آماتیس سازه آپادانا

شرکت آماتیس سازه آپادانا (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006862593 (فعال)
9
افراد
5
آگهی‌ها
511375
شماره ثبت
1396/4/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14017896
آگهی تغییرات شرکت آماتیس سازه آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۲۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر خیابان دهم پلاک ۱۴ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع فعالیت شرکت به موضوع فعالیت شرکت: خرید، فروش، واردات و صادرات فراورده‌های خام دامی، دام زنده، صنایع تکمیلی و کشاورزی بسته بندی، فراوری، توزیع و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و غذایی و کشاورزی و فراورده‌های خام دامی در صورت ضرورت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799600
آگهی تغییرات شرکت آماتیس سازه آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۲۵۹۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشارکت در سرمایه گذاری موسسات داخل و خارج از کشور بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین و اجرا و احداث انواع طرح‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی، بازرگانی، فرآوری، بسته بندی، صنایع تکمیلی و هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های یاد شده و تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی شرکت‌های مورد سرمایه گذاری، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری و ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به شرکت‌های مورد سرمایه گذاری و سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات انجام خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز شرکت‌های مورد سرمایه گذاری در زمینه‌های تولید، سرمایه گذاری جدید، توسعه، مکمل، بودجه بندی، اخذ ضمانت نامه و تعهدنامه، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ایی و طراحی سیستم‌های مدیریتی جهت افزایش کارایی آن‌ها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و گشایش اعتبار اسنادی و اخذ ضمانت نامه بانکی انجام کلیه فعالیت‌های مجاز اقتصادی و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنایع غذایی و دامپروری، نهاده‌های دامی و غیره سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات، اخذ نمایندگی از سایر شرکت‌های داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی و اقدام به عملیات بازرگانی موضوع قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم و یا غیرمستقیم که برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید و یا مقتضی به نظر برسد و جهت تأمین اهداف و موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد؛ در صورت ضرورت پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان ولی عصر خیابان هجدهم پلاک ۲۰ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۲ الی ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799603
آگهی تغییرات شرکت آماتیس سازه آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۲۵۹۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۷، حمیدرضا برشان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امید خداویردی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. مجتبی گل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سعید عبدلی جوزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799607
آگهی تغییرات شرکت آماتیس سازه آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۲۵۹۳
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، حمیدرضا برشان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و امید خداویردی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486317
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آماتیس سازه آپادانا در تاریخ ۰۴/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران زعفرانیه خیابان شاهین خیابان شهید سیدکمال طاهری پلاک ۲۸ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx۸ مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ از بانک ملت شعبه سیدخندان به مبلغ xxxxxx پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: خانم محبوبه احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات