محسن رضایی

آقای محسن رضایی

کد ملی 432198xxxx
گراف ارتباطات
139
شرکت‌ها
334
آگهی‌ها

شرکت های محسن رضایی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محسن رضایی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر
سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر
بازرس علی‌البدل
یاقوت کویر مهاباد
یاقوت کویر مهاباد
ترنم گستر خلیج فارس
ترنم گستر خلیج فارس
بازرس علی‌البدل
دید گستر بصیر
دید گستر بصیر
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور پژوهش
مهندسین مشاور پژوهش
بازرس علی‌البدل
شمیم گستر تکسا
شمیم گستر تکسا
بازرس علی‌البدل
گروه سرمایه گذاری توسعه کشت وصنعت یاسین
گروه سرمایه گذاری توسعه کشت وصنعت یاسین
بازرس علی‌البدل
صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان
صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سپیدان گستر تکسا
سپیدان گستر تکسا
بازرس علی‌البدل
مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر
مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر
بازرس علی‌البدل
توسعه دنیای آینده تکسا
توسعه دنیای آینده تکسا
بازرس علی‌البدل
ایده پردازان طب تکسا
ایده پردازان طب تکسا
بازرس علی‌البدل
مولد نیروگاهی هریس
مولد نیروگاهی هریس
بازرس علی‌البدل
توسعه و تعمیرات شبکه های برق نیرو توسعه
توسعه و تعمیرات شبکه های برق نیرو توسعه
بازرس علی‌البدل
رفاه و گردشگری تامین
رفاه و گردشگری تامین
بازرس علی‌البدل
بهمن تابان
بهمن تابان
بازرس علی‌البدل
نیرو سرمایه
نیرو سرمایه
بازرس علی‌البدل
تابان مهر تکسا
تابان مهر تکسا
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور شبکه برق برنا
مهندسین مشاور شبکه برق برنا
بازرس علی‌البدل
مدیریت نیروگاهی الوند
مدیریت نیروگاهی الوند
تاسیساتی و ساختمانی روئین دژ بتن
تاسیساتی و ساختمانی روئین دژ بتن
بازرس علی‌البدل
گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا
گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا
تجهیزات پزشکی مرهم رازی
تجهیزات پزشکی مرهم رازی
بازرس علی‌البدل
بهین تکنولوژی
بهین تکنولوژی
بازرس علی‌البدل
مرهم دارو
مرهم دارو
بازرس علی‌البدل
گروه صنعتی ذوب آهن کوروش کبیر
گروه صنعتی ذوب آهن کوروش کبیر
مهر پاسارگاد پرتو
مهر پاسارگاد پرتو
بازرس علی‌البدل
مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان
مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان
حامی توسعه تجارت تکسا
حامی توسعه تجارت تکسا
بازرس علی‌البدل
ذوب آهن اسنوند آذر
ذوب آهن اسنوند آذر
بازرس علی‌البدل
مهندسان مشاورخانه سازی ایران
مهندسان مشاورخانه سازی ایران
بازرس علی‌البدل
تعمیرات انتقال نیروی شمال
تعمیرات انتقال نیروی شمال
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاران فناوری تک وستا
سرمایه گذاران فناوری تک وستا
بازرس علی‌البدل
توسعه حامی تجارت آریا
توسعه حامی تجارت آریا
بازرس علی‌البدل
کهن دژ میلاد
کهن دژ میلاد
مهندسین مشاور لار
مهندسین مشاور لار
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری کارکنان پترو پارس
سرمایه گذاری کارکنان پترو پارس
بازرس علی‌البدل
نیرو تابان مهر
نیرو تابان مهر
بازرس علی‌البدل
صنایع نورد میلاد یزد
صنایع نورد میلاد یزد
بازرس علی‌البدل
سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز
سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز
بازرس علی‌البدل
سیم نور پویا
سیم نور پویا
توسعه حامی مهر یاسین
توسعه حامی مهر یاسین
بازرس علی‌البدل
جهان فردای رایانه
جهان فردای رایانه
بازرس علی‌البدل
فرآورده های سیب زمینی زرفام تهران
فرآورده های سیب زمینی زرفام تهران
بازرس علی‌البدل
پاوان ساخت پارس
پاوان ساخت پارس
بازرس علی‌البدل
توسعه و بازرگانی فین رو تاک صنعت
توسعه و بازرگانی فین رو تاک صنعت
بازرس علی‌البدل
داده کاوان هوشمند توسن
داده کاوان هوشمند توسن
بازرس علی‌البدل
توسعه فدک ایرانیان
توسعه فدک ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تولیدات غذائی ایلیا نورادیس
تولیدات غذائی ایلیا نورادیس
بازرس علی‌البدل
حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرسی هوشیار ممیز
توسعه پژوهش یاسین
توسعه پژوهش یاسین
بازرس علی‌البدل
پوشش اوره اراک
پوشش اوره اراک
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه انرژی نیروگاهی دلتا
گروه توسعه انرژی نیروگاهی دلتا
بازرس علی‌البدل
صنعت یاران نیروگاهی نوذر انرژی
صنعت یاران نیروگاهی نوذر انرژی
بازرس علی‌البدل
سرزمین سبز پایا
سرزمین سبز پایا
بازرس علی‌البدل
توسعه سردشت یاسین
توسعه سردشت یاسین
آفتاب دید افزا
آفتاب دید افزا
بازرس علی‌البدل
فدک مهر تکین
فدک مهر تکین
بازرس علی‌البدل
پوشش اوره پارس
پوشش اوره پارس
بازرس علی‌البدل
طلیعه مهر کوثر
طلیعه مهر کوثر
بازرس علی‌البدل
خاک آزما
خاک آزما
بازرس علی‌البدل
سپهر کوثر شفق
سپهر کوثر شفق
بازرس علی‌البدل
بهره برداری و نگهداری صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان
بهره برداری و نگهداری صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
فدک ترابر ایرانیان
فدک ترابر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
جهان الماس ایرانیان
جهان الماس ایرانیان
بازرس علی‌البدل
اریا صنعت ایرانیان
اریا صنعت ایرانیان
بازرس علی‌البدل
توسعه فدک کوثر هشتم
توسعه فدک کوثر هشتم
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور ره پویان توسعه انرژی
مهندسین مشاور ره پویان توسعه انرژی
بازرس علی‌البدل
نور پلاست پیام
نور پلاست پیام
بازرس علی‌البدل
حامی معدن تکسا
حامی معدن تکسا
بازرس علی‌البدل
توسعه حامی قدر
توسعه حامی قدر
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
خدمات بیمه ای نصر معین ایرانیان
خدمات بیمه ای نصر معین ایرانیان
بازرس علی‌البدل
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس
بازرس علی‌البدل
ذوب آهن آرمان آسیا
ذوب آهن آرمان آسیا
بازرس علی‌البدل
رایان توسعه مهر ایرانیان
رایان توسعه مهر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
داده پردازی برق و آب پویش پارس
داده پردازی برق و آب پویش پارس
بازرس علی‌البدل
توسعه ساختمانی پارسیان
توسعه ساختمانی پارسیان
بازرس علی‌البدل
ذوب آهن آسیا
ذوب آهن آسیا
بازرس علی‌البدل
گروه ذوب و نورد رهاورد فولاد آرین
گروه ذوب و نورد رهاورد فولاد آرین
بازرس علی‌البدل
بلند پرواز خاور
بلند پرواز خاور
بازرس علی‌البدل
نجات ماشین
نجات ماشین
بازرس علی‌البدل
مهندسی پرآور
مهندسی پرآور
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی پدیده دیمه
تولیدی بازرگانی پدیده دیمه
بازرس علی‌البدل
تکسا گستران سرمایه
تکسا گستران سرمایه
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر
سرمایه گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر
بازرس علی‌البدل
چاپ و انتشارات راه فردا
چاپ و انتشارات راه فردا
بازرس علی‌البدل
تولید برق ابن یمین
تولید برق ابن یمین
کوه ساز دامغان
کوه ساز دامغان
بازرس علی‌البدل
مدیریت تالار ایرانیان
مدیریت تالار ایرانیان
بازرس علی‌البدل
خدماتی احداث خطوط و پستها پیما برق
خدماتی احداث خطوط و پستها پیما برق
بازرس علی‌البدل
فاضلاب تهران
فاضلاب تهران
بازرس علی‌البدل
پشمبافی آسیا
پشمبافی آسیا
بازرس علی‌البدل
صنعت و معدن و فناوری قدر نیکان
صنعت و معدن و فناوری قدر نیکان
آریا کانی ایرانیان
آریا کانی ایرانیان
بازرس علی‌البدل
آهن اسفنجی اردکان
آهن اسفنجی اردکان
معادن کیمیا سنگ ایرانیان
معادن کیمیا سنگ ایرانیان
بازرس علی‌البدل
پالار مهر ایرانیان
پالار مهر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی برق و انرژی نوین گستر هزاره پارسیان
بازرگانی برق و انرژی نوین گستر هزاره پارسیان
بازرس علی‌البدل
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
بازرس علی‌البدل
ردان سیستم
ردان سیستم
بازرس علی‌البدل
عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
بازرس علی‌البدل
پیشروان تامین صنعتی ابنیه
پیشروان تامین صنعتی ابنیه
بازرس علی‌البدل
رهنمون تجارت خاورمیانه
رهنمون تجارت خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
بازرس علی‌البدل
نظم آذین تکسا
نظم آذین تکسا
صرافی توسعه تعاون
صرافی توسعه تعاون
بازرس علی‌البدل
پیشتاز پردازش پارس
پیشتاز پردازش پارس
بازرس علی‌البدل
کشت و صنعت گل افشان ازنا
کشت و صنعت گل افشان ازنا
بازرس علی‌البدل
فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نگین سامان
فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نگین سامان
بازرس علی‌البدل
توسعه سرمایه گذاری یاس مهر ایرانیان
توسعه سرمایه گذاری یاس مهر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
سامانه های یکپارچه بزرگ فردا
سامانه های یکپارچه بزرگ فردا
سردزا
سردزا
بازرس علی‌البدل
آریا ترانسفو قدرت
آریا ترانسفو قدرت
بازرس علی‌البدل
آریا ترانسفو شرق
آریا ترانسفو شرق
بازرس علی‌البدل
مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا
مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا
بازرس علی‌البدل
دژ آگه سان
دژ آگه سان
بازرس علی‌البدل
توسعه تجارت کارینا
توسعه تجارت کارینا
بازرس علی‌البدل
احداث وتوسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو
احداث وتوسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو
بازرس علی‌البدل
مهندسی تاسیسات انرژی تامین
مهندسی تاسیسات انرژی تامین
بازرس علی‌البدل
کیا تجارت پایدار
کیا تجارت پایدار
بازرس علی‌البدل
اریاپلاستیک عرشیا
اریاپلاستیک عرشیا
بازرس علی‌البدل
پیام آوران هوای پاک
پیام آوران هوای پاک
بازرس علی‌البدل
تندیس فولاد تکسا
تندیس فولاد تکسا
بازرس علی‌البدل
مهندسی مشاوران رهنمون رایانه
مهندسی مشاوران رهنمون رایانه
بازرس علی‌البدل
ساختمانی کومار
ساختمانی کومار
بازرس علی‌البدل
تولید برق عسلویه مپنا
تولید برق عسلویه مپنا
بازرس علی‌البدل
کیهان گستر تکسا
کیهان گستر تکسا
بازرس علی‌البدل
مجتمع شیمیایی کیان فدک بجنورد
مجتمع شیمیایی کیان فدک بجنورد
بازرس علی‌البدل
احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا
احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا
بازرس علی‌البدل
پیشتازان تامین مسکن سخا
پیشتازان تامین مسکن سخا
بازرس علی‌البدل
تجهیزات مدارس ایران
تجهیزات مدارس ایران
بازرس علی‌البدل
توسعه فن افزار توسن
توسعه فن افزار توسن
بازرس علی‌البدل
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
توسعه مولد نیروگاهی جهرم
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب شهرستان ملایر
آب و فاضلاب شهرستان ملایر
بازرس علی‌البدل
گروه پزشکی ابن سینا
گروه پزشکی ابن سینا
توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان
صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14724917
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۵/۴/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی صندوق ، شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی صندوق و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲/ xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658721
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۹/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر حسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رسول انگبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14574414
آگهی تغییرات شرکت توسعه فدک کوثر هشتم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۰ مورخ ۱۹/۱۲/۹۶ بازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310225
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی ابن سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی ، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022914
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۸/۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سیدمحمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال رسول انگبینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال هاشم مقدمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال مسعود قریب بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978342
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مظفر شفیعی مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه پرداخت نمودند و سهم الشرکه ایشان به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۱ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح میگردد: اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سید محمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال رسول انگبینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال هاشم مقدمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال مسعود قریب بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956999
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۳۰ / ۱۱ / xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین نریمانی خمسه با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش داد محسن رضایی با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش داد. محمد جواد هدایتی املشی با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. محمد حسینی منش با دریافت مبلغی از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سید محمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال رسول انگبینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال هاشم مقدمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال مسعود قریب بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13935151
آگهی تغییرات شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۵ (شامل ترازنامه و حساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی تلاش ارقام (شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۳) به نمایندگی فیروز عرب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان حسابرس وبازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ تعییین گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه سال بعد تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13908931
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول انگبینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت آقای هاشم مقدمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت آقای مسعود قریب بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده هشت اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال. مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سید محمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای رسول انگبینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای هاشم مقدمیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای مسعود قریب بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724834
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۰/۸/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عظیم رهنورد واقف ک. م xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکا موسسه خارج گردید آقای رضاکریم زاده تبریزی ک. م xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکا موسسه خارج گردید درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا به شرح ذیل قرار گرفت: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. سیدمحمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617352
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۲/۶/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی معین پور ک. م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. عظیم رهنورد واقف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. رضا کریم زاده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. سید محمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی معین پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533622
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ جامعه حسابدارن رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء موسسه قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمد جواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. محمد صابر هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. عظیم رهنورد واقف به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. رضا کریم زاده تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. سید محمد نوریان رامشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی قره باغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454222
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۴/۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیده‌اند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه یک نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429995
آگهی تغییرات شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی سال xxx۴ (شامل ترازنامه و سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرارگرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبتین محاسب پارس (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴) به نمایندگی آقای مهدی فخریان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه هوشیارممیز (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵) به نمایندگی آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۵ تعیین گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373259
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۸/۱۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا کریم زاده تبریزی با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه به عنوان شریک جدید به موسسه وارد شدند. آقای سید محمد نوریان رامشه با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه به عنوان شریک جدید به موسسه وارد شدند. سرمایه موسسه به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت. اسامی شرکاو میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل قرار گرفت: امیرحسین نریمانی خمسه ک م xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محسن رضایی ک م xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمدحسینی منش ک م xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمد جواد هدایتی ک م xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه مظفر شفیعی ک م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صابر هشجین ک م xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عظیم رهنورد واقف ک م xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رضا کریم زاده تبریزی ک م xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سید محمد نوریان رامشه ک م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308940
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی ابن سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124395
آگهی تغییرات حسابرسی هوشیار ممیز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ ومجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۵/۷/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان عباس نویدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه دریافت واز ردیف شرکا شرکت خارج گردید - آقای محمد سلطانی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه دریافت واز ردیف شرکا شرکت خارج گردید. - سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید - ماده ۸ اساسنامه اصلاح و اسامی شرکاو میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل قرار گرفت: امیرحسین نریمانی خمسه ک م xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محسن رضایی ک م xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمدحسینی منش ک م xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمد جواد هدایتی ک م xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه مظفر شفیعی ک م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صابر هشجین ک م xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عظیم رهنورد واقف ک م xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104861
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۱۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت (به نمایندگی آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷) و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به سمت بازرس علی البدل (به نمایندگی آقای رسول انگبینی با کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12253910
آگهی تغییرات شرکت اب وفاضلاب شهرستان ملایر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۰۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- صورتهای مالی سال xxx۲ شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد و صورت تغییرات در وضعیت مالی و سود و زیان جامع مورد تصویب قرار گرفت. ۲-موسسه حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند. ۳- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی و روزنامه محلی آوای ملایر جهت درج سایر آگهی های رسمی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملایر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12246103
آگهی تغییرات شرکت پاوان ساخت پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۷۹۵۳۴ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۵۱۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی وآقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12240851
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیارممیز به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین نریمانی خمسه با کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و آقای محسن رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسینی منش با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه یک نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر موسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207381
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیارممیز به‌شماره‌ثبت۱۱۰۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/۹۴موخه ۲۸/۰۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجواد هدایتی املشی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای امیر حسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد حسینی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مظفر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186800
آگهی تغییرات شرکت جهان فردای رایانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۳۴۲۵ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۳۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای محسن نبی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی توکل به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای سید رضا امینی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقدقرار داد وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. وامضاء کننده مدارک عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه هوشیار ممیز با با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و محسن رضائی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181773
آگهی تغییرات شرکت صنعت و معدن و فناوری قدر نیکان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۳۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12138622
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۴۵ بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130091
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پژوهش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. - اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقای فرهنگ قاجاریه بنی اعمام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، غلامرضا منیری تکمه داش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سیامک حسن کلهری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای سید محمد حسین متقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الانتشار" اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115263
آگهی تغییرات شرکت مرهم دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۵۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۸۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد روزنامه کثیرالنتشار جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ بمدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084342
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور لار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۲۰۲۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۷۰۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سال مالی ۹۲به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12069051
آگهی تغییرات شرکت مدیریت نیروگاهی الوند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۱۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۶۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس البدل انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061502
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ره پویان توسعه انرژی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۲۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۳۰/۰۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051498
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان پترو پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۰۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046312
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن افزار توسن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043507
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات مدارس ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۴۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شمار ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند، اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل تعیین گردیدند شرکت صنایع آموزشی (سهامی خاص) به شمانره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهالمی عام) به شماره ثبت xxx۸۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۹ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415946
آگهی تغییرات شرکت آریا ترانسفو قدرت شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۶۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ موسسه حسابرسی هوشیارممیزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی وآقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی اتنخاب شدند. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت . ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415964
آگهی تغییرات شرکت اریا ترانسفو شرق شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۶۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ موسسه حسابرسی هوشیارممیزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی وآقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی اتنخاب شدند. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767053
آگهی تغییرات شرکت سرد زا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۳۳۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) دارنده شماره ثبت xxx۲۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767513
آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۰۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747863
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیارممیز به‌شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ و نامه شمارهxxx۶۵ مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین نریمانی خمسه با شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای محسن رضایی.با شماره ملیxxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای محمد حسینی منش با شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای محمدجواد هدایتی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال و آقای مظفر شفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغxxxxxx۰۰ ریال و آقای عباس نویدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای محمد سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای محمدصابر هشجین با شماره ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای عظیم رهنورد واقف با شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش دادند سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد امیرحسین نریمانی خمسه ک.م xxxxxxxxx۴مبلغ xxxxxxxxx ریال و محسن رضایی ک.م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxxxxx ریال و محمدحسینی منش ک.م xxxxxxxxx۵مبلغ xxxxxxxxx ریال و محمد جواد هدایتی ک.م xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxxxxx ریال و مظفر شفیعی ک.م xxxxxxxxx۱مبلغ xxxxxx۰۰ ریال عباس نویدی ک.م xxxxxxxxx۵مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و محمد سلطانی ک.م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و محمد صابر هشجین ک.مxxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و عظیم رهنورد واقف ک.م xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735217
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های مقیاس بزرگ توسن سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۴۴۹۴۰۱ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۸۷۰۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب واقع گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدال برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735310
آگهی تغییرات شرکت نیرو تابان مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۰۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۶۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. . موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس و بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1730270
آگهی تغییرات شرکت حامی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727882
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری یاس مهر ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717362
آگهی تغییرات شرکت فراگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نگین سامان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۳۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1709775
آگهی تغییرات شرکت رایان توسعه مهر ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۹۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی حسن سزاوار ذاکران کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت حامی توسعه تجارت تکسا xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای محمدرضا سماعی باغبادرانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسنعلی داوری دولت آبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقدقرار داد و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مدارک عادی اداری با امضاء حسن علی داوری دولت آبادی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و محسن رضایی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705375
آگهی تغییرات شرکت پاوان ساخت پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۱۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702779
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران بشماره xxx۹۹/۹۳ مورخ ۱۶/۰۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صابر هشجین xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx.xxxریال به عنوان سهم الشرکه به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای عظیم رهنورد واقف xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx.xxxریال به عنوان سهم الشرکه به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده هشت اساسنامه اصلاح گردید و شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل: آقای امیر حسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محمدجواد هدایتی املشی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسینی منش به کدملی xxxxxxxxx۵دارای مبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای مظفر شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و عباس نویدی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و محمد سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محمد صابر هشجین xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx.xxxریال سهم الشرکه و آقای عظیم رهنورد واقف xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxx.xxxریال سهم الشرکه میباشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698345
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت گل افشان ازنا درتاریخ ۲۵/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ـ تولید محصولات کشاورزی اعم از زارعی , باغی , دامی , آبزی پروری بویژه گل و گیاهان زینتی و داروئی ـ انجام عملیات تهیه زمین ,کاشت , داشت و برداشت انواع گل گیاهان زینتی آپارتمانی و داروئی و سایر محصولات بخش کشاورزی احداث نهالستانهای گل و گیاه زینتی داروئی و کشت بافت ـ خرید و فروش انواع فرآورده های جانبی گل وگیاه زینتی دارویی مانند اسانس، روغن گل،گلاب وغیره ـ ایجاد صنایع فر آورده های محصولات بخش کشاورزی بویژه گل و گیاهان زینتی داروئی ـ خرید و فروش محصولات , نهادها و انواع بذر و نهال و قلمه و پاجوش و پیوندک و کشت بافت گل و گیاهان زینتی و داروئی وسایر محصولات کشاورزی ـ انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی و صادرات و واردات در زمینه کشاورزی و صنایع فرآوری آن از جمله خرید و فروش نهاده دها و محصولات بخش کشاورزی و مواد اولیه و فرآوری آنها و ایجاد صنایع بسته بندی و وابسته ـ استفاده از منابع و کمک های مقرر در قوانین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی و بودجه های سنواتی و همچنین سایر قوانین و مقررات جاری کشور به منظور توسعه و تشویق بخش خصوصی در فعالیت های کشاورزی و صنایع وابسته که معین شده یا خواهد شد. ـ تامین اراضی و امکانات مورد نیاز برای فعالیت در بخش کشاورزی و صنایع وابسته بصورت خرید , اجاره، مشارکت و سایر روش های قانونی از ادارات و نهادهای دولتی و بخش خصوصی و بخش غیر دولتی برای تحقق اهداف شرکت در چار چوب قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران ـ خیابان دادمان خیابان فخار مقدم نبش گلبرگ۴غربی ساختمان گلبرگ طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۶/xxxxxxxxx ح مورخ ۶/۸/۹۳ نزد بانک کشاورزی شعبه چهار راه مخبر الدوله پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ محمود نهاوندی نژا د کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره عضو اصلی ـ فرج اله معماری کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره عضو اصلی ـ نادر محک کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امض:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای محمود نهاوندی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره نادر محکی به سمت مدیرعامل نادر محکی به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محمود نهاوندی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره نادر محکی به سمت مدیرعامل نادر محکی به سمت عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683904
آگهی تغییرات شرکت پیشتازپردازش پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت در سال xxx۳ انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671577
آگهی تغییرات شرکت نظم آذین تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی باشناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ و محسن رضایی ک.مxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. اداره ثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669001
آگهی تغییرات شرکت صرافی توسعه تعاون شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۰۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۷/ ۶/ ۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضائی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669008
آگهی تغییرات شرکت توسعه حامی قدر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و محسن رضایی فرزند محمدحسن وشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672989
آگهی تغییرات شرکت چاپ و انتشارات راه فردا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۷۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ و مجوز ارشاد به شماره xxx۵/۹۳/۱ مورخ ۲۹/۰۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ مود تصویب قرار گرفت. روز نامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار مورد تایید قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و اقای بازرس محسن رضایی ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666899
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شبکه برق برنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. یوسف خندان بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد ریوندی بعنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ و مهدی خندان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای یوسف خندان بعنوان مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661426
آگهی تغییرات شرکت نظم آذین تکسا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۳۷۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۶۳۴۶
پیرو آگهی شمارهxxxxxx۷مورخ ۱۱/۷/۹۱ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۹۰بتصویب رسید وموسسه هوشیار ممیز باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵وآقای محسن رضایی ک.مxxxxxxxxx۴بترتیب بسمت بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین که مراتب مذکور سهوا از قلم افتاده و بدین ترتیب اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660392
آگهی تغییرات شرکت فاضلاب تهران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۷۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و تراز نامه سال xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660466
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش.م xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی ک.م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661039
آگهی تغییرات شرکت بهین تکنولوژی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۰۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضائی ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658660
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‏البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687799
آگهی تغییرات شرکت صنایع نورد میلاد یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۹۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ صورتهای مالی سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652745
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ و مجوز جامعه حسابداران بشماره xxx۵۱/۹۳ مورخ ۰۳/۰۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی محمدی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بمبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید شرکا پس از کاهش سرمایه بقرار ذیل: آقای امیر حسین نریمانی خمسه به کد ملیxxxxxxxxx۴ بمبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه و آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بمبلغ ۳.xxx.xxx ریال سهم الشرکه وآقای محمدجواد هدایتی املشی به کد ملیxxxxxxxxx۲ بمبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه وآقای محمدحسینی منش به کد ملی xxxxxxxxx۵ بمبلغ ۱.xxx.xxx ریال سهم الشرکه وآقای مظفر شفیعی به کد ملیxxxxxxxxx۱ بمبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و عباس نویدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بمبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه و محمد سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۹بمبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه میباشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651160
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاورخانه‌سازی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634260
آگهی تغییرات شرکت رهنمون تجارت خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۱۹۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز جهاندیده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ پیمان نادری افشار به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت وصنعت یاسین بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ابوالفضل محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تکسا بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. با رعایت ماده xxx قانون تجارت: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) بشماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۲ انتخاب شدند. روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند xxx۱تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630146
آگهی تغییرات شرکت پیشروان تامین صنعتی ابنیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود وزیان سال مالیxxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614833
آگهی تغییرات شرکت آفتاب دید افزا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه هوشیار ممیز بعنوان بازرس اصلی باکدملی xxxxxxxxx۴۵و محسن رضایی باکدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628899
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۳ شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات پتروشیمی (سهامی خاص) و مدارک مربوط که در تاریخ xxx/۹۳ به این اداره واصل گردیده تصمیمات بشرح ذیل می باشد:
۱ـ صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) بعنوان بازرس مستقل و قانونی (اصلی) و آقای محسن رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی رسمی در سال ۹۳ انتخاب شد.
۴ـ معاملات موضوع ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت بتصویب رسید.
مراتب در تاریخ ۱۸/۶/۹۳ ذیل شماره xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بثبت رسید.
شxxxxxx۹ رئیس ثبت اسناد و املاک ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603663
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی مرهم رازی شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۰۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ ‏مورد تصویب قرار گرفت.‏ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ‏‏xxxxxxxxx۴۵ را به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ را ‏به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.‏روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.‏‏ ‏ آقای محسن رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم کتایون دانش به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد جعفر رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به ‏نمایندگی شرکت مرهم دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593882
آگهی تغییرات شرکت توسعه حامی تجارت آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۰۷۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588934
آگهی تغییرات شرکت نجات ماشین شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۰۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۰۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586522
آگهی تغییرات شرکت بهمن تابان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۳۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش.م xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576043
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اسنوند آذر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۶۹۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۵۸۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569603
آگهی تغییرات شرکت ردان سیستم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544328
آگهی تغییرات شرکت گروه ذوب و نورد رهاورد فولاد آرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۲۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشایر ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535725
آگهی تغییرات شرکت ترنم گستر خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۸۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیزدارنده شماره ثبت xxx۲۱، شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755299
آگهی تاسیس شرکت ترنم گستر تکسا منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)
شرکت ترنم گستر تکسا منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص) در تاریخ ۲۳/۰۴/xxx۳ با شماره ثبت xxx۶ در اداره ثبت شرکتهای این سازمان به ثبت رسیده و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد:
۱ـ موضوع شرکت: خدمات انبارداری، بسته بندی و نگهداری انواع کالاهای ساختمانی، صنعتی، غذایی در انبارهای روباز، سرپوشیده و سایه جهت توزیع در سطح کشور و آماده سازی جهت صادرات به کشورهای منطقه ای دریای خزر، اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری برای شرکت، اعطای نمایندگی مجاز در موارد فوق، صادرات و واردات همه نوع محصولات تولیدی از هر نوع، کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه آزاد انزلی.
۲ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، حسن رود ، نبش کوچه شهید یگانه، کدپستی xxxxxxxxx۸.
۳ـ سرمایه شرکت: سرمایه نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به صد سهم با نام یک میلیون ریالی که کل سرمایه آن برابر گواهی شماره ۲۴/xxx۹ مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ نزد بانک صادرات، شعبه ونوس منطقه آزاد انزلی پرداخت گردید.
۴ـ مدیران شرکت: آقای ابوالفضل محمدی به نمایندگی از شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا به سمت رئیس هیات مدیره، خانم مرجان حقانی به نمایندگی از شرکت سردزا به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای صفر صالحی به نمایندگی از شرکت حامی معدن تکسا به سمت عضو هیات مدیره و آقای امیر صمدی (خارج از سهامداران و اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره.
۷ـ بازرسان شرکت: موسسه هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۸ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543007
آگهی تغییرات شرکت توسعه و بازرگانی فین رو تاک صنعت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۴۱۰۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۳۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی، آقای محسن رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543008
آگهی تغییرات شرکت توسعه و بازرگانی فین رو تاک صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۴۱۰۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۳۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی، آقای محسن رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538406
آگهی تغییرات شرکت بلند پرواز خاور سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۱۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷۰۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت xxx۲۱ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۳ انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخرین روز از اسفند سال ۹۲ بتصویب رسید.
۴ـ معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت بشرح یادداشت صورتهای مالی سال ۹۲ بتصویب رسید.
شxxxxxx۵ رئیس ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538405
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن آرمان آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۹۲۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت xxx۲۱ (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۳ انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخرین روز از اسفند سال ۹۲ بتصویب رسید.
۴ـ معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت بشرح یادداشت صورتهای مالی سال ۹۲ بتصویب رسید.
شxxxxxx۷ رئیس ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1552375
آگهی تغییرات شرکت کوه‌ساز دامغان (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۱۳۲۳ و شناسه ۱۴۰۰۰۱۴۵۱۵۲
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۶/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ـ انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

تصویب ترازنامه: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522429
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۳/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی ک م xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533588
آگهی تغییرات شرکت حامی معدن تکسا شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۳۹۱۶۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509824
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۴۰۶۲۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۶۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر تعیین گردیدند:
شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای علی گلستانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره
آقای یوسف داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت توسعه فدک کوثر هشتم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای علی سیفیا ن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره.
ـ مؤسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509636
آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۱۰۲۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474426
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی برق و انرژی نوین گستر هزاره پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۶۵۳۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۱۱۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان عظیم اعتمادی به کد ملی xxxxxxxxx۶
محمد باقر عبایی کوپایی به کد ملی xxxxxxxxx۱
خانم نرگس آقایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی
آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457183
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات انتقال نیرو شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۱۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۴ به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مصطفی ماشین چیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای ولی الله اسدیان پاجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای میرعلی شیرافکن به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود فردی اسرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد مدبر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۴/۱۱/۹۴.
۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474441
آگهی تغییرات شرکت کهن دژ میلاد سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۱۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۴۴۶۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457660
آگهی تغییرات شرکت جهان فردای رایانه سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۳۴۲۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۳۰۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454577
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح زیر انتخاب گردیدند:
شرکت توسعه فن افزار توسن (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶
شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال ۹۲ انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400752
آگهی تغییرات شرکت معادن کیمیا سنگ ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۰۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۲۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و محسن رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460368
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۷۲۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۹۵۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381494
آگهی تغییرات شرکت آهن اسفنجی اردکان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۳۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شماره ثبت xxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شماره شناسنامه xxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات و عقوداسلامی به عهده مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی و اداری و مکاتبات و مراسلات به عهده مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376891
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۲۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت..
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شماره ثبتxxx۲۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و محسن رضائی کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
آقای احمدرضا رستمی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شماره ثبتxxxxxx و آقای محمد عسگری ساری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سپهر کوثر شفق به شماره ثبتxxxxxx و آقای حسن سزاوارذاکران به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه فدک کوثر هشتم به شماره ثبتxxxxxx و آقای کمال حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه حامی قدر به شماره ثبتxxxxxx آقای حسن سزاوارذاکران به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای احمدرضا رستمی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کمال حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه حامی قدر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, آقای محمد عسگری ساری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء آقای محمد عسگری ساری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای احمدرضا رستمی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر و در غیاب آقای احمدرضا رستمی با امضاء آقای محمد عسگری ساری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای کمال حسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه حامی قدر همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری و عادی با امضاء آقای محمد عسگری ساری به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1371078
آگهی تغییرات شرکت آریا کانی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت روئین دژ بتن با ش م xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا مهدیزاده ساری با شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت صنعت و معدن فناوری قدر نیکان با ش م xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی سیدعلی ثمره هاشمی شجره بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. علیرضا مهدیزاده ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلی ثمره هاشمی شجره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی ومحسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362574
آگهی تغییرات شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی ک م xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1361768
آگهی تغییرات شرکت صنعت و معدن و فناوری قدر نیکان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۳۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۷۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355040
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409165
آگهی تغییرات شرکت پالار مهر ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۹۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۶۴۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و محسن رضایی کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314332
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور لار سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۰۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302165
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۱۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747326
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه انرژی نیروگاهی دلتا سهامی‌خاص به شماره ۱۴۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضایی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۹/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی شکاری ندوشن به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت روئین دژ بتن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مصطفی مهدیزاده کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حسن سزاوار ذاکران تا تاریخ ۲۵/۰۹/xxx۴

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مهدی شکار ندوشن به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای حسن سزاوار ذاکران به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت روئین دژ بتن سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی مهدیزاده کدملی xxxxxxxxx۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شکاری ندوشن به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مصطفی مهدی زاده ساری به نمایندگی از شرکت ساختمانی و تاسیساتی رونین دژ بتن نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی شکاری ندوشن مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضاء مدارک عادی و اداری با امضاء مهدی شکاری ندوشن همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295853
آگهی تغییرات شرکت فاضلاب تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۷۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های فاضلاب تهران انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292211
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان طب تکسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و محسن رضایی با کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱ تصویب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292444
آگهی تغییرات شرکت توسعه حامی تجارت آریا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۷۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۷۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ بتصویب رسید.
روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292393
آگهی تغییرات شرکت توسعه حامی قدر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282832
آگهی تغییرات شرکت خدماتی احداث خطوط و پستها پیما برق سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۹/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی عملکرد دوره منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275479
آگهی تغییرات شرکت سرمایه ‌گذاری تالار ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۷۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۳۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1273095
آگهی تغییرات شرکت کوه ساز دامغان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۲۳ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۴۵۱۵۲
باستناد به صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۸/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
انتخاب بازرسان: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ثبت xxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
انتخاب روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های رسمی شرکت تعیین گردید.
تصویب ترازنامه: با قرائت گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267159
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان طب تکسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شفیع جعفری به شماره ملی xxxxxx۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فاطمه قربانیان به سمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا رستمی به نمایندگی از شرکت تعاونی خدمات درمانی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء احمدرضا رستمی و شفیع جعفری همراه با مهر شرکت معتبر است.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266787
آگهی تغییرات شرکت مدیریت نیروگاهی الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۶۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضائی با کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261191
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارکنان پترو پارس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۰۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246900
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و ساختمانی روئین دژ بتن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۴۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه حساب سود و زیان عملکرد سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253004
آگهی تغییرات شرکت چاپ و انتشارات راه فردا سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۱۶۷۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259736
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ابن یمین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۲۱۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۵۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246304
آگهی تغییرات شرکت سیم ‌‌نور ‌پویا (سهامی‌ خاص) ‌به‌ شماره ثبت۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۸۰۹۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۶/xxx۲ که در تاریخ ۰۷/۰۸/۹۲ واصل شده با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبتxxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به (نمایندگی آقای محسن رضائی به کدملی xxxxxxxxx۴) به سمت بازرس اصلی و آقای محمد سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxx۶ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236543
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۲۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای مالی سال۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216921
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دنیای آینده تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند:
خانمها عاطفه گل آقایی به کدملیxxxxxxxxx۲ و فرحناز توکلی به کدملیxxxxxxxxx و سمیه شاملو به کدملیxxxxxxxxx۳ و آقایان حمید فرهادی به کدملیxxxxxxxxx۱ و علی هاشمی فشارکی به کدملیxxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره
خانمها فرحناز توکلی به کدملیxxxxxxxxx بسمت مدیرعامل و عاطفه گل آقایی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سمیه شاملو به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471675
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور پژوهش شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۲۵۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۲۰۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212219
آگهی تغییرات شرکت تکسا گستران سرمایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۳۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی بهسال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214299
آگهی تغییرات شرکت مرهم دارو شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۵۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۸۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۵/۹۲ و هیئت مدیره ۲۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه جمهوری اسلامی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با ش م xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
آقای محمدجعفر رحمانی با ش م xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم الهام رحمانی با ش م xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد شمس نژاد با ش م xxxxxxxxx۳ بسمت رییس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و قراردادها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194969
آگهی تغییرات شرکت داده کاوان‌هوشمندتوسن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شماره ثبت xxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و محسن رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344290
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ره پویان توسعه انرژی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۲۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ تصویب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191904
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن اسنوند آذر سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۹۲۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۵۸۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل میباشد:
پرویز کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ جلیل زرکش به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ ابراهیم یوسفی سادات به کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187745
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی پدیده دیمه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۹۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۲۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219714
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور شبکه برق برنا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با ش.م xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214298
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی مرهم رازی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۰۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165695
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پرآور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۱۵۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۶۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای یوسف داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه فدک کوثر هشتم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای مهدی دوست برحقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی مشتاقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسینعلی حجازی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین صالحی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای طوس آزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159637
آگهی تغییرات شرکت نجات ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۰۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عباس خندان (بشماره کدملی xxxxxxxxx۹ ـ خانم فاطمه خندان (بشماره کدملی xxxxxxxxx۵) ـ آقای محمد خندان (بشماره کدملی xxxxxxxxx۶)
ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضائی بشماره کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155585
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ذوب آهن کوروش کبیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۹۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۰۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144435
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۶۸۶ و شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۷۳۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144436
آگهی تغییرات شرکت گروه ذوب و نورد رهاورد فولاد آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۳۵۳۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۲۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149739
آگهی تغییرات شرکت بلند پرواز خاور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۷۰۵۴۰
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد:
۱ـ ترازناهم و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی وآقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردید.
۴ـ کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133384
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری و نگهداری صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۲۷۰۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۱۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133451
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی عملکرد دوره منتهی به سال xxx۱ شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و محسن رضایی کد ملی: xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130901
آگهی تغییرات شرکت رایان توسعه مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140786
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی پارسیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۳۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب نمود.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117142
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن آرمان آسیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۹۲۸
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردید.
۴ـ کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212700
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۷۱۹ و شماره شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۱۲۹۱ ثبت ساری به کدپستی ۴۸۱۵۶۱۷۱۴۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۳/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۲۱ ثبت تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ با نمایندگی آقای امیرحسین نریمانی خمسه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ب ـ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164541
آگهی تغییرات شرکت بهمن تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۰۸/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورت های مالی عملکرد دوره منتهی به۳۰ اسفند xxx۱ شرکت به تصویب رسید.
۲ـ بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل انتخاب شدند:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با کدملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی
محسن رضایی با کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1110919
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس سهامی‌عام به شماره ثبت۱۰۰۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۲۱۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ک م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081949
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای نصر معین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069909
آگهی تغییرات شرکت گروه راهبران فولاد آریا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۳۵۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۲/xxx۴ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
اقای سید محمدهاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم اعظم دشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم فاطمه سادات هاشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۲/۲/xxx۴.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ۵/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064553
آگهی تغییرات شرکت توسعه حامی قدر سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۹۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063820
آگهی تاسیس شرکت حامی معدن تکسا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۹/۲/۹۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوطه به اکتشاف، حفاری، استخراج سنگ از معادن و بهره برداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین، صادرات و واردات کالاهای استخراجی از معدن و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، کاوشهای غیرمستقیم روی خشکی، حفره های آبی، هیدروکربوریک و تزریق مواد و دفن زباله، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا، سیستمهای ثابت انتقال مواد در دریا و خشکی، آماده سازی ساخت و بهره برداری از معادن روباز، خرید و فروش معادن و مواد معدنی، اخذ مجوزهای لازم جهت ثبت و بهره برداری از معادن، کانی های فلزی و غیرفلزی و فرآوری مواد معدنی، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم، اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر تولیدکننده ادوات و تجهیزات معدنی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز بصورت ارزی و ریالی جهت شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آفریقا خ ناهید غربی پ۴۸ ط ۴ و xxx ـ کدپستیxxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۵۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغxxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۶۹/xxx۴ مورخ۲۱/۲/۹۲ نزد بانک کارآفرین شعبه ناهید پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت معدن کاران عقیق سرخ سنگان سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس میرزا حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای صفر صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای صفر صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محسن رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060161
آگهی تصمیمات شرکت نور پلاست پیام سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۶۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054676
آگهی تصمیمات شرکت آریا صنعت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۶۹۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امین عباسی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و محمد صالح امامی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و یاسر امامی به ش ملی xxxxxxxxx۴ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ماده ۴۵ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. محمدصالح امامی به سمت رئیس هیئت مدیره و امین عباسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدصالح امامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054444
آگهی تاسیس شرکت جهان الماس ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۰۲/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۰۲/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معدن فلزی و غیرفلزی و سنگهای ساختمانی فرآوری متالوژی و موادمعدنی و واردات و صادرات مواد معدنی پس از اخذ مجوز و سنگهای ساختمانی و پیمانکاری در بخش معدن و ارائه کلیه خدمات مهندسی در زمینه‌های مطرح شده و انتقال تکنولوژی دانش فنی انجام خدمات فنی مهندسی و ساخت و نصب پروژه‌های صنعتی و ساختمانی خرید و فروش لوازم و ملزومات و ماشین آلات و واردات و صادرات تجهیزات مربوط به موضوع شرکت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم اخذ انواع وام و تسهیلات و ضمانتنامه بانکی برای شرکتها از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی به داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و هرگونه فعالیت مجاز مربوط به موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان کریمخان زند خیابان خردمند جنوبی کوچه یگانه پلاک ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳۰ مورخ ۰۲/۰۲/xxx۲ نزد بانک قوامین شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت صنعت نصر معدن سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت تعاونی تولیدی توزیعی عطر گل یاس با نمایندگی آقای منوچهر دلفانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای مجید ملکی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای مجید ملکی ثانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055898
آگهی تغییرات شرکت توسعه فدک کوثر هشتم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۰۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055915
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ره پویان توسعه انرژی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۲۷۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۸۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۲/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049253
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) ثبت شده بشماره ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۲۶/۱/۹۲ موسسه مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده اساسنامه اصلاح شد و در نتیجه ماده ۲۶ اساسنامه به شرح فوق و ماده ۲۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدجواد هدایتی املشی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد حسینی منش به کدملی xxxxxxxxx۵ و مظفر شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043752
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری و نگهداری صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۳/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای جمال الدین عزیزی بندرآبادی و شرکت نوذر انرژی پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی فرامرز پوردارزینی تا تاریخ ۴/۳/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمیدرضا صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای جمال الدین عزیزی بندرآبادی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت نوذر انرژی پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای علی فرامرزپور دارزینی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043832
آگهی تغییرات شرکت فدک ترابر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۹۶۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه فدک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمیدرضا فضلی روزبهانی و شرکت سپهر کوثر شفق سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی سالمی زاده و شرکت توسعه فدک کوثر هشتم سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی و شرکت صنعت و معدن و فناوری قدر نیکان سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای وحید خباززاده حقیقی و موسسه فرهنگی هنری شهید بروجردی غرب و شمال غرب به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدحسن دهقانی پوده تا تاریخ ۲۰/۹/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه فدک کوثر هشتم سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت و معدن و فناوری قدر نیکان سهامی خاص با نمایندگی آقای وحید خباززاده حقیقی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فدک ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا فضلی روزبهانی بسمت عضو هیئت مدیره و موسسه فرهنگی هنری شهید بروجردی غرب و شمال غرب با نمایندگی آقای محمدحسن دهقانی پوده به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سپهر کوثر شفق سهامی خاص با نمایندگی آقای علی سالمی زاده به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسن دهقانی پوده به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری شهید بروجردی غرب و شمال غرب به شماره ثبت xxxxxx بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039085
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۶۲۴ و شناسه ملی
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. شرکت حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: یوسف داودی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و احمدرضا رستمی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و علی سیفیان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت حامیان تجارت الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ که احمدرضا رستمی بسمت رئیس هیئت مدیره و یوسف داودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037307
آگهی تغییرات شرکت سپهر کوثر شفق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۹/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه فدک کوثر هشتم سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی و شرکت توسعه فدک ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای کمال حسنی و شرکت حامیان مهر الوند سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجتبی بادان پور تا تاریخ ۱۴/۹/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه فدک کوثر هشتم سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فدک ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای کمال حسنی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت حامیان مهر الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی بادان پور بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی ملایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۴/۹/۹۳. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011250
آگهی تغییرات شرکت آفتاب دید افزا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012918
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور لار سهامی خاص بشماره ثبت ۶۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۰۵۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و و محسن رضایی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/۹۱ در خصوص معرفی امضای اعضای هیئت مدیره به بانکهای طرف حساب بشرح ذیل تصمیم گیری شد. گروه اول مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به عنوان امضای ثابت و گروه دوم هر یک از اعضای هیئت مدیره به عنوان امضای دوم. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018817
آگهی تصمیمات شرکت خاک آزما سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله حقیقی بسمت رئیس هیئت مدیره به ک م xxxxxxxxx۹ و لطف اله ملک زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ک م xxxxxxxxx۰ و محسن هدایتی به سمت مدیرعامل به ک م xxxxxxxxx۴ و کلیه اسناد قراردادی و تعهدآور و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات و امثال آنها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006511
آگهی تغییرات شرکت طلیعه مهر کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی زمانی بیدختی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت فدک مهر تکین سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید ابوتراب فاضل و شرکت توسعه فدک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید خرسندعصر تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی زمانی بیدختی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فدک ایرانیان سهامی خاص با نمایدگی آقای مجید خرسندعصر به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فدک مهر تکین سهامی خاص با نمایندگی آقای سید ابوتراب فاضل بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید ابوتراب فاضل به نمایندگی از شرکت فدک مهر تکین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001824
آگهی تغییرات شرکت پوشش اوره پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۲۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996786
آگهی تغییرات شرکت آفتاب دید افزا سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۲۰۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992897
آگهی تغییرات شرکت سرزمین سبز پایا سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۷۵۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۵۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای خدایار فلسفی دیوبند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم ژیلا زمان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امیررضا بیابانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۶/۸/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای خدایار فلسفی دیوبند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ژیلا زمان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیررضا بیابانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای خدایار فلسفی دیوبند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۶ـ حق امضای اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 993886
آگهی تاسیس شرکت توسعه سردشت یاسین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: بررسی، مطالعه، تدوین مشاوره و اجرایی و اجرای انواع طرحهای تولیدی ـ خدماتی ـ بازرگانی ـ عمرانی و انجام خدمات مشاوره ای ، مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی بازرگانی واردات و صادرات کالاهای مجاز فعالیتهای معدنی شامل اکتشاف استخراج فن آوری و بهره برداری از معادن فلزی و غیرفلزی و ایجاد صنایع معدنی فعالیت در زمینه فنی و مهندسی و تامین دانش فنی و ترخیص کالا از تمام گمرکات داخل کشور و انجام کلیه عملیات راه سازی حفاری و احداث تونل، واردات صادرات کلیه ماشین آلات راه سازی و صنعتی و کشاورزی و خودروهای سبک و سنگین و ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی و تجهیزات صنایع نفت و گاز و تامین قطعات و تجهیزات مربوطه احداث کارخانه خرید و مونتاژ و نصب کارخانجات شرکت در مناقصات مزایده های دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور بازاریابی مجاز غیربومی غیر شبکه ای غیرالکترونیکی و شناسایی در زمینه های پروژه های فنی و مهندسی تجاری و کشاورزی و صنعتی برای شرکتها و کارخانجات و تولیدکنندگان دولتی و خصوصی مرتبط با صاحبان موضوع در داخل و خارج از کشور وشرکتهای داخلی و خارجی عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از طریق تعهد سهام شرکت های موجود فعالیت در زمینه کاشت داشت و برداشت توزیع و خرید و فروش محصولات کشاورزی و گل و گیاه و امور باغبانی تسطیح و اصلاح اراضی و اجرای انواع آبیاری تحت فشار و اجرای کانالهای آبیاری ایجاد صنایع تبدیلی غذایی و گل خانه و کارخانجات بسته بندی محصولات کشاورزی لبنی و احداث سیلو و انواع غلات و انجام امور پیمانکاری موسسات و شرکتهای دولتی و خصوص.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، خیابان آذرشهر، پلاک ۱۱ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۶/۱۲/۹۱ نزد بانک سپه شعبه مشاهیر پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت توسعه کشت و صنعت مهر آذربایجان سهامی خاص با نمایندگی آقای فخرعلی محمدنیکبخت به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ شرکت توسعه کشت و صنعت مهر خاورمیانه ارس سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن عسگرزاده به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین سهامی خاص با نمایندگی آقای پیمان نادری افشار به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای مجتبی شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیات مدیره (فخرعلی محمدنیکبخت) و مدیرعامل (مجتبی شریفی) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999191
آگهی تغییرات شرکت فدک مهر تکین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۸۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت حسابرسی هشیار ممیز سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجتبی جمالی معافی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه فدک ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا نورائی پور و شرکت طلیعه مهر کوثر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای ناصر رفیعی تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مجتبی جمالی معافی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فدک ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا نورائی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت طلیعه مهر کوثر سهامی خاص با نمایندگی آقای ناصر رفیعی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر رفیعی به نمایندگی از شرکت طلیعه مهر کوثر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیر عامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987137
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه انرژی نیروگاهی دلتا سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۴۵۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۲۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987234
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۴۷۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۸/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با نمایندگی آقای محسن رضائی به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988968
آگهی تأسیس شرکت صنعت یاران نیروگاهی نوذر انرژی سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در احداث و راه اندازی انواع نیروگاههای تولید برق و انرژی اعم از نیروگاههای تولید پراکنده و نیروگاههای بزرگ، سیکل ترکیبی، حرارتی، گازی، انرژی های نو و کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت و تجهیزات صنایع بزرگ اعم از نفت، گاز و پتروشیمی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ بلوار آفریقای شمالی ـ خیابان طاهری ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۶ مورخ ۲/۱۱/xxx۱ نزد بانک تجارت شعبه مرزی کرمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر نوذری به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت نوذر انرژی پارس سهامی خاص با نمایندگی خانم فرشته فرامرزپوردارزینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای علی فرامرزپوردارزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای علی فرامرزپوردارزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقدقرارداد و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره (منوچهر نوذری) و مدیرعامل (علی فرامرزپوردارزینی) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978464
آگهی تغییرات شرکت پوشش اوره اراک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۷۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975041
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت۱۱۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۵/۹۱ مهدی محمدی فرزند محمد به ش.ش xxx به ک م xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. عباس نویدی به ک م xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. محمد سلطانی به ک م xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و شرکا بشرح زیر میباشند: امیرحسین نریمانی خمسه به ک م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxx/xxx/۳ محسن رضایی به ک م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxx/xxx/۳ ریال محمدجواد هدایتی املشی به ک م xxxxxxxxx۲ مبلغ xxx/xxx/۱ محمد حسینی منش به ک م xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx/xxx/۱ عباس نویدی مبلغ xxx/xxx ریال و مظفر شفیعی به ک م xxxxxxxxx۱ مبلغ xxx/xxx محمد سلطانی مبلغ xxx/xxx ریال مهدی محمدی به ک م xxxxxxxxx۳ مبلغ xxx/xxx ریال میباشد. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975968
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت حامی یاسین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۸۲۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۲/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974968
آگهی تغییرات شرکت تولیدات غذائی ایلیا نورادیس سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۳۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۶۲۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971361
آگهی تغییرات شرکت توسعه فدک ایرانیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۹۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۲۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 945284
آگهی تغییرات شرکت داده کاوان هوشمند توسن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حجت جاهد و شرکت کیش ویر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای روزبه ترابی و شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید روح الله فاطمی اردکانی تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939361
آگهی تغییرات شرکت توسعه و بازرگانی فین رو تاک صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۲۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10090623
آگهی تغییرات شرکت توسعه و بازرگانی فین رو تاک صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9891665
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932936
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864287
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923139
آگهی تغییرات شرکت پاوان ساخت پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۹۵۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۱۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۱/۳/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا قائدی و آقای پرویز رضائی و آقای حمیدرضا سلطانی مهاجر و آقای محمدعلی روشن فر و آقای حمیدرضا مصطفی حاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و شرکت آریا صنعت ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای فرج اله معماری تا تاریخ۳۱/۳/xxx۳.
در تاریخ۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914214
آگهی تغییرات شرکت جهان فردای رایانه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۳۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ امضا کلیه اوراق و اسناد رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضای سید رضا امینی فرد و نادر جعفرشقاقی به نمایندگی از شرکت تعاونی خدمات درمانی نیروهای مسلح همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922835
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های سیب زمینی زرفام تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ علیرضا ربیعی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء علیرضا ربیعی (مدیرعامل) و پیمان نادری افشار (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9540861
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های سیب زمینی زرفام تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ علیرضا ربیعی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء علیرضا ربیعی (مدیرعامل) و پیمان نادری‌افشار (رئیس هیئت‌مدیره) همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444799
آگهی تغییرات شرکت سیم نور پویا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۸۰۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۷/xxx۱ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت منعقد و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۰ بررسی و به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (به نمایندگی آقای محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای جواد هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892152
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی مهر یاسین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9863472
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی مهر یاسین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879391
آگهی تغییرات شرکت سیم نور پویا (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۴شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۸۰۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۱/۷/xxx۱ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت منعقد و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۹۰ بررسی و به تصویب مجمع رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (به نمایندگی آقای محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای جواد هدایتی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853614
آگهی تغییرات شرکت نیرو تابان مهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۹۰۹۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۶۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۳/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد توده رنجبر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای بهرام حصاری اصل به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری مشانیر سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای اسماعیل قاسمی هلق تا تاریخ۲۷/۳/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10402828
آگهی تغییرات شرکت نیرو تابان مهر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۹۰۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۶۶۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد توده رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بهرام حصاری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری مشانیر سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای اسماعیل قاسمی هلق تا تاریخ ۲۷/۳/xxx۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753820
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور لارسهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۲۰۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۷۰۵۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسنیعلی طراوت به کدملی xxxxxxxxx۱ علیرضا فلاحت پیشه به کدملی xxxxxxxxx۶ مهران فرهنگ به کدملی xxxxxxxxx۲ ایرج میرهادی به کدملی xxxxxxxxx۰ سرمایه گذاری مشانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی محمد توده رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ حسنعلی طراوت به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج میرهادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد توده رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741951
آگهی تغییرات شرکت کهن دژ میلاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۴۴۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی و شرکت روئین دژ بتن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مصطفی مهدیزادهساری تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت روئین دژ بتن سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی مهدیزادهساری به سمت عضو هیئتمدیره و آقای مصطفی مهدیزادهساری به نمایندگی از شرکت روئین دژ بتن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای ثابت هر سه عضو هیئتمدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامههای اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733892
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاران فناوری توسن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۵۶۰۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 861435
آگهی تغییرات شرکت صنایع نورد میلاد یزد سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۹۲۳۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳ ـ صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729107
آگهی تغییرات شرکت ترنم گستر خلیج فارسسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۷۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۸۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729110
آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۰۲۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729402
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مشانیرسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و گیتا زمانفر به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهرام حصاری اصل به کدملی xxxxxxxxx۷ و مسعود صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد توده رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی و بهروز نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سیدباقر میرخشخو به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء علی البدل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726349
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور پژوهشسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۲۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهنگ قاجاریه بنی اعمام به کدملی xxxxxxxxx۸ و غلامرضا منیری تکمه داش به کدملی xxxxxxxxx۹ و حسین فتحعلیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی و سیدمحمدحسین متقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل ـ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx سهم با نام xxx/۳۰ ریالی که تماما از طریق سود انباشته تامین گردیده است افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است اساسنامه جدید در ۳۰ ماده و ۶ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ غلامرضا منیری تکمه داش به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین فتحعلیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرهنگ قاجاریه بنی اعمام به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و غلامرضا منیری تکمه داش متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725069
آگهی تصمیمات شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۷۲۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721533
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن اسنوند آذر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۹۲۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۵۸۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739315
آگهی تغییرات شرکت توسعه حامی تجارت آریا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۷۰۵۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۷۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنون بازرس اصلی، اقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719821
آگهی تغییرات شرکت حامی توسعه تجارت تکساسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۲۳۸۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10147898
آگهی تغییرات شرکت حامی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۸۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632832
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ذوب آهن کوروش کبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۰۹۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707306
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهر پاسارگاد پرتوسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۲۳۶۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۷۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10025496
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهر پاسارگاد پرتو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۷۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704459
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ذوب آهن کوروش کبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۰۹۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702300
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات پزشکی مرهم رازی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۰۴۹۹و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۷۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کتایون دانش و شرکت مرهم دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدجعفر رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ محسن رحمانی بسمت مدیرعامل، کتایون دانش به کد ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدجعفر رحمانی بسمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702339
آگهی تصمیمات شرکت مرهم دارو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۵۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۸۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716271
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰
۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۲۱ و آقای محسن رضایی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9800891
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰

۲ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) شماره ثبت xxx۲۱ و آقای محسن رضایی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696965
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکساسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۳۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهیها شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696162
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و تاسیساتی روئین دژبتن سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۴۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی احمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مصطفی مهدی زاده ساری به کدملی xxxxxxxxx۳ و سید محسن موسویان به کدملی xxxxxxxxx۳ که احمدرضا رستمی بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی مهدی زاده ساری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، وحید خاوئی به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702311
آگهی تصمیمات شرکت بهین تکنولوژی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۰۸۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حمید توسلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل زارعی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و علیرضا توسلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک حمید توسلی و ابوالفضل زارعی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689571
آگهی تغییرات شرکت مدیریت نیروگاهی الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۲۱۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۶۲۲۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9761071
آگهی تغییرات شرکت مدیریت نیروگاهی الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۶۲۲۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976566
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور شبکه برق برنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۶۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جمشید مظلومیان به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا احمد‌پناهی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و یوسف خندان به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و محمد ریوندی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته , برات با امضاء یوسف خندان مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10340267
آگهی تغییرات شرکت تابان مهر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۷۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677661
آگهی تغییرات شرکت تابان مهر تکساسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۹۸۳۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۷۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۸/۵/۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681172
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور شبکه برق برناسهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۶۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جمشید مظلومیان به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا احمد پناهی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و یوسف خندان به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و محمد ریوندی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته , برات با امضاء یوسف خندان مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667225
آگهی تصمیمات شرکت داده‌پردازی برق و آب پویش پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل: شرکت نیرو سرمایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سید مجتبی احمدی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه بازساز آذرخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی سید عبدالکریم رئیس کرمی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت تعاونی فنی مهندسی کارا پویش برق به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی حسینعلی برقعی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت راهبر نیروی خراسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی عباس حاجی زاده به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی سعید رضایی به کدملیxxxxxxxxx۹ انتخاب شدند که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۴/۹۱ سید مجتبی احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید عبدالکریم رئیس کرمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء حسینعلی برقعی همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729996
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۱۲۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۰ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ب ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی داخلی شرکت تعیین شد.
ج ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و محسن رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663642
آگهی تصمیمات شرکت خدمات رایانه‌ای خانه سازی ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۶۲۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت بازرگانی خانه سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت مهندسین مشاور خانه سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۹.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663732
آگهی تصمیمات شرکت بهمن تابان سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۳۲۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضائی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661928
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‌های برق ـ نیرو توسعه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۵۸۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۲۲۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623994
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروگاهی هریس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۹۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587470
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان طب تکسا سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۷۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم فاطمه قربانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای شفیع جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ ۲۸/۶/xxx۲
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم فاطمه قربانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شفیع جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی کارکنان و بازرنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای شفیع جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۴/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578738
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دنیای آینده تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۷۴۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۵۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۲/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570454
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۱/۷/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمدزضا رستمی و موسسه خیریه ره پویان امام زمان با نمایندگی آقای محمد عسگری ساری تا تاریخ ۲۱/۷/xxx۲
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه خیریه ره پویان امام زمان با نمایندگی آقای محمد عسگری ساری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عسگری ساری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۷/xxx۲
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات عقد قراردادها و عقوداسلامی با امضای آقای عبداله رنجبر و آقای احمدرضا رستمی نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر و آقای محمد عسگری ساری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ۵/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557534
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی, آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۱/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملیxxxxxxxxx۱۶ و آقای صابر یونس نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ۱۱/۵/۹۱.
در تاریخ۲۷/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548268
آگهي تغييرات شركت صنعت ياران نيروگاهی ايرانيان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۲۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۹۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۰۵/xxx۲ قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تاسیساتی و ساختمانی روئین دژ بتن سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی مهدی زاده ساری و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی و شرکت نوذر انرژی پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر نوذری تا تاریخ۰۱/۰۵/xxx۲.
در تاریخ۲۰/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701389
آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۲۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۹۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۰۱/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۰۱/۰۵/xxx۲ قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تاسیساتی و ساختمانی روئین‌دژ بتن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مصطفی مهدی‌زاده‌ساری و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری قدر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی و شرکت نوذر انرژی پارس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای منوچهر نوذری تا تاریخ۰۱/۰۵/xxx۲.

در تاریخ۲۰/۰۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543670

آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۶/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 517706

آگهی تغییرات شرکت شمیم گستر تکسا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479980

آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور پژوهش
سهامی خاص ثبت شده به شمارهxxx۵۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهنگ قاجاریه بنی اعمام به کدملیxxxxxxxxx۸ ـ غلامرضا منیری تکمه داش به کدملیxxxxxxxxx۹ـ حسین فتحعلیان به کدملیxxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی و علی اکبر گرمستانی به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان عضو علی البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ غلامرضا منیری تکمه داش به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین فتحعلیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهنگ قاجاریه بنی اعمام به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886119
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور پژوهش سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۲۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۲۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهنگ قاجاریه‌بنی‌اعمام به کدملیxxxxxxxxx۸‌ـ غلامرضا منیری‌تکمه‌داش به کدملیxxxxxxxxx۹ـ حسین فتحعلیان به کدملیxxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی و علی‌اکبر گرمستانی به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان عضو علی‌البدل‌ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ غلامرضا منیری‌تکمه‌داش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین فتحعلیان‌ به سمت نایب رئیس‌ هیئت‌مدیره و فرهنگ قاجاریه‌بنی‌اعمام به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 477726

آگهی تغییرات شرکت دید گستر بصیر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهرداد آگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امید جهانسوز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منوچهر دلفانی و شرکت گروه پزشکی بصیر سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد شجاعی باغینی و شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جان نثاری تا تاریخ ۴/۴/۹۲.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مهرداد آگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امید جهانسوز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه پزشکی بصیر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد شجاعی باغینی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر دلفانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد جان نثاری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امید جهانسوز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468451

آگهی تغییرات شرکت ترنم گستر خلیج فارس
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۱/۰۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی تجارت آریا سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدامین طبیبیان و شرکت حامی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبتxxx۸۶ با نمایندگی آقای نادر جعفرشقاقی و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ۱۱/۰۴/xxx۲
در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 446261

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مشانیر سهامی عام ثبت شده به شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 454473

آگهی تغییرات شرکت یاقوت کویر مهاباد بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخه ۲۵/۴/۹۰ شرکت یاقوت کویر مهاباد تغییراتی بشرح ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه هوشیار بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند
۲ ـ ترازنامه سود و زیان منتهی به سال xxx۹ بتصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ رئیس ثبت اسناد و املاک اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10419816
آگهی تصمیمات شرکت مرهم دارو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۵۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۸۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۹۰ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدجعفر رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و الهام رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۶ و محمد شمس نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۹۰ محمد شمس نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و الهام رحمانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر رحمانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9629615
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات پزشکی مرهم رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۷۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588009
آگهی تأسیس شرکت سرمایه گذاری مهر پاسارگاد پرتو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تشکیل و راه‎اندازی انواع شرکتها و خرید سهام شرکتها برای شرکت سرمایه‎گذاری در شرکتها به استثنای اوراق بهادار و موسسات داخل و خارج از کشور بررسی مطالعه تهیه و تدوین و اجرای انواع طرحهای مجاز تولیدی خدماتی بازرگانی عمرانی و هرگونه سرمایه‎گذاری مجاز و مشارکت در طرحهای یاد شده استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی انجام سرمایه‎گذاری در زمینه‎های تولید و سرمایه‎گذاری‎های جدید و توسعه خدمات مجاز اخذ هرگونه ضمانت‎نامه از بانکها بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه‎ای و غیر الکترونیکی و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت افزایش کارایی آنها انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی و واردات و صادرات کالاهای مجاز و گشایش اعتبار نزد بانکها برای شرکت اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عقد قرارداد با کلیه وزارت‎خانه‎ها سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور انجام معاملات مجاز بازرگانی داخلی و خارجی بر چارچوب اهداف موضوع شرکت فعالیت در زمینه تهیه و توزیع محصولات مجاز کشاورزی گل و گیاه و امور باغبانی و امور دامی فعالیت در زمینه تجهیزات شبکه‎ای رایانه‌ای و ارتباطات پس از اخذ مجوز فعالیت در زمینه دارو و درمان و تجهیزات پزشکی بعد از اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط انجام امور پیمانکاری و عمرانی موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی تاسیس و راه‎اندازی انواع کارخانجات تولیدی و صنعتی و کشاورزی افتتاح انواع حسابهای بانکی برای شرکت.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان آفریقا خیابان قبادیان شرقی طبقه چهارم شرقی پلاک ۱۷ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال منقسم به چهار میلیون و پانصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد چهار میلیون و پانصد هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۸ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۶/۹۰ نزد بانک اقتصاد نوین آپادانا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای عبداله رنجبر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای نادر جعفرشقاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای ابوالفضل محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای پیمان نادری‎افشار بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره.

۵ـ۵ـ آقای محمد عسگری‎ساری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‎مدیره.

۶ـ۵ـ آقای حمیدرضا عسگری‎ساری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ملی xxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622768
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۳۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۲۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۴/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9855712
آگهی تأسیس شرکت مولد نیروگاهی هریس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۳۰/۰۵/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۳۰/۰۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و فروش و انرژی برق از طریق ایجاد و راه‌اندازی نیروگاه هریس تامین احداث راه‌اندازی بهره‌برداری تعمیر و نگهداری فنی نیروگاه هریس سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و موسسات و بنگاهها و ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید تابعه در داخل و یا خارج از کشور به تنهایی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات واردات کالا و خدمات برای نیروگاه هریس استفاده از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از جمله پیمانکاران مشاوران شرکتها کارخانجات سازنده و واردکنندگان تجهیزات و ماشین‌آلات داخلی و خارجی جهت نیروگاه هریس استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت انجام کلیه عملیات مجاز که برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران شهرک غرب فاز۴ خ فلامک شمالی بین خ۱۵ و۱۷ پ۱۲‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد یکصد میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۴۷ مورخ۲۶/۰۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای مجید خدابخش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری امید.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای موسی رفان به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت مدیریت نیروگاهی الوند

۳‌ـ ۵ـ آقای محمود احمدیان‌مزرعه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت پترو امید آسیا

۴ـ ۵ـ آقای شاهپور امانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد با امضا آقایان موسی رفان و شاپور امانی یا مجید خدابخش و محمود احمدیان قابل امضا می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9980181
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۵۳۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935858
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت کارینا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۱۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۵۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9981518
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تاسیسات بیمارستانی تامین سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۸۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۵۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043115
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911237
آگهی تأسیس شرکت پوشش اوره اراک سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید مونتاژ نصب و راه‌اندازی انواع کارخانجات صنعتی و تولیدی طرح و مشاوره و اجرا هرگونه پروژه‌های صنعتی تاسیساتی و ساختمانی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی عقد و امضا قراردادها با اشخاص حقیقی یا حقوقی واردات و صادرات و بطور کلی هرگونه فعالیتهای مجاز قانونی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر خ ناهید غربی پ ۴۸ ط سوم جنوب غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۸/۴/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه بازنه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت فدک کوثر توس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای علیرضا ضیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای حسنعلی فدائی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای حسنعلی فدائی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444719
آگهی تاسیس شرکت توسعه کشت و صنعت حامی یاسین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: کاشت داشت برداشت بازرگانی مجاز و صنایع وابسته تسطیح و نوسازی زمین بهره وری و بهره برداری مجاز در خصوص موضوع دریافت و واگذاری نمایندگی دریافت تسهیلات بانکی از بانکها صادرات انواع کالاهای کشاورزی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی دامپروری و محصولات مجاز وابسته و نصب و تجهیزات و تاسسات و تعمیرات خطوط انتقال آب. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ کریم خان زند خ ایرانشهر خ ماهشهر پ ۱ ط ۲ کد پستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۸/۳/۹۰ نزد بانک صادرات شعبه زند خردمند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای پیمان نادری افشار به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت حامی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی اصغر باباشاه به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم سمیرا میرفخرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نائب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9961818
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و تاسیساتی رویین دژ بتون سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۴۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ احمدرضا رستمی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی مهدی‌زاده‌ساری به ش ملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید محسن موسویان به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9690636
آگهی تغییرات شرکت دژ آگه سان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۵۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۳/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10208794
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مزرعه شبان با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۵۰۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۳۹۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: بهمن اصلانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال افزایش داد. شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی پیمان نادری افشار با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۶۴ ریال افزایش داد. احمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. نوع حقوقی شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهمن اصلانی و احمدرضا رستمی و شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین (به نمایندگی پیمان نادری افشار). موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ پیمان نادری افشار به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین به سمت رئیس هیئت مدیره و بهمن اصلانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمدرضا رستمی به سمت عضو هیئت مدیره و سیامک قلیچ خانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از شرکا انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9567206
آگهی تأسیس شرکت سرمایه‌ گذاری کارکنان پترو پارس سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری در فعالیتهای تجاری مجاز به صورت مستقیم یا از طریق ایجاد و تاسیس و یا خرید سهام شرکتها کارخانجات موسسات و واحدهای تولید و صنعتی و خدماتی مشارکت در پروژه‌ها اخذ مشاوره در امور سرمایه‌گذاری خرید اوراق مشارکت در سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه اخذ وام بمنظور تسهیل فعالیتهای شرکت و تامین منابع مالی جهت پروژه‌های شرکت و هر گونه فعالیت تجهیز جذب و مدیریت سرمایه‌گذاری‌های خارجی فعالیتهای بازرگانی و تجاری خرید و فروش صادرات و واردات مواد اولیه محصولات و کالاهای ساخته‌شده و ماشین‌آلات و تجهیزات به صورت مستقیم اخذ و یا واگذاری نمایندگی شرکتها و واحدهای تجاری داخلی و خارجی انجام کلیه اقدامات و فعالیتهای مجاز در جهت تقویت بنیه مالی و تامین آتیه کارکنان شرکت پترو پارس کارآفرینی جذب و بکارگیری نیروهای کارآمد برای انجام خدمات مهندسی شرکت راه‌اندازی تعمیر و نگهداری فنی و راهبری تاسیسات نفت گاز و پتروشیمی و سایر زمینه‌های مرتبط تامین آموزش و توسعه منابع انسانی مرتبط تامین کلیه خدمات مذکور جهت شرکت اعم و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای و طراحی سیستم و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی بمنظور تسهیل و افزایش کارایی آنها انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد بلوار فرهنگ خیابان معارف شماره ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به شصت‌هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد شصت‌هزار سهم بانام تعداد دو سهم ممتاز می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ ـ ۱ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۹ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت پترو پارس ریسورسز اینجینیرینگ کیش بامسئولیت محدود به شماره‌ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای حسین سیاح به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت پترو پارس به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عبدالهادی ناجی‌رفعت به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای عبدالحسین ثمری‌میبدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محمد کلیائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای فرزاد غزلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای محمد کلیائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره‌ثبت xxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محسن رضائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 765356

آگهی تأسیس شرکت سرمایه گذاری کارکنان پترو پارس سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشاراطلاعات آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
انجام کلیه امور در زمینه مشارکت و سرمایه گذاری در فعالیتهای تجاری مجاز به صورت مستقیم یا از طریق ایجاد و تاسیس و یا خرید سهام شرکتها کارخانجات موسسات و واحدهای تولید و صنعتی و خدماتی مشارکت در پروژه ها اخذ مشاوره در امور سرمایه گذاری خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه اخذ وام بمنظور تسهیل فعالیتهای شرکت و تامین منابع مالی جهت پروژه های شرکت و هرگونه فعالیت تجهیز جذب و مدیریت سرمایه گذاری های خارجی فعالیتهای بازرگانی و تجاری خرید و فروش صادرات و واردات مواد اولیه محصولات و کالاهای ساخته شده و ماشین آلات و تجهیزات به صورت مستقیم اخذ و یا واگذاری نمایندگی شرکتها و واحدهای تجاری داخلی و خارجی انجام کلیه اقدامات و فعالیتهای مجاز در جهت تقویت بنیه مالی و تامین آتیه کارکنان شرکت پترو پارس کارآفرینی جذب و بکارگیری نیروهای کارآمد برای انجام خدمات مهندسی شرکت راه اندازی تعمیر و نگهداری فنی و راهبری تاسیسات نفت گاز و پتروشیمی و سایر زمینه های مرتبط تامین آموزش و توسعه منابع انسانی مرتبط تامین کلیه خدمات مذکور جهت شرکت اعم و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای و طراحی سیستم و بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و غیر الکترونیکی بمنظور تسهیل و افزایش کارایی آنها انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان معارف شماره ۲ - کد پستی xxxxxxxxx۱

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به شصت هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد شصت هزار سهم با نام تعداد دو سهم ممتاز می باشد که مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹-۱ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۹ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - شرکت پترو پارس ریسورسز اینجینیرینگ کیش با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای حسین سیاح به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت پترو پارس به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عبدالهادی ناجی رفعت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای عبدالحسین ثمری میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - آقای محمد کلیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۵ - آقای فرزاد غزلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۶ - آقای محمد کلیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9835675
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۸۹ و باستناد سند صلح شماره xxx۱۱ مورخ ۴/۱۲/۸۹ تنظیمی دفترخانه شماره xxx حوزه ثبتی تهران امیرحسین نریمانی‌خمسه به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و محسن رضائی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ هر یک نسبت به مبلغ xxx/xxx ریال (جمعا مبلغ xxx/xxx ریال) از سهم‌الشرکه خود را به بهمن شایان‌نوش‌آبادی فرزند محمد به ش‌ش xxx ص از شیراز متولد xxx۶ به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ نسبت به مبلغ xxx/xxx ریال و عباس نویدی فرزند قاسم به ش‌ش xxx۷ ص از ساوه متولد xxx۶ به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ نسبت به مبلغ xxx/xxx ریال و محمد سلطانی فرزند احمد به ش‌ش xxx۷۲ ص از تهران متولد xxx۶ به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ نسبت به مبلغ xxx/xxx ریال واگذار کردند. در نتیجه شرکاء و میزان سهم‌الشرکه آنان به قرار ذیل: امیرحسین نریمانی‌خمسه مبلغ xxx/xxx/۳ ریال و محسن رضایی مبلغ xxx/xxx/۳ ریال و محمدجواد هدایتی‌املشی مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و محمد حسینی‌منش مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و بهمن شایان‌نوش‌آبادی مبلغ xxx/xxx ریال و عباس نویدی مبلغ xxx/xxx ریال و محمد سلطانی مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه می‌باشند. در نتیجه در سرمایه موسسه تغییری حاصل نگردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10374327
آگهی تغییرات شرکت پاوان ساخت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۱۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9574221
آگهی تصمیمات شرکت خاک آزما سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو‌ق‌العاده مورخ۲۲/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سرمایه‌گذاری دزآب پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی یداله حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۹ و آستان قدس رضوی به نمایندگی جعفر جولا به کدملیxxxxxxxxx۹ و محسن لیاقت‌جو به نمایندگیxxxxxxxxx۶ـ یداله حقیقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جعفر جولا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محسن هدایتی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک عضو هیئت‌مدیره یا مدیر امور مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10198103
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن اسنوند آذرسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۹۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۵۸۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10661568
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور پژوهش سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۲۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهنگ قاجاریه‌بنی‌اعمام به کدملی xxxxxxxxx۸ و غلامرضا منیری‌تکمه‌داش به کدملی xxxxxxxxx۹ و حسین فتحعلیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی و سیدمحمدحسین متقی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۵/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx سهم با نام xxx/۳۰ ریالی که تماما از طریق سود انباشته تامین گردیده است افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است اساسنامه جدید در ۳۰ ماده و ۶ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ غلامرضا منیری‌تکمه‌داش به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حسین فتحعلیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، فرهنگ قاجاریه‌بنی‌اعمام به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و غلامرضا منیری‌تکمه‌داش متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10664099
آگهی تغییرات شرکت ترنم گستر خلیج فارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۷۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۸۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679305
آگهی تصمیمات شرکت آریا پلاستیک عرشیا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۲۳۱۷۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۷۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۸/۹۰ واصل گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی ابوالفضل محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمود اعتمادی‌ابرغانی به کدملی xxxxxxxxx۶۱ و ربعلی اعتمادی‌ابرغانی به کدملی xxxxxxxxx۲ که: ابوالفضل محمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ربعلی اعتمادی‌ابرغانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمود اعتمادی‌ابرغانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685632
آگهی تصمیمات شرکت مرهم دارو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۵۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۸۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765560
آگهی تغییرات شرکت پاوان ساخت پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۹۵۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۱۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۱/۳/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا قائدی و آقای پرویز رضائی و آقای حمیدرضا سلطانی‌مهاجر و آقای محمدعلی روشن‌فر و آقای حمیدرضا مصطفی‌حاتمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و شرکت آریا صنعت ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای فرج‌اله معماری تا تاریخ۳۱/۳/xxx۳.

در‌ تاریخ۸/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780927
آگهی تصمیمات شرکت بهمن تابان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۳۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786788
آگهی تأسیس شرکت توسعه و بازرگانی فین روتاک صنعت سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۳/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ساخت کلیه دستگاههای تهویه مطبوع و حرارت مرکزی مبدلهای حرارتی و برودتی و تولید انواع لوله‌های فین‌دار انجام کلیه امور سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ خارجی و انجام فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی مشارکت با شرکت‌ها و موسسات ایرانی و خارجی صادرات و واردات کالاهای مجاز اخذ وام و اعتبار از ارگانها موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور شرکت در مزایدات و مناقصات و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر خ آفریقا خ ناهید غربی پ ۴۸ واحد ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۳/۲/۹۰ نزد بانک صادرات شعبه شهید محلاتی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای ولی‌اله همت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محسن همت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای محسن همت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10791841
آگهی تغییرات شرکت پیام آوران هوای پاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۲۲۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۰۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۰۲/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فاطمه نادری‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای رسول نوروزیان‌قهفرخی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت تابان مهر تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدامین طبیبیان تا تاریخ۱۷/۰۲/xxx۲.

در تاریخ۰۴/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10844424
آگهی تصمیمات شرکت بهین تکنولوژی سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۰۸۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863415
آگهی تغییرات شرکت نظم آذین تکسا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۷۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884793
آگهی تغییرات شرکت آفتاب دید افزا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۱/۳/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای احمد محسنی‌غریب‌دوستی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جعفر سزاوارزاکران به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمود علمدار به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تکسا گستران سرمایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نادر جعفرشقاقی و شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۱.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۸ بتصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10885191
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن اسنوند آذر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۹۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۵۸۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995541
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و تعمیرات شبکه‌های برق ـ نیرو توسعه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۵۸۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۲۲۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11002489
آگهی تصمیمات شرکت بهمن تابان سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۳۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۰۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضائی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11031552
آگهی تغییرات شرکت تکسا گستران سرمایه سهامی خاص بشماره ثبت ۳۳۳۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۹۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۴/۱۲/xxx۱ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت نظم آذین تکسا سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر جعفرشقاقی و شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی و شرکت آفتاب دیدافزا سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر دلفانی تا تاریخ ۴/۱۲/xxx۱

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11046701
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۶۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۶۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه هوشیار ممیز به کدملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری قدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و یوسف داودی به کدملی xxxxxxxxx۱ و ابوالفضل محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۸۹ احمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، یوسف داودی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11061545
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات پزشکی مرهم رازی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۰۴۹۹و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۶۷۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کتایون دانش و شرکت مرهم دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدجعفر رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ محسن رحمانی بسمت مدیرعامل، کتایون دانش به کد ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، محمدجعفر رحمانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072321
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۴۷۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۸۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۶/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11101479
آگهی تأسیس شرکت تندیس فولاد تکسا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۸/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۸/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: بررسی و مطالعه توسعه تشکیل و راه‌اندازی انواع شرکتها خرید سهام شرکتها سرمایه‌گذاری در شرکتها اخذ هر گونه ضمانتنامه برای شرکت انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی واردات و صادرات و خرید و فروش و تولید آهن‌آلات و دیگر فلزات و صنایع وابسته انجام کلیه کارهای انبارداری اخذ انواع ضمانتنامه‌های بانکی برای شرکت اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عقدقرارداد با کلیه وزارتخانه‌ها سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور معاملات بازرگانی داخلی و خارجی در چارچوب اهداف و موضوع شرکت اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی گشایش اعتبار نزد بانکها برای شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان تجریش خ جعفرآباد مجتمع تجاری و اداری تندیس پ ۲۹ واحد xxx شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نود و نه سهم بانام، یک سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۵/۴/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه زند خردمند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای محمد رحیمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت حامی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی‌اصغر باباشاه به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محمد رحیمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشار ممیز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محسن رضائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11134554
آگهی تأسیس شرکت مدیریت نیروگاهی الوند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱. سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق با ایجاد و احداث، راه‌اندازی و مدیریت و خرید نیروگاههای گازی، بخاری، سیکل ترکیبی، نیروگاههای برق آبی و انرژی‌های نو. ۲ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایجاد، راه‌اندازی و توسعه صنایع مرتبط با صنعت برق، نفت، گاز و انواع شرکتها، طرحها و پروژه‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، مهندسی و ساختمانی در کلیه بخشهای اقتصادی ۳. سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها، موسسات و بنگاهها و ایجاد و تاسیس شرکتهای جدید به منظور تحقق اهداف شرکت به تنهائی و یا با مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ۴. طراحی، مهندسی، مدیریت، اجراء و نظارت پروژه‌های نیروگاهی از جمله نیروگاه گازی، بخاری، سیکل ترکیبی نیروگاههای برق آبی و انرژِ‌ی‌های نو ۵. طرحی، مهندسی، مدیریت، اجراء و نظارت طرحها و پروژه‌های تولید و انتقال برق، خطوط و پستهای انتقال نیرو، طرحها و پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ۶. طراحی، مهندسی، مدیریت، اجراء و نظارت پروژه‌های جاده‌های اصلی و بزرگراهها، راههای ریلی، ساختمان و باند فرودگاه، تونلها و پل‌ها. ۷. طراحی، مهندسی، مدیریت، اجراء و نظارت کلیه پروژه‌های سد و بندها، خطوط انتقال آب، نفت و گاز ۸. طراحی، مهندسی، مدیریت، اجراء و نظارت پروژه‌های ساختمانی از جمله مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، آموزشی ۹. مهندسی، مدیریت، برنامه‌ریزی، طراحی، اجراء و نظارت کلیه پروژه‌ها در زمینه راهبری، نیروگاهها، پالایشگاهها، سدها، خطوط و پستهای انتقال نیرو. ۱۰. انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی، مالی، صنعتی، خرید و فروش کالاهای منقول مجاز و خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات، واردات و صادرات کالا و خدمات در داخل و خارج از کشور ۱۱. استفاد هاز کلیه خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از جمله پیمانکاران، مشاوران، شرکتها، کارخانجات سازنده واردکنندگان تجهیزات و ماشین‌آلات، داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت. ۱۲. انجام مطالعات و پژوهش‌های فنی و مهندسی، مالی و اقتصادی شامل خدمات پژوهشی در زمینه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، برق، بازار و سایر موارد. ۱۳. استفاده از تسهیلات بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت. ۱۴. اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و نیز اخذ مجوزهای لازم به منظور اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی و خدماتی ۵. انجام کلیه عملیات مجاز برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران شهرک غرب خ فلامک شمالی کوچه ۱۷ پ ۱۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۵ مورخ ۱/۹/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شبه شهرک قدس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای موسی رفان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری و تجارت امید سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید شایسته به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای فرج‌اله معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای ناصر معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی تعهدآور شرکت از قبیل چک‌‌ سفته‌ بروات و‌ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه‌های اداری بامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11137103
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاوران رهنمون رایانه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۷۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۵۳۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143157
آگهی تغییرات شرکت پوشش اوره پارس سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۳۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۲۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسنعلی فدائی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علیرضا ضیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت فدک کوثر توس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ ۳۱/۱/xxx۲

در تاریخ۱۴/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159618
آگهی تغییرات شرکت کهن دژ میلاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۱۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۴۴۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی و شرکت روئین دژ بتن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مصطفی مهدی زاده ساری تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبداله رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مجتمع کارخانجات سپید توسعه قدر سهامی خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت روئین دژ بتن سهامی خاص با نمایندگی آقای مصطفی مهدی زاده ساری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی مهدی زاده ساری به نمایندگی از شرکت روئین دژ بتن سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای ثابت هر سه عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی معتبر میباشد.

در تاریخ ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11178993
آگهی تغییرات شرکت دید گستر بصیرسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۴۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۵۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۴/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهرداد آگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امید جهانسوز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری قدر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای منوچهر دلفانی و شرکت گروه پزشکی بصیر سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای احمد شجاعی‌باغینی و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری حامی‌ قدر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد جان‌نثاری تا تاریخ ۴/۴/۹۲.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مهرداد آگاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امید جهانسوز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه پزشکی بصیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمد شجاعی‌باغینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری قدر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای منوچهر دلفانی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری حامی‌قدر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمد جان‌نثاری بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امید جهانسوز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11205192
آگهی تغییرات شرکت رایان توسعه مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۹۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۱/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی و شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای فتح‌اله علیزاده و شرکت تکسا گستران سرمایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای منوچهر دلفانی تا تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱

در تاریخ۳/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11211700
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان طب تکسا سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۷۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۶/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم فاطمه قربانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای شفیع جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ ۲۸/۶/xxx۲

۳ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

خانم فاطمه قربانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای شفیع جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی کارکنان و بازرنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای شفیع جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۴/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11235602
آگهی تصمیمات شرکت نجات ماشین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۰۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۰۵۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس خندان به کدملی xxxxxxxxx۹ و فاطمه خندان به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد خندان به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ محمد خندان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، فاطمه خندان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، عباس خندان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11242437
آگهی تغییرات شرکت ترنم گستر خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۹۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۸۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۱/۰۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه‌گذاری حامی تجارت آریا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای سید محمدامین طبیبیان‌ و شرکت حامی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۸۶ با نمایندگی آقای نادر جعفرشقاقی و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ۱۱/۰۴/xxx۲

در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11266537
آگهی تغییرات شرکت صنایع نورد میلاد یزد سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۹۲۳۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱‌ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳‌ـ صورتهای مالی سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11274314
آگهی تصمیمات شرکت بهین تکنولوژی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۰۸۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حمید توسلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل زارعی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و علیرضا توسلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک حمید توسلی و ابوالفضل زارعی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11299362
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی کومار سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۲۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۸۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11337820
آگهی تأسیس شرکت توسعه سرمایه‌ گذاری حامی تجارت آریا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۸/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۸/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: بررسی مطالعه توسعه تشکیل و راه‌‌اندازی انواع شرکتها خرید سهام شرکتها سرمایه‌گذاری در شرکتها اخذ هر گونه ضمانت‌نامه برای شرکت انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی واردات و صادرات کالاهای مجاز انجام کلیه کارهای انبارداری اخذ انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی برای شرکت اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عقدقرارداد با کلیه وزارت‌خانه‌ها سازمان‌هل و شرکت‌های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور معاملات بازرگانی داخلی و خارجی در چارچوباهداف و موضوع شرکت اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و گشایش اعتبار برای شرکت نزد بانکها شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ کریم‌خان زند خ ایرانشهر شمالی خ آذرشهر پ ۱۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد نود و هشت سهم بانام، تعداد دو سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۷/۳/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه زند خردمند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت تابان مهر تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدامین طبیبیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت حامی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌اصغر باباشاه به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای مهدی محمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب وی نائب رئیس هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محسن رضائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11338580
آگهی تأسیس شرکت توسعه سرمایه گذاری یاس مهر ایرانیان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۴/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی نظارت فنی اجرا مشاوره مطالعات و مدیریت پروژه‌های عمرانی ساختمانی صنعتی کشاورزی فعالیتهای مجاز تجاری تجهیزات معدنی پتروشیمی توسعه و عمران شهری و روستایی دامپروری و دامداری صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مبادرت به انجام کلیه امور بازرگانی انعقاد قراردادهای پیمانکاری و حق‌العملکاری مشارکت در طرحهای تولیدی و عمرانی ایجاد توسعه انواع شرکتها و واحدهای اقتصادی تولیدی صنعتی و معدنی کشاورزی ساختمانی و مالی خدماتی و هرگونه امور مجازی که به نحوی با انجام فعالیتهای فوق مرتبط میباشد خرید سهام برای شرکت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری تولیدی و به طور کلی فعالیت در تمام زمینه‌هایی که در چارچوب قوانین جاری کشور مجاز باشد تولید و تامین انواع مصالح ساختمانی راهسازی تجهیزات کارگاهی احداث و مدیریت موارد مربوطه و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ کریمخان زند خ خردمند جنوبی ک برنا پ ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۱/۳/xxx۰ نزد بانک انصار شعبه شهید محلاتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای عبداله نجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای رضا توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای قدیرعلی تاج‌الدین‌خوزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای علی‌اصغر یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای علی‌اصغر یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضا نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11380776
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۳۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی ها شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۴/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11396210
آگهی تغییرات شرکت یاقوت کویر مهاباد بشماره ثبت ۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۳۷۳۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخه ۲۵/۴/۹۰ شرکت یاقوت کویر مهاباد تغییراتی بشرح ذیل بعمل آمد:

۱ـ موسسه هوشیار بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند

۲‌ـ ترازنامه سود و زیان منتهی به سال xxx۹ بتصویب رسید

رئیس ثبت اسناد و املاک اردستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11408575
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه انرژی نیروگاهی دلتا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۴۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۲۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی شکاری‌ندوشن به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت روئین دژ بتن سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مصطفی مهدی‌زاده‌ساری و شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی تا تاریخ ۱۷/۴/xxx۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مهدی شکاری‌ندوشن به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره شرکت روئین دژ بتن سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مصطفی مهدی‌زاده‌ساری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی شکاری‌ندوشن به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11409483
آگهی تصمیمات شرکت مهندسان مشاور خانه سازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۷۲۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۹۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11409944
آگهی تغییرات شرکت داده کاوان هوشمند توسن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حجت جاهد و شرکت کیش ویر سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای روزبه ترابی و شرکت سرمایه‌گذاران فناوری توسن سهامی‌خاص به شماره‌ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سید روح‌الله فاطمی‌اردکانی تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11412272
آگهی تغییرات شرکت نظم آذین تکسا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۷۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۶۳۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فتح‌اله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی و شرکت تکسا گستران سرمایه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نادر جعفرشقاقی تا تاریخ ۳۱/۳/xxx۱.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11425405
آگهی تأسیس شرکت حامی توسعه تجارت تکسا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۰/۰۲/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۰/۰۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار اقتصادی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: بررسی مطالعه توسعه تشکیل راه‌اندازی انواع شرکتها خرید سهام شرکتها سرمایه‌گذاری در شرکتها بررسی مطالعه تهیه و تدوین و اجرای انواع طرحهای توجیهی تولیدی خدماتی بازرگانی عمرانی و هرگونه سرمایه‌گذاری مشارکت در طرحهای یادشده اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی انجام خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز شرکتهای مورد سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولید سرمایه‌گذاری‌های جدید توسعه مکمل اخذ هرگونه ضمانت‌نامه و تعهدنامه برای شرکت بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت افزایش کارایی آنها انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی واردات و صادرات کالاهای مجاز اخذ انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار نزد بانکها برای شرکت اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عقد قرارداد با کلیه وزارت‌خانه‌ها سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور معاملات بازرگانی داخلی و خارجی در چهارچوب اهداف و موضوع شرکت فعالیت در زمینه تهیه و توزیع محصولات کشاورزی گل و گیاه و امور باغبانی فعالیت در زمینه تجهیزات سخت‌افزار شبکه‌های رایانه‌ای و سیستمهای مخابراتی انجام امور پیمانکاری مجاز موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی افتتاح انواع حسابهای بانکی نزد بانکها و موسسات اعتباری برای شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ کریم‌خان زند خ ایرانشهر شمالی خ آذرشهر پ۱۱ـ کدپستیxxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/xxx ریالی که تعداد نود و هشت سهم بانام، تعداد دو سهم بی‌‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۸۶ مورخ۰۶/۰۲/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه خردمند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای پیمان نادری‌افشار به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ شرکت تابان مهر تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدامین طبیبیان به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ـ آقای علی‌اصغر باباشاه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب وی نائب رئیس هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11434807
آگهی تغییرات شرکت جهان فردای رایانه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۳۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۳۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ امضا کلیه اوراق و اسناد رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضای سید رضا امینی‌فرد و نادر جعفرشقاقی به نمایندگی از شرکت تعاونی خدمات درمانی نیروهای مسلح همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۸/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11457859
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11504601
آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۰۲۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11531229
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور شبکه برق برنا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۶۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضائی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11546786
آگهی تاسیس شرکت رایان توسعه مهر ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۹تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱۲/xxx۹از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: بررسی مطالعه توسعه تشکیل و راه‌اندازی انواع شرکتها خرید سهام شرکتها برای شرکت سرمایه‌گذاری در شرکتها بازسازی و نوسازی انواع شرکتها و موسسات در داخل و خارج از کشور بررسی مطالعه تهیه و تدوین و اجرای انواع طرحهای تولیدی خدماتی بازرگانی مجاز عمرانی و هرگونه سرمایه‌گذاری مشارکت در طرحهای یاد شده استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی انجام خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز شرکتهای مورد سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولید سرمایه‌گذاریهای جدید توسعه مکمل اخذ هر گونه ضمانت نامه و تعهد نامه بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه‌ای و غیر الکترونیکی و طراحی سیستمهای مدیریتی جهت افزایش کارایی آنها انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز اخذ انواع ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار نزد بانکها برای شرکت اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عقد قرارداد با کلیه وزارت‌خانه‌ها سازمانها و شرکتها دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور معاملات بازرگانی داخلی و خارحی بر چارچوب اهداف موضوع شرکت فعالیت در زمینه تهیه و توزیع محصولات کشاورزی گل و گیاه و امور باغبانی فعالیت در زمینه تجهیزات شبکه‌ای رایانه‌ای و سیتمهای مخابراتی انجام امور پیمانکاری مجاز موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی افتتاح انواع حسابهای بانکی نزد بانکها و موسسات اعتباری.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ کریم‌خان زند خ خردمند جنوبی ک یگانه پ ۱۶ ط ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۵ مورخ ۱۴/۱۲/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه هجرت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمد عبدی‌خواجه‌غیاثی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ خانم الهه گل‌بین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای بهنام عرب‌یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای بهنام عرب‌یارمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقدقراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11555104
آگهی تغییرات شرکت شمیم گستر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۸۹۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۵۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۴/۰۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11574843
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن اسنوند آذر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۹۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۵۸۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضائی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جلیل زرکش به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و پرویز کاظمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ و ابراهیم یوسفی‌سادات به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ پرویز کاظمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جلیل زرکش به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم یوسفی‌سادات به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11610002
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مشانیرسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و گیتا زمانفر به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهرام حصاری‌اصل به کدملی xxxxxxxxx۷ و مسعود صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد توده‌رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی و بهروز نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سیدباقر میرخشخو به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء علی‌البدل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11623708
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه کشت و صنعت یاسین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۴۷۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11656772
آگهی تغییرات شرکت نیرو تابان مهر سهامی خاص بشماره ثبت ۲۹۰۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۶۶۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11669748
آگهی تغییرات شرکت کیهان گستر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۰۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۱۱۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۲/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آرش فدائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای کیوان کیانی‌گاونانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمیدرضا صادق‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و شرکت جهان فردای رایانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نادر جعفرشقاقی و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی اقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ۱۲/۲/۹۲.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آرش فدائی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کیوان کیانی‌گاونانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا صادق‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت جهان فردای رایانه سهامی‌خاص با نمایندگی آقای نادر جعفرشقاقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی اقای ابوالفضل محمدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمیدرضا صادق‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و یا با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۳۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11674946
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و تاسیساتی روئین دژبتن سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۴۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی احمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۳ و مصطفی مهدی‌زاده‌ساری به کدملی xxxxxxxxx۳ و سید محسن موسویان به کدملی xxxxxxxxx۳ که احمدرضا رستمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، مصطفی مهدی‌زاده‌ساری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، وحید خاوئی به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11676862
آگهی تأسیس شرکت مجتمع شیمیایی کیان فدک بجنورد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید مونتاژ نصب و راه‌اندازی انواع کارخانجات صنعتی و تولیدی طرح و مشاوره و اجرا هرگونه پروژه‌های صنعتی تاسیساتی و ساختمانی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی عقد و امضا قراردادها با اشخاص حقیقی یا حقوقی واردات و صادرات کالاهای مجاز و بطور کلی هرگونه فعالیتهای مجاز قانونی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر خ ناهید غربی پلاک ۴۸ طبقه سوم جنوب غربی ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۸/۲/xxx۰ نزد بانک ملی شعبه بازنه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ شرکت فدک کوثر توس سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسن سزاوارذاکران به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای احمدرضا رستمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای علیرضا ضیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای علیرضا ضیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11679250
آگهی تغییرات شرکت تابان مهر تکسا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۹۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۷۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محمدامین طبیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم عاطفه توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ ۲۰/۱/۹۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید محمدامین طبیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم عاطفه توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمدامین طبیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11701453
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دنیای آینده تکسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۹۷۴۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۹۵۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۸/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۱۲/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11747705
آگهی تغییرات شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۶۱۲۹۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف‌ـ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۰ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

ب‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌ داخلی شرکت تعیین شد.

ج‌ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و محسن رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11769441
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و تاسیساتی روئین دژ بتن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت تعاونی کارکنان و بازنشستگان خدمات درمانی نیروهای مسلح به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی احمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx و مصطفی مهدی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx و سید محسن موسویان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ احمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی مهدیزاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید محسن موسویان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11797146
آگهی تغییرات شرکت صنعت یاران نیروگاهی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۲۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799810
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشماره ثبت۱۱۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ۲۰/۹/۸۹ و۲۱/۹/۸۹ موسسه مزبورکه در تاریخ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: امیرحسین نریمانی‌خسمه به کدملیxxxxxxxxx۴ و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ و محمدجواد هدایتی‌املشی به کدملیxxxxxxxxx۲ و محمد حسینی‌منش به کدملیxxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند. در نتیجه تعداد اعضای هیئت‌مدیره۴ نفر خواهدبود و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۹/۸۹ محسن رضایی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد حسینی‌منش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین نریمانی‌خمسه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت موسسه معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11805034
آگهی تصمیمات شرکت بهین تکنولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۸۳۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۷۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819447
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری مشانیر سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825902
آگهی تصمیمات شرکت نور پلاست پیام سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۱۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11827129
آگهی تصمیمات شرکت خدمات رایانه‌ای خانه سازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۶۲۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت بازرگانی خانه‌سازی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۲ و شرکت مهندسین مشاور خانه‌سازی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx۹.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839863
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۱۷۶۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840959
آگهی تغییرات شرکت توسعه حامی تجارت آریا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۰۷۰۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۷۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنون بازرس اصلی، اقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11852290
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۱۱۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۴۵۲۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11873397
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری کاکنان گروه مپنا سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۵۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۰۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11877790
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاران فناوری توسن (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۵۶۰۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۳/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11903714
آگهی تغییرات شرکت کهن دژ باختر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۴۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11929762
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور لار سهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۲۰۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۷۰۵۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسنیعلی طراوت به کدملی xxxxxxxxx۱ علیرضا فلاحت‌پیشه به کدملی xxxxxxxxx۶ مهران فرهنگ به کدملی xxxxxxxxx۲ ایرج میرهادی به کدملی xxxxxxxxx۰ سرمایه‌گذاری مشانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی محمد توده‌رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۲ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ حسنعلی طراوت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایرج میرهادی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد توده‌رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11933728
آگهی تغییرات شرکت شمیم گستر تکساسهامی خاص به شماره ثبت۳۸۳۸۹۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۴۵۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11958618
آگهی تصمیمات شرکت خاک آزما سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۲/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11963205
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذار ساختمان پیشتازان تامین مسکن سخا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هوشیار به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11983922
آگهی تصمیمات شرکت داده‌پردازی برق و آب پویش پارس (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۹۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل: شرکت نیرو سرمایه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی سید مجتبی احمدی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه بازساز آذرخش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی سید عبدالکریم رئیس‌کرمی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت تعاونی فنی مهندسی کارا پویش برق به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی حسینعلی برقعی به کدملیxxxxxxxxx۰ و شرکت راهبر نیروی خراسان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی عباس حاجی‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی سعید رضایی به کدملیxxxxxxxxx۹ انتخاب شدند که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۷/۴/۹۱ سید مجتبی احمدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید عبدالکریم رئیس‌کرمی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء حسینعلی برقعی همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000200
آگهی تغییرات شرکت تکسا گستران سرمایه (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۳۲۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۰۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12004742
آگهی تغییرات شرکت سپیدان گستر تکسا سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۱۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس اصلی, آقای محسن رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۱/۵/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن بهرامی‌ارض‌اقدس به شماره ملیxxxxxxxxx۱۶ و آقای صابر یونس‌نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ابوالفضل محمدی تا تاریخ۱۱/۵/۹۱.

در تاریخ۲۷/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12025672
آگهی تصمیمات شرکت خاک آزما سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و محسن رضائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات