گروه افق امید خاور میانه

شرکت گروه افق امید خاور میانه (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14007139130 (فعال)
6
افراد
4
آگهی‌ها
517055
شماره ثبت
1396/7/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14183261
آگهی تغییرات شرکت گروه افق امید خاور میانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۹۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۵/xxxxxx مورخ ۲۱/۵/۹۷ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (اداره کل حقوقی و املاک) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اقدام به اخذ نمایندگی از سفارتخانه ها و کنسولگری های کشورهای مختلف در داخل کشور جهت ارائه مشاوره و خدمات و تسریع در خصوص اخذ روادید و انجام تورهای داخلی وخارجی،رزواسیون هتل ها وسایر موارد مرتبط.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110926
آگهی تغییرات شرکت گروه افق امید خاور میانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۹۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم نظریه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وخانم فاطمه نظریه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند آقای هوشنگ تقوائی سوروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیاوش زرگریعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرمهدی زرگر یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است واسناد و مکاتبات عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990811
آگهی تغییرات شرکت گروه افق امید خاور میانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۹۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پاسداران میدان عقیلی خیابان نازک پلاک ۲ مجتمع تجاری هروی سنتر طبقه چهارم واحد ۰ کدپستی: xxxxxxxxx۷ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662119
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه افق امید خاور میانه درتاریخ ۲۴/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش و توزیع و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انعقاد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در جهت موضوع فعالیت شرکت. شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی وعمومی و خصوصی در داخل و خارج از کشور - اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی به صورت ارزی و ریالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور. انجام خدمات مدیریت اطلاعات در زمینه‌های خدماتی و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور. مشارکت در تامین مالی شرکتها و موسسات داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران - دولت - خیابان شهید محمد محسنیان - خیابان نیلوفر - پلاک - ۴۷ - بلوک ۲ - طبقه ششم - - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx / ۹۶ ص / xxx مورخ ۳/۷/۹۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه پاسداران توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده نزد سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای محمد مهدی حاجی قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت به مدت ۲ سال آقای امیر مهدی زرگر یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیاوش زرگر یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شامل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا ی هر یک از اعضای هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای هوشنگ تقوائی سوروئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد ابراهیم نظریه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات