نگین فام منگشت

شرکت نگین فام منگشت (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006127390 (فعال)
10
افراد
6
آگهی‌ها
4466
شماره ثبت
1395/6/9
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه خوزستان
صدور 1396/7/24 انقضا 1400/7/24

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14590740
آگهی تغییرات شرکت نگین فام منگشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : محمدرضا ستایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - مجید سیدالی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - داود سرقلی نوترکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان ، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . حدیث باقریان ثانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ، محمد حسینی برآفتابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14590742
آگهی تغییرات شرکت نگین فام منگشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : محمدرضا ستایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - مجید سیدالی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره - داود سرقلی نوترکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، اسناد دولتی و به طور کلی هرگونه قراردای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463808
آگهی تغییرات شرکت نگین فام منگشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ایذه به آدرس عبدالمجیدکیانی کوچه فرعی آنزان ۱۷ جنوبی کوچه اسلام ۱۶ جنوبی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463807
آگهی تغییرات شرکت نگین فام منگشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: داود سرقلی نوترکی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و مجید سیدالی پور xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ستایش xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اسناد دولتی و به طور کلی هرگونه قراردای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13463759
آگهی تغییرات شرکت نگین فام منگشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. داود سرقلی نوترکی xxxxxxxxx۷ و مجید سیدالی پور xxxxxxxxx۹ و محمدرضا ستایش xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. حدیث باقریان ثانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمد حسینی برآفتابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995773
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین فام منگشت درتاریخ ۰۹/۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی که تعداد یکصدسهم با نام می‌باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزارریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ xxx۷ مورخ ۰۳/۰۵/xxx۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. آرمان ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌ها تعیین شده_است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات