سید محمد فاطمی اردکانی

آقای سید محمد فاطمی اردکانی

کد ملی 444965xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

شرکت های سید محمد فاطمی اردکانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید محمد فاطمی اردکانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
عضو هییت مدیره
سرمایه گذاران فناوری تک وستا
سرمایه گذاران فناوری تک وستا
همراه هوشمند آینده
همراه هوشمند آینده
بازار هوشمند سینا
بازار هوشمند سینا
رییس هییت مدیره
سرمایه سازان توسعه تدبیر آینده
سرمایه سازان توسعه تدبیر آینده
رییس هییت مدیره
گیتی افروز تابان
گیتی افروز تابان
رییس هییت مدیره
تجارت الکترونیک هوشمند آینده
تجارت الکترونیک هوشمند آینده
رییس هییت مدیره
سامانه های کاربردی کلان همگام
سامانه های کاربردی کلان همگام
عضو هییت مدیره
توسعه خدمات اقتصاد آرمان
توسعه خدمات اقتصاد آرمان
رییس هییت مدیره
خدمات هوشمند آینده
خدمات هوشمند آینده
رییس هییت مدیره
سرمایه سازان انرژی گستر پویا
سرمایه سازان انرژی گستر پویا
نایب رییس هییت مدیره
توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن
توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن
رییس هییت مدیره
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
آذین انرژی صبا
آذین انرژی صبا
نایب رییس هییت مدیره
تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا
تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا
نایب رییس هییت مدیره
داده کاوان هوشمند توسن
داده کاوان هوشمند توسن
نایب رییس هییت مدیره
تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان
تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان
نایب رییس هییت مدیره
ذهن هوشمند آینده
ذهن هوشمند آینده
رییس هییت مدیره
زنجیره های زرین هوشمند آینده
زنجیره های زرین هوشمند آینده
رییس هییت مدیره
کاوش فناوری فرتاک
کاوش فناوری فرتاک
رییس هییت مدیره
رامان فناوری آبادیس
رامان فناوری آبادیس
رییس هییت مدیره
رسام فناوری پایا
رسام فناوری پایا
رییس هییت مدیره
آکام فناوری بردیس
آکام فناوری بردیس
نایب رییس هییت مدیره
سرمایه گذاران فناوری تک وستا آرمان
سرمایه گذاران فناوری تک وستا آرمان
نایب رییس هییت مدیره
کشت و صنعت مهرگان
کشت و صنعت مهرگان
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14820479
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت مهرگان در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری طرح های مربوط به امور کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، گلخانه، دامپروری، پرورش طیور، آبزیان و غیره انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی، خرید، فروش، واردات، صادرات، تهیه و تولید، بسته بندی و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر کشور و خارج از کشور انعقاد قراردادهای تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی، خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری و غیره خرید سهام شرکت ها و مشارکت با سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مشاوره جهت ارائه خدمات مدیریتی، مهندسی و نظارت بر طرح ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت طراحی سیستم های مدیریتی و بازاریابی به منظور سرمایه گذاری های جدید و اجرای طرح های توسعه و تکمیل در زمینه موضوع فعالیت شرکت مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، گلخانه، دامپروری، پرورش طیور، آبزیان و غیره اخذ شعبه و نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت گشایش اعتبارات و ال سی، اخذ وام و اعتبار ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی حضوردر نمایشگاه ها و همایش ها و سمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی برگزاری سمینارها، همایش ها، کارگاه های آموزشی در ارتباط با موضوعات حوزه فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، میدان کوشیار، خیابان شهید عقیل خلیل زاده، پلاک ـ ۲۸، طبقه اول، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸ ـ xxx ـ xxx۸ مورخ ۲۵/۰۶/xxx۸ نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین خرسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به نمایندگی سیدروح اله فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و به نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شبکه گستران آراد تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و به نمایندگی حسین خرسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضا یک عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت (درغیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره، امضا یک عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رسول صفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود رضا سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14754527
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۳۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۴۲۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی آقای امیر حسین قادری عابد کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰بنمایندگی آقای فردوس باقری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و۴ و۶ و۷ و۸ و ۱۰و۱۱ و ۱۲و۱۳ و ۱۴و ۱۵و۱۶ و۱۷ و۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه و اجرای مصوبات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14727858
آگهی تغییرات شرکت ذهن هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۳۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند : شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای امیرحسین قادری عابد به سمت نائب رئیس هیات مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت پیشتاز پردازش پارس ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای امیر آقاخانی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به کدملی xxxxxxxxx۹ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : اختیارات مدیرعامل مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه و اجرای مصوبات هیات مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14656231
آگهی تغییرات شرکت داده کاوان هوشمند توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردید : آقای روزبه ترابی به کدملی : xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ آقای سید روح اله فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ آقای سید محمد فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی : xxxxxxxxx۷۹ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت همراه مهر شرکت ) و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640055
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ - آقای روح اله لهرابیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ - آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( درغیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640067
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۶۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۸۴۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای سید ولی اله فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای امیر حسین قادری عابد کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14632752
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوش فناوری فرتاک درتاریخ ۰۷/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی ، خرید ، فروش ، واردات ، صادرات ، تهیه و تولید ، بسته بندی و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر کشور و خارج از کشور ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی و شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری در داخل و خارج کشور ، شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت ، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی ، شرکت و برگزاری نمایشگاه‌ها ، کنفرانس‌ها و همایش‌های داخلی و بین المللی ، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و کلیه فعالیت‌های مجاز و قانونی مرتبط با فعالیت که برای شرکت سود آور باشد ، خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، مشاوره جهت ارائه خدمات مدیریتی ، ارایه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر طرح‌ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، طراحی سیستم و بازاریابی به منظور سرمایه گذاری‌های جدید و اجرای طرحهای توسعه و تکمیل در زمینه موضوع فعالیت اصلی شرکت و مشارکت سرمایه گذاری در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت ، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی ، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، افتتاح حساب در کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کاووسیه ، میدان کوشیار ، خیابان شهید عقیل خلیل زاده ، پلاک - ۲۸ ، طبقه دوم ، واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۶ مورخ ۱۹/۰۲/xxx۸ نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و به نمایندگی سید روح اله فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به نمایندگی مجید حفیظی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و به نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم تندیس مددیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمودرضا سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633781
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رامان فناوری آبادیس درتاریخ ۰۷/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی ، خرید ، فروش ، واردات ، صادرات ، تهیه و تولید ، بسته بندی و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر کشور و خارج از کشور ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی و شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری در داخل و خارج کشور ، شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت ، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی ، شرکت و برگزاری نمایشگاه‌ها ، کنفرانس‌ها و همایش‌های داخلی و بین المللی ، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و کلیه فعالیت‌های مجاز و قانونی مرتبط با فعالیت که برای شرکت سود آور باشد ، خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، مشاوره جهت ارائه خدمات مدیریتی و نظارت بر طرح‌ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، طراحی سیستم و بازاریابی به منظور سرمایه گذاری‌های جدید و اجرای طرحهای توسعه و تکمیل در زمینه موضوع فعالیت اصلی شرکت و مشارکت سرمایه گذاری در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت ، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی ، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، افتتاح حساب در کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کاووسیه ، میدان کوشیار ، خیابان شهید عقیل خلیل زاده ، پلاک - ۲۸ ، طبقه دوم ، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۵ مورخ ۱۹/۰۲/xxx۸ نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و به نمایندگی سید روح اله فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به نمایندگی امین سقائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و به نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم تندیس مددیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمودرضا سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633793
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رسام فناوری پایا درتاریخ ۰۷/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی ، خرید ، فروش ، واردات ، صادرات ، تهیه و تولید ، بسته بندی و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر کشور و خارج از کشور ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی و شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری در داخل و خارج کشور ، شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت ، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی ، شرکت و برگزاری نمایشگاه‌ها ، کنفرانس‌ها و همایش‌های داخلی و بین المللی ، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و کلیه فعالیت‌های مجاز و قانونی مرتبط با فعالیت که برای شرکت سود آور باشد ، خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، مشاوره جهت ارائه خدمات مدیریتی ، ارایه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر طرح‌ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، طراحی سیستم و بازاریابی به منظور سرمایه گذاری‌های جدید و اجرای طرحهای توسعه و تکمیل در زمینه موضوع فعالیت اصلی شرکت و مشارکت سرمایه گذاری در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت ، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی ، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، افتتاح حساب در کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کاووسیه ، میدان کوشیار ، خیابان شهید عقیل خلیل زاده ، پلاک - ۲۸ ، طبقه اول ، واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۳ مورخ ۱۹/۰۲/xxx۸ نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و به نمایندگی سید روح اله فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به نمایندگی امیر آقاخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و به نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم تندیس مددیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود رضا سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633829
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آکام فناوری بردیس درتاریخ ۰۷/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی ، خرید ، فروش ، واردات ، صادرات ، تهیه و تولید ، بسته بندی و توزیع کلیه اقلام مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی و ایجاد شعب در سراسر کشور و خارج از کشور ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی و شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری در داخل و خارج کشور ، شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت ، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی ، شرکت و برگزاری نمایشگاه‌ها ، کنفرانس‌ها و همایش‌های داخلی و بین المللی ، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و کلیه فعالیت‌های مجاز و قانونی مرتبط با فعالیت که برای شرکت سود آور باشد ، خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، مشاوره جهت ارائه خدمات مدیریتی ، ارایه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر طرح‌ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، طراحی سیستم و بازاریابی به منظور سرمایه گذاری‌های جدید و اجرای طرحهای توسعه و تکمیل در زمینه موضوع فعالیت اصلی شرکت و مشارکت سرمایه گذاری در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت ، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی ، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، افتتاح حساب در کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کاووسیه ، میدان کوشیار ، خیابان شهید عقیل خلیل زاده ، پلاک - ۲۸ ، طبقه اول ، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۷ مورخ ۱۹/۰۲/xxx۸ نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به نمایندگی فاطمه السادات پورمرتضوی اردکان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و به نمایندگی سیدروح اله فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه خدمات اقتصاد آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و به نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم تندیس مددیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود رضا سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569380
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی روح اله لهرابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی سیدروح اله فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی عبدالحمید منصوری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی امید ترابی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید . حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۲۲ ماده ۴۰ اساسنامه تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیات مدیره تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیران شرکت تفویض نماید اجرای مصوبات هیات مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14550943
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای روح اله لهرابیان کد ملی : xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای سید روح فاطمی اردکانی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد رفیعی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضا ) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره ، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . حدود اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14540675
آگهی تغییرات شرکت زنجیره‌های زرین هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۵۷۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۱۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء بشرح ذیل برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند : شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی : xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای امیر حسین قادری عابد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کدملی : xxxxxxxxx۱ آقای سید حمید خیام زاده اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کدملی : xxxxxxxxx۱ آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی : xxxxxxxxx۲ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره ، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه اجرای مصوبات هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14498116
آگهی تغییرات شرکت ذهن هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۳۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا آرمان به شناسه ملی : xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای امیرحسین قادری عابد به سمت نائب رئیس هیأت مدیره کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی : xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی خانم تندیس مددیانس به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان بشناسه ملی : xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه اجرای مصوبات هیأت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره ، امضا یک عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478849
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۲۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای سید روح اله فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ردان سیستم بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی آقای روح اله لهرابیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۱ اساسنامه اجرای مصوبات هیات مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14428131
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدروح اله فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم مریم یاقوتی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه اجرای مصوبات هیات مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14428143
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای سیدروح اله فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۳ خانم مریم یاقوتی به کدملی xxxxxxxxx۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14420023
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۳۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء و حق امضای اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۵/xxx۸ به شرح ذیل است: شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی آقای هوتن آزموده مژدهی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ، شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای امیر حسین قادری عابد کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه و اجرای مصوبات هیأت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضای یک عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره، امضا یک عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضای سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208191
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری توسعه و تحول همرو تدبیر درتاریخ ۱۸/۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مشاوره ای در جهت طراحی، پیاده سازی، و اجرای مدیریت بهینه دانش در کلیه سازمانها و نهاد و اشخاص حقوقی اعم از دولتی، خصوصی و عمومی، ارائه خدمات مشاوره و اجرای دوره بهینه تدوین و پیاده سازی آخرین تکنیکهای روز دنیا در مدیریت دانش و بهره وری جهت کلیه اشخاص حقوقی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه بهبود توسعه قراردادی و بهره وری و فناوری های مدیریت دانش وکاریابی در کلیه ارکان و نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی اعم از درون مرزی و برون مرزی اخذ شعبه و نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی که در زمینه موضوع فعالیت موسسه و ارائه نمایندگی به آنان، تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، حضور در همایشها، سمینارها، نمایشگاههای مربوط به موضوع فعالیت اعم از داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی وال سی به صورت ارزی وریالی خرید و انتقال تکنولوژی مورد نیاز مرتبط با موضوع فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله جردن ـ بلوار نلسون ماندلا ـ کوچه نور ـ پلاک ـ ۱۰ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: xxx,xxx,xxx ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ دارای xxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت شبکه گستران آراد تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ دارای xxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: مدیر یا مدیران و اشخاصیکه در موسسه حق امضا دارند: شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی آقای سید روح اله فاطمی اردکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت شبکه گستران آراد تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ آقای امیر مهرانی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196676
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله لهرابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای جمیل جلیلیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمود رضا سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای احمد افتخاری علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و سید محمد فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و لیلا پوریوسف بجاربنه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۴و ۱۵و ۱۶و ۱۷ ماده ۱۴ اساسنامه - اجرای مصوبات هیات مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118019
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به جای آقای جمال دامغانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. سمت اعضاء برای بقیه مدت تصدی مدیران به شرح زیر می‌باشد: آقای روح اله لهرابیان شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۲ آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ آقای سیدروح اله فاطمی اردکانی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ آقای عبدالحمید منصوری شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای امید ترابی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. هیأت مدیره اختیارات خود را مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۲۲ ماده ۴۰ اساسنامه و تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره، امضا یک عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054679
آگهی تغییرات شرکت داده کاوان هوشمند توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ جهت عضویت در هیات مدیره شرکت بنمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بجای آقای فردوس باقری به کدملی xxxxxxxxx۴ تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند: آقای سید روح اله فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره روزبه ترابی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه اجرای مصوبات هیات مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032206
آگهی تغییرات شرکت همراه هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۳۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب رودساز بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بجای آقای فرامرز ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای فرامرز ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت ردان سیستم بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بجای آقای حبیب رودساز بشماره ملی xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند. سمت اعضاء برای بقیه مدت تصدی مدیران به شرح زیر می‌باشد آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای حبیب رودساز کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای فرامرز ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025824
آگهی تغییرات شرکت خدمات رسان هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیدروح اله فاطمی اردکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای احمد افتخاری علی آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی، خرید، فروش، واردات، صادرات، تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع و ترخیص کالا از گمرکات داخلی کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی و ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی و شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی. سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکتها و موسسات داخلی و خارجی. اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی به صورت ارزی و ریالی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذری مستقیم و یا خرید سهام در داخل و خارج از کشور، مشاوره جهت ارائه خدمات مدیریتی و طراحی سیستم و بازاریابی. اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی‌ها در داخل و خارج از کشور، شرکت و برگزاری نمایشگاها و کنفرانس‌ها و همایشهای داخلی و بین المللی، بطور کلی انجام کلیه امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک میدان کوشیار خیابان شهید عقیل خلیل زاده پلاک ۲۸ طبقه پنجم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و به نمایندگی روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13850086
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید منصوری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بجای آقای فردوس باقری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضاء به شرح ذیل برای مدت باقیمانده هیات مدیره به شرح زیر می‌باشد. آقای جمال دامغانیان کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید روح اله فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عبدالحمید منصوری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امید ترابی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۲۲ ماده ۴۰ اساسنامه تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیات مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته مدیرعامل میتواند بخشی از اختیارات خود را به مدیران شرکت تفویض نماید اجرای مصوبات هیات مدیره را به مدیر عامل تفویض نمودند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825596
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین انرژی صبا درتاریخ ۳۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ایجاد یا ارایه مشاوره ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، خدمات مشاوره بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و بررسی بازار کشور جهت اجرای پروژه‌های صنعتی، تولیدی، اقتصادی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی تأمین تجهیزات و سایر اقلام مورد نیاز، مدیریت پیمان، تسهیلگری و مشاوره جذب منابع اجرای پروژه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی و ارائه نمایندگی به آنان در زمینه تولید انرژی‌های نو تنظیم قرارداد‌های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه، شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی، حضور در نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و سمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. تنظیم قرارداد‌های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، ارائه خدمات مشاوره مدیریت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت مشارکت در پروژه‌های تولیدی، صنعتی، تجاری، عمرانی و سایر رشته‌های فعال درکشور، ارائه خدمات مشاوره و هماهنگی فی مابین مدیران و صاحبان پروژه و مشارکت کنندگان در پروژه مذکور در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - ونک - میدان کوشیار - خیابان شهید عقیل خلیل زاده - پلاک - ۲۸ - طبقه دوم - واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی شماره xxx۸ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردید اولین مدیران: شرکت سرمایه سازان توسعه تدبیر آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و به نمایندگی میلاد ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم رها رهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران و هیات مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن کمالی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817576
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
براساس دعوتنامه مورخ ۲۲/۹/xxx۶ مندرج در روزنامه فناوران اطلاعات، مجمع عمومی عادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در تاریخ ۷/۱۰/xxx۶ تشکیل و موضوعات زیر به تصویب مجمع رسید. ۱ ترازنامه و صورت درآمدها و هزینه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب اعضاء رسید. ۲ روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. ۳ انتخابات هیأت مدیره (شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاورین) برگزار و افراد ذیل برای مدت سه سال به عنوان اعضای هیأت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزیده شدند. اعضای هیأت مدیره شاخه شرکتها: (آقای محمدباقر اثنی عشری (پویندگان راز ستاره شمال) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره (آقای محمدعلی یوسفی زاده (انتقال داده‌های آسیاتک) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس (آقای شهاب جوانمردی (فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس (آقای محمدرضا حدادی (برید سامانه نوین) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان خزانه دار (آقای وحید تائب (تیام شبکه) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی (آقای رضا کرمی (مهندسی نرم افزاری گلستان) با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی (آقای سیدعلی آذرکار (مهندسی پدید پرداز) با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی (خانم مریم خاوازی (آدران رایانه) با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای سعید محمدی (نوآوران فن آوازه) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی (آقای جعفر محمدی (سامانه نگار آتنا) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی (آقای حسام میرآرمندهی (آوای همراه هوشمند هزار دستان) با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای وحید صدوقی (ارتباطات سیار ایران) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی (آقای پرشاد صفایی فراهانی (داده کاوان هوشمند) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی (آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی (توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی (آقای احسان اله مدیری (صنایع ارتباطی نانو تراشه پارس) با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی (آقای حمید یزدانی صابونی (امید ژرف نگر) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل (آقای حمید بابادینیا (گیلاس کامپیوتر) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل (آقای مازیار گنجه‌ای (کاریار ارقام) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل اعضای هیأت مدیره شاخه فروشگاه‌ها: (آقای سیامک غنیمی فرد (آپادانا) با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی (آقای حمید توسلی (بهین تکنولوژی) با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی (آقای احسان بیات بیدکربه (آوات) با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای بابک صالحی (وب سیستم) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل اعضای هیأت مدیره شاخه مشاورین: (آقای علیرضا کشاورز جمشیدیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای مهرداد خداوردیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای مجتبی مددخانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای علی عباس نژاد کنجین با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل همچنین آقای آزاد معروفی (لاوان ارتباط) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا زندیه وکیلی (فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. در اولین جلسه هیأت مدیره که در تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۶ برگزار شد، آقای محمدباقر اثنی عشری به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا حدادی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. ضمنا مطابق تبصره ماده ۱۵ اساسنامه، اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک خزانه دار به همراه رئیس هیأت مدیره یا دبیر و مهر نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتبر خواهد_بود. د xxxxxx۴ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور استان تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817600
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
براساس دعوتنامه مورخ ۲۲/۹/xxx۶ مندرج در روزنامه فناوران اطلاعات، مجمع عمومی عادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در تاریخ ۷/۱۰/xxx۶ تشکیل و موضوعات زیر به تصویب مجمع رسید. ۱ ترازنامه و صورت درآمدها و هزینه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب اعضاء رسید. ۲ روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. ۳ انتخابات هیأت مدیره (شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاورین) برگزار و افراد ذیل برای مدت سه سال به عنوان اعضای هیأت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزیده شدند. اعضای هیأت مدیره شاخه شرکتها: (آقای محمدباقر اثنی عشری (پویندگان راز ستاره شمال) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره (آقای محمدعلی یوسفی زاده (انتقال داده‌های آسیاتک) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس (آقای شهاب جوانمردی (فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس (آقای محمدرضا حدادی (برید سامانه نوین) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان خزانه دار (آقای وحید تائب (تیام شبکه) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی (آقای رضا کرمی (مهندسی نرم افزاری گلستان) با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی (آقای سیدعلی آذرکار (مهندسی پدید پرداز) با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی (خانم مریم خاوازی (آدران رایانه) با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای سعید محمدی (نوآوران فن آوازه) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی (آقای جعفر محمدی (سامانه نگار آتنا) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی (آقای حسام میرآرمندهی (آوای همراه هوشمند هزار دستان) با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای وحید صدوقی (ارتباطات سیار ایران) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی (آقای پرشاد صفایی فراهانی (داده کاوان هوشمند) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی (آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی (توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی (آقای احسان اله مدیری (صنایع ارتباطی نانو تراشه پارس) با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی (آقای حمید یزدانی صابونی (امید ژرف نگر) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل (آقای حمید بابادینیا (گیلاس کامپیوتر) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل (آقای مازیار گنجه‌ای (کاریار ارقام) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل اعضای هیأت مدیره شاخه فروشگاه‌ها: (آقای سیامک غنیمی فرد (آپادانا) با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی (آقای حمید توسلی (بهین تکنولوژی) با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی (آقای احسان بیات بیدکربه (آوات) با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای بابک صالحی (وب سیستم) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل اعضای هیأت مدیره شاخه مشاورین: (آقای علیرضا کشاورز جمشیدیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای مهرداد خداوردیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای مجتبی مددخانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای علی عباس نژاد کنجین با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل همچنین آقای آزاد معروفی (لاوان ارتباط) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا زندیه وکیلی (فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. در اولین جلسه هیأت مدیره که در تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۶ برگزار شد، آقای محمدباقر اثنی عشری به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا حدادی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. ضمنا مطابق تبصره ماده ۱۵ اساسنامه، اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک خزانه دار به همراه رئیس هیأت مدیره یا دبیر و مهر نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتبر خواهد_بود. د xxxxxx۴ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور استان تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785766
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۳۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۴۲۰۲
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی جمال دامغانیان با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی فردوس باقری با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه و اجرای مصوبات به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752987
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات امداد خانگی آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۵۴
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد فاطمی اردکانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد افتخاری علی آبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، رسول صفاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735613
آگهی تغییرات شرکت همراه هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۳۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای فرامرز ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای حبیب رودساز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ذیل ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631401
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات امداد خانگی آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی احمد افتخاری علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی نوشین چهاردولی خلوزینی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538894
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه سازان انرژی گستر پویا درتاریخ ۰۹/۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ایجاد یا ارایه مشاوره ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، خدمات مشاوره بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و بررسی بازار کشور جهت اجرای پروژه‌های صنعتی، تولیدی، اقتصادی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. تأمین تجهیزات و سایر اقلام مورد نیاز، مدیریت پیمان، تامین منابع مالی، با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی و ارائه نمایندگی به آنان در زمینه تولید انرژی‌های نو. تنظیم قرارداد‌های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، تاسیس شرکت‌های زیرمجموعه، شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی، حضور در نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و سمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. ارائه خدمات مشاوره مدیریت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جهت مشارکت در پروژه‌های تولیدی، صنعتی، تجاری، عمرانی و سایر رشته‌های فعال درکشور، ارائه خدمات مشاوره و هماهنگی فی مابین مدیران و صاحبان پروژه و مشارکت کنندگان در پروژه‌های مذکور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جردن بلوار نلسون ماندلا کوچه نور پلاک ۱۸ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که طبق گواهی شماره xxx مورخ ۲۶/۲/xxx۶ بانک اقتصادنوین شعبه بلواراسفندیار کل مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای محسن کمالی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسرمایه سازان توسعه تدبیر آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و به نمایندگی احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره آقای میلاد ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجتبی فلاح نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479617
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه خدمات امداد خانگی آینده درتاریخ ۳۰/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و اجرا، متره، براورد مرمت و پیمانکاری و انجام کلیه امور فنی و مهندسی خدمات مرتبط با عملیات ساختمانی، تاسیسات ساختمانی، تعمیرات ساختمان، ارائه خدمات صنعتی، اداری، بهداشتی، کلینیک ساختمانی، معماری، طراحی داخلی و نما، فضای سبز، هرگونه پیمانکاری مربوط به آن برای منازل، ادارات، شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی خرید، فروش، تامین، بسته بندی، پخش و توزیع تجهیزات، مواد، مصالح و ابزارآلات مرتبط با خدمات کلینیک ساختمانی، عملیات ساختمانی، تاسیسات ساختمانی، تعمیرات ساختمان، خدمات فنی و مهندسی صنعتی، اداری، بهداشتی، معماری، طراحی داخلی و نما، فضای سبز و امور خدماتی و پیمانکاری مربوط به آن به صورت جزئی و کلی نظارت بر اجرای پروژه‌های مرتبط، با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی ارائه خدمات تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیر شبکه‌ای و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و فنی و مهندسی و اجرایی در رابطه با موارد فوق. اخذ شعبه و نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی که درزمینه موضوع شرکت فعالیت می‌نمایند و ارائه نمایندگی به آنان تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور تنظیم قراردادهای تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی و غیره اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصه‌ها ومزایدهای داخلی و خارجی حضوردر نمایشگاهها و همایشها و سمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برگزاری سمینارها، همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی در ارتباط با موضوعات حوزه فعالیت شرکت انجام فعالیت‌های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی از جمله واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جردن بلوار نلسون ماندلا کوچه نور پلاک ۱۸ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بابت xxx ٪ سرمایه شرکت طی گواهی شماره ش. ن/ xxx۵ مورخ ۲/۱۲/۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار واریز گردید. اولین مدیران: شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و به نمایندگی فرامرز ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به نمایندگی مریم علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و به نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و به نمایندگی احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارومالی وتعهدآور واز قبیل چک و سفته وبروات وقراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره ومهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری باامضاءمدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالرضا قنبری گوهر ریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460922
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه خدمات اقتصاد آرمان در تاریخ ۱۷/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق. تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات، خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی، نصب و راه اندازی و تعمیر و سرویس تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها کابلهای ارتباطی مربوطه، صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه‌ای داخلی و خارجی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جردن بلوار نلسون ماندلا کوچه نور پلاک ۱۸ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم با نام xxx۰. ریالی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار توسط موسسین تماما پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم مریم بنی نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو از هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت، و کلیه اوراق عادی با امضا ء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی خانم سارا شیرین بخش ماسوله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441951
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های کاربردی کلان همگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۰۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - شرکت سامانه‌های یکپارچه بزرگ فردا بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بنمایندگی آقای محمد صادقی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره - شرکت ردان سیستم بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بانمایندگی آقای جمیل جلیلیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره - شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بانمایندگی آقای مهدی رازپوش نظری کدملی: xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بانمایندگی آقای فردوس باقری کدملی: xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره - شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره حدود و اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404773
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای روح الله لهرابیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فن افزار توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای حبیب رودساز کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داده کاوان هوشمند توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای جمیل جلیلیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده اعتبار هیئت مدیره تا تاریخ ۰۳/۰۴/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372705
آگهی تغییرات شرکت همراه هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۳۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای احمد محمد علی خاکی به شماره xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فن افزار توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای جمیل جلیلیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی آقای فرامرز ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت داده کاوان هوشمند توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای فردوس باقری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349845
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک هوشمند آینده درتاریخ ۲۱/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک غیرهرمی وغیرشبکه‌ای و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق. تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات، خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی، نصب و راه اندازی و تعمیر و سرویس تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها کابلهای ارتباطی مربوطه، صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاهای بین المللی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه‌ای داخلی و خارجی، مشارکت و انعقاد قراردادهای تجاری و بازرگانی با مواعد معین در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران جردن بلوار نلسون ماندلا کوچه نور پلاک ۱۸ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد و تعداد xxx۰۰ سهم آن بانام می‌باشد و بموجب گواهی شماره xxx۴ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردیده است و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می‌باشد. اولین مدیران: شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی هوتن آزموده مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی فرامرز ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318484
آگهی تغییرات شرکت گیتی افروز تابان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۰۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ذهن هوشمند آینده بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی خانم سمیه باقربیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای مهدی گلزارنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314382
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه سازان توسعه تدبیر آینده درتاریخ ۳۰/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان جهت تأمین منابع مالی، تجهیزات وسایر اقلام موردنیاز پروژه‌ها، ارائه خدمات مدیریت پیمان، نظارت بر اجرای پروژه‌های مرتبط، با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی وتنظیم گزارش‌های لازم وارائه آن به مشارکت کنندگان، اخذ شعبه و نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از داخلی و خارجی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت مینمایند و ارائه نمایندگی به آنان تنظیم و ارائه گزارش‌های توجیهی جهت مشارکت درکلیه پروژه‌ها و فعالیت‌های سازنده درسطح کشور، ارائه خدمات مشاوره بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه‌ای و بررسی بازارکشورجهت اجرای پروژه‌های صنعتی، تولیدی، اقتصادی، فرهنگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، تنظیم قرارداد‌های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، ارائه خدمات مشاوره مدیریت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی جهت مشارکت درپروژه‌های تولیدی، صنعتی، تجاری، عمرانی، درمانی وسایر رشته‌های فعال درکشور، ارائه خدمات مشاوره وهماهنگی فی مابین مدیران وصاحبان پروژه ومشارکت کنندگان درپروژه مذکور، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی، تاسیس شعب ونمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی وخارجی، حضور در نمایشگاه‌ها وهمایش‌ها وسمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار آفریقا، کوچه نور، پلاک ۱۸، طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تمامی سهام آن با نام می‌باشد و موجب گواهی بانکی شماره xxx۶ مورخ ۰۳ / ۱۱ / xxx۵ نزد بانک اقتصاد نوین، شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کمالی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت مدیرعامل و سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم علی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت متفقا و در غیاب مدیرعامل دوعضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازار هوشمند سینا درتاریخ ۰۴/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق، تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات، خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی، نصب و راه اندازی و تعمیر و سرویس تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها کابلهای ارتباطی مربوطه صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاهای بین المللی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبار تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه‌ای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار آفریقا، کوچه نور، پلاک ۱۸، طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آن طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۲۵/ ۱۰/ xxx۵ بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای فرامرزارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس ش م xxxxxxxxx۷۹ آقای احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت تدبیر گران فناوری فردای ایرانیان ش م xxxxxxxxx۶۵ وآقای مجید دانشور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فناوری تک وستا ش م xxxxxxxxx۱۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهدار و تعهد آور چک و سفته و برات قرار دادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل وآقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158307
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تدبیر گران فناوری توسن ایرانیان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی اقای سید محمد فاطمی اردکانی کد ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرزبه شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی اقای سید روح اله فاطمی اردکانی به کد ملی: xxxxxxxxx۳ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای فردوس باقری به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی: xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای امید ترابی کد ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داده کاوان هوشمند توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد بهکد ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148254
آگهی تغییرات شرکت همراه هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۳۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای نیما امیرشکاری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای جمیل جلیلیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی آقای فرامرز ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت داده کاوان هوشمند توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای فردوس باقری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062640
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی ک. م xxxxxxxxx۲ (با نمایندگی از تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد ک. م xxxxxxxxx۰ (با نمایندگی ازداده کاوان هوشمند توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱) به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امید ترابی ک. م xxxxxxxxx۶ (با نمایندگی از توسعه فن افزار توسن به شناسه ملی) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فردوس باقری ک. م xxxxxxxxx۴ (با نمایندگی از سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدروح اله فاطمی اردکانی ک. م xxxxxxxxx۳ (با نمایندگی ازسامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار واسناد تعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اوراق عادی ومکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043889
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همراه هوشمند اینده در تاریخ ۰۷/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی طراحی و تولید ونصب و پشتیبانی و تعمیر سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها و کابل‌های ارتباطی مربوطه توسعه سیستم‌های نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه‌های ارتباطی تولید و ارائه سیستم‌های جامع در زمینه سخت افزار نرم افزار و ارتباطات خرید و فروش تجهیزات کامپیتری و مخابراتی و سیستم‌های رایانه‌ای و الکترونیکی نصب و راه اندازی و تعمیرو سرویس تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‌ها کابلهای ارتباطی مربوطه صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری تولید وفروش و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری ارائه خدمات الکترونیک تولید و توسعه نرم افزار فن فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک اتوماسیون سیستمهای اداری ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی برپایی وشرکت در نمایشگاهای بین المللی خارجی و داخلی اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه‌ای داخلی و خارجی سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار آفریقا کوچه نور پلاک ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxxxxx۰۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۸/۶/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: خانم مریم علی اکبری کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی (شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین xxxxxxxxx۰۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی (شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا xxxxxxxxx۱۰) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جمیل جلیلیان کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی (شرکت توسعه فن افزار توسن xxxxxxxxx۷۶) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی (شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز xxxxxxxxx۲۴) به سمت عضو هئیت مدیره آقای فردوس باقری کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی (شرکت داده کاوان هوشمند توسن xxxxxxxxx۴۱) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک وسفته و قراردادها به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه بامهرشرکت و اوراق عادی واداری و با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند نام روزنامه‌های کثیرالانتشارشرکت جهت درج آگهی: ابرار ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013363
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ آقای حمید بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ آقای حبیب رودساز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره به نمایندگی شرکت توسعه فن افزار توسن باشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ آقای جمیل جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت داده کاوان هوشمند توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ آقای علی اکبر نامداری خلیل آبادبه شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی البرزبا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به غیر از موارد منعکس در آیین نامه معاملات شرکت را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824220
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سام سفر پرداز توسن درتاریخ ۰۹/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تولید و ارائه رایانه و دستگاههای جانبی، طراحی و تولید و ارائه نرم افزارهای سفارش مشتری، پشتیبانی از نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی سیستم‌های نرم افزاری و سی دی اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، شبکه داده‌ها (ارائه، اجرا و پشتیبانی)، فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، تجارت الکترونیک به صورت غیرهرمی در خصوص فروش و توزیع کالا و خدمات، انجام فعالیت‌های نوبین اتوماسیون تجاری، مشاوره در زمینه‌های سخت افزار و نرم افزار، خرید و فروش، صادرات و واردات، تهیه و توزیع، تولید و بسته بندی کالاها و خدمات مجاز بازرگانی به خصوص تجهیزات و تاسیسات فنی مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات و رایانه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور، شرکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آفریقا کوچه‌ی نور پلاک ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ۹۵ مورخ ۱۴/۰۲/۹۵ نزد بانک سامان شعبه افریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای فردوس باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مجتبی اشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و احمد میردامادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قرار دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از میان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی سزاوار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12727253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب رودساز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیئت مدیره آقای حمید بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای جمیل جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12049828
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه فن افزار توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرودوس باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضوهیئت مدیره آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داده کاوان هوشمند توسن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید روح ا... فاطمی اردکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658654
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فردوس باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ برای عضویت در مابقی دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره در دوره تصدی هیئت مدیره فعلی به شرح زیرمی باشد: شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی فردوس باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیئت مدیره شرکت توسعه فن افزار توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی محمد مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت داده کاوان هوشمند توسن به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱با نمایندگی علی اکبرنامداری خلیل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی سید روح الله فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423211
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید روح الله فاطمی اردکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی البرز سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ برای عضویت در هیئت مدیره معرفی گردیدند.
سمت اعضا هیئت مدیره در دوره تصدی هیئت مدیره فعلی بشرح زیر می باشد:
شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای ابراهیم متین راد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره
شرکت توسعه فن افزار توسن سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای محمد مظاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت داده کاوان هوشمند توسن سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره
شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی البرز سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی آقای سید روح الله فاطمی اردکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره
دارندگان حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری باامضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282752
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای محمد مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت داده کاوان هوشمند توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای ابراهیم متین راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات