انبوه سازان ویونا

شرکت انبوه سازان ویونا (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006811207 (فعال)
10
افراد
5
آگهی‌ها
5654
شماره ثبت
1396/3/13
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه تهران
صدور 1396/11/30 انقضا 1400/11/30

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14138291
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان ویونا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ شهر دزفول ـ ۴۵ متری ـ خیابان نظامی ـ خیابان شورا ـ پلاک ۲۱ ـ طبقه همکف ـ ـ کد پستی: xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111849
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان ویونا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۴ نفرافزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111860
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان ویونا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عمادالدین نریمانی ک.مxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خیراله بیاتیانی ک.مxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد ابراهیمی ک.مxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و نگار اشرفی ک.م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد عبدالحسین چناری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود حسنی سردارآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13779986
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان ویونا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۱۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای احمد ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره خانم نگار اشرفی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457055
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انبوه سازان ویونا در تاریخ ۱۳/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، صنعت و معدن، نفت و گاز، کشاورزی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، محمودیه، کوچه خرداد غربی، کوچه اسپندار، پلاک ۲ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵ مورخ ۲۰/۲/۹۶ نزد بانک ملت شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباسعلی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرزانه نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و منا پیرحیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات