تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق

شرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006196826 (فعال)
10
افراد
5
آگهی‌ها
59472
شماره ثبت
1395/7/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14675972
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت مانادام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای عباس احمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه هدف و اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14675979
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رییس هیات مدیره ، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره ، شرکت مانادام ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای عباس احمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و خانم سمانه محمدی خواجه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا و سهامداران ) برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیریکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023518
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رییس هیئت مدیره، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای علیرضا شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس احمدی خرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023525
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۵/۷/۹۷ انتخاب شدند: آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علیرضا شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمد هدایت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین حافظی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه قدس برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040982
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق درتاریخ ۰۵/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید، بسته بندی و توزیع محصولات سالم و طبیعی از قبیل گوشت قرمز و سفید و فراوردهای گوشتی و نیمه آماده، تولید و توزیع آبزیان و فرآورده‌های ابزیان و نیمه آماده سالم و ارگانیک. تولید انواع اسانس، عصاره گیاهی سالم و ارگانیک جهت فروش به کارخانجات داروسازی، صادرات و یا استفاده برای کلیه اقلام تولیدی توسط شرکت محصولات سالم. تولید انواع دمنوش‌های گیاهی سالم و ارگانیک. تولید داروهای گیاهی ارگانیک. تولید، بسته بندی و توزیع قارچ، صیفی جات، سبزیجات، تخم مرغ محلی، گوشت شترمرغ، بوقلمون، کبک، بلدرچین و مواد پروتینی آماده و نیمه آماده سالم و ارگانیک. تولید محصولات زراعی و باغی بصورت سالم و عاری از هرگونه علفکش، قارچ کش، آفتکش و کودهای شیمیایی برگزاری و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی تحت عنوان محصولات سالم و ارگانیک. ایجاد نمایندگی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه مستقیم محصولات سالم در سراسر کشور، ایجاد نمایندگی فروش در داخل و خارج از کشور. صادرات محصولات به کلیه کشورها. بسته بندی و یا هرگونه کارو فرآوری روی محصولات سالم و ارگانیک. بسته بندی انواع خشکبار تولید شده بصورت ارگانیک و فروش در بازارهای داخلی و خارجی. بسته بندی و ارسال میوه، سبزی و گیاهان دارویی تحت عنوان محصولات سالم و ارگانیک. ایجاد رستوران‌های زنجیره‌ای جهت طبخ و عرضه محصولات سالم تولیدی شرکت. اخذ تسهیلات از مؤسسات و اعتباری و بانکها جهت شرکت. شرکت در مناقصات و مزایدات. تولید، بازاریابی و فروش غذاهای ارگانیک. احداث آزمایشگاه تشخیص محصولات و کنترل محصولات ارگانیک پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد خیابان احمدآباد بین عارف و پرستار پلاک ۱/۲۸ کد پستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲/xxx۵ مورخ ۱۱/۶/xxx۵ نزد بانک ایران زمین شعبه چهار راه لشگرومیدان ده دی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۲. شرکت پخش فر آورده‌های فردوس فر آور به نمایندگی آقای حسین مؤیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۳. آقای علیرضا شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر نایب رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای جواد رستگارمقدم چوبداری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم محدثه غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات