آینده گستر امرتات

شرکت آینده گستر امرتات (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006881023 (فعال)
9
افراد
4
آگهی‌ها
511820
شماره ثبت
1396/4/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13629481
آگهی تغییرات شرکت آینده گستر امرتات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارائه تمامی خدمات اینترنتی واینترانتی، انجام امور انفورماتیک وفناوری اطلاعات ای تی، طراحی نرم افزارهای غیرفرهنگی وکاربردی یارانه‌ای، ارائه کلیه خدمات راه اندازی وطراحی ومیزبانی صفحات وب وسایتهای اینترنتی، فعالیت در زمینه کلیه امور رایانه‌ای شامل سخت افزار واسمبل وتعمیر ونگهداری فنی رایانه‌ای، نصب وراه اندازی وپشتیبانی فنی وتهیه وتوزیع وتعمیر وخرید وفروش کلیه ماشینهای اداری وسیستم‌ها وکارت‌های هوشمند وطراحی وتولید وپشتیبانی نرم افزارهای غیرفرهنگی رایانه‌ای به سفارش مشتری وارائه دستگاه‌های جانبی وقطعات وملزومات رایانه وپشتیبانی فنی آنها، مشاوره واجرای پروژه‌های طراحی ومهندسی در حوزه‌های اتوماسیون ورباتیک، ارائه خدمات وساخت تجهیزات مکاترونیک، رباتیک، الکترونیک، نصب وراه اندازی دوربین مداربسته، دزدگیر وسیستم‌های هوشمند، تهیه وتولید وبسته بندی وپخش وفروش کلیه فرآورده‌های غذایی اعم از آماده و نیمه آماده وخشکبار، حبوبات، لبنیات، صادرات و واردات، خرید وفروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارائه کلیه خدمات مربوط به برگزاری جشن‌ها وهمایشها از قبیل آذین بندی، طبخ غذا و سرویس دهی به کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی، تامین نیروی مورد نیاز شرکت، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی، شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، اخذ و اعتای نمایندگی داخلی وخارجی، شرکت وبرپایی کلیه نمایشگاههای داخلی وبین المللی، اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی واعتباری سراسر کشور (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم). - آدرس شرکت به: تهران - چهار راه ولی عصر - خیابان انقلاب اسلامی - کوچه شهید ابوالقاسم بالاور - پلاک ۷ طبقه همکف - واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616118
آگهی تغییرات شرکت آینده گستر امرتات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احسان فیض آبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محسن تمیز به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - امیر موگوئی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و اسماعیل مهرابی کوشکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین ذبیحی خیبری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616103
آگهی تغییرات شرکت آینده گستر امرتات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۸۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496475
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آینده گستر امرتات در تاریخ ۱۳/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران فرشته کوچه بابک خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی پلاک ۱۲ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال بموجب گواهی بانکی بشماره xxx۵ مورخ ۲۰/۳/۹۶ بانک ملت شعبه سیدخندان پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای عباسعلی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی خانم منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات