آتیه اندیشان فکور

شرکت آتیه اندیشان فکور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006140108 ()
6
افراد
1
آگهی‌ها
497846
شماره ثبت
1395/6/14
تاریخ تأسیس

اشخاص آتیه اندیشان فکور

در این بخش تمامی اشخاصی که در آتیه اندیشان فکور دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13003335
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام آتیه اندیشان فکور درتاریخ ۱۴/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از: الف موضوع اصلی: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده‌های بخش خصوصی و دولتی، کلیه فعالیت‌های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی، ب موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود، اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مچوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان یازدهم، پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ فوق توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴۱/۹۵ مورخ ۲۳/۳/۹۵ نزد بانک شهر شعبه افریقا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: بهروز زارع ک م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا عیوض لو ک م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مجید نوروزی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل رازقی دهبنه ک م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرنوش بیگ نژاد ک م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید طاهری پور ک م xxxxxxxxx۸ (خارج از سهامداران واعضا) به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: اسناد و اوراق تعهدآور قراردادها، چک‌ها، سفته‌ها و بروات به امضای مشترک مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و در غیاب رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند: حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی. موسسه توانگر محاسب و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد به استناد نامه شماره xxx۶/xxx مورخ ۲۱/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات