سیدعلی اکبر میرزاده گاوافشادی

آقای سیدعلی اکبر میرزاده گاوافشادی

کد ملی 442025xxxx
گراف ارتباطات
60
شرکت‌ها
76
آگهی‌ها

شرکت های سیدعلی اکبر میرزاده گاوافشادی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیدعلی اکبر میرزاده گاوافشادی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ناظر کاران یزد
ناظر کاران یزد
بازرس علی‌البدل
گروه ماشین سازی بیکران کویر یزد
گروه ماشین سازی بیکران کویر یزد
بازرس اصلی
صنایع نانو سیلیس ایساتیس
صنایع نانو سیلیس ایساتیس
بازرس علی‌البدل
نیکتا دی سامان
نیکتا دی سامان
بازرس علی‌البدل
نیکان گستر راستین
نیکان گستر راستین
بازرس علی‌البدل
ساختمانی متین سازه طنین یزد
ساختمانی متین سازه طنین یزد
بازرس علی‌البدل
ایمن اندیشان دید برتر کویر
ایمن اندیشان دید برتر کویر
بازرس علی‌البدل
دامپروری پدر سالار ایساتیس یزد
دامپروری پدر سالار ایساتیس یزد
بازرس علی‌البدل
ارمغان سلامت دیار آفتاب
ارمغان سلامت دیار آفتاب
بازرس علی‌البدل
بازمان انرژی سپهر یزد
بازمان انرژی سپهر یزد
بازرس علی‌البدل
کیمیا گاز نور یزد
کیمیا گاز نور یزد
بازرس علی‌البدل
سالار سازه غزال یزد
سالار سازه غزال یزد
بازرس علی‌البدل
نوین کاشی یزد
نوین کاشی یزد
بازرس علی‌البدل
توسعه کسب و کار هوشمند میر آکام پارس
توسعه کسب و کار هوشمند میر آکام پارس
بازرس علی‌البدل
نگین آریا زرین سهپر
نگین آریا زرین سهپر
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرت و بار هوایی شهاب سیر نوین یزد
خدمات مسافرت و بار هوایی شهاب سیر نوین یزد
بازرس اصلی
طراحی و تولید فرش دستبافت آرمان نقش کویر
طراحی و تولید فرش دستبافت آرمان نقش کویر
بازرس علی‌البدل
آبان زرین یزد
آبان زرین یزد
بازرس علی‌البدل
گروه رایانه گراف هوشمند یزد میتا
گروه رایانه گراف هوشمند یزد میتا
بازرس علی‌البدل
گنجینه وصال جهان نمای کویر
گنجینه وصال جهان نمای کویر
بازرس علی‌البدل
گنجینه تدبیر یزد
گنجینه تدبیر یزد
بازرس علی‌البدل
آجر فشاری کسری اشکذر
آجر فشاری کسری اشکذر
بازرس علی‌البدل
بازرگانی یکتا واثق یزد
بازرگانی یکتا واثق یزد
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی سانیچ تابان کاویان
صنایع غذایی سانیچ تابان کاویان
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی نسیم مزرعه یزد
صنایع غذایی نسیم مزرعه یزد
بازرس علی‌البدل
تهیه غذا خوش طعم و دلپذیر کویر
تهیه غذا خوش طعم و دلپذیر کویر
بازرس علی‌البدل
مطبوع کاران زیبا ساز کویر
مطبوع کاران زیبا ساز کویر
بازرس علی‌البدل
خدمات تک ستاره سها یزد
خدمات تک ستاره سها یزد
بازرس اصلی
صنایع غذایی آرین سالار ایساتیس
صنایع غذایی آرین سالار ایساتیس
بازرس علی‌البدل
نیکرو سازان یزد
نیکرو سازان یزد
بازرس اصلی
پخش مواد غذایی حامد ایساتیس
پخش مواد غذایی حامد ایساتیس
بازرس علی‌البدل
آینه لعاب دشت کویر
آینه لعاب دشت کویر
بازرس علی‌البدل
مهندسی پرندشت یزد
مهندسی پرندشت یزد
بازرس اصلی
سگال صنعت فولاد کویر
سگال صنعت فولاد کویر
بازرس علی‌البدل
پاک سرشت یزد
پاک سرشت یزد
بازرس علی‌البدل
حکیمان آینده ساز پارس
حکیمان آینده ساز پارس
بازرس علی‌البدل
پیشداد آریانا پیمان یزد
پیشداد آریانا پیمان یزد
بازرس علی‌البدل
بازرگانی نیروانا تجارت ایساتیس
بازرگانی نیروانا تجارت ایساتیس
بازرس اصلی
تولیدی بازرگانی آریا افرند کویر
تولیدی بازرگانی آریا افرند کویر
بازرس اصلی
سودا ایمن پارس
سودا ایمن پارس
بازرس علی‌البدل
عمرانی احسان سازه کاشانه کویر
عمرانی احسان سازه کاشانه کویر
بازرس علی‌البدل
سیم و کابل پیشرو رفسنجان
سیم و کابل پیشرو رفسنجان
بازرس علی‌البدل
فنی مهندسی ماهان صنعت کاوش پارس
فنی مهندسی ماهان صنعت کاوش پارس
بازرس علی‌البدل
تجاری تولیدی نصیر گستر برج آفتاب
تجاری تولیدی نصیر گستر برج آفتاب
بازرس علی‌البدل
بارمان تجارت طلایی کویر یزد
بارمان تجارت طلایی کویر یزد
بازرس علی‌البدل
تجاری عمرانی هفت اقلیم سما پارسیان
تجاری عمرانی هفت اقلیم سما پارسیان
بازرس علی‌البدل
خدمات ارتباطی پویا گستر متین پارس
خدمات ارتباطی پویا گستر متین پارس
بازرس علی‌البدل
معماری چهارسوی نقش هنر یزد
معماری چهارسوی نقش هنر یزد
بازرس علی‌البدل
فنی مهندسی آرمان سازه مبین پارس
فنی مهندسی آرمان سازه مبین پارس
بازرس علی‌البدل
ریحان کنسرو یزد
ریحان کنسرو یزد
بازرس علی‌البدل
آرامش عمارت نگین کویر
آرامش عمارت نگین کویر
بازرس اصلی
آریانا کویر پارسیان
آریانا کویر پارسیان
بازرس علی‌البدل
آزما نوین ایساتیس
آزما نوین ایساتیس
بازرس علی‌البدل
آبزیان پردیس صید طلایی
آبزیان پردیس صید طلایی
بازرس علی‌البدل
صنایع تاسیساتی نوین شجره ایساتیس
صنایع تاسیساتی نوین شجره ایساتیس
بازرس علی‌البدل
صنایع شمیم الکترونیک نور یزد
صنایع شمیم الکترونیک نور یزد
بازرس اصلی
در سازه فرداد ایساتیس
در سازه فرداد ایساتیس
بازرس علی‌البدل
صنایع آسمان تجارت نوید ایساتیس
صنایع آسمان تجارت نوید ایساتیس
بازرس علی‌البدل
درخت پسته مطهر یزد
درخت پسته مطهر یزد
بازرس اصلی
لطیفان حوله ایساتیس یزد
لطیفان حوله ایساتیس یزد
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14463848
آگهی تغییرات شرکت سگال صنعت فولاد کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۵۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارتند از خانم ساجده السادات حسینی کهدوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رسول کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای عزت شعبان زاده یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14409270
آگهی تغییرات شرکت ریحان کنسرو یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۱۴۱
آگهی تغییرات شرکت ریحان کنسرو یزدسهامی خاص به شماره ثبتxxx۶۶وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۱به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۱/xxx۷آقای علی اصغر خیاطیان یزدی به کدملیxxxxxxxxx۲به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملیxxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14338983
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص لطیفان حوله ایساتیس یزد درتاریخ ۱۱/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxx۲۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید انواع حوله و ملحفه و حوله یکبار مصرف و لوازم یکبار مصرف آرایشی و بهداشتی و صنایع نساجی و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد-محله مکتب امام-خیابان آیت اله کاشانی-کوچه فاطمیه-پلاک -۱۷-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸ مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ نزد بانک ملی ایران شعبه طالقانی یزد با کدxxx۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حامد ریسمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای هانی ریسمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فاطمه مخدوم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252009
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص درخت پسته مطهر یزد درتاریخ ۱۷/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تجهیز و اداره واحد تولیدی در زمینه بسته بندی، سورتینگ و فرآوری پسته، خرما، آجیل و خشکبار و تهیه تولید، توزیع پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده های غذایی و بهداشتی و داروهای گیاهی و انواع پروتئین ها و ویتامین ها ومواد لبنی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و گشایش اعتبارات و L/C و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و به رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان مهریز ـ بخش مرکزی ـ شهر مهریز ـ محله دو راهی ـ کوچه (پمپ گاز) ـ خیابان یزد کرمان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ نزد بانک ملی ایران شعبه بغداد آباد مهریز با کد xxx۷ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم طیبه میررکنی بنادکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عفت زمانی جوزم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205501
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع آسمان تجارت نوید ایساتیس در تاریخ ۱۷/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تهیه، تولید، پخش و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع پوشاک مردانه و زنانه اعم از کت و شلوار، پیراهن، شلوار جین، شلوار کتان، تی شرت و، نصب و تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات تولیدی پوشاک اتوماتیک و صنعتی و آنزیم زنی جین، صادرات و واردات انواع پوشاک و تولیدات شرکت، تولید انواع کفش مردانه و زنانه و بچه گانه و اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، گشایش اعتبار و L/C، ایجاد و برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله صفائیه جوادالائمه ـ بلوار صیاد شیرازی ـ کوچه (مجتمع مسکونی فرهنگیان) ـ پلاک ۰ ـ مجتمع صدف ـ بلوک ۸ ـ طبقه اول ـ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳ مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار طالقانی یزد با کد xxx۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مرجان کیوانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ستار دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نرگس همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عفت زمانی جوزم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201238
آگهی تغییرات شرکت پاک سرشت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۰۶۶۰
آگهی تغییرات شرکت پاک سرشت یزدسهامی خاص به شماره ثبتxxx۹وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم مهری السادات میرباقری فیروزابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵وآقای ابوالفضل دهقان پور فیروزابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵وخانم منصوره دهقان پور فیروزابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مسعود میرجلیلی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۶بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192603
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص در سازه فرداد ایساتیس درتاریخ ۰۷/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵۵ به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی ومعماری اعم از فلزی و بتونی، راه و باند، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی نوسازی و بازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، طراحی نقشه و نما و دکوراسیون داخلی و خارجی و طراحی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما، رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر و ساخت و نصب مبلمان شهری، طراحی و تسهیل و ارائه پروژه های ترافیکی از قبیل نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و راهنمای شهری،تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله غدیر ـ کوچه نور ـ بلوار شهید سیدرضا پاکنژاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸ مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ نزد بانک ایران زمین شعبه طالقانی یزد با کد xxx۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم شیرین کاظمیه نسب پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ماشااله درپسند به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدرضا درپسند به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161130
آگهی تغییرات شرکت ارمغان سلامت دیار آفتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۵۱۱۷
آگهی تغییرات شرکت ارمغان سلامت دیار آفتاب سهامی خاص به شماره ثبتxxx۰۳وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۷به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم مریم السادات سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵وآقای حسین نوق به شماره ملی xxxxxxxxx۱وآقای حمید رضا وارسته روان به شماره ملیxxxxxxxxx۸وآقای مصطفی بهجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای محمدحسین عارف به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14148132
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع شمیم الکترونیک نور یزد درتاریخ ۱۰/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۱۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ارائه کلیه خدمات در زمینه الکترونیک وکلیه قطعات الکترونیکی و بورد ها و سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری وسیستم های روشنائی و نصب و ارتقاء سیستم های کامپیوتری و تولید و تعمیرو فروش و خدمات پس از فروش انواع قطعات الکترونیکی و بورد ها ونصب دوربین های مدار بسته و انتقال تصویر و سیستم های کنترل کیفیت، نصب و راه اندازی و فروش سیستمهای سانترال و شبکه های کامپیوتری دزد گیر حرفه ای و کلیه سیستمهای مخابراتی و دیتا و خدمات پس از فروش تامین قطعات و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله آزادشهر ـ کوچه شهید ناصر عسکری ـ بلوار آزادگان ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ نزد بانک ایران زمین شعبه بلوار طالقانی یزد با کد xxx۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای وحید اقبالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا رفیعی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مهدیه زارع میرک آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139483
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع تاسیساتی نوین شجره ایساتیس درتاریخ ۰۴/۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید انواع سیستم های تاسیساتی سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع و ارائه کلیه فعالیت های عمرانی، ساختمانی، پیمانکاری، شامل طراحی، محاسبه، نظارت فنی، و اجرای کلیه پروژه ها شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی ساخت مرمت و بازسازی، تامین مصالح و ماشین آلات عمرانی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی، آسفالت، خاکبرداری و خاک ریزی، لوله کشی آب و فاضلاب و کلیه تاسیسات ساختمان، همچنین اجرای کلیه پروژه های الکتریکی و نیروگاهی اعم از تولید و توزیع و انتقال نیرو، تامین تجهیزات و قطعات، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی و اتوماسیون و انواع تاسیسات نوین ساختمانی و، طراحی و نصب و اجرای انواع پست های فشار قوی و فشار ضعیف و نیروگاه و خطوط فشار قوی طراحی و ساخت تابلوهای برق و فرمان و اجرا روشنایی معابر و همچنین ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تامین تجهیزات و طراحی و نصب و راه اندازی تاسیسات مخابراتی و دیتا، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ محله شهرک رزمند گان ـ خیابان (شماره ۱۲) ـ خیابان اصالت ـ پلاک ۰ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷ مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار طالقانی یزد با کد xxx۹ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای ابوالفضل شجره به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمیه نعمتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک مدیرعامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عفت زمانی جوزم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090606
آگهی تغییرات شرکت نیکرو سازان یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۳۲۷
آگهی تغییرات شرکت نیکرو سازان یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: خانم حمیده صادقی به کدملی xxxxxxxxx۵ وآقای ستاردهقان به کدملی xxxxxxxxx۴ ومحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای احسان شیخ علیشاهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۳ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088303
آگهی تغییرات شرکت آبزیان پردیس صید طلایی خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۸۳۸
آگهی تغییرات شرکت آبزیان پردیس صید طلایی خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرخسروکلانتری به کدملی xxxxxxxxx۹ وخانم مریم السادات هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۶ وفاطمه السادات انوری xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مهدی جعفری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۶ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088571
آگهی تغییرات شرکت نیکخواه بازرگان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۹۹۷۶
آگهی تغییرات شرکت نیکخواه بازرگان کویرسهامی خاص به شماره ثبتxxx۰۸وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۶به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۳/xxx۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم طاهره مصطفوی به کدملیxxxxxxxxx۱و آقای فرزادنیکخواه به کدملیxxxxxxxxx۰وآقای مجیدنیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۳به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و خانم احمدرضادهقان نجم آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس اصلی وسیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073511
آگهی تغییرات شرکت آزما نوین ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۷۳۰۵
آگهی تغییرات شرکت آزما نوین ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/ xxx۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای کمال دهقانی به کدملیxxxxxxxxx۷وآقای محمدرضامنتظری هدش به کدملیxxxxxxxxx۵وخانم وحیده بیک به کدملیxxxxxxxxx۷به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوخانم زهره سعادت پژوه به کدملیxxxxxxxxx۹به سمت بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده به کدملیxxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال۹۶بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063626
آگهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار هوشمند میر آکام پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۶۱۶۰
آگهی تغییرات شرکت توسعه کسب و کار هوشمند میر آکام پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید میرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۷ وآقای محمدکاظم میرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مصطفی میرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وسیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۶ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051885
آگهی تغییرات شرکت آریانا کویر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۳۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد محسن امتیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم محبوبه امتیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید امتیازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و آقای عبدالرسول بیگی خبری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وسیدعلی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۶ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026506
آگهی تغییرات شرکت نیکتا دی سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۰۵۲
آگهی تغییرات شرکت نیکتا دی سامان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۵وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۲به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی اکبر دهقان منشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴وآقای حامددهقان منشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴وخانم نرگس همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وخانم عفت زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919427
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرامش عمارت نگین کویر درتاریخ ۱۵/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: آرامش عمارت نگین کویر شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و اعم از فلزی و بتونی، راه و باند، سیویل، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی نوسازی و بازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت در امر پروژه‌های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی و اتوماسیون وطراحی و اجرای فضای سبز و محوطه سازی و احداث آبنما، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر و ساخت و نصب مبلمان شهری، طراحی و تسهیل و ارائه پروژه‌های ترافیکی از قبیل نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و راهنمای شهری، تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ضمناانجام کلیه فعالیت‌ها پس از اخذ مجوزهای لازم می‌باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد شهرستان یزد بخش مرکزی شهر حمیدیا رحمت آباد بلوار شهید حاج حسن دشتی کوچه ۹۷ پلاک ۰ طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۶ نزد بانک ایران زمین شعبه طالقانی با کد xxx۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای سید هاشم میرزاده جزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا دهقانی سانیج به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نجمه السادات دشتی رحمت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم عفت زمانی جوزم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842516
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی بازمان انرزی سپهر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۰۵۱۵
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی بازمان انرزی سپهر یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید خبیری به کدملی xxxxxxxxx۷ وآقای علی اکبر خبیری به کدملی xxxxxxxxx۵ وخانم بدریه خبیری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند آقای مصطفی یاور پوربه کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796278
آگهی تغییرات شرکت ریحان کنسرو یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۱۴۱
آگهی تغییرات شرکت ریحان کنسرو یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضاشکرافشان به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی شکرافشان به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد شکرافشان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای احمدرضا دهقان نجم ابادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759984
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی آرمان سازه مبین پارس در تاریخ ۲۲/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت‌های عمرانی، ساختمانی، پیمانکاری، شامل طراحی، محاسبه، نظارت فنی واجرای کلیه پروژه‌ها شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی ساخت هرنوع ابنیه فلزی و بتنی، سبک وسنگین، مرمت وبازسازی، تامین مصالح وماشین آلات راه سازی وساختمانی، پل سازی وسدسازی، اجرای فضای سبزومحوطه سازی، سیویل جدول کشی وزه کشی، آسفالت، خاکبرداری وخاک ریزی، لوله کشی آب وفاضلاب وگازوکلیه تاسیسات ساختمان وتاسیسات شهری، همچنین اجرای کلیه پروژه‌های الکتریکی و نیروگاهی اعم از تولید و توزیع و انتقال نیرو، تامین تجهیزات وقطعات، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی ومشاوره و طراحی ونگهداری ونظارت در امر پروژه‌های تاسیسات برقی ومکانیکی والکتریکی و اتوماسیون، طراحی و نصب و اجرای انواع پست‌های فشار قوی وفشار ضعیف ونیروگاه وخطوط فشارقوی طراحی وساخت تابلوهای برق وفرمان ومیکروکنترلر PLC، اجرا روشنایی معابروخیابان‌ها، همچنین ارائه کلیه فعالیت‌ها در زمینه تامین تجهیزات وطراحی و نصب و راه اندازی تاسیسات مخابراتی ودیتا، خریدوفروش وبازرگانی و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذواعطای نمایندگی شرکت‌های داخلی وخارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرستان یزد بخش مرکزی شهر یزد صفائیه جوادالائمه کوچه شماره ۱۳ خرد کوچه شماره ۱۹ خرد پلاک xxx۶۸. ۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طبق گواهی بانکی شماره ۶۹/xxx۳۶ مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ نزد بانک ملت شعبه اطلسی یزد پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای بهادر داداشی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وخانم شادان داداشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فروغ السادات مشکاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وخانم عفت زمانی جوزم به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشارپیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13747636
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معماری چهارسوی نقش هنر یزد در تاریخ ۱۶/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی و معماری اعم از فلزی و بتونی، طراحی نقشه هاونما و دکوراسیون داخلی و کلیه امور معماری راه و باند، سیویل، ابنیه سبک و سنگین، مشارکت در ساخت و انبوه سازی نوسازی و بازسازی ومرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، طراحی و اجرای فضای سبزومحوطه سازی و احداث آبنما، رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر و ساخت و نصب مبلمان شهری، طراحی و تسهیل و ارائه پروژه‌های ترافیکی از قبیل نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی وراهنمای شهری، تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تهیه و توزیع، خریدوفروش واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به از صورت ارزی و ریالی کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری داخل وخارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی وکلیه فعالیت‌ها پس از اخذ مجوز‌های لازم می‌باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلی: شهرستان یزد بخش مرکزی شهر یزد صفائیه کوچه مرجان [یک لادن] کوچه بنفشه [۱۶ تیمسارفلاحی] ساختمان مسکونی یاقوت طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲۰/۶۷ مورخ ۰۲/۰۶/xxx۶ نزد بانک تجارت شعبه اطلسی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم الهه غیاث ندوشن به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل وآقای محمدرضا دهقان هراتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم بهناز دهقان هراتی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآورشرکت به امضای مشترک مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشدوخانم عفت زمانی جوزم به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670683
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی متین سازه طنین یزد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۲۳۴۱
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی متین سازه طنین یزد سهامی خاص به شماره ثبتxxx۰۵وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۱به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علی سرو به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی میرجلیلی به کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم ملیحه صادقیان به کدملیxxxxxxxxx۸به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوخانم عصمت فلاطونی به کدملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکیرمیرزاده به کدملیxxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646518
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارتباطی پویا گستر متین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۸۴۹
آگهی تغییرات شرکت خدمات ارتباطی پویا گستر متین پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسلم داودی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۴ وخانم فاطمه مقنی پوربه کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای محمدجواد داودی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای عزت میرجلیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521862
آگهی تغییرات شرکت تجاری عمرانی هفت اقلیم سما پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۷۸۰۴
آگهی تغییرات شرکت تجاری عمرانی هفت اقلیم سما پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۶ خانم سحر نصیری تفت یزدبه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13515665
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بارمان تجارت طلایی کویر یزد درتاریخ ۲۵/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیز وراه اندازی خطوط تولیدکارخانجات صنعتی، صنایع غذایی وصنایع بهداشتی وآرایشی وصنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی وصنایع مادروماشین آلات وتجهیزات تولیدی وصنعتی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری وبازرگانی اعم ازتهیه تولیدوواردات وصادرات وتهیه وتوزیع وپخش وبسته بندی کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات وفرآورده‌های غذایی، انواع پروتئین و ویتامین و نوشیدنی هاوانواع روغن‌های خوراکی، خریدوفروش وصادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیر هرمی و غیرشبکه‌ای، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی وخارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهر یزد ملا فرج الله کوچه ۱۶ شهیدفتوحی [حنا] کوچه حمزه علی قرایی طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۶/۶۰ مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ نزدبانک رفاه شعبه صفائیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای شهاب الدین شهرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای امیرفرهاد ترابی میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای کمال فرجاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضاکلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدوخانم مریم زرگر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487452
آگهی تغییرات شرکت تجاری تولیدی نصیر گستر برج آفتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۳۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی طهرانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم فاطمه سالکی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندو آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل وخانم سحر نصیری تفت یزد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478141
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی ماهان صنعت کاوش پارس در تاریخ ۲۹/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجراء، کلیه پروژه‌های عمرانی و اعم از فلزی و بتونی راه و باند، سد سازی، کانال و تونل سازی، سیویل، ابنیه سبک و سنگین، انبوه سازی نوسازی وبازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده، تولید و توزیع وانتقال نیرو ارائه خدمات فنی و پشتیبانی ومشاوره و طراحی ونگهداری و نظارت درامر پروژه‌های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی، طراحی نصب و اجراء انواع پست‌های فشار قوی وفشار ضعیف، طراحی وساخت تابلوهای برق و فرمان ومیکرو کنترلرPLC، اجراء روشنائی معابروخیابانها، طراحی، نصب وراه اندازی کلیه سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری و اتوماسیون اداری اعم از نرم افزار و سخت افزار همچنین ارائه کلیه فعالیتها در زمینه طراحی نصب و تجهیز و راه اندازی سیستم‌های مخابراتی و دیتا، ارائه خدمات مهندسی در حوزه‌ی فن آوری ارتباطات اعم ازنصب وراه اندازی وتعمیرونگهداری خریدوفروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذواعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی، شرکت درکلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. طراحی، ساخت، وتولید کلیه قطعات صنعتی، اجرای کلیه عملیات مربوط به نصب، تجهیز و راه اندازی و همچنین نگهداری کلیه تجهیزات تاسیساتی، برقی ومکانیکی کارخانجات صنعتی و صنایع تولیدی، طراحی و اجرا و نظارت فنی پروژه‌های صنعتی وساختمانی درامور برق، مکانیک و تاسیسات بررسی وکنترل فنی کلیه تجهیزات وماشین آلات صنعتی و طراحی نصب وراه اندازی کلیه سیستم‌های الکترونیکی اعم از نصب دوربین‌های مدار بسته و انتقال تصویروسیستم‌های کنترل کیفیت، نصب و راه اندازی وفروش سیستمهای سانترال نصب و راه اندازی واجرای شبکه‌های کامپیوتری دزد گیر حرفه‌ای وطراحی، نصب وتجهیز وراه اندازی کلیه سیستمهای مخابراتی و دیتاوخدمات پس از فروش تامین قطعاتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهر یزد کوی حجت کوچه جوانان کوچه شهید ولی الله مهدی پور پلاک ۴۶ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۰/۶۷ مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ نزد بانک تجارت شعبه کاشانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای هادی فتوح اصطهباناتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمود فتوح اصطهباناتی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای احمدغفاری علی آباد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل به به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورشرکت به امضای رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سمت رئیس هیئت مدیره یامدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد و خانم مریم رضائی نسب به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446686
آگهی تغییرات شرکت سیم و کابل پیشرو رفسنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۵۸۸۷
آگهی تغییرات شرکت سیم وکابل پیشرو رفسنجان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم سعیده یوسفی بیاضی به کدملی xxxxxxxxx۹ وآقای مهری یوسفی بیاضی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای حبیب اله سروبه کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445634
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمرانی احسان سازه کاشانه کویر درتاریخ ۰۴/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیت‌های عمرانی، ساختمانی، پیمانکاری، شامل طراحی، محاسبه، نظارت فنی، و اجرای کلیه پروژه‌ها شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی ساخت هر نوع ابنیه فلزی و بتنی، سبک و سنگین، مرمت و بازسازی، تامین مصالح و ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، پل سازی و سدسازی، اجرای فضای سبزومحوطه سازی، سیویل جدول کشی وزه کشی، آسفالت، خاکبرداری و خاک ریزی، لوله کشی آب و فاضلاب و کلیه تاسیسات ساختمان، همچنین اجرای کلیه پروژه‌های الکتریکی و نیروگاهی اعم ازتولید و توزیع وانتقال نیرو، تامین تجهیزات وقطعات، ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت در امر پروژه‌های تاسیسات برقی ومکانیکی و الکتریکی و اتوماسیون، طراحی و نصب واجرای انواع پست‌های فشار قوی وفشارضعیف ونیروگاه وخطوط فشار قوی طراحی وساخت تابلوهای برق وفرمان و میکروکنترلر PLC، اجرا روشنایی معابر و خیابان‌ها، همچنین ارائه کلیه فعالیت‌ها در زمینه تامین تجهیزات و طراحی و نصب و راه اندازی تاسیسات مخابراتی ودیتا، خریدوفروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذواعطای نمایندگی شرکت‌های داخلی وخارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی وریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهر یزد - خرمشاه - کوچه ۱۷ [مسجد فاطمیه] - کوچه فاطمیه - طبقه اول - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳ مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ نزدبانک ملت شعبه فرخی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای داودآقاخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان قنبری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای سیدمانی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو آقای علی اکبرحیدری سورشجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413899
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سودا ایمن پارس در تاریخ ۱۴/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه فرآیندواردات وصادرات کلیه محصولات داخلی وخارجی مجاز و بازاریابی داخلی وخارجی کلیه محصولات داخلی وخارجی در کشورهای مختلف جهان تصدی به نمایشگاه‌های عمومی وانبار‌های عمومی وعملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص و فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و دلالی وحق العمل کاری و نمایندگی تجاری و برگزاری نمایشگاه و غیره برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخلی و بین المللی، برپائی همایشها، کنفرانسها، سمینارها و کلیه خدمات نمایشگاهی اعم از طراحی، نصب و اجراوساخت انواع دکوراسیون داخلی ونمایشگاهی و غرفه سازی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی وخارجی، ایجاد و برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی و غیره وارائه کلیه فعالیتها در زمینه تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیزوراه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی، صنایع غذایی وصنایع بهداشتی وآرایشی وصنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادروماشین آلات وغیره وتجهیزات تولیدی وصنعتی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید و واردات و صادرات وتهیه و توزیع وپخش و بسته بندی کلیه محصولات دارای مجوز و فعالیتهای خدماتی مرتبط و خریدوفروش وصادرات و واردات کلیه محصولات وکلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه‌ای، گشایش اعتبارات وL/C برای شرکت نزدبانک هاوترخیص کالا ازگمرکات داخلی، اخذواعطا ءنمایندگی شرکت‌های معتبرخارجی وداخلی اخذوام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی ازکلیه بانک هاوموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی، شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اعم از داخلی وخارجی وانجام امور فوق حتی به صورت الکترونیکی ویا در فضای مجازی، از قبیل تجارت الکترونیک وغیره درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهر یزد صفائیه کوچه شاکر ۲ بلوارجهاد ساختمان تجاری اداری سپهر طبقه منفی ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه مطهری پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای مهدی طاهرنژادجوزم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعودخوشبین به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی خوشبین به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و اوراق عادی واداری به امضای مهدی خوشبین همراه بامهرشرکت معتبرمی باشدوآقای محمدبهشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367227
آگهی تغییرات شرکت نوین کاشی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۲۰۵۷
آگهی تغییرات شرکت نوین کاشی یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کدملی xxxxxxxxx۵ نمایندگی ازشرکت تعاونی چندمنظوره شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و آقای ناصر رجبی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدحسین شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای احمدعطارهابه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295697
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی بازرگانی آریا افرند کویر درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه توزیع پخش وبسته بندی کلیه محصولات وکالاهای مجاز بازرگانی وتهیه توزیع پخش وبسته بندی فرآورده‌های کاشی وسرامیک وصنایع مربوطه ورنگ وجوهرولعاب سرامیکی وغیره، خریدوفروش وصادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکروکلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه‌ای، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانک هاوترخیص کالا از گمرکات داخلی، مشارکت وسرمایه گذاری درپروژه‌های عمرانی و انبوه سازی وساختمانی وطرح‌های اقتصادی واخذواعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی وداخلی، شرکت در نمایشگاههای داخلی وبین المللی واخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی وریالی از کلیه بانکهای داخلی وخارجی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یزد شهر یزد اکبرآباد بلوار حضرت امام جعفرصادق بلوار شهیدمنتظر قائم طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۸/xxx۸ مورخ ۱۴/۱۱/xxx۵ نزد بانک ایران زمین شعبه طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم نسرین مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای علی محمدآیت اللهی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم الهه السادات میراب باشی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندو حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردمدیرعامل یا مشترک رییس هیات مدیره ونایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و آقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وخانم عفت زمانی جوزم به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263026
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی نیروانا تجارت ایساتیس درتاریخ ۲۹/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طرح، محاسبه، نظارت و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی و شهرسازی معماری و راه سازی و انبوه سازی و کلیه امور عمرانی و ساختمانی و فرآوری پسته صادرات و واردات و کشاورزی شامل احیاء اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی، طراحی و احداث و اجرای دامداری‌های صنعتی و واحدهای پرورش طیور، و آبزیان، طراحی و نگهداری و احداث فضای سبز و محوطه سازی، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر، بازسازی و مرمت ابنیه و بافتهای فرسوده شهری، طراحی محاسبه و اجرا و تجهیزو احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفی جات و میوه جات گلخانه‌ای، ایجاد حوضچه‌ها و استخرهای پرورش آبزیان فروش کلیه محصولات باغی و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و آبزیان، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ وام و اعتبارات بانکی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید، توزیع پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده‌های غذایی حبوبات و خشکبار و غلات، انواع پروتئین و ویتامین، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه محصولات فوق الذکر و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه‌ای، گشایش اعتبارات و L/C برای شرکت نزد بانک‌ها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطا ء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی تهیه، تولید، ساخت، مونتاژ، تجهیز و راه اندازی ماشین آلات و صنایع تولیدی و پلاستیکی و تبدیلی، فرآوری کلیه محصولات کشاورزی، بسته بندی کلیه فرآورده‌های غذایی و اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن و مواد معدنی و انجام کلیه امور معدنی و خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات ومصالح مورد و کلیه فعالیت هایی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یزد بلوار منتظر قائم مجتمع نیلوفر واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ که تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه طالقانی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای امین مسلمان بافقی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سیدمحمدمحسن دهقان دهنوی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای کاظم دشتی رحمت آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره عضو اصلی به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند وحق امضا کلیه اوراق بهادارو تعهدآورشرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضامدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشدوآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وخانم وجیهه نصیری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125492
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشداد آریانا پیمان یزد درتاریخ ۲۳/۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه امور خدماتی مربوط به برگزاری جشنها و همایش‌ها از قبیل آذین بندی طبخ غذا سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی سفره آرایی تامین ظروف و اقلام و وسایط مورد نیاز تامین اقلام غذایی و دسر و شیرینی جات، همچنین انجام کلیه امور نظافت، شستشو و ضد عفونی کلیه اماکن دولتی و خصوصی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، عقد قرار داد با اشخاص جهت ارائه خدمات فوق خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مورد نیاز ومجاز بازرگانی اخذواعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی از بانکها و ارگانهای دولتی و خصوصی امور مربوط به حمل و نقل و تعمیر و نگهداری آشپزخانه و رستوران خدمات عمومی نگهداری و خدمات فضای سبز امور چاپ و تکثیر و امور تاسیساتی و امور نقلیه وتعمیرونگهداری شامل تعمیرات ونگهداریی تجهیزات وسایل اداری و امورآشپزخانه و رستوران شامل (تنظیمات نگهبانی نامه رسانی امور آبدارخانه خدمات پاسخگویی تلفنی و خدمات عمومی و نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی ونگهداری فضای سبزوموارد مشابه وسایر امور فنی و هنری چاپ و امور تاسیبساتی شامل تعمیرات ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه و طراحی و نگهداری و احداث فضای سبز و محوطه سازی، رنگ آمیزی و زیباسازی معابر و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید، توزیع پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده‌های غذایی، انواع پروتئین و ویتامین وکلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد بلوار ۱۷ شهریور ابتدای خیابان شهید محمد باقر صدر پلاک ۵ به کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/xxx۹ مورخ ۱۰/۸/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه امامشهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. رضیه سلطانی گردفرامرزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰) ۲. مرتضی آبیار به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۲ ۳. مریم آبیار به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به کدملی xxxxxxxxx۴ به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یانایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وخانم عزت آدابی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108805
آگهی تغییرات شرکت ارمغان سلامت دیار آفتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۵۱۱۷
آگهی تغییرات شرکت ارمغان سلامت دیار آفتاب سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم السادات سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای حسین نوق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای وحید رضا وارسته روان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای محمود امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای مصطفی بهجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای محمدحسین عارف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993306
آگهی تغییرات شرکت حکیمان آینده ساز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۹۹۶۷
آگهی تغییرات شرکت حکیمان اینده ساز پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجمیل حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای مهدی مهدوی به کدملی xxxxxxxxx۳ وآقای سعید مهدوی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند وآقای مصطفی دهقانی زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12903589
آگهی تغییرات شرکت صنایع نانو سیلیس ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۹۴۵۵
آگهی تغییرات شرکت صنایع نانو سیلیس ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتندازآقای خلیل دهقان به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای مصطفی دشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای وحید اسلامی نصرت ابادی به ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدندوآقای علی محمد سلمانزاده یزدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865663
آگهی تغییرات شرکت پاک سرشت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۰۶۶۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبارتندازخانم مهری السادات میرباقری فیروزابادی به کدملی xxxxxxxxx۵ وآقای ابوالفضل دهقان فیروزابادی به کدملی xxxxxxxxx۵ وخانم منصوره دهقان فیروزابادی به کدملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دوسال انتخاب گردیدندوخانم زهرا میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856127
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سگال صنعت فولاد کویر درتاریخ ۲۶/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولیدمواداولیه ومعدنی درزمینه صنعت فولاد، فولادسازی، ذوب آهن وفلزات، ساخت قطعات الکترونیکی وبردهای الکترونیکی، خدمات مشاوره صنعتی وتولید ماشین آلات، خدمات مشاوره صنعتی وطراحی، تولید، ساخت ومونتاژ کلیه ماشین آلات صنعتی وقطعات صنعتی طراحی، تجهیز و راه اندازی خطوط تولید قطعات وماشین آلات صنعتی وعمرانی واتوماسیون، ساختمان ومبلمان شهری، دکوراسیون و بسته بندی، تامین وواردات قطعات، تجهیزات، مواد اولیه ماشین آلات وصنایع تبدیلی وتکنولوژی مادر تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت، اخذواعطای نمایندگی شرکت‌های معتبر داخلی وخارجی برپایی غرفه و شرکت درکلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات اسنادی وLC برای شرکت نزد بانک‌ها، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی، خرید و فروش و واردات وصادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمی باشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد بلوار شهید عابدی کوی صاحب الزمان بن بست شقایق به کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵ مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه بلوار ۱۷ شهریور پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ساجده السادات حسینی کهدوئی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۳ ومهدی کاظمی به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است وخانم عزت شعبان زاده یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763413
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پرندشت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۳۸۷۶
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پرندشت یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضاافشارنیا به کدملی xxxxxxxxx۴ وآقای حسین افشارنیابه کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای علی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای علی نواب پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت نشر اگهی‌های شرکت انخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آینه لعاب دشت کویر درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید کاشی و سرامیک و مواد سرامیکی وتولید انواع لعاب و مواد اولیه کاشی و سرامیک و تولید و مونتاژ انواع ماشین آلات و قطعات صنعتی در زمینه کاشی و سرامیکی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی و اخذ وام وتسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد بلوار نواب صفوی روبه روی کوچه دراز شیخداد کوچه فرهاد ۲۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶ مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه صنعتی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مریم وطن آرا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ - ۲. امیر وطن آرا به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۱ به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ثناء موسی پور بالغ به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653497
آگهی تغییرات شرکت پخش مواد غذایی حامد ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۴۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای حسن صادقی سرچشمه به شماره ملی xxxxxxxxx وآقای محمد صادقی سرچشمه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وخانم سپیده صادقی سرچشمه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ اقای ستار دهقان به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه مالی شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578737
آگهی تغییرات شرکت نیكرو سازان یزد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۹۳۲۷
آگهی تغییرات شرکت نیکرو سازان یزدسهامی خاص به شماره ثبتxxx۸۶وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۷به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۹/xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم حمیده صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ اقای ستار دهقان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ومحمد صادقی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندکه حمیده صادقی به سمت رییس هیات مدیره ومحمدصادقی به سمت نایب رییس هیات مدیره وستاردهقان به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند وحق امضا کلیه اوراق و اسنادبهاداروتعهداور با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشدوآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای احسان شیخ علیشاهی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۳بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12515681
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع غذایی آرین سالار ایساتیس درتاریخ ۰۵/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولیدو بسته بندی و درجه بندی و توزیع انواع حبوبات و خشکبار و چای و برنج و غلات. و ترشیجات و کنسروجات و ادویه جات و مواد آردی و چاشنی ها و تولید انواع سس ها و نوشابه و نوشیدنی های گازدار و بدون گاز و تولید فراورده های لبنی و شیر و ماست و دوغ و پنیر و ابمیوه ها و تولید و بسته بندی انواع شکر و قند و دسریجات و انواع رب ها و تولید و بسته بندی مواد غذایی آماده و نیمه اماده وفرآورده های گوشتی و پروتیینی و سوسیس و کالباس و انوع ژامبون ها و تولید کلیه مواد غذایی نیمه آماده و آماده و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام وتسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذمجوزهای لازم معتبرمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد میدان خاتمی ابتدای خیابان چمران بن بست ۳۲ طبقه فوقانی ساختمان دندانپزشکان سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰ سهمxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۰۴/۰۹/xxx۴نزد بانک سپه شعبه خاتمی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. علی کوشک محمدی به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۴وسمانه سالاری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۶به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پریسا مهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459723
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خدمات تک ستاره سها یزد درتاریخ ۰۷/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی تاسیسات نگهداری ساختمان رزرو هتل برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخلی و بین المللی برپائی همایشها کنفرانسها سمینارها و کلیه خدمات نمایشگاهی اعم از طراحی نصب و اجرا و ساخت انواع دکوراسیون داخلی و نمایشگاهی و غرفه سازی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتها ی معتبر داخلی و خارجی ایجاد و برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاهای بین المللی و برگزاری مراسم و جشن ها فضای سبز خدمات سفر اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و ارگانهای دولتی وغیر دولتی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وارائه خدمات خرید وفروش و صادرات وواردات کلیه کالا های مجاز بازرگانی شرکت در نمایشگاه ملی داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذمجوزهای لازم معتبرمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد بلوار شهید قندی بلوار صیاد شیرازی بلوار امامت نبش کوچه ۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۰۵/۰۷/xxx۴نزد بانک ملی شعبه صفائیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱. شیما علی مردانی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ ۲. زهرا علی مردانی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۴ ـ ۳. رویا علی مردانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۸به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای سیدعلی اکبر میرزاده گاو افشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی وخانم صدیقه سادات حسینی نعیم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439073
آگهی تغییرات شرکت مطبوع کاران زیبا ساز کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۲۲۵
آگهی تغییرات شرکت مطبوع کاران زیبا ساز کویرسهامی خاص به شماره ثبتxxx۵۱وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای علیرضا زین الدینی همی جانی به کدملیxxxxxxxxx۱واقای محمد صادق امیری هفتادربه کدملیxxxxxxxxx۳وآقای سعیدحی به کدملی xxxxxxxxx۲به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدندوخانم مریم ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس اصلی واقای علی اکبر میرزاده گاو افشادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تهیه غذا خوش طعم و دلپذیر کویر درتاریخ ۰۷/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خدمات پخت و پز وتهیه وتوزیع انواع غذاها و ساندویچ ها و فست فود هاو تولید انواع مواد غذایی وبسته بندی انواع مواد غذایی و مدیریت رستوران و واحد های پخت غذا و کلیه امور خدماتی و نگهداری فضای سبز و نگهداری تاسیسات و تامین نیروی انسانی و خدمات نظافتی و باغبانی و کلیه امور خدماتی و اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و ارگانهای دولتی وغیر دولتی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی ارائه خدمات خریدو فروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مزایدات داخلی و خارجی و اخذ و اعطای وام از بانکها و موسسات مالی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذمجوزهای لازم معتبرمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد ۵۲ متری امامشهر ک ۶۷ پ ۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxریال منقسم به xxx۰سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشدکه مبلغ xxxxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxمورخ ۲۶/xxxxxxنزدبانک صادرات شعبه گلشهرپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ازاده عزیزی زارچ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۱ومحمد اسلامی نخلی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۴به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم ایران مصاحبیان نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده گاو افشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402817
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع غذایی نسیم مزرعه یزد درتاریخ ۰۴/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: بسته بندی حبوبات وخشکبار وسبزیجات ـ گوشت وسوسیس وکالباس مواد پروتئینی صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ واعطای نمایندگی خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وغیر دولتی اخذ واعطای وام وتسهیلات ریالی وارزی ازبانک هاوموسسات مالی واعتباری ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذمجوزهای لازم معتبرمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد شهرک صنعتی فاز یک پشت بانک سپه واحد های تجاری سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰/xxx۱۱مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴نزد بانک صادرات شعبه شهرک صنعتی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:محمد رضا غلامی بناد کوکی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۳ ومحسن فراشاهی نژاد به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۵به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محمدجواد پناهیان به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده گاو افشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395992
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع غذایی سانیچ تابان کاویان در تاریخ ۳۰/۶/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت:تهیه وتولید وبسته بندی انواع مواد غذایی از قبیل حبوبات خشکبار وادویه جات وغذاهای اماده ونیمه اماده وانواع دسر و ژله و کیک و انواع کنسرو جات و فست فود ها و چاشنی ها و تولید انواع سس ها ونوشابه ها و نوشیدنی های گاز دار و بدون گاز و تولید فراورده های لبنی و شیر و ماست و دوغ و پنیر و ابمیوه ها و تولید و بسته بندی انواع فراورده های گوشتی وپرو تینی وسوسیس وکالباس وانواع ژامبونها وصادرات و واردات کلیه کالا های مجاز بازرگانی و اخذ و اعطایی نمایندگی و خرید وفروش کلیه کالا های مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات دولتی و غیردولتی اخذ و ام از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری.کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد بلوار آیت الله خامنه ای خامنه ای ۳۹ کوچه مرادی نبش کوچه ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.xxx.xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۱.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی شمارهxxx مورخ ۱۵/۶/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میدان ابوالفضل یزد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱.حمید خلیلی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ۲.ایرج مشرفی میبدی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه حیدری مزرعه اخوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده گاو افشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12367923
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی یکتا واثق یزد درتاریخ ۱۵/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید توزیع وپخش انواع درب های اتوماتیک ونیمه اتوماتیک وانواع شیشه اعم از سکوریت و.... طراحی دکوراسیون داخلی وخارجی ونما تولید وتوزیع قطعات صنعتی مربوطه. صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ اعطای نمایندگی خرید ئفروش کلیه کالاها ی مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وغیردولتی وواخذ وام وتسهیلات ریالی وارزی بانک ها وموسسات مالی واعتباری. و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشدضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذمجوزهای لازم معتبرمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد خیابان کاشانی ک پانزده خرداد ک مسجد قائم سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشدکه مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴نزد بانک ملی شعبه استانداری پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مجید زارعیان به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۹وحمید زارعیان بغداد ابادی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۲به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مطهره زارع زاده مهریزی به کدملیxxxxxxxxx۰به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده گاوافشادی به کدملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363912
آگهی تغییرات شرکت نیكخواه بازرگان كویر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۹۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :۱-آقای احمد رضا دهقان نجم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی اکبر میرزاده گاوافشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲- ترازنامه مالی منتهی به سال۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345327
آگهی تغییرات شرکت آجر فشاری کسری اشکذر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۸۸۳۱۰۹
آگهی تغییرات شرکت آجر فشاری کسری اشکذرسهامی خاص به شماره ثبتxxxوشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقایان حمید سالاری به کدملیxxxxxxxxx۱وخانم الهام سالاری به کدملیxxxxxxxxx۹به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوخانم لیلا معمارزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وسید علی اکبر میرزاده گاو افشادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12325943
آگهی تغییرات شرکت سالار سازه غزال یزد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۴۹۵۲ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۳۱۳۷۵۵
آگهی تغییرات شرکت سالار سازه غزال یزدسهامی خاص به شماره ثبتxxx۵۲وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حمید سالاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ وخانم الهام سالاری به کد ملی xxxxxxxxx۹به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندکه خانم الهام سالاری به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حمید سالاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدندوحق امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاءآقای حمید سالاری همراه با مهر شرکت معتبرمی باشدوآقای وحید سالاری به کدملیxxxxxxxxx۰به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده گاوافشادی به کدملی xxxxxxxxx۸به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12323878
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گنجینه تدبیر یزد درتاریخ ۲۱/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدماتی ونظافتی و نگهبانی خدمات تاسیساتی و نگهداری تاسیسات تامین نیروی انسانی.اخذ اعطای نمایندگی شرکتها خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرک ها، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ وام و سهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذمجوزهای لازم معتبرمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:میدان امام رضا خیابان جمال زاده کوچه چهارده جنب اموزشگاه هنگامه سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx ـ xxx۳۵مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴نزد بانک ملت شعبه فرخی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱. محمد پور یعقوبی به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۱ ـ ۲. مجید نامجو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ ۳. سیده زینب موسوی به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۸به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مجید دره زرشکی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده گاو افشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314410
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گنجینه وصال جهان نمای کویر درتاریخ ۱۷/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام کلیه امورخدماتی، نظافتی ونگهبانی خدمات تاسیساتی ونگهداری تاسیسات تامین نیروی انسانی واخذ واعطای نمایندگی شرکتها خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالااز گمرکهااخذ واعطای تسهیلات ریالی وارزی ازبانکهاموسسات مالی واعتباری مشارکت وعقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی، سرمایه گذاری درفعالیت های اقتصادی وطرح های زود بازده در رابطه باموضوع شرکت واجرای طرحهای نوین زودبازده اقتصادی وخدمات مشاوره وبازاریابی.کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:میدان امام رضا خیابان جمال زاده کوچه چهارده جنب اموزشگاه هنگامه کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.xxx.xxxریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱.xxx.xxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱/xxx۹مورخ ۳/۵/۹۴نزد بانک صادرات شعبه سیدالشهدا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱.مجید نامجوxxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره۲.سیده زینب موسویxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳.محمد پور یعقوبیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ونیز نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مجید دره زرشکی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده گاو افشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300329
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه رایانه گراف هوشمند یزد میتا درتاریخ ۰۴/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور رایانه ای ونر م افزاری وسخت افزاری وشبکه و پشتیبان فنی شبکه وسیستم تولیدانواع نرم افزارها و خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ واعطای نمایندگی خدمات فنی ومهندسی رایانه و برنامه نویسی سیستم وکامپیوتر وام وتسهیلات ارزی وریالی از بانک ها وموسسات مالی واعتباری عقد قرارداد با شرکت ها وارگان های دولتی و شرکت در نمایشگاه ها ی داخلی وخارجی وخدمات فنی و مهندسی ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذمجوزهای لازم معتبرمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد خ سلمان کوچه ۲۲ پ۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳۵مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴نزد بانک ملت شعبه فرخی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱. مسعود کوکب به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملیxxxxxxxxx۹ ـ ۲. محمد جواد حکمت نسب به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۰ ـ ۳. مسعود مظفری شمسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۹ به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک دونفرازاعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:خانم صدیقه سادات حسینی نعیم ابادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده گاو افشادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764080
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آبان زرین یزد درتاریخ ۱۴/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۸۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و پخش انواع مواد غذایی و کنسروجات و شوریجات و ترشیجات و مواد لبنی و فراورده های شیر ـ تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اجازه کلیه فعالیت های بازاریابی در داخل و خارج کشور به طور مجاز و شرکت در کلیه قراردادهای تجاری ـ اخذ و اعطای کلیه نمایندگی های مجاز در داخل و خارج کشور ـ تولید و توزیع و پخش انواع مصالح ساختمانی و سنگ ـ برش و تولید و فراوری انواع سنگ ـ طراحی و نظارت و اجرا و مشاوره کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی و تاسیساتی و سد سازی و راه سازی ـ پیمانکاری عمرانی و ساختمانی ـ انبوه سازی ـ خرید و فروش کلیه کالاهی مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی وکلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد بلوار جهاد ساختمان سپهر واحد xxx سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳نزد بانک صادرات شعبه جهادپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱.محمد مهدی صالحی راد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۴ ـ ۲. محمد رضا شکرافشان به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ ۳. محمد شکرافشان به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به کدملیxxxxxxxxx۰به مدت دوسال انتخاب گردیدند.دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای صمد زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721167
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحی و تولید فرش دستبافت آرمان نقش کویر درتاریخ ۱۳/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و تولید انواع فرش اعم از دستبافت و غیره ـ ایجاد کارگاه تولید فرش ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی وفرش دستبافت و کالاهای مربوط به آن ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج کشور ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی ـ دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری ـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد و کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد صفائیه انتهای بلوار شهید قندی مجتمع مهتاب پزشکان یک پلاک xxx سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶/xxx۹مورخ ۱۱/۰۹/xxx۳نزد بانک کارآفرین شعبه صفائیه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱.مریم حافظی به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۷ـ ۲. آرمان نوق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۲به مدت دوسال انتخاب گردیدندودارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مسعود دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713677
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی شهاب سیر نوین یزد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۰۱۰۲
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی شهاب سیر نوین یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: خانم فخرالسادات جمال الدینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای یوسف مظاهری نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم مهتا مظاهری نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وخانم وجیهه نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۲بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703712
آگهی تغییرات شرکت نیکخواه بازرگان کویر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۹۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای فرزاد نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم طاهره مصطفوی اردچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مجید نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۲)آقای احمدرضا دهقان نجم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدعلی اکبر میرزاده گاو افشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696487
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار هوشمند میر آکام پارس درتاریخ ۲۲/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به کامپیوتر و اعم از نرم افزار و سخت افزار و پشتیبانی فنی و سیستم و طراحی و مشاوره نرم افزار و وب سایت و برنامه نویسی و خدمات آی تی و تولید سخت افزار و نرم افزار و مشاوره مدیریت و مشاوره فروش و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی و خدمات فروش و پس از فروش و امور بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:یزد بلوار جمهوری روبروی ساختمان بانک ملت مجتمع سالار واحد ۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۰۲مورخ ۲۱/۰۸/xxx۳ نزد بانک رسالت شعبه معلم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:۱.محمد کاظم میرحسینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ ۲. مجید میرحسینی به سمت مدیرعامل به کدملیxxxxxxxxx۷به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای مصطفی میرحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687805
آگهی تغییرات شرکت نوین کاشی یزد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۲۰۵۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ و هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای احمد عطارها با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی اکبر میرزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۲ـ آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر رجبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین شهسواری با کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و آقای سیدحسن خبیری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572405
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا گاز نور یزد در تاریخ ۲۳/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: ایجاد و راه اندازی و بهره برداری از جایگاه های گاز رسانی و سوخت و ارایه خدمات راجع به گاز و گاز رسانی و خدمات فنی و مهندسی مربوط به امور شرکت و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیر دولتی و اخذ و اعطای نمایندگی و اخذ وام وتسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد بلوار شهید دشتی خ صنعت صنعت ۱۰ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۲۵/۰۴/xxx۳نزد بانک ملت شعبه بازارپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. سمیه نورآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲. محمد علی نور آباد ی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به کد به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا نور آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572545
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سالار سازه غزال یزد در تاریخ ۲۳/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و فنی و سد سازی و انبوه سازی و پل سازی و راه سازی و نقشه کشی و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدات شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وکلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد خیابان انقلاب کوچه کاج پ۳۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۶/۰۵/xxx۳نزد بانک ملی شعبه یزد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. خلیل سالاری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ ۲. حمید سالاری به سمت مدیرعامل و نایب رئیس به کدملی xxxxxxxxx۱ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای وحید سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبر میرزاده گاوافشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531760
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص تولیدی صنعتی بازمان انرزی سپهر یزد در تاریخ ۲۸/۰۳/xxx۳ شماره ثبت xxx۵۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
۱ ـ موضوع شرکت:
تولید و مونتاژ و بسته بندی انواع سیستم های خورشیدی و برودتی و سرمایشی و گرمایشی و تولید انواع قطعات صنعتی ـ بهینه سازی مصرف انرژی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ـ دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد.
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
ـ مرکز اصلی شرکت: یزد ـ صفاییه خیابان ارشاد اسلامی کوچه گلنار پ ۶
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ نزد بانک صادرات شعبه صفائیه پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
۱. علی اکبر خبیری بسمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ ۲. سعید خبیری بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۷ بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم بدریه خبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر میرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزدشمارهxxx۸/۹۳/۴
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577272
آگهی تغییرات شرکت ناظر کاران یزد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۱۶۰ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۷۲۲۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم مونس جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علیرضا رفیعی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم اقدس رفیعی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محسن جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر میرزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457255
آگهی تغییرات شرکت ارمغان سلامت دیار آفتاب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۵۱۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
. اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند:
۱ ـ خانم مریم السادات سلامی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ۲ ـ حسین نوق به کد ملی xxxxxxxxx۰۱ ۳ ـ محمد وحید جرئت به کد ملی xxxxxxxxx۵ ۴ ـ مصطفی بهجتی اردکانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ۵ ـ حمیدرضا وارسته روان به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ و آقای محمد حسین عارف بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید علی اکبر میرزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1369545
آگهی تغییرات شرکت دامپروری پدر سالار ایساتیس یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۹۲۹ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۴۷۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید.
۲ ـ آقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل، خانم وجیهه نصیری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۵/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود دائی تفتی و خانم طاهره سرمه چشم تفتی و آقای مجتبی دائی تفتی تا تاریخ ۲۵/۰۵/xxx۴.
۵ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود دائی تفتی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره سرمه چشم تفتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی دائی تفتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی دائی تفتی به سمت مدیرعامل.
۶ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۰۷/۱۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
۷ ـ تراز مالی سال ۹۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355468
آگهی تاسیس شرکت ساختمانی متین سازه طنین یزد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۲ شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۰/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات مشاوره طراحی تهیه و ساخت و مدیریت جامع برای مراحل مختلف احداث راه اندازی و بهره برداری طرح ها در زمینه منابع انرژی و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه می باشد و کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ خ دکتر منتظر فرج ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxxریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵۰/۶۷ مورخ ۱۵/۱۰/xxx۲ نزد بانک تجارت شعبه صفائیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم ملیحه صادقیان کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای مهدی میرجلیلی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای علی سرو کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای علی سرو کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم عصمت فلاطونی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سید علی اکبر میرزاده گاو افشادی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1363107
آگهی تاسیس شرکت ایمن اندیشان دید برتر کویر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۴/۱۰/xxx۲ شماره ثبت xxx۶۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۴/۱۰/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: نصب و راه اندازی دوربینهای مدار بسته و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه می باشد و ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ ب صدوقی ک رسولیان پ ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱/xxx۸/۲۴ مورخ ۱۹/۰۹/xxx۲ نزد بانک صادرات شعبه ب صدوقی پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای سید محسن انصاری صدرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای سید جواد انصاری صدرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای سید جواد انصاری صدرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم بی بی سعیده مرتضوی فر کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سید علی اکبر میرزاده گاو افشادی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197242
آگهی تاسیس شرکت نیکتا دی سامان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۰۷/xxx۲ شماره ثبت xxx۰۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۰۷/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: تهیه و تولید و بسته بندی و توزیع انواع کیف و کفش و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ ب امامزاده جعفر ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ ـ همراه xxxxxxxxx۳۰
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxxxxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۳/۰۷/xxx۲ نزد بانک ملی (حساب سیبا) شعبه ب امامزاده جعفر پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای حامد دهقان منشادی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای علی اکبر دهقان منشادی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای علی اکبر دهقان منشادی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم نرگس همتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سید علی اکبر میرزاده گاو افشادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212531
آگهی تاسیس شرکت نیکان گستر راستین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۰۷/xxx۲ شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۷/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: نصب و راه اندازی و بهره برداری از جایگاه های سوخت و گاز و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه می باشد و ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ ب شهید دشتی ـ ک ۸۰ ـ پ ۸۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ ـ همراه مدیرعامل xxxxxxxxx۳۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۵۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۰۹/۰۷/xxx۲ نزد بانک سینا شعبه صفائیه پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای جمال خبری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای جواد خبری کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای جواد خبری کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای اصغر خبری کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سید علی اکبر میرزاده گاو افشادی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1197225
آگهی تاسیس شرکت صنایع نانو سیلیس ایساتیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۰۶/xxx۲ شماره ثبت xxx۵۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۰۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: تولید نانو سیلیس و محصولات وابسته به آن و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ م شهدای محراب ـ بازارچه ۱۵ خرداد ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ ـ همراه مدیرعامل xxxxxxxxx۹۴
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵/xxx۶۰/۶۷ مورخ ۱۶/۰۶/xxx۲ نزد بانک تجارت شعبه ب امامزاده جعفر پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای خلیل دهقان بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای مصطفی دشتی خویدکی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای علی محمد سلمان زاده یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای علی محمد سلمان زاده یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای وحید اسلامی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای وحید اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سید علی اکبر میرزاده گاو افشادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170470
آگهی تاسیس شرکت گروه ماشین سازی بیکران کویر یزد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۰۶/xxx۲ شماره ثبت xxx۴۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۰۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: خرید و فروش تولید و بسته بندی طراحی مونتاژ نقشه کشی کلیه کالاهای صنعتی و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ م مدرس ـ خ هجرت مجتمع ترنج ـ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ ـ همراه مدیرعامل xxxxxxxxx۸۳
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/xxx۱۹ مورخ ۱۹/۰۶/xxx۲ نزد بانک کشاورزی شعبه میدان امام حسین پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم بی بی محدثه رحیمی طزنجی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای حمیدرضا مهدی پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای حمیدرضا مهدی پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سید علی اکبر میرزاده گاو افشادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای مجیدرضا مهدی پور به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104628
آگهی تاسیس شرکت ناظرکاران یزد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۱/۰۴/xxx۲ شماره ثبت xxx۶۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۱/۰۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: نصب و بهره برداری از جایگاه سوخت رسانی و گاز و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه می باشد و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ ب خامنه ای پشت بازارچه سماک یاسین ۳ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ ـ همراه مدیرعامل xxxxxxxxx۶۲
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶ـ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۲ نزد بانک ملت شعبه بازار پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای علیرضا رفیعی پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای مسلم زارع زاده مهریزی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محسن جعفری ندوشن به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای محسن جعفری ندوشن به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمدعلی نور آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سید علی اکبر میرزاده گاوافشادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات