کارگزاری رسمی بیمه پیشخوان ایرانیان

شرکت کارگزاری رسمی بیمه پیشخوان ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14007493262
5
افراد
1
آگهی‌ها
524536
شماره ثبت
1396/12/23
تاریخ تأسیس

اشخاص کارگزاری رسمی بیمه پیشخوان ایرانیان

در این بخش تمامی اشخاصی که در کارگزاری رسمی بیمه پیشخوان ایرانیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13946234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام کارگزاری رسمی بیمه پیشخوان ایرانیان درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ۱ دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارایه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی. ۲ تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضای آن به نمایندگی از طرف متقاضی خدمات بیمه. ۳ اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از مؤسسات بیمه حسب مورد برای متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار. ۴ پیگیری پرونده‌های خسارت بیمه نامه هایی که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده_است، شامل اعلام خسارت و اخذ رسید آن، تحویل مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و مذاکره با مؤسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمه گذار. تبصره انجام فعالیت‌های موضوع بندهای ۲ و ۴ این ماده مشروط به داشتن اجازه نامه کتبی رسمی از متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار است. این اجازه نامه باید طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی تنظیم گردد. شماره مجوز xxxxxxxxx۰ تاریخ مجوز ۰۸/۰۸/xxx۶ مرجع صادرکننده مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهرآرا خیابان یکم خیابان پاتریس لومومبا پلاک ۴۰ طبقه همکف واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد. که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی‌های شماره xxx/۹۶/xxx۲ و xxx xxx۲ xxx۶ مورخ ۵/۱۰/۹۶ و ۲۳/۱۰/۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه ملاصدرا واریز و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم پریوش فقهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم آزاده تاملی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی فلاح حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبدالعظیم شهروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسام میرحجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی بهنام مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار شهریور و ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات