اصغر عامری

اصغر عامری

کد ملی 460965xxxx
گراف ارتباطات
17
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14820441
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایمن گستر سدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فرزین تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل اصغر عامری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا تلخابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره جهانبخش صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره اسماعیل خلیلی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. مریم ملکی چم گردانی با کدملی xxxxxxxxx۳ و مهناز عباسی با کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14820445
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایمن گستر سدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر عامری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره اسماعیل خلیلی راد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سعید فرزین تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدرضا تلخابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره جهانبخش صادقی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات - عقوداسلامی – و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در صورت نبود مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا و در صورت نبود مدیرعامل با امضا یکی نفر از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14712435
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان توسعه ملی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۰۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۷۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰/۱۵ , xxx مورخ ۲۰/۰۱/xxx۸ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقایان : سهیل رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت طراحی وساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ - اصغرعامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نمایند شرکت مزدایدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ واحمدرضاذوالفقاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیات تصفیه و میرحکیم حسینی خشه حیران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت شاسی سازایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ وفرشیدفرید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت بهمن سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان ناظرین تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14613712
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری شهدای ابوذر جنوب غرب تهران درتاریخ ۲۵/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۹۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : مشارکت یا اجرای طرحهای پژوهشی ، فرهنگی و هنری و نیز گرد آوری و تدوین مجموعه‌های مستند درباره مسائل فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و تاریخی تحقیق و پژوهشهای فرهنگی ، هنری به منظور کاربردی ساختن و عینیت بخشیدن به منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه زمینه سازی فرهنگی به منظور اجراء و تحقق شعارهای سال اعلام شده از سوی معظم له از طریق برگزاری همایش ، طرحهای پژوهشی ، کارگاههای آموزشی تهیه ، و عرضه محصولات فرهنگی ، هنری دارای مجوز از قبیل : کتاب ، اقلام رایانه‌ای در زمینه زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی و علوم قرآنی و نیز فیلمهای مستند و سینمایی ( دارای مجوز ) . انجام فعالیتهایی برای گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ، آموزش شیوه‌های مطالعه و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه ، طراحی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات ارائه خدمات مشورتی در قلمرو مدیریت امور فرهنگی ، هنری ، مطبوعاتی و سینمایی ، ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی هنری آسیب شناسی و معرفی آسیبهای اجتماعی به اقشار مختلف مردم و ارائه راه کارهای مقابله با آنه انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی با موضوع آسیب شناسی اجتماعی و ارائه راهکارهای مقابله با آنها در قالب محصولات فرهنگی آموزش‌های عمومی : طراحی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت فرهنگی هنری از قبیل : _کتابخوانی ، تندخوانی ، قصه گویی ، نقالی آئینی و ملی _ داستان نویسی ، نقد کتاب ، ویراستاری ، شعر و نویسندگی _ روایتگران تاریخ انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت ( راویان نور ) _ فن بیان ، گویندگی و آئین سخنوری _ آشنایی با سبک و مهارت‌های زندگی با هدف تحکیم و تقویت نهاد خانواده _ توسعه فرهنگی و سرگرمی‌ها و پرورش استعداد و خلاقیت‌های فرهنگی ، هنری _ مهارت‌های شهرنشینی در کلانشهرها و ترویج فرهنگ زندگی اجتماعی _ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش دانش و مهارت در مواجهه با آسیب‌ها و شناسایی خطرات _ آگاه سازی مخاطبان به آسیب‌ها و خطرات فضاهای مجازی و مهارت استفاده صحیح از این فضاها . طراحی و برگزاری دوره آموزشی فرهنگی هنری مهارت‌های آزاد و مهارتی کار دانش طبق نظر اداره کل استان . دارای مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ابوذر شرقی ، کوچه شهید محمدرضا نعمتی ، خیابان شهیداصغر بدخشان کمالی ، پلاک xxx ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی : ۱۰ , xxx , xxx ریال می‌باشد . اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای مهدی ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۲ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای محمد گشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده ۶ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۲ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای مهدی ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اسماعیل نادری احمدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد گشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یداله باقری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : تمامی اسناد مالی تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و مکاتبات مؤسسه با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر مؤسسه اعتبار خواهد_داشت . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور ، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568201
آگهی تغییرات شرکت تکنو تار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اصغر عامری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیات مدیره ، مهدی دوست برحقی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، سعید عباسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، حامد رستگار با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیات مدیره و ناصر پور فرح آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ازجمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14453623
آگهی تغییرات شرکت مایترکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۵۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد عدلی به شماره ملی : xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علی جاسم دخت به شماره ملی : xxxxxxxxx۷ بسمت عضوء هیأت مدیره وآقای اصغر عامری به شماره ملی : xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و آقای مهران عدلی به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیأت مدیره مدت دوسال منصوب گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، کلیه قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و همچنین کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213554
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه استحکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا بیداربه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره،، آقای یحیی بیگ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره، آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای مهرداد اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره، خانم سیده سودابه امیر ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابراهیم خرم گل کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مرتضی جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد کاظمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم سمیه مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم آلتن بابکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای امیر خرمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا قناد زاده کرمانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم راضیه شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حنیفه لو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044574
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه استحکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم راضیه شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حنیفه لو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا بیداربه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی بیگ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اکبر نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم سیده سودابه امیر ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم خرم گل کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کاظمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سمیه مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم آلتن بابکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر خرمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا قناد زاده کرمانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526834
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران ایمن گستر سدید درتاریخ ۰۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش صادرات و واردات توزیع تولید بسته بندی انواع صندوق ایمنی نسوز و ضد سرقت و دربهای ضد سرقت نسوز و انواع قفل و ابزار آلات و کلیه کالاهای مجاز و خدمات پس از فروش و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در نمایشگاهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران تهرانپارس خیابان شهید محمد رضائی (xxx) خیابان شهید بابا یوسفی (xxx شرقی) پلاک ۲۹ مجتمع ایرانیان طبقه سوم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره xxx/xxx۸ مورخ ۲۹/۳/۹۶ از بانک مسکن شعبه اول تهرانپارس به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: اسماعیل خلیلی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا تلخابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره سعید فرزین تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره جهانبخش صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قرار دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در صورت نبود مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا و در صورت نبود مدیرعامل با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل و مریم ملکی چم گردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496876
آگهی تغییرات شرکت پترو سازه استحکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۵۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - آقای علیرضا بیدار قرکانلوبه شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر عالیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای رضا بیدار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای داود بیدار قرکانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای یحیی بیگ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای اکبر نوذری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، خانم سیده سودابه امیر ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابراهیم خرم گل کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مرتضی جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد کاظمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم سمیه مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم آلتن بابکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای امیر خرمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا قناد زاده کرمانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم راضیه شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد حنیفه لو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335564
آگهی تغییرات شرکت مایترکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۵۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد عدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامعلی اکبرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیأت برای مدت دوسال تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و همچنین کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117600
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه زاینده رود (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره قای مهدی طاهری با کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای اصغر عامری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای سید احمد علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت هپکو صنعت واگن (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره آقای سعید فرزین تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته‌گری (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در صورت غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود، مندرج در بندهای ماده ۵۰ اساسنامه را، به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود،. مدیرعامل میتواند وظایف خود را در صورت صلاحدید به شخص و یا اشخاص دیگر تفویض نماید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها بر اساس ضوابط مصوب هیات مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش تعهد، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) اساسنامه بر اساس ضوابط مصوب هیات مدیره تقدیم درخواست و پیشگری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها بر اساس ضوابط مصوب هیات مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (۲) اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کرارا احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و xxx۰ و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به به هیات مدیره و بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008472
آگهی تغییرات شرکت مایترکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۵۵۷۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عدلی به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای امید اوژدل نیا به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اصغر عامری به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و همچنین کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994382
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای اصغرعامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ۲) آقای محمدرضا اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ۳) آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ۴) آقای قاسم فارسی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ۵) آقای علیرضا اسماعیلی علمدارمحلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تاتاریخ ۱۴/۰۲/۹۷ انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید: ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه. ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۶) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، در خواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد و دادخواست و یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر در چهار چوب اساسنامه و آئین نامه معاملات مصوب شرکت. ۷) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۸) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قرار دادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره تماما با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12852991
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کاوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای اصغر عامری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیداحمد علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت هپکو صنعت واگن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جمشید بسیج با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید فرزین تهرانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته‌گری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلال سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه زاینده رود به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به اسامی سیداحمد علوی، اصغر عامری، سعید فرزین تهرانی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود، مدیرعامل میتواند وظایف خود را در صورت صلاحدید به شخص و یا اشخاص دیگر تفویض نماید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران یا خارج از ایران با تصویب هیئت مدیره نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با تصویب هیئت مدیره. عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده (۳) اساسنامه اما در مورد اموال غیرمنقول با تصویب هیئت مدیره. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) تقدیم درخواست و پیشگری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها با تصویب هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با تصویب هیئت مدیره و رعایت مقررات ماده (۲) اساسنامه حاضر استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و فک رهن ولو کرارا احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داور و درخواست دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و xxx۰ و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615750
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره پویان اندیشه نوین چمران درتاریخ ۳۰/۱۰/xxx۴ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:خرید، فروش، واردات، صادرات، تهیه، تولید و توزیع کلیه محصولات مجاز بازرگانی به خصوص کلیه تجهیزات و قطعات الکترونیکی و مخابراتی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران خیابان ۲۰ متری ابوذر خیابان ۱۰ متری بدخشان کمالی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰۰ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۳ مورخ ۲۶/۹/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه میدان آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:آقای اصغر عامری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله حکمیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد گشانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای یداله باقری اصل به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای جلیل باقرپیری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556707
آگهی تغییرات شرکت تامين ماسه ريخته گري شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد:آقای اسماعیل خلیلی راد با کدملی xxxxxxxxx۶ بجای آقای محمد صمدی باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت کاروان ریل گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و آقای اصغر عامری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463905
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای علیرضا اسماعیلی علمدار محلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهام عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای قاسم فارسی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ویا یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434022
آگهی تغییرات شرکت طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا شهبازیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ طبق حکم شماره xxx/۹۴,xxx مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیات مدیره-آقای حمیدرضا داودزاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ طبق حکم شماره xxx۰ مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره- آقای مهدی نظری مرویان با کد ملی xxxxxxxxx۵ طبق حکم شماره xxx۰-۱۴ مورخ xxx/۰۳/xxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره - آقای اصغر عامری با کد ملی xxxxxxxxx۶ طبق حکم شماره xxx/۹۴/۲ مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ به نمایندگی از شرکت ایران دوچرخ (سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیات مدیره- آقای سهیل رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۵ طبق حکم شمارهxxx۳/د/۰۱/۹۴ مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ به نمایندگی از شرکت مزدایدک(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. با استناد به ماده ۳۲ اساسنامه شرکت حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ ، ۳ ،۶ ، ۷، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ به وی تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12414201
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان هستی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -علیرضا یوسفی امین به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت نائب رییس وعضو هیئت مدیره ورضا یوسفی امین به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس وعضو هیئت مدیره وعزت اله بی آزار املشی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و حسین تحقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء وحسین رهبری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء محمد رضا زارع به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء وسمیه صادقیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء وفرهاد فرید نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره خارج ازشرکاء و منوچهر شهیدیان اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وحسین دهقانی به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وا میر هوشنگ میردامادی به کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وسید مهدی بنی هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و امیر علی خلیل ناجی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وامیرحسین خاکپور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وعباس علی کرمی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء ورحیم روحانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء ومحمد تابش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و سیدحسن ساداتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وحسن جمهری به کد ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و اصغر عامری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وعباس رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وعلی بدری به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وسمیرا خورشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وساسان ثاقب تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و مریم شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و مهرداد ابری به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکا و حمیدرضا ولیدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و براوات و اسناد مالی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12400086
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صمدی با کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت کاروان ریل گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عامری به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307388
آگهی تغییرات شرکت شاسی ساز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا سروش کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به سمت رییس هیات مدیره و آقای محمود رهنما کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا داودزاده کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای میر حکیم حسینی خشه حیران کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره
آقای اصغر عامری کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال منصوب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
هیات مدیره برخی از اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200067
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۳/۵/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
آقای حمید رحمتیان کد ملی xxxxxxxxx۷ طبق حکم شماره xxxxxx مورخ ۱۲/۵/۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای وحید قاسمی کد ملی xxxxxxxxx۴ طبق حکم شماره xxx۱/د/۱/۹۲ مورخ ۷/۵/۹۲ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید رضا داود زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ طبق حکم شماره xxx۳ مورخ ۹/۵/۹۲ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی استاد رحیمی کد ملی xxxxxxxxx۲ طبق حکم شماره xxx/م مورخ ۹/۵/۹۲ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن و آقای اصغر عامری کد ملی xxxxxxxxx۶ طبق حکم شماره xxx/۹۲/۲ مورخ ۱۰/۵/۹۲ به نمایندگی از شرکت ایران دوچرخ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۸/۷/۹۲ تکمیل و امضاء گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478750

آگهی تصمیمات شرکت شاسی ساز ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر عامری به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ـ محمود رهنما به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ـ محمدرضا سروش به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ ـ حمیدرضا داودزاده به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ ـ میر حکیم حسینی خشه حیران به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ـ محمدرضا سروش به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود رهنما به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر عامری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530608
آگهی تصمیمات شرکت شاسی ساز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر عامری به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ـ محمود رهنما به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ـ محمدرضا سروش به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲‌ـ حمیدرضا داودزاده به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲‌ـ میر حکیم حسینی‌خشه‌حیران به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ـ محمدرضا سروش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود رهنما به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اصغر عامری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات‌مدیره یا یکی از اعضای هیات‌مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9964007
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان بهمن سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۳۱۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید:

حمیدرضا عطار به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و افسانه جلاوندی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی میرحکیم‌حسینی‌خشه‌حیران به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت شاسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی فرشید فرید به کد ملی xxxxxxxxx۵ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ سعید موحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میرحکیم‌حسینی‌خشه‌حیران به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اصغر عامری به کد ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به سمت مدیر‌عامل تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای متفق رئیس هیأت‌مدیره و یکی از اعضای هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر‌عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716807
آگهی تأسیس شرکت فنی و مهندسی چیدمان کار اندیشه دانش بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات سخت‌افزار و مشاوره در موضوع شرکت ارائه تجهیزات شبکه فروش تجهیزات شبکه و نصب آن خرید و فروش انواع کامپیوتر و وسایل جانبی و فروش کارتهای حافظه به صورت یو اس پی انجام پروژه‌های مطالعاتی در زمینه برنامه‌های کاربردی شبکه‌های داخلی و طراحی مدیریت و نگهداری فنی انواع شبکه‌های داخلی کامپیوتر انجام کارهای ساختمانی و راه‌سازی و خاکبرداری و خاکریزی و سدسازی و زهکشی و تاسیسات برقی و مکانیکی تسطیح اراضی و انجام کارهای مربوط به امر ساختمان‌سازی و راه‌سازی و مشارکت با شرکتهای مشابه و خرید و نصب ماشین‌آلات مربوط به شرکت اخذ تسهیلات از بانکها خرید و فروش مصالح جهت انجام کارهای فوق‌الذکر و کلیه عملیات پیمانکاری مربوط به رشته سیویل و راه و ساختمان و ابنیه و کانال‌کشی و موج‌شکن و اسکله و هرگونه عملیات مجاز در ارتباط با موضوع شرکت باشد صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات در نمایشگاههای داخلی و خارجی ایجاد شعبات جدید در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ مطهری انتهای ترکمنستان نبش تقاطع ملک پ ۵ واحد ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای حامد عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای احمد عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای سید علی دریاباری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای علی کرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای حامد عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790758
آگهی تغییرات شرکت سیبا موتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۱۲/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مجید شیخانی کدملیxxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد زکی کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و منصور جدیر کدملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و اصغر عامری کدملیxxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت شاسی‌ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمد هاشمی‌فرد کدملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات