یداله علیزاده

یداله علیزاده

کد ملی 505986xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
71
آگهی‌ها

شرکت های یداله علیزاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که یداله علیزاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مهر پترو کیمیا
مهر پترو کیمیا
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری پارسیان
سرمایه گذاری پارسیان
بازرس علی‌البدل
ستاره سفیران آینده
ستاره سفیران آینده
بازرس علی‌البدل
شیمی تکس آریا
شیمی تکس آریا
بازرس علی‌البدل
فروشگاههای زنجیره ای همسایه آریا
فروشگاههای زنجیره ای همسایه آریا
بازرس علی‌البدل
صبا تامین پارسیان
صبا تامین پارسیان
بازرس علی‌البدل
مدیریت سرمایه اقتصاد نوین
مدیریت سرمایه اقتصاد نوین
بازرس علی‌البدل
کمیسان
کمیسان
بازرس علی‌البدل
توسعه سرمایه رسا
توسعه سرمایه رسا
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان
توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی وخدمات مدیریت راده
حسابرسی وخدمات مدیریت راده
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین
تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین
تأمین اندیش پارس
تأمین اندیش پارس
بازرس علی‌البدل
ارج
ارج
پیشگامان صنعت کاغذ
پیشگامان صنعت کاغذ
بازرس علی‌البدل
نیمه هادی عماد
نیمه هادی عماد
بازرس علی‌البدل
تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا
تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا
بازرس علی‌البدل
تولیدی و بازرگانی سلیم چرم شیما
تولیدی و بازرگانی سلیم چرم شیما
بازرس علی‌البدل
توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم
توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم
بازرس علی‌البدل
مجتمع صنعتی آرین پارس موتور
مجتمع صنعتی آرین پارس موتور
بازرس علی‌البدل
تولید برق گناوه مپنا
تولید برق گناوه مپنا
بازرس علی‌البدل
مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین
مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین
بازرس علی‌البدل
احداث و توسعه ریلی مپنا
احداث و توسعه ریلی مپنا
بازرس علی‌البدل
تجارت الکترونیک پارسیان
تجارت الکترونیک پارسیان
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی میراث ایرانیان جهان گرد
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی میراث ایرانیان جهان گرد
بازرس علی‌البدل
قالبهای پیشرفته ایران خودرو
قالبهای پیشرفته ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
توسعه نفت و گاز مپنا
توسعه نفت و گاز مپنا
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی آذرخاک
گروه صنعتی آذرخاک
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14802248
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت راده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲/۵/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر سند صلح شماره xxx۷۷ مورخ ۲۰/۰۵/۹۸ دفتر اسناد رسمی xxx۵ تهران آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به خانم عاطفه مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx و مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای تورج امجدیان به شماره ملی xxxxxxxxx واگذار و از ردیف شرکاء موسسه خارج گردید. برابر سند صلح شماره xxx۷۶ مورخ ۲۰/۰۵/۹۸ دفتر اسناد رسمی xxx۵ تهران آقای جهانگیر کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای تورج امجدیان به شماره ملی xxxxxxxxx واگذار نمود و سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. در سرمایه شرکت تغییری حاصل نشد. سهم الشرکه شرکاء به شرح زیر تعیین و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید: آقای جهانگیر کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای تورج امجدیان به شماره ملی xxxxxxxxx به مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم عاطفه مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای مهدی فرضی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به مبلغ xxxxxx۰ ریال سال مالی موسسه از روز یکم مهر ماه هر سال آغاز و در روز سی و یکم شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد.در سال اول تاسیس، آغاز سال مالی، تاریخ تشکیل موسسه است و ماده ۲۹ اساسنامه اصلاح گردید. آقایان جهانگیر کوشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و تورج امجدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ وخانم عاطفه مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسنادواوراق تعهدآور موسسه از قیبیل قراردادها،چک،سفته،برات وسایر اوراق تجاری با امضای حداقل یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبراست و ماده ۲۸اساسنامه اصلاح گردید. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376926
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت راده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۱۷/ ۹/ ۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن حجی زاده کلاته سالاری کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxxxxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید آقای تورج امجدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxxxxx ریال کاهش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت. لیست شرکا بعداز خروج شریک : آقای یداله علیزاده ش م xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ریال آقای تورج امجدیان xxxxxxxxxریال آقای مهدی فرضی xxxxxx۰ ریال و آقای جهانگیر کوشکی دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه آقایان جهانگیر کوشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ تورج امجدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ومهدی فرضی با شماره ملی xxxxxxxxx۹بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324035
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت راده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۸/۷/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صدیقی بشماره ملی با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه: حسن حجی زاده کلاته سالاری با شماره ملی xxxxxxxxx۸دارنده xxxxxxxxx ریال جهانگیر کوشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸دارنده xxxxxx۰۰ ریال تورج امجدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰دارنده xxxxxxxxx ریال مهدی فرضی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰۰ ریال یدا...علیزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰۰ریال ـ آقایان حسن حجی زاده کلاته سالاری با شماره ملی xxxxxxxxx۸وجهانگیر کوشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸وتورج امجدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780649
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت راده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۰/۸/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رییس هیات مدیره، آقای محمد صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای جهانگیر کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات اداری با امضاء یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780653
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت راده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۰/۸/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اعوانی به ک. م xxxxxxxxx۱ مبلغ xxx ر xxx ر ۳۹ ریال سرمایه خود را از صندوق موسسه دریافت نمود و از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه به مبلغ xxx ر xxx ر ۹۵ ریال کاهش یافت و سهم الشرکه شرکاء به شرح زیر تعیین و مواد ۷ و ۸ اساسنامه اصلاح گردید: آقای یدا … علیزاده به ک. م دارای xxx ر xxx ر ۶۸ ریال سهم الشرکه آقای جهانگیر کوشکی به ک. م دارای xxx ر xxx ر ۱۳ ریال سهم الشرکه آقای محمد صدیقی به ک. م دارای xxx ر xxx ر ۱۳ ریال سهم الشرکه آقایان یدا … علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و جهانگیر کوشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد صدیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117632
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت راده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۹/۸/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد صدیقی کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بصندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای جهانگیر کوشکی کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد آقای یدا … علیزاده کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد آقای حسین اعوانی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای محمد صدیقی کدملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای جهانگیر کوشکی کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای یدا … علیزاده کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین اعوانی کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقایان یدا … علیزاده و حسین اعوانی و جهانگیر کوشکی و محمد صدیقی بسمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117639
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت راده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۹/۸/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یداله علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسین اعوانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد صدیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای جهانگیر کوشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742452
آگهی تغییراتحسابرسی وخدمات مدیریت راده موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ وتاییدیه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسین اعوانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای جهانگیر کوشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضای یکنفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12483598
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي اذرخاك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۱۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۴۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای یدالله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306835
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده به‌شماره‌ثبت۱۴۷۶۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴و نامه شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جهانگیر کوشکی فرزند صید عباس با کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای یداله علیزاده ک.مxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ریال و آقای حسین اعوانی ک.مxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ریال افزایش دادند و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و سهم الشرکه شرکاء به شرح زیر تعیین و مواد ۷ و ۸ اساسنامه اصلاح گردید:لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد آقای یداله علیزاده ک.مxxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰۰ریال آقای جهانگیر کوشکی ک.م xxxxxxxxx۸مبلغ xxxxxx۰۰ریال آقای حسین اعوانی ک.مxxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰۰ریال آقایان یداله علیزاده ک.مxxxxxxxxx۰ و حسین اعوانی ک.مxxxxxxxxx۱ و جهانگیر کوشکی ک.م xxxxxxxxx۸به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306862
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده به‌شماره‌ثبت۱۴۷۶۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴جا معه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اعوانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جهانگیر کوشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232310
آگهی تغییرات شرکت صبا تامین پارسیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۷۸۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای یداله علی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137596
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳و نامه شماره xxx۲۹/۹۳ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اعوانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137600
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ و نامه شماره xxx۲۸/۹۳ مورخ ۶/۱۱/xxx۳جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یاور حیرانی ک.م xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید و در نتیجه سرمایه موسسه به مبلغxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و سهم الشرکه شرکاء به شرح زیر تعیین و مواد ۷ و ۸ اساسنامه اصلاح گردید: آقای یدا. . علیزاده ک.مxxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای حسین اعوانی ک.مxxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال آقایان ید ا. . علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حسین اعوانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115667
آگهی تغییرات شرکت موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ و مجوز xxx۶۶/xxx۳ مورخ ۶/۱۱/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اعوانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای یاور حیرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1745065
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۴۸۲۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1585219
آگهی تغییرات شرکت نیمه‌هادی عماد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۸۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۶۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده xxxxxxxxx۸۲به عنوان بازرس اصلی وآقای یداله علیزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ شرکت تعاونی چند منظوره هسایار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ۲ـ شرکت پارس متال (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ۳ـ شرکت واگن پارس (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ۴ ـ شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ۵ ـ شرکت تولیدی صنعتی دیزل سنگین ایران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566072
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان صنعت کاغذ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. حشمت الله قنبری همدانی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و یدالله علیزاده کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمدطاهر سلیمانی کد ملی xxxxxxxxx۵وناهید سعادتی کد ملی xxxxxxxxx۱ و مهشید سلیمانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561650
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶۳ مورخه ۱۶/۴/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حسین اعوانی فرزند نوراله دارای شناسنامه شماره xxx۱ صادره از تهران، کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به عنوان شریک جدید موسسه مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای حسین اعوانی مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال، آقای یدا... علیزاده مبلغ چهارصدهزار ریال، آقای یاور حیرانی مبلغ سیصد هزار ریال و آقای رضا معجزاتی مبلغ پانصد هزار ریال از بابت سهم الشرکه خود به صندوق موسسه واریز نمودند و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ نه میلیون ریال به مبلغ دوازده میلیون ریال افزایش یافت و سهم الشرکه شرکاء به شرح زیر تعیین گردید: آقای یدا... علیزاده کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال آقای رضا معجزاتی کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال آقای یاور حیرانی کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال آقای حسین اعوانی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535724
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲سمت بازرس اصلی و آقای یدالله علیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589905
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۹۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470219
آگهی تغییرات شرکت تأمین اندیش پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۴۰۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۴۳۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450675
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص گروه داده پردازی بانک پارسیان شماره ثبت ۴۵۴۲۸۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۵۳۳
شرکت سهامی خاص گروه داده پردازی بانک پارسیان در تاریخ ۲۷/۲/xxx۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
۱ـ تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست ها و برنامه های بلند مدت و میان مدت نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری اطلاعات در چارچوب مقررات مربوطه، ۲ـ تصویب طرح های جامع نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری اطلاعات در حوزه فعالیت شرکت، ۳ـ نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه های نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری اطلاعات در حوزه فعالیتهای شرکت، ۴ـ تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به طراحی، تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری اطلاعات در شرکت های تابعه و نظارت بر حسن اجرای آنها، ۵ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، ۶ـ مدیریت، توسعه و تامین منابع مالی و استفاده بهینه از این منابع از طریق طریق گردش مالی بین شرکت و شرکت های فرعی، ۷ـ جذب و جلب سرمایه های داخلی و خارجی برای توسعه و پیشبرد فعالیت های شرکت و شرکت های فرعی، ۸ـ اقدام به مشارکت و سرمایه گذاری صنعتی بازرگانی و خدمات داخل یا خارج از کشور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، ۹ـ بررسی مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و اطلاع رسانی در زمینه های نرم افزاری و سخت افزاری و فناوری اطلاعات در حوزه وظایف شرکت، ۱۰ـ حمایت از توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با مخابرات و فناوری اطلاعات و پشتیبانی از برنامه های تربیت متخصصان مورد نیاز شرکت، ۱۱ـ حمایت از تحقیقات و فعالیت های علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره وری شرکت، ۲ـ آماده سازی شرکت ها جهت فروش در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ۱۳ـ ایجاد، انحلال، واگذاری، تجدید سازمان و انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکت های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، ۱۴ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه ای و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۱۵ـ برقراری امکان مبادله اطلاعات فنی، علمی و بازرگانی و نیز برقراری ارتباطات مالی در زمینه امور محوله بین شرکت با شرکت های فرعی، ۱۶ـ برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات، انجام امور و فعالیت هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و ضرورت داشته باشد. کلیه موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان زرافشان غربی پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx/۱ یالی که تعداد xxx/xxx/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲/xxx۲ مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
احمد جعفری قزل حصار بنمایندگی از شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ سمت رئیس هیئت مدیره، یوسف بشرخواه بنمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عبدالمجید پور سعید بنمایندگی از شرکت بانک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمد حدادی بنمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره، اصغر باباپور به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و اوراق تعهدآور و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی
یداله علیزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443187
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص گروه مالی بانک پارسیان در تاریخ ۲۰/۲/۹۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
ایجاد سرمایه گذاری یا مشارکت در تاسیس و راه اندازی شرکتهای تجارتی از هر قبیل خرید و تحصیل سهام شرکتهای تولیدی بازرگانی و خدماتی شرکتهای تجارتی بازسازی و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی واردات صادرات انواع کالای بازرگانی مجاز و توزیع و تولید آنها ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذار ها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمانها نهادها وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه تولید سرمایه گذاری های جدید توسعه تکمیل برنامه ریزی بودجه بندی تامین منابع مالی و اعتباری طراحی نظامهای مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی شرکتها مدیریت توسعه سرمایه گذاری و نظارت بر شرکت های فرعی مدیریت مشارکتهای تجاری برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام کلیه امور و فعالیتهایی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران شهرک قدس بلوار فرحزادی خ زرافشان غربی پلاک ۴.
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/۱۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ ـ ۹۲ ـ xxx مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
محمد حدادی بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ یوسف بشرخواه بشماره ملی xxxxxxxxx بسمت مدیرعامل نمایندگی از بانک پارسیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰۱ سید مهرداد احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی بنمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ وحید خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی بنمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ نادر سنگ سفیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی بنمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی
آقای یداله علیزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400606
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای همسایه آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶۹۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۵۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای یداله علیزاده با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۴/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292579
آگهی تغییرات شرکت صبا تامین پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۸۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حسابهای سود زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و یدالله علیزاده با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229734
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۹۲ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای یداله علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210013
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۴۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085490
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074528
آگهی تغییرات شرکت مهر پترو کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۹۶۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059115
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۹۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059144
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکا مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله علیزاده به ک م xxxxxxxxx۰ و رضا معجزانی به ک م xxxxxxxxx۲ و یاور حیرانی به ک م xxxxxxxxx۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ یداله علیزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا معجرانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993931
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۴۸۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۷۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی راده و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982737
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه رسا سهامی عام به شماره ثبت۲۶۹۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۴۱۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید زین ساز به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به ش م xxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر دوست به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رادین به ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید سوری به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سایپا به ش م xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره و احمدرضا فراست به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه برنا به ش م xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا علوب به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به ش م xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و پرویز درخشان به ک م xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940524
آگهی تصمیمات شرکت کمیسان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۵۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و یداله علیزاده با ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن عرب با ک م xxxxxxxxx۴ محمد عرب با ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و صادق آقامحمدصادق عرب با ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن رنجکش عراقی با ک م xxxxxxxxx۶۴ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864290
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۶۲۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715523
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای همسایه آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۹۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۵۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت شیرین عسل سهامی خاص با نمایندگی آقای یونس ژائلهسعدآباد و شرکت فرآوری دانههای روغنی کاکائو تبریز سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرحسین تقدیسی و شرکت پخش سراسری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای یوسف محرمی تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706030
آگهی تغییرات شرکت صبا تامین پارسیانسهامی خاص به شماره ثبت۲۷۸۱۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655780
آگهی تغییرات شرکت شیمی تکس آریا سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۸۹۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214468
آگهی تغییرات شرکت شیمی تکس آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 672838
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای همسایه آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۹۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۵۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس اصلی, آقای یداله علیزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصوِیب رسید.
در تاریخ۱۸/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645510
آگهی تغییرات شرکت ستاره سفیران آینده سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۲۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10294391
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508407
آگهی تغییرات شرکت مهر پترو کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۹۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600360
آگهی تغییرات شرکت مهر پترو کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۲۴۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۹۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604189
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281684
آگهی تصمیمات شرکت کمیسان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10464755
آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل یاس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406666
آگهی تغییرات شرکت مهر پترو کیمیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۸۲۴۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۹۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9995376
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10095840
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شماره ثبت ۱۴۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۶/۲/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله علیزاده به ش ملی xxxxxxxxx۰ و رضا معجزاتی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و یاور حیرانی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۰ یداله علیزاده به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا معجزاتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10132436
آگهی تصمیمات شرکت کمیسان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۵۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10636077
آگهی تأسیس شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۵/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های صنعت ریلی شامل فعالیتهای مهندسی طراحی و تامین قطعات و تجهیزات لوازم موردنیاز و انجام کلیه فعالیتهای نگهداری فنی و تعمیرات انواع آلات ناقله ریلی و خطوط راه‌آهن و مترو و امکانات موردنیاز آنها ضمناً شرکت می‌تواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیتهای خود از طریق زیر اقدام نماید:

مباشرت یا مبادرت به خرید و واردات فروش و صادرات انواع مواد اولیه ابزارآلات و ماشین‌آلات و تجهیزات و محصولات کامل و اجزای منفصله جهت اجرای پروژه‌های ریلی و اخذ دانش فنی و لیسانس و فروش صدور خدمات مدیریتی و مهندسی در زمینه تاسیسات صنعت ریلی و همکاری و مشارکت با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمان داخلی و خارجی به هر صورت در زمینه اهداف شرکت و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل فعالیتهای شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد نبش خ کجور شماره xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۷۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۹ مورخ ۱۲/۳/۹۰ نزد بانک تجارت شعبه مپنا مرکزی کد xxx۵ پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۳۴ با نمایندگی آقای محسن پورسیدآقائی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس‌پوربصیر بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا کشکولی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای علیرضا کشکولی به نمایندگی از شرکت احداث توسعه ریلی مپنا به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی راده به شماره ثبت xxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10711683
آگهی تصمیمات شرکت کمیسان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۵۵۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۳۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با ش م xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و یداله علیزاده با ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن عرب با ک م xxxxxxxxx۴ محمد عرب با ک م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و صادق آقامحمدصادق‌عرب با ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسن رنجکش‌عراقی با ک م xxxxxxxxx۶۴ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10745375
آگهی تغییرات شرکت ستاره سفیران آینده سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۲۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826919
آگهی تغییرات شرکت شیمی تکس آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۹۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11035116
آگهی تغییرات شرکت صبا تامین پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۸۱۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۵/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11102544
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای همسایه آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۵۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت شیرین عسل سهامی خاص با نمایندگی آقای یونس ژائله سعدآباد و شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرحسین تقدیسی و شرکت پخش سراسری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای یوسف محرمی تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117646
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سلیم چرم سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۴۶۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11124426
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و احداث نیروگاههای انرژی پاک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۲۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11131100
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای همسایه آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۹۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۵۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس اصلی, آقای یداله علیزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه‌ کثیرالانتشار " اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصوِیب رسید.

در تاریخ۱۸/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11267290
آگهی تغییرات شرکت سایپا خمین سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۰/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11306167
آگهی تغییرات شرکت تولید برق گناوه مپنا سهامی خاص بشماره ثبت ۳۳۷۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11332786
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین سهامی خاص بشماره ثبت ۳۵۳۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۹۸۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11710737
آگهی تغییرات شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۲۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۵۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۴/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی‌عام با نمایندگی آقای محسن پورسیدآقائی و شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس‌پوربصیر و شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی ملانژاد تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۲

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819383
آگهی تصمیمات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۶۴۲۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۰۴۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11838366
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی میراث ایرانیان جهانگرد سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۸۳۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۴۰۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای محمدقاسم حلاجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسن شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای قاسم کمال‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی طهماسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس نظری‌‌بابلی تا تاریخ۳۰/۴/۹۱.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای محمدقاسم حلاجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسن شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای قاسم کمال‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی طهماسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای عباس نظری‌‌بابلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عباس نظری‌بابلی به نمایندگی از شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

در تاریخ۲۱/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11867381
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۶۲۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۶۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11943044
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان صنعت کاغذ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۶۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۸۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. حشمت‌اله قنبری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و یداله علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11973393
آگهی تصمیمات شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۵۶۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۸۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و یدا‌اله علیزاده به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11976191
آگهی تغییرات شرکت توسعه نفت و گاز مپنا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۰۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۱۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس اصلی، آقای یداله علیزاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات