تولید نیروی برق فارس

شرکت تولید نیروی برق فارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005687789 (فعال)
6
افراد
7
آگهی‌ها
43764
شماره ثبت
1394/12/19
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید نیروی برق فارس

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید نیروی برق فارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14833371
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ وشماره xxx۴۷ ـ ۱۵/۱۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقایان محمد صادق روزی طلب (کدملی xxxxxxxxx۸) ، حسین جعفرپور (کدملی xxxxxxxxx۱) ، بهادر کشاورز (کدملی xxxxxxxxx۰) ، سیروس جوادپور (کدملی xxxxxxxxx۵) ، اسماعیل نمازی (کدملی xxxxxxxxx۱) برای مدت دوسال به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400204
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ باستناد مجوز شماره xxx۴۵ مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829294
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/xxx۶ و نامه شماره xxx۹۵ مورخ ۲۴/۱۰/۹۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق، اسناد تعهدآور، اوراق بهادار بانکی، قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک آقای محمد صادق روزی طلب (رئیس هیات مدیره ومدیرعامل) وآقای بهادر کشاورز (عضو اصلی هیات مدیره و معاونت مالی و پشتیبانی) معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829291
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۹۵ مورخ ۲۴/۱۰/۹۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهادر کشاورز (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تا پایان عضویت هیات مدیره فعلی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829290
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۶/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۹۵ مورخ ۲۴/۱۰/۹۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222975
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای مهندس محمد صادق روزی طلب (با کدملی xxxxxxxxx۸) بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. جناب آقای مهندس اسماعیل نمازی (با کدملی xxxxxxxxx۱) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. جناب آقای دکتر سیروس جوادپور (با کدملی xxxxxxxxx۵) و آقای امین خورازمی فرد (با کدملی xxxxxxxxx۰) همچنان عضو اصلی هیئت مدیره می‌باشند. طی حکم شماره xxx۸/ ص/ ۹۵ مورخ ۹۵/۰۶/۱۹ آقای مهندس حسین جعفرپور (با کدملی xxxxxxxxx۱) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره منصوب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12703847
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق فارس در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت و برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات) و تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی و سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی و تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت و همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت و مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد به موجب مصوبه ه xxx۹۳ ت/ xxxxxx مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ هیات وزیران مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شیراز بلوار مدرس نیروگاه شیراز کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ششصد و چهل میلیارد ریال است که به ششصد و چهل میلیون سهم عادی هزار ریالی بانام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه‌های شیراز و بوشهر و کنگان به قیمت دفتری تأمین شده_است. اولین مدیران شرکت: عبدالرسول پیشاهنگ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد صادق روزی طلب به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و امین خوارزمی فرد به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و سیروس جوادپور به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و اسماعیل نمازی به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاءمشترک آقای محمد صادق روزی طلب و امین خوارزمی فرد به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد. بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی‌های شرکت در سال xxx۵ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات