مرتضی خوانین زاده

آقای مرتضی خوانین زاده

کد ملی 443071xxxx
گراف ارتباطات
82
شرکت‌ها
111
آگهی‌ها

شرکت های مرتضی خوانین زاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مرتضی خوانین زاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
گردشگران سرزمین آریا
گردشگران سرزمین آریا
بازرس علی‌البدل
نگین گوشت یزد
نگین گوشت یزد
بازرس علی‌البدل
پدیده تجارت جهانی پارسیان
پدیده تجارت جهانی پارسیان
بازرس علی‌البدل
فنی مهندسی پایا پردیس کویر یزد
فنی مهندسی پایا پردیس کویر یزد
بازرس اصلی
شیرین صدف یزد
شیرین صدف یزد
بازرس علی‌البدل
طرح و ساخت پارسیان یزد
طرح و ساخت پارسیان یزد
بازرس علی‌البدل
پوشش گستران نوین مهر ایرانیان
پوشش گستران نوین مهر ایرانیان
بازرس اصلی
مجتمع صنایع پلاستیک پگاه یزد
مجتمع صنایع پلاستیک پگاه یزد
بازرس اصلی
بهرو تردد یزد
بهرو تردد یزد
بازرس علی‌البدل
یزد نینا دارو
یزد نینا دارو
بازرس اصلی
تجارت راه ابریشم کهن آسیا
تجارت راه ابریشم کهن آسیا
بازرس علی‌البدل
صنایع برق سامان دلتا یزد
صنایع برق سامان دلتا یزد
بازرس علی‌البدل
گروه اندیشه سازان صنعتی آرمان
گروه اندیشه سازان صنعتی آرمان
بازرس علی‌البدل
دیبا اندیشه مهر گستر
دیبا اندیشه مهر گستر
بازرس علی‌البدل
کارتن فیروزه پارس یزد
کارتن فیروزه پارس یزد
بازرس علی‌البدل
گاوداری سنبل کبیر
گاوداری سنبل کبیر
بازرس اصلی
پرند تجارت نگار یزد
پرند تجارت نگار یزد
بازرس علی‌البدل
مهندسی سازه آب مهگرد یزد
مهندسی سازه آب مهگرد یزد
بازرس علی‌البدل
توان نیروی الماس صنعت ایساتیس
توان نیروی الماس صنعت ایساتیس
بازرس اصلی
صنایع الکترونیک آوا نمای پدیدار یزد
صنایع الکترونیک آوا نمای پدیدار یزد
بازرس اصلی
کاشی عرفان عقدا
کاشی عرفان عقدا
بازرس اصلی
خدماتی عرفان زیبا شهر یزد
خدماتی عرفان زیبا شهر یزد
بازرس علی‌البدل
پارسا بنا جاوید ایرانیان
پارسا بنا جاوید ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تاب کابل یزد
تاب کابل یزد
بازرس علی‌البدل
فناوری های پیشرفته سالارکویر
فناوری های پیشرفته سالارکویر
بازرس علی‌البدل
تولیدی شترداران نگین
تولیدی شترداران نگین
بازرس اصلی
کیان گستر صنعت یزد
کیان گستر صنعت یزد
بازرس اصلی
شیما کارتن آریایی یزد
شیما کارتن آریایی یزد
بازرس علی‌البدل
اگرو توسعه کاسپین
اگرو توسعه کاسپین
بازرس اصلی
هتل سنتی یزد
هتل سنتی یزد
بازرس علی‌البدل
مهندسی الماس گستر صنعت ایساتیس
مهندسی الماس گستر صنعت ایساتیس
بازرس اصلی
شهد هشت یزد
شهد هشت یزد
بازرس اصلی
خدمات بار هوایی ایساتیس هوا دریا
خدمات بار هوایی ایساتیس هوا دریا
بازرس علی‌البدل
سپند گاز کیان صنعت
سپند گاز کیان صنعت
بازرس علی‌البدل
گلناز پخش دلارام یزد
گلناز پخش دلارام یزد
بازرس علی‌البدل
گسترش عمران کامیار تفت
گسترش عمران کامیار تفت
بازرس علی‌البدل
گروه معماری بهساز بنای آریا
گروه معماری بهساز بنای آریا
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سفرهای مینیاتور
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سفرهای مینیاتور
بازرس علی‌البدل
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و گردشگری پردیس خلیج فارس ایرانیان
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و گردشگری پردیس خلیج فارس ایرانیان
بازرس علی‌البدل
کاوش پلیمر آنامیس
کاوش پلیمر آنامیس
بازرس علی‌البدل
پترو پلیمر کارا
پترو پلیمر کارا
بازرس علی‌البدل
بهاباد صنعت یزد
بهاباد صنعت یزد
بازرس اصلی
صدرا پوشش کویر
صدرا پوشش کویر
بازرس علی‌البدل
ایساتیس راژمان کویر ایلیا
ایساتیس راژمان کویر ایلیا
بازرس علی‌البدل
کیان کاویان میهن
کیان کاویان میهن
بازرس علی‌البدل
آجر فشاری باستان
آجر فشاری باستان
بازرس علی‌البدل
تولیدی بلدرچین شیرکوه
تولیدی بلدرچین شیرکوه
بازرس اصلی
سها سازه فناوری اطلاعات هوشمند
سها سازه فناوری اطلاعات هوشمند
بازرس علی‌البدل
کوشاسهیل یزد
کوشاسهیل یزد
بازرس علی‌البدل
کارخانجات نساجی قاآنی ریس بهاباد
کارخانجات نساجی قاآنی ریس بهاباد
بازرس علی‌البدل
افتخار کویر یزد
افتخار کویر یزد
بازرس علی‌البدل
قوت زمین
قوت زمین
بازرس علی‌البدل
آجر فشاری کسری اشکذر
آجر فشاری کسری اشکذر
بازرس علی‌البدل
سرد صنعت الماس پارس
سرد صنعت الماس پارس
بازرس علی‌البدل
کیهان شیمی یزد
کیهان شیمی یزد
بازرس علی‌البدل
نقش بنا کویر یزد
نقش بنا کویر یزد
یام گشت ایساتیس
یام گشت ایساتیس
بازرس علی‌البدل
داوین تجارت ایساتیس
داوین تجارت ایساتیس
بازرس علی‌البدل
نگار نیرو مهریز
نگار نیرو مهریز
بازرس علی‌البدل
آریا راه مهر کویر یزد
آریا راه مهر کویر یزد
بازرس علی‌البدل
آزمایشگاه صنعتی فدافن پارس
آزمایشگاه صنعتی فدافن پارس
بازرس علی‌البدل
توازن کالا تجارت شرق
توازن کالا تجارت شرق
بازرس علی‌البدل
ایلیا سازه معراج کویر
ایلیا سازه معراج کویر
بازرس اصلی
غذای شایان شادان شهد پارسیان
غذای شایان شادان شهد پارسیان
بازرس علی‌البدل
فار سیمرغ یزد
فار سیمرغ یزد
خدمات بهداشتی درمانی آرمان سلامت ایساتیس
خدمات بهداشتی درمانی آرمان سلامت ایساتیس
بازرس اصلی
فولاد کبیر سدید ایساتیس
فولاد کبیر سدید ایساتیس
بازرس علی‌البدل
بانی نصر یاران اقتصاد دانش
بانی نصر یاران اقتصاد دانش
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی پنج دری جاده ابریشم
صنایع غذایی پنج دری جاده ابریشم
بازرس علی‌البدل
برق افروز یزد
برق افروز یزد
بازرس اصلی
آرامش سازان بی همتا امید ایرانیان
آرامش سازان بی همتا امید ایرانیان
پادیرسازان تجارت پارسیان
پادیرسازان تجارت پارسیان
بازرس علی‌البدل
صدرای کویر یزد
صدرای کویر یزد
کار آفرینان فجر رکن آباد میبد
کار آفرینان فجر رکن آباد میبد
بازرس علی‌البدل
میهن اعتماد جاویدان
میهن اعتماد جاویدان
بازرس علی‌البدل
پارمیدا به منش کشاورز یزد
پارمیدا به منش کشاورز یزد
بازرس علی‌البدل
عمران آژند ویرا
عمران آژند ویرا
بازرس علی‌البدل
عمران و صنعت سبک سازان پارس
عمران و صنعت سبک سازان پارس
بازرس اصلی
پارس کویر مقاوم
پارس کویر مقاوم
بازرس علی‌البدل
تبادل بنیادی خرد
تبادل بنیادی خرد
بازرس علی‌البدل
آران گشت پارسیان
آران گشت پارسیان
بازرس علی‌البدل
سلولز آدرین آراز یزد
سلولز آدرین آراز یزد
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14916228
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سلولز آدرین آراز یزد درتاریخ 04/09/1398 به شماره ثبت 18848 به شناسه ملی 14008789707 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید انواع کارتن از ورق آماده، تولید انواع کاغذ و مقوا، ورق و کارتن 3 لا و 5 لا ـ تولید انواع کاغذ A5, A4 , A3 و برش کاغذ در مقاطع سفارشی، برش رول بیشت ـ تولید کاغذ رنگی، کاغذهای طراحی و کلیه محصولات و مصنوعات کاغذی، پاکت کاغذی، لیوان و ظروف کاغذی و مقوایی، کوتینگ (روکش) ، چاپ بر روی محصولات تولیدی شرکت ـ خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین الات، مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ اخذ تسهیلات بانکی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ، شهرستان یزد ، بخش مرکزی ، شهر یزد، محله اساتید ، بلوار دانشگاه ، کوچه 2 حکمت ، پلاک 0 ، طبقه اول کدپستی 8915813373 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 29/4445 مورخ 27/08/1398 نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه شعبه امام علی با کد 4445 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد مقدس فخر آبادی به شماره ملی 4420763884و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مینا کاغذگران به شماره ملی 4432819383و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای جلیل مقدس فخر آبادی به شماره ملی 5529871305و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی 4430715904 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم نجمه خوانین زاده به شماره ملی 4469921963 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980904739397698  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14813437
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آران گشت پارسیان درتاریخ 31/06/1398 به شماره ثبت 18680 به شناسه ملی 14008632832 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری که در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فعالیت می کند. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله شش بادگیری، کوچه یکم، کوچه نهم، پلاک 23، طبقه اول کدپستی 8913713174 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 663897/01/3553/98 مورخ 23/06/1398 نزد بانک بانک ملی شعبه میدان شهید بهشتی یزد با کد 3553 پرداخت گردیده است اعضا هیأت مدیره خانم سهیلا نگهی به شماره ملی 4430492719و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال خانم محدثه السادات تهامی به شماره ملی 4432875798و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای سید هادی تهامی به شماره ملی 4433488917و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی 4430715904 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زهرا خوانین زاده به شماره ملی 4460002892 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 138,982 م/5083 مورخ 12/05/1398 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تاسیس گردید. ش980631748782381 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14786066
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تبادل بنیادی خرد در تاریخ 11/06/1398 به شماره ثبت 18636 به شناسه ملی 14008591604 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: برنامه ریزی و مشاوره و مدیریت در کلیه امور اقتصادی و کسب و کار، امور اداری و فعالیت های صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی، پیمانها و طرحهای عمرانی، خدماتی و پشتیبانی برنامه ریزی و کاربرد فناوری اطلاعات و طراحی سیستم ها و پیاده سازی، برنامه ریزی استراتژیک ـ مدیریت بازرگانی و فروش و بازاریابی ـ مطالعات توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها مدیریت فنی در اجرای پروژهای اقتصادی (مدیریت پیمان) ـ بهبود سیستم های مدیریت، ارتقاء بهره وری و کاهش مصرف انرژی و نیروی انسانی، عارضه یابی سازمانی ارائه بسته های آموزشی ـ طراحی ساختار، سازمان دهی، توسعه و پرورش و تامین و تربیت نیروی فنی ماهر و خلاق ـ تولید علم و دانش فنی کارآفرینی در بازارهای کالا، خدمات، کار، پول و حمایت و توسعه اشتغال تامین فضای کسب و کار ـ تامین مالی ـ ارائه سرمایه گذار ـ انجام عملیات شتابدهی، راه اندازی و گسترش استارت آپ ها ـ انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان همکاری با نهاد های اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح های برنامه های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی ارائه مشاوره در زمینه تبلیغات داخلی و خارجی اعم از برنامه ریزی تبلیغاتی و مالتی مدیا و تیزرهای تبلیغاتی، ارائه مشاوره تبلیغات محیطی طراحی، بروشورهای تبلیغاتی طراحی آرم، لوگو، برند سازی و مدیریت برند برگزاری سمینارها، همایش ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی اعم از آموزش های علمی، انگیزشی، مدیریتی، کسب و کار منطقه ای و ملی و بین المللی برگزاری نمایشگاه های تخصصی و عمومی در زمینه های مختلف تبادل فناوری ها و طرح ها و محصولات زیست فناوری و بیوتگنولوژی و تکنولوژی ها هم داخلی و هم بین المللی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در حوزه منابع انسانی، تحقیق، تدریس و برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی در راستای توانمند سازی نیروی انسانی سازمانها، ادارات و شرکت های دولتی و بخش خصوصی، آموزش های رفتاری و روانشناختی در خصوص ارتقای پرسنل و جذب مشارکتهای خانواده های افراد شاغل، دوره آموزشی در زمینه علوم رفتاری، مدیریتی و روانشناختی، استقرار استانداردهای مختلف در بخش آموزشی و مدیریتی، آموزش مجازی و طراحی محتوا، کلینیک مشاوره روانشناسی در زمینه های فردی، خانوادگی و سازمانی برای ادارات، نهادها و سازمانهای دولتی، طراحی دوره های آموزشی (منحصر به خود)، پیاده سازی طرح ها و پروژهای ملی برای سازمانها، ارگانها و صنایع دولتی و خصوصی خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، مواد اولیه کارخانجات و شرکتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، کلیه خدمات امورگمرکی، ترخیص کالا، کلیه امور بازرگانی داخلی و تجارت خارجی بازریابی و خدمات فروش کالا مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مشارکت و اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اجرای کلیه پیمانها، قرارداد ها، مناقصات و مزایدات و و ارائه کلیه خدمات و فعالیت های شرکت به کلیه ارگانها، نهاد ها، سازمانها، کارخانجات و شرکت ها و موسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله نصرآباد، کوچه ((جانفدا))، کوچه (36متری)، پلاک 0، طبقه همکف کدپستی 8918851843 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره د/525980/01/3551/98/د مورخ 25/04/1398 نزد بانک بانک ملی شعبه میدان امام حسین با کد 3551 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم الهه شهبازی منشادی به شماره ملی 4420183543 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد حسن اکرمی به شماره ملی 4420575557و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بی بی لیلا میر فخر الدین به شماره ملی 4432712007و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدمحسن مصطفوی به شماره ملی 3610938218 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی 4430715904 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ملک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980611298482647  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773575
آگهی تغییرات شرکت پارس کویر مقاوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۷۴۲۵۹
آگهی تغییرات شرکت پارس کویر مقاوم سهامی خاص به شماره ثبتxxx۲وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۹به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نژادی رنجبر به کدملیxxxxxxxxx۸وآقای هدایت زارع بزگ آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵وآقای مسعود زارع بزگ آبادی به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوخانم سعیده السادات دل باخته کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14754536
آگهی تغییرات شرکت عمران و صنعت سبک سازان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۶۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)آآقای محمدرضا مضطر زاده کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم زهراء زارع میرک آباد کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم خدیجه امانی یزدی کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲)آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14728235
آگهی تغییرات شرکت عمران آژند ویرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15545 و شناسه ملی 14005038755
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1)آقای حامد دهقان طزرجانی به شماره ملی 4433362409 به عنوان بازرس اصلی ، آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی 4430715904 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. 2)اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه دهقان چناری به کدملی 4433488461 و آقای رضا ژونی به کدملی 4210122874 و آقای و آقای کیخسرو خردادی به کدملی 4420100885 و آقای اسماعیل صادقیان به کدملی 4420057823 ش980506520395328  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14699979
آگهی تغییرات شرکت هتل سنتی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۸۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۱/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۳ , xxx , xxx مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ) اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محمود مضطرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا مضطر زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم خدیجه امانی یزدی به کدملی xxxxxxxxx۳ ۲ ) آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ ) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14690997
آگهی تغییرات شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۹۱۷۶۶
آگهی تغییرات شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن جعفری ندوشن کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای محمدرسول جعفری ندوشن کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمدعلی جعفری ندوشن کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و خانم نجمه خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14663858
آگهی تغییرات شرکت پارمیدا به منش کشاورز یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۹۴۹۹
آگهی تغییرات شرکت پارمیدا به منش کشاورز یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهزاد شاگشتاسبی کدملی xxxxxxxxx۷ وخانم آرمیتاسپنتاکدملی xxxxxxxxx۲ وخانم بانو چشمه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای فرزادمهربانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14637274
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میهن اعتماد جاویدان درتاریخ ۱۱/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxx۰۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : خرید و فروش ، پخش ، صادرات و واردات انواع سرویس ادرای ، تجاری و آموزشی ، مبلمان و لوازم اداری ، انواع میز و صندلی ، ابزار و یراق آلات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بازراریابی و کلیه امور بازرگانی داخلی و تجارت خارجی کارانتی ، خدمات پس از فروش ، تعمیر و سرویس و نگهداری مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و کلیه فعالیتها و امور مرتبط با موضوع شرکت باشد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان یزد ، شهرستان یزد ، بخش مرکزی ، شهر شاهدیه ، شهرک ولایت ، خیابان دانشوران ، کوچه ۶ معراج ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ نزد بانک بانک سپه شعبه شاهدیه با کد xxx۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سجاد میرجلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن میرجلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعیده السادات حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای ماشااله میرجلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ملک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14620698
آگهی تغییرات شرکت کارتن فیروزه پارس یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۷۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای محمد حسن رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حسین فخر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود زارع چاهوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای عبداله زارع شحنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14583030
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کار آفرینان فجر رکن آباد میبد درتاریخ ۰۸/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی ساخت و ساز ساختمان و کلیه امور ساختمانی اجرای کلیه امور تاسیسات ( گرمایشی ، سرمایشی ، تهویه هوا ، آب و فاضلاب ، برق ، گاز ) محوطه سازی و اجرای فضای سبز ، معابر عمومی ، پارکینگ خدمات امور طبخ غذا ، آشپزی و سرویس دهی غذا تامین نیروی انسانی و خدمات آشپزخانه امور حمل و نقل شامل : رانندگی و امور نقلیه و موارد مشابه تعمیر و نگهداری شامل : تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری ( به غیرامور رایانه ) خدمات فنی خودرو و موارد مشابه خدمات عمومی شامل : تنظیفات ، نگهبانی ، نامه رسانی ، پبشخدمتی ، امور آبدارخانه ، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه نگهداری و خدمات فضای سبز شامل : خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه امور چاپ و تکثیر شامل : صحافی ، حروف چینی ، غلط گیری ، خطاطی ، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه امور تاسیساتی شامل : تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه شرکت در پیمانها و مناقصات و مزایدات مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ تسهیلات بانکی و کلیه خدمات مرتبط با موضوع درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان یزد ، شهرستان میبد ، بخش مرکزی ، دهستان شهداء ، روستا رکن اباد ، کوچه شهیدعین اله شیرمردی ، کوچه شهیدسیدعلیرضا میرابوطالبی ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۰۷/۰۹/xxx۷ نزد بانک بانک مسکن شعبه مرکزی یزد با کد xxx۵ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی ابراهیمی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم آخوندی نسب میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود حسین زاده رکن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و سایر نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابدار مام میهن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار صبح شاهدیه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14580153
آگهی تغییرات شرکت کوشاسهیل یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۲ ) آقای مرتضی کریمی میمونه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی ، آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . ۳ ) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : خانم ربابه طباطبایی میمونه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جلیل دهقانی محمودآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم منیره میرجلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۴ ) صورتهای مالی منتهی به سالهای مالی xxx۵ و xxx۶ و xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14530599
آگهی انحلال شرکت صدرای کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۱۷۷
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/ xxx۷ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردیدوآقای مرتضی خوانین زاده به کدملیxxxxxxxxx۴به عنوان مدیرتصفیه به آدرس محل تصفیه یزد-بلوار دانشجو-جنب استخر عدالت-گروه مالی حقوقی مام میهن کدپستیxxxxxxxxx۲برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14489054
آگهی تغییرات شرکت افتخار کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۳۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ) اعضاء هیئت مدیره عبارتند از : آﻗﺎی ﻣﻬﺪی میرجلیلی ﮐﺪﻣﻠﯽ xxxxxxxxx۹ و آﻗﺎی محمدهادی میرجلیلی کدملی xxxxxxxxx۶ و آﻗﺎی مصطفی مروتی ﮐﺪﻣﻠﯽ xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ ) خانم زهرا اکبری وکیل آباد کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14487177
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پادیرسازان تجارت پارسیان در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : تولید ، بسته بندی ، خرید و فروش ، پخش ، صادرات و واردات انواع مواد غذایی ، انواع محصولات و فراوردهای گیاهی ، دامی ، انواع خشکبار ، غلات ، حبوبات ، ادویه جات ، کنسرو ، کمپوت ، شکلات ، آجیل انواع روغن‌های گیاهی ( زیتون ، آفتابگردان ، ذرت ، سویا ، گلزا ، کنجد ) و حیوانی محصولات کنجدی ( حلوا ، حلوا ارده ، ارده ، فراورده‌های کنجدی ) برنج ، قند و شکر ، چای ، عسل ، رطب و خرما ، پسته ، زعفران انواع کنسرو گوشتی ، تن ماهی و غذاهای آماده میوه ، سبزی جات ، سبزی جات خشک شده ، انواع رب و سس ، ترشی ، مربا ، رب کوجه خرید و فروش ، صادرات و واردات ماشین آلات ، دستگاه و ابزارآلات ، مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها ، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و کلیه فعالیتها و امور مرتبط با موضوع شرکت باشد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان یزد ، شهرستان یزد ، بخش مرکزی ، شهر یزد ، خرمشاه ، کوچه ۳۰ [ شهید حاج مهدی ] ، کوچه ۴۹ شهید صدوقی ، پلاک xxx ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵/xxx۸ مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه میدان مهدیه با کد xxx۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ساریه پورقربان نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا مزیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمد مزیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زهرا خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412601
آگهی تغییرات شرکت آرامش سازان بی همتا امید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۹۸۶۰
آگهی تغییرات شرکت آرامش سازان بی همتا امید ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبتxxx۰وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/xxx۷آقای سجادصیادنژادکدملیxxxxxxxxx۵وخانم کبری میراحمدکدملیxxxxxxxxx۳وآقای مرتضی خوانین زاده کدملیxxxxxxxxx۴به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392688
آگهی تغییرات شرکت بهاباد صنعت يزد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۶۶۵۴
آگهی تغییرات شرکت بهاباد صنعت یزدسهامی خاص به شماره ثبتxxxوشناسه ملیxxxxxxxxx۵۴به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید اصغر حسینی نسب کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدمحمدحسینی نسب کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم عصمت همتی کدملی xxxxxxxxx۲به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن عطار به کدملیxxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید و صورتهای مالی منتهی به سالهای ۹۵و۹۶ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363481
آگهی تغییرات شرکت سیتا پرواز کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۸۸۳۵
آگهی تغییرات شرکت سیتا پرواز کویر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۷۸ مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری و تائیدیه شماره xxx۱/۱/xxx/xxx مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی نذری به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم طاهره ملک ثابت به کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم منصوره نذری به کدملی xxxxxxxxx۳ ۲)آقای مصطفی آب حیوه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳) ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای مالی xxx۴ و xxx۵ و xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379627
آگهی تغییرات شرکت سیتا پرواز کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۸۸۳۵
آگهی تغییرات شرکت سیتا پرواز کویر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۷۸ مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری و تائیدیه شماره xxx۱/۱/xxx/xxx مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی نذری به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم طاهره ملک ثابت به کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم منصوره نذری به کدملی xxxxxxxxx۳ ۲)آقای مصطفی آب حیوه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳) ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای مالی xxx۴ و xxx۵ و xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380816
آگهی تغییرات شرکت سیتا پرواز کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۸۸۳۵
آگهی تغییرات شرکت سیتا پرواز کویر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ و تائیدیه شماره xxx۷۸ مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ سازمان هواپیمایی کشوری و تائیدیه شماره xxx۱/۱/xxx/xxx مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی نذری به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم طاهره ملک ثابت به کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم منصوره نذری به کدملی xxxxxxxxx۳ ۲)آقای مصطفی آب حیوه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳) ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای مالی xxx۴ و xxx۵ و xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357668
آگهی تغییرات شرکت برق افروز یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۲۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :۱- اعضاء هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ابوالفضل دستا کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم الهه جعفری نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۹ وآقای مهدی یاحقی کدملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین عقبائی کدملی xxxxxxxxx۹ ۲- آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجیدخوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357990
آگهی تغییرات شرکت کارتن فیروزه پارس یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۷۷۴۹
آگهی تغییرات شرکت کارتن فیروزه پارس یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۹وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای مهران دهقانی محمود آبادی به کدملیxxxxxxxxx۰وآقای محمدحسن رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸وآقای حسین فخرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۹به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای عبداله زارع شحنه به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352046
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع غذایی پنج دری جاده ابریشم در تاریخ ۱۹/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxx۳۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید، بسته بندی، پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع مواد غذایی، انواع محصولات و فراوردهای گیاهی، دامی، انواع خشکبار، غلات، حبوبات، ادویه جات، کنسرو، کمپوت، شکلات، آجیل ـ میوه، سبزی جات، سبزی جات خشک شده، انواع رب و سس، ترشی، مربا، رب کوجه ـ برنج، قند و شکر، چای، عسل، رطب و خرما، پسته، زعفران ـ انواع کنسرو گوشتی، تن ماهی و غذاهای آماده ـ انواع روغن (زیتون، آفتابگردان، ذرت، سویا، گلزا، کنجد) ـ خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، دستگاه و ابزارآلات، مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و کلیه فعالیتها و امور مرتبط با موضوع شرکت باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ دهستان فهرج ـ روستا اکرم اباد ـ خیابان آزادی ـ بن بست (کابینت سازی دشتی) ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸/xxx۷ مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه میدان امام حسین با کد xxx۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد صالح تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد علی تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن قهوچی طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سیدشهاب الدین میرجعفری هدش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302268
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بانی نصر یاران اقتصاد دانش درتاریخ ۱۵/۰۸/xxx۷ به شماره ثبتxxx۷۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تجارت داخلی، بازرگانی خارجی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ مدیریت مالی و حسابداری ـ انجام امور قراردادها و پیمان ها و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ تامین و پشتیبانی نیروی متخصص، نیمه ماهر و ساده در رابطه با موضوع فعالیت اصلی شرکت و خدمات حمل و نقل عمومی و صنعتی، امور نقلیه، اجاره تجهیزات و ماشین آلات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی ـ تولید، بسته بندی، پخش، خرید و فروش انواع مواد غذایی، خشکبار، غلات، حبوبات، ادویه جات، روغن، برنج و زعفران ـ سرمایه گذاری داخلی و خارجی و سرمایه گذاری های ریالی و ارزی در سایر شرکت ها در رابطه با موضوع فعالیت اصلی شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی در رابطه با موضوع فعالیت اصلی شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، نعیم آباد(آبشاهی)، کوچه ۴۵[تعاون]، بلوار دانشجو، پلاک xxx، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۷ مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ نزد بانک بانک اقتصاد نوین شعبه مطهری یزد با کد xxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای فرهنگ کمالی اردکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای پیمان کمالی اردکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدامیرحسین نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه سادات نجفی به شماره ملیxxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فرح ناز السادات رکنیان یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین سایر نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی اکبر قاسمی خضرآبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14286007
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد کبیر سدید ایساتیس درتاریخ ۰۵/۰۸/xxx۷ به شماره ثبتxxx۵۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش، پخش، صادرات و واردات آهن و فولاد، تیر آهن، میلگرد، ورق و شمش های فولادی و چدنی، آهن آلات ساختمانی و صنعتی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و امور بازرگانی داخلی و تجارت خارجی ـ حق العمل کاری ـ بازراریابی و فروش محصولات کارخانجات و نمایندگی ها و عامل های فروش ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و کلیه فعالیتها و امور مرتبط با موضوع شرکت باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، صفائیه ۱۵خرداد، بلوار دانشجو، کوچه ۲، پلاک ۸، طبقه اول، واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰/xxx۶/۹۷ مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه پانزده خرداد با کد xxx۶ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مرتضی بینا به شماره ملیxxxxxxxxx۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید نادر سادات زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن پناه بخدا به شماره ملیxxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نعیمه السادات سادات زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270442
آگهی تغییرات شرکت خدمات بهداشتی درمانی آرمان سلامت ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲) آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین زارع ارنانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225830
آگهی انحلال شرکت فار سیمرغ یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۵۸۵۴
آگهی انحلال شرکت فار سیمرغ یزدسهامی خاص به شماره ثبتxxx۰وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۴به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرتصفیه به آدرس ومحل تصفیه: یزد,بلواردانشجو,جنب استخرعدالت ,گروه مالی حقوقی مام میهن به کدپستیxxxxxxxxx۲برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.

شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14180519
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص غذای شایان شادان شهد پارسیان درتاریخ ۳۰/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تولید، بسته بندِی، پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع مواد غذایی، خیارشور، زیتون شور، انواع ترشیجات، انواع شور، میوه، سبزی جات، سبزی جات خشک شده، انواع رب و سس، مربا، رب کوجه ـ برنج، قند و شکر، چای، عسل، رطب و خرما، پسته، زعفران ـ محصولات و فراوردهای گیاهی و دامی، انواع خشکبار، غلات، حبوبات، ادویه جات، کنسرو، کمپوت، انوع نوشیدنی ها و آب میوه ـ انواع شکلات و بیسکویت، آجیل ـ انواع روغن (زیتون، آفتابگردان، ذرت، سویا، گلزا، کنجد و..) ـ بسته بندی گوشت، مرغ و تخم مرغ، سوسیس و کالباس، همبرگر و فرآورده های گوشتی ـ انواع کنسرو گوشتی، تن ماهی و غذاهای آماده ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات مرتبط ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت ها و تولیدات مرتبط با موضوع درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله کوی حجت ـ بلوار خاتم یزدی ـ کوچه ۱۹ حجت [محمد حسن طاهرنژاد ] ـ پلاک ۱۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۶ مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ نزد بانک ایران زمین شعبه میبد با کد xxx۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سیدمهدی حیدریه زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین یزدی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدسیروس حیدریه زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدامیرحسین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155435
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایلیا سازه معراج کویر درتاریخ ۱۵/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۲۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی، انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، سیویل، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی نوسازی و باز سازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، طراحی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما، رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر و ساخت و نصب مبلمان شهری، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه نقشه برداری و تسطیح اراضی گودبرداری تزریق سیمان شمع کوبی و شمع ریزی سدهای خاکی و بتنی تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، تولید و انتقال نیرو ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت فنی در امر پروژه های ساختمانی، تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی طراحی و اجراء انواع دکل های ثابت و متحرک خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد-کوی توحید-کوچه سوم اسلامی[شهیدیوسف پور]-کوچه یکم توحید-پلاک ۵۰-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۰/۰۳/xxx۷ نزد بانک صادرات ایران شعبه دهه فجر با کدxxx۴ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد اشراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا سهرابی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مریم اشراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بهروز کاویانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132528
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توازن کالا تجارت شرق در تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید، بسته بندی، پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع مواد غذایی، خشکبار، غلات، حبوبات، ادویه جات، کنسرو، کمپوت، نوشیدنی ها و آب میوه، شکلات و بیسکویت، آجیل، روغن، ترشیجات، میوه، سبزی جات، سبزی جات خشک شده، رب و سس، مربا، برنج، قند و شکر، چای، عسل، خرما، پسته، زعفران ـ تولید، بسته بندی، پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع کاشی، سرامیک، سنگ، چوب، کاغذ، مواد معدنی، آهن و فولاد، مصالح ساختمانی، محصولات و مواد اولیه صنعتی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات مرتبط ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت ها و تولیدات مرتبط با موضوع درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله غدیر ـ کوچه رضوی ـ بلوار شهید سیدرضا پاکنژاد ـ پلاک xxx ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ نزد بانک ملت شعبه بلوار جمهوری اسلامی یزد با کد xxx۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه سادات تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمدرضا مدرسی مصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدعلی مدرسی مصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن فیصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108146
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و گردشگری پردیس خلیج فارس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۴۶۵۰
آگهی تغییرات شرکت مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و گردشگری پردیس خلیج فارس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبتxxx۹۱وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدبی تقصیر فدافن xxxxxxxxx۳وخانم صدیقه دهقان کدملی xxxxxxxxx۲وخانم عاطفه دهقان چناری کدملی xxxxxxxxx۷به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای روح اله دهقان چناری کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوصورتهای مالی منتهی به سالهای۹۵و۹۶بتصویب رسید.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108151
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آزمایشگاه صنعتی فدافن پارس درتاریخ ۱۴/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:آزمایشگاه تست مخازن تحت فشار بالا و بدون درز- تامین، تجهیز و اجرای الزامات فنی استاندارد و روش های اجرایی اخذ صلاحیت آزمایشگاه- صادرات و واردات، خرید و فروش، نصب، سرویس، تعمیر، تست فنی، کارانتی و خدمات فنی و پس از فروش انواع مخازن گاز CNG،مخازن تحت فشار بالا، مخازن بدون درز- مرکز مجاز باز و بست مخازن CNG - انجام آزمایش های فنی و کنترل عملیات اجرایی از نظر مشخصات فنی ابلاغی- همکاری با اداره استاندارد، گرفتن تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد (آزمون و کالیبراسیون) در رشته تست مخازن تحت فشار بالا، مخازن بدون درز- شرکت در قراردادها، مناقصات و مزایدات وکلیه امور پیمانی مرتبط- مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی- اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی و کلیه خدمات و فعالیتهای مرتبط با موضوع درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد-صدر آباد-کوچه(( خاکی))-بلوار ملائک-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳۸/۹۷ مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ نزد بانک گردشگری شعبه شعبه یزد با کدxxx۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمد بی تقصیرفدافن به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی بی تقصیر فدافن به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای حسین کارگران بافقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097090
آگهی تغییرات شرکت کاشی عرفان عقدا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۸۵۷۱
آگهی تغییرات شرکت کاشی عرفان عقداسهامی خاص به شماره ثبتxxxوشناسه ملیxxxxxxxxx۷۱به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۲/xxx۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عباس بنده زادگان کدملی xxxxxxxxx۵وآقای حامد خواجه افضلی کدملی xxxxxxxxx۳وآقای محمد رضا محمدیان کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدندوآقای مرتضی خوانین زاده کدملیxxxxxxxxx۴بسمت بازرس اصلی وآقای سجادغلامی نژادرنجبر کدملیxxxxxxxxx۲بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سالهای۹۵و۹۶بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043096
آگهی تغییرات شرکت آریا راه مهر کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۱۱۹۰
آگهی تغییرات شرکت آریا راه مهر کویر یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۰وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:با توجه به استعفای آقای علی اصغر دهقان چناری از هیئت مدیره شرکت درنتیجه خانم مرضیه پارسائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ را بعنوان عضو جدید هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندوآقای جعفر داودآبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920141
آگهی تغییرات شرکت نگار نیرو مهریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۸۲۱۷
آگهی تغییرات شرکت نگار نیرو مهریزسهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیده شیواهوشمندرضوی کدملی xxxxxxxxx۷ وآقای امیر محمودی هاشمی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندو. مجتبی بهفروز کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و صورتهای مالی منتهی به سالهای ۹۴ و ۹۵ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756173
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بلدرچین شیرکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۵۳۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهری حبیبی کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم لیلاتیموری کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسن حبیبی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وآقای علی اصغرملاجعفری کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674538
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص داوین تجارت ایساتیس درتاریخ ۰۱/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات، خریدوفروش وپخش محصولات صنعتی، معدنی وکشاورزی، ماشین آلات، مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - تجارت خارجی وبازرگانی داخلی - پشتیبانی وارداتی تولید و صدور انواع کالا - خدمات پس ازفروش، گارانتی، ترخیص کالا، تجارت الکترونیک وبازاریابی (غیرهرمی و شبکه‌ای) - حق العمل کاری ونمایندگی خارجی - شرکت درقراردادها، مناقصات ومزایدات وکلیه امور پیمانی مرتبط - مشارکت واخذواعطای نمایندگی اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی - اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی وکلیه خدمات و فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت ضمناانجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. - مرکزاصلی: شهریزد - آیت اله کاشانی - خیابان مسکن وشهرسازی - خیابان آیت الله کاشانی - پلاک xxx - طبقه چهارم - کدپستی xxxxxxxxx۹ - سرمایه شرکتمبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۸/۹۶/xxx۲ مورخ ۲۰/۰۷/xxx۶ نزدبانک توسعه صادرات ایران شعبه یزدپرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای علی زارع رعدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای آرمین شایگان مهر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای حسین زارع رعدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد رسمی و اوراق بهادارو تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشدوسایر نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد و آقای علی رضا ابوالحسنی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669110
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یام گشت ایساتیس درتاریخ ۲۹/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور مربوط به گردشگری داخلی و خارج از کشور تاسیس تورهای داخلی و خارجی همکاری با تورهای داخلی و خارجی ایجاد و تاسیس محل اسکان گردشگران داخلی و خارجی جابه جایی مسافران داخلی و خارجی تحقیق و توسعه و تولید و ساخت تجهیزات و ملزومات مربوط به گردشگری و ایجاد بازار در داخل و صادرات به خارج از کشور و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلی: یزد شهر یزد زیتون کوچه ((دانافر)) کوچه ۱۸ زیتون پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی با نام عادی می‌باشد که تماما به موجب گواهی شماره ۸۷ مورخ ۱۷/۷/۹۶ بانک ملی شعبه قیام پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای سیدسینا چاوشی طزرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا بقائی خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم کاظمی مغستان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا حسین خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656101
آگهی انحلال شرکت نقش بنا کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۲۴۱۳
آگهی انحلال شرکت نقش بنا کویر یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ شرکت مذکور درتاریخ فوق منحل اعلام گردیدوآقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر تصفیه به مدت دوسال وبه آدرس ومحل تصفیه: یزد بلوار جمهوری کوچه فتاح مجتمع مریم بلوکB واحد ۲۷ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614152
آگهی تغییرات شرکت بهرو تردد یزد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۵۳۱۳
آگهی تغییرات شرکت بهرو تردد یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۳به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن هزاردستان کدملی xxxxxxxxx۰وخانم لیلا آقا گل کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و آقای مجید خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583597
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرد صنعت الماس پارس درتاریخ ۰۷/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تولید انواع ژل آیس، ژل‌های یک بار مصرف تولید محصولات شیمیائی صنعتی وکشاورزی - خریدوفروش، صادرات و واردات ماشین آلات، مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - مشارکت و اخذواعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی و موسسات مالی و اعتباری و کلیه فعالیتها و امور مرتبط با موضوع شرکت باشددرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهر یزد - مجتمع ادارات - بلوار رشتی - خیابان شهید دکتر فیاض بخش - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۱/xxx۳۰/۶۷ مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ نزدبانک تجارت شعبه دانشجوپرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای امیر دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم نسترن قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای علیرضا دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسنادرسمی و اوراق بهاداروتعهدآور بانکی و نامه‌های عادی ومکاتبات اداری با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدوخانم سمیراءالسادات میرجلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583610
آگهی تغییرات شرکت کیهان شیمی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۶۸۶۳
آگهی تغییرات شرکت کیهان شیمی یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا نامداری خلیل آباد کدملی xxxxxxxxx۹ وخانم مهین جعفرزاده کدملی xxxxxxxxx۰ وخانم مهسا نامداری خلیل آباد کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای داود رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سالهای ۹۳ و ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570590
آگهی تغییرات شرکت آجر فشاری کسری اشکذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۳۱۰۹
آگهی تغییرات شرکت آجر فشاری کسری اشکذرسهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آﻗﺎی ﻣﻬﺪی میرجلیلی ﮐﺪﻣﻠﯽ xxxxxxxxx۹ وآﻗﺎی رضا گائینی ﮐﺪﻣﻠﯽ xxxxxxxxx۳ وآقای محمدهادی میرجلیلی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوخانم زهرا اکبری وکیل آباد کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556776
آگهی تغییرات شرکت قوت زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۶۵۷۲
آگهی تغییرات شرکت قوت زمین سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عارف عرب شاهی پاریزی کدملی xxxxxxxxx۰ وخانم زهرا رجبی کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم مژده السادات دهقان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندآقای محمدرضا مقدم کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل هر یک به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444680
آگهی تغییرات شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۹۱۷۶۶
آگهی تغییرات شرکت توان نیروی الماس صنعت ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن جعفری ندوشن کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرسول جعفری ندوشن کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و خانم نجمه خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429338
آگهی تغییرات شرکت افتخار کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۳۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای رضا برزگر نصرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ از عضویت هیئت مدیره استعفاء داد ۲) خانم زهرا اکبری وکیل آباد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13423749
آگهی تغییرات شرکت پارسا بنا جاوید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامین علوی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضادهقان کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم امینه علوی باجگانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدندو آقای علی محب الخامس کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400451
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی قاآنی ریس بهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۹۰۹۶
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نساجی قاآنی ریس بهابادسهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدامین قاآنی کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم فخرالسادات احمدی مروست کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم فاطمه قاآنی کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم زینب حبوباتی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیأت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای جواد دهقانی فیروزآبادی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395923
آگهی تغییرات شرکت کوشاسهیل یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۵۲۱
آگهی تغییرات شرکت کوشاسهیل یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل دهقانی محمودآبادی کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم منیره میرجلیلی کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم ربابه طباطبایی میمونه کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندآقای مرتضی کریمی میمونه کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سالهای ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373909
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سها سازه فناوری اطلاعات هوشمند درتاریخ ۱۶/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مطالعه، شناخت، تحلیل، طراحی و مستندسازی در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات وساخت، مونتاژ، تولید و تهیه و تأمین لوازم و قطعات سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری وخرید، فروش و پشتیبانی کالاوخدمات در زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات وهوشمندسازی سیستم‌ها، فرآیندها و برقراری ارتباطات سیستمی وارائه خدمات آموزش، مشاوره و انجام نظارت طرحها و پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات وجمع آوری، ساماندهی، پالایش وتغذیه اطلاعات و ارائه کلیه خدمات مرتبط وراه اندازی و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی جغرافیای، GIS، GPS، SDIوبانکهای اطلاعاتی وتهیه و اجرای طرحهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات وتامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شرکت وشرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت وبه طورکلی هر گونه فعالیتی که با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهر یزد محمودآباد [مردآباد] کوچه سوم استقلال [بهاران] کوچه میرسلیم یک طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ نزدبانک ملی شعبه آزادی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مجید یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمود صدری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی ومدیرعامل وخانم وجیهه میرشمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشدونامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشدوآقای علی میرشمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363560
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بلدرچین شیرکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۵۳۵۸
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بلدرچین شیرکوه سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن حبیبی کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم مهری حبیبی کدملی xxxxxxxxx۵ وآقای محسن بافکار کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر ملا جعفری کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351558
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الماس گستر صنعت ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۶۶۷۶
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الماس گستر صنعت ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن جعفری ندوشن کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای عباس جعفری ندوشن کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم آزاده پهلوان زاده جعفری کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی آقای مجید خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339520
آگهی تغییرات شرکت کاشی عرفان عقدا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۸۵۷۱
آگهی تغییرات شرکت کاشی عرفان عقداسهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس بنده زادگان کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای حامد خواجه افضلی کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد رضا محمدیان کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی وآقای سجاد غلامی نژادرنجبر کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سالهای ۹۳ و ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340921
آگهی تغییرات شرکت آجر فشاری باستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۳۳۲۳
آگهی تغییرات شرکت آجر فشاری باستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغرپورحکیمیان کدملی xxxxxxxxx۵ وآقای بمانعلی پورحکیمیان نصرآبادی کدملی xxxxxxxxx۴ وآقای عباسعلی پورحکیمیان کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاءهیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مجیدخوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308638
آگهی تغییرات شرکت صنایع برق سامان دلتا یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۱۱۶
به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304340
آگهی تغییرات شرکت صدرا پوشش کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۶۰۳
آگهی تغییرات شرکت صدرا پوشش کویرسهامی خاص به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزادفرجی کدملی xxxxxxxxx۰ وآقای میثم راستی بروجنی کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم سکینه زارع زاده مهریزی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای علیرضازارع زاده مهریزی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل هریک به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13225084
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان کاویان میهن در تاریخ ۰۹/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی اجرای کلیه پروژهای راه، پل، تونل، راه آهن، ترموا ومنوریل، باندوفرودگاه، ابنیه فنی، خاکریزی، خاکبرداری، مقاوم سازی، بسترسازی، آسفالت، اجرای تاسیسات وتجهیزات راه وغیره ونصب تابلو‌ها و علایم جاده‌ای، نصب گاردیل، خط کشی ساخت سدها و بند‌های خاکی وبتنی، مهندسی زلزله و لرزه نگاری ساخت سازه‌ها و مخازن فلزی وبتنی ساخت وساز ساختمان و مجتمع‌های مسکونی، اداری، تجاری، درمانی، صنعتی، آموزشی، مذهبی، سیاحتی، رفاهی تفریحی، فرهنکی هنری، ورزشی و غیره معماری و شهرسازی و شهرک سازی، ساختمان‌های بلندمرتبهBMS اجرای دکوراسیون و تزئینات و مبلمان داخلی و خارجی ساختمان، نمای ساختمان و دکوراسیون داخلی شامل پوشش‌های کاذب، سقف، دیوار، پارتیشن وتزئینات داخلی منازل، نمای کامپوزیت و شیشه‌ای، توزیع وپخش انواع کف پوش ساختمان ومصالح از قبیل موزائیک وسنگ وسرامیک وتولیدواجرادیوارهای سه بعدی (پانل ۳) و (LSf) نورپردازی وروشنایی نمای ساختمان بازسازی بافت و ابنیه تاریخ ی وفرسوده اجرای کلیه امور تاسیسات ساختمان (سیستم گرمایشی، سرمایشی، تهویه هوا، اتفاء حریق، آسانسوروپله برقی، تجهیزات و اتوماسیون الکتریکی ومخابراتی وحفاظتی ساختمان، آب وفاضلاب، برق، گاز) ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی (مدیریت پروژه، مشاوره، طراحی، نقشه برداری، نقشه کشی، تفکیک، نظارت، کنترل، اجراء، محاسبه، آماده سازی، متره و براورد و غیره) اجرای کلیه پروژه‌های آب وفاضلاب، برق، گاز، تلفن، توسعه شبکه‌های درون شهری و برون شهری، حفاری، لوله گذاری، جوشکاری، تعمیرو نگهداری پارکینگ و محوطه سازی و اجرای فضای سبز، چیدمان و المان‌های ثابت ومتحرک وطراحی وتهیه طرح‌های خاص واکدسیتک اجرای پروژه‌های معدنی ازقبیل اکتشاف، استخراج، بهره برداری، باطله برداری و حمل و نقل مواد معدنی اجرای پروژهای کشاورزی و منابع طبیعی ومرتع و آب وخاک وآبخیزداری، ایجاد مجتمع‌های زراعی و دامی و گلخانه‌ای خرید و فروش و تولید آسفالت، بتن و مصالح خشک، چسب هبلکس وکاشی وانواع آن، ضایعات ساختمانی و اجرای انواع سقف توسعه عمران روستائی و عشایری اجرای پروژهای نقشه برداری، نقشه کشی، لیتو گرافی، کارتو گرافی، قرائت باc p s، پایپینگ خریدوفروش، صادرات و واردات ماشین آلات، مواد اولیه، مصالح ساختمانی و راه سازی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه ا مورخدمات بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات وپیمانها اخذتسهیلات ریالی وارزی ازکلیه بانکهای خصوصی ودولتی وموسسات مالی اعتباری وکلیه فعالیتهاواموری که بنحوی مرتبط باموضوع شرکت باشدضمناانجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدورپروانه فعالیت نمی‌باشدومدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود و مرکز اصلی شرکت: یزد، بلوار بسیج، کوچه طهمورث، پلاک ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۶ و سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ که تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۹ مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه صفائیه پرداخت گردیده است واولین مدیران شرکت: آقای بهروزکاویانی پوربه کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای بهنام کاویانی پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضا کلیه اوراق بهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و آقای سیامک کشمیرشکن به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205977
آگهی تغییرات شرکت ایساتیس راژمان کویر ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۵۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای کاظم رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد حسین عزیزی بندر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای احمد نیمه پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201140
آگهی تغییرات شرکت کارتن فیروزه پارس یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۷۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهران دهقانی محمود آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محمد حسن رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حسین فخر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای عبدالله زارع شهنه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022306
آگهی تغییرات شرکت صدرا پوشش کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۶۶۰۳
آگهی تغییرات شرکت صدرا پوشش کویرسهامی خاص به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل اقبالی کدملی xxxxxxxxx۹ وآقای میثم راستی بروجنی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا شیخ کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوخانم سکینه زارع زاده مهریزی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل به سمت بازرس علی البدل هر یک به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13013068
آگهی تغییرات شرکت بهاباد صنعت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۶۶۵۴
آگهی تغییرات شرکت بهاباد صنعت یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداصغرحسینی نسب به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدمحمد حسینی نسب به کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم عصمت همتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدندو آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن عطار به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سالهای ۹۰ الی ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001085
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوش پلیمر آنامیس درتاریخ ۱۳/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، توزیع، تولید و بسته بندی کلیه کالاها و محصولات شیمیایی و پلیمری - خدمات فنی و مهندسی صنایع پتروشیمی، نفت، پلیمر و رنگ رزین - تحقیق وپژوهش پیرامون استفاده از فناوری‌های نو به ویژه نانوتکنولوژی در صنایع پلیمر و صنایع وابسته - تولید ترکیبات نانو و همچنین تولید مواد پلیمری مبتنی بر نانو ذرات - انجام فعالیتهای علمی پژوهشی نوین - بازرسی کالا، کنترل و مشاوره کیفی و استاندارد و آموزش در رابطه با موضوعات تحت فعالیت - تعریف و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی وآموزشی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت - صادرات، واردات و توزیع کلیه ماشین آلات، دستگاهها، قطعات، مواد اولیه و محصولات صنایع پلیمری و پتروشیمی ونفت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا، خدمات پس از فروش - شرکت وبرگزاری نمایشگاه‌های ملی و بین المللی داخلی و خارجی - مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - اخذتسهیلات ریالی وارزی بانکی - ارائه خدمات طراحی، ساخت وتهیه نقشه‌های اجرایی و راه اندازی خط تولید صنایع پلیمری، پتروشیمی، نفت و صنایع وابسته ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد - صفائیه - بلوار دانشگاه - روبروی مجتمع خورشید - مرکزرشدفن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد به کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۰۵ مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزادپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمد میرجلیلی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۶ والناز دوشنبه پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به کدملی xxxxxxxxx۵ به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیرههمراه با مهر شرکت معتبر است وخانم نجمه خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001130
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پلیمر کارا درتاریخ ۱۳/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، توزیع، تولید و بسته بندی کلیه کالاهاومحصولات شیمیایی و پلیمیری - خدمات فنی ومهندسی صنایع پتروشیمی، نفت، پلیمر و رنگ رزین - تحقیق و پژوهش پیرامون استفاده از فناوری‌های نو به ویژه نانوتکنولوژی در صنایع پلیمر و صنایع وابسته - تولید ترکیبات نانو و همچنین تولید مواد پلیمری مبتنی بر نانو ذرات - انجام فعالیتهای علمی پژوهشی نوین - بازرسی کالا، کنترل و مشاوره کیفی و استاندارد و آموزش در رابطه با موضوعات تحت فعالیت - تعریف و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و آموزشی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت - صادرات، واردات و توزیع کلیه ماشین آلات، دستگاهها، قطعات، مواد اولیه و محصولات صنایع پلیمری و پتروشیمی و نفت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا، خدمات پس از فروش - شرکت و برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بین المللی داخلی و خارجی - مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی - ارائه خدمات طراحی، ساخت و تهیه نقشه‌های اجرایی و راه اندازی خط تولید صنایع پلیمری، پتروشیمی، نفت و صنایع وابسته ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد - صفائیه - بلوار دانشگاه - روبروی مجتمع خورشید - مرکز رشد فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد به کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشدکه مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۰۵ مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمد میرجلیلی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۶ ومریم محمدی به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یارئیس هیئت مدیرههمراه با مهر شرکت معتبر است وخانم نجمه خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914598
آگهی تغییرات شرکت پارسا بنا جاوید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذشد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل انتخاب گردیدند آقای سیدامین علوی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیدابوالحسن علوی باجگانی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیدمحمد بقائی پور کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای وحید زارع زاده کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا کوشان کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمیدرضا دهقان کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم لیلا بقائی پور کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم مهدیه گل کاریه کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم فاطمه نصرتی نصرآبادی کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم امینه علوی باجگانی کدملی xxxxxxxxx۴ که خانم امینه علوی باجگانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کوشان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدامین علوی بسمت مدیرعامل و آقایان سیدابوالحسن علوی باجگانی و حمیدرضا دهقان و وحید زارع زاده وسیدمحمد بقائی پور و خانمها فاطمه نصرتی نصرآبادی و لیلا بقائی پور و مهدیه گلکاریه و امینه علوی باجگانی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی ۰۲/۰۳/xxx۶ انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل ونائب رئیس هیت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشدو آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای علی محب الخامس کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794219
آگهی تغییرات شرکت کیان گستر صنعت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۵۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره سعیدی پور کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمیددهقانی اشکذری کدملی xxxxxxxxx و آقای محمدمهدی اسدی کدملی xxxxxxxxx۰ که آقای حمیددهقانی اشکذری به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم طاهره سعیدی پوربه سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی اسدی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشدو آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791525
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پایا پردیس کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۵۳۷۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد اشتری کهدوئی کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدحسین دوستی کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدحسن امراللهی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره که آقای محمدجواد اشتری کهدوئی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین دوستی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدحسن امراللهی بیوکی به سمت عضو هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد رسمی و اوراق بهاداروتعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدومرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سالهای ۹۳ و ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786952
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی و گردشگری پردیس خلیج فارس ایرانیان درتاریخ ۲۰/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد، احداث، راه اندازی، و بهره برداری تاسیسات گردشگری شامل هتل، متل، مجتمع توریستی، کمپینگ، تفرجگاه، سفره خانه سنتی، اقامتگاه بومگردی، وسنتی ودیگر تاسیسات مشابه، همچنین جذب و مشارکت سرمایه گذاران داخلی خارجی طبق ضوابط و مقررات رایج سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری و دیگر ارگانهای مربوطه احداث وبهره برداری از هتل و مجتمع گردشگری تفریحی و خدماتی رفاهی، فروشگاه، کافی شاب، قهوه خانه و چای سرا پمپ بنیزین و جایگاه CNG، تعمیرگاه خودرو سبک و سنگین، تعویض روغن، کارواش، معاینه فنی، پارکینگ خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی اخذ تسهیلات بانکی وکلیه فعالیتها وخدمات مرتبط با موضوع شرکت ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد، صفائیه، خیابان منابع طبیعی، پلاک ۲۷ به کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشدکه مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵/xxx۶ مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ نزدبانک صادرات شعبه پانزده خردادپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمدبی تقصیر فدافن به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ وصدیقه دهقان به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۲ وعاطفه دهقان چناری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است وآقای روح اله دهقان چناری به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774517
آگهی تغییرات شرکت تجارت راه ابریشم کهن آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۹۶۲۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۵ آقای غلامحسین عزیزی نژاد کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772362
آگهی تغییرات شرکت تاب کابل یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۸۹۳۷
آگهی تغییرات شرکت تاب کابل یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر غلامی قاسمی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740550
آگهی تغییرات شرکت سیتا پرواز کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۸۸۳۵
آگهی تغییرات شرکت سیتا پرواز کویرسهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم نذری کدملی xxxxxxxxx۴ وخانم طاهره ملک ثابت کدملی xxxxxxxxx۰ وخانم منصوره نذری کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدندو آقای مصطفی آب حیوه کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوصورتهای مالی منتهی به سالهای ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12689597
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه معماری بهساز بنای آریا درتاریخ ۱۳/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه‌های پیمانکاری معماری و عمرانی، ساخت و ساز ساختمان و مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و غیره - اجرای دکوراسیون و تزئینات و مبلمان داخلی و خارجی ساختمان - بازسازی بافت و ابنیه فرسوده - اجرای پروژهای تاسیسات و تجهیزات راه و ساختمان (سیستم گرمایشی، سرمایشی، تهویه هوا، آسانسور، پله برقی، تجهیزات و اتوماسیون الکتریکی و مخابراتی، آب و فاضلاب، برق، گاز) - اجرای کلیه پروژهای راه و پل، احداث جاده‌ها، و راه‌های درون و برون شهری، احداث پل و تونل، ابنیه فنی، ساخت سازه‌ها و مخازن فلزی و بتنی - اجرای کلیه پروژه‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن، توسعه شبکه‌های درون شهری و برون شهری، حفاری، تعمیر، نگهداری - اجرای کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل (نقشه کشی، نقشه برداری، طراحی، نظارت، کنترل، اجراء، تسطیح، مشاوره، محاسبه، تفکیک، آماده سازی، متره و براورد و غیره) - خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها - اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط در صورت لزوم پس اخذ مجوزهای لازم ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد - بلوار جمهوری - انتهای خیابان وکیل - نرسیده به میدان حج - طبقه فوقانی سوپر آلما کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۴/۱۱/xxx۱ نزد بانک ملی شعبه غدیرپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: علی محمد زارع شحنه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ ومحمدمهدی زارع شحنه به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به کدملی xxxxxxxxx۱ به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی کاظمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687077
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش عمران کامیار تفت درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی ساخت و ساز ساختمان و مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی، درمانی، صنعتی، تفریحی رفاهی و غیره معماری، شهرسازی، بلند مرتبه سازی اجرای دکوراسیون و تزئینات و مبلمان داخلی و خارجی ساختمان آپارتمان سازی اجرای کلیه امور تاسیسات ساختمان (گرمایشی، سرمایشی، تهویه هوا، آسانسور، پله برقی، تجهیزات و اتوماسیون الکتریکی و مخابراتی و حفاظتی ساختمان، آب و فاضلاب، برق، گاز) اجرای کلیه پروژهای راه، پل و تونل، احداث جاده‌ها، و راه‌های درون و برون شهری، ابنیه فنی، خاکریزی، خاکبرداری، مقاوم سازی، بستر سازی، آسفالت ساخت سد‌ها و بند‌های خاکی و بتنی، ساخت سازه‌ها و مخازن فلزی و بتنی محوطه سازی و اجرای فضای سبز، معابر عمومی، پارکینگ ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی (نقشه کشی، نقشه برداری، طراحی، نظارت، کنترل، اجراء، محاسبه، تفکیک، متره و برآورد و مشاوره و غیره) تولید بتن و انواع سنگ جدول، تیرچه، بلوک، کف پوش سیمانی، دیوارهای پیش ساخته، نیوجرسی، تولید انواع بلوکهای بتنی سبک و پانلهای بتنی سبک و تولید بتن‌های سبک با استفاده از مواد نانو مشاوره، طراحی و نظارت در مورد سازه‌های بتنی تولید انواع بتن و مشتقات مربوط در خصوص بتنهای سنگین و سبک و بلوکهای سبک CLC تامین نیروی انسانی و پشتیبانی خدمات عمومی و خدمات امور اداری و دفتری و خدمات شهری و دیگر خدمات در زمینه حمل و نقل، حفاظت و نگهداری از فضای سبز، باغبانی، طبخ و سرویس دهی غذا، نظافت اماکن عمومی و خصوصی، نگهبانی، تعمیر و نگهداری، تایپ و تکثیر، برگزاری مراسمات و کلیه اموری که بنحوی در حیطه خدمات باشد خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، مصالح ساختمانی و راه سازی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، و کلیه امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها و کلیه فعالیتها و امور مرتبط با موضوع شرکت باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تفت، شهرک قدس، خیابان عدل، کوچه شهید مفتح، پلاک ۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ نزد بانک ملی شعبه تفت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. عاطفه مهدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۴ ۲. زهراء مهدی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ ۳. محمدحسین مهدی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلام رضا برزگر اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645134
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلناز پخش دلارام یزد در تاریخ ۱۷/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: پخش، کلیه محصولات موادغذایی بهداشتی و لبنی، داروئی ـ خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ مشارکت واخذ واعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات وپیمانها ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی اعتباری ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرک صنعتی یزد ـ بلوار کاج انتهای بیست وچهارمتری اول سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxx۰سهم xxx۰ ریالی که تعدادxxx۰سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ نزد بانک ملی شعبه یزدپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. محمد فردوسیان به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۸ ۲ـ امید فردوسیان به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۶ ـ ۳. مختار فردوسیان به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ ۴. فروغ فردوسیان به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۴به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین هاشمی باغستانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638844
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپند گاز کیان صنعت در تاریخ ۱۳/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تامین، تجهیزوبهره برداری از جایگاه سوخت CNGوبنزین و گازوئیل و پخش فرآورده های نفتی با مجوز و نظارت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی جمهوری اسلامی ایران ـ تامین دستگاهها و تجهیزات و ابرارآلات جایگاه سوخت و تامین نیروی انسانی ساده و متخصص مربوطه، شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانها و قراردادهای مرتیط ـ اخذ و اعطای نمایندگی ازکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و کلیه فعالیتها و خدمات مرتبط با موضوع ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد، صفائیه، شهرک دانشگاه، میدان فرهنگ، طوبی شرقی یک سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxx۰سهمxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰سهم بانام می باشد که مبلغxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳/xxx۳مورخ ۲۳/۰۲/xxx۴نزد بانک ملت شعبه چهارراه معلم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. فاطمه دره شیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۸ وسیدمحمدرضا منتظری به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به کدملیxxxxxxxxx۲به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سعیده وفائی دره شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622017
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات بار هوایی ایساتیس هوا دریا در تاریخ ۰۴/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات در خصوص مشاوره در مورد مسیرهای حمل و نقل به صاحبان کالا ـ اخذ نمایندگی خدمات بار از شرکتهای هواپیمایی و فورواردری بین المللی وصدور پروفرمای حمل ـ انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا ـ صدور بارنامه ـ جمع آوری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرار داد حمل ـ انبارداری بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل ـ بسته بندی بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل ـ بیمه باربری بر حسب درخواست صاحب کالا و قرار داد حمل با رعایت قوانین و مقررات مربوط ـ انجام تشریفات گمرکی در مبدا و بر حسب نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط ـ انعقاد قرار داد حمل با موسسات مختلف حمل کننده ـ کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارائه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا بر حسب قرارداد منعقده بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل ـ اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و اسیب دیدگی کالا و دستخوردگی و ترخیصیه از نماینده خط هوایی و انجام سایر وظایف در ارتباط با سایر مسئولیتها ـ انجام تسویه حساب با طرفهای ذیربط ـ اعلام ورود کالا به صاحب کالا ـ صدور ترخیصیه و ترخیصیه تفکیک در مواردی که کالای موضوع یک راهنامه به موجب بارنامه های اولیه متعلق به چند صاحب کالا باشد. ـ انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالا در گمرک مقصد بر حسب توافق با رعایت قوانین و مقررات مربوط ـ تحویل کالا در مقصد نهایی و در صورت توافق حمل تا انبار صاحب کالا ـ اخذ پروانه ورود موقت از گمرک برای کانتینرهایی از گمرکات به داخل کشور وارد می شوند و اعاده ان در مهلت مقررضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد، خیابان کاشانی، کوچه حافظ، پلاک ۲۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxسهم با نام می باشد که مبلغxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳/xxx۲/۲۴ مورخ ۱۸/۰۸/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه مارکارپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. سیدعرفان موسوی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ ۲. امیر ظهوری به سمت مدیرعامل به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ ۳. سیدمحمد موسوی نژاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۲به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین ابراهیمی کاظم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12573310
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهد هشت یزد در تاریخ ۰۶/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت:تامین و تجهیز احداث و بهره برداری واحد کشت و صنعت در زمینه تولید و بسته بندی محصولات کشاورزی و دامی ـ کشت انواع مرکبات و صیفی جات و سبزی جات، انواع غلات، حبوبات، ادویه جات، خشکبار، داروهای گیاهی بصورت کشت مکانیزه و گلخانه ای ـ تولید انواع محصولات گیاهی و باغی ـ تولید و فرآوری انواع محصولات کشت و دام از قبیل انواع کنسرو گوشتی و گیاهی و سبزی جات و گمپوت و انواع مربا، رب، سس و کنسانتره میوه و انواع محصولات غذایی ـ اجرای طرح های کشاورزی شامل کاشت، داشت، برداشت و کلیه امور اجرایی و مشاوره درزمینه های تولیدات گیاهی، آب و خاک، جنگلها، مراتع، آبخیزداری، امور اراضی، مکانیزاسیون کشاورزی، تامین و توزیع نهاده های کشاورزی، تهیه طرحهای کشاورزی ـ ایجاد انبار و سردخانه های نگهداری و ذخیره سازی محصولات گیاهی و دامی ـ خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات کلیه ماشین آلات، نهاده ها و محصولات تولیدی شرکت وکلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت ها و تولیدات مرتبط با موضوع ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذمجوزهای لازم معتبرمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد، بلوار جمهوری، خیابان شهید قندهاری، خیابان گلستان، نبش چهار راه قدس سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxx سهمxxx۰۰ ریالی که تعدادxxxسهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx/xxx۳۰مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴نزد بانک کشاورزی شعبه یزدپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱. مجید فتاحی حسن آباد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۲ ۲ ـ . محمود مختاری حسن آباد به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملیxxxxxxxxx۰ ۳ ـ . محمد توکلی ابرندآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۴به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ونامه های عادی ومکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وآقای مجید خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538245
آگهی تغییرات شرکت مهندسي الماس گستر صنعت ايساتيس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۴۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۶۶۷۶
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الماس گستر صنعت ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۵وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۹/xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مرتضی خوانین زاده به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وآقای مجید خوانین زاده به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردیدوصورتهای مالی منتهی به سالهای۹۲و۹۳بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12483359
آگهی تغییرات شرکت هتل سنتی یزد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۸۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود مضطرزاده کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم خدیجه امانی کدملی xxxxxxxxx۳و آقای محمدرضا مضطرزاده کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندو آقای عبدالرسول بهشتی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید و صورتهای مالی منتهی به سالهای۹۰و۹۱و۹۲و۹۳ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452516
آگهی تغییرات شرکت گاوداری سنبل كبیر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۲۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به ماده ۳۱ اساسنامه در نتیجه اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای سیدعلی حسینی حسین آباد کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم صدیقه صابری حسین آباد کدملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ ـ آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12437472
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اگرو توسعه کاسپین درتاریخ ۲۵/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه ماشین آلات، دستگاه ها، لوازم، قطعات، مواد اولیه، محصولات تولیدی شرکت ها و صنایع تولیدی صنعتی ازقبیل کشاورزی، معدنی، نساجی، مواد غذایی و بهداشتی و داروئی، ساختمانی و راه، برق و الکترونیک، خودرو های سبک و سنگین و غیره و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و غیرممنوعه بازرگانی و پشتیبانی وارداتی تولید و صدور انواع کالا، بازار سنجی و بازاریابی (غیرهرمی و شبکه ای) ترخیص کالا، خدمات پس از فروش، مشاوره درزمینه بازرگانی داخلی و خارجی ـ احداث سیلوی ذخیره سازی غلات و مخازن ذخیره سازی روغن و محصولات نفتی و انبارش و احداث کارخانه آرد و خوراک دام و محصولات وابسته به آن، سرمایه گذاری در رابطه با موضوع، مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی و ضمانت نامه از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد ـ میدان مارکار ـ کوچه شهید عاصی زاده ـ مجتمع بزرگمهر ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ کدپستیxxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ـ ـ ـ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۲۴ مورخ ۱۶/۷/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ـ ابرکوه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سیدمحمدحسن ابطحی ابرقوئیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. سیدمحمدحسین ابطحیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره ۳. آذر فراشائیانxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وخانم نجمه خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375285
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیما کارتن آریایی یزد درتاریخ ۱۸/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تامین، تجهیز و اداره واحد تولیدی صنعتی در زمینه تولید انواع کارتن، کاغذ، مقوا، ورق یک لایه و چندلایه و کلیه محصولات مشابه و مرتبط و چاپ بروی آن ـ بازیافت (گرانول) بازیافت کاغذ، پلاستیک، تولید کلیه محصولات سلولزی ـ خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات ماشین آلات، مواد اولیه، محصولات تولیدی شرکت وکلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا، خدمات پس از فروش ـ مشارکت واخذ واعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و انجام کلیه فعالیت ها در صورت لزوم پس از مجوزهای لازم ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذمجوزهای لازم معتبرمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اشکذر ـ شهرک صنعتی نیکو ـ بلوار گلدیس کاشی ـ دومین خیابان سمت راست سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶ مورخ ۱۱/۰۶/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه صنعتی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:۱ . عباس ملک ثابت به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۳ ـ ۲ . سیدمحمد مویدعلائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ ۳ . سیدعماد مویدعلائی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۷به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای غلامحسین عزیزی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363495
آگهی تغییرات شرکت كارتن فيروزه پارس يزد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۷۷۴۹
آگهی تغییرات شرکت کارتن فیروزه پارس یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:باتوجه به خروج آقای عبداله زارع شهنه از هیئت مدیره درنتیجه آقای حسین فخرآبادی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو جدید هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدوآقای عبداله زارع شهنه کدملیxxxxxxxxx۹بسمت بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده کدملیxxxxxxxxx۴بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356866
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوری های پیشرفته سالارکویر درتاریخ ۰۸/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ ـ فعالیت های فناورانه تحقیقاتی (تحقیق وتوسعه) در رابطه با آب، خاک هوا وانرژی ومحیط زیست ودیگر خدمات مربوطه در این زمینه ها ۲ ـ رفع نیازهای تحقیقاتی صنایع ومراکزعلمی وفنی اعم از دولتی یا خصوصی در رابطه با موارد مرتبط با موضوعات فوق۳ ـ ساخت نمونه صنعتی از فناوری های جدید حاصل از تحقیقات علمی وفنی خودشرکت یا محققین ومخترعین خارج ازشرکت در رابطه با زمینه های فوق ۴ ـ تجاری سازی نمونه های صنعتی از دستاوردهای انحصاری شرکت یا دیگر موسسات وافراد در زمینه های فوق ۵ ـ مشارکت درتولید صنعتی فناوری های مکتسبه در شرکت یا خارج از آن۶ ـ صدور کالایا خدمات حاصل از نتایج فعالیت های فناورانه شرکت به خارج ازکشور۷ ـ فروش یاخرید حق لیسانس فناوری های جدید در رابطه با زمینه های فوق در داخل یا خارج از کشور ۸ ـ فروش دانش فنی فناوری های حاصله ازفعالیت های شرکت جهت کسب درآمد در داخل یا خارج ویاخرید دانش فنی از داخل یا خارج جهت پیشبرد اهداف فناورانه شرکت ۹ ـ واردات اقلام تحقیقاتی وفناورانه (ابزار دقیق اندازه گیری ـ سنسورها و دیگر ادوات پیشرفته)ازخارج در رابطه با زمینه های فوق برای پیشبرد اهداف فناورانه شرکت یا دیگر موسسات مرتبط باامور تحقیقات علمی، فنی وصنعتی۱۰ ـ برگزاری نمایشگاه علمی وفنی در رابطه با فناوری های مرتبط با زمینه های فوق۱۱ ـ برگزاری سمینار، کنفرانس وگنگره در رابطه با فناوری های مرتبط بازمینه های فوق۱۲ ـ شرکت درنمایشگاه، سمینار، کنگره یا کنفرانسهای داخلی یا خارجی مرتبط با موارد فوق۱۳ ـ استفاده از توان علمی وفنی دیگر موسسات ویا افراد در پیشبرد اهداف فناورانه شرکت۱۴ ـ همکاری با دانشگاه ها، موسسات علمی وفنی و یا صنعتی داخلی یا خارجی ونیز وزارتخانه هادرامورعلمی وفی مرتبط با زمینه های تحقیق وتوسعه فوق الذکر ۱۵ ـ اخذ وام قرض الحسنه وسایرتسهیلات اعتباری ازمنابع بانکی و دیگر موسسات مالی واعتباری واشخاص حقیقی وحقوقی دیگر مطابق قوانین و مقررات. ۱۶ ـ شرکت در مناقصه های اجرایی بخش خصوصی یا دولتی در امورمرتبط با فعالیت های فناورانه شرکت ۱۷ ـ کارگزاری ونمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با فناوری های مرتبط با زمینه های فعالیت شرکت ۱۹ ـ انتشار نتایج حاصل از فعالیتهای فناورانه شرکت به صورت کتاب، بولتن کاتالوگ وبروشور و دیگرروش های سمعی وبصری ورسانه ای۲۰ ـ ثبت اختراعات حاصل از فعالیت های فناورانه شرکت وپیگیری آن در جهت تجاری سازی وکارآفرینی ازطریق تولید صنعتی آن. کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: یزدبلوارشهید محمدپاک نژادکوچه اشتری بن بست شاهین پ۸۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.xxx.xxx ریال منقسم بهxxxسهمxxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxمورخ ۲۴/۵/۹۴نزد بانک رفاه شعبه یزد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. سیدمسعود هانی طبائی زواره xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی۲. سیدمهدی کمال الدینی عزآبادی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل۳. سیدفخرالدین کمال الدین عزآبادیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حبیب کارگر حاجی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356867
آگهی تغییرات شرکت شركت توليدي گسترداران نگين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۸۳۹۶
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گسترداران نگین سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سیدعلی حسینی حسین آباد کدملیxxxxxxxxx۲وآقای سیدحسین حسینی حسین آباد کدملیxxxxxxxxx۳به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی قای مجید خوانین زاده به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تاب کابل یزد درتاریخ ۱۸/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تامین و تجهیز و بهره برداری از مجتمع تولیدی صنعتی در زمینه تولید انواع سیم و کابل از قبیل کابل آلومینیومی مفتول آلومینیوم، مفتول مسی هادی های هوایی مسی تولید سیم و کابل روکشدار مسی، سیم آلومینیومی هوایی با مغزی فولاد، سیم تمام آلومینیومی، تولید کابل خود نگه دار آلومینیومی، کابل های روکش دار آلومینیومی، مخابراتی و کابل های برقی و صوتی و تصویری و داده ای و کابل های نوری و کارهای سیویل و کشش و روکش زدن انواع مفتول و سیم و کابلهای مس و آلومینیوم در سایزهای مختلف ـ ساخت و مونتاژ ماشین آلات و سیم و کابل ـ خرید و فروش صادرات و واردات ماشین آلات، دستگاهها ومواد اولیه، محصولات تولیدی شرکت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی کلیه امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی، ترخیص کالا، خدمات پس از فروش، گارانتی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات مرتبط ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی اعتباری و انجام کلیه فعالیتها در صورت لزوم پس اخذ مجوزهای لازم ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذمجوزهای لازم معتبرمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اشکذر ـ شهرک صنعتی نیکو ـ پشت کارخانه کاشی گلدیس سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲/xxx۵مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴نزد بانک صادرات شعبه امام علی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱. مرضیه یوسف پوردره به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ ۲. سجاد اکبری فیض آبادی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملیxxxxxxxxx۶ ـ ۳.اسماعیل اکبری فیض آبادی به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای امیر غلامی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366313
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان گستر صنعت یزد در تاریخ ۱۵/۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی نفت و گاز (انرژی) ، برق، آب و تاسیسات صنعتی و شهری ـ اجرای پروژه های گاز، شبکه انتقال برون شهری و درون شهری، احداث ایستگاه و جایگاه تقویت فشار، شبکه گاز معابر و نصب علمک، کنتور و خدمات تست و نشت یابی و سرویس های دوره ای، نصب علمک و کنتور ـ لوله کشی گاز خانگی و صنعتی ـ خدمات تاسیسات گاز، تعمیر، نصب و سرویس و نگهداری ـ خدمات امور مشترکین گاز، قرائت کنتور، توزیع قبوض، رفع عیب ـ ارزیابی جوشکاران و کیفیت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن در شبکه انتقال نفت، گاز، آب و کلیه صنایع ـ اجرای کلیه امور تاسیسات شهری، صنعتی و ساختمانی (گرمایشی، سرمایشی، تهویه هوا، تجهیزات و اتوماسیون الکتریکی و مخابراتی و حفاظتی ساختمان، آب و فاضلاب، برق، گاز) ـ اجرای کلیه پروژه های عمرانی ـ ساخت و ساز ساختمان و مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی، درمانی، صنعتی، تفریحی رفاهی و غیره ـ معماری، شهرسازی، بلند مرتبه سازی ـ اجرای دکوراسیون و تزئینات و مبلمان داخلی و خارجی ساختمان ـ اجرای کلیه پروژهای راه، پل، تونل، آسفالت ـ محوطه سازی و اجرای فضای سبز ـ ساخت سازه ها و مخازن فلزی و بتنی ـ خدمات فنی و مهندسی (کنترل، آزمایش، تست ـ نقشه برداری، نقشه کشی، طراحی ـ نظارت، کنترل ـ اجراء ـ محاسبه، تفکیک، متره و برآورد و مشاوره و غیره) ـ خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، دستگاه و ابزارآلات، مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و کلیه فعالیتها و امور مرتبط با موضوع شرکت باشدوکلیه فعالیتها پس از اخذمجوزهای لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد، بلوار ۱۷ شهریور، بلوار سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی، کوچه شهید فلاح نژاد ۳، پلاک ۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹/xxx۷ مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه امام حسین پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. محمدمهدی اسدی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ ۲. محمدجواد اشتری کهدوئی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ ۳. حمید دهقانی اشکذری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۶ به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره ورئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره یارئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وآقای مجید خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12271768
آگهی تغییرات شرکت پارسا بنا جاوید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۷۴۹
آگهی تغییرات شرکت پارسا بنا جاوید ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبتxxx۶۵وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقایان سیدامین علوی کدملی xxxxxxxxx۰ حمیدرضا دهقان کدملی xxxxxxxxx۱ سیدابوالحسن علوی باجگانی کدملی xxxxxxxxx۰ علیرضا کوشان کدملی xxxxxxxxx۵ وحید زارع زاده کدملی xxxxxxxxx۰ سعیدرضا روحی مقدم کدملی xxxxxxxxx۴ مهدی شریفی کدملی xxxxxxxxx۴ خانمها لیلا بقائی پور کدملی xxxxxxxxx۸ فاطمه نصرتی نصرآبادی کدملی xxxxxxxxx۵ مهدیه گل کاریه کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدندوآقای علی محب الخامس کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256186
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدماتی عرفان زیبا شهر یزد درتاریخ ۰۶/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی خدماتی در زمینه خدمات عمومی شامل: تنظیفات (تنظیف اماکن خصوصی و عمومی)، نگهبانی، نامه رسانی، پبشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه ـ طبخ و سرویس دهی غذا ـ امور حمل و نقل شامل: رانندگی و امور نقلیه و موارد مشابه ـ تعمیر و نگهداری شامل: تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (به غیر امور رایانه) خدمات فنی خودرو و موارد مشابه ـ نگهداری و خدمات فضای سبز شامل: خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه ـ امور چاپ و تکثیر شامل: صحافی، حروف چینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد مشابه ـ امور تاسیساتی شامل: تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه ـ خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات مرتبط ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی اعتباری و انجام کلیه فعالیتها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد ـ خیابان امام ـ محله سرسنگ ـ کوچه شهید شیشه بری ـ بن بست ۱ ـ پلاک xxx سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶/xxx۷۰/۶۷مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴نزد بانک تجارت شعبه حمیدیاپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱. فرشته خوانسالار به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۴ ـ ۲.امیرعلی پرورش زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای امیرعرفان پرورش نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12217020
آگهی تغییرات شرکت کاشی عرفان عقدا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۳۲ و‌شناسه‌ملی‌۱۰۸۶۲۰۲۸۵۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :۱)روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.۲)اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای عباس بنده زادگان به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمیدرضا لوک زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیدابوالحسن فلاح کدملی xxxxxxxxx۹ ۳)آقای مرتضی خوانین زاده به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید دهقانی اشکذری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.۴)صورتهای مالی و ترازنامه و حسابهای سود و زیان منتهی به سالهای مالی xxx۰ و xxx۱ وxxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206295
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع الکترونیک آوا نمای پدیدار یزد درتاریخ ۱۲/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تامین تجهیز و اداره واحد تولیدی صنعتی در زمینه تولید کلیه وسایل، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی از قبیل لامپ کم مصرف و انواع محافظ، آیفون صوتی، تصویری و غیره ـ مونتاژ، تعمیر، نصب، نگهداری، قطعات و کلیه تجهیزات مربوطه ـ خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، دستگاها، لوازم، مواد اولیه، محصولات تولیدی شرکت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی، ترخیص کالا، خدمات پس از فروش، گارانتی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات مرتبط ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی اعتباری و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط در صورت لزوم پس اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد ـ بلوار پاسداران ـ کوچه معراج ۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰/xxx۷۰/۶۷مورخ ۰۹/۰۲/xxx۴نزد بانک تجارت شعبه دشتی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. عباس سالمی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ ۲. محمدعلی سالمی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ ۳ .خدیجه سررشته دار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۹به مدت دوسال انتخاب گردیدندودارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وخانم زهرا خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144013
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توان نیروی الماس صنعت ایساتیس درتاریخ ۱۳/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید، تامین، تجهیز، بهره برداری، خرید و فروش، تهیه، توزیع، مونتاژ، نصب، پشتیبانی نیروگاههای برق از قبیل انرژی خورشیدی، بادی، بخار، گازی، سیکل ترکیبی، هیدروژنی، دریائی، زمین گرمایی، بیوماس، بیوگاز شامل (سلولهای فتوولتائیک تک و پلی کریستال، سیستمهای ردیاب خورشیدی) انرژی های نو و تجدیدپذیر، تاسیسات مکانیکی، برقی، هیدرومکانیکی، الکتریکال، ژنراتورهای باطری اینورتر، شارژ استابلایزرها، رکتیفایر، شارژ کنترل، مبدل ها، مولدهای برق و سلولهای خورشیدی، جمع کننده های انرژی خورشیدی، پانلها، سیستمهای سرمایشی، گرمایشی با استفاده از فناوریهای نوین در صنعت مدیریت و بهینه سازی، سیستمهای هوشمند ساختمان (بی، ام، اس) و صرفه جوئی انرژی، کنترل و ابزار دقیق، مطالعه، تحقیق، مشاوره ـ خرید و فروش واردات و صادرات کلیه ماشین آلات، تجهیزات، قطعات، محصولات تولیدی شرکت، مواداولیه، خدمات فنی و مهندسی و کلیه کالاهای مجازبازرگانی، ترخیص کالا، خدمات پس از فروش، گارانتی ـ مشارکت واخذ و اعطای نمایندگی ازاشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی و هر گونه فعالیت مرتبط با موضوع در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد ـ میدان امام حسین ـ کوچه حاجی مهدی ـ کوچه ترابی ـ بن بست ۲ ترابی سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴/xxx۹۱مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴نزد بانک ملت شعبه همافرپرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت:۱ .محسن جعفری ندوشن به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ ۲ . محمدرسول جعفری ندوشن به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۸به مدت دوسال انتخاب گردیدندودارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وخانم نجمه خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127492
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی سازه آب مهگرد یزد درتاریخ ۳۱/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و اجرای کلیه امور عمرانی از قبیل اجرای کلیه خطوط آب و فاضلاب و انشعابات آنها و کلیه خطوط آب و فاضلاب و احداث چاه قنات و اجرای و نقشه برداری معدن و راه و ساختمان و اجرای جدول خیابان و ساخت پارک و فضای شهری و زیباسازی آن و احداث تصفیه خانه فاضلاب و تمامی امور مربوط با فاضلاب و احداث مخزن بتنی و فلزی ـ اجرای کلیه پروژه های عمرانی ـ ساخت و ساز ساختمان و مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی، درمانی، صنعتی ـ معماری و شهرسازی ـ بازسازی بافت و ابنیه تاریخی و فرسوده ـ اجرای کلیه امور تاسیسات ساختمان (سیستم گرمایشی، سرمایشی، تهویه هوا، آسانسور، پله برقی، تجهیزات و اتوماسیون الکتریکی و مخابراتی، آب و فاضلاب، برق، گاز) ـ اجرای کلیه پروژهای راه و پل و تونل، آسفالت، نصب تابلو ها و علایم جاده ای، نصب گاردیل، خط کشی ـ ساخت سد ها و بند های خاکی و بتنی، سازه ها و مخازن فلزی و بتنی ـ محوطه سازی و اجرای فضای سبز، معابر عمومی، پارکینگ ـ اجرای پروژهای کشاورزی و منابع طبیعی و مرتع و آب و خاک و آبخیزداری، ایجاد مجتمع های زراهی و دامی و گلخانه ای ـ اجرای کلیه پروژه های آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن ـ اجرای کلیه خدمات فنی و مهندسی موارد ذکر شده در موضوع از قبیل (نقشه کشی، نقشه برداری، طراحی، نظارت، کنترل، اجراء، تسطیح، مشاوره، محاسبه، تفکیک، آماده سازی، متره و براورد و غیره) ـ لیتوگرافی، کارتوگرافی، قرائت با g p s، پایپینگ ـ خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، مواد اولیه، مصالح ساختمانی و راه سازی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، و کلیه امور خدمات بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی اعتباری و کلیه فعالیتها و اموری که بنحوی مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام فعالیتها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:میبد، خیابان طالقانی، جنب مسجد جامع سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴نزد بانک ملی شعبه مهرجردپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱. هادی کارگر بیده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ ۲. محمد حسین فلاح مهرجردی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ ۳.ابوالفضل فلاح مهرجردی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۰به مدت دوسال انتخاب گردیدندودارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای حامد امامی میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390409
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرند تجارت نگار یزد در تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: صادرات، واردات، خرید، فروش، پخش و تولید ماشین آلات، دستگاهها، لوازم، قطعات، مواداولیه، و محصولات تولیدی کلیه صنایع تولیدی صنعتی، نفت و گاز، پتروشیمی، کشاورزی، عمرانی، راهسازی، نساجی، موادغذایی وبهداشتی، داروئی، آهن آلات و فولاد، برق و الکترونیک، مصالح ساختمانی و خودروهای سبک و سنگین و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خدمات پس ازفروش، گارانتی، ترخیص کالا، بازاریابی (غیرهرمی وشبکه ای) مشاوره در زمینه تجارت داخلی و خارجی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی ازاشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی ـ شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها مرتبط ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی ازکلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و کلیه فعالیت های مرتبط با پشتیبانی وارداتی تولید و صدور انواع کالا و انجام کلیه فعالیتها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد, امام شهر, خیابان شیخ صدوق, کوچه ۱۹, پلاک ۳۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۳مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳نزد بانک اقتصاد تعاون شعبه بلوارجمهوری پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. علی رحیمی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ ۲. بهزاد توکلی حسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به کدملیxxxxxxxxx۴ به مدت دوسال انتخاب گردیدند و دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید زارعزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718692
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارتن فیروزه پارس یزد درتاریخ ۱۱/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث، تجهیز و بهره برداری از واحد تولید صنعتی در زمینه تولید انواع کارتن، کاغذ، چاپ بر روی آن ـ تولید انواع کارتن کاغذی و پلاستیکی از ورق آماده ـ بازیافت (گرانول) بازیافت کاغذ و پلاستیک، تولید کلیه محصولات سلولزی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین آلات و مواد اولیه و محصولات تولیدی شرکت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ ترخیص کالا، خدمات پس از فروش، بازاریابی(غیرهرمی، و شبکه ای) مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط ـ اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی و موسسات مالی و اعتباری و کلیه تولیدات مرتبط با موضوع و انجام فعالیتها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد، بلوار جمهوری، خیابان وکیل، خیابان امام جعفرصادق، بن بست ۲۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۴مورخ ۰۲/۰۹/xxx۳نزد بانک ملت شعبه میدان امام حسین پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱.محمدحسن رجبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ ۲. عبداله زارع شهنه به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ ۳. مهران دهقانی محمودآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ به مدت دوسال انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای حسین فخرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747328
آگهی تغییرات شرکت گاوداری سنبل کویر (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۲۳۶۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۹۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مرتضی خوانین زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید خوانین زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سالهای xxx۱ و xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ آقای سید محمد حسینی حسین آباد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سید علی حسینی حسین آباد با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه صابری حسین آباد با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ (دو) سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655708
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص گروه انديشه سازان صنعتي آرمان در تاريخ xxx۳/۰۷/۱۵ به شماره ثبت xxx۲۰ به شناسه ملي xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسيس شركت سهامي خاص گروه انديشه سازان صنعتي آرمان در تاريخ xxx۳/۰۷/۱۵ به شماره ثبت xxx۲۰ به شناسه ملي xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.تاسیس شرکت سهامی خاص گروه اندیشه سازان صنعتی آرمان در تاریخ ۱۵/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی کلیه کالاها و محصولات نساجی و سلولزی ـ تامین، تجهیز، نصب، و اجرا کلیه قطعات و تجهیزات و تاسیسات و ماشین الات کارخانجات نساجی و سلولزی و دیگر صنایع تولیدی، صنعتی ـ خدمات فنی و مهندسی صنایع تولیدی صنعتی از قبیل (نقشه کشی، نقشه برداری، طراحی، نظارت، کنترل، اجراء، مشاوره، محاسبه، آماده سازی، فناوری نوین و سخت افزار و نرم افزار، برآورد، نصب، راه اندازی، مونتاژ و غیره) آموزش دوره های فراگیری مهارت و حرفه براساس استانداردها در زمینه نساجی و صنعت ـ آموزش دوره های تخصصی آماری و کنترل کیفیت ـ بازرسی کالا و کنترل و صدور و مشاوره کیفی استاندارد ـ صادرات، واردات کلیه ماشین آلات، دستگاه ها، لوازم، قطعات، مواد اولیه، محصولات تولیدی شرکت ها و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و پشتیبانی وارداتی تولید و صدور انواع کالا، بازارسنجی، بازاریابی (غیرهرمی و شبکه ای) ترخیص کالا، خدمات پس از فروش، گارانتی ـ شرکت در نمایشگاهای داخلی و خارجی ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی ازاشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات ریالی وارزی بانکی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد ـ صفائیه ـ کوچه سیدالشهداء ـ مجتمع ارگ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۴/۰۷/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه فرخی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. رامین عبقری به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ ۲. جلال عبقری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۳به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم زهرا خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508101
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهرو تردد یزد در تاریخ ۱۱/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxx۸۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد ۱ـ موضوع شرکت: احداث و بهره برداری از واحد تولیدی صنعتی ساخت انواع تجهیزات و دستگاهها و تابلوها و علایم هشداردهنده راهنمایی و رانندگی فلزی و الکترونیکی ـ مونتاژ، نصب، سرویس و تعمیر و نگهداری و کلیه خدمات و فعالیتهای پشتیبانی تولید و اجرا، موارد فوق ـ خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ خدمات پس از فروش، گارانتی، بازاریابی (غیرهرمی و شبکه ای) ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندکی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در پیمانها و مناقصات و مزایدات مرتبط و کلیه فعالیتها مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد، بلوار شهید مدنی، کوچه شهید برجی زاده، کوچه گلستان، پلاک xxx سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲/xxx۴مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳نزد بانک صادرات شعبه پیروزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. محسن هزاردستان به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ ۲. لیلا آقا گل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536508
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص تجارت راه ابریشم کهن آسیا در تاریخ ۲۸/۰۳/xxx۳ شماره ثبت xxx۵۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات، خرید و فروش و پخش کلیه ماشین آلات، دستگاه ها، لوازم، قطعات، مواد اولیه، محصولات تولیدی شرکتها و صنایع تولیدی صنعتی از قبیل کشاورزی، نساجی، مواد غذایی و بهداشتی و داروئی، ساختمانی و راه، نفت و گاز و پتروشیمی، برق و الکترونیک و غیره، بازاریابی (غیرهرمی و شبکه ای) ترخیص کالا، خدمات پس از فروش، مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی، شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و پشتیبانی وارداتی تولید و صدور انواع کالا و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد.
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
ـ مرکز اصلی شرکت: یزد ـ خرمشاه ـ کوچه ۲۳ ـ پل شهید باهنر ـ پلاک xxx
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸/xxx/xxx۲ مورخ ۲۷/۰۱/xxx۳ نزد بانک توسعه صادرات شعبه یزد پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت: ۱. مهدی قربانی حسینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ ۲. الهام راد بسمت عضو هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ ۳. علی حبوباتی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به کد ملی xxxxxxxxx۲ بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۸ ـ آقای غلامحسین عزیزی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی.
۸ ـ آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1644241
آگهی تغییرات شرکت صنایع برق سامان دلتا یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین زارعیان علی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمید خلیفه نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای احمد دهقان نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای داود رحیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456031
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع پلاستیک پگاه یزد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۱۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۷۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسین لطیفی کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای عبدالمجید لطیفی کد ملی xxxxxxxxx۷ خانم نازنین لطیفی کد ملی xxxxxxxxxxxx و آقای مرتضی خوانین زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید خوانین زاده کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699484
آگهی تاسیس شرکت سهامی‌خاص دیبا اندیشه مهر گستر
در تاریخ ۳۱/۰۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات خرید و فروش ماشین آلات ـ دستگاهها، لوازم، قطعات، مواد اولیه کلیه صنایع تولیدی و صنعتی، معدنی، کشاورزی، عمرانی، راهسازی، نساجی، نفت و گاز و پتروشیمی، نیرو، مخابرات، غذایی، بهداشتی، داروئی، لوازم خانگی، چینی آلات و لوازم و وسایل کلیه صنایع و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خدمات پس از فروش، گارانتی، بازاریابی و بازارسنجی و کلیه فعالیتهای پشتیبانی وارداتی تولید و صدور انواع کالا، سرمایه گذاری، مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی بانکی، سرمایه گذاری در کلیه رشته ها و صنایع تولیدی صنعتی و غیره ـ عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا ـ بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و سایر موارد تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: یزد، چهارراه فرهنگیان، بلوار شهید سید محمد پاکنژاد، مجتمع تجاری سبحان، واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۵
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳ ـ ۳۴ مورخ ۱۸/۱/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه یزد پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ ناهید کنعانی شلمزاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰
۲ـ حمیدرضا بال افکن به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۸ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
۸ـ آقای سید ولی کلانتر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۸ـ آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528174
آگهی تغییرات شرکت یزد نینا دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۸۷۹۵
۱ـ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای مسعود ناظمی آقای محمد ناظمی
۲ـ آقای مرتضی خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید خوانین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356848
آگهی تأسیس شرکت پوشش گستران نوین مهر ایرانیان سهامی ‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۱۰/xxx۲ تحت شماره xxx۷۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۱۰/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: اقدام به فعالیت در زمینه تولید انواع ورق های پلیمری و بلوکهای بتنی سبک و پانلهای بتنی سبک و بقیه به شرح ماده ۲ اساسنامه می باشد و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ب شهید بهشتی ک شهید رجایی ک شهید باهنر پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۸.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹/xxx۵ مورخ ۲۵/۹/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه ایرانشهر پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای داود عزیزی مروست کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای عبدالرضا محقق کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای عبدالرضا محقق کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه ها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای مرتضی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای علی خوانین زاده کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
شxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264933
آگهی تغییرات شرکت شیرین صدف یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۸۰۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای علیرضا رشیدی بعنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی خوانین زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۹/xxx۴ بقرار ذیل می باشند: خانم مریم استادان صفار و آقای امیر رضا دهقان تا تاریخ ۱۰/۰۹/xxx۴.
۴ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم استادان صفار بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر رضا دهقان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم استادان صفار بسمت مدیرعامل.
۵ ـ حق امضای کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۸/۰۹/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265822
آگهی تاسیس شرکت طرح و ساخت پارسیان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۱۲۹۶
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۰۹/xxx۲ شماره ثبت xxx۰۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۰۹/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های عمرانی ـ طراحی ـ ساخت و ساز ساختمان و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ ب پروفسور حسابی کوی فیضیه میدان رقیه ـ ک ۲۱ ـ پ ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ ـ همراه مدیرعامل xxxxxxxxx۶۷
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/xxx۳ مورخ ۲۵/۰۸/xxx۲ نزد بانک صادرات شعبه طالقانی پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای وحید برزگری اسکندری کلائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای حامد واعظ به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمد استادان صفار به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای علی میرحسینی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ۵ـ آقای علی میرحسینی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای دوم رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای میرحسین موسوی احمدآبادی بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای مرتضی خوانین زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1208816
آگهی تغییرات شرکت پدیده تجارت جهانی پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۶۰۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حبیب اله دهقان بعنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی خوانین زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی نقیب زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم زهرا پسندیده خو کد ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۴.
۴ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۲ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به یکصد هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی نقیب زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا پسندیده خو کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی نقیب زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.
۶ـ محل شرکت در واحد ثبتی یزد به آدرس شهر یزد ـ صفاییه ـ جنب هتل صفاییه ـ شرکت پدیده تجارت جهانی پارسیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۷ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
۸ـ ترازمالی منتهی به سال xxx۰ ـ xxx۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۰۷/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221909
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پایا پردیس کویر یزد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۵۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای مرتضی خوانین زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید خوانین زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "پیمان یزد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدجواد اشتری کهدوئی و آقای محمد حسین دوستی و خانم زهره امر اللهی بیوکی تا تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۳.
۴ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۵ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدجواد اشتری کهدوئی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین دوستی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهره امراللهی بیوکی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد اشتری کهدوئی به سمت مدیرعامل.
۶ ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964616
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گردشگران سرزمین آریا سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۱۲۳۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا مضطرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا مضطرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم فاطمه مضطرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ ۲ ـ خانم فاطمه ترک به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۴ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ و xxx۹ و xxx۰ مورد تصویب قرارگرفت ۵ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ آقای علیرضا مضطرزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه مضطرزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا مضطرزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل آقای محمدرضا مضطرزاده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۱ آدرس شرکت به یزد ـ صفاییه ـ خیابان منتظر فرج ـ ابتدای خیابان وزیری (۲۴ متری دوم) ـ شرکت گردشگران سرزمین آریا ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999388
آگهی تغییرات شرکت نگین گوشت یزد سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۰۵۹۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: ۱ـ آقایان سیدمحمد حسینی حسین آباد به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیدعلی حسینی حسین آباد به کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم صدیقه صابری به کدملی xxxxxxxxx۹
۲ـ آقای مجید خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/۹۱ آقای سیدمحمد حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدعلی حسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه صابری به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۷ ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11049914
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گردشگران سرزمین آریا سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۱۲۳۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱‌ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا مضطرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا مضطرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم فاطمه مضطرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ ۲‌ـ خانم فاطمه ترک به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوانین زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ و xxx۹ و xxx۰ مورد تصویب قرارگرفت ۵‌ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ آقای علیرضا مضطرزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه مضطرزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا مضطرزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل آقای محمدرضا مضطرزاده همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۱ آدرس شرکت به یزد‌ـ صفاییه‌ـ خیابان منتظر فرج‌ـ ابتدای خیابان وزیری (۲۴ متری دوم) ‌ـ شرکت گردشگران سرزمین آریا‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات