان شفق سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091932
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438726
آگهی تصمیمات شرکت پارس آرمان شفق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892346
آگهی تصمیمات شرکت نوا فرم سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۶۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و محمد پورآذری دیزجی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین سبزواری جوزانی به ک م xxxxxxxxx۱ و فرهان پورآذری دیزجی به ک م xxxxxxxxx۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی علمدار داودآبادی به ک م xxxxxxxxx۸ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ حسین سبزواری جوزانی بسمت رئیس هیئت مدیره و علمدار داودآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهان پورآذری دیزجی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادهای مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10212937
آگهی تصمیمات شرکت نوا فرم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۶۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و محمد پورآذری دیزجی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین سبزواری جوزانی به ک م xxxxxxxxx۱ و فرهان پورآذری دیزجی به ک م xxxxxxxxx۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی علمدار داودآبادی به ک م xxxxxxxxx۸ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ حسین سبزواری جوزانی بسمت رئیس هیئت مدیره و علمدار داودآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهان پورآذری دیزجی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادهای مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10430049
آگهی تصمیمات شرکت آذین چاپ البرز سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۶۰۳۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان سید حسن علایی کد ملی xxxxxxxxx۸ و وحید بهشاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ آقایان علی اکبر رجائی فر کد ملی xxxxxxxxx۹ و مجید نصری کد ملی xxxxxxxxx۴ و اکبر حسن بیگی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۹۱ آقایان علی اکبر رجائی فر بسمت رئیس هیئت مدیره، اکبر حسن بیگی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید نصری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد_بود اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ و ۴ الی ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 887756
آگهی تصمیمات شرکت آذین چاپ البرز سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۶۰۳۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان سید حسن علایی کد ملی xxxxxxxxx۸ و وحید بهشاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان علی اکبر رجائی فر کد ملی xxxxxxxxx۹ و مجید نصری کد ملی xxxxxxxxx۴ و اکبر حسن بیگی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۹۱ آقایان علی اکبر رجائی فر بسمت رئیس هیئت مدیره، اکبر حسن بیگی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید نصری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۵ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ و ۴ الی ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853689
آگهی تصمیمات شرکت نساجی وال سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۴۵۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: سیدحسین علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و علی محمدی وصف گر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا رفیعی نصرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ علیرضا رفیعی نصرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ منصور رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ رضا رفیعی نصرآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا رفیعی نصرآبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور رفیعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9544667
آگهی تصمیمات شرکت نساجی وال سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۴۵۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: سیدحسین علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و علی محمدی‌وصف‌گر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا رفیعی‌نصرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ علیرضا رفیعی‌نصرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ منصور رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ رضا رفیعی‌نصرآبادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا رفیعی‌نصرآبادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و منصور رفیعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724981
آگهی تصمیمات شرکت پاسارگاد پلیمر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۹۵۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: سید حسن علایی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و طاهره زرندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مقصود میرزایی کلانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید سینا شیخ الاسلامی تنکابنی به کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا میرترابی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ مقصود میرزایی کلانی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا میرترابی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید سینا شیخ الاسلامی تنکابنی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء محمد باریک بین به کدملی xxxxxxxxx۸ منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9568195
آگهی تصمیمات شرکت پاسارگاد پلیمر صنعت سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۹۵۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: سید حسن علایی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و طاهره زرندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مقصود میرزایی‌کلانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید سینا شیخ‌الاسلامی‌تنکابنی به کدملی xxxxxxxxx۰ و حمیدرضا میرترابی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ مقصود میرزایی‌کلانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا میرترابی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید سینا شیخ‌الاسلامی‌تنکابنی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء محمد باریک‌بین به کدملی xxxxxxxxx۸ منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710310
آگهی تصمیمات شرکت آبمعدنی چشمه سار صبا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۶۱۷و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۶۰۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۲۲/۵/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان محمدهادی جعفری با کدملیxxxxxxxxx۲ و علی نجفی با کدملیxxxxxxxxx۱ و خانم فرزانه محمودخانی با کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان سید حسن علائی با کدملیxxxxxxxxx۸ و علی مسعودنیا با کدملیxxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۵/۹۱ خانم فرزانه محمودخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی نجفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدهادی جعفری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً با مهرشرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9768518
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سید حسن علائی به ک‌مxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و مهدی حسین‌پور به ک‌مxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674283
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سید حسن علائی به ک مxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و مهدی حسین پور به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681924
آگهی تصمیمات شرکت لیا نخ قزوین (بامسئولیت‌محدود) به شماره ثبت ۴۶۲۰و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۴۳۲۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و تغییر یافت.
۲ـ اساسنامه جدید شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.
۳ـ سرمایه شرکت مبلغ دوازده میلیارد ریال منقسم به دویست سهم بی نام شصت میلیون ریالی می باشد که تماماً پرداخت شده است.
۴ـ آقایان اکبر متقی نیا با کدملی xxxxxxxxx۷ و سینا متقی نیا باکدملی xxxxxxxxx۷ و رسول اله سویزی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ آقایان سید حسن علائی با کدملی xxxxxxxxx۸ و جواد عارف نیا با کدملی xxxxxxxxx۸۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۶ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۷ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ آقایان اکبر متقی نیا به سمت رئیس هیئت مدیره و سینا متقی نیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رسول اله سویزی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646698
آگهی تصمیمات شرکت کشتزاران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۹۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۵۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: سید حسن علایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سمیه مروتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: مهیار جلیلوند به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و رمضانعلی جلیلوند به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فروزان شاکری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683109
آگهی تصمیمات شرکت کشتزاران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۹۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۵۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: سید حسن علایی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سمیه مروتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: مهیار جلیلوند به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رمضانعلی جلیلوند به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و فروزان شاکری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9841317
آگهی تصمیمات شرکت تهویه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۹۵۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: رسول کیوان‌آرا به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سید حسن علائی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: پروین کیخسروی به کدملیxxxxxxxxx۴ و صدیقه کیخسروی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کامران الوائی به کدملیxxxxxxxxx۲. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۳/۹۱ پروین کیخسروی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و صدیقه کیخسروی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی نیری به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا امضاء نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693150
آگهی تصمیمات شرکت تهویه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۹۵۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: رسول کیوان آرا به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سید حسن علائی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: پروین کیخسروی به کدملیxxxxxxxxx۴ و صدیقه کیخسروی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کامران الوائی به کدملیxxxxxxxxx۲. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۳/۹۱ پروین کیخسروی به سمت رئیس هیئت مدیره و صدیقه کیخسروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نیری به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609860
آگهی تغییرات شرکت پارسیان اکسیر آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۶۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۰۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید حسن علائی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین خدابخشی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای آقای دکتر ستار نوری آل آقا مدیرعامل و آقای دکتر رامین سلامتی رئیس هیئت مدیره و خانم دکتر صفیه وطن دور نائب رئیس هیئت مدیره امضای متفق (مشترک) دو نفر از سه نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۰۹/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562269
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پایا گستر پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید علی اکبرلو به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون کروجی به کدملی xxxxxxxxx۱ و رامین منصور هزارجریبی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آزیتا شبرنگی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱/۹۱ رامین منصورهزار جریبی به سمت رئیس هیئت مدیره، آزیتا شبرنگی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون کروجی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552728
آگهی تصمیمات شرکت پترو پلاست جلیلوند سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۸۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سمیه مروتی به کدملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: رمضانعلی جلیلوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آرمان جلیلوند به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فروزان شاکری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10547046
آگهی تصمیمات شرکت پترو پلاست جلیلوندسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۸۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سمیه مروتی به کدملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: رمضانعلی جلیلوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آرمان جلیلوند به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فروزان شاکری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549224
آگهي تغييرات شركت پرمايون صنعت پارسيان سهامي خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۹۲۳۸ و شناسه ملي ۱۰۱۰۳۴۷۰۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید امیراحمد عمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا جهانگیرزاده قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدمهدی علیمرادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10429786
آگهی تغییرات شرکت پرمایون صنعت پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۰۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید امیراحمد عمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا جهانگیرزاده قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدمهدی علیمرادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527751

آگهی تصمیمات شرکت تهویه
سهامی خاص به شماره ثبتxxx۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سیدحسن علایی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10233749
آگهی تصمیمات شرکت تهویه سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سیدحسن علایی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530406

آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پایا گستر پارسیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید علی اکبرلو به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9751950
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پایا گستر پارسیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید علی‌اکبرلو به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512957

آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: سید حسن اعلائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی‎نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482362

آگهی تصمیمات شرکت پتپاء ورآریا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیررضا کریمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۹ و وحیده اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۰ و پوران نیشابوری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسن اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۲ و حمیده توتونچیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900023
آگهی تغییرات شرکت طلاچین پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۷۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیدحسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای آرش جعفرزاده‌شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم افسانه اپچلر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم شیوا جعفرزاده‌شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۹۱

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10132077
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کلار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۹۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۶۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سیدحسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و امیر اتفاقیان به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر دزفولی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا حاجی بابا به کدملی xxxxxxxxx۱ و حمیدرضا شرفی به کدملی xxxxxxxxx۶ و سیمین حاجی بابا به کدملی xxxxxxxxx۲ و مریم حاجی بابا به کدملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۰ ناصر دزفولی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مریم حاجی بابا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10375989
آگهی تصمیمات شرکت گلشن کنسرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۲۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۷۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: سید حسن اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و رضا حاجی قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669552
آگهی تصمیمات شرکت پترو پلاست جلیلوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۶۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۵۸۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. سید حسن علایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و لیلا آقایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9598610
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی میناسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سیدحسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مهدی حسین‌پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10446476
آگهی تاسیس شرکت سیمین گستر راموز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید و بسته بندی انواع شوینده و پاک کننده و در زمینه فعالیتهای بازرگانی شامل خرید و فروش و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعبات در سراسر ایران و جهان و مشارکت و سرمایه گذاری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی و شرکت در همایشها و سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی داخل و خارج کشور و ارائه راهکار در جهت بهبود اهداف شرکت و هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته_باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد برج پیروز ط ۱۰ واحد xxx۴ کد پستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۹/۵/۹۰ نزد بانک ملت شعبه اسکان پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای زاوش محمدزاده فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای امیر محمدزاده فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای رشید محمدزاده فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای زاوش محمدزاده فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای سید علیرضا کشفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9840290
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پتپاءور آریا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۷۵۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۸۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیررضا کریمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۹ و وحیده اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۰ و پوران نیشابوری به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضا اصلی هیئت‌مدیره و حسن اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۷۲ و حمیده توتونچیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضا علی‌البدل هیئت‌مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۹/۸۹ علی اقتطاف به سمت رئیس هیئت‌مدیره، پوران نیشابوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، وحیده اقتطاف به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10605871
آگهی تغییرات شرکت پارسیان اکسیر آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۶۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۰۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید حسن علائی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین خدابخشی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای آقای دکتر ستار نوری‌آل‌آقا مدیرعامل و آقای دکتر رامین سلامتی رئیس هیئت‌مدیره و خانم دکتر صفیه وطن‌دور نائب رئیس هیئت‌مدیره امضای متفق (مشترک) دو نفر از سه نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۰۹/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884786
آگهی تصمیمات شرکت نساجی وال سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۲۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سید حسن علایی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر مجتهدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11061311
آگهی تصمیمات شرکت تهویه سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ واصل گردید: سید حسین علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود کیخسروی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ سید محمود سرجوقیان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ علیرضا حمزه‌لوئیا به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ صدیقه کیخسروی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ پروین کیخسروی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ کامران الوانی به کدملی xxxxxxxxx۲ مهدی جالوسی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ جلال رشدی دیزچی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ مجتبی ره شناس به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۹ محمود کیخسروی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا حمزه‌لوئیا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید محمود سرجوقیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء محمود کیخسروی بتنهایی همراه با مهر شرکت و یا با امضای مشترک علیرضا حمزه‌لوئیا و سید محمود سرجوقیان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11107070
آگهی تغییرات شرکت پرمایون صنعت پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۹۲۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۰۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید حسن علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11241614
آگهی تصمیمات شرکت پاسارگاد پلیمر صنعت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۱۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سید حسن علایی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و محمد باریک‎بین به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11256914
آگهی تصمیمات شرکت ساخت و مدیریت ابنیه و سازه‌های انتقال نیرو سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۲۶۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سیدحسن علایی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و مهوش گلشاه‌ننادگانی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11279480
آگهی تصمیمات شرکت پترو پلاست جلیلوندسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۴۸۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۸۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سمیه مروتی به کدملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: رمضانعلی جلیلوند به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آرمان جلیلوند به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و فروزان شاکری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11362173
آگهی تصمیمات شرکت پتپاء ورآریاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۵۳۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۹۸۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیررضا کریمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۹ و وحیده اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۰ و پوران نیشابوری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و حسن اقتطاف به کدملی xxxxxxxxx۲ و حمیده توتونچیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11362473
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۷۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: سید حسن اعلائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی‎نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11457208
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پایا گستر پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید علی‌اکبرلو به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون کروجی به کدملی xxxxxxxxx۱ و رامین منصور‌هزارجریبی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آزیتا شبرنگی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۹/۱/۹۱ رامین منصورهزار‌جریبی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آزیتا شبرنگی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، فریدون کروجی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11607074
آگهی تصمیمات شرکت کشتزاران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۹۴۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۵۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فو‌‌ق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. سید حسن علایی‌ به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سمیه مروتی به ش‌ملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران بلوار مرزداران جنب پل یادگار امام خیابان نسیبه ساختمان کوه نور واحد۲ کدپستیxxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11684574
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پایا گستر پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۵۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و محرم عطرسائی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11746026
آگهی تصمیمات شرکت صنایع خمیر و کاغذ اترک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۸۰۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۶۱۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. سیدحسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و عباس جالوسی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمود سرجوقیان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ آزیتا سرجوقیان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ آزاده سرجوقیان به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ سیدمحمود سرجوقیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آزاده سرجوقیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمود کیخسروی خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا و یا هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11778730
آگهی تصمیمات شرکت لیا نخ قزوین (بامسئولیت‌محدود) به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۴۳۲۵۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل و تغییر یافت.

۲ـ اساسنامه جدید شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید.

۳ـ سرمایه شرکت مبلغ دوازده میلیارد ریال منقسم به دویست سهم بی‌نام شصت میلیون ریالی می‌باشد که تماماً پرداخت شده است.

۴ـ آقایان اکبر متقی‌نیا با کدملی xxxxxxxxx۷ و سینا متقی‌نیا باکدملی xxxxxxxxx۷ و رسول‌اله سویزی‌ با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۵ـ آقایان سید حسن علائی با کدملی xxxxxxxxx۸ و جواد عارف‌نیا با کدملی xxxxxxxxx۸۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۶ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۷ـ طبق صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ آقایان اکبر متقی‌نیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سینا متقی‌نیا به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و رسول‌اله سویزی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11443006
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۸۹ واصل گردید: سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آرمان حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ ناهید حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۸۹ حسن حسن‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناهید حسن‌پور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حمید فرهنگی‌باروجی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره و آرمان حسن‌پور متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به تهران ـ م شیخ بهایی ـ برج صدف ـ ط ۵ ـ واحد ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11834393
آگهی تصمیمات شرکت فولاد قزوین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۷۷۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۶۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11838075
آگهی تصمیمات شرکت آبمعدنی چشمه سار صبا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۷۶۱۷و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۶۰۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ۲۲/۵/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان محمدهادی جعفری با کدملیxxxxxxxxx۲ و علی نجفی با کدملیxxxxxxxxx۱ و خانم فرزانه محمودخانی با کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۲ـ آقایان سید حسن علائی با کدملیxxxxxxxxx۸ و علی مسعودنیا با کدملیxxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۴ـ طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۵/۹۱ خانم فرزانه محمودخانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی نجفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدهادی جعفری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور‌از قبیل: چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً با مهرشرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11868160
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی طرح آشیان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۲۴۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۹۸۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سید حسن علایی به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سید سینا شیخ‎الاسلامی‎تنکابنی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11871081
آگهی تصمیمات شرکت فولاد قزوین سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۷۷۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۶۴۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ بتصویب رسید. سید حسن علایی به کد ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی‌نژاد به کد ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات