کار و تجارت لیانا

شرکت کار و تجارت لیانا (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14007206812 (فعال)
10
افراد
10
آگهی‌ها
1141
شماره ثبت
1396/8/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14822629
آگهی تغییرات شرکت کار و تجارت لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۶۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عملکرد مالی و ترازنامه مالی منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. ـ آقای میلاد عزیزی بعنوان بازرس اصلی و همچنین آقای هدایت طالع بعنوان بازرس علی البدل تا پایان سال مالی جاری تعیین و انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14584401
آگهی تغییرات شرکت کار و تجارت لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۶۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع فعالیت شرکت تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اعم از مواد غذایی ، حیوانی ، نباتی ، دام زنده و فرآورده‌های خام دامی ، نهاده‌های خوراک دام ، سم و واکسن و داروی دامی و تجهیزات مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم و محصولات وابسته به مواد معدنی ، مصنوعات وابسته‌ی مواد شیمیایی ، پلاستیک و داروئی و محصولات وابسته و انجام کلیه امور بازرگانی وسایل نقلیه زمینی ، هوائی ، آبی ، ماشین آلات راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه ، طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی ، راهسازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تأسیسات و تجهیزات ، برق ، صنعت و معدن ، نفت و گاز ، کشاورزی ، ارایه خدمات نصب ، مشاوره ، طراحی ، خریدو فروش سیستم‌های کامپیوتری ، تأمین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه‌ای و الکترونیکی و مخابراتی ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی وانجام موضوعات پس اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز الحاق گردید . و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیدوثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14487475
آگهی تغییرات شرکت کار و تجارت لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۶۸۱۲
به موجب نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۶/۱۰/۹۷ و مستند به صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۱۰/۹۷ محل شرکت از آدرس قبلی به : « استان البرز ، شهرستان اشتهارد ، بخش مرکزی ، دهستان صحت آباد ، روستا شهرصنعتی اشتهارد ، شهر صنعتی فاز ۴ ، خیابان شیدا ۱ ، خیابان غزل ۱ ، پلاک ۰ ، قطعه xxx۲ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ » انتقال یافت ودر اداره ثبت استان البرز ( اشتهارد ) تحت شماره xxx۱ به ثبت رسیده_است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14428472
آگهی تغییرات شرکت کار و تجارت لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۶۸۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به واحد ثبتی اشتهارد به نشانی:استان البرز ، شهرستان اشتهارد ، بخش مرکزی ، دهستان صحت آباد ، روستا شهرصنعتی اشتهارد، شهر صنعتی فاز ۴ ، خیابان شیدا ۱ ، خیابان غزل ۱ ، پلاک ۰ ، قطعه xxx۲ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378021
آگهی تغییرات شرکت کار و تجارت لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۶۸۱۲
آگهی تغییرات شرکت کار و تجارت لیانا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید.
آقای میلاد عزیزی با کد ملی xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع با کد ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171554
آگهی تغییرات شرکت کار و تجارت لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۶۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ ریال به مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم بهxxxxxx۰ سهمxxx۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171524
آگهی تغییرات شرکت کار و تجارت لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۶۸۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067760
آگهی تغییرات شرکت کار و تجارت لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۶۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت عبارت: خرید و فروش و صادرات و واردات مواد غذایی، حیوانی، نباتی، دام زنده و فرآورده‌های خام دامی، نهاده‌های خوراک دام، سم و واکسن و داروی دامی و تجهیزات مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم به مدت نامحدود و محصولات وابسته مواد معدنی، فلزات گرانبها و مصنوعات وابسته مواد شیمیایی، پلاستیک و داروئی و محصولات وابسته، انجام کلیه امور بازرگانی وسایل نقلیه زمینی، هوائی، آبی، ماشین آلات راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه، انجام موضوعات پس اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آدرس شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان پنجم پلاک ۱۵ ساختمان پارس طبقه دوم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053187
آگهی تغییرات شرکت کار و تجارت لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۶۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۶۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم حدیث آزادبخت کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای بهادر محمدی سامان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. خانم سمیه فاضلی دره دیمه کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد شامرادی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714806
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کار و تجارت لیانا درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، ارایه خدمات نصب، مشاوره، طراحی، خرید و فروش سیستم‌های کامپیوتری، تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه‎ای و الکترونیکی و مخابراتی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران الهیه خیابان الهیه خیابان شهیدسید محمدشریفی منش پلاک ۷ طبقه اول واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx۷ مورخ ۰۲/۰۸/۹۶ از بانک ملت شعبه سید خندان به مبلغ xxxxxx پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم محبوبه احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عباسعلی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات