پلاسما درمان فارمد

شرکت پلاسما درمان فارمد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006902666 ()
7
افراد
1
آگهی‌ها
512243
شماره ثبت
1396/4/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13511159
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام پلاسما درمان فارمد در تاریخ ۲۱/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تولید و واردات و صادرات کلیه داروهای شیمیایی و گیاهی و فرآورده‌های خونی و پلاسمایی تاسیس پالایشگاه تولید فرآورده‌های خونی و پلاسمایی تاسیس مراکز جمع آوری پلاسما توزیع و خرید و فروش کلیه تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و فرآورده‌های دارویی بهداشتی و درمانی اداره داروخانه و آزمایشگاه و هر نوع کالای مجاز مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سعادت آباد میدان فرهنگ خیابان معارف شرقی نبش کوچه آبشار ساختمان کیمیا طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد بموجب گواهی شماره xxx/xxx۱/۶۲ مورخ ۱۰/۳/۹۶ مبلغ xxxxxxxxx۰۰ و گواهی بانکی شماره ۹۰/xxx۱/۶۲ مورخ ۴/۲/۹۶ به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال از بانک کشاوری شعبه میدان توحید پرداخت گردید. الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسن سیدین سدیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بردیا فرزام فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت درمان آرا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی مجتبی خیرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا غلام نیای فومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار ازقبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین نامه‌ها ومکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمیدرضا قربانی سینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای ابراهیم زنگی قاسم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب نامه شماره xxx۶۷ , xxx مورخ ۲۳/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تهران آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات