پیشگامان تجارت دنا

شرکت پیشگامان تجارت دنا (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006663266 (منحل شده)
5
افراد
4
آگهی‌ها
507491
شماره ثبت
1395/12/23
تاریخ تأسیس

اشخاص پیشگامان تجارت دنا

در این بخش تمامی اشخاصی که در پیشگامان تجارت دنا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14433815
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای غلامرضا محبی باروق کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر تصفیه انتخاب شد نشانی محل تصفیه : تهران شهرک قدس درختی خیابان شهید عباس صادقی پور ( درختی ) خیابان شهید عباس ثقفی ( گلستان یکم ) پلاک ۳۳ ساختمان مینا طبقه دوم واحد ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۵ می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922387
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم بانام xxx۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922400
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۳۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید علی آقامیری کدملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی چمنی کدملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354097
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان تجارت دنا درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: راه اندازی و تاسیس دفاتر فروش و نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز و بازرگانی از جمله تاسیسات و ماشین آلات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بصورت مستقل یا در غالب مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از شرکت بر پایی فروشگاه و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی و با عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری مشترک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و خرید اوراق بهادار و یا سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج کشور دریافت تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و موسسات داخل و خارج از کشور حضور در نمایشگاهای داخلی و خارجی و یا برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرک غرب بلوار فرحزادی ارغوان غربی بلوار درختی خیابان گلستان ۱ پلاک ۵۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی بشماره xxx۹/xxx/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۹۵ بانک آینده شعبه محمودیه پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای محرم بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا محبی باروق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای ابراهیم علی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای غلامرضا محبی باروق به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید علی آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی چمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات