تولید نیروی برق اصفهان

شرکت تولید نیروی برق اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005699289 (فعال)
5
افراد
4
آگهی‌ها
55847
شماره ثبت
1394/12/22
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید نیروی برق اصفهان

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید نیروی برق اصفهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14353366
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۹۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۳۰ مورخ ۲۴/۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی xxx۶ (از جمله ترازنامه ,صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۷ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054454
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۹۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ نامه شماره xxx۸ مورخ ۱۵/۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی: صورتهای مالی عملیات جاری سال xxx۵ (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) تصویب شد. سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات برای چاپ آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292696
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۹۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید محسنی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس و آقای اکبر لطفی ورنوسفادرانی xxxxxxxxx۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم شیرانی چهار سوقی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۶ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709358
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق اصفهان درتاریخ ۲۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: به استناد نامه شماره xxx۸/xxx/۹۳ مورخ ۱۲/۱۱/۹۳ شورای نگهبان و مصوبه هیأت وزیران در جلسات ۲۸/۱۲/۹۲ و ۲۷/۷/۹۳ و نامه xxx/xxx۲۱/۹۴ مورخ ۹/۱۲/۹۴ معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی ۱ تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت ۳. برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات) ۴ تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی ۵ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی ۶. تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت ۷. همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. ۸ مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان ابتدای اتوبان ذوب آهن بلوار نیروگاه ساختمان معاونت بهره برداری برق اصفهان کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال نقدی است که به یک میلیارد و یکصد میلیون سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه‌های اصفهان و هسا به قیمت دفتری تأمین شده_است اولین مدیران شرکت: ۱ آقای مهدی خباز پیشه ماسوله با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت ریس هیات مدیره ۲ آقای سعید محسنی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب ریس هیات مدیره ۳ آقای مهدی معلم با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیات مدیره ۴ آقای محمد علی فرحناکیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیات مدیره ۵ آقای اکبر لطفی ورنو سفا درانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاءمشترک آقای سعید محسنی و اکبر لطفی ورنو سفا درانی بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه می‌باشد بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب شد روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات