محمدنبی داهی

محمدنبی داهی

کد ملی 489957xxxx
گراف ارتباطات
45
شرکت‌ها
139
آگهی‌ها

شرکت های محمدنبی داهی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدنبی داهی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مهندسی معدنی نوآوران مس تهران
مهندسی معدنی نوآوران مس تهران
بازرس علی‌البدل
نانو تجارت خاورمیانه
نانو تجارت خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
ماتریس خاورمیانه
ماتریس خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
کتیبه خاورمیانه
کتیبه خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی
خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیرآهنی
بازرس علی‌البدل
صنعتی نوید زر شیمی
صنعتی نوید زر شیمی
بازرس علی‌البدل
الیاف صنعتی مروارید
الیاف صنعتی مروارید
بازرس علی‌البدل
صادرفر
صادرفر
بازرس علی‌البدل
معادن مس چهار گنبد کرمان
معادن مس چهار گنبد کرمان
خدمات ماشین آلات معدنی
خدمات ماشین آلات معدنی
بازرس اصلی
بنتونیت کویر
بنتونیت کویر
بازرس علی‌البدل
معدنکاری اولنگ
معدنکاری اولنگ
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
بازرس علی‌البدل
ندای رهاوی
ندای رهاوی
بازرس علی‌البدل
سیمان سفید اسپندار سبزوار
سیمان سفید اسپندار سبزوار
بازرس علی‌البدل
سلسله آلپ
سلسله آلپ
بازرس علی‌البدل
آلفا صنعت البرز
آلفا صنعت البرز
بازرس علی‌البدل
فنی و مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو
فنی و مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو
بازرس علی‌البدل
سمند ریل
سمند ریل
بازرس علی‌البدل
سلسله همگام
سلسله همگام
بازرس علی‌البدل
معدنی وصنعتی سوراوجین عقیق
معدنی وصنعتی سوراوجین عقیق
بازرس علی‌البدل
ارفع سازان کرمان
ارفع سازان کرمان
تجهیزات صنایع و معادن میمند ایرانیان
تجهیزات صنایع و معادن میمند ایرانیان
بازرس علی‌البدل
گسترش تجارت پارس سبا
گسترش تجارت پارس سبا
بازرس علی‌البدل
صنایع سیمان کیاسر
صنایع سیمان کیاسر
بازرس علی‌البدل
تولیدی معدنی مدوار
تولیدی معدنی مدوار
معدنی آهن آجین
معدنی آهن آجین
علم و صنعت کیان
علم و صنعت کیان
بازرس اصلی
مهندسی وفن آوری پت ریس
مهندسی وفن آوری پت ریس
بازرس علی‌البدل
تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران
بازرس علی‌البدل
صنایع شیمیائی پایون
صنایع شیمیائی پایون
بازرس علی‌البدل
فنی مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو
فنی مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو
بازرس علی‌البدل
مشاوران مدیریت مالی اعتبار
مشاوران مدیریت مالی اعتبار
بازرس علی‌البدل
حمل و نقل سمند ترابر بین الملل
حمل و نقل سمند ترابر بین الملل
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
معدنی مهر آجین
معدنی مهر آجین
بازرس علی‌البدل
توسعه صنعت لاوان
توسعه صنعت لاوان
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
بازرس علی‌البدل
بازرس علی‌البدل
ارزش آفرین اطلس
ارزش آفرین اطلس
بازرس علی‌البدل
صنعتی و معدنی تلاشگران مس نوید
صنعتی و معدنی تلاشگران مس نوید
بازرس علی‌البدل
حکیم مس
حکیم مس
بازرس علی‌البدل
اب و فاضلاب استان خوزستان
اب و فاضلاب استان خوزستان
بازرس علی‌البدل
توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک
توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14919099
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1064 و شناسه ملی 10100121718
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1398 و به موجب مجوز شماره 235334/98 مورخ 04/08/1398 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نبی داهی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ 18000000 ریال افزایش داد، اقای حسین سیادت خو با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ 18000000 ریال افزایش داد، آقای سعید سینای مهربانی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ 10000000 ریال افزایش داد، آقای سعید تیمورنژاد با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ 4000000 ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ 40000000 ریال به مبلغ 50000000 ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد: محمد نبی داهی به شماره ملی 4899578113 دارنده مبلغ 18000000 ریال سهم الشرکه حسین سیادت خو به شماره ملی 0039551377 دارنده مبلغ 18000000 ریال سهم الشرکه سعید سینایی مهربانی به شماره ملی 0050628291دارنده مبلغ10000000 ریال سهم الشرکه سعید تیمورنژاد به شماره ملی 0062502972 دارنده مبلغ4000000 ریال سهم الشرکه پ980906162417677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213125
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۱۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ممیز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای محمد نبی داهی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665577
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۹/۰۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب مجمع شرکا رسید. امضاء اسناد و اوراق بهادار، چک‌ها و سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه تعیین گردید. سعید سینائی مهربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین سیادت خو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664683
آگهی تغییرات شرکت اب و فاضلاب استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۷۳۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۱ تصویب گردید. موسسه خدمات حسابرسی و مدیریت ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272594
آگهی تغییرات شرکت اب و فاضلاب استان خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۷۳۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ شامل ترازنامه و صورتهای سود وزیان و جریان وجوه نقد وصورت تغییرات در وضعیت مالی مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ممیز باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی محمد نبی داهی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074898
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۵ مورخ ۲۹/ ۶/ xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تیمورنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx xxx ۱ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت آقای محمدنبی داهی ش م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx xxx ۳ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد، آقای حسین سیادت خو ش م xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx xxx ۳ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxx xxx ۱۵ ریال افزایش داد، آقای سعید سینایی مهربانی ش م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه سرمایه خود را به مبلغ xxx xxx ۸ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx xxx ۳۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح فوق میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751387
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد و آقای حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ افزایش داد و آقای سعید سینایی مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه موسسه مبلغ از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: محمد نبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰۰ حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰۰ سعید سینایی مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422139
آگهی تغییرات شرکت حكيم مس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۱۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کرمان امروز بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ اعضا ء هیئت مدیره بشرح زیر بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری به نمایندگی آقای سیدحمید موسوی به کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت همگامان مس به نمایندگی آقای احمد صائمی راد به کدملی xxxxxxxxx۸ تعاونی اعتبار پیشرو به نمایندگی آقای داریوش ضیایی پور به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای ذبیح اله محمودی به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای محمد سلیم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399603
آگهی تغییرات شرکت علم و صنعت کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۷۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۱۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی بهxxx۳ بتصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸تهران بنمایندگی آقای محمد نبی داهی به بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم ربیعی فر بشماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137526
آگهی تغییرات شرکت الیاف صنعتی مرواریدسهامی خاص به‌شماره‌ثبت۱۳۸۷۶۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۱۸۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال ۳۰/۹/۹۳تصویب شد موسسه حسابرسی ممیزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و اقای محمد نبی داهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدندروزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتاب گردیدند آقای حمید مطهری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم نوری السادات مطهری اصل به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صادر فر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹به سمت عضو هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130497
آگهی تغییرات شرکت خدمات ماشین آلات معدنی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۲۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند عزت اله قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۴ محمد میرزائی بصری به کدملی xxxxxxxxx۴ عباس برگ ریزان به کدملی xxxxxxxxx۵ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418094
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت پارس سبا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۵۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۳ بتصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد نبی داهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1746819
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی گیلان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۴۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳و تاییدیه شماره xxx۶۶/۴۱ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تا تاریخ ۲۵/۴/۹۵ انتخاب شدند: شرکت مهندسین مشاور آبیاران زبده شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای محمد عیسی چیتی به کدملی xxxxxxxxx۴و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای مهران محمد حسن زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گوهرود گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای فیروز مرزبانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755623
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720192
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت لاوان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۳۶۳۵۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۹۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و اقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715492
آگهی تغییرات شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب شهرتهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۵۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر تعیین گردیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ را بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۲تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713056
آگهی تغییرات شرکت کتیبه خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۴/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال مالیxxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای قاسم تقی زاده خامسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم خدیجه باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای میرفاضل علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708487
آگهی تغییرات شرکت نانو تجارت خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۶۹۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۶۳۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن خروشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میثم خروشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهسا ثاقب طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور با دو امضاء از امضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702263
آگهی تغییرات شرکت سلسله همگام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۳۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدن روزنامه کثیرالانتشار ابراراقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699044
آگهی تغییرات شرکت ماتریس خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۱۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای علیرضا خروشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رسول باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم صدیقه رباطی فیروزه چی به شماره ملیxxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697168
آگهی تغییرات شرکت معدنی وصنعتی سوراوجین عقیق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۰۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز ش ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی ش ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۳ انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675462
آگهی تغییرات شرکت معدنی مهر آجین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. ۳ ـ ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666729
آگهی تغییرات شرکت آلفا صنعت البرز شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۷۱۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامة و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس ش م xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای محسن علامیر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت گروه مجتمع صنعتی فناوران صنعت بردسیر ش م xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای علی زین العابدین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عبدالاحد رستم نژاد نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653303
آگهی تغییرات شرکت شرکت صادرفر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678163
آگهی تغییرات شرکت معدنکاری اولنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۷۱۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شد.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و استقامت و نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626160
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی پایون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۲۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد ـموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیر الانتشار ابراراقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626259
آگهی تغییرات شرکت مشاوران مدیریت مالی اعتبار شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۸۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وعملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماهxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـروزنامه کثیر الانتشار ابراراقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614311
آگهی تغییرات شرکت صنعتی نوید زر شیمی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۶۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ممیز ش.م xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی ک.م xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صادر فر ش.م xxxxxxxxx۶۹ و شرکت فرش سهند ش.م xxxxxxxxx۰۵ و شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری بهار غرب ش.م xxxxxxxxx۴۹ و آقای غلامحسین مطهری ک.م xxxxxxxxx۱ و آقای سید یعقوب شیر سوار ک.م xxxxxxxxx۶.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575484
آگهی تغییرات شرکت ندای رهاوی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۹۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان وعملکردسال xxx۲ موردتصویب قرارگرفت. شرکت معدنی آهن آجین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و ماشاالله شریف کد ملی xxxxxxxxx۶۳ و محمود قدسی کد ملی xxxxxxxxx۱ و علی اشرف سالم کد ملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم صفر لو کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و قدرت الله امین زاده جزی کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسین علی پور ساروی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی کد ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های سال xxx۳شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570478
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران رسمی بشماره xxx۴۴/۹۳ مورخ ۵/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدنبی داهی ک م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش دادو آقای حسین سیادت خو ک م xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد و آقای سعید سینایی مهربانی ک م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را بهxxxxxx۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx xxx ۱۰ ریال به مبلغ xxx xxx ۲۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا بشرح ذیل است محمدنبی داهی xxxxxx۰ ریال ـ حسین سیادت خو xxxxxx۰ ریال ـ سعید سینایی مهربانی xxxxxx۰ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570481
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران رسمی بشماره xxx۷۰/۹۳ مورخ ۱/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدنبی داهی ک م xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل و آقای حسین سیادت خو ک م xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای سعید سینایی مهربانی ک م xxxxxxxxx۱بعنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء اسناد و اوراق بهادار،چک ها و سفته ها،بروات،قرارداد ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر موسسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1562533
آگهی تصمیمات شرکت معدنی آهن آجین سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ و به تصویب رسید:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی راهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542208
آگهی تغییرات شرکت سمند ریل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592785
آگهی تغییرات شرکت ارفع سازان کرمان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۰۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۲ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای محمد نبی داهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ممیز بعنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کرمان امروز بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523313
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیراهنی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1517572
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمند ترابر بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۳۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۲/۱۴ و مجوز شماره ۱۱/xxx۴ مورخ ۹۳/۳/۲۴اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509207
آگهی تغییرات شرکت بنتونیت کویر سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۲۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۲۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز ش.م xxxxxxxxx۱۸ به سمت اصلی و آقای محمد نبی داهی ک.م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1434715
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمند ترابر بین الملل شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۰۸۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۳۱۹۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ و مجوز شماره xxx۲۹/۱۱ مورخ ۲۶/۱۲/۹۲ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383263
آگهی تغییرات شرکت سلسله همگام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۳/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۸ بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360702
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات صنایع و معادن میمند ایرانیان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۶۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۶۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277486
آگهی تغییرات شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۰۸۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی عام شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۸ بنمایندگی آقای علی شریف آبادی عسکری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ارفع سازان کرمان سهامی خاص بشماره ثبت: xxx۲ و شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی آقای سید ابوتراب حسینی بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ و شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیرآهنی مفرغ ساز (نیپک) سهامی خاص بشماره ثبت: xxx۸ و شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۱ بنمایندگی آقای داریوش پاشائی فام بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268501
آگهی تغییرات شرکت مشاوران مدیریت مالی اعتبار سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۷۸۴۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۹۲۶۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱بتصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بعنوان بازرس اصلی به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸و آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268499
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی پایون شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۰۰۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۲۶۳۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای مالی و عملکرد سال مالی منتهی به۲۹اسفند ماهxxx۱مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز باشناسه ملیxxxxxxxxx۱۸به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار اقتصادی برای نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266767
آگهی تغییرات شرکت آلفا صنعت البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251898
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت پارس سبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۰/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و محمد نبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241804
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۶۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تراز و حساب سود و زیان سال مالی مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236695
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیائی پایون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۲۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و عملکرد سال مالیxxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203059
آگهی تغییرات شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۵۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۱۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی ممیز به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203220
آگهی تغییرات شرکت نانو تجارت خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۶۹۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۳۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203221
آگهی تغییرات شرکت ماتریس خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۱۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۷۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره کد اقتصادی xxxxxxxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200652
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و فن اوری پت ریس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بعنوان بازرس اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی xxx۱ به تصویب رسید
پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی مروارید سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۸۷۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۱۸۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل:
خانم نوری السادات مطهری اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مرضیه مطهری اصل بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حیدری به نمایندگی از شرکت صادر فر بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نبی داهی ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد..
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181333
آگهی تغییرات شرکت ندای رهاوی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۵۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۹۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدنبی داهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178859
آگهی تغییرات شرکت علم و صنعت کیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۷۱۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۱۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و مریم ربیعی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152625
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۰۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ و شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند xxxxxxxxx۴۲ و ایرج افضلی xxxxxxxxx۳ و سید رضا سجادیان xxxxxxxxx۶ و حمیدرضا معصومی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136953
آگهی تصمیمات و تغییرات شرکت معدنی آهن آجین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۷۶۰۲
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات و تغییرات زیر حاصل شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی های و تصمیمات شرکت انتخاب شد.
۴ـ آقایان عزت اله قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره ـ غلامرضا حمیدی انارکی با کدملی xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره ـ حمیدرضا امیریان به کدملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، علی شیرزاد یکتاپرست به کدملی xxxxxx۸۲ عضو هیئت مدیره و قائم مقام ماشاءاله شریف به کدملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره ـ محمود قدسی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ عضو علی البدل بهبود بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شده اند که کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره اعم از اصلی و علی البدل و در هر صورت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک بهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142202
آگهی تغییرات شرکت سمند ریل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۱۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ برای یک سال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127375
آگهی تغییرات شرکت بنتونیت کویر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۸۶۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز ش ملی xxxxxxxxx۱۸ بازرس اصلی و محمدنبی داهی ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند:
شرکت ندای رهاوی به ش ملی xxxxxxxxx۳۹ (س خاص)
شرکت باریت فلات ایران ش ملی xxxxxxxxx۴۳ (س عام)
شرکت منیزیت ایران به ش ملی با مسولیت (xxxxxxxxx۱۴ محدود)
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128000
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی مدوار سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۶۹ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۴۰۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۲/۹۱
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورت های مالی سال ۳۰/۱۰/۹۱.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز و آقای محمد نبی داهی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094265
آگهی تغییرات شرکت معدنکاری اولنگ سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۷۱۳۶
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی مورخه ۱۱/۳/۹۲ و ۹/۳/۹۲ و ۱۷/۱/۹۲
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۱.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بسمت بازرس اصلی و محمد نبی داهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و استقامت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
۴ـ محمد اسفندیار با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و کیارش مهرانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آرمان مس اندیشان و عطا اله شریفیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ و احمد احمدی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و علی سلاجقه با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085461
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نوید زرشیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۶۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085465
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ماشین آلات معدنی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۴۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085424
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۰۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش م xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090989
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید اسپندار سبزوار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۹۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۵۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فریبرز مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای پییرفرانسوا هسلر و شرکت سیمان اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۲ با نمایندگی آقای علی نجفی تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026759
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت پارس سبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030953
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان کیاسر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۳۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سیمان اکباتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سیمان آرتا اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سیمان کویر کاشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۱ پییر فرانسواهسلر بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز مقیمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا حجازی راد به ش ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل و ولی اله لطفیان به ش ملی xxxxxxxxx۲ و علی نجفی به ش م xxxxxxxxx۵ و علی امینی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972302
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات صنایع و معادن میمند ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۶۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "کیهان" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۴/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893616
آگهی تصمیمات شرکت سلسله همگام سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۳۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۵۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابری و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858160
آگهی تصمیمات شرکت سمند ریل سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۱۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896716
آگهی تصمیمات شرکت معدنی صنعتی سورا وجین عقیق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۰۸۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش م xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10151936
آگهی تصمیمات شرکت معدنی صنعتی سورا وجین عقیق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۰۸۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش م xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746487
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10275015
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10419938
آگهی تغییرات شرکت آلفا صنعت البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۱۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742017
آگهی تغییرات شرکت آلفا صنعت البرز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۱۰۷۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۰۱۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 943557
آگهی تغییرات شرکت ارفع سازان کرمان (سهامی خاص) به ‌شماره ثبت ۶۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۳۰/۱۰/۹۰
۲ـ موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای محمد بنی داهی با کد ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721528
آگهی تصمیمات شرکت ندای رهاوی سهامی خاصثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۵۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۹۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ماشاءالله شریف به کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمود قدسی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و علی اشرف سالم به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی و ابراهیم صفرلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ ماشاءاله شریف بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و محمود قدسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره اعم از اصلی و علی البدل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738259
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید اسپندار سبزوار (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۹۶۹۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۵۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739362
آگهی تغییرات شرکت سلسله آلپ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۲۱۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۲۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابراراقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9734708
آگهی تصمیمات شرکت ندای رهاوی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۵۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۹۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. ماشاءالله شریف به کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمود قدسی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و علی اشرف‌سالم به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی و ابراهیم صفرلو به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی‌البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ ماشاءاله شریف بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و محمود قدسی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668636
آگهی تصمیمات شرکت ساماندهیصنایع و مشاغل شهرسهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۷۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651968
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ماشین‌ آلات معدنی سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۴۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمد نبی داهی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عزت اله قاسمی به کدملیxxxxxxxxx۴ و محمد میرزائی بصیری به کدملیxxxxxxxxx۴ و عباس برگ ریزان به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ عزت اله قاسمی بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس برگ ریزان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651970
آگهی تصمیمات شرکت بنتونیت کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۲۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و محمد نبی داهی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثـیرالانـتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9978333
آگهی تصمیمات شرکت بنتونیت کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۲۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و محمد نبی داهی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثـیرالانـتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521363
آگهی تصمیمات شرکت الیاف صنعتی مروارید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۸۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۴۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ممیز به ش ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین مطهری به ک م xxxxxxxxx۱ و نوری السادات مطهری اصل به ک م xxxxxxxxx۹ و محمد حیدری به ک م xxxxxxxxx۷ و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ غلامحسین مطهری به سمت رئیس هیئت مدیره و نورالسادات مطهری اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645592
آگهی تصمیمات شرکت صادرفر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین مطهری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید مطهری اصل به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر حمیدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و نوری السادات مطهری اصل به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مرضیه مطهری اصل به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921677
آگهی تصمیمات شرکت صادرفر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین مطهری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حمید مطهری‌اصل به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر حمیدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و نوری‌السادات مطهری‌اصل به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مرضیه مطهری‌اصل به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از ۵ نفر اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660601
آگهی تغییرات شرکت معدنکاری اولنگ سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۷۱۳۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نقل انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.
۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز با شناسه xxxxxxxxx۱۸ و با آقای محمد بنی داهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه دنیای اقتصاد و استقامت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 631926
آگهی تصمیمات شرکت الیاف صنعتی مروارید سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۸۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۴۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ممیز به ش ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین مطهری به ک م xxxxxxxxx۱ و نوری السادات مطهری اصل به ک م xxxxxxxxx۹ و محمد حیدری به ک م xxxxxxxxx۷ و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۱ غلامحسین مطهری به سمت رئیس هیئت مدیره و نورالسادات مطهری اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626718
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نوید زر شیمی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۶۳۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمد نبی داهی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صادر فر به ش م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی یزدان احمدی روزبهانی به ش م xxxxxxxxx۹ شرکت فرش سهند به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی محمدباقر فریدی به ش م xxxxxxxxx۵ بازرگانی و سرمایه گذاری بهار غرب به ش م xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی علی اصغر حمیدی به ش م xxxxxxxxx۳ غلامحسین مطهری به ش م xxxxxxxxx۱ سیدیعقوب شیرسوار به ش م xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ غلامحسین مطهری به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر حمیدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدباقر فریدی و سیدیعقوب شیرسوار و یزان احمدی روزبهانی به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622894
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالباسط محققی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ ـ مجتبی حسنی جم به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ ـ سعید صادقی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ ـ مجتبی حسنی جم به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید صادقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالباسط محققی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616439
آگهی تغییرات شرکت نانو تجارت خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۶۹۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۳۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۱/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی رضا خروشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای میثم خروشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای محسن خروشی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۲۱/۲/۹۳.
در تاریخ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616440
آگهی تغییرات شرکت ماتریس خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۱۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۷۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۹/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای قاسم تقی زاده خامسی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا خروشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و خانم صدیقه رباطی فیروزه چی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم خدیجه باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۱۹/۲/۹۳.
در تاریخ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616441
آگهی تغییرات شرکت کتیبه خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۷۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۸/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای قاسم تقی زاده خامسی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم خدیجه باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حسین تقی زاده خامسی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۱۸/۲/۹۳.
در تاریخ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649594
آگهی تغییرات شرکت معادن مس چهار گنبد سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۲۰۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه ۱/۹/۹۰ و ۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ نقل انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.
۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز و آقای محمد نبی داهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه محلی استقامت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ آقای احمد احمدی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9975878
آگهی تغییرات شرکت معادن مس چهار گنبد سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۲۰۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه ۱/۹/۹۰ و ۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ نقل انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.

۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز و آقای محمد نبی داهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه محلی استقامت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵ـ آقای احمد احمدی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570678
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۸۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۳۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنقی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی علی شریفآبادیعسگری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ارفع سازمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایدگی سید ابوتراب حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مهندسی و ساخت فنآوری صنایع غیرآهنی مفرغ سازنیپک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی عیناله عربیمقدم به کدملی xxxxxxxxx۹ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۱ علی شریفآبادیعسکری بسمت رئیس هیئت مدیره، سید ابوتراب حسینی به سمت نایب رئیس و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و متغییر یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9803576
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۰۸۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۳۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنقی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه?گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی علی شریف?آبادی?عسگری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ارفع سازمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایدگی سید ابوتراب حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مهندسی و ساخت فن?آوری صنایع غیرآهنی مفرغ سازنیپک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی عین?اله عربی?مقدم به کدملی xxxxxxxxx۹ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۱ علی شریف?آبادی?عسکری بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سید ابوتراب حسینی به سمت نایب رئیس و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و متغییر یکی از اعضای هیئت?مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286641
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ سعید سینایی مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۱ حسین سیادت خو به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید سینایی مهربانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدنبی داهی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9908797
آگهی تصمیمات شرکت مشاوران مدیریت مالی اعتبار سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۸۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۹۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۸/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263890
آگهی تغییرات شرکت سلسله آلپ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۲۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار اقتصادی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10522792
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و فن آوری پتریس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۳۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۰۶۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمد نبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۰ که در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سلسه همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی محمدرضا مصدق به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، سلسله آلپ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی مهدی نبی ئی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت مشاوران مدیریت مالی اعتبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی محمدرضا مرادی زارع به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9810134
آگهی تصمیمات شرکت صادر فر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۵۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی محمد نبی‌داهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10353422
آگهی تصمیمات شرکت بنتونیت کویر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۶۲۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۷۲۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ندای رهاوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت باریت فلات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت منیزیت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ ماشاءاله شریف به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ندای رهاوی و حمید قربانی مقدم به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت منیزیت ایران و کاظم زمانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت باریت فلات ایران که ماشاءاله شریف به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید قربانی مقدم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شعبانعلی ابراهیمی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10341642
آگهی تصمیمات شرکت سلسله همگام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۵۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917121
آگهی تصمیمات شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرسهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷۲۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۷۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمد بنی‌داهی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9598189
آگهی تغییرات شرکت کتیبه خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۱۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره xxxxxx مورخ ۲۵/۱/۹۰ بانک ملت شعبه محمودیه مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10512261
آگهی تغییرات شرکت سلسله آلپ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۲۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار اقتصادی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10254007
آگهی تأسیس شرکت سیمان سفید اسپندار سبزوار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۸/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان صنایع جنبی وابسته به آن تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک خاک رس سنگ گچ سنگ آهن و سیلیس پس از اخذ مجوزهای لازم مشارکت در شرکتهای دولتی و خصوصی در راستای اهداف شرکت انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی و تولیدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (صادرات و واردات) منجمله صدور خدمات فنی و مهندسی و نیز صدور کالاهای تولیدی کارخانجات سیمان شرکتهایی که به نحوی از انحنا در آنها سهیم بوده و یا مشارکت داشته_باشد به خارج از کشور به طور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی و خدماتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران خ شهید کلاهدوز پلاک xxx طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۱. xxx ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۴۵. xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۱ مورخ ۲۷/۷/xxx۹ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه چهار راه دیباجی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار سهامی خاص به شماره xxxxxx با نمایندگی آقای پیپر فرانسواز هسلر به سمت رئیس هیئت مدیره، ۲ ۵ آقای فریبرز مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت سیمان اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۲ با نمایندگی آقای علی نجفی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای روزبه شیخها به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چک بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود سایر مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و یا رییس هیئت مدیره انجام خواهد_شد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محمد نبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629171
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۸۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۱۸۱۸۴۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین مطهری به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صادرفر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ و مینا مطهری‌اصل به کدملیxxxxxxxxx۴ و مرضیه مطهری‌اصل به کدملیxxxxxxxxx۶ و نوری‌السادات مطهری‌اصل به کدملیxxxxxxxxx۹ و حسین اتفاق به کدملیxxxxxxxxx۴.‌ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۴/۹۰ غلامحسین مطهری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مینا مطهری‌اصل به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین اتفاق بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637388
آگهی تاسیس شرکت مروارید خردمندان اطلس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری در امور اقتصادی اعم از تولیدی صنعتی تجاری کشاورزی خدماتی پیمانکاری انبوه‌سازی ساخت و نظایر آن و مبادرت به عملیات مربوطه خرید و واردات و تامین هرگونه کالا مصالح مواد اولیه و ماشین‌‌آلات مرتبط با عملیات فوق فروش و صادرات محصولات مصنوعات و خدمات حاصل از موارد فوق خرید و فروش هرگونه کالای مجاز بازرگانی همچنین تاسیس تکمیل توسعه نظارت فنی و اداره در ساخت انواع ابنیه و تاسیسات سرمایه‌گذاری مشارکت همکاری و تبادل اطلاعات عملی و فنی و مهندسی و بازرگانی مجاز با سایر شرکتها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و واجد صلاحیت فنی و اقتصادی به موجب انعقاد قرارداد فی‌مابین با رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب ایجاد و تاسیس شرکتهای فرعی و شعب و نمایندگی‌ها در داخل و خارج از کشور و نیز خریداری سهام شرکتهای دیگر برای شرکت اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور برای مقاصد و عملیات شرکت انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدمات فنی و مشاوره‌ای با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در حدود مسئولیتها و وظایف هر یک انجام هرگونه فعالیت و عملیات مجاز که با موضوعات صدرالاشاره مرتبط باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان پاسداران قبل از میدان نوبنیاد بهارستان دهم پلاک ۵ ـ کد پستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد بیست هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۱ مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ نزد بانک ملت شعبه استاد مطهری پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حبیب‌اله بوربورحسین‌بیگی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۸۴ با نمایندگی اقای فرهاد روزخوش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد نجات به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ شرکت بهسازان ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مرتضی مقدسیان به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت ساختمانی بانک ملت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید مهدی مقدسی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای حبیب زاده‌دباغ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710834
آگهی تغییرات شرکت نانو تجارت خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۶۹۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۳۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره ۴۵/xxx۹ مورخ ۲۴/۱/۹۰ بانک ملت شعبه میدان چیذر مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10739160
آگهی تصمیمات شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۷۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766839
آگهی تغییرات شرکت ماتریس خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۱۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx/xxx/۱ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره xxx۷ ـ ۷۵ مورخ ۲۷/۱/۹۰ بانک ملت شعبه محمودیه مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775653
آگهی تصمیمات شرکت سلسله همگام سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۳۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۷۵۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابری و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10776121
آگهی تغییرات شرکت نانو تجارت خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۶۹۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۳۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۱/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی‌رضا خروشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای میثم خروشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای محسن خروشی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۲۱/۲/۹۳.

در تاریخ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10779661
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید اسپندار سبزوار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۶۹۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۵۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۰۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10867373
آگهی تغییرات شرکت کتیبه خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۷۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۸/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای قاسم تقی‌زاده‌خامسی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم خدیجه باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حسین تقی‌زاده‌خامسی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۱۸/۲/۹۳.

در تاریخ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933178
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان کیاسر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۳۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۹۳۶۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمد نبی‌داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری سیمان اسپندار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۳ ـ موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت سیمان اکباتان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ شرکت سیمان آرتا اردبیل به کدملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت سیمان کویر کاشان به کدملی xxxxxxxxx۸۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ پپیرا فرانسوا هسلر به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان اسپندار به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فریبرز مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان آرتا اردبیل به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و اباذر غفاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و ولی‌اله لطفیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه و علی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان کویر کاشان و علی امینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سیمان اکباتان بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۳ ـ ۹ از ماده ۴۰ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10938540
آگهی تغییرات شرکت سیمان سفید اسپندار سبزوار (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۹۶۹۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۹۵۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041980
آگهی تغییرات شرکت معدنکاری اولنگ سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۷۱۳۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ نقل انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.

۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز با شناسه xxxxxxxxx۱۸ و با آقای محمد بنی داهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه دنیای اقتصاد و استقامت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11103821
آگهی تغییرات شرکت سلسله آلپ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۸۲۱۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۲۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابراراقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153858
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شمیایی پایون سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۲۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۶/۹۰واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمد بنی‌داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11178050
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالباسط محققی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ ـ مجتبی حسنی‌جم به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ ـ سعید صادقی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فنی مهندسی و خدماتی همگامان مس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ ـ مجتبی حسنی‌جم به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سعید صادقی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالباسط محققی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204108
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ماشین‌ آلات معدنی سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۴۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. محمد نبی ‌داهی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عزت‌اله قاسمی به کدملیxxxxxxxxx۴ و محمد میرزائی‌بصیری به کدملیxxxxxxxxx۴ و عباس برگ‌ریزان به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ عزت‌اله قاسمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس برگ‌ریزان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا با امضاء دونفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11267697
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی پایون سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۰۲۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۲۶۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کد ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ضمنا باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۹ اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11303901
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۶۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش‌ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11420938
آگهی تصمیمات شرکت ندای رهاوی سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۵۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۹۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمد نبی‌داهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486630
آگهی تغییرات شرکت ارفع سازان کرمان (سهامی خاص) به ‌شماره ثبت ۶۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ قرائت گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۳۰/۱۰/۹۰

۲ـ موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای محمد بنی‌داهی با کد ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11537843
آگهی تصمیمات شرکت سمند ریل سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۱۸۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۸۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11548614
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی تلاشگران مس نوید سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۸۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد رنجبرکبوترخانی و آقای محمد کریمی‌روامهران‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه سهامی‌عام به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای حسن باقری‌دهنوئی تا تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱.

در تاریخ۱۱/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11584628
آگهی تصمیمات شرکت خدمات ماشین آلات معدنی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۴۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. محمدنبی داهی به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدات ممیز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11645959
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۶۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11695849
آگهی تغییرات شرکت ماتریس خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۱۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۷۹۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدنبی داهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۹/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای قاسم تقی‌زاده‌خامسی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا خروشی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و خانم صدیقه رباطی‌فیروزه‌چی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و خانم خدیجه باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۱۹/۲/۹۳.

در تاریخ۲۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791690
آگهی تغییرات شرکت آلفا صنعت البرز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۱۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نبی‌داهی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814634
آگهی تصمیمات شرکت سورا وجین عقیق سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۰۸۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ـ ایرج افضلی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ سیدرضا سجادیان به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ حمیدرضا معصومی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ عزت‌اله قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا حمیدی‌انارکی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا معصومی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11820740
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۸۶۷۱و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۳۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمدنبی داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی علی شریف‌آبادی‌عسکری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ارفع سازان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی سیدابوتراب حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیرآهنی مفرغ‌ساز نیپک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی عین‌اله عربی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۹

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11830589
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نوید زرشیمی سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۵۶۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و محمد نبی‌داهی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11920781
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی نوید زر شیمی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۶۳۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۰۶۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به ش ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمد نبی‌داهی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صادر فر به ش م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی یزدان احمدی‌روزبهانی به ش م xxxxxxxxx۹ شرکت فرش سهند به ش م xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی محمدباقر فریدی به ش م xxxxxxxxx۵ بازرگانی و سرمایه گذاری بهار غرب به ش م xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی علی‌اصغر حمیدی به ش م xxxxxxxxx۳ غلامحسین مطهری به ش م xxxxxxxxx۱ سیدیعقوب شیرسوار به ش م xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ غلامحسین مطهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر حمیدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدباقر فریدی و سیدیعقوب شیرسوار و یزان‌ احمدی‌روزبهانی به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات