فناوران ایمن گستر سدید

شرکت فناوران ایمن گستر سدید (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006929000 (فعال)
7
افراد
5
آگهی‌ها
512827
شماره ثبت
1396/5/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14820441
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایمن گستر سدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فرزین تهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل اصغر عامری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا تلخابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره جهانبخش صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره اسماعیل خلیلی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. مریم ملکی چم گردانی با کدملی xxxxxxxxx۳ و مهناز عباسی با کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14820445
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایمن گستر سدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر عامری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره اسماعیل خلیلی راد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سعید فرزین تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدرضا تلخابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره جهانبخش صادقی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات - عقوداسلامی – و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در صورت نبود مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا و در صورت نبود مدیرعامل با امضا یکی نفر از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14762840
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایمن گستر سدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهر قدس به آدرس: شهرستان قدس-بخش مرکزی شهر قدس-محله قلعه حسن خان-بلوار کلهر کوچه پردیس پلاک۴۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ تاسیس گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903397
آگهی تغییرات شرکت فناوران ایمن گستر سدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۲۹۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سهروردی شمالی خیابان سهند خیابان هویزه پلاک ۲۲ ساختمان مهراد طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526834
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران ایمن گستر سدید درتاریخ ۰۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش صادرات و واردات توزیع تولید بسته بندی انواع صندوق ایمنی نسوز و ضد سرقت و دربهای ضد سرقت نسوز و انواع قفل و ابزار آلات و کلیه کالاهای مجاز و خدمات پس از فروش و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی گشایش ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی شرکت در نمایشگاهای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران تهرانپارس خیابان شهید محمد رضائی (xxx) خیابان شهید بابا یوسفی (xxx شرقی) پلاک ۲۹ مجتمع ایرانیان طبقه سوم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره xxx/xxx۸ مورخ ۲۹/۳/۹۶ از بانک مسکن شعبه اول تهرانپارس به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: اسماعیل خلیلی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمدرضا تلخابی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره سعید فرزین تهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره جهانبخش صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قرار دادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در صورت نبود مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا و در صورت نبود مدیرعامل با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل و مریم ملکی چم گردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات