ایمان فروزنده جونقانی

آقای ایمان فروزنده جونقانی

کد ملی 467013xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
42
آگهی‌ها

شرکت های ایمان فروزنده جونقانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ایمان فروزنده جونقانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
فرح سرای جونقان
فرح سرای جونقان
رییس هییت مدیره
ماژین صنعت پارت سپاهان
ماژین صنعت پارت سپاهان
خطوط گستران نیل چهارمحال
خطوط گستران نیل چهارمحال
یکتا پارس ابریشم
یکتا پارس ابریشم
نایب رییس هییت مدیره
آتیه سازان نگین فراز
آتیه سازان نگین فراز
یکه تاز سپاهان فراز
یکه تاز سپاهان فراز
نایب رییس هییت مدیره
پاسارگاد نوین صنعت مبارکه
پاسارگاد نوین صنعت مبارکه
بازرس علی‌البدل
نوین صنعت کاران سمنبر
نوین صنعت کاران سمنبر
یکه تازان بهساز فراز
یکه تازان بهساز فراز
بهینه صنعت آریایی
بهینه صنعت آریایی
رییس هییت مدیره
هوشمند صنعت جهانبین
هوشمند صنعت جهانبین
یگان ارمند ارغوان
یگان ارمند ارغوان
رییس هییت مدیره
اسپرلوس ارمند اسپادانا
اسپرلوس ارمند اسپادانا
مستحکم سازه خشت اول
مستحکم سازه خشت اول
رییس هییت مدیره
اسپرلوس سازان اسپادانا
اسپرلوس سازان اسپادانا
نایب رییس هییت مدیره
ارقام حساب پاسارگاد
ارقام حساب پاسارگاد
آروین پیشه مهر اسپادان
آروین پیشه مهر اسپادان
نایب رییس هییت مدیره
پرسو بام پارس
پرسو بام پارس
نایب رییس هییت مدیره
کیمیا جویان الماس نشان
کیمیا جویان الماس نشان
رییس هییت مدیره
معراج پیشه ویرا اسپادان
معراج پیشه ویرا اسپادان
عضو هییت مدیره
شایان سازه نقش افروز
شایان سازه نقش افروز
نایب رییس هییت مدیره
مشکین کوشک وزین
مشکین کوشک وزین
رییس هییت مدیره
باتاب شالوده آرتین
باتاب شالوده آرتین
نایب رییس هییت مدیره
سدید کوشک دایان
سدید کوشک دایان
رییس هییت مدیره
ایکاد آونگ نگارین
ایکاد آونگ نگارین
نایب رییس هییت مدیره
پترو صنعت پروا
پترو صنعت پروا
نایب رییس هییت مدیره
آرشین مهتاب اکباتان
آرشین مهتاب اکباتان
بازرس اصلی
مارال صنعت هیراد
مارال صنعت هیراد
بازرس اصلی
آوند سپهر چهارمحال
آوند سپهر چهارمحال
نگین تجارت اهورایی زاگرس
نگین تجارت اهورایی زاگرس
معراج پیشه نقش افروز
معراج پیشه نقش افروز
بازرس علی‌البدل
آراد صنعت دماوند
آراد صنعت دماوند
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14638563
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آراد صنعت دماوند در تاریخ ۱۱/۳/xxx۸ به شماره ثبت xxx۸۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی ، کانال کشی ، جدول بندی ، جاده سازی ، آبرسانی ، شهرک سازی ، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب وگاز کشی شهری و بین شهری ، بازرسی خطوط آب ، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی ، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی ، سیستم‌های سرد کننده ساختمان ، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف ، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز ، تاسیسات پالایشگاهی و انجام خدمات نظافت و صنعتی ، امور آشپزخانه و رستوران ، شامل تهیه و طبخ غذا ، خدمات پشتیبانی اداری ، پشتیبانی تولید ، خدمات آبدارخانه و پذیرایی ، بوفه ، انجام امور خدماتی شامل تنظیفات اماکن عمومی انجام کلیه فعالیت هایی از قبیل ارائه و انجام کلیه خدمات ساختمانی و تاسیساتی و نظافتی و بهداشتی ، نگهداری و خدمات فضای سبز شامل باغداری و نگهداری و ایجاد فضای سبز ، خدمات انجام فعالیت‌های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات ، خرید و فروش ، تولید و تهیه و توزیع کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی و انجام کلیه خدمات ساختمانی و تاسیساتی و نظافتی و بهداشتی ، امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی ، طراحی و توسعه بازیهای رایانه‌ای و سرگرمی ، طراحی نرم افزار ، ارائه خدمات مشاوره و خدمات پژوهشی و خدمات تحقیقی و امورتامین نیروهای خدماتی ، نظافتی ، اداری ، فضای سبز ، بهره برداری تامین نیروی راننده و اداره امورنقلیه و باربری درون شهری ، پیک موتوری ، تعمیرو نگهداری و وسایل اداری خدمات فنی خودرو ، نامه رسانی ، پیش خدمتی ، خدمات پاسخگویی تلفنی ، وصول مطالبات ، نگهداری خودروها ، پارکینگ صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان چهارمحال وبختیاری ، شهرستان شهرکرد ، بخش مرکزی ، شهر هفشجان ، مدرس ، بلوار مدرس ، بلوار ولیعصر ، پلاک ۰ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲۰/۷۵/ مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ نزد بانک تجارت شعبه شریعتی با کد xxx۲۰ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای سمیرا فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مائده بهارلوئی یاسه چای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای کامران آدینه جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14431356
آگهی تغییرات شرکت معراج پیشه نقش افروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۸۳۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ، آقای بختیار سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای کورش سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . خانم نسیم عسگری نژاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فارسان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371175
آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت اهورایی زاگرس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۴۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۲۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت xxxxxx ریال ، هادی عبداللهی به کدملی xxxxxxxxx۲ و مهدی عبداللهی به کدملی xxxxxxxxx۱ هر کدام با دریافت مبلغ xxxxxx ریال و آقای رضا مختاری نافچی به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدندو دیگر هیچ گونه سهم و سمتی ندارند در نتیجه سرمایه شرکت به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تامین نیروی راننده و اداره امورنقلیه و باربری درون شهری ، تعمیرو نگهداری و وسایل اداری خدمات فنی خودرو ،طبخ و توزیع غذا،اداره رستوران و بوفه ،تنظیفات ،نامه رسانی،پیش خدمتی،امور ابدارخانه،خدمات پاسخگویی تلفنی ،خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز ، حروفچینی،غلط گیری،خطاطی،کپی وتکثیر و سایرامور فنی و کپی ،تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی ، وصول مطالبات و تعویض کنتور و رفع نشتی، گازبانی متمرکز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ، نظارت تعمیرات ، گازبانی ، نگهداری خودروها، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. (ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد)
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14292333
آگهی تغییرات شرکت آوند سپهر چهارمحال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ هرکدام با دریافت xxxxxx ریال خود از صندوق شرکت ، خارج گردیدند ودیگر هیچ گونه سهم و سمتی در شرکت ندارند. سرمایه شرکت از مبلغ دومیلیون ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شرکت از استان چهار محال و بختیاری شهرستان شهرکرد به استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ محله کوی امیریه ـ بلوار گلها ـ کوچه شهید حسین سالم پور[۱۷] ـ پلاک ۰ ـ ساختمان باران ـ پلاک قدیمی xxx ـ طبقه اول ـ به کدپستی xxxxxxxxx۱ به شماره تماس xxxxxxxxx۰۹انتقال یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057993
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مارال صنعت هیراد در تاریخ ۰۹/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب وگاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان چهارمحال وبختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ شهر شهر کرد ـ حافظ ـ کوچه ((گروهان)) ـ بلوار حافظ ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷ مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه پهارباغ بالا با کد xxx۳ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدهادی دیانتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نگار محسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای نظام فاتحی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمد فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800348
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراوت ساخت شباویز درتاریخ ۱۴/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب وگاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان ـ شهید طالبی ـ خیابان شهیدرجائی ـ کوچه ۹ ـ پلاک ۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت عبارت است ازمبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxxمورخه۱۰/۱۰/xxx۶نزد بانک ملی شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اعضا هیئت مدیره خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای رضوان فتحی هفشجانی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رضوان فتحی هفشجانی به سمت مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800365
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرشین مهتاب اکباتان درتاریخ ۱۴/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی - ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان - شهید طالبی - خیابان شهیدرجائی - کوچه ۹ - پلاک ۴ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxx مورخه ۱۰/۱۰/xxx۶ نزد بانک ملی شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687646
آگهی تغییرات شرکت فرح سرای جونقان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۳۰۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیرا فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فارسان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687651
آگهی تغییرات شرکت فرح سرای جونقان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۳۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم سمیرا فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای سید جمشید طاهریان قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فارسان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642075
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایکاد آونگ نگارین درتاریخ ۱۵/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع:اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب وگاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی.(ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان ـ شهید طالبی ـ خیابان شهیدرجائی ـ کوچه ۹ ـ پلاک ۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم با نام xxx۰۰ ریالی می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ نزد بانک ملی ایران شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد اعضا می باشد. اولین مدیران: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کـلیه اسنـاد و اوراق بـهـادار و بـانکی بـا امـضـاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وخانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596325
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سدید کوشک دایان درتاریخ ۱۴/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گازکشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان وحدت خیابان وحدت خیابان موسوی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxx مورخه ۰۲/۰۵/xxx۶ نزد بانک ملی ایران شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای بهنام فروزنده جونقانی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای بهنام فروزنده جونقانی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562779
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایگان دژگرد اهورایی درتاریخ ۲۵/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی،جدول بندی،جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب وگاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان،اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف،خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی - -ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان-شهید طالبی-خیابان شهیدرجائی-کوچه ۹-پلاک ۴-طبقه همکف-- کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که بانام می باشد و مبلغ xxxxxx ریال نقداً بموجب گواهی شمارهxxxمورخ۱۵/۰۵/xxx۶بانک ملی شعبه هفشجان پرداخت و مبلغxxxxxx ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. اولین مدیران: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کـلیه اسنـاد و اوراق بـهـادار و بـانکی و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا اتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543041
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیمیا جویان الماس نشان درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مروبط به ساخت ساختمان‌ها وابنیه عمومی اعم از جوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، آرموتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی و رنگ آمیزی ساختمان‌های اداری و مسکونی، محوطه سازی، دبوارکشی، اجرای پیاده روها و جدول بندب، سنگ کاری، بلوک فرش و ساخت سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های اب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و ایستگاه‌های پمپاژ و آب رسانی شهری و روستایی و شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب ولوله کشی صنعتی و ساختمانی، تست خطوط لوله، انتقال لوله حفاری و جومش و ساخت راهها نظیرجاده‌های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و راهداری و عملیات آسفالتی و خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح، ریگلاز، جاده سازی و پل سازی، شبکه گاز رسانی شهری، نصب علمک، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستم‌های سردکننده وگرم کننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب، گاز، فاضلاب) و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب وفاضلاب، تعمیر، نگهداری و راهبردی تاسیسات صنعتی، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، ابزاردقیق و سیستم‌های خبر و هشداردهنده، سیستم تهویه مطبوع، تنظیفات، تامین نیروی انسانی برای ارگانهای دولتی و خصوصی، تاسیسات ساختمان، برق رسانی، انبارداری، رنگ آمیزی، تهیه و طبخ غذا، ایجاد و نگهداری فضای سبز، چمن کاری، درخت کاری، گل کاری، انجام عملیات مکانیزاسیون و مشاوره درمراحل کاشت، داشت، برداشت، امور آشپزخانه و رستوران، نامه رسانی، پیش خدمتی، تلفنچی، امور آبدارخانه، حمل ونقل درون شهری و اخذ وام از بانک‌ها با کسب مجوز لازم و ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوز لازم می‌باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر شهر کرد حافظ - کوچه گروهان - بلوار حافظ شمالی - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای سیدجمشید طاهریان قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سیدجمشید طاهریان قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543070
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معراج پیشه ویرا اسپادان درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط - ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان - مدرس - خیابان مدرس - بلوار ولیعصر - پلاک ۰ - طبقه اول - - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ بانک ملی شعبه هفشجان پرداخت گردیده ومابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای بهنام فروزنده جونقانی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای بهنام فروزنده جونقانی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543076
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان سازه نقش افروز در تاریخ ۱۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب وگاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر شهر کرد حافظ کوچه گروهان بلوار حافظ شمالی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که بانام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال نقدا بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ بانک ملی شعبه هفشجان پرداخت و مبلغ xxxxxx ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده_است اولین مدیران: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: ک لیه اسن اد و اوراق ب ه ادار و ب انکی و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543090
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشکین کوشک وزین در تاریخ ۱۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان وحدت خیابان وحدت خیابان موسوی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxx مورخه ۰۲/۰۵/xxx۶ نزد بانک ملی ایران شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513124
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد نوین صنعت مبارکه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۳۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۴۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کریمی لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، خانم فریبا مسعودی مرغملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای غلامعباس کریمی لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای حیدر فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480525
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آروین پیشه مهر اسپادان درتاریخ ۳۰/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان مدرس خیابان مدرس بلوار ولیعصر پلاک ۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxx مورخه ۲۷/۰۲/xxx۶ نزد بانک ملی ایران شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای بهنام فروزنده به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای بهنام فروزنده به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480529
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس پهناب دژگرد در تاریخ ۳۰/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان مدرس خیابان مدرس بلوار ولیعصر پلاک ۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که بانام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال نقدا بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ بانک ملی شعبه هفشجان پرداخت و مبلغ xxxxxx ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده_است. اولین مدیران: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: ک لیه اسن اد و اوراق ب ه ادار و ب انکی و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وخانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال رانتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399679
آگهی تغییرات شرکت ارقام حساب چهل ستون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۴۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و بهنام فروزنده جونقانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399696
آگهی تغییرات شرکت ارقام حساب چهل ستون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۴۸۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13360938
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت کاران سمنبر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۶۰۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی وزیری ابوالوردی با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. - آقای خداخواست محمدی با کدملی xxxxxxxxx با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکا به شرح ذیل قرار گرفت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مهدی زارع به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مهدی وزیری ابوالوردی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای خدا خواست محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس ارمند اسپادانا درتاریخ ۲۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف. (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان - بلوار ولیعصر - نرسیده به میدان آب کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم با نام xxx۰۰ ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲/xxx۴ مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه دوازه سامان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره، خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای فریبا آتشخوار به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126609
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مستحکم سازه خشت اول درتاریخ ۲۴/۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان، بلوار ولیعصر، نرسیده به میدان آب xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴/xxx۴ مورخ ۱۸/۸/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه دروازه سامان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: فریبا آتشخوار به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ایمان فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126675
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس سازان اسپادانا درتاریخ ۲۴/۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و آب اعم از احداث بنا وپل سازی،، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲/xxx۴ مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه دروازه فارسان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: ایمان فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی بهنام فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122903
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یگان ارمند ارغوان در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه کاری که با موضوع شرکت مرتبط باشد. (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان، بلوار ولیعصر، نرسیده به میدان آب کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم با نام xxx۰۰ ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵/xxx۴ مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه دوازه سامان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقایان محمد فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای بهنام فروزنده جونقانی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وخانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100892
آگهی تغییرات شرکت خطوط گستران نیل چهارمحال شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۴۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای رضا مختاری نافچی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای محمدرضا کدیور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء عبارت است از: آقای ابراهیم عسگری هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم زهرا عسگری هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023777
آگهی تغییرات شرکت خطوط گستران نیل چهارمحال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۴۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا عسگری هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ با واریز مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ابراهیم عسگری هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ با واریز مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء عبارت است از: آقای ابراهیم عسگری هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه و خانم زهرا عسگری هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا مختاری نافچی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا کدیور به کدملی xxxxxxxxx۱ هر کدام دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854166
آگهی تغییرات شرکت بهینه صنعت آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۱۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد زارع به کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم صفورا اسدی پور به کدملی xxxxxxxxx۹ وخانم نجمه احمدنژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خانم اکرم گلالی جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655717
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هوشمند صنعت جهانبین درتاریخ ۲۴/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و آب اعم از احداث بنا وپل سازی،، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، صادارت و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب)، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب کوچک، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، شبکه‌های برق وتاسیسات برقی، سیستم‌های کنترل برق وابزار دقیق. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرکرد خیابان ورزش جنب کوچه ۲۴ وکدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰/xxx۶ مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه شریعتی شهرکردپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره عضو اصلی بهنام فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشاررسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538850
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهینه صنعت آریایی در تاریخ ۱۸/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و آب اعم از آپارتمان سازی، انبوه سازی، ابنیه، پل سازی، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرکرد خیابان ورزش جنب کوچه ۲۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx۰ مورخ ۳۰/۰۸/۹۴ نزد بانک انصاراستان چهار محال و بختیاری شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا ء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای محمد فروزنده جونقانی مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وخانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12532151
آگهی تغییرات شرکت یكه تازان بهساز فراز شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۲ وکد پستی xxxxxxxxx۴ و خانم محترم شکروی خوزانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد علی آقا بابائی به کد ملی xxxxxxxxx۶ وکد پستی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و به کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا مختاری نافچی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و به کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273582
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت کاران سمنبر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با واریز مبلغ پانصد هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لذا با توجه به افزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء عبارت است از: خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زارع به کدملی xxxxxxxxx۲ هر کدام دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه می باشند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273593
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت کاران سمنبر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی زارع به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273594
آگهی تغییرات شرکت نوين صنعت كاران سمنبر شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۱۱۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۱۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی زارع به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای ایمان فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266205
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاسارگاد نوین صنعت مبارکه درتاریخ ۱۴/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عبارت است از: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمیباشد، انجام کلیه فعالیتهای مخابراتی به جزمواردی که درانحصارشرکت مخابرات ایران است ازقبیل اجرا و نگهداری تاسیسات مخابراتی، کابل کشی و مفصل بندی و کانال سازی، نصب آنتن و سوئیچ، خریدوفروش تهیه وتوزیع کلیه تجهیزات مخابراتی، اجرای طرحهای فیبرنوری و تاسیسات مربوط به ارتباط بی سیم، انجام کلیه طرحهای عمرانی ازقبیل شهرسازی، راه سازی و جدول بندی و خدمات شهری، ترمیم، روکش و اصلاح خیابان، انجام طرحهای اکتشاف و استخراج معادن بجز معادن نفت و گاز وتهیه ونصب تجهیزات مربوط به معادن، اجرای کلیه طرحهای انتقال آب، گاز، برق و تولید و نگهداری از تاسیسات مربوطه، ارائه کلیه خدمات درزمینه کشت و صنعت وخدمات کشاورزی، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی ازقبیل صادرات و واردات، خرید و فروش، تولید و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام وتسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور، تاسیس مراکز تولیدی و کارخانه ای، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل وخارج از کشور، تامین نیروی انسانی موقت، پس ازکسب مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت:اصفهان، خیابان رباط اول، کوچه ۲۰متری (۷۲)، مجتمع مهندسین، بلوک۲ A، ورودی میخک، طبقه ۳، واحد ۷ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳۸مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ نزد بانک ملت شعبه مبارکه پرداخت گردیده والباقی در تعهد صاحبان سهام است. اولین مدیران شرکت: علی کریمی لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل، غلامعباس کریمی لنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریبا مسعودی مرغملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: آقای حیدر فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759345
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتیه سازان نگین فراز درتاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی،،سد سازی،تونل سازی، راه وباند، کانال کشی،زهکشی،جدول بندی، آبرسانی،نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی،جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی،نصب علمک،کابل کشی،تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت.ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاکxxx وکدپستیxxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۳۰/۰۸/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم فریبا آتشخوار به کد ملیxxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا جهان بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. خانم گوهر جهانبخش هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج اگهی منظور شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759486
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکه تاز سپاهان فراز درتاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، ، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، شبکه های فشار قوی وضعیف ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاکxxxوکدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم فریبا آتشخواربه کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا جهان بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی . خانم گوهر جهانبخش هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل . روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج اگهی شرکت منظورشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743172
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا پارس ابریشم درتاریخ ۲۹/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، ، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی و کلیه امور مرتبط با موضوع ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاکxxxوکدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۳۰/۰۸/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فریبا آتشخواربه کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا جهان بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی . خانم گوهر جهانبخش هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل . روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج اگهی شرکت می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653128
آگهی تغییرات شرکت خطوط گستران نیل چهارمحال بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۱۱۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۴۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کدیور به کدملی xxxxxxxxx۱ وکدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک بروات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533728
آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص ماژین صنعت پارت سپاهان
در تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژههای ساختمانی و تأسیساتی و نفت و گاز و آب و راهسازی اعم از احداث بنا و پلسازی، سدسازی، تونلسازی، راه و باند، کانالکشی، زهکشی، جدولبندی، آبرسانی، نقشهکشی، نقشهبرداری، خاکبرداری، خاکریزی، جادهسازی، محوطهسازی تانکسازی، شهرکسازی، آپارتمانسازی و لولهکشی آب و فاضلاب گازکشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله و دکل و تأسیسات فنی، نصب علمک، کابلکشی، تیرکوبی، مفصلبندی، تأسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکههای گازرسانی، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستمهای سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانههای گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانههای پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانهها و شبکههای نفت و گاز، پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گاز، شبکههای فشار قوی و ضعیف، خرید و فروش انواع پوشاک، تهیه، تولید، توزیع و خرید و فروش مواد غذایی و میوهجات و سبزی جات و صیفیجات، تأسیس مراکز تولیدی و کارخانهای و نانوایی، تهیه و بستهبندی و توزیع و فروش و صادرات و واردات کلیه اقلام و کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمیباشد و انجام مفاد موضوع شرکت منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیربط میباشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: شهرکرد، شهرک صنعتی، ساختمان کسب و کار، طبقه ۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ نزد بانک سپه شعبه اتوبان شهید چمران اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت: آقای آرمین ارجمند به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و آقای آرمین ارجمند به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئتمدیره و آقای عبدالحسین ارجمند به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره و خانم مهین هاشمزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت نائبرئیس هیئتمدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آرمین ارجمند به سمت مدیرعامل و همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علیالبدل: آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی.
آقای رضا مختاری نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علیالبدل.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254621
آگهی تغییرات شرکت فرح سرای جونقان سهامی خاص شماره ثبت ۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۳۰۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۲ شرکت فرح سرای جونقان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ تغییرات زیر صورت گرفت:
۱ ـ حسین فروزنده جونقانی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ایمان فروزنده جونقانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا فروزنده جونقانی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار مالی اعم از چک و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و به طورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ مصطفی علیدادی بسمت بازرس اصلی و بهنام فروزنده جونقانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه های کثیرالانتشار نسیم و رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت اسناد و املاک فارسان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات