امیر محبعلی نژاد

آقای امیر محبعلی نژاد

کد ملی 490022xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها
به صفحه من خوش‌آمدید. جهت برقراری ارتباط، دکمه i را بزنید و به من ایمیل بزنید.

محصولات امیر محبعلی نژاد

شرکت های امیر محبعلی نژاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امیر محبعلی نژاد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14022798
آگهی تغییرات شرکت تحقق ایده ژاو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر محبعلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پوریا جامه بزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک آقایان امیر محبعلی نژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، و پوریا جامه بزرگ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از آقایان امیر محبعلی نژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، یا پوریا جامه بزرگ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349725
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه فناوری فردای ژاو درتاریخ ۲۱/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید و ارائه رایانه و خدمات مربوط به پردازش رایانه‌ای، گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری در زمینه رایانه و علوم مرتبط با رایانه، تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده بالا، طراحی و تولید نرم افزار‌های سفارش مشتری، پشتیبانی و ارائه خدمات مربوط به رایانش ابری به طور کلی پس از کسب مجوز‌های لازم از سازمان‌ها و ارگان‌های ذیصلاح، واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده. مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی و شبکه‌های داده (طراحی، اجرا و پشتیبانی) و خدمات رسانی به مراکز داده، واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده پس از کسب مجوز‌های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ویلا خیابان شهید سپهبد قرنی کوچه نوید پلاک ۱۱ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد xxxxxx سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بابت ۳۵ ٪ سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx/xxx۷۰ مورخ ۱۶/۱۱/۹۵ بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی جنوبی واریز و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای پوریا جامه بزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر شمسی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر محبعلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک پوریا جامه بزرگ (به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و امیر محبعلی نژاد (به سمت نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از آقایان علی اکبر شمسی پور به سمت عضو اصلی هیئت مدیره یا پوریا جامه بزرگ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا امیر محبعلی نژاد به سمت و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای علی زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای اشکان عاشوری اسطلخ جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوآوران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772398
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود تحقق ایده ژاو درتاریخ ۱۱/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تولید رایانه یا لوازم و دستگاههای مرتبط با رایانه از جمله سخت افزار، نرم افزار، شبکه و مدیریت سیستم‌های تحت شبکه و واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده، فعالیت در زمینه سرگرمی‌های رایانه‌ای از قبیل بازی‌های رایانه‌ای و فعالیت‌های مربوط به سرگرمی پس از کسب مجوز‌های لازم از سازمان‌ها و ارگان‌های ذیصلاح، واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده، فعالیت در زمینه طراحی و اجرای سیستم‌های هوشمند ایمنی، سخت افزاری و نرم افزاری و فروش محصولات تولید شده در صورت کسب استانداردها و مجوز‌های مربوطه، اقدام به واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده، نظارت بر طرح‌های انفورماتیکی و شبکه‌های داده (اجرا و پشتیبانی)، و خدمات رسانی به مراکز داده، واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده، هرگونه فعالیت از جمله ساخت سخت افزار و ارائه نرم افزار جهت هوشمند سازی وسایل و ادوات مربوط به محیط زیست، که در نتیجه آن باعث کاهش آلودگی زیست محیطی شده یا آهنگ آلودگی محیط ریست را کاهش بخشد، واردات کالا و خدمات مورد نیاز و صادرات محصولات تولید شده (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان سپهبد قرنی، کوچه نوید، پلاک ۱۱، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای پوریا جامه بزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای امیر محبعلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک آقای امیر محبعلی نژاد به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای پوریا جامه بزرگ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت همچنین اوارق عادی و اداری به امضای هر یک اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات