علی فلاح پور

آقای علی فلاح پور

کد ملی 498971xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های علی فلاح پور

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی فلاح پور دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14420334
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxx۳۱,xxx مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره وآقای علی فلاح پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت البرز دارو(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ آقای جلال بهارستان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت مدیرعامل و عضوهیأت مدیره و آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ عنوان نائب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. هیأت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای یک، پنج (به استثناء تصویب ساختار سازمانی)، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده (به استثناء مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا) را به مدیرعامل تفویض نمودند. امضاء اوراق واسناد تعهدآور: هیأت مدیره در اجرای ماده ۴۹ اساسنامه کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می داند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901734
آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۴۷ , xxx مورخ ۱۵/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت رییس هیئت مدیره آقای علی فلاح پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلال بهارستان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۱ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479933
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر کسب و کار آریانا در تاریخ ۳۰/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارائه مشاوره بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه‌ای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه مشاوره راه اندازی و توسعه کسب و کار بین المللی شدن /سازی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با فناوری بالا و پیشرفته، ارائه مشاوره کارآفرینی، نوآوری و تجاری سازی و تبادل فناوری با تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته و ارزش گذاری برند و ارزیابی فناوری ایده‌های تجاری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه مشاوره و برنامه ریزی، امکان سنجی پروژه‌ها و تهیه طرح کسب و کار داخلی و خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه مشاوره بازارسازی و تحقیقات بازار، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه مشاوره عارضه یابی و بهبود عملکردهای مدیریتی و منابع انسانی و فرایند‌های پشتیبانی و کسب و کارهای تولید کننده و عرضه کننده کلیه خدمات و محصولات فناورانه با تمرکز بر فناوری پیشرفته برای بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی و انجام کلیه امور اداری و قبول نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه مشاوره ثبت و انتقال دانش فنی و پتنت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه مشاوره صادرات و واردات کلیه کالا‌ها و محصولات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت قراردادهای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارائه مشاوره و مجری برگزاری کارگاه‌های بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه‌ای و کسب و کار و کارآفرینی با تمرکز فناوری پیشرفته به صورت داخلی و خارجی، ارائه مشاوره اعتبارسنجی برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و صندوقهای حمایتی، مشاوره و تدوین برنامه کسب و کار و طرح توجیهی بانک محور به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه مشاوره اقتصادی، سرمایه گذاری و بانکی و مالیاتی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه مشاوره و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و فروش املاک و مستغلات و سهام برای شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهرک قدس درختی خیابان گلبرگ سوم خیابان شهید لطفعلی کردستانی (گلرخ) پلاک ۶۲ طبقه سوم واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای عباس آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال آقای علی فلاح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال اولین مدیران: آقای عباس آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و آقای علی فلاح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519593
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو سهامی‌عام شماره ثبت ۵۱۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای علیرضا خسرو انی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره
ـ آقای فرشید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای ارد شیر متقیا ن سلما سی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه دارو ئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ـ آقای حسین جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلا ء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای علی فلاح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی اسناد و اوراق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10592010
آگهی تصمیمات شرکت پاکینه شوی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۱۵۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۲۶۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی نظام‌زاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود جمالی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بنیاد ۱۵ خرداد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و احمد قاسمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت عمران بعثت خاتم به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۴ و علیرضا خسروانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی تولی‌پرس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۱ و علی فلاح‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و علیرضا مازوجی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات