مجید کشور پژوه لنگرودی

آقای مجید کشور پژوه لنگرودی

کد ملی 483963xxxx
گراف ارتباطات
37
شرکت‌ها
61
آگهی‌ها

شرکت های مجید کشور پژوه لنگرودی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مجید کشور پژوه لنگرودی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
زرگوشت تهران
زرگوشت تهران
بازرس علی‌البدل
آژندا مجد
آژندا مجد
بازرس علی‌البدل
سازه و ساختمان ایرانیان
سازه و ساختمان ایرانیان
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
شیر پاستوریزه پگاه گیلان
شیر پاستوریزه پگاه گیلان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی شراکت
حسابرسی شراکت
نایب رییس هییت مدیره
تجارت حامی الکترونیک ایرانیان
تجارت حامی الکترونیک ایرانیان
بازرس علی‌البدل
همگام خانه روز آریانا
همگام خانه روز آریانا
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس
کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس
بازرس علی‌البدل
فروش خودرو ایرانیان
فروش خودرو ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه
کارکنان پتروشیمی شازند
کارکنان پتروشیمی شازند
بازرس علی‌البدل
پترو کاران
پترو کاران
بازرس علی‌البدل
خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان
خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
بازرس علی‌البدل
خاص کارکنان ایران خودرو
خاص کارکنان ایران خودرو
بازرس علی‌البدل
بازرگانی پاساد دانا ایرانیان
بازرگانی پاساد دانا ایرانیان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی الوارس
بازرگانی الوارس
بازرس علی‌البدل
اوزان
اوزان
بازرس علی‌البدل
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
لیزینگ ایرانیان
لیزینگ ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تهیه و نشر فرهنگنامه کودرکان و نوجوان
تهیه و نشر فرهنگنامه کودرکان و نوجوان
بازرس علی‌البدل
فرا گستر تجارت ایرانیان
فرا گستر تجارت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
فرایند گستر تامین
فرایند گستر تامین
بازرس علی‌البدل
سیما سلامت تامین ایرانیان
سیما سلامت تامین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
گاز سیز صنعت شرق
گاز سیز صنعت شرق
بازرس علی‌البدل
آذر ارتباط شرق
آذر ارتباط شرق
تحقیقاتی کاوش ملت
تحقیقاتی کاوش ملت
بازرس علی‌البدل
تهیه و نشرفرهنگنامه کودکان و نوجوانان
تهیه و نشرفرهنگنامه کودکان و نوجوانان
بازرس علی‌البدل
مهندسی مسکن و نواحی صنعتی آینده ساز
مهندسی مسکن و نواحی صنعتی آینده ساز
بازرس اصلی
تولیدی صنعتی عقاب افشان
تولیدی صنعتی عقاب افشان
بازرس اصلی
صنایع برق زنگان پارس
صنایع برق زنگان پارس
بازرس علی‌البدل
فن آوران اعتماد راهبر
فن آوران اعتماد راهبر
بازرس علی‌البدل
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
با در آمد ثابت اعتماد ملل
با در آمد ثابت اعتماد ملل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14568669
آگهی تغییرات حسابرسی شراکت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به اسناد صلح به شماره‌های xxxxxx و xxxxxx مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۸ تهران سیروس گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مجید کشورپژوه لنگرودی کد ملی xxxxxxxxx۲ مبلغی از سهم الشرکه خود را مطابق صلحنامه‌های فوق به محمد علی اکباتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم ام البنین خوشنام زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۸ واگذار نمودند در مبلغ سرمایه موسسه تغییری حاصل نگردید اسامی شرکا و دارندگان سهم الشرکه موسسه پس از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح زیرخواهد بود سیروس گوهری کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه مجید کشورپژوه لنگرودی کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمدعلی اکباتانی کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مهسا فرخی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه دوریتا ریحانیان کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه‌ام البنین خوشنام زارع کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197170
آگهی تغییرات شرکت با در آمد ثابت اعتماد ملل صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۹۴۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۷۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶و مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره xxx۴۶,xxx مورخ ۲/۳/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد xxx۰۰ واحد از سهام ممتاز شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ معادل ۲۵% به شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰واگذار گردید. لیست صاحبان سهام ممتاز بعد از نقل و انتقال: موسسه اعتباری ملل به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۳دارنده xxx۰۰ واحد معادل ۷۵% شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا به شماره ثبت xxxxxxوشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰دارنده xxx۰۰ واحد معادل ۲۵% ـ ارکان صندوق عبارتند از: مدیر صندوق: سبدگردان نوین نگر آسیا به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی رامین خدابنده به کدملی xxxxxxxxx۳ مدیر ثبت: کارگزاری ملل پویا به شماره ثبت xxx۵۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی زهرا محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ متولی: سبدگردان هدف به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی عباسعلی حقانی نسب به کدملی xxxxxxxxx۳ حسابرس: موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت xxx۲وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۰به نمایندگی مجید کشورپژوه به کدملی xxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016345
آگهی تغییرات حسابرسی شراکت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۲۳ / ۱۲ / xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۰ / ۰۷ / xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. سیروس گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و غیره بجز قراردادها به امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان به امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه مهر موسسه و امضای قراردادها به امضای دو نفر شرکای عضو هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و امضای اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011875
آگهی تغییرات حسابرسی شراکت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۲۲ / ۱۲ / xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۲۰ / ۱۲ / xxx۶ دفترخانه شماره ۴۸ تهران مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از سهم الشرکه مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به دوریتا ریحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و به موجب سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۲۰ / ۱۲ / xxx۶ دفترخانه شماره ۴۸ تهران از سهم الشرکه محمد علی اکباتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مهسا فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به دوریتا ریحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از نقل و انتقال عبارت است از: سیروس گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمدعلی اکباتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مهسا فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه دوریتا ریحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741948
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۲ / xxx مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای مجیدکشور پژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس به مدت یک سال انتخاب گردید. ارکان صندوق به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری بورسیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای بابک صولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی، شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای محمد رضا امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت ضامن، مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت متولی صندوق. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696912
آگهی تغییرات شرکت فن آوران اعتماد راهبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت خدمات انفورماتیک راهبر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ - شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ - شرکت سامانه‌های رهگیری یکپارچه راهبر سریر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - موسسه حسابرسی هدف همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمدعلی رادمان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای مجید کشور پژوه لنگرودی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12762984
آگهی تغییرات شرکت صنایع برق زنگان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۵۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی آقای عباس هشی دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت، حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای مجید کشور پژوه لنگرودی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیر الانتشار ابرارجهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745734
آگهی تغییراتحسابرسی شراکت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروس گوهری به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجیدکشورپژوه لنگرودی به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند وامضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و غیره بجز قراردادها به امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان به امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و امضای قراردادها با امضای دو نفر شرکای عضو هیئت مدیره و امضای اوراق عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683370
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیات مدیره عبارتند از: آقای هادی اکبری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای عبداله اکبری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای حمید رضا اکبری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وعضوعلی البدل آقای علی اکبری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی خسرو واشقانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12637807
آگهی تغییرات شرکت تهيه ونشرفرهنگنامه كودكان ونوجوانان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۶۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۶۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: نیر السادات بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (عضو اصلی) شهناز خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰(عضو اصلی) اکبر نعمتی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (عضو اصلی) علیرضا میرفخرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (عضو اصلی) محمد تقی عرفانپور به شماره ملی xxxxxxxxx (عضو اصلی) توران میرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (عضو علی البدل) سید جلیل انوریه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (عضو علی البدل) ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ حسابرسی شراکت به شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید کشور پژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542235
آگهی تغییراتحسابرسي شراكت موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۸/۸/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باستناد سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۸/xxx۴ دفتر اسناد رسمی ۴۸ تهرانخانم دوریتا ریحانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به شرح ذیل به آقای محمد علی اکباتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و به خانم مهسا فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به مبلغ xxxxxx۰ ریال واگذار و از موسسه خارج گردید در سرمایه موسسه تغییری حاصل نگردید اسامی شرکا و دارندگان سهم الشرکه موسسه به شرح زیر می باشد: آقای سیروس گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx میلیون ریال سهم الشرکه آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx میلیون ریال سهم الشرکه آقای محمد علی اکباتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده ۶۳ میلیون ریال سهم الشرکه خانم مهسا فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده ۷ میلیون ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480211
آگهی تغییرات شرکت مهندسي مسكن و نواحي صنعتي آينده ساز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۹۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۸۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب. رسید. موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰با نمایندگی آقای مجید کشورپژوه لنگرودی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰با نمایندگی آقای هومن هشی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413313
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی الوارس سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۵۳۱۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770105
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پاساد دانا ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶۸۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۸۲۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698472
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به‌شماره‌ثبت ۱۴۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۱۲ مورخ ۱۳/۵/۹۳ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای محمدنیکفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای سید مهدی جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای محمدرضاانتظاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای جمشید حیدرکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی و آقایان رضا شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. ـ سرمایه شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ریال کاهش یافت. ـ موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636618
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

صورتهای مالی سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت .
مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی ، مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند .
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد .


اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تبریز
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12502676
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۲۰۸ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634796
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۸ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۲۲۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد.
۲ ـ موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569670
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۷۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539052
آگهی تغییرات شرکت سازه و ساختمان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530460
آگهی تغییرات شرکت فروش خودرو ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بازرس اصلی و آقای مجیدکشور پژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498700
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۸۲۹۹۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) مورخه ۲۷/۲/۹۳ و مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخه ۲۷/۲/۹۳ که پس از تائید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شازند در تاریخ ۷/۳/۹۳ به این اداره واصل گردیده است:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تعاونی در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
۲ـ مبلغ سرمایه شرکت تعاونی از xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال افزایش یافت.
۳ـ موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعاونی تعیین شد.
۵ـ اصلاح بندهای ۷ و۱۱ ماده ۲۶ اساسنامه و بندهای ۱و۳ ماده ۴۶ اساسنامه به شرح صورتجلسه ارسالی مورد تصویب قرار گرفت.
۶ـ اساسنامه جدید شرکت تعاونی مشتمل بر ۵۲ ماده و ۲۶ تبصره تدوین و تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
شxxxxxx۴ رئیس ثبت اسناد و املاک شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509458
آگهی تغییرات شرکت پتروکاران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۵۶۴۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال xxx۲ شرکت مورد به تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳، شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت پلیپروپیلن جم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان اعضای هیئتمدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
و همچنین به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخه ۱۶/۰۲/xxx۳، آقای مجید باواخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند به عنوان رئیس هیئتمدیره ـ آقای محمد علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پلیپروپیلن جم به سمت نائبرئیس هیئتمدیره و آقای مرتضی جانبخش به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی شازند به سمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره انتخاب شد.
کلیه تعهدات از قبیل چک، سفته، برات و سایر اوراق بهادار شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از عضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۵ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئتمدیره میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس ثبت اسناد و املاک شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1507699
آگهی تغییرات شرکت گشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس سهامی خاص
به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱_ ترازنامه و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲_ موسسه حسابرس شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان حسابرسی و بازرس اصلی و آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مال منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ انتخاب گردید.
۳_ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۰۴/۰۳/۹۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424635
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی شراکت شماره ثبت ۲۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیروس گوهری کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مجید کشور پژوه لنگرودی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و غیره بجز قراردادها بامضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان بامضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر موسسه و امضای قراردادها بامضای دو نفر شرکای عضو هیئت مدیره و امضای اوراق عادی بامضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر موسسه معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381416
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به شماره ثبت xxx۰۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ـ موضوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موشوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.
ـ مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت سه سال.
ـ مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان نفت و شمس تبریزی، پلاک xxx طبقه ۴
ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است و سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxx/۱۰ میلیون ریال میباشد.
ـ ارکان صندوق:
شرکت کارگزاری بورسیران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای اکبر حامدی میخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر
بانک خاورمیانه (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای جواد جوادی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت ضامن نقدشوندگی
بانک خاورمیانه (سهامی عام) بشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمدتقی احسان زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیر ثبت
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx به نمایندگی آقای خسرو واشقانی فراهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت متولی
موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت xxx۲ به نمایندگی آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت حسابرس برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از بین آقایان محمدرضا امیری، فرهنگ قراگوزلو، جواد جوادی، علی شیخی ده چناری و رضا سلطان زاده به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمدرضا امیری همراه با مهر صندوق معتبر میباشد.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362497
آگهی تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان
در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۲ به شماره ثبتxxx۷۲ به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران, اوراق بهادار با درآمد ثابت, سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال
مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان آفریقا خیابان۲۵ ساختمان۲۹ طبقه هفتم کدپستیxxxxxxxxx۱
سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر می باشد.
نمایندگان ارکان صندوق:
شرکت کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص) به نمایندگی حمیدرضا مهرآور به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان مدیر
بیمه سامان (سهامی عام) به نمایندگی احمدرضا ضرابیه به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان ضامن نقدشوندگی
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به نمایندگی علیرضا شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان متولی
موسسه حسابرسی شراکت به نمایندگی مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان حسابرس
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر آقایان محمود عبداللهی نمین, یوسف علی شریفی و حمیدرضا مهرآور به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای حمیدرضا مهرآور و مهر صندوق معتبر میباشد.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید.
بموجب مجوز شمارهxxxxxx/xxx مورخ۲۳/۹/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200669
آگهی تغییرات شرکت همگام خانه روز آریانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ ـ موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی ش م xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165700
آگهی تغییرات شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۶۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۵۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشورپژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156578
آگهی تغییرات شرکت سازه و ساختمان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشورپژوه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147894
آگهی تغییرات شرکت فروش خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشورپژوه لنگرودی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118716
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده.
۱ـ صورت های مالی و صورت حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ مسئول ثبت شرکت های ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075168
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۲۲۷۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۲/xxx۲ شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس سهامی خاص تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ تصویب شد.
۲ـ موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ انتخاب شدند.
۳ـ شرکت صنایع شیر ایران و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران و شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۵ـ آقای ابراهیم حق جو کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای یعقوب گل نهالی کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف صنایع شیر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد باقر صیاد نژاد کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ـ ۷ـ ۱۳ـ ۱۵ـ ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید.
۸ـ امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ مسئول ثبت شرکت های ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045760
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: به موجب سند صلح حقوق شماره xxxxxx مورخ ۲۶/۱/۹۲ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ۴۸ تهران: سیروس گوهری به ش ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxx/xxx/۵۲ ریال از سهم الشرکه خود را به مجید کشورپژوه لنگرودی به ش ملی xxxxxxxxx۲ و مبلغ xxx/xxx/۴۵ ریال از سهم الشرکه خود را به دوریتا ریحانیان به ش ملی xxxxxxxxx۹ میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش داد. میزان سهم الشرکه شرکاء پس از انتقالات بشرح ذیل میباشد: سیروس گوهری به ش ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه و مجید کشورپژوه لنگرودی به ش ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx/xxx/xxx ریال و محمدعلی اکباتانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx/xxx/۱۷ ریال سهم الشرکه دوریتا ریحانیان به ش ملی xxxxxxxxx۰۹ دارنده xxx/xxx/۵۲ ریال سهم الشرکه پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049179
آگهی تغییرات شرکت همگام خانه روز آریانا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996874
آگهی تغییرات شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۵۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۵۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۸/۰۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فیصل حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای رضا خادم به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای ناصر فاتحی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علی حاجی کاظم لواسانی و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای ابراهیم غلامی تا تاریخ۰۸/۰۹/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فیصل حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا خادم به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر فاتحی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو با نمایندگی آقای ابراهیم غلامی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی کاظم لواسانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فیصل حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و غیره با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یا امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ۱۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715509
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت۲۰۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ سیروس گوهری به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید کشورپژوه لنگرودی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ماده ۲۹ اساسنامه در خصوص سال مالی تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298386
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ سیروس گوهری به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید کشورپژوه لنگرودی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ماده ۲۹ اساسنامه در خصوص سال مالی تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689139
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۴۰‌ـ ۲۴/۱۲/۸۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۵/۲/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۳/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی شراکت بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی ها تعیین شد.
۴ـ آقای احمد جریان به جانشینی آقای علیرضا رجبی به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران باستناد حکم شماره xxx۶ ـ ۲۷/۲/۹۱ به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی هاشمی به نمایندگی از شیر پاستوریزه پگاه تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالمطلب امینیان به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال تا تاریخ ۲۵/۸/۹۱ تعیین گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره باتفاق مدیر مالی با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669939
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۶۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668630
آگهی تصمیمات شرکت سازه و ساختمان ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۷۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547093
آگهي تصميمات شرکت آژند امجد سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۳۱۳۷ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۹۳۵۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878311
آگهی تصمیمات شرکت آژند امجد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۳۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۵۶۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515008

آگهی تصمیمات شرکت زر گوشت
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10074324
آگهی تصمیمات شرکت زر گوشت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۲۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677791
آگهی تصمیمات شرکت اوزان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10015525
آگهی تصمیمات شرکت گسرش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361257
آگهی تصمیمات: شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۵۳۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۰ که درتاریخ ۱۳/۴/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی شرکت شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxx۶/xxx۷۵ آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و شرکت صنایع شیر ایران (س. خ) به شماره ثبت xxx۷۴ بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و کدپستی xxxxxxxxx شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (س. ع) بشماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و کدپستی xxxxxx۹۴ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (س. خ) شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب سپس آقای محمود ولیپور به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ از طرف شیر پاستوریزه پگاه گیلان (س. خ) به عنوان رئیس هیئت مدیره و کمال الدین زاهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد براتی گودرزی کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف صنایع شیر ایران (س. خ) به عنوان مدیرعامل انتخاب و هیئت مدیره به اتفاق آراء از اختیارات خود بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره از یک طرف و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی آقای علی اصلان ولیپور از طرف دیگر با مهر شرکت و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات داخلی و خارجی منفردا با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11168428
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۵۶۲۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید کشور‌پژوه‌لنگرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۳/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10923523
آگهی تصمیمات شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودرکان و نوجوان سهامی عام بشماره ثبت ۶۶۷۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۶۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا میرفخرایی به کد‎ملی xxxxxxxxx۸ ـ یحیی مافی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ نیره بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمدتقی عرفانپور به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محسن باقرزاده‎بیوکی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی و شهناز خانلو به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ احمد منصوری‎طهرانی‎مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ـ

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12023767
آگهی تصمیمات شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۶۶۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۶۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملیxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: نیره بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ علیرضا میرفخرایی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شهناز خانلو به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ اکبر نعمتی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمدتقی عرفانپور به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی و سیدجلیل انوریه به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ احمد منصوری‌طهرانی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۵/۹۰ محمدتقی عرفانپور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نیره بهبهانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا میرفخرایی به سمت مدیرعامل و اکبر نعمتی به سمت منشی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از سه نفر و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11955092
آگهی تصمیمات شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۲۱۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۶۷۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه‌لنگرودی به ش ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11084631
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیما شیمی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۶۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۰۵۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642807
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۹۲۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۲۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه‌لنگرودی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11290188
آگهی تصمیمات شرکت سازه و ساختمان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۵۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11126313
آگهی تغییرات شرکت گاز سیز صنعت شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۳۰۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۲۴۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، اقای مجید کشورپژه‌لنگرودی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۴‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۹/۰۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی‌عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای مهدی ریاحی‌پور و شرکت ایمن خودرو شرق سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۷۵ با نمایندگی آقای محمدحسین زعفری و شرکت الکتریک خودرو شرق سهامی‌عام به شماره ثبتxxx۶۵ با نمایندگی آقای محمدعلی زحمت‌کش تا تاریخ۱۹/۰۲/xxx۲.

در تاریخ۱۸/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11499626
آگهی تغییرات شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۶۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۵۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید کشورپژوه‌لنگرودی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000486
آگهی تغییرات شرکت فرایند گستر تامین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۵۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید کشورپژوه‌لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت سرمایه‌گذاری مواد اولیه دارویی تامین سهامی‌خاص و شرکت کلر پارس سهامی‌خاص و شرکت شیمیایی ره‌آورد تامین سهامی‌خاص تا تاریخ ۱۶/۳/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11916132
آگهی تصمیمات شرکت به سامان پگاه آذربایجان شرقی سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۹۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۶۶۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵ و ۱۸/۲/۹۰ صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی شراکت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب و شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب سپس آقای محمد براتی گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مدرس نیایزدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یونس فنائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر‌عامل انتخاب و کلیه قرارداد‌ها و اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته و برات و غیره تواماً با امضای مدیر‌عامل و مدیر امور مالی شرکت و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر‌عامل و مهر شرکت معتبر است و هیئت مدیره از اختیارات خود و بندهای یک الی ۱۵ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیر‌عامل تفویض نمود.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997530
آگهی تغییرات شرکت فرا گستر تجارت ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۰۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۴۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید کشورپژوه‌لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817303
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۴۰‌ـ ۲۴/۱۲/۸۲ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۵/۲/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۳/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی شراکت بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌ها تعیین شد.

۴ـ آقای احمد جریان به جانشینی آقای علیرضا رجبی به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران باستناد حکم شماره xxx۶‌ـ ۲۷/۲/۹۱ به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد‌علی هاشمی به نمایندگی از شیر پاستوریزه پگاه تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالمطلب امینیان به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال تا تاریخ ۲۵/۸/۹۱ تعیین گردیدند.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره باتفاق مدیر‌ مالی با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیر‌عامل با مهر شرکت دارای اعتبار است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات