مرتضی صفدری زاده میبدی

مرتضی صفدری زاده میبدی

کد ملی 448971xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
79
آگهی‌ها

شرکت های مرتضی صفدری زاده میبدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مرتضی صفدری زاده میبدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پارمیدا پولاد ایساتیس
پارمیدا پولاد ایساتیس
نایب رییس هییت مدیره
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
کاشی وسرامیک نفیس اشکذر
کاشی وسرامیک نفیس اشکذر
صنایع بسته بندی گلبرگ نشان طوبی میبد
صنایع بسته بندی گلبرگ نشان طوبی میبد
صندوق تعاونی قرض الحسنه امام صادق ع خانقاه میبد
صندوق تعاونی قرض الحسنه امام صادق ع خانقاه میبد
بازرس اصلی
خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد
خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد
پویا سرام یزد
پویا سرام یزد
خیریه سایه طوبی میبد
خیریه سایه طوبی میبد
خدماتی بازرگانی پرتو تجارت یزد
خدماتی بازرگانی پرتو تجارت یزد
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری و توسعه تجارت میبد هما
سرمایه گذاری و توسعه تجارت میبد هما
حمل و نقل گیتی ترابر میبد
حمل و نقل گیتی ترابر میبد
کاشی باستان میبد
کاشی باستان میبد
مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک ارگ ارغوانی
مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک ارگ ارغوانی
حمل و نقل عرشیا بار میبد
حمل و نقل عرشیا بار میبد
قالب سازی برج صنعت یزد
قالب سازی برج صنعت یزد
کاشی پارسیان سرام میبد
کاشی پارسیان سرام میبد
ارتقاء صنعت کویر یزد
ارتقاء صنعت کویر یزد
سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی
سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی
فرش کسری یزد
فرش کسری یزد
مجتمع پترو شیمی قائم میبد
مجتمع پترو شیمی قائم میبد
رایا فناوری بهستان کسری
رایا فناوری بهستان کسری
رییس هییت مدیره
اسب داران میراث ماندگار براق میبد
اسب داران میراث ماندگار براق میبد
رییس هییت مدیره
آموزش و تحقیقات رایزن توسعه خراسان جنوبی
آموزش و تحقیقات رایزن توسعه خراسان جنوبی
مجتمع کاشی کویر اردستان
مجتمع کاشی کویر اردستان
پایانه صادرات کاشی و سرامیک خورشید مهر تابان کویر
پایانه صادرات کاشی و سرامیک خورشید مهر تابان کویر
مجتمع صنعتی پویا شهاب میبد
مجتمع صنعتی پویا شهاب میبد
نیک سرام ایرانیان میبد
نیک سرام ایرانیان میبد
کاشی عمارت یزد
کاشی عمارت یزد
عضو علی‌البدل
مجتمع تولیدی و صنعتی آذین چرم خاوران
مجتمع تولیدی و صنعتی آذین چرم خاوران
رییس هییت مدیره
پایانه صادراتی سنگ های تزیینی و فرآورده های معدنی برلیان افراز کویر
پایانه صادراتی سنگ های تزیینی و فرآورده های معدنی برلیان افراز کویر
رییس هییت مدیره
مرکز مبادلات رادین تجارت کویر
مرکز مبادلات رادین تجارت کویر
رییس هییت مدیره
صنایع فولاد نگین اردکان
صنایع فولاد نگین اردکان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14928290
آگهی تغییرات شرکت رایا فناوری بهستان کسری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5631 و شناسه ملی 14007027366
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی 4489710437 و خانم حانیه علی پور شهر بابکی با کد ملی 0640102255 به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش980912903261735 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14928308
آگهی تغییرات شرکت رایا فناوری بهستان کسری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 5631 و شناسه ملی 14007027366
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 29/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی 4489710437 به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم حانیه علی پور شهر بابکی با کد ملی 0640102255 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عادی و اداری با امضای آقای مرتضی صفدری زاده میبدی (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر می باشد. ش980912721137426 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14911484
آگهی تغییرات شرکت قالب سازی برج صنعت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 698 و شناسه ملی 10840055767
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1)آقای محمد صفدری زاده میبدی با کدملی 4489709617 بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی 4489698852 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی 4489710437 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی افخمی عقدا به شماره ملی 4449907345 بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2)کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از اشخاص (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبراست. ش980902279324378  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14911500
آگهی تغییرات شرکت قالب سازی برج صنعت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 698 و شناسه ملی 10840055767
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1) آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با شماره ملی 4489698852 و محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی 4489709617 و مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی 4489710437 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با شماره ملی 4489279884 به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2)آقای رسول زارع مهرجردی بشماره ملی ملی 1282219431 به عنوان بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی بشماره ملی 4489578253 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3)صورتهای مالی منتهی به سال های 1396 و 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 4)روزنامه کثیرالانتشارپیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش980902417422508  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14822854
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو شیمی قائم میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و رسول زارع مهرجردی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای هدایت هدایتی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ـ آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ۴ـ صورتهای مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14822864
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو شیمی قائم میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و رسول زارع مهرجردی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای رسول زارع مهرجردی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و... با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14805261
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کاشی کویر اردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۴۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی صفدری زاده بشماره ملیxxxxxxxxx۷، محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷، محمد علی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ، محمد حسین صفدری زده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مصطفی کوکب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و عباس مومنی مهرجردی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تراز سال های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ و ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14805277
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کاشی کویر اردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۴۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ، محمدعلی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و مرتضی امامی میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و... با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14776413
آگهی تغییرات شرکت کاشی باستان میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای هدایت هدایتی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رسول زارع مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء اصلی وآقای مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند وحق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14776425
آگهی تغییرات شرکت کاشی باستان میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان هدایت هدایتی کدملی xxxxxxxxx۳ و مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدحسین صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۴ و رسول زارع مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدعلی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء اصلی وآقای احمد زارعشاهی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲-آقای سید محمدعلی موسوی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای سیداکبر موسوی بفروئی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ ـ صورتهای مالی سال xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771685
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد نگین اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۰۶۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مهدی میرزائی بدرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را به عنوان مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره و سهامداران) برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۵/xxx۰ انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و... با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی با امضای نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14766668
آگهی تغییرات شرکت پویا سرام یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱-آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و رسول زارع مهرجردی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای کمال حاجی ده آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲-آقای هدایت هدایتی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد زارع شاهی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند۳- روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج اگهی های شرکت انتخاب شد ۴- صورتهای مالی سال xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14780419
آگهی تغییرات شرکت پویا سرام یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رسول زارع مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای عباس صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸(خارج از هیئت مدیره و سهامداران)به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14747536
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد نگین اردکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۰۶۲۸۰
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد نگین اردکان سهامی خاص به شماره ثبتxxxوشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷و محمدعلی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۲و محمدصفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاهئیت مدیره که آقای محمدعلی صفدری زاده میبدی به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مرتضی صفدری زاده میبدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدصفدری زاده میبدی بسمت عضو هئیت مدیره وخانم سمیه سیاح بیدهء کدملی xxxxxxxxx۶(خارج از هیئت مدیره و سهامداران)بسمت مدیرعامل هریک به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآورشرکت با امضارئیس هیئت مدیره ونایب رئیس هئیت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمی باشدوآقای عباس مومنی مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی وآقای وحید عباسی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14546993
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادلات رادین تجارت کویر درتاریخ ۱۰/۰۱/xxx۸ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : خرید و فروش انواع محصولات استراتژیک کشاورزی از قبیل زرشک ، زعفران ، عناب ، انواع خشکبار - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز - اخذ نمایندگی از شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی - اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی - سرمایه گذاری در خصوص موضوع شرکت - خرید و فروش انواع کالا‌های مجاز - شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی - تاسیس نمایشگاه‌های عرضه محصولات در رابطه با موضوع شرکت - خرید و فروش کالاهای مجاز از طریق ایجاد بازار اینترنتی و همچنین جذب مشتریان به طریق بازاریابی اینترنتی ( غیر هرمی و غیرشبکه‌ای ) و فروش محصولات و کالاها توسط آنها - انجام معاملات ( خرید ، فروش و یا معاوضه یا صلح قطعی و انعقاد عقود ) راجع به هر نوع ماشین و وسایل و تجهیزات فنی و دانش فنی - توسعه ، بهسازی و نوسازی واحدهای احداثی و صنعتی - انتقال اطلاعات و فن آوری در زمینه‌های مختلف - ارائه‌ی خدمات و راه حل‌های جامع در زمینه گسترش اینترنت ، ITC و IT . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - دهستان کاهشنگ - آبادی منطقه ویژه اقتصادی - محله منطقه ویژه - جاده ( ( بیرجند کیلومتر ۹ جاده اسدیه ) ) - بلوار ( ( بزرگراه شهیدکلانتری ) ) - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷ نزد بانک بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه بیرجند با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نجمه ابراهیم پور میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای وحید دهقانی فیروزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد حسین دهقانی فیروز آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14543292
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه صادراتی سنگ‌های تزیینی و فرآورده‌های معدنی برلیان افراز کویر درتاریخ ۲۸/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : خرید و فروش انواع سنگ‌های تزئینی ، ساختمانی و فرآورده‌های معدنی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ نمایندگی از شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در خصوص موضوع شرکت خرید و فروش انواع کالا‌های مجاز شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی تاسیس نمایشگاه‌های عرضه محصولات ( در رابطه با موضوع شرکت ) ، خرید و فروش کالاهای مجاز از طریق ایجاد بازار اینترنتی و همچنین جذب مشتریان به طریق بازاریابی ( غیرهرمی و غیرشبکه‌ای ) و فروش محصولات و کالاها توسط آنها توسعه ، بهسازی و نوسازی واحدهای احداثی و صنعتی انتقال اطلاعات و فن آوری در زمینه‌های مختلف ارائه‌ی خدمات و راه حل‌های جامع در زمینه گسترش اینترنت ، ITC و IT درصورت لزوم . مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند بخش مرکزی دهستان کاهشنگ آبادی منطقه ویژه اقتصادی محله منطقه ویژه جاده ( ( بیرجند کیلومتر ۹ جاده اسدیه ) ) بلوار ( ( بزرگراه شهیدکلانتری ) ) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ نزد بانک بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه بیرجند با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم اعظم حسینائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نجمه ابراهیم پور میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد حسین دهقانی فیروزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . بموجب مجوز شماره xxx۸۲/xxx/۹۶ مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ وزات صنعت ، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران تاسیس گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14533926
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع تولیدی و صنعتی آذین چرم خاوران درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : تولید انواع چرم مصنوعی مورد نیاز صنایع مختلف داخلی و خارجی از قبیل کیفی ، کفشی ، مبلی ، لباسی ، خودروئی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ نمایندگی از شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در خصوص موضوع شرکت خرید و فروش انواع کالا‌های مجاز شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی تاسیس نمایشگاه‌های عرضه محصولات خرید و فروش کالاهای مجاز از طریق ایجاد بازار اینترنتی . بازاریابی ( غیرهرمی و غیرشبکه‌ای ) و فروش محصولات و کالاها توسط آنها توسعه ، بهسازی و نوسازی واحدهای احداثی و صنعتی انتقال اطلاعات و فن آوری در زمینه‌های مختلف ارائه‌ی خدمات و راه حل‌های جامع در زمینه گسترش اینترنت ، ITC و IT . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند بخش مرکزی دهستان کاهشنگ آبادی منطقه ویژه اقتصادی محله منطقه ویژه جاده ( ( بیرجند کیلومتر ۹ جاده اسدیه ) ) بلوار ( ( بزرگراه شهیدکلانتری ) ) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ نزد بانک بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه بیرجند با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه برزگری خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی افخمی عقدا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مصطفی کارگر بیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14523641
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی گلبرگ نشان طوبی میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان محمدرضا صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمدحسین صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۸۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و موسسه خیریه سایه طوبی میبد به شماره ثبت xxx میبد و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی خانم ملوک صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای حمید رضا برزگر خانقاه کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجیدرضا برزگری خانقاه کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519878
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت میبد هما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ) آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ ) آقای عباس مومنی مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی افخمی عقدا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ ) روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴ ) صورت‌ها مالی منتهی به سال‌های xxx۵ و xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485619
آگهی تغییرات شرکت کاشی عمارت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۶۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ صورتهای مالی سالهای xxx۵ و xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت ۲ آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ آقای احمد زارع شاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14446944
آگهی تغییرات شرکت نیک سرام ایرانیان میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۶۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۲ و رسول زارع مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای مصطفی کوکب زاده کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین دهقانی فیروزآبادی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372507
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۶۵۵
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :۱- آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲- آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ۳- روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ۴- صورتهای مالی سالهای xxx۵وxxx۶ مورد تصویب قرارگرفت .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320972
آگهی تغییرات شرکت فرش کسری یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۰۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ صورتهای مالی سالهای xxx۵وxxx۶ مورد تصویب قرار گرفت ۲ ـ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷، محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت به مدت دوسال انتخاب گردیدند ۳ ـ آقای مصطفی کوکب زاده کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234519
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۶۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ پس از گزارش بازرس شرکت صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۲ ـ شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد به شماره ثبتxxx میبد وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پویا سرام یزد به شماره ثبتxxx میبد وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت قالب سازی برج صنعت یزد به شماره ثبتxxx میبد وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی آقای محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کاشی عمارت یزد به شماره ثبتxxx میبد وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234534
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۶۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد به شماره ثبتxxx میبد وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پویا سرام یزد به شماره ثبتxxx میبد وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت قالب سازی برج صنعت یزد به شماره ثبتxxx میبد وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۷به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ ـ آقای محمد هادی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۳ ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی وهمچنین مکاتبات و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205295
آگهی تغییرات شرکت پارمیدا پولاد ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۱۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۴ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو علی البدل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.۲ ـ آقای عباس مومنی مهرجردی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ ـ صورتهای مالی شرکت منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ و ۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205788
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گیتی ترابر میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۱۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۷ و تائیدیه به شماره xxx۳۹/۹۳ مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان یزدتصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)اعضا هیات مدیره عبارتند از:آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و رسول زارع مهرجردی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و هدایت هدایتی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ وامیر حسین اسلامی مهدی آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مهدی رضایی صدرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب گردید ۲) آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳)صورتهای مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت ۴)روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188060
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک ارگ ارغوانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱-آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، محمدعلی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، رسول زارع مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و احمد زارع شاهی به شماره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حسین ضیائی بیده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲- آقای سید اکبر موسوی بفروئی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.۳- صورتهای مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب مجمع واقع شد.۴-روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180420
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارسیان سرام میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :۱- اعضاء هیئت مدیره عبارتند : آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ -آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴-آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ -آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲- آقای حسین ضیائی بیده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲- آقای هدایت الله کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد۴- صورتهای مالی سال xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت .
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182130
آگهی تغییرات شرکت کاشی وسرامیک نفیس اشکذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از:آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ و محمد صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا برزگر خانقاه کدملی xxxxxxxxx۴برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ ـ آقای مصطفی کوکب زاده کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا خندان مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106118
آگهی تغییرات شرکت رایا فناوری بهستان کسری شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۷۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ وخانم اعظم حسینائی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099792
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی پویا شهاب میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۴۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی سالهای xxx۴، xxx۵، xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت ۲ - آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ - آقای مصطفی کوکب زاده کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۴ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092216
آگهی تغییرات شرکت ارتقاء صنعت کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۵۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضای هیأت مدیره عبارتند از: آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید عباسی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ - صورتهای مالی سالهای xxx۵ و xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063102
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل عرشیا بار میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۹۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۲/xxx۷ و بنا به تاییدیه به شماره xxx۲ مورخ ۵/۳/xxx۷ انجمن امور صنفی حمل و نقل یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۴، محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲، مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷، محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷، محمدرضا کارگر بیده با کدملی xxxxxxxxx۳، امیر حسین اسلامی مهدی آبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ و مهدی رضایی صدرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان ابوالفضل کارگر بیده با کدملی xxxxxxxxx۵ و جواد کارگر بیده با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ آقای عباس مومنی مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سالهای xxx۴ و xxx۵ و xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052306
آگهی تغییرات شرکت پایانه صادرات کاشی و سرامیک خورشید مهر تابان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۵۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت کاشی باستان میبد به شماره ثبت xxx میبد وشناسه ملی xxxxxxxxx۵ با نمایندگی آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت کاشی پارسیان سرام میبد به شماره ثبت xxx میبد وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت کاشی عمارت یزد به شماره ثبت xxx میبد وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای عباس مومنی مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019163
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کاشی کویر اردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۴۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مصطفی کوکب زاده شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای عباس مومنی مهرجردی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019178
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کاشی کویر اردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۴۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مرتضی امامی میبدی به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاءبه عنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و … با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895295
آگهی تغییرات آموزش و تحقیقات رایزن توسعه خراسان جنوبی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۱۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - بموجب سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۱۷/ ۱۱ / xxx۶ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۶ حوزه ثبتی بیرجند مقرر گردید: آقای عباس فیاض بشماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود را به اقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ انتقال داد. اقای حسینعلی بهرام زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود را به اقای مهدی فاطمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱۹ و مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود را به اقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ انتقال داد و از موسسه خارج گردید. اقای محمد رضا کفاشی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود را به اقای احمد بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود را به اقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ انتقال داد. ۲ - تعداد اعضای اصلی هیات مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و لذا ماده ۱۴ اساسنامه موسسه اصلاح گردید. ۳ - آدرس مرکز اصلی موسسه از محل قبلی به آدرس جدید: استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - دهستان کاهشنگ - آبادی منطقه ویژه اقتصادی - منطقه ویژه - جاده ((بیرجند کیلومتر ۹ جاده اسدیه)) - بلوار ((بزرگراه شهیدکلانتری)) - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و لذا ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895307
آگهی تغییرات آموزش و تحقیقات رایزن توسعه خراسان جنوبی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۱۱۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمد رضا کفاشی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای عباس فیاض بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی فاطمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای احمد بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13895318
آگهی تغییرات آموزش و تحقیقات رایزن توسعه خراسان جنوبی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۱۱۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد رضا کفاشی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای عباس فیاض بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای مهدی فاطمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای احمد بخشی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای علی یزدانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل موسسه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866650
آگهی تغییرات صندوق تعاونی قرض الحسنه امام صادق ع خانقاه میبد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۱۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۲/xxx۶ و بنا به تائیدیه بشماره xxx مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین آقا برزگر خانقاه به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد رضا صفدری زاده میبدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای لطف اله فقیهی بیده به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای غلامرضا برزگری خانقاه به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین بداغ آبادی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد رضا برزگرخانقاه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای مجید دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای حامد فقیهی بیده به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدحسین هاشمی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی برزگری خانقاه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای محمد حسین فقیهی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا برزگر خانقاه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب گردید ۴ صورتهای مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835216
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسب داران میراث ماندگار براق میبد درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مرتبط با صنعت پرورش اسب ۲ تولیدو تامین خوراکهای مصرفی در مجموعه‌های تولید و پرورش اسب مانند علوفه کنستانتره داروها و تجهیزات سوارکاری ۳ آموزش و توسعه ورزش سوارکاری ۴ فعالیت در زمینه صادرات و واردات اسب وفراگیری در زمینه افزایش دانش ۷ برگزاری همایش‌ها دوره‌های آموزشی ویژه برنامه هایی با هدف افزایش آگاهی عمومی و توسعه سلامت جامعه ۸ مشاوره وراه اندازی و توسعه تجهیزات باشگاهای سوارکاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: میبد بخش مرکزی شهر میبد آسیاب کوچه ((ابوالحسنی)) کوچه مسجدجوادالائمه پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی شماره xxx/xxxxxx۰ مورخ ۳/۱۰/۹۶ بانک تجارت شعبه شهرداری میبد پرداخت گردیده و بقیه در تعهد میباشد. اولین مدیران: آقای علیمحمد احمدیان محمود آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی بیکی ده آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاد مینماید از جمله و بدون قید انحصاری چک‌ها، سفته‌ها، بروات و حواله‌ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مهمور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. و حق امضاء کلیه اوراق و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یانائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم طاهره فلاح یخدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل آقای داود شفیعی ده آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13811900
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گیتی ترابر میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۱۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۶ و تاییدیه به شماره xxx۹۲/۹۳ مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ سازمان حمل و نقل استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ صورتهای مالی سال xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت ۳ اعضا هیئت مدیره عبارتند از: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای رسول زارع مهرجردی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای هدایت هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای سیدمحمد موسوی بفروئی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای وحید رحیمی بیده به کدملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760719
آگهی تغییرات شرکت قالب سازی برج صنعت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای رسول زارع مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سالهای xxx۴ و xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612210
آگهی تغییرات شرکت کاشی باستان میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد حسین صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و رسول زارع مهرجردی با کدملی xxxxxxxxx۱ و هدایت هدایتی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان کمال حاجی ده آبادی با کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد زارع شاهی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای سیدمحمد علی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیداکبر موسوی بفروئی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴ صورتهای مالی سالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609195
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۶۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ هیئت مدیره با استعفای آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ از سمت مدیرعاملی موافقت نمود و آقای محمد هادی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و مکاتبات رسمی شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584211
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایا فناوری بهستان کسری درتاریخ ۰۷/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک تولید و ارائه، تولید وارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزار‌های سفارشی مشتری (به غیراز تولید نرم افزارهای رسانه‌ای و رسانه پرداز و فرهنگی و قرآنی)، ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری وCD اطلاعاتی تولید داخلی، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، شبکه داده‌ها (ارائه، اجرا و پشتیبانی) (پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیصلاح در صورت ضرورت قانونی). ضمنا ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت‌های مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان جنوبی شهرستان بیرجند بخش مرکزی دهستان کاهشنگ آبادی منطقه ویژه اقتصادی منطقه ویژه جاده ((بیرجند کیلومتر ۹ جاده اسدیه)) بلوار ((بزرگراه شهیدکلانتری)) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: یکصد میلیون ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای علی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ پنج میلیون ریال سهم الشرکه آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ نود و پنج میلیون ریال سهم الشرکه از کل شرکت را دارا میباشند. اولین مدیران: آقای علی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهای و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای مرتضی صفدری زاده میبدی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559058
آگهی تغییرات شرکت پویا سرام یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ آقای رسول زارع مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمدعلی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای کمال حاجی ده آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای سیدحسین علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530218
آگهی تغییرات شرکت مجتمع پترو شیمی قائم میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقایان محمدحسین صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و رسول زارع مهرجردی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای هدایت هدایتی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای مصطفی کوکب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - صورتهای مالی سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت ۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13456567
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت میبد هما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای عباس مومنی کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴ صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248545
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138095
آگهی تغییرات شرکت فرش کسری یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۰۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضای هیئت مدیره عبارتند از: مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای حمید رضا رضاییان با کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت ۴ - روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076511
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۶۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت قالب سازی برج صنعت یزد به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی آقای محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پویا سرام یزد به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کاشی عمارت یزد به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی آقای محمدعلی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقای حبیب عبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076523
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۶۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت خدمات بازرگانی پرتوی تجارت یزد به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت پویا سرام یزد به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت قالب سازی برج صنعت یزد به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی آقای محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان خدمت هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و مکاتبات رسمی شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047787
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی گلبرگ نشان طوبی میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان محمد رضا صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمدحسین صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۸۴ و محمد علی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم ملوک صفدری زاده میبدی با کدملی xxxxxx۳ xxx به نمایندگی از موسسه خیریه سایه طوبی به عنوان عضو علی البدل به مدت ۲ سال انتخاب شدند ۲ آقای حمید رضا برزگر خانقاه به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد زارع شاهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021219
آگهی تغییرات شرکت ارتقاء صنعت کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۵۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ خانم نجمی خلیلی خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی خانم فاطمه فقیهی بیده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013006
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک ارگ ارغوانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای رسول زارع مهرجردی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدحسین صفدری زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ آقای محمدعلی صفدری زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای احمد زارع شاهی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی و آقای محمود قنبری به کدملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای سیداکبر موسوی بفروئی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی آقای محمدحسین زارع مهرجردی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت ۴ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010288
آگهی تغییرات شرکت کاشی پارسیان سرام میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسین ضیائی بیده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای هدایت الله کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی کوکب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ - صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996358
آگهی تغییرات شرکت پارمیدا پولاد ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۱۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای عباس مومنی مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965681
آگهی تغییرات شرکت کاشی وسرامیک نفیس اشکذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت ۲ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ و محمد صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا برزگر خانقاه کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ آقای مصطفی کوکب زاده کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا خندان مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۴ روزنامه کثیرالانتشارپیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588483
آگهی تغییرات شرکت قالب سازي برج صنعت يزد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت ۲ ـ آقایان محمد صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷و سید حسین علوی کدملی xxxxxxxxx۰و محمد علی صفدری زاده میبدی کدملیxxxxxxxxx۲ و محمد حسین صفدری زاده میبدی کدملیxxxxxxxxx۴ و مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت و آقای کمال حاجی ده آبادی کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ ـ آقایان رسول زارع مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی کدملی xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند ۴ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544482
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل عرشیا بار میبد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۹۹۶۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای حبیب عبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی ـ آقای مصطفی کوکب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت ۳ـ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد علی صفدری زاده میبدی به کد ملی xxxxxxxxx۲برای مدت دو سال انتخاب شدند ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12483222
آگهی تغییرات شرکت مجتمع كارخانجات كاشي و سراميك ارگ ارغواني شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضای اصلی هیات مدیره عبارتند از آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمدعلی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای رسول زارع مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای احمد زارع شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمود قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ آقای سیداکبر موسوی بفروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین زارع مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند۳ ـ روزنامه پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12357351
آگهی تغییرات شرکت پویا سرام یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان رسول زارع مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۱ ومحمدحسین صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۴ و مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷و محمدصفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷و محمدعلی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۲به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و کمال حاجی ده آبادی کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ۲ ـ آقای سیدحسین علوی کدملی xxxxxxxxx۰به عنوان بازرس اصلی وآقای هدایت هدایتی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند۳ ـ روزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339404
آگهی تغییرات شرکت کاشی باستان میبد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۱۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۵۷۸۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای هدایت هدایتی کدملی xxxxxxxxx۳ و مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدحسین صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۴ و رسول زارع مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد علی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت و آقایان کمال حاجی ده آبادی کدملیxxxxxxxxx۱ و احمد زارع شاهی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای علی البدل ۲ـ آقای سیدحسین علوی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد علی موسوی کدملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ۴ـ صورتهای مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300434
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل گیتی ترابر میبد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۵۸۱۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ آقای مصطفی کوکب زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید۲ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت ۳ ـ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مرتضی صفدری زاده میبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای رسول زارع مهرجردی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای هدایت هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیدمحمد موسوی بفروئی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ آقای وحید رحیمی بیده به کدملی xxxxxxxxx۶ ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293957
آگهی تغییرات شرکت کاشی نفیس اشکذر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۶۶۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی کدملی xxxxxxxxx۷ و سعید خواجه محمودآبادی کدملی xxxxxxxxx۶ و حمیدرضا برزگر خانقاه کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ـ آقای مصطفی کوکب زاده کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا خندان مهرجردی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181427
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت میبد هما شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۸۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :۱)اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی صفدری زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد صفدری زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدعلی صفدری زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و آقای محمدحسین صفدری زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ (عضو علی البدل هیئت مدیره) ۲)آقای عباس مومنی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳)روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12069098
آگهی تغییرات شرکت پارميدا پولاد ايساتيس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۱۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱) اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ و محمدحسین صفدری زاده میبدی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدعلی صفدری زاده میبدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ۲)آقای عباس مومنی مهرجردی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ۳)روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755150
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بازرگانی پرتو تجارت یزد سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۶ شناسه ملی ۴۱۱۳۹۹۴۱۳۸۴۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان مرتضی و محمد و محمد علی همگی صفدری زاده میبدی بعنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی بعنوان عضو علی البدل بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای حبیب عبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و مصطفی کوکب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شده است.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۳ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم فاطمه فقیهی بیده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی شرکت باامضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717716
آگهی تغییرات موسسه خیریه سایه طوبی میبد شماره ثبت ۱۴۵ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۰۳۸۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۱۲/۹۳ و بنا به تاییدیه شماره xxx=۱/xxx/xxx۵ مورخ ۲۰/۷/۹۲ نیروی انتظامی شهرستان میبد تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقایان محمدرضا و محمد حسین و محمد علی و محمد و مرتضی همگی صفدری زاده میبدی بعنوان اعضاء اصلی و خانمها ملوک و طاهره هر دو صفدری زاده میبدی بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ آقای لطف اله فقیهی بیده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه فقیهی بیده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱/۹۳ آقای محمدرضا صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد حسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان منشی و محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان خزانه دار و محمد علی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق تعهدآور و مالی باامضاء دو نفر از اشخاص ذیل رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار، مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695972
آگهی تغییرات شرکت پویا سرام یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۵۵۹۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان رسول زارع مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مرتضی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمد صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمدعلی صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای سیدحسین علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هدایت هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳/۵/xxx۳ آقای رسول زارع مهرجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین صفدری زاده میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا صفدری زاده میبدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت و آقایان محمدعلی و محمد و مرتضی همگی صفدری زاده میبدی با کدملی های شماره xxxxxxxxx۲ ـ xxxxxxxxx۷ ـ xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضاء ثابت نائب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس ثبت شهرستان میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665511
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۲۲۴ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۵۶۶۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضا بقرار زیر تعیین گردیدند: ۱. آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پرتوی تجارت یزد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شماره ثبت xxx بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت ارتقا صنعت کویر یزد سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شماره ثبت xxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت برج صنعت یزد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شماره ثبت xxx بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مکاتبات رسمی شرکت باامضای آقای مرتضی صفدری زاده میبدی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543535
آگهی تغییرات صندوق تعاونی قرض الحسنه امام صادق (ع) خانقاه میبد شماره ثبت ۱۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۱۱۴۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۱۱/۹۲ و بنا به تاییدیه شماره xxx۸۷ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ تراز و بیلان سال مالی xxx۰و xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت
۲ـ آقایان حسین آقا برزگر خانقاه و محمدرضا صفدری زاده میبدی و محمدرضا برزگری خانقاه و غلامرضا برزگری خانقاه و لطف اله فقیهی بیده بعنوان اعضاء اصلی و آقایان محمد برزگری خانقاه و علی برزگری خانقاه بعنوان اعضاء علی البدل بمدت ۲سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی باکد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین فقیهی باکد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۲ آقای حسین آقا برزگر خانقاه بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا صفدری میبدی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و لطف اله فقیهی بیده بعنوان مدیرعامل و محمدرضا برزگری خانقاه بعنوان خزانه دار و غلامرضا برزگری خانقاه بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضاء ثابت مدیرعامل و یک امضاء از رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر صندوق معتبر می باشد و مکاتبات اداری باامضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306825
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی گلبرگ نشان طوبی میبد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۶۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۳۸۶۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقایان محمدعلی صفدری زاده میبدی و محمد صفدری زاده میبدی و محمدرضا صفدری زاده میبدی و محمد حسین صفدری زاده میبدی و مرتضی صفدری زاده میبدی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره کلاً برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ آقای سید حسین علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و احمد زارعشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ آقای محمدعلی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس و لطف اله فقیهی بیده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و آقایان محمدرضا صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم طوبی فقیهی بیده به نمایندگی از موسسه خیریه سایه طوبی میبد شماره ثبت xxx میبد بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره کلاً برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یک امضاء از مدیرعامل یا نایب رئیس با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255858
آگهی تغییرات شرکت کاشی ارگ ارغوانی میبد سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۸
بموجب صورت مجلس مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۲ تصمیمات بشرح ذیل اعلام گردید:
آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدعلی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رسول زارع مهرجردی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود قنبری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند آقای سید اکبر موسوی بفروئی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/۹۲ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای رسول زارع مهرجردی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدعلی صفدری زاده میبدی و محمد صفدری زاده میبدی و محمد حسین صفدری زاده میبدی بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی بعنوان مدیرعامل بمدت طول تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126962
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک نفیس اشکذر (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۲۹۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ ترازو صورتهای مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ و سعید خواجه محمودآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و حمیدرضا برزگر خانقاه با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای منصور خواجه محمودآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل شرکت بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۳ ـ آقای مصطفی کوکب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای محمدرضا خندان مهرجردی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
و همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید خواجه محمودآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا برزگر خانقاه بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ هیئت مدیره آقای حمیدرضا برزگر خانقاه را بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت طول تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند.
۳ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره باامضاء نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی نیز باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمیباشند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس ثبت اسناد صدوق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019335
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت میبد هما سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان مرتضی صفدری زاده میبدی کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمد صفدری زاده میبدی کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمد علی صفدری زاده میبدی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای عباس مومنی فرزند غلامرضا شماره شناسنامه xxx میبد کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی فرزند کریم شماره شناسنامه ۳۰ میبد کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ آقای مرتضی صفدری زاده میبدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی صفدری زاده میبدی بعنوان عضو اصلی و احمد زارعشاهی خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ کفیل ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986557
آگهی تاسیس شرکت پارمیدا پولاد ایساتیس سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۸۱۵۷۱
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پارمیدا پولاد ایساتیس (سهامی خاص) که در تاریخ ۰۴/۱۱/xxx۱ شماره ثبت xxx در این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: تولید انواع محصولات فولادی از طریق ذوب و فر آوری مواد معدنی و ضایعات فولادی و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه
۲ ـ مرکز اصلی شرکت: یزد ـ صدوق ـ شهرک صنعتی فولاد ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۳ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx/xxx ریالی با نام که کل مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال آن طبق گواهی شماره xxx مورخ ۰۴/۱۱/۹۱ بانک ملی اشکذر پرداخت گردیده است
۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقای محمد علی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین مشکاتیان راد خارج از هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۱ ب سمت مدیرعامل و آقای محمد حسین صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد صفدری زاده میبدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند
۶ ـ دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء ثابت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه و قانون تجارت
۸ ـ بازرسان شرکت: آقای عباس مومنی مهر جردی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای حبیب عبادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس ثبت اسناد صدوق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات