فرا اندیش مدرن

شرکت فرا اندیش مدرن (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006973806 (فعال)
7
افراد
4
آگهی‌ها
4619
شماره ثبت
1396/5/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13676666
آگهی تغییرات شرکت فرا اندیش مدرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ایذه به آدرس سرقنات خیابان شهید دستغیب خیابان ناصر پلاک ۰ طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676656
آگهی تغییرات شرکت فرا اندیش مدرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهدی طاهر نژاد (xxxxxxxxx۱) مدیرعامل و روح اله عباسی زاده (xxxxxxxxx۱) رئیس هیئت مدیره و مهدی صفاری ابر قوئی (xxxxxxxxx۹) نائب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اسناد دولتی و به طور کلی هرگونه قراردای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره (روح اله عباسی زاده و احسان طاهر نژاد) هر کدام به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676654
آگهی تغییرات شرکت فرا اندیش مدرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مهدی طاهر نژاد (xxxxxxxxx۱) و روح اله عباسی زاده (xxxxxxxxx۱) و مهدی صفاری ابر قوئی (xxxxxxxxx۹) و احسان طاهرنژاد (xxxxxxxxx۴) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دلاور اسماعیلی وندی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حیدر احمدی اوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551673
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرا اندیش مدرن در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب ? بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها … (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد) ۰ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه گنجشگیر کوچه پلیس کوچه معاد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می‌باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ نزد بانک پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای ابراهیم کاوسی قافی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات