اندیشه روشن سرمایه

شرکت اندیشه روشن سرمایه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006140150 ()
10
افراد
6
آگهی‌ها
497849
شماره ثبت
1395/6/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14480076
آگهی تغییرات شرکت اندیشه روشن سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷۸۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز می‌شود و روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14464011
آگهی تغییرات شرکت اندیشه روشن سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷۸۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد رضا سید زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پیشتازان صنعت سارال به عنوان رئیس هیات مدیره ، رامین صمصامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ره پویان کسب و کار شرق به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ، فرزانه رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، به نمایندگی از شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند به عنوان عضو هیات مدیره ، بهروز کلابتونی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آتیه اندیشان ویونا به عنوان عضو هیات مدیره ، جناب آقای کاوه رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فراز ماهر آسیا به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342314
آگهی تغییرات شرکت اندیشه روشن سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷۸۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیشتازان صنعت سارال به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ـ شرکت ره پویان کسب و کار شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ شرکت مبتکران نگین درخشان دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ـ شرکت آتیه اندیشان ویونا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت فراز ماهر آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318412
آگهی تغییرات شرکت اندیشه روشن سرمایه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷۸۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان ارمغان غربی، پلاک ۱۳، طبقه اول، واحد شرقی کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310958
آگهی تغییرات شرکت اندیشه روشن سرمایه شركت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷۸۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۴۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: تهران _ خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید خالداسلامبولی – کوچه شهید مسعوداحمدیان(پانزدهم) پلاک ۶ –طبقه یکم _ کد پستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003348
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام اندیشه روشن سرمایه درتاریخ ۱۴/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف موضوع اصلی: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده‌های بخش خصوصی و دولتی، کلیه فعالیت‌های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی، ب موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود، اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، کاشانک، خیابان اکبر صبوری، خیابان صادقین، پلاک ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ فوق توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷۹/۹۵ مورخ ۲۷/۴/۹۵ نزد بانک شهر شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مهرنوش بیگ نژاد ک م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره واسماعیل رازقی دهبنه ک م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و بهروز زارع ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ومجید نوروزی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا عیوض لو ک م xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادهاوعقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات اداری وقراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی. آرمان راه برد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد به استناد نامه شماره xxx۷/xxx مورخ ۲۵/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات