اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان

شرکت اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان (صندوق سرمایه گذاری)

شناسه ملی 14005783363 (فعال)
7
افراد
7
آگهی‌ها
38413
شماره ثبت
1395/2/5
تاریخ تأسیس

اشخاص اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان

در این بخش تمامی اشخاصی که در اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14629723
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۰۵ / xxx مورخ ۰۳ / ۰۲ / xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل صندوق در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، امانیه ، خیابان ارمغان غربی ، بلوار نلسون ماندلا ، پلاک xxx ، طبقه سوم ، کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . مدت فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا پایان تاریخ ۰۴/۰۲/xxx۱ تمدید گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14532118
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۲۲ , xxx مورخه ۱۳/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ تصویب گردید . مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867804
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۱۲/۰۹/xxx۶ و مجوز به شماره xxx۰۱ , xxx مورخ ۰۳/۱۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر (علی سنگینیان رستم xxxxxxxxx۱ ومحمدصادق طاهری ابرندآبادی محمدحسین xxxxxxxxx۹ و سیدبهاءالدین حسینی هاشمی سیدعلی xxxxxxxxx۳۷) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی سنگینیان و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830956
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۹/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۵۴ , xxx مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه xxx۶ صندوق مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس صندوق برای یکسال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551101
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳
پیرو آگهی مکانیزه بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۲۹/۰۳/۹۶ موسسه حسابرسی مدبران مستقل بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان حسابرس برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند صحیح می‌باشد که بدینوسیلعه اصلاح می‌گردد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478574
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۴/xxx مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی صندوق برای دوره ۴ ماهه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان حسابرس برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909403
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جهانگیری کوهشاهی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ محمدرضا علوب بشماره ملی xxxxxxxxx۶ عباس صمیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ سیدبهاءالدین حسینی هاشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ احسان تابش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ محمدصادق طاهری ابرندآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ حامد واحدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از هفت نفر فوق الذکر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء جناب آقای محمدرضا علوب بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات